Τι νέο υπάρχει?       English version

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

Θ: Θεωρία (ώρες ανά εβδομάδα)

E: Εργαστήρια (ώρες ανά εβδομάδα)

Φ: Φροντιστήρια (ώρες ανά εβδομάδα)

Συν. ωρών: Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα

Εξάμηνο: 2
Εξάμηνο: 3
Κατεύθυνση: ΚΟΡΜΟΣ
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης ECTS Θ Ε Φ Συν. ωρών
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7 3 3 6
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7 3 3 6
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7 3 3 6
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 3 3 6
Εξάμηνο: 5
Κατεύθυνση: ERASMUS
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης ECTS Θ Ε Φ Συν. ωρών
RIVER AND LAKE WATER QUALITY ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 12
SPECIAL TOPICS OF GENETICS ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιλογής Α 6 3 2 5
Κατεύθυνση: Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης ECTS Θ Ε Φ Συν. ωρών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 1 3
ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 3 3 6
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 1
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 2 1 3
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιλογής Α 6 3 2 5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 2 4
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 1
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 1
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 2 4
Κατεύθυνση: Γενική
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης ECTS Θ Ε Φ Συν. ωρών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 1 3
ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 3 3 6
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 1
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 2 1 3
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιλογής Α 6 3 2 5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 2 4
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 1
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 1
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 2 4
Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Βιολογία
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης ECTS Θ Ε Φ Συν. ωρών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 1 3
ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 3 3 6
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 1
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 2 1 3
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιλογής Α 6 3 2 5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 2 4
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 1
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 1
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 2 4
Εξάμηνο: 6
Κατεύθυνση: ERASMUS
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης ECTS Θ Ε Φ Συν. ωρών
LAKE AND RIVER ECOSYSTEM PROJECT ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
Κατεύθυνση: Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης ECTS Θ Ε Φ Συν. ωρών
ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 2 1 3
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Επιλογής Α 6 3 2 5
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Επιλογής Α 2 2 2
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Επιλογής Α 6 3 2 5
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 3 5
ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8 4 3 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Επιλογής Α 2 2 2
ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8 4 3 7
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 2 1 3
Κατεύθυνση: Γενική
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης ECTS Θ Ε Φ Συν. ωρών
ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 2 1 3
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Επιλογής Α 6 3 2 5
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Επιλογής Α 2 2 2
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Επιλογής Α 6 3 2 5
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 3 5
ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8 4 3 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Επιλογής Α 2 2 2
ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8 4 3 7
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 2 1 3
Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Βιολογία
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης ECTS Θ Ε Φ Συν. ωρών
ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 2 1 3
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Επιλογής Α 6 3 2 5
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Επιλογής Α 2 2 2
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Επιλογής Α 6 3 2 5
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιλογής Α 5 2 2 4
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 2 3 5
ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8 4 3 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Επιλογής Α 2 2 2
ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8 4 3 7
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 2 1 3
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: ERASMUS
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης ECTS Θ Ε Φ Συν. ωρών
ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR NATURE CONSERVATION ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
Κατεύθυνση: ΚΟΡΜΟΣ
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης ECTS Θ Ε Φ Συν. ωρών
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 2 3 5
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 2 3 5
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 6
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 2 3 5
ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 2 3 5
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 2 3 5
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 2 3 5
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 2 3 5
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι - ΕΠΕΑΕΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ - ΕΠΕΑΕΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 2 3 5
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 3 3 6
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 2 3 5
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 2 3 5

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.