Τι νέο υπάρχει?       English version

Πηνελόπη Μαυραγάνη - Τσιπίδου

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση:    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επώνυμο    : Μαυραγάνη-Τσιπίδου
Όνομα        : Πηνελόπη
Διεύθυνση    : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Τηλ. Γραφείου  : 00302310 998393
Email: mavragan@bio.auth.gr
Φωτογραφία: 

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας, 1973
Πανεπιστήμιο Πατρών 

Διδακτορικό Γενετικής, 1985
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Φυσικομαθηματική Σχολή

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1974-1986 Πανεπιστημιακή Βοηθός, 
Έδρα Γενικής Βιολογίας και Γενετικής 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1986-1992 Λέκτορας 
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας 
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ 

1992-2000 Επίκουρος Καθηγήτρια 
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας 
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ  

2000-  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας 
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή θετικών Επιστημών, ΑΠΘ

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Α. Γενετικές, κυτταρογενετικές και πληθυσμιακές μελέτες σε Δίπτερα έντομα {Ανάλυση πολυταινικών και μεταφασικών χρωμοσωμάτων εντόμων και εφαρμογή τεχνικών in situ υβριδισμού (FISH)}.
Β. Ανάπτυξη και εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων αντιμετώπισης εντόμων 
Γ. Έλεγχος τοξικότητας και μεταλλαξιγένεσης ευρέως χρησιμοποιούμενων ουσιών με τη μέθοδο SMART (Somatic Mutation And Recombination Test)

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
    ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας
    Α. Διδασκαλία
Διδασκαλία του μαθήματος «Γενετική» 
Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος «Βιολογική Ανθρωπολογία»
Εργαστηριακές ασκήσεις στην «Γενετική»

Β. Πρακτική Άσκηση
Επόπτης Καθηγητής για περισσότερες από 50 Πρακτικές Ασκήσεις  φοιτητών 

Γ. Διπλωματικές Εργασίες

1.    ΚΥΡΠΙΔΗΣ Ν. (1988). Μελέτη των πολυταινικών χρωμοσωμάτων των σιαλογόνων αδένων της Drosophila serrata # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., Σκούρας  Ζ. 
2.    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε. (1990). Μελέτη των επιδράσεων των αιθερίων ελαίων Salvia fruticosa, Lavandula stoechas, L. angustifolia, Μentha spicata, Μ. pulegium, Rosmarinus officinalis στη  Drosophila auraria Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., Σκούρας  Ζ. 
3.    ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.-Λ. (1990). Μελέτη των επιδράσεων των αιθερίων ελαίων Origanum dictamus, O. vulgare ssp hirtum, O. majorana, Satureja thymbra και  Corydothymus capitatus στη  Drosophila auraria Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., Σκούρας  Ζ. 
4.    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κ. (1991). Κυτταρογενετική μελέτη της Drosophila triauraria # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., Σκούρας  Ζ. 
5.    ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ Σ.(1991). Κυτταρογενετική μελέτη της Drosophila quandraria # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., Σκούρας  Ζ. 
6.    ΠΑΓΚΟΥ Ε. (1991). Υποομάδα montium: Ζωνικό, βροχικό πρότυπο και χρωμοσωματικές αναδιατάξεις του Αφροτροπικού είδους Drosophila diplacantha # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου.
7.    ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Κ. (1992). Ζωνικό, βροχικό πρότυπο και χρωμοσωματικές αναδιατάξεις του Αφροτροπικού είδους   Drosophila seguyi # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
8.    ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ Α. (1992). Dacus oleae: Ζωνικό πρότυπο των πολυταινικών χρωμοσωμάτων των μαλπιγγειανών # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
9.    ΦΕΓΓΟΥ Ε. (1993) Υποομάδα montium: Ζωνικό, βροχικό πρότυπο και χρωμοσωματικές αναδιατάξεις του Αφροτροπικού είδους   Drosophila vulcana # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
10.    ΠΑΡΔΑΛΗ Ε. (1993) Μελέτη των επιδράσεων των αιθερίων ελαίων  των φυτών Mentha pulegium, Corydothymus capitatus,  Origanum vulgare on Drosophila melanogaster # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
11.    ΜΟΙΡΩΤΣΟΥ Μ. (1994) Μελέτη της επίδρασης του αιθερίου ελαίου  του φυτού Satureja thymbra και των συστατικών πουλεγόνης και μενθόνης της Mentha pulegium στη  Drosophila melanogaste # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου.
12.    ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Μ. (1994) Ζωνικό και βροχικό πρότυπο του εντόμου    Drosophila nikananu # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου.
13.    ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ Γ. (1995) Μελέτη της  επιδράσης των αιθερίων ελαίων  των φυτών Mentha spicata,  και του Origanum vulgare  καθώς και των κυρίων συστατικών τους καρβόνης, καρβακρόλης και θυμόλης στη Drosophila melanogaster  # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
14.    ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ Π. (1996). Μελέτη συσχέτισης εστερασών και ανθεκτικότητας σε οργανοφωσφωρικά εντομοκτόνα στο έντομο Bactrocera oleae # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
15.    KΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ Ι. (1996). Μελέτη της επίδρασης διαφόρων αιθερίων ελαίων στα έντομα Drosophila melanogaster και Bactrocera oleae # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
16.    ΚΑΤΣΑΡΕΣ Β. (1997) Bactrocera oleae: Συσχέτιση εστερασών και ανθεκτικότητας σε οργανοφωσφωρικά εντομοκτόνα # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου 
17.    ΠΑΥΛΙΔΟΥ Β. (1997) Μελέτη της επίδρασης διαφόρων αιθερίων ελαίων στα έντομα Drosophila melanogaster και Bactrocera oleae # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου..
18.    ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (1998) Μελέτη της επίδρασης διαφόρων αιθερίων ελαίων στα έντομα Drosophila melanogaster και Bactrocera oleae # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου 
19.    ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ Η. (1999). Κυτταρολογικές μελέτες στο δάκο της ελιάς (Bactrocera oleae). Μεταλλαξιγένεση # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου
20.     ΤΑΤΣΗ Β. (1999). Κυτταρολογικές μελέτες στο δάκο της ελιάς (Bactrocera oleae).  Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
21.    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ. (2000). Μελέτη της τοξικής και γενοτοξικής δράσης του πυρεθροειδούς deltamethrin στα έντομα Drosophila melanogaster και Bactrocera oleae  # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
22.    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κ. (2000). Μελέτη της τοξικής και γενοτοξικής δράσης του πυρεθροειδούς deltamethrin στα έντομα Drosophila melanogaster και Bactrocera oleae # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
23.    ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. (2001)   Έλεγχος της εντομοκτόνου και μεταλλαξιγόνου δράσης των ουσιών Prochloraz και Imidacloprid. # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 
24.    ΚΑΠΑΡΤΗ Ν. (2001) Ελεγχος της εντομοκτόνου και μεταλλαξιγόνου δράσης των ουσιών των Prochloraz και Imidacloprid # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
25.    ΠΑΠΤΣΙΚΗ Α. (2002). Μελέτη της τοξικής και γενοτοξικής δράσης του νικοτινοειδούς imidacloprid  στη Drosophila melanogaster # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
26.    ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. (2002) Έλεγχος της εντομοκτόνου και μεταλλαξιγόνου δράσης του ζιζανιοκτόνου acetochlor.   # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 
27.    ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ Α. (2003) Μελέτη δημογραφικών παραμέτρων του εντόμου Bactrocera oleae # Επιβλ.: Μαυραγάνη –Τσιπίδου Π. & Ζ. Σκούρας.     
28.    ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ Η. (2003) Βιολογικές παράμετροι του εντόμου Bactrocera oleae. # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π.  
29.    ΛΥΜΠΕΡΗ Σ. (2003) Γενετική ποικιλομορφία στο έντομο Bactrocera oleae. # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π.
30.    ΜΕΓΑΣ Χ. (2004) Bactrocera oleae: Μελέτη βιολογικών παραμέτρων άγριου πληθυσμού # Επιβλ.: Μαυραγάνη – Τσιπίδου Π.
31.    ΙTZIOY Κ. (2004) Μελέτη βιολογικών παραμέτρων άγριου πληθυσμού του εντόμου Bactrocera oleae # Επιβλ.: Μαυραγάνη – Τσιπίδου Π. 
32.    ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Φ. (2004) Μελέτη της τοξικής και γενοτοξικής δράσης του αιθέριου ελαίου του φυτού Salvia pomifera  στη Drosophila melanogaster # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
33.    ΝΑΖΛΗ Ε. (2004) Μελέτη της τοξικής και γενοτοξικής δράσης του αιθέριου ελαίου του φυτού Rosmarinus officinalis στη Drosophila melanogaster # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου 
34.    ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. (2005) Έλεγχος της εντομοκτόνου δράσης των αιθερίων ελαίων Mentha viridis, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis και Salvia pomifera στα έντομα Drosophila melanogaster και Bactrocera oleae # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου 
35.    ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ Μ. (2005) Έλεγχος της εντομοκτόνου δράσης των αιθερίων ελαίων Mentha viridis, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis και Salvia pomifera στα έντομα Drosophila melanogaster και Bactrocera oleae # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου 
36.    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ-Α (2005) Μελέτη της τοξικής και γενοτοξικής δράσης του αιθέριου ελαίου του φυτού Mentha viridis στη Drosophila melanogaster # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου. 
37.    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (2006) Έλεγχος τοξικής και μεταλλαξιγόνου δράσης της εντομοκτόνου ουσίας Spinosad # Επιβλ.: Μαυραγάνη – Τσιπίδου Π. 
38.    ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ Α. (2006) Έλεγχος τοξικής και μεταλλαξιγόνου δράσης της εντομοκτόνου ουσίας Spinosad # Επιβλ.: Μαυραγάνη – Τσιπίδου Π. 
39.    ΝΑΚΟΥ Ι. (2007) Γενετική του εντόμου Bactrocera oleae: α) έλεγχος φυσικών πληθυσμών για χρωμοσωματικές ανακατατάξεις β) πυρήνας θηλυκών και αρσενικών ατόμων. # Επιβλ.: Μαυραγάνη – Τσιπίδου Π.
40.    ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2007. Μελέτη των πολυταινικών χρωμοσωμάτων φυσικών πληθυσμών του εντόμου Bactrocera oleae για ανίχνευση χρωμωσωμικών αναδιατάξεων – συγκριτική μελέτη πυρήνων θηλυκών και αρσενικών ατόμων. # Επιβλ.: Μαυραγάνη – Τσιπίδου Π. 
41.    ΓΙΑΝΟΥΣΗ Κ. 2008. Π. Μελέτη συμβιωτικών σχέσεων στο έντομο Ceratitis capitata. # Επιβλ.: Μαυραγάνη – Τσιπίδου Π. 
42.    ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Α. 2008. Μελέτη των συμβιωτικών μικροοργανισμών του εντόμου Bactrocera oleae. # Επιβλ.: Μαυραγάνη – Τσιπίδου Π.

ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
    ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας
    Α. Διδασκαλία
Διαλέξεις : 1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
                  2. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Β. Διπλωματικές Εργασίες
ΧΡΥΣΟ1.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (2004). Χαρτογράφηση και ανάλυση αλληλουχιών hsp70  στο έντομο Bactrocera oleae # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 
    2.ΤΣΙΤΣΑΝΗ Π. (2005). Μέτρηση ολικής IgE, ειδικών IgE και ηωσινοφιλικής κατιονικής πρωτείνης ECP στον ορό παιδιών με συρίττουσα αναπνοή, στον πληθυσμό της νήσου Κω   # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., και Κουβάτση Αναστασία
    3.ΧΑΤΖΗΜΟΣΧΟΥ Α. (2006). Διάγνωση κληρονομικών γενετικών διαταραχών μεταβολισμού πουρινών και πυριδιμινών με χρωματογραφικές μεθόδους (HPCL) # Επιβλ.: Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., και Αυγουστίδου-Σαββοπούλου Π.
    

ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
ΖΑΜΠ Επίβλεψη των διδακτοριών διατριβών   
               ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ Α. (1999). «Ανάλυση και Χαρτογράφηση διαφόρων γονιδίων στο Bactrocera oleae (Dacus oleae)»
ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ Η. (2009). «Βιολογία και Γενετική του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) με κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις» 
Mέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών.
Συμμετοχή στην Εξεταστική Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.    Γερμανικό Ίδρυμα Volkswagenwerk-Stiftung (1986)
2.    Ευρωπαϊκή Ένωση (ECLAIR) (1992)
3.    Γερμανικό Ίδρυμα Alexander von Humboldt-Stiftung 
4.    Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), (ΠΕΝΕΔ, 1995)  
5.    Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), (ΠΕΝΕΔ, 1999)
6.    Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), (ΠΕΝΕΔ, 2003) 
7.    ΕΠΕΑΕΚ  «Αρχιμήδης» 2003
8.    ΕΠΕΑΕΚ  «Πυθαγόρας» 2005 
9.    COST-FA0701 2008.

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πρόγραμμα του Γ’ ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ) – Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας 2006-2008. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

VΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Από το 2003-2008

1.Δροσοπούλου Ε, Νικήτα Β. Σκούρας Ζ. Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Μυτιλήνη  2003 Απομόνωση και χαρτογράφηση hsp70 γονιδιωματικών κλώνων του εντόμου Bactrocera oleae 

2. Κουνατίδης Η., Λυμπέρη Σ., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Μυτιλήνη  2003 Bactrocera oleae : Γενετική ποικιλομορφία στο έντομο 

3. Ιτζιου Α. Μέγας Χ., Παπαδόπουλος Ν., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Βόλος 2004 Bactrocera oleae : Μελέτη δημογραφικών παραμέτρων άγριου πληθυσμού    

4. Κουναττίδης Η., Αγριανίδης Α.,  Παπαδόπουλος Ν., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Βόλος 2004 Bactrocera oleae : Μελέτη δημογραφικών παραμέτρων εργαστηριακών πληθυσμών

5. Ναζλή Ε. Παρθενίου Φ., Φραντζιός Γ. Πάνου-Φιλοθέου Ε. Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Βόλος 2004 Τοξική και μεταλλαξιγόνος δράση των αιθερίων ελαίων των αρωματικών φυτών  Salvia pomifera  και Rosmarinus officinalis 

6. Μαρμαρινός Μ., Στεφανοπούλου Σ., Χειμώνα Χρ., Μαυραγάνη Π., Τζουνάκας Β., Ριζοπούλου Σ., 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Βόλος 2004 Ο Τροπισμός στο οικοσύστημα της πόλης 

7. Κουνατίδης Η., Σωτηρίου Δ. Παπακυρίτση Μ., Παπαδόπουλος Ν., Πάνου-Φιλοθέου Ε., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 27ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Ναύπλιο 2005. Έλεγχος της εντομοκτόνου δράσης των αιθερίων ελαίων, Rosmarinus officinalis και Salvia pomifera στο έντομο Bactrocera oleae    

8. Οικονόμου Μ-Α., Φραντζιός Γ. Πάνου-Φιλοθέου Ε. Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 27ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Ναύπλιο 2005. Μελέτη της τοξικής και γενοτοξικής δράσης του αιθέριου ελαίου του φυτού Mentha viridis στη Drosophila melanogaster

9.Χρυσοπουλου Α., Δροσοπούλου Ε., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 27ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Ναύπλιο 2005.Χαρτογράφηση και ανάλυση ακολουθιών Hsp70 στο έντομο Bactrocera oleae 

10. Drosopoulou E., Chrysopoulou A., Nikita V. & Mavragani-Tsipidou P. (2005) Isolation and characterization of hsp70 genes in Bactrocera oleae. FAO/IAEA International Conference on Area-Wide Control of insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and other Techniques (Vienna, Austria), p. 309.

11. Ονουφριάδης Α. Παπαδοπούλου Χ. Φραντζιός Γ. Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 28ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Ιωάννινα 2006. Έλεγχος τοξικής και μεταλλαξιγόνου δράσης της εντομοκτόνου ουσίας Spinosad    

12. Νάκου Ι., Παπασπυρόπουλος Α., Κουνατίδης Η., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Καβάλα 2007. Γενετική του εντόμου Bactrocera oleae: Α)¨Έλεγχος φυσικών πληθυσμών για χρωμοσωματικές ανακατατάξεις Β) Πολυταινικός πυρήνας θηλυκών και αρσενικών ατόμων 

13. Τσαουμάνη Κ., Κακάνη Ε., Δροσοπούλου Ε., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., Ματθιόπουλος Κ.  12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Κύπρος 2007.  Απομόνωση και χαρακτηρισμός EST αλληλουχιών και δημιουργία κυτταρογενετικού χάρτη στο δάκο της ελιάς Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)

14. Μωραϊτη Κ., Κουνατίδης Η., Σαπουντζής Π., Σιώζιος Σ., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., Παπαδόπουλος Ν., Μπούρτζης Κ. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Κύπρος 2007. Το συμβιωτικό βακτήριο Wolbachia σε είδη της οικογένειας Tephritidae

15. Κουνατίδης Η. Crotti E., Σαπουντζής Π., Sacchi L., Bandi C., Daffioncio D., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., Μπούρτζης Κ. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Κύπρος 2007. Χαρακτηρισμός των συμβιωτικών βακτηρίων ενός εργαστηριακού πληθυσμού του δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae

16. Κουνατίδης Η., Παπαδόπουλος Ν., Μπούρτζης Κ., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Κύπρος 2007. Γενετική και κυτταρογενετική ανάλυση του εντόμου Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae)

17. Κουνατίδης Η., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., Τερτιβανίδης Κ., Νομικού Μ., Nestel D., Παπαδόπουλος Ν. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Κύπρος 2007.  Χωρική και χρονική κατανομή πληθυσμών του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) στην περιοχή της Χαλκιδικής με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

18. Μωραΐτη Κ., Παπαναστασίου Σ., Διαμαντίδης Α., Κουνατίδης Η., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., Μπούρτζης Κ., και Παπαδόπουλος Ν.Θ. Γεωφραφική κατανομή και δυναμική πληθυσμών του Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) στην Ελλάδα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία. Βόλος. 2008.

19. K. Moraiti, S. Papanastasiou, A. Diamantidis, I. Kounatidis, P. Mavragani-Tsipidou, K. Bourtzis, B. I. Katsoyannos, and N. T. Papadopoulos. Geographical distribution and population dynamics of the European cherry fruit fly, Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) in Greece. IOBC meeting in Avignon. Avignon, France 27-30 October 2008.

20. I. Kounatidis, E. Crotti, P. Sapountzis, L. Sacchi, B. Chouaia, C. Bandi, A. Alma, D. Daffonchio, P. Mavragani-Tsipidou and K. Bourtzis. What bacterial species constitute the symbiotic flora of the olive fly, Bactrocera oleae? First Meeting of TEAM. Palma of Mallorca. Spain. 7-8th April 2008

21. P. Sapountzis, K. Moraiti, I. Kounatidis, S. Siozios, P. Mavragani-Tsipidou, N.T. Papadopoulos and K. Bourtzis. Wolbachia symbiosis in Tephritidae. First Meeting of TEAM. Palma of Mallorca. Spain. 7-8th April 2008.

22. I. Kounatidis, N. T. Papadopoulos, P. Mavragani-Tsipidou, Y. Cohen, K. Tertivanidis, M. Nomikou and D. Nestel. Environmental and management determinants of olive fly (Bactrocera oleae) spatio-temporal patterns. First Meeting of TEAM. Palma of Mallorca. Spain. 7-8th April 2008.

23. Ακμούτσου Π., Μαδεμτζόγλου Δ., Κουνατίδης Η., Φρανζιός Γ. και Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. Έλεγχος τοξικής και μεταλλαξιγόνου δράσης της εντομοκτόνου ουσίας Deltamethrin. 31ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρεία Βιολογικών Εφαρμογών. Πάτρα. 2009.

24. Κουνατίδης Η., Γιαννούση Κ., Πασχαλίδου Α., Καραγιάννη Α., Μπούρτζης Κ. και Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. Χαρακτηρισμός των συμβιωτικών βακτηρίων φυσικών πληθυσμών του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae). 31ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρεία Βιολογικών Εφαρμογών. Πάτρα. 2009.

25. Κουνατίδης Η., Γιαννούση Κ., Πασχαλίδου Α., Αμανατίδης Γ., Παπαδόπουλος Ν., Μπούρτζης Κ. και Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. Διερεύνηση της συμβιωτικής χλωρίδας δύο πληθυσμών της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata). 31ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρεία Βιολογικών Εφαρμογών. Πάτρα. 2009.

26. Μαδεμτζόγλου Δ., Ακμούτσου Π., Κουνατίδης Η., Φρανζιός Γ., Βώκου Δ. και Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. Έλεγχος μεταλλαξιγόνου και ανασυνδυαστικής δράσης συστατικών των αιθέριων ελαίων των αρωματικών φυτών. 31ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρεία Βιολογικών Εφαρμογών. Πάτρα. 2009.

27. Τσουμάνη Κ.Τ., Αυγουστίνος Α.Α., Κακάνη Ε.Γ., Δροσοπούλου Ε., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. και Ματθιόπουλος Κ.Δ. Δύο χρήσιμες εφαρμογές ESTs στο δάκος της ελιάς: κυτταρογενετικός χάρτης και epic δείκτες. 31ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρεία Βιολογικών Εφαρμογών. Πάτρα. 2009.

VII. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μέλος της Γ. Σ του Τμήματος  Βιολογίας
Μέλος διαφόρων Επιτροπών του Τμήματος  Βιολογίας
Διευθυντής Τομέα ΓΑΜΒ
Επιστημονικός υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Βιολογίας (2006-2008) 

Β. Κριτής  Επιστημονικών Περιοδικών
Genome
Genetica
Journal of Food and Agriculture Chemistry

X. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (EEBE)
Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ)
Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος (ΕΕΕ)
Μέλος του δικτύου COST-FA0701 2008

XI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α. Διδακτορική Διατριβή
Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη 1985. Μελέτη της επίδρασης της εκδυσοστερόνης in vitro πάνω στους δακτύλιους Balbiani και τους άλλους βρόχους των πολυταινικών χρωμοσωμάατων των σιαλογόνων αδένων της Drosophila auraria. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, 

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά
1.    Loucas M., Krimbas C. B., Mavragani-Tsipidou P., Kastritsis C. D. (1979) Genetics of Drosophila subobscura populations. Allozyme loci and their chromosomal maps. The journal of Heredity 70: 17-26.
2.    Mavragani-Tsipidou P., Kastritsis C. D (1986) The role of hormone ecdysterone in the control of the activity of the balbiani rings and the other puffs of Drosophila auraria. Chromosoma 94: 505-513.
3.    Mavragani-Tsipidou P., Scouras Z.G., Kastritsis C. D. (1990) Comparison of the polytene chromosomes of the salivary glands, the fat body and the midgut nuclei of Drosophila auraria. Genetica 81: 99-108.
4.    Mavragani-Tsipidou P., Kyrpides N., Scouras Z.G. (1990) Evolutionary implications of duplications and Balbiani rings in Drosophila. A     study of Drosophila serrata. Genome 33: 478-485.  
5.     Mavragani-Tsipidou P., Scouras Z.G. (1991) Developmental changes in the polytene chromosomes of the fat body and midgut nuclei of Drosophila auraria. Chromosoma 100: 443-452.
6.     Scouras Z.G., Kyrpides N., Mavragani-Tsipidou P. (1992) The prominent role of the ectopic pairing in the toroidal conformation of the Drosophila     polytene chromosomes. Cytobios 69: 47-54.
7.    Scouras Z.G, Mavragani-Tsipidou P. (1992) Balbiani rings in Drosophila: The Balbiani ring 1 is a common characteristic in several montium species. Cytobios 69: 97-100.
8.    Μavragani-Tsipidou P., Scouras Z.G., Natsiou-Voziki A. (1992) The Balbiani rings and the polytene chromosomes of Drosophila bicornuta. Genome 35: 64-67. 
9.    Mavragani-Tsipidou P., Scouras Z.G., Charalampidis K., Lavrentiadou S., Kastritsis C.D. (1992) The polytene chromosomes of Drosophila triauraria and D. quadraria, sibling species of D. auraria. Genome 35: 318-326.
10.    Mavragani-Tsipidou P., Scouras ZG (1992) Puffing activity of the salivary gland chromosomes of Drosophila bicornuta. Cytobios 69: 171-177. 
11.    Konstantopoulou I., Vassilopoulou L., Mavragani-Tsipidou P., Scouras Z.G. (1992) Insecticidal effects of essential oils exctracted from eleven greek aromatic plants on          Drosophila auraria. Experientia 48: 616-619.
12.    Mavragani-Tsipidou P., Karamanlidou G, Zacharopoulou A, Koliais S, Kastritsis C, (1992). Mitotic and polytene chromosome  analysis in Dacus oleae (Diptera: Tehritidae). Genome 35: 373-378.
13.    Mavragani-Tsipidou P., Zambetaki A., Kleanthous K., Pagou E., Scouras Z.G. (1994) Cytotaxonomic of Afrotropical Drosophila montium  subgroup: D. diplacantha and D. seguyi- the major role of reverse tandem dublications. Genome 37: 935-944.
14.     Zambetaki A, Kleanthous K, Mavragani-Tsipidou P. (1995) Cytogenetic analysis of Malphigian tubule and salivary gland polytene chromosomes of Bactrocera oleae (Dacus oleae) (Diptera: Tephritidae). Genome 38: 1070-1081.
15.    Pardali E., Feggou E., Drosopoulou E., Konstantopoulou I., Scouras Z.G., Mavragani-Tsipidou P. (1996) The Afrotropical Drosophila montium subgroup: Balbiani Ring 1, polytene chromosomes and heat shock response of D. vulcana. Genome 39: 588-597.
16.    Drosopoulou E., Tziafouli M., Mavragani-Tsipidou P., Scouras Z.G. (1997) The glutamate dehydrogenase, E74 and actin genes in the Drosophila montium subgroup. Chromosomal homologies among the montium species and D. melanogaster. Chromosoma 106: 20-28.
17.    Franzios G., Mirotsou M., Hatziapostolou M., Kral J., Scouras Z.G., Mavragani-Tsipidou P. (1997) Insecticidal and genotoxic activities of mint essential oils. J. Agri Food Chem. 45: 2690-2694.
18.    Zambetaki A., Hatziapostolou E., Moirotsou M., Kastritsis C., Mavragani-Tsipidou P. (1997) The Afrotropical Drosophila montium subgroup: Balbiani Ring 1 and polytene chromosomes of Drosophila nikananu. Cytobios 92: 175-185.
19.    Karpouhtsis I., Pardali E., Feggou E., Kokkini S., Scouras Z.G., Mavragani-Tsipidou P. (1998) Insecticidal and Genotoxic activities of Oregano essential oils. J. Agric. Food Chem. 46: 1111-1115.
20.    Zambetaki A., Pasteur N., Mavragani-Tsipidou P. (1998) Cytogenetic analysis of Malpighian tubule polytene chromosomes of Culex pipiens (Diptera: Culicidae). Genome. 41: 751-755.
21.    Zambetaki A., Zacharopoulou A., Scouras Z.G., Mavragani-Tsipidou P. (1999) The genome of the olive fruit Bactrocera oleae: Localization of molecular markers by in situ hybridization to salivary gland polytene chromosomes. Genome. 42: 744-751.
22.    Zambetaki A., Mavragani-Tsipidou P., Scouras Z.G. (2000) Heat shock response of Bactrocera oleae (Dacus oleae) (Diptera: Tephritidae): genes and proteins. Annals of the Entomological Society of America. 93: 648-652.
23.    Stasinakis P., Katsares V., Mavragani-Tsipidou P. (2001) Organophosphate resistance and allelic frequencies of esterases in the olive fruit fly Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae). Journal of Agricultural and Urban Entomology. 18: 157-168.
24.    Drosopoulou E., Wiebauer K., Yiangou M., Mavragani-Tsipidou P., Domdey H., Scouras Z.G. (2002) Isolation, characterization, and localization of β-tubulin genomic clones of three Drosophila montium subgroup species Genome. 45: 604-607.
25.    Mavragani-Tsipidou P. (2002) Genetic and Cytogenetic Analysis of Bactrocera oleae (Dacus oleae) (Diptera: Tephritidae). Genetica. 116: 45-57.
26.    Pavlidou V., Karpouhtsis I., Franzios G., Zambetaki A., Scouras Z.G., Mavragani-Tsipidou P. (2004) Insecticidal and Genotoxic effects of essential oils of aromatic plants Salvia fruticosa and Mentha pulegium J. Agric. Urban Entomol. 21: 39-49.
27.     Kounatidis, I., N. T.  Papadopoulos, K. Bourtzis, and Mavragani-Tsipidou P. (2008) Genetic and Cytogenetic Analysis of the Fruit Fly Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae). Genome, 51: 479-491.
28.     Franzios G., K. Paptsiki, B. Sidiropoulou, I. Lazaridis, G. Theophilidis and Mavragani-Tsipidou P. (2008) Evaluation of insecticidal and Genotoxic effects of imidacloprid and acetochlor in Drosophila melanogaster. J. of Applied Entomology, 132: 583-590. 
29.     Drosopoulou E., A. Chrysopoulou, V. Nikita and P. Mavragani-Tsipidou (2008). The heat shock 70 genes of the olive pest Bactrocera oleae: genomic organization and molecular characterization of a transcription unit and its proximal promoter region. Genome. 52: 210-214
30.     Augustinos A., E. E. Stratikopoulos, E. Drosopoulou, E. G. Kakani, P. Mavragani-Tsipidou, A. Zacharopoulou and K. Mathiopoulos (2008). Isolation and characterization of microsatellite markers from the olive fly Bactrocera oleae and their cross- species amplification in the Tephritidae family. BMC Genomics. 9: 618-632.
31.     Kounatidis, N. T. Papadopoulos, P. Mavragani-Tsipidou, Y. Cohen, K. Tertivanidis, M. Nomikou and D. Nestel. Effect of elevation on spatio-temporal patterns of olive fly (Bactrocera oleae) populations in northern Greece. Journal of Applied Entomology. 132(9-10): 722-733.
32.     Kounatidis, I., E. Crotti, P. Sapountzis, L. Sacchi, A. Rizzi, B. Chouaia, C. Bandi, A. Alma, D. Daffonchio, P. Mavragani-Tsipidou and K. Bourtzis (2009). Acetobacter tropicalis is a major symbiont in the olive fruit fly Bactrocera oleae. Applied and Environmental Microbiology 75(10): 3281–3288
33.    Kounatidis, I., V. T. Papoti, N. Nenadis, G. Franzios, M.A. Oikonomou, F. Partheniou, M. Tsimidou,  P. Mavragani-Tsipidou (2009). Evaluation of potential genotoxicity of virgin olive oil (VOO) using the Drosophila wing-spot test. J. Agri Food Chem 57(17): 7785-9

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.