Τι νέο υπάρχει?       English version

Publications

Ο κατάλογος των δημοσιεύσεων είναι ενδεικτικός και μπορεί να μην περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιεύσεων.

2004

Tsiafouli, M.., Monokrousos N., Papatheodorou E.M., Argyropoulou M.D., Sgardelis S.P., Diamantopoulos I., et al. (2004).  Organic agriculture and soil quality. (Arianoutsou, M., & Papanastasis V.P.., Ed.).Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS).

2003

Economidis, P.S.., & Bobori D.C. (2003).  Barbus thessalus Stephanidis, 1971.. (Banarescu, P. M., & Bogutskaya N. G., Ed.).The freshwater fishes of Europe.Vol 5/II Cyprinidae 2 Part II: Barbus.. 421 - 426.
Stergiou, K.I.., Pinnegar J., Whyatt T., Lloret J., Daskalov G., Yndestad H., et al. (2003).  Executive summary. (Briand, F., Ed.).Mediterranean biological time series.. 5 - 20.
Kokkini, S., Karousou R., & Hanlidou E. (2003).  Herbs of the Labiatae. (Cabarello, B., Trugo L., & Finglas P., Ed.).Encyclopedia of Food Science and Nutrition. 5, 3082 - 3090.

2002

Papatheodorou, E.M., Monοkrousos N., Chalkos D., Karris G., Argyropoulou M., Vokou D.., et al. (2002).  Biological and biochemical parameters distinguishing soil microsites under different Mediterranean shrub species. (Zdruli, P., Steduto P., & Kapur S., Ed.).7th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate (Selected Papers). Options Mediterraneennes, Serie A n. 50, 37 - 37.
Bosabalidis, A.M.. (2002).  Structural features of Origanum sp.. (Kintzios, S. E., Ed.).Oregano. The genera Origanum and Lippia ((Medicinal and Aromatic Plants - Industrial Profiles). 11 - 64.

2001

Erzini, K., Bentes L., Goncalves J.M.S., Lino P., Ribeiro J., Stergiou K.I.., et al. (2001).  Project No 96/065: Comparative fixed gear selectivity studies in Portugal and Greece.. (Nichols, P., & Bean D., Ed.).Dissemination of the results of biological studies. European Commission, Studies and support services related to the common fisheries policy.. 157 - 159.
Daoutopoulos, G.., Pyrovetsi M.., & Petropoulou E. (2001).  Greek Rural Society and Sustainable Development.. (Eder, K., & Kousis K. M., Ed.).Environmental Politics in Southern Europe: Actors, Institutions and Discourses in a Europeanizing Society.. 151 - 173.
Youlatos, D., & (2001).  Comparative positional behaviour of five primates.. (Bongers, F., Charles-dominique P., Forget M., & Théry M., Ed.).Nouragues: Dynamics and Plant-Animal Interactions in a Neotropical Rain Forest.. 103 - 114.

2000

1999

Banarescu, P. M., Soric V. M., & Economidis P.S.. (1999).  Gobio gobio (Linnaeus, 1758).. (Kottelat, M., & Freyhof J., Ed.).Handbook of Freshwater Fishes Europe, 5/I, Cyprinidae 2/I. 81 - 134.
Γκούτνερ, Β. (1999).  Διαχείριση λιμνοθαλασσών. (Χατζηλάκου, Δ., Ed.).Συνοπτικός Oδηγός. Eπιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στα πουλιά και τους βιοτόπους τους. Διαχείριση βιοτόπων της ορνιθοπανίδας.. 150 - 158.
Banarescu, P. M., Bless R., & Economidis P.S.. (1999).  Gobio uranoscopus (Agassiz, 1828).. (Kottelat, M., & Freyhof J., Ed.).Handbook of Freshwater Fishes Europe, 5/I, Cyprinidae 2/I. 183 - 202.
Vokou, D.. (1999).  Essential oils as allelochemicals: Research Advances in Greece. (Narwal, S. S., Ed.).Allelopathy Update: Basic and Applied Aspects. 47 - 63.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.