Τι νέο υπάρχει?       English version

Προσβασιμότητα

Το Τμήμα Βιολογίας επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές όλων των φοιτητών του. Το Τμήμα Βιολογίας έχει ορίσει Σύμβουλο Υποστήριξης Προσβασιμότητας για τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες, δυσκολίες ή εμπόδια στις σπουδές τους, ο οποίος εκπροσωπεί επίσης το Τμήμα στην Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και ΑμεΑ της Κοσμητείας της ΣΘΕ και στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του ΑΠΘ. Ο Σύμβουλος αυτός μεταφέρει αρμοδίως στην κεντρική διοίκηση του πανεπιστημίου τα προβλήματα που εντοπίζονται. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα μέλη των Διδακτικών Ομάδων των μαθημάτων ενημερώνονται κάθε ακαδημαϊκό έτος για τις ιδιαιτερότητες των φοιτητών που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα και να αντιμετωπιστούν κατά περίπτωση και ανάλογα με το είδος των ιδιαιτεροτήτων τυχόν δυσκολίες που έχουν να κάνουν τόσο με τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων όσο και με τη μέθοδο αξιολόγησης των φοιτητών αυτών.

Η διδακτική ομάδα κάθε μαθήματος μεριμνά εκ των προτέρων για την ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών ΑμεΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία αναζητώντας κατά περίπτωση τις βέλτιστες λύσεις (π.χ. ειδικό οπτικοακουστικό υλικό). Σε περίπτωση που φοιτητές ΑμεΑ δεν διαθέτουν συνοδό, η διδακτική ομάδα ορίζει ένα μέλος της ή κάποιον εθελοντή φοιτητή για την υποστήριξη της εργαστηριακής άσκησης. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης από ειδικό μεταφραστή (για άτομα με προβλήματα ακοής) ή συνοδό, σε συνεννόηση με την Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι φοιτητές ΑμεΑ μπορούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία ύστερα από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα ενώ υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από τις υποχρεώσεις των υπαίθριων ασκήσεων, αν και αρκετοί φοιτητές ΑμεΑ, διαθέτοντας κατάλληλο συνοδό και μέσο μετακίνησης, έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε υπαίθριες ασκήσεις του Τμήματος.

Η πρόσβαση στο κτίριο Βιολογίας (αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια) φοιτητών με κινητικά προβλήματα διευκολύνεται και από τις δύο εισόδους με ειδικές ράμπες από σκυρόδεμα ενώ διατίθενται ανελκυστήρες και αναβατόριο για την απρόσκοπτη μετακίνηση σε όλους τους εκπαιδευτικούς χώρους άλλων ορόφων. Στον ημιώροφο και πρώτο όροφο του κτιρίου υπάρχουν ειδικοί χώροι υγιεινής (τουαλέτες) που μπορούν να εξυπηρετήσουν άτομα με κινητικά προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υπηρεσία Υποστήριξης ΑμεΑ Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

https://www.lib.auth.gr/el/amea

Προσβασιμότητα ΑμεΑ στη Σχολή Θετικών Επιστημών

http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/311

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας ΑΠΘ

https://www.auth.gr/14

Σύμβουλος Υποστήριξης Προσβασιμότητας 2020-2021: Δήμητρα Μπόμπορη

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.