Τι νέο υπάρχει?       English version

Εκλογή

Έγγραφα εκλογής για τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιολογία Κυττάρου

Η θέση στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Κυττάρου» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της κατανομής 67 θέσεων στο Α.Π.Θ. σύμφωνα με την αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 όμοιά της, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε Τμήματα του Α.Π.Θ. στην αριθμ. 2925/6-5-2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου

Subscribe to RSS - Εκλογή

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.