Τι νέο υπάρχει?       English version

Publications

Ο κατάλογος των δημοσιεύσεων είναι ενδεικτικός και μπορεί να μην περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιεύσεων.

2008

Chintiroglou, C., & Antoniadou C. (2008).  Ecological indicators: Polychaetes / Amphipode index.. (Jorgensen, S. E., & Fath B. D., Ed.).Ecological Indicators. Vol. [4] of Encyclopedia of Ecology, 5 vols.. 2868 - 2872.
Στεργίου, Κ. Ι. (2008).  Διαχείριση αλιευτικών αποθεμάτων. (Στεργίου, Κ. Ι., Μπόμπορη Δ. Χ., Μιχαλούδη Ε., & Γκάνιας Κ., Ed.).Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. 79 σελ., 26 - 27.

2007

Triantaphyllidis, A.. (2007).  Aquaculture escapes: New DNA based monitoring analyses and application on sea bass and sea bream. Impact of mariculture on coastal ecosystems. Ciesm Woskshop Monographs, 32 - 32.
Pilling, G. M., Apostolaki P., Failler P., Floros C., Large P. A., Morales-nin B., et al. (2007).  Assessment and management of data-poor fisheries. (Payne, A., Potter T., & Cotter J., Ed.).Advances in Fisheries science: 50 years from Beverton and Holt. 280 - 305.

2006

Christersen, V., Alder J., Bakun A., Heileman S., Kock K. H., Mace P., et al. (2006).  Chapter 18 - Marine fisheries systems. (Baker, J., P Casasola M., Lugo A., A Rodríguez S., & Tang L. D. Ling, Ed.).Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and human well-being. A framework for assessment: Condition and trends. 477 - 511.
Στάμου, Γ. (2006).  Η Πολιτική Οικολογία στην Ελλάδα. (Καίσαρης, Ν., Ed.).Πολιτική Οικολογία στην Ελλάδα. 56 - 68.
Vokou, D.., Chalkos D., & Karamanoli K. (2006).  Microorganisms and allelopathy: a one-sided approach. (Reigosa, M. J., Pedrol N., & Gonzalez L., Ed.).Allelopathy: A Physiological Process with Ecological Implications. 341 - 371.

2005

Cook, C.M., Moustaka-Gouni M., Gkelis S., & Lanaras T. (2005).  Greece: Cyanotoxin Risk Assessment, Risk Management and Regulation.. (Chorus, I., Ed.).Current approaches to cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries.. 02/05, 69 - 75.

2004

Kapantagakis, A.., & Stergiou K.I.. (2004).  Project No 00/018: Patterns and propensities in Greek fishing effort and catches.. Dissemination of the results of biological studies 1997-2000.. 145 - 146.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.