Τι νέο υπάρχει?       English version

Αναστασία Κουβάτση

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θέση:   Καθηγήτρια
Επώνυμο    : ΚΟΥΒΑΤΣΗ
Όνομα        : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Διεύθυνση    : Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Γραφείου  : 2310 998361
Email: akouvats@bio.auth.gr

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

o    Πτυχίο: 1980, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. 
o    Διδακτορικό: 1984, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.
o    Μεταδιδακτορικές σπουδές :1985 (Ιούνιος-Ιούλιος) University College London,
                                                                      Biochemical Genetics Unit, UK
                                            1987-88 Boston University, School of Medicine,  

                                                         Section of Molecular Genetics, USA

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Από το 1981 στο Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. ως επιστημονικός συνεργάτης, λέκτορας, επίκουρη καθηγήτρια, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

-  Ανάλυση της γενετικής σύστασης του Ελληνικού πληθυσμού, για πολυμορφικούς δείκτες του πυρηνικού και του μιτοχονδριακού DNA με στόχο τη διερεύνηση της βιολογικής ιστορίας του πληθυσμού και της σχέσης του με άλλους πληθυσμούς της Ευρώπης.
-  Μοριακή διερεύνηση μονογονιδιακών (όπως κυστική ίνωση, μεσογειακός πυρετός,..)  και πολυπαραγοντικών κοινών ασθενειών (όπως παχυσαρκία,  σακχαρώδης διαβήτης,  υπέρταση, ..). 

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
       Τμήμα Βιολογίας

    Α. Διδασκαλία
-     Γενετική ανθρώπου (Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις)
-     Βιολογική ανθρωπολογία 
-     Οικονομία-Δίκαιο στη Βιολογία 

   Β. Επίβλεψη Διπλωματικών εργασιών

1.       Ραλλιώ Ξώμαλη (1985-86)

Μελέτη του γενετικού πολυμορφισμού των απτοσφαιρινών.   

2.       Δημήτρης Στρωματιάς (1985-86)

Μελέτη του γενετικού πολυμορφισμού των απτοσφαιρινών.   

3.       Αγάπη Κατάκη (1985-86)

Μελέτη των διδύμων στην Ελλάδα.   

4.       Μαρία Φουστέρη (1988-89)

Γενετικός πολυμορφισμός των σιαλικών εστερασών στον Ελληνικό πληθυσμό.   

5.       Αχιλλέας Πεταλόπουλος (1988-89) (συνεπιβλέπουσα)   

Γενετικός πολυμορφισμός των σιαλικών α-αμυλασών στον Ελληνικό πληθυσμό.

6.       Γιώργος Πενθερουδάκης (1989-90) (συνεπιβλέπουσα)

Γενετικός πολυμορφισμός στους Σαρακατσάνους.

7.       Γλυκερία Σαμολαδά (1990-91)

Γενετική μελέτη της ψωρίασης.   

8.       Αριστοτέλης Αστρεινίδης (1991-92)

Πολυμορφισμός του μιτοχονδριακού DNA στη Βόρεια Ελλάδα.   

9.       Σταθούλα Στέφου (1991-92)

Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης. Γενετική και μοριακή ετερογένεια.

10.   Έλενα Κοντοπούλου (1992-93)

Μελέτη μεταλλάξεων της κυστικής ίνωσης στη Βόρεια Ελλάδα.   

11.   Όλγα Σάντσεζ (1992-93)

Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης. Προσπάθεια μελέτης της ετερογένειάς της σε

επίπεδο DNA.

12.   Ματθίλδη Βαλιάνου (1992-93)

Μελέτη των μεταλλάξεων της β-Μεσογειακής αναιμίας στη Βόρεια Ελλάδα.   

13.   Ευθυμία Βαμβακά (1992-93) (συνεπιβλέπουσα)

Ανάλυση χρωμοσωμάτων ομάδας ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή της

΄Εδεσσας.

14.   Σταμάτης Παπαχαρίτου (1992-93) (συνεπιβλέπουσα)   

Συσχέτιση της γενετικής σύστασης και του κινδύνου νόσησης στον Ελληνικό πληθυσμό.

15.   Φωτεινή Δεμπονέρα (1993-94)

      Μελέτη των πολυμορφικών γενετικών δεικτών D9S66 και D16S291 στους κατοίκους της

      Μακεδονίας.

16.   Άννα Τσιώρα (1995-96)

      Γενετικός πολυμορφισμός της αs1- καζεΐνης του γάλακτος στις κατσίκες δύο κοπαδιών του

      Νομού Θεσσαλονίκης.   

17.   Φωτεινή Τσιάμπα (1996-97)

Ανίχνευση μεταλλάξεων σε οκτώ εξόνια του γονιδίου TSC2 της οζώδους σκλήρυνσης.   

18.   Γιώργος Κουτσοδόντης (1996-97)

Ανίχνευση μεταλλάξεων σε δύο εξόνια του γονιδίου p53 σε καρκινώματα του παχέος εντέρου.

19.   Αναστάσιος Ισαάκ (1996-97)

Ανίχνευση μεταλλάξεων στο εξόνιο 15 του γονιδίου APC σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος

εντέρου.

20.   Αθανάσιος Καλογερίδης (1997-98)

     ΄Ελεγχος 10 μεταλλάξεων του γονιδίου CF σε ασθενείς με κυστική ίνωση από τη Β. Ελλάδα.   

21.   Βασιλική Θεοδώρου (1997-98)

Ανίχνευση μεταλλάξεων στο εξόνιο 10 του γονιδίου CF σε ασθενείς με κυστική ίνωση από τη

Β. Ελλάδα.

22.   Γεώργιος Κιρμιζίδης (1998-99)

      Μελέτη του πολυμορφισμού της ρυθμιστικής περιοχής (υπερμεταβλητή περιοχή Ι) του mtDNA

      των Ελλήνων, με ανάλυση πρωτοδιάταξης.

23.   Νικολέττα Καραϊσκου (1998-99)

Μελέτη του πολυμορφισμού της ρυθμιστικής περιοχής (υπερμεταβλητή περιοχή ΙΙ) του mtDNA των Ελλήνων, με ανάλυση πρωτοδιάταξης.   

24.   Ανθούλα Χατζηκυριακίδου (1999-2000)

Μελέτη της γενετικής σύστασης των Ελλήνων με ανάλυση δεικτών DNA του  Υ χρωμοσώματος.   

25.   Δημήτρης Ηλιόπουλος (2000-01)

Ανίχνευση μεταλλάξεων στα εξόνια 14 και 15 του γονιδίου APC σε ασθενείς με οικογενή   

πολυποδίαση του παχέος εντέρου και σε συγγενείς αυτών.

26.   Νίκος Βολακάκης (2000-01)

Ανίχνευση μεταλλάξεων στα εξόνια 14 και 15 του γονιδίου APC σε ασθενείς με οικογενή

πολυποδίαση του παχέος εντέρου και σε συγγενείς αυτών.

 

27.   Κώστας Ρούσκας (2001-02)

Ταυτοποίηση μεταλλάξεων που ευθύνονται για την οζώδη σκλήρυνση.

28.   Ελένη Σεκερλή (2001-02)

Μελέτη του πολυμορφισμού του mtDNA των Ελλήνων - ανάλυση με ένζυμα περιορισμού.

29.   Κώστας Λιλάκος (2001-02) (Συνεργασία με το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών)

Ι. Πληθυσμιακή μελέτη του μικροδορυφορικού δείκτη D2S123 στον ελληνικό πληθυσμό και χρήση του στην αξιολόγηση της μικροδορυφορικής αστάθειας σε αιματολογικές κακοήθειες. ΙΙ Απομόνωση DNA από βιολογικό υλικό.

30.   Αγγελική Αυγητίδου (2002-03)

Ανάλυση μεταλλάξεων στο γονίδιο CF της κυστικής ίνωσης. 

31.   Μαριάνθη Γεωργίτση (2002-03)

      Έλεγχος ασθενών  με κυστική ίνωση   για τη μετάλλαξη R122H    του  γονιδίου του κατιονικού

      τρυψινογόνου (PRSS1), που ευθύνεται για την κληρονομική παγκρεατίτιδα.

32.   Ηρώ Χατζηγιάννη (2002-03) (Συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου)  

Ανάπτυξη  και  αξιολόγηση ειδικών DNA- ανιχνευτών  για  χρωμοσωμική ανάλυση βασισμένη

στο DNA.

33.   Καλιρόη Καλινδέρη (2003-04)

Ανάλυση του πολυμορφισμού τμήματος του μιτοχονδριακού DNA των Ελλήνων.

34.   Γεωργία Βασιλείου (2003-04) 

Ανάλυση του πολυμορφισμού τμήματος του μιτοχονδριακού DNA ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη.

35.   Μαρία Κατσιφοδήμου (2003-04)

Ανάλυση του πολυμορφισμού του μιτοχονδριακού DNA των Ελλήνων με ένζυμα περιορισμού.

36.   Ευτέρπη Κωσταρέλη (2003-04) (Συνεργασία με την Αιματολογική κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου)

Αξιολόγηση υπερπολυμορφικών θέσεων του γονιδιώματος για τη χρησιμοποίησή τους ως δεικτών χιμαιρισμού σε αιματολογικούς ασθενείς μετά από μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων.

37.   Νικόλαος Γκαβογιάννης (2003-04)     

Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη πάθηση του εντέρου. 

38.   Γεώργιος Πασχάλης (2003-04) (Συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ)

      Invitro ωρίμανση ωοκυττάρων  χοίρου. Προσδιορισμός της  χρονικής  διάρκειας των σταδίων

      της μείωσης με κυτταρογενετική ανάλυση.

39.   Ευαγγελία Τζιόλα (2004-05)

      Αναζήτηση μεταλλάξεων στην περιοχή του προαγωγέα του γονιδίου CF.

40.   Γεώργιος Τρικαλιώτης (2004-05)

Αναζήτηση μεταλλάξεων στην περιοχή του προαγωγέα του γονιδίου CF.

41.   Ειρήνη Μπούχλιου (2004-05) (Συνεργασία με την Αιματολογική κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου)

Αξιολόγηση  της  ευαισθησίας της RT-PCR  στην ανίχνευση  χιμαιρικών μεταγραφημάτων σε

ασθενείς με χρόνια μυελογενή,  οξεία λεμφοβλαστική και  οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία.  

42.   Τριανταφυλλίδου Ευθυμία (2004-05)

Διερεύνηση θρομβοφιλικών δεικτών σε ένα φάσμα θρομβωτικών επεισοδίων.

43.   Κατερίνα Δράκου (2004-05) (Συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου)

Μελέτη της μεταφοράς του RNA από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα, σε μετασχηματισμένους  με  το  WPRE (μετα-μεταγραφικό  στοιχείο)  μυοβλάστες με  Μυοτονική

Δυστροφία. Συσχέτιση με τα επίπεδα διαφοροποίησής τους.

44.   Αθανασία Λεοντιάδου (2005-06)

Ανίχνευση πολυμορφισμών στα γονίδια INRS και IRS-1, και έλεγχος προδιάθεσης για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

45.   Αναστασία Κακουλίδου (2005-06)

Μεταλλάξεις/πολυμορφισμοί στα γονίδια A1AT, eNOS και β2AR σε ασθενείς με κυστική ίνωση.

46.   Μαρία Γούναρη (2005-06) (Συνεργασία με την Αιματολογική κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου)

Ενδοκλωνική ετερογένεια στα γονίδια των βαριών αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών, ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία με στερεότυπες ανοσοσφαιρίνες IGHV4-34.

47.   Ιγνάτιος Ιωακείμ (2005-06)

Συλλογή, επεξεργασία και κρυοσυντήρηση των στελεχιαίων κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

48.   Ευθυμία Κωνσταντίνου (2005-06) (Συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου)

Μείωση των επιπέδων της αλυσίδας α της αιμοσφαιρίνης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του μικρού παρεμβαλλομένου RNA (siRNA).

49.   Ρεβέκκα Παπαδοπούλου (2005-06) (Συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου)

Γενετικός χαρακτηρισμός ασθενή με «ισορροπημένη μετατόπιση» και μη φυσιολογικό κλινικό φαινότυπο.

50.   Χαρίκλεια Ντέντη (2005-06) (Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή / κ. Γούλας)

Μελέτη   της  έκφρασης του  υποδοχέα  της  ισταμίνης  σε  πειραματικό   μοντέλο  άσηπτης

φλεγμονής.

51.   Ελένη Τάκου (2005-06) (Συνεργασία με την Εταιρεία Liaison)

Ποιότητα μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος: Ο ρόλος των συνθηκών συντήρησης, περιγεννητικών και άλλων παραμέτρων- Σύγκριση με μυελό των οστών.

52.   Γιώργος Τιφτικίδης (2006-07)

Πιθανές μεταλλάξεις στην περιοχή του προαγωγέα του γονιδίου CF.

53.   Δημήτριος Γιάγκας (2006-07)

Έλεγχος γενετικής προδιάθεσης για σακχαρώδη διαβήτη τύπου-2. Ανάλυση πολυμορφισμών του γονιδίου TCF7L2 στον Ελληνικό πληθυσμό.

54.   Σοφία Γαργάνη (2006-07)

Γενετική ανάλυση του πληθυσμού των Βλάχων της Θεσσαλίας με τη χρήση μικροδορυφορικών DNA δεικτών.

55.   Άντρη Μιλτιάδου (2007-08)

Συσχέτιση πολυμορφισμών του γονιδίου SLC6A2 και της παχυσαρκίας.

56.   Ναταλία Πελτέκη (2007-08)

Ανάλυση του πολυμορφισμού -262G>A του γονιδίου APRA2A σε ομάδα παχύσαρκων Ελλήνων.

57.   Μαρία Μπίχτα (2007-08) (Συνεργασία με το Συμεωνίδειο Ερευνητικό Κέντρο Α.Ν.Θ.«Θεαγένειο»)

Μελέτη της κυτταροτοξικής δράσης συμπλόκων χαλκού σε καρκινικές και φυσιολογικές κυτταρικές σειρές.

58.   Αναστασία Χασάπη (2007-08) (Συνεργασία με τη Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ)

Συσχέτιση του πολυμορφισμού -2518A/G του γονιδίου της χημειοκίνης MCP-1 με το παιδικό άσθμα στον Ελληνικό πληθυσμό.

59.   Ευαγγελία Σταλίκα (2007-08) (Συνεργασία με την Αιματολογική κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου)

Μοριακή ανάλυση υπερπλασιών των μεγάλων Τ-λεμφοκυττάρων με κοκκία.

60.   Αλέξανδρος Παπαγιαννάκης (2007-08) (Σε συνεργασία με τη Β’ Παθολογική κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο)

Η μελέτη των απλών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών στο ιντρόνιο 1a του γονιδίου ABL του ανθρώπου.

61.   Μαγδαληνή Κούκου (2008-09)

Ο πολυμορφισμός του ελλείμματος τριών αμινοξέων (del301-303) στον α2β-αδρενεργικό υποδοχέα σε ασθενείς με Alzheimer’s. 

62.   Βασίλειος Τούλης (2008-09)

Ανάλυση της γενετικής σύστασης του Ελληνικού πληθυσμού για τους μικροδορυφορικούς δείκτες D7S820, D16S539 και D21S11.

63.   Μαρία Αργυράκη (2008-09) (Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή / κ. Μουρελάτος)

Προσδιορισμός της συχνότητας των χρωματιδιακών ανταλλαγών και αξιολόγηση του δείκτη ρυθμού πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες μετά τη δράση 1,5-βενζοδιαζεπινών.

64.   Μύρια Ζαχαρίου (2008-09) (Συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου)

Προσδιορισμός της μοριακής βάσης της υψηλής εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης (HPFH) στον Κυπριακό πληθυσμό.

65.   Θεοδώρα Καραγιαννίδου (2009-10)

Ανάλυση της γενετικής σύστασης του Ελληνικού πληθυσμού για τρεις δείκτες STRs του χρωμοσώματος Χ (DXS8378, DXS7132, DXS7133).

66.   Σοφία Δουλκερίδου (2009-10)

Συσχέτιση του πολυμορφισμού rs11136000 του γονιδίου CLU με τη νόσο Alzheimer στον Ελληνικό πληθυσμό.

67.   Δήμητρα Καλογιαννοπούλου (2009-10) (Συνεργασία με την Εταιρεία Liaison)

Χρήση της κυτταρομετρίας ροής για πολυπαραγοντική ανάλυση σπέρματος.

68.   Βαλεντίνα Διαμαντίδου (2009-10) (Συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή / κ. Αγγελοπούλου)

Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων (CANFA)KLK4 και (CANFA)KLK8 στον καρκίνο του μαστού στο σκύλο.

69.   Δημήτριος Παπουτσής (2010-11)

Ανάλυση της γενετικής σύστασης του Ελληνικού πληθυσμού για τρεις δείκτες STRs του χρωμοσώματος Χ (GATA172D05, HPRTB, DXS101).

70.   Όλγα Μαρία Ντίνα (2010-11)

Ανάλυση της γενετικής σύστασης του Ελληνικού πληθυσμού για τους μικροδορυφορικούς δείκτες D14S1434, και D18S51.

71.   Βαρβάρα Δαβή (2010-11)

Ανάλυση της γενετικής σύστασης του Ελληνικού πληθυσμού για τρία STRs αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων (FGA, D10S1248, D22S1045).

72.   Ειρήνη Σφυρόερα (2011-12)

Συσχέτιση του πολυμορφισμού rs988712 του γονιδίου BDNF με την παχυσαρκία στον Ελληνικό πληθυσμό.

73.   Ταξιάρχης Νικόλαος Σκεντέρης (2011-12)

Ο πολυμορφισμός rs5443 του γονιδίου GNB3 σχετίζεται με την αθλητική επίδοση.

74.   Μαρίνα Γερούση (2011-12)

Συσχέτιση   του   πολυμορφισμού    rs29941 του γονιδίου    KCTD15 με την παχυσαρκία στον Ελληνικό πληθυσμό.

75.   Σταματία Λαϊδου (2012-13) – σε εξέλιξη

Συσχέτιση  του  πολυμορφισμού  rs2206734 του γονιδίου CDKAL με την παχυσαρκία στον Ελληνικό πληθυσμό.

76.   Αθανάσιος Νιαούρης (2012-13) – σε εξέλιξη

      Ανάλυση  της  γενετικής  σύστασης  του  Ελληνικού  πληθυσμού  για  δείκτες  STRs  του

      χρωμοσώματος Χ.       

77.   Αφροδίτη Αυγερινού (2012-13) – σε εξέλιξη

Ανάλυση  της  γενετικής  σύστασης  του  Ελληνικού  πληθυσμού  για  δείκτες  STRs  του χρωμοσώματος Χ.

    Γ. Εποπτεία 90 Πρακτικών ασκήσεων

ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
       Τμήμα Βιολογίας

    Α. Διδασκαλία
      Μαθήματα Γ5 (Γενετική μηχανική) και Γ6 (Εφαρμογές της γενετικής και της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση της υγείας) και Εργαστηριακές ασκήσεις 
      του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία». 

    Β. Διπλωματικές Εργασίες 

1         Αθανάσιος Τυχάλας (2002)

Γενετική μελέτη του σακχαρώδους διαβήτη τύπου-ΙΙ. Συσχέτιση του πολυμορφισμού Rro12Ala του γονιδίου PPARγ με την εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ και την ανταπόκριση σε αντιδιαβητική αγωγή σε πληθυσμούς της Κεντρικής Μακεδονίας.  

2         Στυλιανή Παππά (2003)

Μοριακή διερεύνηση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου-ΙΙ. Συσχέτιση πολυμορφισμών του γονιδίου CAPN10 με την εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ στον πληθυσμό της Κεντρικής Μακεδονίας.

3         Παναγιώτα Στυλιανού (2004)

Μεταλλάξεις στο γονίδιο MEFV (που ευθύνεται για τον Οικογενή Μεσογειακό Πυρετό) στον Ελληνικό Πληθυσμό.

4         Κωνσταντίνος Ρούσκας (2005)

Διερεύνηση της γενετικής προδιάθεσης για παχυσαρκία (γονίδια BBS6 και MC4R).

5         Πηνελόπη Χαραλαμπίδου (2006)

Πολυμορφισμός  στα γονίδια της οικογένειας των ενζύμων της S-τρανσφεράσης της γλουταθειόνης και ο κίνδυνος για πολλαπλές αποβολές.

6         Φανή Αντωνίου (2007)

Συσχέτιση πολυμορφισμών του γονιδίου της αντουκίνης με την υπέρταση.

7         Ηλιάνα Κυριακίδου (2008)

Συσχέτιση πολυμορφισμών γονιδίων {-381T>C (BNP), 1908C>T (LMNA), -98C>T (HNF-1a) και DG10S478 (TCF7L2)} με το σακχαρώδη διαβήτη τύπου2.

8         Αθανασία Λεοντιάδου (2009)

Ανάλυση υποδοχέων έμφυτης ανοσίας σε ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία. (Συνεργασία με την Αιματολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Παπανικολάου)

9         Αναστασία Κακουλίδου (2009)

Μελέτη δύο πολυμορφισμών στο γονίδιο CX3CR1 και πιθανή συσχέτισή τους με την ασθένεια AMD. (Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή / κ. Λαμπρόπουλος)

ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
(1)    Επιβλέπουσα 

1         Αριστοτέλης Αστρεινίδης (1998)

Μοριακή μελέτη της οζώδους σκλήρυνσης.

2         Έλενα Κοντοπούλου (2000)

Μελέτη της γενετικής σύστασης των Ελλήνων με την ανάλυση υπερμεταβλητών DNA δεικτών.

3         Παναγιώτης Δεληγιαννίδης (2007)

Πληθυσμιακή ανάλυση DNA δεικτών και ιατροδικαστική αξιολόγησή τους.

4         Ευτέρπη Κωσταρέλη (2009)

(Συνεργασία με την Αιματολογική κλινική στο Νοσοκομείο Παπανικολάου)

Ενδοκλωνική ετερογένεια των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία και συσχέτισή της με ιικά αντιγόνα.

5         Αθανάσιος Καλογερίδης (2010)

Φαινοτυπική και γενοτυπική ανάλυση ασθενών με κυστική ίνωση από τη Βόρεια Ελλάδα.

6         Κωνσταντίνος Ρούσκας (2011)

Διερεύνηση της γενετικής προδιάθεσης για παχυσαρκία στον Ελληνικό πληθυσμό.

7         Έλενα Ρώσου (σε εξέλιξη)

(Συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου)

Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός: Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο MEFV στον Ελληνοκυπριακό πληθυσμό και συσχέτιση γενότυπου-φαινότυπου

8         Μαρία Γούναρη (σε εξέλιξη)

(Συνεργασία με την Αιματολογική κλινική στο Νοσοκομείο Παπανικολάου)

Παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων από ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία με την τεχνική των υβριδωμάτων.

(2)    Συμμετοχή στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 

1         Απόστολος Αποστολίδης (1996)

Μελέτη της ισοενζυμικής και μιτοχονδριακής ποικιλότητας πληθυσμών πέστροφας (SalmotruttaL.) της Ελλάδας.

2         Αναστασία Ιμσιρίδου (1998)

Μελέτη της γενετικής δομής πληθυσμών του είδους Leuciscuscephalus(L.) της Ελλάδας.

3         Δόμνα-Μαρία Γεωργίου (2002)

(Συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου)  

Μοριακή και γενετική χαρτογράφηση των γονιδίων που προκαλούν τις αξονοπάθειες Charcot-Marie-Tooth στον άνθρωπο.

4         Βασίλης Κατσαρές (2003)

Γενετική σύσταση πληθυσμών της αστακοκαραβίδας Homarusgammarus (L) της Ελλάδας.

5         Ιωάννα Λεονταρίδου (2004)

Κατανομή και μελέτη του δασυτριχισμού στον Ελληνικό πληθυσμό.

6         Νικολέττα Καραΐσκου (2004)

Διερεύνηση της γενετικής δομής τριών ειδών του γένους Trachurus με τη χρήση DNA δεικτών.

7         Αντώνιος Δαγκλής (2010)

(Συνεργασία με την Αιματολογική κλινική στο Νοσοκομείο Παπανικολάου)

Μελέτη του αντιγονικού υποδοχέα BCR στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.

8         Ανδρέας Αγαθαγγελίδης (2012)

(Συνεργασία με την Αιματολογική κλινική στο Νοσοκομείο Παπανικολάου)

Ανάλυση των αναδιατάξεων των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών σε νεοπλασίες των Β λεμφοκυττάρων.

9         Χριστίνα Βότση (2013)

(Συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου)

Χαρακτηρισμός μεταλλάξεων που προκαλούν την εμφάνιση νωτιαιοπαρεγκεφαλικών ανωμαλιών στον άνθρωπο.

10     Κωνσταντίνος Βαρνάβας (σε αναστολή)

(Συνεργασία με την Αιματολογική κλινική στο Νοσοκομείο Παπανικολάου)

Γονιδιακή θεραπεία της Θαλασσαιμίας με λεντιϊκούς φορείς β-σφαιρίνης σε ζωικό μοντέλο της νόσου και σε μοντέλο ξενομεταμόσχευσης.

ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

11     Στυλιανή Παππά (2010)

Διερεύνηση του ρόλου των πολυμορφισμών των γονιδίων ET, MTHFR και 5-Ht στην παθογένεια της παιδικής ημικρανίας και των κοιλιακών περιοδικών αλγών. - Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.

12     Ιωάννης Παπαδημητρίου (σε εξέλιξη)

Η σχέση των γενετικών με τους βιομηχανικούς δείκτες απόδοσης και την απόκριση στην προπόνηση σε ισοκινητικό μηχάνημα. - ΤΕΦΑΑ Σερρών.

 

(3)    Συμμετοχή στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή

     20 διδακτορικών διατριβών

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

-     «Απολιποπρωτεΐνη Β και συγγενής σύνθετη υπερλιπιδαιμία τύπου ΙΙ». ΥΠΕΤ 1989.
      (Επιστημονικώς υπεύθυνος).
-    «The biological History of European populations». EU Human Capital Mobility program 1994.
-    «Μεσογειακό πρόγραμμα: Η Μεγάλη Ελλάδα». 
-    «Μοριακή μελέτη της οζώδους σκλήρυνσης». ΠΕΝΕΔ 1995.    
-    «Lung disease in cystic fibrosis and accompanying changes in the glycosylation of
      salivary proteins». Concerted action. EU Biomedicine 1996.
-    «Assessment of the two main and connected human influences, river disturbance and subsequent fish stocking on the genetic diversity and stability of         natural riverine fish populations». EU Environment, Biodiversity 1993.
-    «Genetic diversity in the European lobster (Homarus gammarus) population structure and impacts of stock enhancement”. EU Fair 1998.
-    «Εργαστηριακός έλεγχος ιατροδικαστικών περιπτώσεων με χρήση μικροδορυφορικών DNA δεικτών στον Ελληνικό πληθυσμό». 2001...... Αυτοχρηματοδοτούμενο. (Επιστημονικώς υπεύθυνος).
-    «Πληθυσμιακή ανάλυση DNA δεικτών και ιατροδικαστική αξιολόγησή τους».
      ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Υπουργείο Παιδείας 2002. (Επιστημονικώς υπεύθυνος).
-    «Ο ρόλος του γενετικού υλικού (DNA) στις αθλητικές επιδόσεις». ΟΠΑΠ 2005.
-    «Ο ρόλος του γενετικού (DNA) ελέγχου στην ανίχνευση αθλητικών ταλέντων». ΟΠΑΠ 2009. (Επιστημονικώς υπεύθυνος).

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

    Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών

VΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
     70 ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια

VII. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
-    Μέλος επιτροπών του Τμήματος (Οδηγού Σπουδών, Αιθουσών και Προγράμματος) 
-    Διευθύντρια Τομέα ΓΑΜΒ (2007-08, 2008-09)

VIIΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
       ~ 1040 αναφορές

IX. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Στο πλαίσιο σύνδεσης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας με την κοινωνία συμμετείχα σε διάφορες εκδηλώσεις:

-  Διαλέξεις σε σχολεία - Σχετικά με θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης ως «γενετιστές»

-  Διαλέξεις στο ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

Επίσης:

-  Παρέχω υπηρεσίες (Δικαστήρια / ιδιώτες) σε θέματα ανάλυσης DNA που αφορούν τη διερεύνηση συγγενικών σχέσεων

X. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
-    Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών 
-    Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων
-    International Association of Human Biologists
-    European Society of Human Genetics
-    Σύλλογος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας
 

ΧΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 Συμμετείχα στην Οργανωτική Επιτροπή των συνεδρίων:

 -   15ο Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Φλώρινα-Καστοριά 1993

 -    3rd  BalkanmeetingonHumangenetics. Thessaloniki 1998

 -    6th  BalkanmeetingonHumangenetics. Thessaloniki2004

 -    3ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. Περιβάλλον και Υγεία. Θεσσαλονίκη 2008

 Συμμετείχα στην Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου:

 -   1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΣΙΓΕ (Σύλλογος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας)-Η γενετική στην υπηρεσία της υγείας. Αθήνα 2013

 

 ΧΙΙ. ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 -  Συνεργάτης της εκδοτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού JournalofBiologicalresearch

 -  Κριτής ερευνητικών εργασιών στα περιοδικά:

  • AmericanJournalofPhysicalAnthropology
  • Current Anthropology
  • Human genetics
  • Diabetes
  • Gene
  • International Journal of Sport Medicine
  • PLoSONE
  • JournalofBiologicalresearch

 

XIΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Α. Διδακτορική Διατριβή
     Κουβάτση Α. Γενετικός πολυμορφισμός ενζύμων του πλακούντα.  Τμήμα  
     Βιολογίας ΑΠΘ.  Θεσσαλονίκη 1984.

B. Δημοσιεύσεις

(1) Σε διεθνή περιοδικά με κριτές

1        TriantaphyllidisC.D., AKouvatsi, L. Kaplanoglou

The genetic distances between the inhabitants of nine Mediterranean countries and the three major Human races.

HumanHeredity (1983) 33: 137-139 

2        Kouvatsi A. and C.D. Triantaphyllidis

Enzyme polymorphism in placentae from Northern Greece.

HumanHeredity (1984) 34: 207-211 

3        Kouvatsi A. and C.D. Triantaphyllidis

Placental alkaline phosphatase polymorphism in Northern Greece.

HumanHeredity (1985) 35: 259-262 

4      Triantaphyllidis C.D., A. Kouvatsi, L. Kaplanoglou, A. Natsiou

     Genetic relationships among the inhabitants of nine Mediterranean countries.

     HumanHeredity (1986) 36: 218-221 

5        KouvatsiA.andC.D. Triantaphyllidis

Gc and Tf subtypes in Greece.

HumanHeredity (1987) 37: 62-64 

6        Stromatias D., R. Xomali, A. Kouvatsi

Haptoglobin subtypes in   Greece.

GeneGeography (1987) 1: 131-134 

7        Kataki A. and A. Kouvatsi

Twinning inGreece. 

Acta Genet. Med. Gamellologiae(1988) 37: 147-150 

8        Kouvatsi A., G. Koliakos, C. Triantaphyllidis, R. Zacharaki

C3 complement types in Northern Greece.

GeneGeography (1988) 2: 33-35 

9        ZanniE., AKouvatsi, M. Hatzopoulou-Cladaras, M. Krieger, V. Zannis

ExpressionofapoEinChineseHamstercellswithreversibledefectinO-glycosylation. GlycosylationisnotrequiredforapoEsecretion.

Journal of Biological Chemistry (1989) 264: 9137-9140 

10    Petalopoulos A., M. Fousteri, A. Kouvatsi, C. Triantaphyllidis

Polymorphismof salivary esterase and α-amylase in the Greek population.

HumanHeredity (1993) 43: 375-379 

11    Astrinidis A. and A. Kouvatsi

Mitochondrial DNA polymorphism in Northern Greece.

HumanBiology (1994) 66: 601-611 

12    KouvatsiA., S.S. Papiha, C. Peios, K. Creen, C. Triantaphyllidis

Genetic study in Greek Sarakatsans. I. Blood groups and enzyme polymorphisms.

International Journal of Anthropology (1994) 9: 321-32 

13    Apostolidis A.P., C. Triantaphyllidis, A. Kouvatsi, P.S. Economidis

Mitochondrial DNA sequence variation and phylogeography among Salmo trutta L. (Greek brown trout) populations.

Molecular Ecology (1997) 6: 531-542 

14    AstrinidisA., AKouvatsi, J. Nahmias, S. Povey, C. Panteliadis, A. Danzaki, M. Schneider,C. Triantaphyllidis

Novel intragenic polymorphisms in the Tuberous sclerosis 2 (TSC2) gene.

Human Mutation on-line(1998) Mutation in brief # 184, 12 : 217  

15    ΚοndopoulouH., R. Loftus, AKouvatsi, C. Triantaphyllidis

Genetic studies in five Greek population samples using 12 highly polymorphic DNA loci.

HumanBiology (1999) 71: 27-42 

16    ValianouM.G., AKouvatsi, H. Hassapopoulou-Matamis, A. Astrinidis, C. Triantaphyllidis

Heterogeneityoffourβ-thalassemiamutationsinGreece.

Hemoglobin (1999) 23: 79-82 

17    Ivanova R., A. Astrinidis, V. Lepage, A. Kouvatsi, S. Djoulah, J. Hors, D. Charron

Mitochondrial DNA polymorphism in the French population.

Biomedicine & Pharmacotherapy (1999) 53: 207-212 

18    SeminoO., G. Passarino, P. Ofner, A. Lin, S. Arbuzova, L. Beckman, G. DeBenedictis, P. Francalacci, AKouvatsi, S. Limborska, M. Marcikiae, A. Mika, B. Mika, D. Primorac, A.S. Santachiara-Benerecetti, L.L. Cavalli-Sforza, P. Underhill

The genetic legacy of paleolithic Homo sapiens sapiens in extant Europeans: A Y chromosome perspective.

Science(2000) 290: 1155-1159 

19    Kouvatsi A., N. Karaiskou, A.P. Apostolidis, G. Kirmizidis

Mitochondrial DNA sequence variation in Greeks.

HumanBiology (2001) 73: 855-869 

20    KondopoulouH., AKouvatsi, C. Triantaphyllidis

Forensic evaluation of 10 STRs and two minisatellite loci in the Greek population.

ForensicScienceInternational (2001) 124: 228-230 

21    Kalogeridis A., A. Kouvatsi, I. Tsanakas

CFTR mutations in North Greece. High frequency of the mutation 621+1G>T.

Balkan Journal of Medical Genetics (2001) 4: 11-14 

22    FosterP., F. Cali, A. Rohl, E. Metspalu, O. Rickards, R. D’Anna, M.      Mirisola, G. De Leo, G. De Stefano, A. Flugy, A. Salerno, G. Ayala, AKouvatsi, R. Villems, V. Romano

Continental and subcontinental distributions of mtDNA control region types.

International Journal of Legal Medicine(2002) 116: 99-108  

23    Katsares V., A. Apostolidis, A. Triantafyllidis, A. Kouvatsi, C. Triantaphyllidis Development of mitochondrial DNA primers for use with homarid lobsters.

MarineBiotechnology (2003) 5: 469-479 

24    KaraiskouN., A. Apostolidis, A. Triantafyllidis, AKouvatsi, C. Triantaphyllidis

Geneticidentificationandphylogenyofthree species of the genus Trachurus based on mitochondrial DNA analysis.

Marine Biotechnology(2003) 5: 493-504 

25    KouvatsiA.,P. Deligiannidis, L. Florentin, A. Triantafyllidis, A. Chatzikyriakidou, C. Bili, M. Peiou-Tsopozidou, C. Triantaphyllidis

Determination of sibship by DNA analysis in Greeks.

Archives of Hellenic Medicine (2003) 20: 519-525 

26    RobinoC., S. Varacalli, S. Gino, A. Chatzikyriakidou, AKouvatsi, C. Triantaphyllidis, C.DiGaetano, F. Crobu, G. Matullo, A. Piazza, C. Torre

Y-chromosomal STR haplotypesin a population sample from continental Greece, and the islands of Crete and Chios.

ForensicScienceInternational(2004) 145: 61-64 

27    Rossou E., A. Kouvatsi, Ch. Aslanidis, C. Deltas

Multiplex molecular diagnosis of MEFV mutations in patients with familial Mediterranean fever by light-cycler real time PCR.

Clinical Chemistry (2005) 51: 1725-1727

28    DeligiannidisP., C. Triantaphyllidis, D. Psaroulis, AKouvatsi

Forensic evaluation of 13 STR loci in the Roma population (Gypsies) of Greece.

ForensicScienceInternational(2006) 157: 198-200 

29    Kalogeridis A., J. Tsanakas, A. Kouvatsi

Potential influence of the pancreatitis related genes on the phenotype of cystic fibrosis patients.

Journal of Biological Research (2006) 6: 231-234 

30    Sakellari D., V. Katsares, M. Georgiadou, A. Kouvatsi, M. Arsenakis, A. Konstantinidis

No correlation of five gene polymorphisms with periodontal conditions in a Greek population.

Journal Clinical Periodontology (2006) 33: 765-770 

31    KingR., S. Ozcan, T. Carter, E. Kalfoglou, S. Atasoy, C. Triantaphyllidis, AKouvatsi, A. Lin, C. Chow, l. Shivotovsky, M. Michalodimitrakis, P. UnderhillDifferentialY-chromosomeAnatolianinfluencesontheGreekandCretanNeolithic.

Annals of Human Genetics(2008) 72:205-214 

32    Kostareli E., T. Smilevska, K. Stamatopoulos, A. Kouvatsi, A. Anagnostopoulos

Chronic Lymphocytic Leukaemia: an immunobiology approach.

Srpski Archiv za Celokupno Lekarstvo (2008) 136: 319-323  

33    Papadimitriou I., C. Papadopoulos, A. Kouvatsi, C. Triantaphyllidis

The ACTN3 gene in elite Greek track and field athletes.

International Journal of Sports Medicine (2008) 29: 352-355 

34    LaoO., T. Lu, M. Nothnagel, O. Junge, S. Freitag-Wolf, A. Caliebe, M. Balascakova, J. Bertranpetit, L. Bindoff, D. Comas, G. Hulmlund, AKouvatsi, M. Macek, I. Mollet, W. Parson, J. Palo, R. Ploski, A. Sajantila, A. Tagliabracci, U. Gether, T. Werge, F. Rivadeneira, A. Hofman, A.G. Uitterlinden, C. Gieger, H-E. Wichmann, A. Ruther, S. Schreiber, C Becker, P. Nurnberg, M.R. Nelson, M. Krawczak, M. Kayser

Correlation between genetic and geographic structure in Europe.

Current Biology (2008) 18: 1241-1248  

35    Rouskas K., K. Paletas, A. Kalogeridis, M. Sarigianni, E. Ioannidou-Papagiannaki, A. Tsapas, A. Kouvatsi

Association between BBS6/MKKS gene polymorphisms, obesity and metabolic syndrome in the Greek population.

International Journal of Obesity (2008) 32: 1618-1625  

36    LuT., O. Lao, M. Nothnagel, O. Junge, S. Freitag-Wolf, A. Caliebe, M. Balascakova, J. Bertranpetit, L. Bindoff, D. Comas, G. Hulmlund, AKouvatsi, M. Macek, I. Mollet, F. Nielsen, W. Parson, J. Palo, R. Ploski, A. Sajantila, A. Tagliabracci, U. Gether, T. Werge, F. Rivadeneira, A. Hofman, A.G. Uitterlinden, C. Gieger, H-E. Wichmann, A. Ruther, S. Schreiber, C. Becker, P. Nurnberg, M.R. Nelson, M. Kayser, M. Krawczak

An evaluation of the genetic-matched pair study design using genome wide SNP data from the European population.

European Journal of Human Genetics (2009) 17: 967-975 

37    Kostareli E., A. Hatzidimitriou, N. Stavroyianni, N. Darzentas, A. Athanasiadou, M. Gounari, V. Bikos, A. Agathagelidis, T. Touloumenidou, I. Zorbas, A. Kouvatsi, N. Laoutaris, A. Fassas, A. Anagnostopoulos, C. Belessi, K. Stamatopoulos

Molecular evidence for EBV and CMV persistence in a subset of patients with chronic lymphocytic leukaemia expressing stereotyped IGHV4-34 B-cell receptors.

Leukemia (2009) 23:919-924  

38    PapadimitriouI., C. Papadopoulos, AKouvatsi, C. Triantaphyllidis

The ACE I/D polymorphism in elite track and field athletes.

The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness (2009) 49: 459-463 

39    Pappa S., M. Hatzistilianou, A. Kouvatsi, C. Pantzartzi, A. Sakellaropoulou, A. Pavlou, I. Mavromichales, F. Athanassiadou

Tumour necrosis factor gene polymorphisms and migraine in Greek children.

Archives of Medical Science (2010) 6:430-437 

40    KostareliE., L-A. Sutton, A. Hatzidimitriou, N. Darzentas, A. Kouvatsi, A. Tsaftaris, A. Anagnostopoulos, R. Rosenquist, K. Stamatopoulos

Intraclonal diversification of immunoglobulinlight chains in a subset of chronic lymphocytic leukemia alludes to antigen-driven clonal evolution.

Leukemia (2010) 24:1317-1324 

41    King R., J. DiCristofaro, A. Kouvatsi, C. Triantaphyllidis, W. Scheidel, N.M. Myres, A.A. Lin, A. Eissautier, D. Binder, O. Semino, A. Novalletto, P. Underhill, J. Chiaroni

The coming of Greeks to Provence and Corsica: Y-chromosome models of archaic Greek colonization of western Mediterranean.

BMC Evolutionary Biology (2011) 11: no 69 

42    RouskasK., AKouvatsi, K. Paletas, DPapazoglou, A. Tsapas, S. Lobbens, V. Vatin, E. Durand, Y. Labrune, J. Delplanque, D. Meyre, Ph. Froguel

Common variants in FTO, MC4R, TMEM18, PRL, AlF1, and PCSK1 show evidence of association with adult obesity in the Greek population. 

Obesity (2012) 20:389-395 

43    IchimuraA., A. Hirasawa, O. Poulen-Godefroy, A. Bonnefond, T. Hara, L. Yengo, I. Kimura, A. Leloire, N. Liu, K. Lida, H. Croquet, P. Besnard, C. Lecoeur, S. Vivequin, K. Ayukawa, M. Takeuchi, K. Ozawa, M. Tauber, C. Maffeis, A. Morandi, R. Buzzetti, P. Elliott, A. Pouta, M.R. Jarvelin, A. Korner, W. Kiess, M. Pigeyre, R. Gaiazzo, W. VanHul, L. VanGaal, F. Horber, B. Balkau, C. Levy-Marchal, K. Rouskas, AKouvatsi, J. Hebebrand, A. Hinney, A. Scherag, F. Pattou, D. Mayre, T.-A. Koshimizu, I.Wolowczuk, G. Tsujimoto, Ph. Froguel

Dysfunction of lipid sensor GPR120 leads to obesity in both mouse and human.

Nature(2012) 483: 350-354 

44    Rouskas K., D. Meyre, F. Stutzmann, K. Paletas, D. Papazoglou, V. Vatin, M. Marchand, A. Kouvatsi, Ph. Froguel

Loss of function mutations in MC4R are very rare in the Greek severely obese adult population.

Obesity  (2012) 20: 2278-2282        

45    Kostareli E., M. Gounari, A. Janus, F. Murray, X. Brochet, V. Giudicelli, S. Pospisilova,D. Oscier, L. Foroni, P.F. DiCelle, B. Tichy, L.B. Pedersen, J. Jurlander, M. Ponzoni, A. Kouvatsi, A. Anagnostopoulos, K. Thompson, N. Darzentas, M.-P. Lefranc, C. Belessi, R. Rosenquist, F. Davi, P. Ghia, K. Stamatopoulos

Antigen receptor stereotypy across B-cell lymphoproliferations: The case of IGHV4-59/IGKV3-20 receptors with rheumatoid factor activity.

Leukemia (2012) 26: 1127-1131 

46    MendizabalI., O. Lao, UM. Marigorta, A. Wollstein, L. Gusmao, V. Ferak, M. Ioana, A. Jordanova, R. Kaneva, AKouvatsi, V. Kucinskas, H. Makukh, A. Metspalu, M. Netea, RdePablo, H. Pamjav, D. Radojkovic, S. Rolleston, J. Sertic, M. MacekJr, D. Comas, M. Kayser

Reconstructing the population history of European Romani from Genome-wide data.

CurrentBiology ((2012) 22: 2342-2349

(2) Άρθρο ανασκόπησης σε βιβλίο με κριτές  

1        ΖannisV., M.M. Hussain, M. Hatzopoulou-Cladaras, AKouvatsi, D. Kardassis, C. Cladaras

Molecular biology of Human apolipoprotein B and related diseases.

Ιn Eicosanoids, Apolipoproteins, Lipoprotein particles and Atherosclerosis.

Plenum Corporation. (1988) p. 107-112 

 (3) Άλλες δημοσιεύσεις

1        Τriantaphyllidis C.D., Z.G. Scouras, A.G. Kouvatsi

LinkagedisequilibriuminGreekpopulationsofDrosophilamelanogaster and Drosophila simulans.

SciAnnalsFacPhysandMathemUniv.Thes. (1981) 21: 59-67 

2        Τριανταφυλλίδης Κ., Α. Κουβάτση, Λ. Καπλάνογλου

Θετική διαπίστωση της πατρότητας με χρησιμοποίηση γενετικών δεικτών. Αρμενόπουλος (Mηνιαία Eπιθεώρηση του Δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης) (1985) Τεύχος 12: 1013-1029 

3        Τριανταφυλλίδης Κ., Θ. Αμπατζόπουλος, Α. Κουβάτση

Η διδασκαλία της Γενετικής στο Λύκειο. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των καθηγητών.

Λόγος και Πράξη (Περιοδική έκδοση των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης) (1985) 6(27): 103-112 

4        Τριανταφυλλίδης Κ., Α. Κουβάτση, Ε. Αναστασάκη, Ν. Αντωνιάδου, Α. Αρναούτης, Δ. Γιαλαντζή, Δ. Γκίκας, Ζ. Γρεβεντόπουλος, Β. Ιωάννου, Χ. Λάμπρου, Π. Λαμπρουδής, Γ. Λιάρου, Κ. Λουϊζος, Γ. Ματιόπουλος, Ι. Παπαγεωργίου, Φ. Ταμπακοπούλου, Μ. Τσαλακανίδου, Γ. Τσάμης, Κ. Φακίρη, Ν. Φωκά, Θ. Ψαρράς

Η διδασκαλία της Γενετικής στο Λύκειο. Η αξιολόγηση των μαθητών.

Λόγος και Πράξη (1986) 7(28): 28-44 

5        Triantaphyllidis C.D.  and A. Kouvatsi

Biological Anthropology in Greece

In Newsletter No 28. International Association of Human Biologists. Editor G.F. De Stefano (1997) p22-34 

6        Αποστολίδης Α.Π., Κ. Τριανταφυλλίδης, Α. Κουβάτση, Α.Π. Οικονομίδης, Σ. Τσαχαλίδης.

Χρήση μοριακών δεικτών στη γενετική έρευνα και διαχείριση ιχθυοπληθυσμών με ιδιαίτερη έμφαση στους πληθυσμούς πέστροφας της Ελλάδας.

Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα (Επιστημονικό περιοδικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) (1999) 10: 350-359 

7        Κουβάτση Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης

Η δικαστική αξία των αναλύσεων     του DNA. 

Αρμενόπουλος (Μηνιαία Επιθεώρηση του Δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης) (2001) 22: 267-275 

8        Τριανταφυλλίδης Κ. και Α. Κουβάτση

Συνεισφορά της μοριακής γενετικής στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου.

Στο βιβλίο: Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων φθοράς.

Σ. Μπεσμπέας,  Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (2002) σελ 557-571 

9        Leondaridou J., A. Pentzou-Daponte, A. Kouvatsi, S. Manolis

Prevalence of hirsutism in a Hellenic female population.

Journal of Biological Research (2004) 1: 63-94 

10    Ρούσκας Κ. και Α. Κουβάτση

Γονίδια και παχυσαρκία. Διεθνή και Eλληνικά δεδομένα.

Εξελίξεις στην Παχυσαρκία (Περιοδική Επιστημονική ενημέρωση της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας) (2012) Τεύχος 26ο

Γ. Δημοσιεύσεις σε βιβλία-proceedings συνεδρίων μετά από κρίση (πρόσφατα)

o    Kouvatsi A., A. Tichalas, S. Pappa, C. Triantaphyllidis. Type 2 Diabetes mellitus and PPAR and CAPN10 genes polymorphism in the Northern Greek population. European Human Genetics Conference 2005. Prague, Czech Republic 2005. European Journal of Human genetics 2005; 13: suppl 1: p 353
o    E. Rossou, P. Pratsidou-Gertsi, A. Kouvatsi, F. Kanakoudi-Tsakalidou, C. Deltas. Molecular genetic study of Familiar Mediterranean Fever in the Hellenic population of Greece and Cyprus. 26th European workshop for Rheumatology research. Glasgow Scotland 2006. Annals of the Reumatic diseases 2006; 65:A42-A42 suppl. 
o    Rouskas K., A. Kalogeridis, M. Sarigianni, C. Paletas, A. Kouvatsi. Association of MKKS gene polymorphism with obesity in Greeks. 15th European Congress of obesity. Budapest, Hungary 2007. International Journal of obesity 2007; 31:S58-S58 suppl.
o    Piazza A., N. Cerutti, C. DiGaetano, F. Crobu, A. Kouvatsi, C. Triantaphyllidis, D. Palli, A. Achilli, S. Formarino, V. Battaglia, S. Santachiara-Benerecetti, P. Underhill, G. Matullo, L. Cavalla-Sforza, A. Torroni, O. Semino. Origin of the Etruscans: novel clues from the Y chromosome lineages. European Human Genetics Conference 2007. Nice, France 2007. European Journal of Human genetics 2007; 15: suppl 1: p 19
o    Leondiadou A, A. Kouvatsi. Association of INSR and IRS-1 gene polymorphisms with type 2 diabetes in the Nothern Greek population. European Human Genetics Conference 2007. Nice, France 2007. European Journal of Human genetics 2007; 15: suppl 1: p 246
o    Papadimitriou I. C. Papadopoulos, A. Kouvatsi, C. Triantaphyllidis. ACTN3 and ACE genotypes in Greek elite athletes. European Human Genetics Conference 2007. Nice, France 2007.  European Journal of Human genetics 2007; 15: suppl 1: p 302
o    Kostareli E., A. Hadzidimitriou, N. stavroyianni, N. Darzentas, A. Athanasiadou, M. Gounari, V. Bikos, A. Agathaggelidis, T. Touloumenidou, I. Zorbas, A. Kouvatsi, N. Laoutaris, A. Fassas, A. Anagnostopoulos, C. Belessi, K. Stamatopoulos. Common Herpesviruses and Chronic Lymphocytic Leukemia: Molecular evidence for a potential link with a subset of patients expressing stereotyped IGHV4-34 B cell receptors. 13th Congress of the European Hematology Association. Copenhagen, Denmark 2008. Haematologica-The Hematology Journal 2008; 93: 26-26 suppl

Δ. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα

o    Κ. Τριανταφυλλίδης και Α. Κουβάτση.  Γενετική ανθρώπου. σελ. 238, Θεσ/νίκη 1987.

Ε. Βιβλία

o    Συμμετοχή στην Ελληνική απόδοση του βιβλίου  Μοριακή διαγνωστική, G. Patrinos, W. Ansorge, Εκδόσεις Παρισιανού 2008 (ISBN 978-960-394-534-5)

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.