Τι νέο υπάρχει?       English version

Κατάλογος ΜαθημάτωνΜαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
1ο εξάμηνο
5 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
BO.01.04 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 7 Υ
EC.01.01 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5 Υ
GM.01.02 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 4 Υ
GM.01.06 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
ZO.01.03 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ 8 Υ


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
2ο εξάμηνο
5 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
BO.02.09 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ 5 Υ
EC.02.11 ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
GM.02.07 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 6 Υ
GM.02.10 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
ZO.02.08 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΔΩΤΩΝ 7 Υ


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
3ο εξάμηνο
5 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
BO.03.13 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 7 Υ
GM.01.05 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 Υ
GM.03.14 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 7 Υ
GM.03.15 ΓΕΝΕΤΙΚΗ 6 Υ
ZO.03.12 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι 7 Υ


Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
4ο εξάμηνο
5 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
BO.04.18 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ 7 Υ
EC.04.16 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 6 Υ
GM.04.19 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5 Υ
GM.04.20 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 6 Υ
ZO.04.17 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΙΙ 6 Υ


Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία
5ο εξάμηνο
15 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.5.13 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 Ε
EC.ENB.5.14 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 Ε
EC.ENB.5.15 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 Ε
EC.ENB.5.16 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 Ε
EC.ENB.5.17 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4 Ε
EC.ENB.5.20 ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 Ε
EC.ENB.7.14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
EC.ENG.5.19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 Ε
GM.MGB.5.1 ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΕΑ
GM.MGB.5.3 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6 ΕΑ
GM.MGB.5.4 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 5 ΕΑ
GM.MGB.5.5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 4 ΕΑ
GM.MGB.5.6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΕΑ
GM.MGB.6.12 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 ΕΑ
ΖΟ.ENB.5.18 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 4 Ε
Περιβαλλοντική Βιολογία
5ο εξάμηνο
15 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.5.13 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 ΕΑ
EC.ENB.5.14 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 ΕΑ
EC.ENB.5.15 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 ΕΑ
EC.ENB.5.16 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 ΕΑ
EC.ENB.5.17 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4 ΕΑ
EC.ENB.5.20 ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 ΕΑ
EC.ENB.7.14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
EC.ENG.5.19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 ΕΑ
GM.MGB.5.1 ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
GM.MGB.5.3 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6 Ε
GM.MGB.5.4 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 5 Ε
GM.MGB.5.5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 4 Ε
GM.MGB.5.6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 Ε
GM.MGB.6.12 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 Ε
ΖΟ.ENB.5.18 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 4 ΕΑ
Γενική
5ο εξάμηνο
15 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.5.13 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 Ε
EC.ENB.5.14 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 Ε
EC.ENB.5.15 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 Ε
EC.ENB.5.16 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 Ε
EC.ENB.5.17 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4 Ε
EC.ENB.5.20 ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 Ε
EC.ENB.7.14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
EC.ENG.5.19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 Ε
GM.MGB.5.1 ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
GM.MGB.5.3 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6 Ε
GM.MGB.5.4 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 5 Ε
GM.MGB.5.5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 4 Ε
GM.MGB.5.6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 Ε
GM.MGB.6.12 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 Ε
ΖΟ.ENB.5.18 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 4 Ε
ERASMUS
5ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ES4052 RIVER AND LAKE WATER QUALITY - PROJECT 12 ΕΕ


Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία
6ο εξάμηνο
12 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.6.21 ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 Ε
EC.ENB.8.11 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 Ε
GM.MGB.5.2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 6 ΕΑ
GM.MGB.6.7 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 ΕΑ
GM.MGB.6.8 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6 ΕΑ
GM.MGB.6.9 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 6 ΕΑ
GM.MGB.6.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΕΑ
GM.MGB.6.11 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΕΑ
ΒΟ.ΕΝΒ.6.24 ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 5 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.6.26 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 5 Ε
ΖΟ.ENB.6.23 ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 Ε
ΖΟ.ENB.6.25 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
Περιβαλλοντική Βιολογία
6ο εξάμηνο
12 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.6.21 ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 ΕΑ
EC.ENB.8.11 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 Ε
GM.MGB.5.2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 6 Ε
GM.MGB.6.7 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 Ε
GM.MGB.6.8 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6 Ε
GM.MGB.6.9 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 6 Ε
GM.MGB.6.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 Ε
GM.MGB.6.11 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 4 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.6.24 ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 5 ΕΑ
ΒΟ.ΕΝΒ.6.26 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΕΑ
ΖΟ.ENB.6.23 ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 ΕΑ
ΖΟ.ENB.6.25 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΕΑ
Γενική
6ο εξάμηνο
12 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
EC.ENB.6.21 ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 Ε
EC.ENB.8.11 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 Ε
GM.MGB.5.2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 6 Ε
GM.MGB.6.7 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 Ε
GM.MGB.6.8 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6 Ε
GM.MGB.6.9 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 6 Ε
GM.MGB.6.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 Ε
GM.MGB.6.11 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 4 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.6.24 ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 5 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.6.26 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 5 Ε
ΖΟ.ENB.6.23 ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 7 Ε
ΖΟ.ENB.6.25 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
ERASMUS
6ο εξάμηνο
2 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ES4054 LAKE AND RIVER ECOSYSTEMS 6 Ε
ES4057 SPECIAL TOPICS OF GENETICS 6 Ε


Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
7ο εξάμηνο
13 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
AT0007 ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 6 Ε
EC.ENB.7.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 6 Ε
GE0101 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι 6 ΔΙ
GE0102 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ 6 ΔΙ
GM.MGB.7.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
GM.MGB.7.2 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 Ε
PB7300 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 2 Ε
ΒΟ.MGB.7.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 5 Ε
ΖΟ.ENB.7.5 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 5 Ε
ΖΟ.ENB.7.10 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6 Ε
ΖΟ.ENB.7.11 ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 6 Ε
ΖΟ.ENB.7.13 ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
ΖΟ.MGB.7.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 6 Ε


Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
8ο εξάμηνο
14 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
AT0008 ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ 6 Ε
BO.ENB.8.8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 6 Ε
EC.ENB.7.7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 6 Ε
EC.ENB.8.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5 Ε
GE0103 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΙ 6 ΔΙ
GE0201 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι 6 ΠΡΚ
GE0202 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ 6 ΠΡΚ
GE0203 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 6 ΠΡΚ
GM.MGB.8.1 ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
GM.MGB.8.2 ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ 4 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.8.4 ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.8.5 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ 6 Ε
ΒΟ.ΕΝΒ.8.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 6 Ε
ΖΟ.ENB.8.3 ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 Ε


Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

ERASMUS
Χειμερινό εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ES4059 GREEK NATURE: BIODΙVERSITY, CONSERVATION AND ECOSYSTEM SERVICES 6 Ε


Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

ERASMUS
Εαρινό εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ES4059 GREEK NATURE: BIODΙVERSITY, CONSERVATION AND ECOSYSTEM SERVICES 6 Ε

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.