Τι νέο υπάρχει?       English version

Γεώργιος Θεοφιλίδης

ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA 

Oνοματεπώνυμο: Γεώργιος Θεοφιλίδης 
Θέση: Καθηγητής 
Δ/νση: Eργαστήριο Φυσιολογίας Zώων / Tμήμα Bιολογίας / Σχολή Θ.E/ A.Π.Θ./ 54124 Θεσ/νίκη
Tόπος και χρονολογία γέννησης: Δράμα, 1950
Tηλ. : 0030 2310-998261 Fax: 0030 2310-998269
Email: theophil@bio.auth.gr
http://publicationslist.org/theophil
http://www.auth.gr/biogengr/html/en/member.php@cat2_id=5.htm

http://users.auth.gr/theophil

ΣΠOYΔEΣ
1. Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσιογνωστικό (1969-1974).
2. Πανεπιστήμιο Γλασκόβης, Σκοτία, Ph.D. Ηλεκτροφυσιολογία Εντόμων (1974-1979).

EΠAΓΓEΛMATIKH ΣTAΔIOΔPOMIA 

• 1974-1979: Ερευνητής-Bοηθός στο Eργαστήριο Νευροφυσιολογίας, Τομέας Ζωολογιας, Πανεπιστήμιο Γλασκόβης, Σκοτία . 
• 1980-1985: Λέκτορας, στο Eργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Tμήμα Bιολογίας, A.Π.Θ. 
• 1985-1991: Eπίκουρος Kαθηγητής, στο Eργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Tμήμα Bιολογίας, A.Π.Θ. 
• 1991- 1997: Aναπληρωτης Kαθηγητης, στο Eργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Tμήμα Bιολογίας, A.Π.Θ. 
• 1997- : Kαθηγητής, στο Eργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Tμήμα Bιολογίας, A.Π.Θ.

 

Σπουδές-Προϋπηρεσία 
Γεννήθηκα στην πόλη Δράμα το έτος 1950. Τελείωσα τις γυμνασιακές μου σπουδές στο Γυμνάσιο Αρρένων Κομοτηνής το 1968. Μετά από εισιτήριες εξετάσεις πέτυχα στο Φυσιογνωστικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου αποφοίτησα το 1974. Την άνοιξη του 1974, μέχρι το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, άρχισα να εργάζομαι ερευνητικά (εκπαίδευση σε βασικές μεθόδους Μικροβιολογίας) στο Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (άμισθος). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εργάστηκα και στο Εργαστήριο Μελισσοπαθολογίας της Γεωπονικής Σχολής σε θέματα ανίχνευσης και θεραπείας ασθενειών που προσβάλλουν τις μέλισσες. 
Τον Σεπτέμβριο του 1974 έγινα δεκτός σαν μεταπτυχιακός φοιτητής στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Ζωολογίας του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1974-75 εκπαιδεύτηκα σε διάφορες μεθόδους ηλεκτροφυσιολογίας και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας ενώ παράλληλα παρακολουθούσα τις διαλέξεις και τα εργαστήρια του μαθήματος Νευρο-φυσιολογίας μαζί με τους τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ζωολογίας. Μετά από επιτυχείς εξετάσεις από ειδική επιτροπή, το Σεπτέμβριο του 1975 μου ορίστηκε το θέμα της διδακτορικής διατριβής με τίτλο "Ο νευρικός έλεγχος του προσαγωγού μύα της κνήμης στο μεσοθωρακικό πόδι της ακρίδας Schistocerca gregaria”. Τον Μάϊο του 1979 παρουσίασα επιτυχώς τη διατριβή μου σε τριμελή εξεταστική επιτροπή (προεδρεύων Prof. P.N.R.Usherwood) και αναγορεύτηκα διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης τον Ιούνιο του 1979.
Το Φεβρουάριο του 1980, μετά το πέρας των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων, διορίστηκα επιμελητής σε κενή θέση του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζώων της τότε Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά από προκήρυξη της παραπάνω θέσης. Τον Σεπτέμβριο του 1982 έγινε η ένταξή μου σε θέση Λέκτορα και το 1983 έγινε η μονιμοποίηση μου σε προσωποπαγή μόνιμη θέση Λέκτορα. Μετά από προκήρυξη της πιο πάνω θέσης, το 1985, έγινε η εκλογή μου σε θέση Επίκουρου Καθηγητή. Μετά από προκήρυξη της πιο πάνω θέσης, το 1990, έγινε η εκλογή μου σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Tο 1997, έγινε η εκλογή μου σε θέση Καθηγητή από την οποία ασκώ τα καθήκοντα μέχρι σήμερα. Το 1995 ανέλαβα, μετά από εκλογή μου από τον Τομέα Ζωολογίας, τη διεύθυνση του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζώων, μετά την αποχώρηση από το Α.Π.Θ. του ιδρυτή του Εργαστηρίου Καθηγητή Ι.Δ. Μπέη. 
Μετεκπαιδεύσεις
-Τον Απρίλιο του 1994 επισκέφθηκα, για 20 μέρες, το Εργαστήριο Biomathematiques, Biostatistique Bioinformaticque and Epidemiologie (3BE), Unite 263-INSERM, Universite Pierre et Marie Curie, Faculte de Medecine Saint-Antoine στο Παρίσι. Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για την προώθηση της Ελληνογαλλικής συνεργασίας. Στο εργαστήριο αυτό ενημερώθηκα για μεθόδους εφαρμογής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ανάλυση και επεξεργασία ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων (π.χ. την μοντελοποίηση δικτύων νευρώνων, τη προσομοίωση της συμπεριφοράς νευρικών κυττάρων κάτω από διαφορετικές συνθήκες ενεργοποίησης). Σκοπός της επίσκεψης ήταν η προετοιμασία για την εγκατάσταση στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων του πληροφοριακού προγράμματος TMS (Time Series Analysis), που είχε αναπτυχθεί στο Εργαστήριο ΒΕ3. Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει την λεπτομερή στατιστική ανάλυση ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων και τελικά εγκαταστάθηκε κατά την αντίστοιχη 20ήμερη επίσκεψη του καθηγητή F. Vibert και των συνεργατών του στη Θεσσαλονίκη.
- Τον Απρίλιο του 1995 επισκέφθηκα, για 20 ημέρες, το Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας στο Ινστιτούτο Alfred Fessad (CNRS) στο Crif-sur-Ivette (15 χιλιόμετρα από το Παρίσι). Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για την προώθηση της Ελληνογαλλικής συνεργασίας (βλέπε 5, σελ.3). Στο Ινστιτούτο αυτό έγινε η ενημέρωσή μου σε θέματα in vitro καταγραφών από τομές εγκεφάλου θηλαστικών και ακολούθησε η πρακτική μου εξάσκηση στις ενδοκυτταρικές καταγραφές από νευρώνες του υπογλώσσιου κινητικού πυρήνα (μέθοδος whole cell patch recording). To σύστημα με το οποίο ασχολήθηκα ήταν νευρώνες (ενδονευρώνες, κινητικοί νευρώνες) από το νευρωνικό δίκτυο που παράγει τον αναπνευστικό ρυθμό στον εγκέφαλο του αρουραίου. Ο φυσιολογικός ορός που χρησιμοποιήθηκε για τον εμποτισμό της τομής του εγκεφάλου χρησιμοποιήθηκε και σαν μέσο μεταφοράς των πυρεθροειδών εντομοκτόνων για περαιτέρω νευροφαρμακολογικές μελέτες. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η μελέτη της δράσης του εντομοκτόνου deltamethrin στους ανωτέρω νευρώνες (βλέπε εργασία Β.27). 
- To Mάϊο του 1995 με υποτροφία του ΝΑΤΟ πήγα για 12 ημέρες στο Ιnstitute of Medicina del Lavoro, University di Padova στην Ιταλία. Εκεί σε συνεργασία με τον Καθηγητή Α. Lotti και τον Αναπλ. Καθηγητή Κ. Α. Moretto εργάστηκα ερευνητικά στον ηλεκτροφυσιολογικό εντοπισμό πιθανής νευροπάθειας η οποία προκαλείται κατά την έκθεση πειραματόζωων (αρουραίων) σε μικρές συγκεντρώσεις (μικρότερες του LD50) οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου. Το εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το dibutildichlorivinyl phosphate (DBDCVP). H in vitro καταγραφή και ανάλυση του σύνθετου δυναμικού δράσης από το ισχιακό νεύρο έδειξε ότι κατά την φάση μέγιστης μείωσης της ουσίας ΝΤΕ, (Neurotoxic esterase) ενός νευροτροφικού παράγοντα που αναστέλλεται από το DBDCVP, παρουσιάζεται μία αύξηση της διάρκειας του σύνθετου δυναμικού δράσης. Η αύξηση αυτή πιθανόν να επηρεάζει την σωστή λειτουργία του περιφερικού νευρικού συστήματος. Το αποτέλεσμα της δουλειάς αυτή περιλαμβάνεται στην εργασία (III. Γ. 3) η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση. 
-To Σεπτέμβριο του 1996 με υποτροφία του ΝΑΤΟ παρακολούθησα το τετραήμερο σεμινάριο “ Οn-Line Monitoring in Intracellular Messengers” που οργανώθηκε από Ινστιτούτο Νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Αlicante, Ισπανία. 
 

 

 

 

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

 

1) Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ).
2) Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες (ΕΕΝ).
3) International Brain Research Organization (IMRO).
4) International Society for Invertebrate Neurobiology (ISIN)

ΣYΓΓPAMMATA

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
α) Μπέης Ισ. και Γ. Θεοφιλίδης (1981).
"Πειραματική Φυσιολογία Α' Μέρος Γενικές Αρχές, Θηλαστικά"........ Σελ. 202 
β) Θεοφιλίδης Γ. (1984). 
"Σημειώσεις Συγκριτικής Φυσιολογίας" Τόμος Α. .............. Σελ. 230
. γ) Θεοφιλίδης Γ. (1989)
“Συμπλήρωμα Σημειώσεων Συγκριτικής Φυσιολογίας"................ .. Σελ. 40
δ) Θεοφιλίδης Γ. (1991)
"Εργαστηριακές Ασκήσεις Συγκριτικής Φυσιολογίας" …................. . ..Σελ. 48
ε) Θεοφιλίδης Γ. και Α. Λάζου (1996)
" Εργαστηριακές Ασκήσεις Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων"................Σελ. 80
(Συμπλήρωση και βελτίωση της προηγούμενης έκδοσης)
στ) Ι.Μπέης, Κ. Γαϊτανάκη, Γ. Θεοφιλίδης, Μ. Καλογιάννη, 
Α. Λάζου, Β. Μιχαηλίδης και Α. Παπαδόπουλος
Πειραματική Φυσιολογία Ζώων Ι …................................... ... Σελ. 80
ζ) Θεοφιλιδης Γ. (1996)
‘’Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσιολογίας’’ (Μεταπτυχιακό).. Σελ. 55

 

Διδασκαλία
1) Φυσιολογία Ζώων (Θεοφιλίδης Λαζου Μιχαηλιδης) 
[3 h Μαθημα, 3 h εργαστήριο, 13 εβδομάδες)
http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp?tab=courses&ur...

2) Συγκριτική και Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζωων (Theophilidis, Kaloyanni, Michaelidis, Antonopoulou]
[ 3 h Μαθημα , 3 Εργαστήριο , 13 weeks]
http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp?tab=courses&ur...

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

1) The understanding of insects (locust, beetle, and honey bee) behavioural motor patterns (example: walking, respiration and resistance reflexes) at the level of single neurons and synapses. The work is based on the recording the motor output of the neuronal networks related with those behavioural activities. Recently experiments have been focused on recording of the resistance reflexes mediated by statocysts of the acari, Varroa destructor, a living organism with a diameter less than 1.5 mm. Varroa considered on of deadliest parasites of the honey bee. 

2) The vast experience on the neurophysiology of insect Peripheral and Central Nervous System (PNS and CNS) was used for the a accurate assessment of the neyrotoxicity of insecticides on insects (most of the insecticides are neurotoxic comounds acting on insect CNS). The possible cardiotoxic effects were examined also on the heart of the beetle (Tenebrio molitor) and honey bee (Apis mellifera macedonica). This was an attempt to find the most effective to target insects and less effective to non target insects. 
A variety of methods developed for the assessment of the deleterious effects of insecticides on honey bees, a non target species, exclusively. 
The study of the effects of insecticides on non target insect are extremely important. Due to extensive and massive use of any type of insecticides (organophosphates, nicotinic, pyrethroids, organoclorine and others) an unusual high rate of death of honey bees has been observed all over the world (loss of 40 to 50% of honey bees in apiaries in USA and EU). This phenomenon is called Colony Collapse Disorder (CCD) and the possible sources are investigated in the Laboratory of Animal Physiology (Electrophysiology Unit, EPU). 

3) The research interests are also focused on the effects of pesticides and other environmental pollutants, like heavy metals (Cadmium and Zinc), on vertebrates and mammalians nervous system and cardiac tissue. Fur this purpose their effects were examined in vitro (ex vivo) on the isolated sciatic nerve of the frog and rat. The effects on the cardiac tissue were examined on the atria of the heart of fish, frog and rat. 

4) Having established an excellent methodology of assessing the toxicity of neurotoxic chemical compounds, the research was further focused on the neurotoxic properties of compounds used in medicine. The neurotoxic action of oxaliplatin on the peripheral nervous system was investigated using the isolated sciatic nerve of the rat, Oxaliplatin is an anticancer drug which, however, causes peripheral neuropathy. Also, the effectiveness of new local anaesthetics was investigated in the Electrophysiology Unit. 

The outcome of this research is 55 publications in peer reviewed journals. The work was supported by 17 different grant, from National, European Union sources as well as large Pharmaceutical companies.

For Publications and pdf see also http://publicationslist.org/theophil

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

1) "Study of the neuronal control of Insects" (1986-1988). Grant from the Greek Ministry of Industry, Energy and Technology.

2) " Neuronal control of respiration and oviposition of insects" (1991-1993). Grant from the Greek Ministry of Industry, Energy and Technology.

3) ”The study of the action of pyrethroids and organophosphate insecticides on the mechanism of detoxification and the nervous system of insects" (1994-1996). Supported by the Greek Ministry of Industry, Energy and Technology

4) ” Validation of the neurotoxicity of pyrethroid insecticides using insect in vitro methods" (1996-1998). Supported by the Greek Ministry of Industry, Energy and Technology.

5) " Validation of the neurotoxicity of pyrethroid insecticides during high firing frequency of the peripheral nervous system" (1993-1995). Supported by the Greek Ministry of Industry, Energy and Technology, Bilateral Scientific and Technological Cooperation with France.

6) ”Τhe employment of in vitro neurophysiological preparations to assess the neurotoxicity of pesticides. An attempt to create a computer database with the information related to the toxicity of individual pesticides” 2 years project ΝΑΤΟ, CCMS Pilot studies for the impact on man and environment of the agricultural use of pesticides (1994-1996).

7) " The effects of insecticides at sublethal concentrations on the bees" (1996-1998). Supported by the Greek Ministry of Industry, Energy and Technology, Bilateral Scientific and Technological Cooperation with France. 

8) "Pharmacokinetic investigations of neuroactive compounds in the insect nervous system using electrophysiological methods" Supported from Bayer (2000).

9) "A COMPARATIVE AND COLABORATIVE APPROACH TO INVESTIGATE THE POSSIBLE DISTORTION OF THE COMMUNICATION PROCESSES IN THE GREEN STINK BUGS (NEZARA VIRIDULA) FROM THE MEDITERRANEA REGION USING GENETIC METHODS OR NEUROTOXIC AGENTS OF LOW CONCENTRATIONS, INSECTICIDES OF SUBLITHAL DOSES"
(1999-2000) supported by the Greek Ministry of Industry, Energy and Technology. Bilateral Scientific and Technological Cooperation with Slovenia.

10) "Strategies to accelerate the productive biodegradation of several herbicides under environmental stress conditions" Quality of Life and Management of Living Resources Acronym: HERBICBIOREM, Proposal No: QLRT-1999-00041. 5th Frame Work, E.U. (2000-2003)

11) "The morphology of the attachment mechanisms of Varroa and the study of possible natural methods of breaking the connection mechanism of bee and Varroa" (2000-2003). Supported by the Greek Ministry of Agriculture

12) “ A comparative study of the structural and morphological features related to the respiratory system of two endemic bees in Slovenia (Apis mellifera carnica) and Greece (Apis mellifera macedonica). An attempt to record the characteristic morphological features of each bee and to
investigate a possible resistance mechanism against the deadly for the bees acari, Acarapis woodi". JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES, Greece and Slovenia, MINISTRY FOR DEVELOPMENT, GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH & TECHNOLOGY Athens, GREECE

13) ”Assessment of the toxicity of agrochemicals on the honeybee using a combination of lectrophysiological and histochemical methods exclusively adapted on the heart and the intestine of two races the Apis mellifera carnica the Slovenian honey bee and Apis mellifera macedonica the Greek honey bee” SLOVENIA- GREECE JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES, MINISTRY FOR DEVELOPMENT, GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH & TECHNOLOGY Athens, GREECE (2002 – 2005).

14) "Development of methods for the preparation of ecologically safety agrochemicals and evaluation of their possible biological action with the aim to protect environment" GEORGIA- GREECE, JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES MINISTRY FOR DEVELOPMENT, GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH & TECHNOLOGY Athens, GREECE (2002 – 2005)

15) "The neuronal control of the respiratory muscles of the holometabolous insects during matamorphosis" 2002-2006 Greek Ministry of Education and Religion Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II)
"Ο νευρικός έλεγχος των αναπνευστικών μυών των ολομετάβολων εντόμων κατά τη μεταμόρφωση" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΠΕΑΕΚ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ).

16) «Development of in vitro neurophysiological methods for the assessment of the action of neurotoxic pesticides and other chemical compounds on the central and peripheral nervous system of animals (insects and mammalians)" Greek Ministry of Education and Religion (EPEAEK, PYTHAGORAS II)
" Ανάπτυξη μονάδας in vitro νευροφυσιολογικών μεθόδων για την αξιολόγηση της δράσης φυτοφαρμάκων, νευροτοξικών ουσιών, και άλλων χημικών ενώσεων στο Κεντρικό και Περιφερικό Νευρικό Σύστημα των ζωικών οργανισμών (έντομα-θηλαστικά)» 2004-2006. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ). http://neurobot.bio.auth.gr/pithagoras/

17. "Assessing the toxicity of the extensively used insecticide imidacloprid on the central and peripheral nervous system of mammalians" Greek-Turkey, Scientific Cooperation, supported by the Greek General Secretariat of Research and Technology. Ministry of Development. Greece 
"Αξιολόγηση της νευροτοξικότητας ενός ευρέως χρήσεως αντομοκτόνου, imidacloprid, στο κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστημα των θηλαστικών" . Διακρατική Συνεργασια Ελλάδας-Τουρκίας 2006-2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Yπουργείο Ανάπτυξης

PUBLICATIONS 
 

Α. PUBLICATIONS IN INTERNATIONAL JOURNALS (ICI) For pdf files of the publication go to

SEE ALSO    http://publicationslist.org/theophil

 

2013

 T Orfanidou, C Papaefthimiou, E Antonopoulou, I Leonardos, G Theophilidis (2013)  The force of the spontaneously contracting zebrafish heart, in the assessment of cardiovascular toxicity: application on adriamycin   Toxicology In Vitro (in press) 

 

[-70-], A Kagiava, E K Kosmidis, G Theophilidis (2013)  Oxaliplatin-induced hyperexcitation of rat sciatic nerve fibers: an intra-axonal study   Anticancer Agents Med Chem. 13: 373-379 

2012

 

D A Adamos, N A Laskaris, E K Kosmidis, G Theophilidis (2012)  In Quest of the Missing Neuron: Spike Sorting based on Dominant-Sets clustering   Comput Methods Programs Biomed. 107: 1. 28-35 Jul 

 

A Papachristoforou, A Kagiava, C Papaefthimiou, A Termentzi, N Fokialakis, A - L Skaltsounis, Max Watkins, G Arnold, G Theophilidis (2012)  The Bite of the Honeybee: 2-Heptanone Secreted from Honeybee Mandibles during a Bite Acts as a Local Anaesthetic in Insects and Mammals   PLOS ONE 7: 10. e47432 September 

 

A Kagiava, K Aligizaki, P Katikou c, G Nikolaidis, G Theophilidis (2012)  Assessing the neurotoxic effects of palytoxin and ouabain, both Na+/K+-ATPase inhibitors, on the myelinated sciatic nerve fibres of the mouse: an ex vivo electrophysiological study   TOXICON 59: 3. 416–426 March 

 

2011

 

A Papachristoforou, C Papaefthimiou, G Zafeiridou, V Goundy, M Watkins, G Theophilidis (2011)  Monitoring the gravitational reflex of the ectoparasitic mite Varroa destructor: a novel bioassay for assessing toxic effects of acaricides   Pesticide Biochemistry and Physiology 101: 2. 109-117 October 

 

C Papaefthimiou, G Theophilidis (2011)  Octopamine—A single modulator with double action on the heart of two insect species (Apis mellifera macedonica and Bactrocera oleae): Acceleration vs. inhibition   Journal of Insect Physiology 57: 2. 316-325 February 

 

A Kagiava, G Theophilidis (2011)  High concentrations of dichloroacetate (DCA) have minor effects on the vitality of the mammalian nerve fibres: An ex vivo electrophysiological study   Anticancer Drugs 22: 3. 273-6 Mar 

 

2010

 

I Zalachoras, A Kagiava, D Vokou, G Theophilidis (2010)  Assessing the local anesthetic effect of five essential oil constituents   Planta Medica 76: 1647–1653

 

R Bal, S Erdogan, G Theophilidis, G Baydas, M Naziroglu (2010)  Assessing the effects of the neonicotinoid insecticide imidacloprid in the cholinergic synapses of the stellate cells of the mouse cochlear nucleus using whole-cell patch-clamp recording   Neurotoxicology 31: 1. 113-120 

 

D A Adamos, N A Laskaris, E K Kosmidis, G Theophilidisa (2010)  NASS: An empirical approach to spike sorting with overlapre solution based on a hybrid noise-assisted methodology   Journal of Neuroscience Methods 190: 129–142 

2009

 

 [-60-], M Tryfonos, C Papaefthimiou, E Antonopoulou, G Theophilidis (2009)  Comparing the inhibitory effects of five protoxicant organophosphates (azinphos-methyl, parathion-methyl, chlorpyriphos-methyl, methamidophos and diazinon) on the spontaneously beating auricle of Sparus aurata: An in vitro study   Aquatic Toxicology 94: 211. 218 September 

 

M Tryfonos, E Antonopoulou, C Papaefthimiou, G Chaleplis, G Theophilidis (2009)  An in vitro assay for the assessment of the effects of an organophosphate, paraoxon, and a triazine, atrazine, on the heart of the gilthead sea bream (Sparus aurata)   Pesticide Biochemistry and Physiology 93: 40. 46 January 

 

A Geronikaki, P Vicini, N Dabarakis, A Lagunin, V Poroikov, J Dearden, H Modarresi, M Hewitt, G Theophilidis (2009)  Evaluation of the local anaesthetic activity of 3-aminobenzo[d]isothiazole derivatives using the rat sciatic nerve model   European Journal of Medicinal Chemistry 44: 2. 473-481 February 

 

 C Papaefthimiou, E Antonopoulou, G Theophilidisa (2009)  Inhibitory vs. protective effects of N-acetyl-L-cysteine (NAC) on the electromechanical properties of the spontaneously beating atria of the frog (Rana ridibunda): an ex vivo study   Toxicology in Vitro 23,: 272. 280 March 

 

2008

 

 M Moschou, C Papaefthimiou, A Kagiava, E Antonopoulou, G Theophilidis (2008)  In vitro assessment of the effects of cadmium and zinc on mammalian nerve fibres   Chemosphere 71: 1996–2002 

 

M Moschou, E K Kosmidis, M Kaloyianni, A Geronikaki, N Dabarakis, G Theophilidis (2008)  In vitro assessment of the neurotoxic and neuroprotective effects of N-acetyl-l-cysteine (NAC) on the rat sciatic nerve fibers.   Toxicol In Vitro 22: 1. 267-274 Feb 

 

 D A Adamos, E K Kosmidis, G Theophilidis (2008)  Performance evaluation of PCA-based spike sorting algorithms.   Computer Methods and Programs in Biomedicine 9 1 ( 2 0 0 8 ) 91: 232–244 

 

A Kagiava, A Tsingotjidou, C Emmanouilides, G Theophilidis (2008)  The effects of oxaliplatin, an anticancer drug, on potassium channels of the peripheral myelinated nerve fibres of the adult rat   NeuroToxicology 29,: 6,. 1100-1106 November 

 

G Frantzios, K Paptsiki, B Sidiropoulou, I Lazaridis, G Theophilidis2, P Mavragani-Tsipidou (2008)  Evaluation of insecticidal and genotoxic effects of imidacloprid and acetochlor in Drosophila melanogaster   Journal of Applied Entomology 132: 7,. 583 - 590 

 

2007

 

 A Andreou, N Dabarakis, A Kagiava, E K Kosmidis, A Geronikaki, G Theophilidis (2007)  Assessing the effects of three dental impression materials on the isolated sciatic nerve of rat and frog.   Toxicol In Vitro 21: 1. 103-108 Feb 

 

[50] A Papachristoforou, A Rortais, G Zafeiridou, G Theophilidis, L Garnery, A Thrasyvoulou, G Arnold (2007)  Smothered to death: hornets asphyxiated by honeybees.   Current Biology 17: 18. R795-R796 Sep 

 

2006

 

G Zafeiridou, G Theophilidis (2006)  A simple method for monitoring the respiratory rhythm in intact insects and assessing the neurotoxicity of insecticides   Pesticide Biochemistry and Physiology 86: 3. 211-217 November 

 

G Zafeiridou, A Geronikaki, C Papaefthimiou, M Tryfonos, E K Kosmidis, G Theophilidis (2006)  Assessing the effects of the three herbicides acetochlor, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T) and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid on the compound action potential of the sciatic nerve of the frog (Rana ridibunda).   Chemosphere 65: 6. 1040-1048 Nov 

 

2004

 

 C Papaefthimiou, Maria de de Cabral, C Mixailidou, C A Viegas, I Sá-Correia, G Theophilidis (2004)  Comparison of two screening bioassays, based on the frog sciatic nerve and yeast cells, for the assessment of herbicide toxicity.   Environ Toxicol Chem 23: 5. 1211-1218 May 

 

G Zafeiridou, G Theophilidis (2004)  The action of the insecticide imidacloprid on the respiratory rhythm of an insect: the beetle Tenebrio molitor.   Neurosci Lett 365: 3. 205-209 Jul 

 

F HATJINA, A GREGORC, C PAPAEFTHIMIOU, N PAPPAS, S ZACHARIOUDAKIS, A THRASYVOULOU, G THEOPHILIDIS (2004)  Difference in morphology of prothoracic and propodeal spiracles in three strains of Apis mellifera: possible relation to resistance against Acarapis woodi.   J Journal of Apicultural Research 43: 3. 105–113 

 

Y F Contoyiannis, F K Diakonos, C Papaefthimiou, G Theophilidis (2004)  Criticality in the relaxation phase of a spontaneously contracting atria isolated from a frog's heart.   Phys Rev Lett 93: 9. Aug 

 

2003

 

C Papaefthimiou, G Zafeiridou, A Topoglidi, G Chaleplis, S Zografou, G Theophilidis (2003)  Triazines facilitate neurotransmitter release of synaptic terminals located in hearts of frog (Rana ridibunda) and honeybee (Apis mellifera) and in the ventral nerve cord of a beetle (Tenebrio molitor).   Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 135C: 3. 315-330 

 

A Geronikaki, P Vicini, G Theophilidis, A Lagunin, V Poroikov, J C Dearden (2003)  Study of local anesthetic activity of some derivatives of 3-amino-benzo-[d]-isothiazole.   SAR QSAR Environ Res 14: 5-6. 485-495 Oct/Dec 

 

2002

  

G Kouri, G Theophilidis (2002)  The action of the herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid on the isolated sciatic nerve of the frog (Rana ridibunda).   Neurotox Res 4: 1. 25-32 

 

[-40-], C Papaefthimiou, V Pavlidou, A Gregorc, G Theophilidis (2002)  The action of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid on the isolated heart of insect and amphibia   Environmental Toxicology and Pharmacology 11: 2. 127-140 

 

2001

 

C Papaefthmiou, G Theophilidis (2001)  An in vitro method for recording the electrical activity of the isolated heart of the adult Drosophila melanogaster.   In Vitro Cell Dev Biol Anim 37: 7. 445-449 Jul/Aug 

 

2000

 

C Papaefthimiou, G Theophilidis (2000)  The cardiotoxic action of the pyrethroid insecticide deltamethrin, the azole fungicide prochloraz and their synergy on the isolated heart of the bee Apis mellifera macedonica .   Pesticides Biochemistry and Physiology 69: 77-91 

 

E Maratou, G Theophilidis (2000)  An axon pacemaker: diversity in the mechanism of generation and conduction of action potentials in snail neurons.   Neuroscience 96: 1. 1-2 

 

T Markou, G Theophilidis (2000)  The pacemaker activity generating the intrinsic myogenic contraction of the dorsal vessel of Tenebrio molitor (Coleoptera).   J Exp Biol 203: Pt 22. 3471-3483 Nov 

1999

 

C Papadopoulou, G Theophilidis, G N Thomopoulos, A S Tsiftsoglou (1999)  Structural and functional impairment of mitochondria in adriamycin-induced cardiomyopathy in mice: suppression of cytochrome c oxidase II gene expression.   Biochem Pharmacol 57: 5. 481-489 Mar 

 

 E Maratou, G Theophilidis (1999)  Blocking of the axon spikes by pentylenetetrazol in an identified neuron of the snail Helix lucorum, with consequent induction of epileptic activity in the cell body of the same neuron.   Neurosci Lett 268: 2. 69-72 Jun 

 

1998

S Cantaro, G Zara, C Battaggia, P L di Loreto, L Calò, A D'Angelo, G Theophilidis (1998)  In vivo and in vitro neurotoxic action of plasma ultrafiltrate from uraemic patients.   Nephrol Dial Transplant 13: 9. 2288-2293 Sep 

 

E Maratou, G Theophilidis, M Arsenakis (1998)  Axonal transport of herpes simplex virus-1 in an in vitro model based on the isolated sciatic nerve of the frog Rana ridibunda.   J Neurosci Methods 79: 1. 75-78 Jan 

 

1997

 

 G Theophilidis (1997)  Validation of the synaptic depression in the central nervous system of the Locusta migratoria caused by an organophosphate (paraoxon) insecticide 57 (3):171-180 1997   Pestcides Biochemistry and Physiology 57: 3. 171-180 

 

[-30-] G Theophilidis, M Benaki, E Papadopoulou-Mourkidou (1997)  Neurotoxic action of six pyrethroid insecticides on the isolated sciatic nerve of a frog (Rana ridibunda).   Comp Biochem Physiol C Pharmacol Toxicol Endocrinol 118: 1. 97-103 Sep 

 

1996

 

 G Theophilidis, K Kiartzis (1996)  Stretching of an isolated part of the sciatic nerve of the frog (Rana rindibunda) causes excitation of its sensory nerve fibres.   Neurosci Lett 215: 2. 99-102 Sep 

 

R Mconzo, A Geronikaki, G Theophilidis (1996)  Synthesis of new thiazole derivatives and comparative study of their local anaesthetic activity using the evoked action potential in the sciatic nerve   Research Communications in Pharmacology and Toxicology 1: 137-148 

 

1995

 

J C Rekling, G Theophilidis (1995)  Effects of the pyrethroid insecticide, deltamethrin, on respiratory modulated hypoglossal motoneurons in a brain stem slice from newborn mice.   Neurosci Lett 198: 3. 189-192 Oct 

 

 M Kalogianni, G Theophilidis (1995)  The motor innervation of the oviducts and central generation of the oviductal contractions in two orthopteran species (Calliptamus sp. and Decticus albifrons)   J Exp Biol 198: Pt 2. 507-520 

 

1994

 

G Theophilidis, K Kravari (1994)  Dimethylsulfoxide (DMSO) eliminates the response of the sensory neurones of an insect mechanoreceptor, the femoral chordotonal organ of Locusta migratoria, but blocks conduction of their sensory axons at much higher concentrations: a possible mechanism of analgesia.   Neurosci Lett 181: 1-2. 91-94 Nov 

 

1993

 

A D Athanasiadis, A A Hatzopoulos, G Theophilidis (1993)  A data-acquisition system for the analysis of the isometric tension generated by an electrically stimulated skeletal muscle.   Comput Appl Biosci 9: 3. 325-330 Jun 

 

 [-20-], G Theophilidis, P Pavlidou (1993)  The vitality of the sciatic nerve of the frog and rat in a chamber which allows maintained in vitro recording of the compound nerve action potentials.   Muscle Nerve 16: 1. 113-114 Jan 

 

C Consoulas, R Hustert, G Theophilidis (1993)  THE MULTISEGMENTAL MOTOR SUPPLY TO TRANSVERSE MUSCLES DIFFERS IN A CRICKET AND A BUSHCRICKET   Journal of Experimental Biology 185: 1. 335-355 

 

C Paspalas, C Consoulas, G Theophilidis (1993)  The fate of specific motoneurons and sensory neurons of the pregenital abdominal segment in Tenebrio molitor (Insecta:Coleoptera)during metamorphosis   Roux's Arch Dev Biol 202: 204-213 

 

[20] G Theophilidis, A Papa, E Mourkidou-Papadopoulou (1993)  The effects of pyrethroid insecticides, deltamethrin and fluvalinte, on an insect mechanorceptor, the metathoracic chordotonal organ of Locusta migratoria,   Pesticides Biochemistry and Physiology 45: 198-209. 

 

A Geronikaki, G Theophilidis (1993)  Synthesis of 2-(amino acetylamino) thiazole derivatives and comparison of their local anesthetic activity by the method of action potential.   Europ. J. Medicinal Chemistry 27: 213-218 

 

1992

 

C Consoulas, G Theophilidis (1992)  Anatomy, innervation and motor control of the abdominal dorsal muscles of Decticus albirons (Orthoptera).   J. Insect Physiol. . 38: 997-1010 

 

A Geronikaki, G Theophilidis (1992)  Synthesis of 2-(aminoacetylamino)thiazole derivatives and comparison of their local anaesthetic activity by the method of action potential.   European Journal of Medicinal ChemistryVolume 27: 7. 709-716 

 

1990

 

G Theophilidis, B Dimitriadis (1990)  The structure and innervation of the metathoracic flexor tibia muscle of two species of orthoptera (Insecta)   Comp. Biochem. Physiol. Vol. 97 A pp 583-594. 97: 583-594 

 

G Theophilidis, M D Burns (1990)  The firing pattern of the locust (Shistocerca gregaria americana ) mesothoracic femoral motor axons in resistance reflexes and during walking on a treadmill.   Journal of Insect Physiology 36: 7. 513-522 

1989

 

E Kalogianni, C Consoulas, G Theophilidis (1989)  Anatomy and innervation of the abdominal segmental muscles in larvae and adult Tenebrio molitor (Coleoptera).   Journal of Morphology 202: 1-9. 202: 1-9 

 

G Theophilidis, C Consoulas, E Kalogianni (1989)  Mapping of insect muscle fibres innervated by the same motoneurone by intracellular injection with cobalt dye.   J Neurosci Methods 30: 2. 147-149 Nov 

 

1988

 

G Theophilidis (1988)  The study of action potential propagation failure of the branching point of an insect motor axon.   Comparative Biochemistry Physiology 90: 2. 257-263 

 

1987

 

A Hailey, G Theophilidis (1987)  Cardiac response to stress and activity in the armoured legless lizard Ophisaurus apodus: comparison with snake and tortoise.   Comparative Biochemistry Physiology: Vol 88A, No 2. pp. 201-206. 88A: 2. 201-206 

 

1986

 

[-10-], G Theophilidis (1986)  The femoral chordotonal organs of Decticus albifrons (Orthoptera: Tettigoniidae). II function.   Comparative Biochemistry and Physiology Vol. 88A. No3. pp. 537-543. 88A: 3. 537-543 

 

G Τheophilidis (1986)  The femoral chordotonal organs of Decticus albifrons (Orthoptera: Tettigoniidae) - I. Structure.   Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 84A. No 3 pp. 529-536. 84A: 3. 529-536 

 

1984

 

A Hatzopoulos, G Theophilidis (1984)  A simple electronic unit allowing extracellular recording and stimulation through the same wire hook or suction electrode.   J Neurosci Methods 11: 3. 169-172 Aug 

 

G Theophilidis (1984)  Propagation failure of action potentials at the bifurcation point of the slow axon innervating the extensor tibiae muscle of Decticus albifrons (Orthoptera)   Journal of Comparative Physiology A 154: 3. 431-434 May 

 

1983

 

G Theophilidis (1983)  A comparative study of the anatomy and innervation of the metathoracic extensor tibiae muscle in three Orthopteran species.   Comparative Biochemistry and Physiology, Vol. 15A, No 2, pp. 285-292. 15A: 285-292 

 

G Theophilidis, M D Burns (1983)  The innervation of the mesothoracic flexor tibiae muscle of the locust.   Journal of Experimental Biology, 105: 373-388 

 

1982

 

I Beis, G Theophilidis (1982)  Phosphofructokinase in the plerocercoids of Schistocephalus solidus (Cestoda:Pseudophyllidea).   Int J Parasitol 12: 5. 389-393 Oct 

 

G Theophilidis (1982)  A simple method for studying the innervation of a complex muscle.   Journal of Experimental Biology 96: 453-438 

 

 

G Theophilidis, M D Burns (1982)  A gold-plated suction electrode for extracellular recording and dye infusion.   Journal of Experimental Biology 98: 455-457 Jun 

 

1979

 

[1], G Theophilidis, M D Burns (1979)  A muscle tension receptor in the locust leg.   Journal of Comparative Physiology, 131 247-254. 131: 247-254  

 

 

 

 

 

  Evaluation of the publications according to their Impact Factor (Total impact factor, Average)

 

 
JCR Science Edition 2008
 
 
 

 
JOURNALS

 
NO. OF PUBLIC.

 
IMPACT FACTOR

 
SUBTOTAL

Planta Medica

1

1.96

1.96

 
 
 
 

Neurotoxicology 2.
2       
2.4
2.8

 
 
 
 

 Aquatic Toxicology,
1
3.5
3.5

 
 
 
 

Pesticide Biochemistry
 
 
 

and Physiology (5) ,
5
1.2
6.0

 
 
 
 

Toxicology in Vitro  (3)  
3
2.47
7.41

 
 
 
 

Chemosphere (2)
2
3.05
6.1

 
 
 
 

Computer Methods and
 
 
 

Programs in Biomedicine
1
1.22
1.22

 
 
 
 

Eur J Med Chem (2).
2
2.35
4.7

 
 
 
 

Journal of Applied Entomology     

1

1.1

1.1

 
 
 
 

Current Biology
1
10.77
10.77

 
 
 
 

 
 
 
 

Phys Rev Lett
1
7.8
7.8

 
 
 
 

Neurosci Lett (5)
5
2.2
11.0

 
 
 
 

Environ Toxicol Chem
1
2.42
2.42

 
 
 
 

Journal of Apicultural Research
1
0.6
0.6

 
 
 
 

SAR QSAR Environ Res
1
2.23
2.23

 
 
 
 

Comp Biochem Physiol
 
 
 

C Toxicol Pharmacol (8)
8
2.53
20.24

 
 
 
 

Neurotox Res
1
2.28
2.28

 
 
 
 

In Vitro Cell Dev Biol Anim
1
0.576
0.576

 
 
 
 

J Exp Biol (5)
5
2.98
14.9

 
 
 
 

Neuroscience 
1
3.55
3.55

 
 
 
 

Biochem Pharmacol
1
4.43
4.43

 
 
 
 

Nephrol Dial Transplant
1
3.56
3,56

 
 
 
 

J Neurosci Meth 3
3
2.09
6.27

 
 
 
 

Research Communications in
 
 
 

Pharmacology and Toxicology
1
 
 

 
 
 
 

Comput Appl Biosci
1
2.160
2.16

 
 
 
 

Muscle Nerve
1
2.59
2.59

 
 
 
 

 
 
 
 

Ar. Developmental Biology change to

     Developmental Biology  

1
4.41
4.41

 
 
 
 

 
 
 
 

Journal of Insect Physiology   (2)
2
2.15
4.30

 
 
 
 

 
 
 
 

Journal of Morphology
1
1.7
1.7

 
 
 
 

 
 
 
 

Journal of Comparative Physiology (2)
2
2.01
4.02

 
 
 
 

 
 
 
 

Int J Parasitol
1
3.75
3.57

 

Total ……………………..................

 

Average …………………………..

 
 

 

148.29

 

2.51

 

 

 

 

 

Β. INTERNATIONAL CONFERENCES

Β.1 Βurns M.D. and G. Theophilidis (1977). An insect muscle receptor organ. Annual meeting of the Physiological Society. Glasgow Meeting 16-17 September 1977. 

Β.2 Albani M., G. Theophilidis and A. Madena-Pyrgaki (1982) “The physiological and histological properties of gastrocnemious mincend muscle regenerates”.3rd International meeting. International Society for Developmental Neurosciences (Thessaloniki).

Β.3 Τheophilidis (1982) “Comparative studies of Orthopteran species adapted to living on the ground and of some strong fliers from the same order”Ιnternational Symposium on Plant Animal and Microbial Adaptations to Terrestrial Environment. Kassandra-Halkidiki October 1982

Β.4 Theophilidis G. (1983). “Failure of the nerve impulses at the bifurcation point of a motor axon”. 5th Balkan Biochemical and Biophysical Days. Thessaloniki May 11- 13.

Β.5 Chatzisavvas S.C. and Theophilidis G. (1992) Study of the mechanical properties of certain skeletal muscles of the frog in situ using computer-aided techniques. IMBRO Workshop on " Mechanisms of Neural Plasticity” Patra, October

Β.6 Κ. Paspalas, C. Consoulas and G.Theophilidis (1992) “The fate of specific motoneurons and sensory neurons of the pregenital segments in Tenebrio molitor (Insecta: Coleoptera) during metamorphosis” IMBRO Workshop on “ Mechanisms of Neural Plasticity” Patra, October 1992.

Β.7 Theophilidis G. (1996) “An in vitro sciatic nerve preparation for the evaluation of pyrethroid neurotoxicity and the possible assesment of organophosphate- induced neuropathy”. XX European Congress of Toxicology, 22-25 September, 1996 Alicante, Spain Toxicology Letters (Suppl.1) pp. 23-24, October 1996 

Β.8 Naka, K.; Theophilidis, G.; Beris, A.; Bontioti, E.; Kostas, I.; Soucacos, P. N. In Vitro Conduction Study of the Rat Sciatic Nerve Following Intraoperative Expansion EUROPEAN SURGICAL RESEARCH 1997; VOL 29 SUPP 1

Β.9 Cantaro, S., G.Zara, C.Battagia,L.Calo,A.D’Angelo and G. Theophilidis Neurotoxic action of extract of uremic patients plasma in rat and in the isolated sciatic nerve of the frog. Congress of the Italian Society of Nephrology, Milan (1997)

Β.10 G.Theophilidis "AN ISOLATED SCIATIC NERVE PREPARATION FOR THE ASSESSMENT OF THE POSSIBLE EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM" Forum on future European Research on Mobile Communication and health ( 19-20 April 1999, University of Bordeaux, France

Β.11 A. Hatzopoulos , Th. Laopoulos, and G. Theophilidis (2002) Automated Instrumentation for Monitoring Nerve Action Potentials in Experimental Biology Applications IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, The Frontier of Instrumentation and Measurement, Anchorage, Alaska, USA 21-23 May, 2002

Β.12 A. Geronikaki, P. Vicini, A. Lagunin, V. Poroikov, G. Theophilidis
COMPARATIVE STUDY OF LOCAL ANAESTHETIC ACTIVITY OF ALKYLAMINOACYL DERIVATIVES OF 3-AMINO-BENZO[D]ISOTHIAZOLES, Barcelona 2002 
Β.13 Hatzopoulos, A. Laopoulos, T. Theophilidis, G. Automated instrumentation for monitoring nerve action potentials in experimental biology applications: Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2002. IMTC/2002. Proceedings of the 19th IEEE. Publication Date: 2002
Β.14 G. Theophilidis, Ch. Papaefthimiou & G. Zafiridou ASSESMENT OF THE CARDIOTOXIC AND NEUROTOXIC ACTION OF PESTICIDES ON INSECTS, USING PHYSIOLOGICAL TISSUE-PREPARATIONS BASED EXCLUSIVELY ON THE ISOLATED HEART AND THE ISOLATED VENTRAL NERVE CORD OF THE HONEY BEE, APIS MELLIFERA VIIth European Congress of Entomology 7-13 October 2002, International Congress Centre of Helexpo, Thessaloniki 

Β.15 G. Zafiridou, A. Topoglidi and G. Theophilidis.
Difference between the central pattern generator systems controlling the respiratory rhythm in the holometabolous (beetle) and the hemimetabolous (locust) insects.» 3rd Forum of European Neuroscience, 13-17 July 2002, Palais des Congres, Paris

Β.16 G. Zafiridou and G. Theophilidis Comparative study of the respiratory activity in the beetle Tenebrio molitor and the honeybee Apis mellifera macedonica. VIIth European Congress of Entomology 12-13 October 2002, International Congress Centre of Helexpo, Thessaloniki 

Β.17 C. Papaefthimiou and G. Theophilidis The effects of hyperpolarizing current pulses on the intrinsic pacemaker in the heart of the honey bee.” 7th European Congress of Entomology 7-13 October 2002, International Congress Centre of Helexpo, Thessaloniki.

Β.18 G. Theophilidis, C. Papaefthimiou and G. Zafeiridou. 
Assessment of the cardiotoxic and neurotoxic action of pesticides on insects, using physiological tissue preparations based exclusively on the isolated heart and the isolated ventral nerve cord of the honey bee, Apis mellifera.” 7th European Congress of Entomology. 7-13 October 2002, International Congress Centre of Helexpo, Thessaloniki.

Β.19 A. Geronikaki, P. Vicini, A. Lagunin, V. Poroikov, G. Theophilidis COMPARATIVE STUDY OF LOCAL ANAESTHETIC ACTIVITY OF ALKYLAMINOACYL DERIVATIVES OF 3-AMINO-BENZO[D]ISOTHIAZOLES Βarcelona, 2003 
Β.20 Theophilidis G. , Hatjina F., Gregorc A. , Pappas N. , Zacharioudakis St., Thrasyvoulou
A COMPARATIVE STUDY OF THE EXTERNAL MORPHOLOGY OF THE PROTHORACIC AND THE PROPODEAL SPIRACLES IN FOUR STRAINS OF Apis mellifera (L.). POSSIBLE RESISTANCE MECHANISM AGAINST THE TRACHEAL MITE Acarapis woodi (R.) 1st Hellenic Scientific Conference in Apiculture-Sericulture December 2002
Β.21 Tselios E., Theophilidis G. INVESTIGATION ON THE FUNCTION MECHANISMS OF THE CROP AND THE OESOPHAGUS OF THE HONEYBEE 1st Hellenic Scientific Conference in Apiculture-Sericulture December 2002 
Β.22 Sotiriou E., Theophilidis G. ΤHE FUNCTION OF THE PROVENTRICULUS VALVE OF THE HONEY BEE Apis mellifera macedonica 1st Hellenic Scientific Conference in Apiculture-Sericulture December 2002
Β.23 Theophilidis G. , Hatjina F. ADHESION MECHANISMS OF VARROA DESTRUCTOR ONTO Apis mellifera macedonica 1st Hellenic Scientific Conference in Apiculture-Sericulture December 2002
Β.24 Papaefthimiou C., Theophilidis G ASSESSMENT OF THE CARDIOTOXIC ACTION OF PESTICIDES ON INSECTS, USING PHYSIOLOGICAL TISSUE-PREPARATIONS BASED ON THE ISOLATED HEARTS OF Apis mellifera macedonica AND Tenebrio molitor 1st Hellenic Scientific Conference in Apiculture-Sericulture December 2002

Β.25 Zafeiridou G., Theophilidis G. ASSESSMENT OF THE ACTION OF THE INSECTICIDE IMIDACLOPRID (GAUCHO) ON THE CENTRAL NERVE CORD OF THE INSECT Tenebrio molitor AND THE HONEYBEE Apis mellifera macedonica 1st Hellenic Scientific Conference in Apiculture-Sericulture December 2002
Β.26 A.Geronikaki, P..Vicini, G. Theophilidis, A. Lagunin, V. Poroikov, J. Dearden Comparative study of the local anaesthetic activity of alkylaminoacyl derivatives of 3-amino-1,2-benzisothiazoles
Β.27 E.VARDAKA T. LANARAS and G. THEOPHILIDIS ASSESSMENT OF CARDIOTOXICITY AND NEUROTOXICITY OF CYANOBACTERIAL SCUM MATERIAL USING IN VIVO AND IN VITRO PHYSIOLOGICAL METHODS International Conference on Toxic Cyanobacterial Blooms, Rabat, Morocco May 2000
Β.28 C. D. Papaefthimiou and G. Theophilidis Assessment of the biological action of agrochemical compounds on the pacemaker regularity and strength in the heart of the bee, Apis mellifera macedonica*

Β.29 V. Zafeiridou & G. Theophilidis Assessment of the effects of herbicides on the nervous system of the beetle Tenebrio Molitor 

Β.30 CA Viegas, MG Cabral, C Papaefthimiou, C Mixailidou, G Theophilidis, G Neumann, HJ Heipieper, I Sá-Correia Assessment of herbicide toxicity and adaptative responses in Saccharomyces cerevisiae Congresso Nacional de Bioquνmica, Vilamoura/Portugal/ 2 and 4 December 2004.
(Portuguese Society of Biochemistry).
Β.31 G.Zafeiridou and G. Theophilidis Modulation of the respiratory rhythm in honeybee, Apis mellifera macedonica, caused by the insecticide imidacloprid in the low namomolar concentrations range European Conference of Apidology, Udine, Italy, 19-23 September 2004 
Β.32 N. DABARAKIS, A. KAGIAVA, M. VAKALOPOULOU, and G. THEOPHILIDIS, Effect of Prolonged Stretching of the Nerve in vitro B The Joint Meeting of the Continental European (CED) and Scandinavian (NOF) Divisions of the IADR (September 14 - September 17, 2005)
Β.33 Α. Kagiava, A. Tsingotjidou, T. Poutahidis, N. Foroglou and G. Theophilidis; “Evaluation of the regeneration in the three main nerve branches of the rat sciatic nerve”; 5th Forum of European Neuroscience; July 8-12, 2006, Vienna-Austria 
Β.34 Zafeiridou, Papachristoforou A. G. Theophilidis (2006) Differentiation in the respiratory behaviour of holometabolous insects during metamorphosis FENS , Vienna 20065th Forum of European Neuroscience; July 8-12, 2006, Vienna-Austria 
Β.35 Polyzoidis S.K., Kosmidis E.K., Grigoriadis N., Tascos N., Theophilidis G. An in vivo mouse preparation for estimation of spinal cord conduction velocity. 17th Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece, June 16-20, 2007. 
Β.36 Polyzoidis S., Kosmidis E.K., Grigoriadis N., Tascos N., Milonas I. and Theophilidis G. An in vivo mouse preparation for estimation of the spinal cord conduction velocity. 15th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, Greece, October 11-14, 2006
Β.37 Zalachoras I., Vokou D. and Theophilidis G., “Assessing in vitro the local anesthetic action of the terpens linalool and fenchone using the isolated sciatic nerve of the frog”, Natural Products in Drug Discovery and Development, 4-5 December 2007, Munich, Germany 

Β.38 Zalachoras I., Vokou D. and Theophilidis G., “Assessing in vitro the local anesthetic action of the terpens linalool and fenchone using the isolated sciatic nerve of the frog”, Vth International Symposium on Wild Fauna, 22-27 September 2007 Chalkidiki, Greece
B.39 Tsingotjidou, A. Bekiari, C. , Kagiava, A. , Theophilidis, G., Emmanouilides, C. , "An experimental study for peripheral neuropathy associated with Waldnsrom's macroglobulinemia 14th Congress of the European Hematology Association (EHA), June 4-7 2009, Berlin, Germany

 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ),
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

1) Χ. Κονσουλας (1990) 
"Νευρικός έλεγχο της κοιλιακής περιοχής της ακρίδας ( Decticus albifrons)" (Γ.Σ.Ε.Σ. 86/14-5-87 - περατώθηκε 1990). 

2) E. Kαλογιαννη (1991) 
“Μελέτη του νευρικού ελέγχου του αναπαραγωγικού συστήματος στην ακρίδα Locusta migratoria, Calliptamus sp. Decticus albifrons“ (Γ.Σ.Ε.Σ. 82/5-2-87 - περατώθηκε 1991) 

3) Ε. Μαράτου (2007)
“Νευρικός έλεγχος των σιελογόνων αδένων στο σαλιγκάρι Helix lucorum ” (Γ.Σ.Ε.Σ. 54/3-3-97 / περατώθηκε το 2007). 

4) Χρ. Παπαευθυμίου (2005) 
«Φυσιολογικοι μηχανισμοί ελέγχου της καρδιακής λειτουργίας στα έντομα « (ΓΣΕΣ 79/25-11-99) (περατώθηκε 2005)

5) Γ. Ζαφειρίδου (2007) 
« Ο νευρικός έλεγχος της αναπνοής στα ολομετάβολα έντομα» (Περατώθηκε 29/11/07). 

6) Σ. Ζωγράφου « Μηχανισμοί ελεγχου της κινητικότητας του πεπτικού σωλήνα των εντόμων» ΓΣΕΣ 1507/1-7-04- σε εξέλιξη ) 

7) Δ. Αδάμος « Ανάλυση των μηχανισμών αυτομάτου ελέγχου στο νευρικό σύστημα με μεθόδους πληροφορικής και στοχαστικής επεξεργασίας σήματος» ΓΣΕΣ 134/25-11-04, σε εξέλιξη) 

8) A. Καγιαβά ( σε εξέλιξη) "Επίδραση παραγόντων καταπόνησης στη φυσιολογική λειτουργία του ισχιακού νεύρου των σπονδυλωτών"

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ)

1) ΧΑΛΕΠΛΗΣ Γ. (2005) Διερεύνηση των βηματοδοτικών δυναμικών και δράση ξενοβιοτικών ουσιών στην καρδιά του λαβρακιού Dicentrachus labrax. (131 σελ.) # Γ.Eπιβλ.: Αντωνοπούλου Ευ. & Θεοφιλίδης [112/05(Υ)] 

2) ΜΟΣΧΟΥ Μ. (2006) Επίδραση καδμίου, ψευδαργύρου και της ουσίας N-acetyl-L-cysteine (NAC) στο ισχιακό νεύρο του αρουραίου και του βατράχου Rana ridibunda. (82 σελ.)# Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [237/06(τ.Ζ.)]

3) ΚΑΓΙΑΒΑ, Αλεξία (2007) In vitro αξιολόγηση της ανοχής του ισχιακού νεύρου του επιμυός σε συνθήκες υποξίας και ανοξίας. (159 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [145/07(τ.Γ.)]

4) TΡΙΦΟΝΟΣ Μελπωμένη (2008) Αξιολογηση της δράσης φυτοπροστατευτικών ενώσεων στον καρδιακό ιστό της τσιπουρας (Sparus aurata).
Eπιβλ.: Αντωνοπούλου Ευ. & Θεοφιλίδης 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ)

1) Ε.Ν. Καλογιάννη - Χ.Ε. Κόνσουλας (1986). "Μελέτη των μεταβολών του νευρομυϊκού συστήματος του εντόμου Tenebrio molitor κατά την μεταμόρφωση" 

2) Δ.Ι. Λευτάκης (1988). "Μελέτη της λεπτής και υπέρλεπτης δομής του μεταθωρακικού καμπτήριου μυ του Ορθόπτερου Decticus albrifons". (συνεπιβλέπων Επικ. Καθηγ. Β. Δημητριάδης).

3) Αθανασιάδης Α. (1990) " Σύνδεση παλμογράφου με υπολογιστή, καταγραφή και επεξεργασία ψηφιακών ηλεκτρικών σημάτων και ισομετρικών μυϊκών συσπάσεων” (Γ. Θεοφιλίδης, συνεπιβλέπων, Λέκτορας Α. Χατζόπουλος Τομέας Ηλεκτρολογων Μηχανολόγων ΑΠΘ). 

4) Παπά A. E. (1991) “Μελέτη της δράσης των πυρεθροειδών εντομοκτόνων σε ένα μηχανοϋποδοχέα των εντόμων: το μεταθωρακικό χορδοτονικό όργανο της ακρίδας L. migratoria” .

5) Π.Παυλίδου (1990) “Χρήση in vitro μεθόδων για την μακροχρόνια καταγραφή του σύνθετου δυναμικού δράσης από το ισχιακό νεύρο του βατράχου.

6) Κουτσοκώστας Κ. (1994) “Σύνδεση μικροσκοπίου με υπολογιστή. Καταγραφή και επεξεργασία Βιολογικών δειγμάτων” (συνεπιβλέπων, Λέκτορας Α. Χατζόπουλος Τομέας Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ). 

7) ΠΑΣΠΑΛΑΣ Κ. (1990) Ο νευρικός έλεγχος ενός αναπνευστικού μυ του ολομετάβολου εντόμου Tenebrio molitor σε δύο διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια. (29 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [7α/90 (τ.Ζ.)] 

8) ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Σ. (1992) Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων σκελετικών μυών του βάτραχου Rana ridibunda in vivo. (54 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [10/92 (τ.Ζ.)] 

9) ΚΡΑΒΑΡΗ Κ. (1994) Μελέτη της δράσης των διαλυτών ακετόνη, αιθυλική αλκοόλη και διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO), στα αισθητήρια κύτταρα και νευράξονες του χορδοτονικού οργάνου της ακρίδας Locusta migratoria. (48 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [34/94 (τ.Ζ.)] 

10) ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Γ. (1994) Μελέτη της αδρής μορφολογίας του κεντρικού νευρικού συστήματος του κολεόπτερου Tenebrio monitor L. κατά τη μεταμόρφωση. (53 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [30/94 (τ.Ζ.)] 

11) MANE EY. (1994) Mελέτη της δράσης της αδριαμυκίνης σε μυϊκή λωρίδα από φλεβώδη κόλπο της καρδιάς του βατράχου Rana ridibunda. (σελ.:43) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [35β/94(τ.Ζ.)] 

12) ΜΠΕΝΑΚΗ Μ. (1994) Αξιολόγηση της νευροτοξικότητας των πυρεθροειδών εντομοκτόνων στο περιφερικό νευρικό σύστημα. (36 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [29/94 (τ.Ζ.)] 

13) ΤΣΙΑΓΓΑ ΕΥ. (1995) In vitro αξιολόγηση της νευροτοξικότητας των πυρεθροειδών εντομοκτόνων deltamethrin, fenvalerate και fluvalinate κατά τη φάση έντονης δραστηριότητας του περιφερικού νευρικού συστήματος των αμφιβίων. (39 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [37/95 (τ.Ζ.)] 

14) ΜΑΡΑΤΟΥ Ε. (1996) Μελέτη της διέλευσης του ανθρωπίνου ερπητοίιου HSV-1 μέσω των νευρικών ινών του ισχιακού νεύρου του βατράχου Rana rindibunda. (37 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ., Αρσενάκης Μ. [86/96 (τ.Γ.)] 

15) ΝΕΣΤΟΡΑΣ Ι. (1997) Αξιολόγηση της νευροτοξικής δράσης της αιθυλικής αλκοόλης και ουραιμικών τοξινών στο περιφερικό νευρικό σύστημα του βατράχου Rana balcanica. (129 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [54/97 (τ.Ζ.)] 

16) ΑΓΚΑΣ Δ. (1997) Ανάπτυξη μεθοδολογίας μελέτης της δράσης φαρμάκων στο περιφερικό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μελέτη της δράσης των διαλυτών στο περιφερικό νευρικό σύστημα. (53 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [58/97 (τ.Ζ.)]

17) ΜΑΡΚΟΥ Θ. (1998) Βηματοδοτικά κέντρα ελέγχου της αυτόματης δραστηριότητας στο ραχιαίο αγγείο του Tenebrio molitor. (63 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [81/98 (τ.Ζ.)]

18) ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥ. (1998) Εισαγωγή στις προσομοιώσεις βιολογικών και τεχνητών νευρωνικών δικτύων. (304 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [78/98 (τ.Ζ.)] 

19) ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. (1999) Μελέτη των ηλεκτροφυσιολογικών ιδιοτήτων της καρδιάς του Τenebrio molitor στο στάδιο της προνύμφης. (65 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [90/99 (τ.Ζ.)] 

20) ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡ. (1999) Χρονοτροπική και ινοτροπική δράση πυρεθροειδών εντομοκτόνων και του prochloraz στην καρδιά του εντόμου Apis mellifera, χρησιμοποιώντας μια in vitro ηλεκτροφυσιολογική μέθοδο. (105 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [84/99 (τ.Ζ.)]

21) ΚΑΤΣΑΝΟΥ Β. (1999) Αξιολόγηση της δράσης του εντομοκτόνου Imidacloprid στο ραχιαίο αγγείο της μέλισσας χρησιμοποιώντας μια In Vitro ηλεκτροφυσιολογική μέθοδο. (95 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [99/99 (τ.Ζ.)] 

22) ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Γ. (2001) Προσδιορισμός του αναπνευστικού ρυθμού και φαρμακολογική μελέτη της ηλεκτρικής δραστηριότητας του ολομετάβολου εντόμου Tenebrio Molitor. (111 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [125/01 (τ.Ζ.)] 

23) ΚΟΥΡΗ Γ. 2001. Αξιολόγηση της δράσης του ζιζανιοκτόνου 2,4-D στο απομονωμένο ισχιακό νεύρο του βατράχου χρησιμοποιώντας μια in vitro ηλεκτροφυσιολογική μέθοδο. (42 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [125/01(τ.Ζ)] 

24) ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ Α. (2001) Μελέτη της διαφοροποίησης του νευρονικού δικτύου που ελέγχει τον αναπνευστικό ρυθμό κατά τη μεταμόρφωση στο κολεόπτερο Tenebrio molitor. (88 σελ) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [118/01 (τ.Ζ.)]

25) ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤ. (2002) Αξιολόγηση της δράσης φυτοφαρμάκων στο φλεβώδη κόμβο της καρδιάς του βατράχου Rana ridibunda. (90 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [135/02 (τ.Ζ.)] 

26) ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡ. (2003) Αξιολόγηση της δράσης ζιζανιοκτόνων στο απομονωμένο ισχιακό νεύρο του βατράχου Rana ridibunda. (71 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [151/03 (τ.Ζ.)

27) ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡ. (2004) Πιθανή δράση της ινσουλίνης και ο ρόλος της γλυκόζης στη δράση της στους αισθητήριους άξονες του απομονωμένου ισχιακού νεύρου του βατράχου. (103 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [187/04(τ.Ζ)] 

28) ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΕΥ. (2003) Πιθανή δράση της ινσουλίνης στους αισθητήριους άξονες του απομονωμένου ισχιακού νεύρου του βατράχου Rana ridibunda. (94 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [148/03 (τ.Ζ.)] 

29) ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ε. (2003) Μηχανισμός της λειτουργίας της στομαχικής βαλβίδας του προλοβού της μέλισσας Apis mellifera. (55 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [147/03 (τ.Ζ.)]

30) ΧΑΛΕΠΛΗΣ Γ. (2003) Επίδραση φυτοφαρμάκων στην απομονωμένη καρδιά του βατράχου Rana ridibunda. (73 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [143/03 (τ.Ζ.)]

31) ΤΖΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (2004) Ψυχοφυσιολογία της όρασης: αντανακλαστικό της κόρης στο φως και ένταση του φωτεινού ερεθίσματος. (90 σελ.) # Επιβλ.: (Θεοφιλίδης Γ. και Φωτίου Φ.) [176α/04(τ.Ζ)] 

32) ΠΑΛΟΥΔΗΣ Θ. (2004) Πιθανή δράση των ισομορφών PrPC και PrPSc (SCRAPIE) στο ισχιακό νεύρο του βατράχου Rana ridibunda. (58 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [176/04(τ.Ζ.)] 

33) ΑΝΤΡΕΟΥ Α. (2004) Αξιολόγηση της δράσης του μονομερούς της ακρυλαμίδης στα απομονωμένα ισχιακά νεύρα του βατράχου Rana ridibunda και του αρουραίου Rattus wistar. Επιβλέπων: Γ. Θεοφιλίδης [173/04(τ.Ζ.)] 

34) ΒΑΚΦΑΡΗ Μ. (2005) Διερεύνηση της βιωσιμότητας της απομονωμένης καρδιάς του βατράχου Rana ridibunda υπό διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και οξυγόνου (99 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [215/05(τ.Ζ)] 

35) ΚΑΒΑΓΙΑ Α./ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (2005) Αξιολόγηση της ελάχιστης δύναμης που απαιτείται για την αλλαγή των ηλεκτροφυσιολογικών ιδιοτήτων στο ισχιακό νεύρο του αρουραίου Rattus wistar που βρίσκεται υπό την επίδραση βάρους και ο πιθανός νευροπροστατευτικός ρόλος του οξυγόνου σε in vitro συνθήκες. (114 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [200/05(τ.Ζ.)]

36) ΤΡΥΦΩΝΟΣ Μ. (2006) Aξιολόγηση της δράσης των ζιζανιοκτόνων acetochlor,2,4-Dichlorophenoxyacetic acid και2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid στο απομονωμένο ισχιακό νεύρο του βατράχου Rana ridibunda. (108 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [226/06(τ.Ζ.)] 

37) ΖΑΛΑΧΩΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) Αξιολόγηση νευροτοξικής δράσης συστατικών αιθέριων ελαίων. (53 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ., Βώκου Δ. [245/07(τ.Ζ.)] 

38) ΚΑΜΗΛΑΡΗ, ΕΛΕΝΗ (2007) Η ανασταλτική δράση του GABA, αναστολέα των συνάψεων στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στις νευρικές ίνες του περιφερικού νευρικού συστήματος του επίμυ. (87 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [256/07(τ.Ζ.)] 

39) ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2007) Επίδραση καδμίου στους απομονωμένους κόλπους της καρδιάς του βατράχου Rana ridibunda. (66 σελ.) # Επιβλ.: Θεοφιλίδης Γ. [244/07(τ.Z.)] 

40) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (2007) Συγκριτική μελέτη της δράσης της ταυρίνης στη σύσπαση των απομονωμένων κόλπων της καρδιάς σε ψάρι, αμφίβιο και θηλαστικό. (58 σελ.) # Επιβλ.: Αντωνοπούλου Ε., Θεοφιλίδης Γ. [250/07(τ.Z.)]

41) ΖΕΜΠΕΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ (2009) Ιn vivo προστατευτική δράση της Ν-ακετυλοκυστεινης στην επαγώμενη από την χλωράλη βραδυκαρδία στον επίμυ

 

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.