Τι νέο υπάρχει?       English version

Μηνάς Γιάγκου

 

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Θέση:                                   Καθηγητής

Επώνυμο       :                       Γιάγκου         

Όνομα           :                      Μηνάς

Διεύθυνση     :                       Δωδεκανήσου 9, Πλαγιάρι

Τηλ. Γραφείου :                    30_2310_998333

Email:                                     Yiangou@bio.auth.gr

 

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πτυχίο Βιολογίας

Διδακτορική Διατριβή – Ανοσοβιολογία

Μεταδιδακτορική έρευνα – Μοριακή Βιολογία

 

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – University of Texas Medical Branch- Galveston, USA

 

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

α. Ομοιόσταση και μηχανισμοί επαγωγής stress σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο

β. Μηχανισμοί επαγωγής αυτοανοσίας (αρθρίτιδα-κοιλιοκάκη) σε πειραματικά μοντέλα-Κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία.

γ. Ανοσορυθμιστική δράση προβιοτικών μικροοργανισμών και βιοτεχνολογικές τους εφαρμογές.

δ. Προσδιορισμός νέων ευαίσθητων βιοδεικτών για τη βιοπαρακολούθηση της υγείας των οργανισμών ή την αξιολόγηση της  αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Συμμετοχή σε σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα

 

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

            ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας

            Α. Διδασκαλία

Ανοσοβιολογία

Βιοτεχνολογία Ζώων και Φυτών

Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μικροοργανισμών

Μοριακή Βιολογία

Οικονομία-Δίκαιο στη Βιολογία

 

Β. Διπλωματική Εργασία

Υποστήριξη 57 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν ή εκπονούνται εντός ή εκτός του Τμήματος Βιολογίας (3 εκτός Ελλάδος).

 

Γ. Πρακτική Άσκηση

Επόπτης καθηγητής σε 83 Πρακτικές Ασκήσεις φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας

 

ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

            ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας

            Α. Διδασκαλία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Βιολογίας (3 κατευθύνσεις)

  • Αμυντικοί μηχανισμοί οργανισμών και βιοτεχνολογία - Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία (2000-2009)
  • Βιομηχανική αξιοποίηση προϊόντων βιοτεχνολογίας - Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία (2000-2009)
  • Διαχείριση και προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων – Κατεύθυνση Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες (2002-2006)
  •  Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες – Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Βιολογία (1999-2006)

 

Β. Διπλωματικές Εργασίες

Επιβλέπων ή συνεπιβλέπων σε 14 Δ.Ε.

 

ΙΙ.2.2. Διατμηματικά

            Α. Διδασκαλία

Διατμηματικό ΠΜΣ «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία»

  • Έκφραση γονιδίων - Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (2003-2009)
  • Μοριακή Βιολογία – Γενετική Μηχανική (2005-2009)

 

 

 

ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Επίβλεψη 3 Διδακτορικών Διατριβών που ολοκληρώθηκαν και 6 που εκπονούνται τώρα – Συνολική συμμετοχή ως μέλος στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 20 Διδακτορικών Διατριβών - Συμμετοχή στην Εξεταστική Επιτροπή 24 Διδακτορικών Διατριβών.

 

 

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.  Συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα της Καθηγήτριας Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη για τη μελέτη της επίδρασης των πολυκλωνικών ενεργοποιητών στις ανοσοβιολογικές αποκρίσεις φυσιολογικών και αρθριτικών αρουραίων που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό `Ίδρυμα Ερευνών.

2.  Συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα της Καθηγήτριας Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη για τη μελέτη της επίδρασης του δηλητηρίου από το κεντρί της μέλισσας στις ανοσοβιολογικές αποκρίσεις φυσιολογικών και αρθριτικών αρουραίων που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας.

3.  Συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα του Καθηγητή John Papaconstantinou για τη μελέτη του μηχανισμού επαγωγής των πρωτεϊνών οξείας φάσης σε μοριακό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Shreins burns Institute, Galveston Unit. 

4.  Συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα του Καθηγητή John Papaconstantinou για τη μελέτη του μηχανισμού ρύθμισης του γονιδίου της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης από τα βαριά μέταλλα. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Shreins burns Institute, Galveston Unit. 

5.  Συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με μέλη του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του Τμήματός μας και αφορούσε τη ρύθμιση και ανίχνευση του γονιδίου της AGP στη Drosophila. To πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Α.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών).

6.  Συμμετείχα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πρόγραμμα που αφορούσε τη ρύθμιση των γονιδίων της AGP και της αλβουμίνης ως απόκριση στο θερμικό πλήγμα καθώς και τον πιθανό ρόλο των παραπάνω πρωτεϊνών στη θερμοπληξία. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο `Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΕΝΕΔ).

7.  Συμμετείχα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ένα πρόγραμμα που αφορούσε την έκφραση και την ρύθμιση του γονιδίου της AGP σε μονοκύτταρα ασθενών που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας.

8.  Συμμετείχα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ένα πρόγραμμα που αφορά τον προσδιορισμό νέων ευαίσθητων μοριακών βιοδεικτών για την αποτελεσματικότητα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ).

9.  Συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την Δρ. Χριστοδούλου Χριστίνα του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής στη Κύπρο που αφορά τη μοριακή ανάλυση εντεροϊών που ευθύνονται για περιστατικά ιογενούς μηνιγγίτιδας και άλλων εντεροϊογενών λοιμώξεων στην Κύπρο. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΠΕΝΕΚ) στην Κύπρο.

 

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

1. Συμμετοχή σε δύο προγράμματα κατάρτισης τριμήνου διάρκειας που οργανώθηκε από το Τμήμα Βιολογίας με κατεύθυνση τη Βιοτεχνολογία (1991-92, 1992-93).

2. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πρόγραμμα του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Β’ ΚΠΣ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ) – Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας (1998-2001). Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή αναβάθμιση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης" Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.-Β’ ΚΠΣ με φορέα υλοποίησης το Παιδαγωγικό Τμήμα του ΑΠΘ, ως εισηγητής στο μάθημα «Αγωγή Υγείας». Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε το 2003-2006.

4. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πρόγραμμα του Β’ ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ) – Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας 2002-2005. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

VΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1.         Χυμική και κυτταρική απόκριση επιμύων με πειραματική αρθρίτιδα (AID) (1982). 
Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 55-57
Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη, Γ. Τσάλας, Μ. Γιάγκου, και Ε. Καραγκούνη
(Προανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εργασίας Θ.β.1)

2.         Καταστολή της μιτογονικής απόκρισης λεμφοκυττάρων αίματος ανθρώπου και σπληνοκυττάρων επιμύων από ορό αίματος ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα (1982).

Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 145-147

Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη, Ε. Μάνικου, Α. Τσουγκράνης, και Μ. Γιάγκου

3.         Επίδραση της διατροφής σε διάφορες ανοσοαποκρίσεις των επιμύων (1982).

Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 148-149

Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη, και Μ. Γιάγκου

4.         Επίδραση του δηλητηρίου της μέλισσας στην πειραματική αρθρίτιδα. Invitroεπίδραση στη μιτογονική απόκριση των λεμφοκυττάρων από φυσιολογικούς και αρθριτικούς αρουραίους (1983).

Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 63

Μ. Γιάγκου και Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη

5.         Invivo καιInvitro αποκρίσεις Β-λεμφοκυττάρων στο LPS (1984).

Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 95-96

Μ. Γιάγκου και Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη

6.         Επίδραση της ηλικίας στην επαγωγή του invitro μεταβολισμού φαρμάκων από το PCN. Επίδραση του PCN και της ηλικίας της ανοσοαποκρίσεις (1985).

Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 55-56

Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη, Μ. Γιάγκου και Π. Κουρουνάκης

7.         Reply (Letter) (1986).

J.  Rheumatol. 13:477

Hadjipetrou-Kourounakis L. and Yiangou M.

8.         Ρύθμιση των ανοσοαποκρίσεων από τα ιχνοστοιχεία (1986).

Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 112-113

Μ. Γιάγκου και Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη

9.         Πειραματική αρθρίτιδα : πιθανό μοντέλο επαγωγής της (1986).

Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 114-115

Μ. Γιάγκου και Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη

10.        Επίδραση του δηλητηρίου της μέλισσας (HBV) στην παραγωγή IL-1 και IL2 από φυσιολογικούς και αρθριτικούς (AID) αρουραίους (1987).

Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 182-184

Μ. Γιάγκου και Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη

11.        Επίδραση του δηλητηρίου της μέλισσας στην επαγωγή του γονιδίου της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης (AGP) σε φυσιολογικούς και αρθριτικούς αρουραίους (1991).

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε.

Μ. Γιάγκου, Κονιδάρης Κ., και Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη

12.        Effect of opioids on specific and non specific inflammation (1992).

            Abstracts 14th Panhellenic Biological conference, p50

L. Hadjipetrou, A. Gavalas, P. Victoratos, M. Yiangou, E. Rekka and P. Kourounakis

13.        Anti-inflammatory and immunomodulating effects of the novel agent γ(2-aminoethylamino-2-butyrothienone : γ-ABT). IV) Effect of the TNF and IL-6 production in normal and adjuvant arthritic rats (1992).

Abstracts 14th Panhellenic Biological conference, p63

Ε. Karagouni, M. Yiangou, and L. Kourounakis

14.        Regulation of AGP gene expression by LPS, HgCl2 and heat shock in adult and old mice (1992).

Abstracts 14th Panhellenic Biological conference, p147

Μ. Yiangou, E. Paraskeva and J. Papaconstantinou

15.        Induction of mouse AGP gene expression by heat shock (1992).

             Abstracts 9th Balkan Biochemical and Biophysical days, p.206d

 E. Paraskeva and M. Yiangou

16.        Στρογγυλή Τράπεζα : Ιοί του AIDS - Απολογισμός της πρώτης δεκαετίας από την ανακάλυψή τους. Προοπτικές για το μέλλον (1993).

Πρακτικά 15ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. 202-204

Μ. Γιάγκου

17.        Επίδραση των ανοσοενισχυτικών στην παραγωγή των κυτοκινών invivo (1993).

Πρακτικά 15ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. 314-316

Π. Βικτωράτος, Μ. Γιάγκου και Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη

18.        Επίδραση του θερμικού shock στην επαγωγή των γονιδίων των πρωτεϊνών οξείας φάσης (1993).

Πρακτικά 15ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. 361-363

Ε. Παρασκευά, Ε. Μάρκου και Γιάγκου Μ.

19.        Επαγωγή των γονιδίων της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης και της αλβουμίνης ως απόκριση στο θερμό και στο ψυχρό πλήγμα σε ενήλικους      και ηλικιωμένους αρουραίους (1996).

Πρακτικά 18ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. 55-56

Βασιλειάδου Κ., Τζωρτζάκης Σ., Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη Λ., Σκούρας Ζ., Papaconstantinou J. και Γιάγκου Μ.

20.        Επαγωγή κυτοκινών στις μη ειδικές φλεγμονές από διάφορα φλογιστικά (1997).

Πρακτικά 19ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 10-11

Αναγνώστου Ν., Διαμάντας Ε., Αβραμίδης Ν., Κουρουνάκη Α., Γιάγκου Μ. και Λ. Χατζηπέτρου

21.        Τα ανοσοενισχυτικά καθορίζουν τον ισότυπο των αντισωμάτων μέσω            των κυτοκινών που εκκρίνονται από ειδικούς υποπληθυσμούς κυττάρων           που ενεργοποιούνται από κατάλληλα ανοσοενισχυτικά (1997).

Πρακτικά 19ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 36-37

Αβραμίδης Ν., Γιάγκου Μ. και Λ. Χατζηπέτρου

22.        Αστική ρύπανση και συγκέντρωση Pb, Zn, Cu στο αίμα κατοίκων της            Θεσσαλονίκης (1997).

Πρακτικά 19ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 231-232

Κουλούρης Μ., Μπένος Α., Γιάγκου Μ. και Παντής Ι.Δ.

23.        Πειραματική αρθρίτιδα - α1-όξινη γλυκοπρωτεΐνη - και δηλητήριο της μέλισσας (1997).

Πρακτικά 19ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 243-244

Κουζιώρτη Ε.,Τασσιός Χ., Παπαδοπούλου Κ.,Αβραμίδης Ν.,Λ.Χατζηπέτρου και Γιάγκου Μ.

24.        Απομόνωση μικροοργανισμών ικανών να αναπτύσσονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις υγρών απόβλητων ελαιοτριβείου (1997).

Πρακτικά 19ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 292-293

Νιφλή Α-Φ, Γιάγκου Μ., Καραμανλίδου Ε. Και Σ. Κολιάης

25.        Παραγωγή της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης από κύτταρα φλεγμονής (1997).

Πρακτικά 19ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 308-309

Παπαδοπούλου Κ., Κουζιώρτη Ε., Βασιλειάδου Κ., Αβραμίδης Ν., Χατζηπέτρου Λ. και Γιάγκου Μ.

26.        Ψυχρό πλήγμα : Πρωτεϊνικό και βρογχικό πρότυπο στη Drosophilaauraria (1997).

Πρακτικά 19ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 413-414

Τσαπόγας Π., Γιάγκου Μ., και Σκουρας Ζ.

27.        Μελέτη της αντισωμικής-ισοτυπικής απόκρισης ποντικών στο μυκόπλασμα αγαλαξίας. Επίδραση των ανοσοενισχυτικών κατά τις ανοσοποιήσεις για την κατασκευή εμβολίου (1998).

Πρακτικά 20ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 1-2

Αβραμίδης Ν., Βασιλειάδου Κ., Γιάγκου Μ. και Χατζηπέτρου Λ.

28.        Επαγωγή κυτοκινών στις μη ειδικές φλεγμονές από διάφορα φλογιστικά. Επίδραση της μελανίνης του τσαγιού (1998).

Πρακτικά 20ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 9-10

Αναγνώστου Ν., Διαμάντας Ε., Αβραμίδης Ν., Κουρουνάκη Α., Γιάγκου Μ. και Χατζηπέτρου Λ.

29.        Έκφραση του γονιδίου της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης σε αρθριτικούς αρουραίους (1998).

Πρακτικά 20ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 25-26

 

 

Βασιλειάδου Κ., Κουζιώρτη Ε., Κουρουνάκη Α.., Χατζηπέτρου Λ. και Γιάγκου Μ

 

30.        Έκφραση του γονιδίου της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης σε μονοκύτταρα ενήλικων και γέρικων αρουραίων ως απόκριση στον LPS (1998).

Πρακτικά 20ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 43-44

Γιάγκου Μ., Λιγουδιτσιάνου Χ., Βασιλειάδου Κ., Παπαδοπούλου Κ., Κουρουνάκη Α. και Χατζηπέτρου Λ.

31.        Επαγωγή κυτοκινών στις μη ειδικές φλεγμονές από διάφορα φλογιστικά (1998).

Πρακτικά 20ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 63-64

Διαμάντας Ε., Αναγνώστου Ν., Αβραμίδης Ν., Κουρουνάκη Α., Γιάγκου Μ. και Χατζηπέτρου Λ.

32.        Πρωτεΐνες οξείας φάσης στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και ερυθηματώδη λύκο (1998).

Πρακτικά 20ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 241-242

Πανταζίδης Γ., Γιάγκου Μ., Χατζηπέτρου Λ., Ασλανίδης Σ., Καραμπέρη Ε. και Πολυμενίδης Ζ.

33.        Αντιφλεγμονώδης και ανοσοτροποποιητική δράση του γουαζουλενίου, ένα από τα συστατικά του αιθερίου ελαίου του χαμομηλιού (1998).

Πρακτικά 20ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 330-331

Σωτηρίου Ε.,Αβραμίδης Ν., Κουρουνάκη Α., Γιάγκου Μ. και Χατζηπέτρου Λ

34.        Αντιφλεγμονώδεις και ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες της μελανίνης του τσαγιού (1998).

Πρακτικά 20ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 356-357

Φραντζή Ε., Μάρκου Δ., Αβραμίδης Ν., Γιάγκου Μ. και Χατζηπέτρου Λ

35.        Πρωτεΐνες οξείας φάσης στην πειραματική και ρευματοειδή αρθρίτιδα (1998).

            Πρακτικά 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας σελ.22

Γιάγκου Μ., Βασιλειάδου Κ., Κουζιώρτη Ε., Χατζηπέτρου Λ., Πανταζίδης Γ., Ασλανίδης Σ., Καραμπέρη Ε. και Πολυμενίδης Ζ.

36.        Μελέτη της αντισωμικής-ισοτυπικής απόκρισης ποντικών στο μυκόπλασμα αγαλαξίας. Επίδραση των ανοσοενισχυτικών κατά τις ανοσοποιήσεις για την κατασκευή εμβολίου (1998).

Πρακτικά 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας σελ 97

Αβραμίδης Ν., Βασιλειάδου Κ., Γιάγκου Μ. και Χατζηπέτρου Λ.

37.        Συγκριτική μελέτη δύο μεθόδων για την ανίχνευση των ΑΝΤΙ-ΕΝΑ αντισωμάτων (1998).

Πρακτικά 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας σελ 113

Παναταζίδης Γ., Καραμπέρη Ε., Παπαχρήστου Μ., Ασλανίδης Σ., Γιάγκου Μ., και Πολυμενίδης Ζ.

38.        Πρωτεΐνες οξείας φάσης στην πειραματική και ρευματοειδή αρθρίτιδα (1998).

            Πρακτικά XV Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας

            Γιάγκου Μ., Βασιλειάδου Κ., Κουζιώρτη Ε., Κουρουνάκη Α., Χατζηπέτρου Λ., Πανταζίδης Γ., Ασλανίδης Σ., Καραμπέρη Ε. Πολυμενίδης Ζ.

39.        Παραγωγή της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης από κύτταρα του αρθρικού υμένα (2000).

Πρακτικά 22ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 38-39

Βασιλειάδου Κ., Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη Λ. και Γιάγκου Μ.

40.        Αντιφλεγμονώδης – Αντιαρθριτική δράση του γουζουλενίου, συστατικού του αιθέριου ελαίου του χαμομηλιού (2000).

Πρακτικά 22ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 118-119

Κλεομύτης Η., Χαλκίδης Χ., Αβραμίδης Ν., Βικτωράτος Π., Γιάγκου Μ. και Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη Λ.

41.        Anti-inflammatory, Anti-oxidant and immunomodulating properties of compoounds derived from grapes, tea and chamoomile (2000).

            4th Internatioonal Cnference on Nutrition and Fitness: Plan of action for the 21st century p. 56-57

            Avramidis N., E. Sotiriou, E. Fratji, D. Markou, N. Anagnostou, E. Diamadas, H. Cleomitis, C. Halkidis, A. Koourounakis, P. Victoratos, M. Yiangou, L. Hadjipetrou, P. Kourounakis.

42.        Εμβόλια και βιοτεχνολογική παραγωγή τους (2000).

            Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Β. (Μορ. Βιολ-Κυτ/γεν.) σελ.132-134

            Γιάγκου Μ.

43.        Πρωτεΐνες οξείας φάσης στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (2000).

            Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Β. (Μορ. Βιολ-Κυτ/γεν.) σελ.169-170

            Πανταζίδης Γ., Ασλανίδης Σ., Καραμπέρη Ε., Παραπανήσιου Ε., Πολυμενίδης Ζ., Χατζηπέτρου Λ. και Γιάγκου Μ.

44.        Απομόνωση μικροοργανισμών από απόνερα ελαιοτριβείων – βιολογικός καθαρισμός (2001).

Πρακτικά 23ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 42

Ευαγγελίδου Μ., Θ. Καντιδάκης, Μ. Γιαγκου Ε. Καραμανλίδου, Π. Σαμαράς και Σ. Κολιάης

45.        Απομόνωση μικροοργανισμών από απόνερα εργοστασίου κονσερβοποίησης ψαριών (2001).

Πρακτικά 23ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 67

Κατούνα Α., Μ. Γιάγκου, Ε. Καραμανλίδου, Π. Σαμαράς και Σ. Κολιάης

46.        Πειραματική υπερλιπιδαιμία και οι επιδράσεις των NSAIDS (2002)

Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 143-144

Κουρουνάκη Α., Βικτωράτος Π., Περούλης Ν., Στεφάνου Μ., Γιάγκου Μ., Χατζηπέτρου Λ., Κουρουνάκης Π.

47.        Κυτοκίνες στον ισχαιμικό εγκέφαλο, επίδραση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (2002) 

Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 229-230

Περούλης Ν., Κουρουνάκη Α., Αβραμίδης Ν., Γιάγκου Μ., Χατζηπέτρου Λ.

48.        Πρωτεΐνες οξείας φάσης και χρησιμοποίησή τους ως βιοδείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας της εκροής του βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων (2004)       

Πρακτικά 26ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 138-139

            Κοντάνα Α., Περούλης Ν., Κουρελής Α., Σαμαράς Π. & Γιάγκου Μ.

49.        Κασπεάση-3 στον ισχαιμικό εγκέφαλο, επίδραση αντιφλεγμονοδών Φαρμάκων (2004)

Πρακτικά 26ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 286-287

Περούλης Ν., Κουρουνάκη Α., , Παραμυθιώτης Δ., Κοτζαμπάση Κ. Γιάγκου Μ., Χατζηπέτρου Λ.

50.        Χρησιμοποίηση του μοντέλου του αεροθύλακα για το χαρακτηρισμό προβιοτικών μικροοργανισμών (2004)

Πρακτικά 26ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 350-351

Τέστα Θ., Κουρελής Α., Κοτζαμανίδης Χ., Περούλης Ν., Τζανετάκης Ν., Γιάγκου Μ.

51.        Ρόλος του γονιδίου της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης (AGP) στο μηχανισμό επαγωγής αρθρίτιδας στους αρουραίους-Θεραπεία γονιδίου (2005)

Πρακτικά 27ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 115-116

Καραναστάση Σ., Χατζηνικολάου Γ.,Αρσενάκης Μ., Σκούρας Ζ.,Γιάγκου Μ.

52.        Ταυτοποίηση προβιοτικών μικροοργανισμών με μοριακές μεθόδους (2005)

Πρακτικά 27ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 163-164

Κοτζαμανίδης Χ, Ψώνη Λ, Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ε, Τζανετάκης Ν, Γιάγκου Μ.

53.        Χαρακτηρισμός διαφόρων ζυμών με προβιοτικές ιδιότητες - Επίδρασή τους σε διάφορες ανοσοβιολογικές παραμέτρους (2005)

Πρακτικά 27ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 179-180

Κουρελής Α., Τζανετάκης Ν., Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ε., Γιάγκου Μ.

54.        Ταυτοποίηση εντεροκόκκων που απομονωθήκαν από θαλάσσιο περιβάλλον, με εφαρμογή φαινοτυπικών και μοριακών μεθόδων (2005)

Πρακτικά 27ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 317-318

Παρθενίου Φ., Κοτζαμανίδης Χ., Κουτίτα Ο., Ζδράγκας Α., Γιάγκου Μ.

55.        IL-1β και IFN-γ στον ισχαιμικο εγκεφαλο. Eπιδραση ενος αντιφλεγμονωδους παραγωγου (2005)

Πρακτικά 27ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 321-322

Περούλης Ν., Κουρουνάκη Α., Γιάγκου Μ., Παραμυθιώτης Δ., Κοτζαμπάση Κ., Χατζηπέτρου Λ.

56.        Γενοτυπική παραλλακτικότητα στελεχών Lactococcuslactis που απομονώθηκαν από τοπαραδοσιακό τυρί Μπάτζος (2005)

Πρακτικά 27ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 439-440

Ψώνη Λ, Κοτζαμανίδης Χ, Γιάγκου Μ., Τζανετάκης Ν, Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ε

 

 

57.        Invitro μελέτη της απόπτωσης και του πολλαπλασιασμού φυσιολογικών και αρθριτικών συνοβιοκυττάρων υπό την επίδραση αιμοποιητικών και μεσεγχυματικών κυττάρων (2005          

 

            Haema (The Journal of the Hellenic Society of haematology) 8:168

Παπαδοπούλου Α., Γιαννάκη Ε., Γιάγκου Μ., Ξαγοράρη Α., Αθανασίου Ε., Αναγνωστόπουλος Α., Φάσσας Α.

58.        Application of bioassays and molecular biomarkers for the evaluation of municipal wastewater treatment processes (2006).

            Abstracts of Internat. Conference on ecotoxicology: Trends and perpectives, Wisla, Polland p. 76

            Kontana A., Papadimitriou C.A.,Samaras P. & Yiangou M.

59.        Παρασκευή και αρχικός ανοσοβιολογικός χαρακτηρισμός DNA-εμβολίου, βασισμένου στην Γλυκοπρωτεΐνη Β του ιού Έρπυτα απλού τύπου 1 (HSV) (2006)

Πρακτικά 28ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 141-142

Κατσικάρη Α., Γιάγκου Μ., Αρσενάκης Μ.

60.        Προσδιορισμός ευαίσθητων μοριακών βιοδεικτών για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Πρακτικά 28ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 163-164

Κοντάνα Α., Παπαδημητρίου Χ., Σαμαράς Π. & Γιάγκου Μ.

61.        Ανοσοβιολογικές παράμετροι κατά την πειραματική ισχαιμία-επαναιμάτωση. Επίδραση των NSAID (2006)

Πρακτικά 28ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 343-344

Περούλης Ν., Κουρουνάκη Α., Γιάγκου Μ., Χατζηπέτρου Λ

62.        Effects of mesenchymal cells on hepatocyte survival: The role of GDF15 in liver injury (2006)

            Abstract of Workshop on molecular biology, Spetses : Past, present and future – 40 years anniversary, p.54

Xagorari A., Siotou E., YiangouM., Yannaki E., Anagnostopoulos A., Fassas A.

63.        Κλινική και ιστολογική βελτίωση της πειραματικής αρθρίτιδας μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών απουσία προπαρασκευαστικού σχήματος.

Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου Haema (The Journal of the Hellenic Society of haematology) 8:168

Παπαδοπούλου Α., Γιαννάκη Ε., Γιάγκου Μ., Ξαγοράρη Α., Αθανασίου Ε., Αναγνωστόπουλος Α., Φάσσας Α.

66.        Πειραματική Αρθρίτιδα στους Επίμυς : Γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία (2007)

Πρακτικά 29ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 54-55

Γιάγκου Μ.

67.        Ανοσοτροποποιητική δράση του Lactobacillusparacaseisusbparacasei στον ραχιαίο αεροθύλακα και το έντερο (2007).

Πρακτικά 29ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 132-133

Κακαγιάννη Μ., Ζήνωνος Ε., Γιαννάκη Ε., Κουρελής Α., Τζανετάκης Ν., Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ε., Γιάγκου Μ.

68.        Προσδιορισμός βιοδεικτών για τον έλεγχο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων (2007).

Πρακτικά 29ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 166-167

Κοντάνα Α., Παπαδημητρίου Χ., Σαμαράς Π., και Γιάγκου Μ.

69.        Ανοσοτροποποιητική δράση προβιοτικών ζυμών (2007)

Πρακτικά 29ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 176-177

Κουρελής Α., Τζανετάκης Ν., Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ε., Γιάγκου Μ.

70.        Συνδρομο δυσαπορρόφησης γλουτένης: προσομοίωση της νόσου σε ζωικό μοντέλο (2007).

Πρακτικά 29ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 324-325

Πάπιστα Χ., Καζαντζίδου Σ., Αποστολίδης Π., Κουρελής Α., Κοντάνα Α., Γιάγκου Μ.

71.        Ανίχνευση και πρότυπο γλυκοσυλίωσης της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης στο μυελό των οστών φυσιολογικών και αρθριτικών επίμυων (2007).

Πρακτικά 29ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 376-377

Τέστα Θ. και Γιάγκου Μ.

72.        Bioassays and biomarkers for ecotoxicological assesment of reclaimed municipal wastewater (2007).

            6th Intrenational IWA Specialist Conference on Wastewater Reclamation and reuse for sustainability, p. 55.

A. Kontana, C.A. Papadimitriou, P. Samaras, M. Yiangou

73.        Πειραματική εντεροπάθεια που επάγεται σε ποντίκια με γλουτένη (2007).

            Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανοσολογίας , Ανοσία Τόμος 3, σελ 323.

            Χ. Πάπιστα, Α. Κουρελής, Α. Κοντάνα και Μ.          Γιάγκου

74.        Bιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός βακτηρίου ικανού να ανάγει το Cr(VI) σε Cr(III) (2008).

Πρακτικά 30ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 42-43

Βαβουλίδου Δ., Ζιούτα Α., Κοντάνα Α., Παντζαρτζή Χ., Παπαδημητρίου Χ.*, Zδράγκας Α., Σκούρας Ζ., Σαμαράς Π. & Γιάγκου Μ.

75.        Aνοσοαπόκριση στον εντερικό βλεννογόνο έπειτα απο χορήγηση αποστειρωμένου νερού που περιέχει ενδοτοξίνη (2008).

Πρακτικά 30ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 220-221

Κοντάνα Α., Παπαδημητρίου Χ., Σαμαράς Π., Ζδράγκας Α. & Γιάγκου Μ.

76.        Οι πολλαπλές εγχύσεις συγγενεϊκών ή αλλογενών μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων, βελτιώνουν την πειραματική αρθρίτιδα με δόσο- και χρόνο-εξαρτώμενο τρόπο (2008).

Πρακτικά 30ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 380-381

Παπαδοπούλου Α., Γιαννάκη Ε., Αθανασίου Ε., Ξαγοράρη Α., Αναγνωστόπουλος Α.1, Φάσσας Α., Γιάγκου Μ.

77.        Προσδιορισμός της δράσης νεότερων αντιμυκητισιακών φαρμάκων σε καλλιέργειες αιμοποιητικών κυττάρων (2008).

Πρακτικά 30ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 422-423

            Σαμαλίδου Μ., Σωτηρόπουλος Δ., Ξαγοράρη Α., Σιώτου Ε., Συρίγου Α., Γιάγκου Μ. και Αναγνωστόπουλος Α.

78.        Ο ραχιαίος αεροθύλακας των επίμυων ως μοντέλο προσομοίωσης του αρθρικού υμένα (2008).

Πρακτικά 30ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 470-471

            Τέστα Θ. και Γιάγκου Μ.

79.       Προσδιορισμός της ανοσοτροποποιητικής δράσης γαλακτοβακτηρίων στον εντερικό βλεννογόνο (2008).

Πρακτικά 30ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 522-523

Χρηστίδου Α., Χρίστογλου Ν., Κουρελής Α., Τζανετάκης Ν., Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ε., Γιάγκου Μ.

80.       Bortezomid και ρευματοειδής αρθρίτιδα : Μια νέα αντιφλεγμονώδης θεραπεία (2008).

Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου. σελ. 82

Γιαννάκη Ε., Παπαδοπούλου Α., Παρασκευά Α., Καλογιαννίδη Π., Αθανασίου Ε., Μπουγιουκλή Δ., Παλλάδα Π., Γιάγκου Μ., Φάσσα Α. και Αναγνωστόπουλο Α.

81.       Η επίδραση των μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων σε μοντέλο ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι δόσο- και χρόνο-εξαρτώμενη (2008).

Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου. σελ. 83-84

Γιαννάκη Ε., Παπαδοπούλου Α., Γιάγκου Μ., Φάσσα Α. και Αναγνωστόπουλο Α.

82.        Bιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός βακτηρίου ικανού να ανάγει το Cr(VI) σε Cr(III) (2008).

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΜΚΒ σελ. 35-36

Βαβουλίδου Δ., Ζιούτα Α., Κοντάνα Α., Παντζαρτζή Χ., Παπαδημητρίου Χ.*, Zδράγκας Α., Σκούρας Ζ., Σαμαράς Π. & Γιάγκου Μ.

80.       Μικροβιακή ποικιλότητα στη λίμνη της Καστοριάς (2008).

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΜΚΒ σελ. 223-224

Σαρτσίδης Α., Δροσοπούλου Ε., Γρηγορίου Μ., Μαρδίρης Θ., Γιάγκου Μ., Μπούρτζης Κ., Κυρπίδης Ν. & Σκούρας Ζ.Γ.

81.       Επίδραση αντιοξειδωτικού παραγώγου τολφεναμικού οξέος στην εξέλιξη της πειραματικής αρθρίτιδας σε επίμυς (2009).

Πρακτικά 31ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 132-133

            Καψαλά Ν., Τέστα Θ., Κουρουνάκη Α. και Γιάγκου Μ.                                      

82.       Προσδιορισμός διαφόρων ανοσοβιολογικών παραμέτρων στον κοκκιώδη φλεγμονώδη ιστό (pannus) στο ραχιαίο αεροθύλακα επίμυων (2009).

Πρακτικά 31ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ.344-345

Τέστα Θ. και Γιάγκου Μ.

 

VII. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας ανελλιπώς από το1993

Μέλος της Σ.Ε. του ΠΜΣ (3 κατευθύνσεων) από το 1999-σήμερα

Δ/ντής του ΠΜΣ (3 κατευθύνσεων) από το 2008-σήμερα

 

VIIΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

9ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, 1987 - Βραβείο Καλύτερης εργασίας

19ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο , 2008 Βραβείο Καλύτερης εργασίας

19ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο , 2008 Βραβείο Καλύτερης εργασίας

 

Α. Υπεύθυνος Σύνταξης Επιστημονικών Περιοδικών

Μέλος της εκδοτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Journal of Biological Research.

 

Β. Διοργάνωση Συμποσίων - Συνεδρίων

Πανελλήνια  Ένωση Βιοεπιστημόνων

Επ[ιστημονική Επιτροπή 1ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου (Αθήνα 2000)

Οργανωτική Επιτροπή 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου - Περιβάλλον και Υγεία (Σεπτέμβριος 2008-Θεσσαλονίκη)

 

 

Γ. Προσκεκλημένος Ομιλητής

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΒ (2000)

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας (2004)

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΒ (2008)

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Μικροβιόκοσμος» Αθήνα 2008

 

 

IX. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευόσμου-Θεσσαλονίκης (1999)

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευόσμου-Θεσσαλονίκης (2000)

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου (2004)

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολός Παύλος» (2007)

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης (2008)

Αμερικάνικο Κολλέγιο «Ανατόλια» (2008)

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης (2009)

 

 

X. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών

Πανελλήνια `Ενωση Βιολόγων,

Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας,

Ελληνική Βιοχημική και Βιοφυσική Εταιρεία

Μέλος του δικτύου «Βιοανάλυση»

International Water Association

 

XI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 

Α. Διδακτορική Διατριβή

Ανοσοαποκρίσεις φυσιολογικών και αρθριτικών αρουραίων σε διάφορα αντιγόνα και μιτογόνα (1987).

Επετηρίδα Βιολογικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών,

Σελ. 1-217, Θεσσαλονίκη, 1988.

 

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

1.         Effect of diet on adjuvant induced disease and mitogenic responses of Fisher rats (1983).

Int. Archs Allergy Appl. Immunol. 71: 374-376

            Yiangou M., and Hadjipetrou-Kourounakis L.

2.         Bee venom and adjuvant induced disease (1984).

J. Rheumatol. 11: 5, 720.

            Hadjipetrou-Kourounakis L., and Yiangou M

3.         Effect of age on the induction of in vitro drug metabolism by pregnenolone 16α-carbonitrile (PCN); Effect οf age and PCN on immune responses (1987).

Pharmazie 42: 677-680

Hadjipetrou-Kourounakis L., Yiangou M., and Kourounakis P.

4.         Bee venom, adjuvant induced disease and interleukin production (1988).

J. Rheumatology 15: 1126-1128

Ηadjipetrou-Kourounakis L., and Yiangou M.

5.         Interleukins production and responsiveness in Fisher rats with adjuvant induced disease: Role of suppressor cells (1989).

J. Clin. Lab. Immunol. 28: 85-90

            Yiangou M., and Hadjipetrou-Kourounakis L.

6.         Εffect of magnesium defeciency of interleukins production by Fisher ratrs; Effect of interleukins on reduced in vitro lymphocyte responses to CON-A and LPS (1989).

Int. Archs Allergy appl. Immunol. 89: 217-221

Yiangou M., and Hadjipetrou-Kourounakis L.

7.         Induction of several acute phase protein genes by heavy metals; A new class of metal responsive genes (1990).

Biochemistry 30: 3798-3806

Yiangou M., Ge X., Carter K.C., and Papaconstantinou J.

8.         Τhe differential induction of α1-acid glycoprotein and Serum Amyloid-A genes by heavy metals (1993).

            Biochim. Biophys. Acta 1174: 123-132

Yiangou M. and Papaconstantinou J.

9.         Τhe anti-inflammatory effect of opioids (1993).

Int. J. Neuroscience 74: 259-264

Gavalas A., Vistoratos P., Yiangou M., Hadjipetrou-Kourounakis L., Rekka E. and Kourounakis P.

10.        Modulation of α1-acid glycoprotein (AGP) gene induction following bee venom administration to adjuvant arthritic (AA) rats. Possible role of AGP on AA developments (1993).

            Clin Exp. Immunol. 94: 156-162

Υiangou M., Conidaris K., Victoratos P. and Hadjipetrou-Kourounakis L.

11.        Τhe β-tubulin genes of Drosophila auraria are arranged in cluster (1993).

Current Genetics 25: 84-87

Scouras Z.G., Millioni D., Yiangou M., Duchene M. and Domdey H.

12.        A Drosophila hsp70 gene contains long, antiparallel, coupled open reading frames (LAC ORFs) conserved in homologous loci (1995).

J. Mol. Evol. 41: 414-420

I. Konstantopoulou, Ouzounis C.A., Drosopoulou E., Yiangou M., Sideras P., Sanders C., and Scouras Z.

13.        Induction of cytokine gene expression by adjuvants in vivo (1997).

            Clin. Exp. Immunol. 109: 569-578

P. Victoratos, M. Yiangou, N. Avramidis, and L. Hadjipetrou

14.        Induction of acute phase protein genes in mouse liver by hyperthermia (1997).

Bioch. Biophys. Acta 1396: 191-206

Μ. Yiangou, Paraskeva E., Hsien C-C, E. Markou, P. Victoratos, Z. Scouras and J. Papaconstantinou  

15.        Heat shock gene expression during the recovery from cold shock in Drosophila auraria (Diptera:Drosophilidae) (1997).

Μ. Yiangou, Tsapogas P., Nikolaidis N., and Scouras Z.

Cytobios  92:91-98

16.        Αnti-inflammatory properties of diclofenac transition metalloelement complexes (1998).

M. Constantinidou, A. Kourounakis, M. Yiangou, L. Hadjipetrou, D. Kovala-Dermetzi, S. Hadjikakou, and M. Dermetzis

Inorg. Chem. 70:63-69

17.        Effects of mercuric chloride on the regulation of expression of the acute phase response components α1-acid glycoprotein and C/EBP transcription factors (2001).

            Bioch. Biophys. Acta 1396: 191-206

M. Yiangou, S.G. Scott, J.P. Rabek, M.R. An, W. Xiong and J. Papaconstantinou

18.        Activation od soil respiratory and shift of the microbial population balance in soil as a response to Lavandoula stoechas essentialoil (2002).

            J. Chem. Ecol. 28:735-742

            D. Vokou, D. Chalkos, G. Karamanlidou and M. Yiangou

19.        Isolation, characterization, and localization of β-tubulin genomic clones of three Drosophila montium subgroup species (2002).

Genome 45:604-607

            Drosopoulou E., Wilbauer K.Yiangou M., Mavragani-Tsipidou P., Domdey H. and Scouras ZG.

20.        Experimental hyperlipidemia and the effect of NSAIDs (2002).

Exp. & Mol. Pathol 73: 135-138

Kourounakis A.P., Victoratos P., Peroulis N., Stefanou N., Yiangou M., Hadjipetrou L. and Kourounakis P.N.

21.        Adjuvant regulation of cytokine profile and antibody isotype of immune responses to mycoplasma agalactiae in mice (2002).

            Vet. Microbiol. 88: 325-338

            Avramidis N., Victoratos P., Yiangou M. and Hadjipetrou-Kourounakis L.

22.        Systemic and local production of α1-antitrypsin and α1-acid glycoprotein in rheumatoid arthritis in man and adjuvant arthritis in rats (2005).

Pantazidis G., Kouziorti E., Aslanidis S., Polymenidis Z., Hadjipetrou-Kourounakis L. and Yiangou M.

J. Biol. Res. 3:95-108

23.        Effect of the Novel Non-steroidal Anti-inflammatory Compound [N- (2-Thiolethyl)-2-{2-[N'- (2,6-dichlorophenyl)amino] phenyl}acetamide on Cytokines and Apoptosis in Ischaemic Rat Brain (2006).

            Peroulis N., Kourounakis A. P., Yiangou M., ParamithiotisD., KotzampassiK., Hadjipetrou L.

            ArzneimForsch/DrugRes 56:688-694

24.        Genotypic and phenotypic diversity of Lactococcus lactis isolates from Batzos, a Greek PDO raw goat milk cheese (2007).

Psoni L., Kotzamanidis Ch., Yiangou M., Tzanetakis N. and Litopoulou-Tzanetaki E.

International Journal of Food Microbiology 114:211-220

25.        Changes in numbers and kinds of bacteria during a chickpea submerged fermentation used as a leavening agent for bread production (2007)

M. Hatzikamari, M. Yiangou, N. Tzanetakis, E. Litopoulou-Tzanetaki

International Journal of Food Microbiology 116:37-43

26.        Molecular characterization of low level vancomycin resistant enterococci found in coastal water of Thermaikos Gulf, Northern Greece (2008)

Zdragas A., Partheniou P., Kotzamanidis Ch., Psoni L., Koutita O., Tzanetakis N., Yiangou M.

Water research 42:1274-1280

27.        Bioassays and biomarkers for ecotoxicological assessment of reclaimed municipal wastewater (2008)

Kontana A, Papadimitriou CA, Samaras P, et al.

Water Science and Technology   57: 947-953    

28.        Effect of hexavalent chromium on the activated sludge process and on the sludge protozoan community (2009)

Samaras, P. Papadimitriou, C.A., Vavoulidou, D. Yiangou, M. Sakellaropoulos, G.P.

J. Bior. Tech. 100:38-43

29.        Major histocompatibility complex class II (DRB1*, DQA1*, and DQB1*) and DRB1*04 subtypes' associations of Hashimoto's thyroiditis in a Greek population (2009).

Kokaraki G, Daniilidis M, Yiangou M, et al.

Tissue Antigens   73: 199-205   

30.       Isolation and characterization of two cytoplasmic hsp90s from Mytilus galloprovincialis (Mollusca: Bivalvia) that contain a complex promoter with a p53 binding site (2009)

Pantzartzi CN, Kourtidis A, Drosopoulou E, et al.

 Gene   431:47-54   

31.        Characterization of vanA-type Enterococcus faecium isolates from urban and hospital wastewater and pigs (2009).

C. Kotzamanidis, A. Zdragas, A. Kourelis, E. Moraitou, A. Papa, V. Yiantzi, C. Pantelidou, and M. Yiangou

J. Appl. Microbiol. 107:997-1005

32.        Effectiveness of ozonation and chlorination on municipal wastewater treatment evaluated by a battery of bioassays and biomarkers (2009)

A. Kontana, C.A. Papadimitriou, P. Samaras, A. Zdragas and M. Yiangou

Water Science and Technology   60:1497-1505

33.        Validation of the dorsal air pouch model to predict and examine immunostimulatory responses in the gut (2010).

A. Kourelis, I. Zinonos, M. Kakagianni, A. Christidou, N. Christoglou, E. Yiannaki, T. Testa, C. Kotzamanidis, E. Litopoulou-Tzanetaki, N. Tzanetakisand M. Yiangou

J. Appl. Microbiol. 108:274-284

34.        Preliminary probiotic selection of dairy and human yeast strains (2010).

A. Kourelis, C. Kotzamanidis, E. Litopoulou-Tzanetaki, Z. Scouras, N. Tzanetakisand M. Yiangou

J. Biological Research  13:93-104

35.       Immunostimulatory activity of potential probiotic yeast strains in the dorsal air pouch system and the gut mucosa (2010).

A. Kourelis, C. Kotzamanidis, E. Litopoulou-Tzanetaki, J. Papaconstantinou, N. Tzanetakis& M. Yiangou

J. Appl. Microbiol. (Υπό δημοσίευση)

36.       α1-acid glycoprotein production in rat air pouch in response to inflammatory stimuli, dexamethasone and honey bee venom (2010)

K. Vasileiadou, G. Pandazidis, K. Papadopoulou, Ligoudistianou C., Kourelis A., Petrakis S., Masmanidou E., Testa, T., Kourounakis A.P., Hadjipetrou L., Papaconstantinou J., Yiangou M.

Experimental and Molecular Pathology (Υπό δημοσίευση)

37.      Evaluation of adhesion capacity, cell surface traits and immunomodulatory activity of presumptive probioticLactobacillus strains (2010).

Kotzamanidis C., Kourelis A., Litopoulou-Tzanetaki E., Tzanetakis N. & YiangouM.

International Journal of Food Microbiology (Υπό δημοσίευση)

 

ΓΔημοσιεύσειςσεβιβλία-proceedings συνεδρίωνμετάαπόκρίση

1.         Reply (Letter) (1986).

J. Rheumatol. 13:477

Hadjipetrou-Kourounakis L., and Yiangou M

2.         Experimental arthritis in rats resembling human rheumatoid arthritis. Functional and histological amelioration of arthritis following infusions of bone marrow cells in unconditioned hosts (2006)

XXVI International Congress of the International Academy of Pathology, Modern Pathol 3:113

Athanasiou E., Papadopoulou A., Yannaki E., Yiagou M., Xagorari A.A., Tsiliyanni T., Anagnostopoulos A., Fassas A.

4. The effect of mesenchymal stem cells in a rat model of experimental arthritis is dose- and time-dependent (2008) Yannaki E, Papadopoulou A, Yiangou M, et al.

Bone Marrow Transplantation 41:S15

5.         The role of mesenchymal cell supernatant in the apoptosis of primary hepatocyte cultures after liver injury (2008) 
Xagorari A, Siotou E, Yiangou M, et al.
FEBSjjournal    275:134

6.         Rheumatoid Arthritis as a New Disease-Target for Bortezomib (2008)
Yannaki E, Papadopoulou A, Paraskeva A, et al.
BLOOD    112:  548   

7.         Dose and Timing Limitations in the Use of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells for the Treatment of Experimental Arthritis (2008). 
Yannaki E, Papadopoulou A, Yiangou M, et al.
BLOOD  112:    810-811  

8.         Mesenchymal stem cells can ameliorate adjuvant arthritis in a dose and time dependent manner (2008) 
Papadopoulou A, Yannaki E, Athanasiou E, et al.
HISTOPATHOLOGY    53:    18

9.          DRB1*subtypes associations in four autoimmune diseases in a Greek population (2009). 
Kokaraki G, Yiangou M, Gerofotis A, et al.
TISSUE ANTIGENS    73: 490   

10.        Bortezomid potently affects the inflammatory status in adjuvant-induced arthritis (2009) 
Yannaki E, Papadopoulou A, Kalogiannidis P., Athanasiou E., Paraskeva A, Bougiouklis D., Pallaclas P., Yiangou M. and Anagnostopoulos A.

Annals of the rheumatic disease, the Eular journal, 68: 382 

 

 

Δ. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα

“ Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μικροοργανισμών ” (Σημειώσεις) σελ. 129

“ Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μικροοργανισμών - Εργαστηριακές Ασκήσεις” σελ. 63

 

E. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

CD rom “Bιοτεχνολογία” (Σκούρας Ζ, Γιάγκου Μ., Παντής Ι., Μαρδίρης Θ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.