Τι νέο υπάρχει?       English version

Σύμβουλοι Σπουδών και Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων

Σύμβουλοι Σπουδών

Οι Σύμβουλοι Σπουδών παρέχουν καθοδήγηση για την ανάπτυξη από τους φοιτητές ουσιαστικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων. Ενημερώνουν τους φοιτητές για θέματα των σπουδών τους αλλά και για θέματα της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και υποστηρίζουν φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Συγκεκριμένα, ενημερώνουν για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την επιλογή των μαθημάτων, τις προσφερόμενες υποδομές, τις δυνατότητες συμμετοχής των φοιτητών σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΑΠΘ για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Σύμβουλοι Σπουδών 2020-2021: Θεόδωρος Αμπατζόπουλος, Μάρθα Καλογιάννη-Δημητριάδη, Στυλιανή Κοκκίνη

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων

Η Επιτροπή φοιτητικών θεμάτων δέχεται παράπονα των φοιτητών για προβλήματα που ίσως αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητα σε σχέση με τις παρεχόμενες από το Τμήμα υπηρεσίες, εκπαιδευτικές διοικητικές κ. ά. Η Επιτροπή εξετάζει τα παράπονα, προτείνει λύσεις και εφόσον συντρέχει λόγος, από κοινού με τον πρόεδρο του Τμήματος, προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες ενημερώνοντας, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες επιτροπές ή τα αρμόδια όργανα διοίκησης.

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων 2020-2021: Θεόδωρος Αμπατζόπουλος (συντονιστής), Ελένη Βουλτσιάδου, Ευφημία Παπαθεοδώρου, Σπυρίδων Γκέλης

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.