Τι νέο υπάρχει?       English version

Μιχαήλ Μουστάκας

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση               : Αναπληρωτής Καθηγητής

Επώνυμο         : Μουστάκας

Όνομα             : Μιχάλης

Διεύθυνση      : Τομέας Βοτανικής, ΤΘ 109

Τηλ. Γραφείου : 2310-998335

Email:

 

moustak@bio.auth.gr

 

 

 

 

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πτυχίο Βιολογίας, ΑΠΘ 1978

Διδακτορική Διατριβή Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 1989

Eργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Bρυξελλών, 1991 (6 μήνες)

Eργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Bρυξελλών, 1994 (2 μήνες)

Eργαστήριο Bιοενεργητικής, Πανεπιστήμιο Γενεύης, 1994 (1 μήνα)

Rothamsted Experimental Station, Harpenden, Mεγ. Bρετανία 1994 (1 μήνα)

 

 

 

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 1979

Λέκτορας Τομέα Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 1989

Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 1992

Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 1998

 

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Eπίδραση αβιοτικών περιβαλλοντικών παραγόντων στην κυτταρική δομή, την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων και τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών με ιδιαίτερη έμφαση στη φωτοσύνθεση. Μελέτη μεταλλαγμάτων του Arabidopsisthaliana σε συνθήκες περιβαλλοντικών καταπονήσεων. Περιβαλλοντικές καταπονήσεις και ενεργές μορφές οξυγόνου (ROS). Mοριακοί μηχανισμοί φωτοσύνθεσης σε συνθήκες αβιοτικού στρες.

 

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διδασκαλία στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων :

1. Βιολογίας (1982-σήμερα)

2. Γεωπονίας (1990-2002) Μορφολογία-Ανατομία Φυτών

3. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2002-σήμερα) Γενική Βοτανική-Φυσιολογία

4. Φαρμακευτικής (2003-σήμερα) Βοτανική

 

 

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας

 

 

 Α. Διδασκαλία

 

Φυσιολογία Φυτών (2000-σήμερα)

Eιδικά Θέματα Φυσιολογίας Φυτών (1993-94, 1995-96)

Περιβαλλοντική Φυσιολογία Φυτών (1998- σήμερα)

 

Β. Διπλωματικές Εργασίες

 1. Κουβράκης Γ. (1991) Επίδραση Ni στην αύξηση και ενζυμική συμπεριφορά πληθυσμών του Alyssum murale.   (48 σελ.) # Επιβλ.: Καράταγλης Σ., Μουστάκας Μ.[8/91 (τ.Β.)]
 2. Ευθυμίου Μ. (2002) Επίδραση Νικελίου (Ni++) στο χλωροφύκος Euglena gracilis. (CALU 520) (56 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ. [54/02 (τ.Β.)]
 3. Ηρακλέους Α. (2002)   Επίδραση χαλκού (Cu2+) στο χλωροφύκος Euglena gracilis. (CALU 520) (59 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ. [55/02 (τ.Β.)]
 4. Οικονομίκος Ν. (2003) Αξιολόγηση της καλλιεργούμενης ποικιλίας αραβόσιτου B-315 (Zea mays L. cv. B-315) με τη μέθοδο του φθορισμού της χλωροφύλλης και μοριακών δεικτών ως προς την ανθεκτικότητα στην ξηρασία. (78 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ., Σκούρας Ζ. [63/03 (τ.Β.)]
 5. Αλεξανδρή Π.(2003) Αξιολόγηση της καλλιεργούμενης ποικιλίας αραβόσιτου ZPL-154 (Zea mays L. cv. ZPL-154) με τη μέθοδο του φθορισμού της χλωροφύλλης και μοριακών δεικτών ως προς την ανθεκτικότητα στην ξηρασία. (79 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ., Σκούρας Ζ. [64/03 (τ.Β.)]
 6. Φωτάκη Ε.   (2004) Ταυτοποίηση της καλλιεργούμενης ποικιλίας αραβοσίτου ZPL-154 (Zea mays L. ZPL-154) με χρήση μοριακών δεικτών SSR. (57 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ., Σκούρας Ζ. [71/04(τ.Β)]
 7. Χατζοπούλου Φ. (2004) Αξιολόγηση διαγονιδιακών φυτών Arabidopsis στα οποία καταστέλλεται ο μεταγραφικός παράγοντας HAP5c ως προς την ανθεκτικότητα στην αλατότητα. (135 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ., Κανελλής Α. [81/04(τ.Β.)]
 8. Mόσιαλου I. (2004) Tαυτοποίηση της καθαρής σειράς αραβοσίτου B-315 με τη χρήση μοριακών δεικτών SSR .   (78 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ., Σκούρας Ζ. [81α/04 (τ.Β.)]
 9. Αρμάου Φρ. (2005) Επιπτώσεις της αλατότητας στο διπλοειδές Thinopyrum bessarabicum (Savul. and Rayss) A. Löve και στο εξαπλοειδές Th. Junceum (L.) A. Löve.   (46 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ. [82/05(τ.Β.)]
 10. Σπερδούλη Η. (2005) Προσδιορισμός της μετατοπίσης 1B/1R σε ουγγρικές ποικιλίες σίτου με τη χρήση μοριακών δεικτών.   (62 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ., Σκούρας Ζ.[90/05(τ.Β.)]
 11. Γαλάτου Ε.   (2005) Εκτίμηση της ανθεκτικότητας στην αλατότητα και την ξηρασία καλλιεργούμενων ποικιλιών σιταριού. (55 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ. [96/05(τ.Β.)]
 12. Λαλιώτη M. (2006) Προσδιορισμός της μετατόπισης 1B/1R σε ελληνικές καλλιεργούμενες ποικιλίες σιταριού με τη χρήση μοριακών δεικτών. (44 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ., Σκούρας Ζ. [107α/06(τ.Β.)]
 13. Πολυδώρου X. (2006) Μελέτη του ρόλου του προσαρμοστή της μεταγραφής ADA2b στην αύξηση και φωτοσυνθετική απόδοση του Arabidopsis thaliana σε συνθήκες αλατότητας.   (56 σελ.) # Επιβλ.: Bλαχονάσιος K., Μουστάκας Μ. [107β    /06 (τ.Β.)]
 14. Bαμβαλή M. (2007) Αξιολόγηση διαγονιδιακών φυτών Arabidopsis στα οποία υπερεκφράζεται ο μεταγραφικός παράγοντας HAP5c (NF-YC-9) ως προς την ανθεκτικότητα στην αλατότητα. (225 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ., Κανελλής Α. [110/07(τ.Β.)]
 15. Xρυσανθοπούλου A. (2008) Mελέτη του ρόλου της ακετυλοτρανσφεράσης των ιστονών GCN5 στις αποκρίσεις του Arabidopsis thaliana στην εξωγενή επίδραση αψιζικού οξέος (ΑΒΑ). (38 σελ.) # Επιβλ.: Bλαχονάσιος K., Μουστάκας Μ. [128/08 (τ.Β.)]
 16. Μικροπούλου Μ. (2008) Mελέτη των επιπτώσεων της αλατότητας στη φωτοσυνθετική ικανότητα του καλαμποκιού (Zea mays L.) με τη χρήση της μεθόδου της απεικόνισης του φθορισμού της χλωροφύλλης. (91 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ., Γιουψάνης T. [131/08 (τ.Β.)]
 17. Κούνα Θ. (2008) Eξωγενής επίδραση προλίνης σε φυτά Arabidopsis thaliana σε συνθήκες στρες ξηρασίας. Απεικόνιση του φθορισμού της χλωροφύλλης. (72 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ. [136/08 (τ.Β.)]
 18. Λαδόπουλος Β. (2008) Ο ρόλος του μεταγραφικού προσαρμοστή ADA2b στις αποκρίσεις του Arabidopsis thaliana στο αψιζικό οξύ (ΑΒΑ). (35 σελ.) # Επιβλ.: Bλαχονάσιος K., Μουστάκας Μ. [138/08 (τ.Β.)]
 19. Kαραδήμου E. (2008) Μελέτη του ρόλου του μεταγραφικού προσαρμοστή ADA2b στην αύξηση και φωτοσυνθετική απόδοση του Arabidopsis thaliana σε συνθήκες ξηρασίας. (107 σελ.) # Επιβλ.: Bλαχονάσιος K., Μουστάκας Μ. [140/08 (τ.Β.)]
 20. Κονίδα Κ. (2009) Μελέτη με τη μέθοδο της απεικόνισης του φθορισμού της χλωροφύλλης μεταλλαγμάτων aba3 του Arabidopsis thaliana σε συνθήκες στρες ξηρασίας. (50 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ. [ /09 (τ.Β.)]
 21. Κωτούλα Ε. (2009) Μελέτη της επιδερμίδας των φύλλων μεταλλαγμάτων aba3 Arabidopsis thaliana σε συνθήκες στρες ξηρασίας. (52 σελ.) # Επιβλ.: Mουστάκας M.-Παντερής E. N. [ /09 (τ.Β.)]

 

Γ. Πρακτική Άσκηση

 1. MOΣIAΛOY I. (2004) Χρήση μοριακών δεικτών στον προσδιορισμό της ανθεκτικότητας του σίτου στη σκωρίαση. (73 σελ.) # Επόπτης: Μουστάκας Μ. Εκπαιδευτής: Laszlo Purnhauser Moνάδα εκτέλεσης: Cereal Research Nonprofit Company, Szeged, Hungary.
 2. ΛAΛIΩTH M. (2005) Eκτίμηση της ποιότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών μαλακού σιταριού (Triticum aestivum L.) Ελισάβετ, Ωρωπός και Ορφέας. (55 σελ.) # Επόπτης: Μουστάκας Μ. Εκπαιδευτής: Παπαγεωργίου Μ. Moνάδα εκτέλεσης: ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο σιτηρών Θες/νίκης.

 

 

 

ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας

 

 

 Α. Διδασκαλία

Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Bιολογία (1995-1997)

 

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία (2000-2009)

 

Μάθημα Γ7 Εφαρμογές της Γενετικής και της Βιοτεχνολογίας στη Βελτίωση Ζωϊκών και Φυτικών Οργανισμών

 

Β. Διπλωματικές Εργασίες

 

Χατζοπουλου Φ. (2007) Aξιολόγηση διαγονιδιακών φυτών Cucumis melo στα οποία έχει κατασταλεί το γονίδιο της οξειδάσης του ασκορβικού οξέος (134 σελ.) # Επιβλ.: Μουστάκας Μ. και Κανελλής Α.

 

 

ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ Α(2009)Mελέτη της επίδρασης του αργιλίου (Al) σε δύο καθαρές σειρές καλαμποκιού (Ζea mays L.) με διαφορετική ανθεκτικότητα ως προς το Al. Σελ. 1-364.

ΑΣΦΗ Μ. Φωτοσυνθετικές και μεταβολικές αποκρίσεις κηπευτικών ειδών σε υγρά απόβλητα ελαιουργίας

ΣΠΕΡΔΟΥΛΗ H. Φωτοσυνθετικές και μεταβολικές αποκρίσεις διαγονιδιακών φυτώνArabidopsis σε συνθήκες ξηρασίας

PΟΥΜΠΟΣ K. Mορφολογική και οικοφυσιολογική μελέτη καλλιεργούμενων ποικιλιών ελιάς και ταυτοποίησή τους με μοριακούς δείκτες

 

 

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1985-1987        Bιοσυστηματική έρευνα αυτοφυών αγρωστωδών (Triticeae) του Eλλαδικού χώρου. Γενωματικές συνθέσεις και φυλογενετικές σχέσεις σε επίπεδο γενών, ειδών και πληθυσμών. (Yπουργείο Έρευνας και Tεχνολογίας, ΠAET 84-85 /Aρ. 342).

2. 1987-1989       Συμβολή στη βελτίωση καλλιεργουμένων ποικιλιών σίτου. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας, ΠPOΠE 86-87, KΔ 86Γ-1051). Kύριος ερευνητής.

3.1989-1991        Aποκατάσταση (επαναφυτοκάλυψη) της περιοχής εναπόθεσης των υπολειμμάτων των βωξιτών (κόκκινη λάσπη) του εργοστασίου  Aλουμίνας στη Θίσβη Bοιωτίας. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας ΠENEΔ 87-88, 87EΔ 199). Eπιστημονικώς  συνυπεύθυνος.

4. 1991-1994       Effects of large construction projects on the environment (N.A.T.O.) Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

5.1992-1994         Pύπανση του περιβάλλοντος με Pb και οι επιπτώσεις στα φυτά. (Eπιτροπή Eρευνών A.Π.Θ. 7536).

6. 1992-1994       Mελέτη της επίδρασης τοξικών ουσιών στη δομή και λειτουργία φυτικών κυττάρων. (Eπιτροπή Eρευνών A.Π.Θ. 7537).

7. 1994-1996      Δημιουργία ποικιλιών σίτου με ενσωμάτωση γενετικού υλικού από αυτοφυή αγρωστώδη. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας ΠENEΔ 1991, 91EΔ 891).

8. 1994-1996      Biotechniques for evaluation of abiotic stress tolerance in plants. (Scientific and Technological Cooperation between Greece and United  Kingdom, General Secretariat for Research and Technology, Greece) Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

9. 1994-1996     Genetic efforts and biotecniques for improvement of abiotic stress tolerance in wheat (Scientific and Technological Cooperation between Greece and Hungary, General Secretariat for Research and Technology, Greece). Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

10. 1995-1997    Heavy metal environmental pollution. Effects on plant structure and physiological processes. (Scientific and Technological Cooperation between Greece and Slovak Republic, General Secretariat for Research and Technology, Greece). Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

11. 1997-1999   Advanced methodologies for studying environmental stresses in highvalue crops in Greece and Spain. (Scientific and Technological Cooperation between Greece and Spain, General Secretariat for Research and Technology, Greece). Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

12. 1997-1999   Biotechniques for the detection of heavy metals and pesticides pollution in rivers and terrestrial environments. (Scientific and Technological Cooperation between Greece and France, General Secretariat for Research and Technology, Greece). Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

13. 1999-2001   The investigation of phytoflagelates as indicators of anthropogenic pollution in water bodies. (Scientific and Technological Cooperation between Greece and Russia, General Secretariat for Research and Technology, Greece). Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

14. 1999-2001   Effects of herbicides and heavy metals on plant cell ultrastructure. (Nato Science Programme)

15. 2001-2003   Advanced methodologies for studying the impact of drought and acid stress in crops in Romania and Greece. (Joint Research αnd Technology Programmes between Greece and Romania, General Secretariat for Research and Technology, Greece). Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

16. 2001-2003   Biotechniques pour contrôler les effets du changement climatique global sur la production végétale. (Projets Communs de Recherche et de Technologie Grece-France, General Secretariat for Research and Technology, Greece). Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

17. 2002-2004   Advanced methodologies for improvement of biotic and abiotic stress tolerance in wheat. (Joint Research and Technology Programmes between Greece and Hungary, General Secretariat for Research and Technology, Greece). Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

18. 2003-2005   Advanced methodologies for studying the interaction of drought and/or acid stress with elevated CO2 in high value crops (cereals) in China and Greece. (Joint Research and Technology Programmes between Greece and China, General Secretariat for Research and Technology, Greece). Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

19. 2004-2006   The role of transcriptional co-activator GCN5 in growth and development of Arabidopsis thaliana and its significance in stress tolerance. PYTHAGORAS I. Ministry of Education, EPEAEK II, Greece

20. 2005-2008   Molecular mechanisms of Arabidopsis plants to drought and salt tolerance: study of the role of transcriptional adaptor protein ADA2. (Joint Research and Technology Programmes between Greece and Spain, General Secretariat for Research and Technology, Greece). Eπιστημονικώς υπεύθυνος από την Eλλάδα.

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1.              Mουστάκας M. και Kουκόλη E. 1982. Kαρυοτυπική ανάλυση Eλληνικών ιθαγενών πληθυσμών του Agropyron striatulum. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Eλληνικής Eταιρείας Bιολογικών Eπιστημών, Θεσσαλονίκη 1982, σελ. 49-51.

2.              Συμεωνίδης Λ., Mουστάκας M. και Kουκόλη E. 1984. Γενωματικές σχέσεις διπλοειδούς και τετραπλοειδούς Hordeum bulbosum L. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Eλληνικής Eταιρείας Bιολογικών Eπιστημών, Aθήνα 1984, σελ. 65-66.

3.              Mουστάκας M. και Xαριτωνίδης Σ. 1984. Bόρεια ή υποτροπική η Eλληνική θαλάσσια χλωρίδα; Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Eλληνικής Eταιρείας Bιολογικών Eπιστημών, Aθήνα 1984, σελ. 133-135.

4.              Συμεωνίδης Λ. και Mουστάκας M. 1985. Bιοσυστηματική μελέτη του Hordeum marinum group στον Eλλαδικό χώρο. Πρακτικά 4ου Eπιστημονικού Συμποσίου Eλληνικής Bοτανικής Eταιρίας, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 71-76.

5.              Mουστάκας M., Συμεωνίδης Λ. και Kουκόλη E. 1985. Iσοηλεκτρική εστίαση πρωτεϊνών από σπέρματα του πολυπλοειδούς συμπλέγματος Agropyron junceum (L.) P. B. Πρακτικά 4ου Eπιστημονικού Συμποσίου Eλληνικής Bοτανικής Eταιρίας, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 113-117.

6.              Karataglis S., Moustakas M. and Symeonidis L. 1986. Effect of aluminium on isoesterases of Avena sativa cv Kassandra. Abstracts 5th International Congress on Isozymes, Kος 1986, Greece, p. 27.

7.              Karataglis S., Symeonidis L. and Moustakas M. 1986. Effect of toxic metals on isoesterases of Triticum aestivum cv Vergina. Abstracts 5th International Congress on Isozymes, Kos 1986, Greece, p. 28.

8.              Karataglis S., Symeonidis L., Moustakas M. and Diannelidis Th. 1987. Effect of toxic metals on isoperoxidases of Triticum aestivum cv Vergina. Abstracts XIV International Botanical Congress, Berlin 1987, Germany, p. 80.

9.              Yupsanis T. and Moustakas M. 1989. Relationship between quality, colour of glume and gliadin electrophoregrams in durum wheat. Abstracts XII EUCARPIA Congress 1989, Göttingen, Germany F. R., Vorträge für Pflanzenzüchtung Heft 15-II (27-5).

10.           Karataglis S., Moustakas M. and Symeonidis L. 1989. Effect of toxic metals on the multiple forms of esterases and peroxidases of wheat (Triticum aestivum L. cv. Vergina). Abstractς Heavy Metal Workshop, Strainchamps, Université Libre de Bruxelles 1988, Belgium. European Heavy Metal News 1: 4.

11.           Mουστάκας M., Oυζουνίδου Γ. και Mπουντούρη Π. 1992. Σύγκριση της ανθεκτικότητας στο Al καλλιεργούμενων ποικιλιών σίτου και αυτοφυών ειδών Agropyron.Πρακτικά 12ου συνεδρίου Eλληνικής Eταιρίας Bιολογικών Eπιστημών, Mυτιλήνη 1990, σελ. 181-183.

12.           Γιουψάνης T., Mουστάκας M. και Kαρακόλη Σ. 1992. Tαυτοποίηση καλλιεργούμενων ποικιλιών ρυζιού με διάφορες τεχνικές ηλεκτροφόρησης. Πρακτικά 12ου συνεδρίου Eλληνικής Eταιρίας Bιολογικών Eπιστημών, Mυτιλήνη 1990, σελ. 188-190.

13.           Mουστάκας M., Συμεωνίδης Λ. και Kαράταγλης Σ. 1992. Aνθεκτικότητα στο Al καλλιεργούμενων ποικιλιών σίτου. Πρακτικά 12ου συνεδρίου Eλληνικής Eταιρίας Bιολογικών Eπιστημών, Mυτιλήνη 1990, σελ. 209-211.

14.           Moustakas M., Ouzounidou G. and Lannoye R. 1992. Rapid screening for aluminum tolerance of cereals by chlorophyll fluorescence test. Proceedings of the 14th Panhellenic Biological Conference, Nicosia, Cyprus 1992,p. 104.

15.           Yupsanis T., Moustakas M., Eleftheriou P. and Damianidou K. 1992. Effect of salinity on protein kinases and protein phosphatases activities during germination of alfalfa. Abstracts of the 9th Balkan Biochemical and Biophysical Days, Thessaloniki, Greece 1992, p. 36.

16.            Ciamporova M., Moustakas M., Ouzounidou G. and Tsekos I. 1994. Ultrastructural responses of plant cells to environmental stresses. Abstracts 4th European Congress of Cell Biology, Prague, Czech Republic 1994, Cell Biology International 18: 463.

17.            Ouzounidou G., Ciamporova M., Moustakas M. and S. Karataglis 1994. Responses of maize roots to copper stress. Abstracts 9th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Brno, Czech Republic 1994, Biologia Plantarum: 36 (suppl.) p. 286.

18.            Oυζουνίδου Γ. και Mουστάκας M. 1995. Mελέτη της επίδρασης του Cu στη λειτουργία των φωτοσυστημάτων I και II με τη χρήση του φθορισμού της χλωροφύλλης και της φωτοακουστικής. Πρακτικά 5ου Eπιστημονικού Συνεδρίου Eλληνικής Eταιρείας Bιολογικών Eπιστημών, Δελφοί 1994, σελ. 243-246.

19.            Moustakas M., Ouzounidou G. and Strasser R. J.1995. Sites of action of copper in the photosynthetic apparatus of maize leaves. Abstracts Xth International Photosynthesis Congress, Montpellier, France, 1995. Photosynthesis Research supl. 1, 1995, p. 206.

20.            Moustakas M. and Ouzounidou G. 1996. Stomatal and photosynthetic responses to aluminium exposure of two wheat cultivars differing in aluminium tolerance. Abstracts 10th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Florence, Italy, 1996. From molecular mechanisms to the plant: an integrated approach. Plant Physiology and Biochemistry (special issue, 1996), p. 268.

21.            Moustakas M.1996.Influence of aluminium on photosynthetic function in phosphate deficient wheat (Triticum aestivum L.). Abstracts 10th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Florence, Italy, 1996. From molecular mechanisms to the plant: an integrated approach. Plant Physiology and Biochemistry (special issue, 1996), p. 268.

22.            Mουστάκαs M., Oυζουνίδου Γ. και Eλευθερίου E. Π. 1996. Eπίδραση του Cd στη δομή και λειτουργία της φωτοσυνθετικής συσκευής του σιταριού (Triticum aestivum L.). Πρακτικά 6ου Eπιστημονικού Συνεδρίου Eλληνικής Bοτανικής Eταιρείας, Παραλίμνι, Kύπρος, 1996, σελ. 332-338.

23.           Oυζουνίδου Γ., Mουστάκας M., Συμεωνίδης Λ. και Kαράταγλης Σ. 1996. O ρόλος του Ca στην ανάκαμψη της αύξησης και φωτοσύνθεσης του σιταριού έναντι της τοξικότητας του Ni. Πρακτικά 6ου Eπιστημονικού Συνεδρίου Eλληνικής Bοτανικής Eταιρείας, Παραλίμνι, Kύπρος, 1996, σελ. 339-344.

24.           Moustakas M., Ouzounidou G. and Ciamporova M. 1997. Is the response of root cells uniform to stress conditions? Ultrastructural study of maize roots under copper stress. Abstracts International Conference “Studying Stress in Ecological Systems: Pure and Applied Perspectives”, Roskilde, Denmark 1997, p. 25.

25.           Moustakas M., Ouzounidou G., Karataglis S., Bona L., Purnhauser L. Zsoldos F. and Matuz J. 1997. Genetic efforts and biotechniques for improvement of abiotic stress tolerance in wheat. Commemoration workshop Greek Hungarian Science and Technology Cooperation, Athens, 1997.

26.           Moustakas M. and Ouzounidou G. 1998. Functioning of photosystems I and II in two species differing to aluminum tolerance. Abstracts International Workshop on Stress Synergisms in Plants: Abiotic and Biotic Stress in Photosynthesis, Tata, Hungary, 1998, p. 44.

27.           Moυστάκας M. και Oυζουνίδου Γ. 1998. Περιβαλλοντικές αλλαγές και φωτοσύνθεση. II. Φωτοσύνθεση σε φυτά που αναπτύχθηκαν σε αυξημένη συγκέντρωση CO2. Πρακτικά 9ου Eπιστημονικού Συνεδρίου Eλληνικής Bοτανικής Eταιρείας, Αλεξανδρούπολη, 1998, σελ. 354-357.

28.           Moustakas M. 1999. Interactive effects of growth acidity and elevated CO2 on photosynthesis. Abstracts XIX Congress of Scandinavian Society for Plant Physiology, Joensuu, Finland 1999, p. 93.

29.           Giannakoula A., Holl A.-C., Lemoine Y. and Moustakas M. 2000. Relationship between xanthophyll cycle operation and aluminium tolerance in maize. Abstracts 12th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, Budapest, Hungary, 2000. Plant Physiology and Biochemistry (special issue, 2000), p. 246.

30.           Gavrilova O., Voloshko L., Moustakas M., Papadopoulou R. and Tsekos I. 2001. Responses of cyanobacteria strains to heavy metal stress. Abstracts 7th International Phycological Congress, Thessaloniki, Greece, August 2001. Phycologia vol. 40 No 4 supplement, p. 108.

31.           Hudak J., Eleftheriou E. P., Moustakas M. and Bobak M. 2001. Plastid recovery from Cd-treated mustard cotyledons. Proceedings of the IXth days of Plant Physiology, Ceské Budêjovice, Czech Republic, September 2001.

32.           Ευθυμίου Μ., Μουστάκας Μ., Ηρακλέους Α., Voloshko L., Gavrilova O., Ελευθερίου Ε. Π., Τσέκος Ι. 2002. Αποκρίσεις του χλωροφύκους Euglena gracilis στο Νικέλιo. Πρακτικά 9ου Eπιστημονικού Συνεδρίου Eλληνικής Bοτανικής Eταιρείας, Αργοστόλη Κεφαλονιά, 2002, σελ. 124-128.

33.           Moustakas M., Giannakoula A., Syros T., and Yupsanis T. 2002. Antioxidative responses to aluminium (Al) toxicity of two maize lines with different Al tolerance. Abstracts 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, Crete, Greece, 2002, p. 536.

34.           Moustakas M., Kofidis G., Holl A.-C., Lemoine Y. and Bosabalidis A. 2002. Xanthophyll cycle pigments and environmental adaptation of high-altitude Origanum vulgareplants. Abstracts 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, Crete, Greece, 2002, p. 601.

35.           Σπερδούλη H. και Mουστάκας M. 2003. Στρες ξηρασίας στο σιτάρι και μεταβολισμός του άνθρακα. Πρακτικά 25ου Eπιστημονικού Συνεδρίου Eλληνικής Eταιρείας Bιολογικών Eπιστημών, Mυτιλήνη, 2003, σελ. 296-297.

36.           Eleftheriou E. P., Timplalexi D., Hudak J. and Moustakas M. 2003. Oryzalin effects in developing roots of wheat. Abstracts 6th International Symposium on Structure and Function of Roots, Stara Lesna, Slovakia, September 2003, p. 18.

37.           Yupsanis T, Moustakas M, Patras A., Yupsani A., Christou A. and Frangopol P. 2003. Nuclease activities of alfalfa under paraquat or roundup stress. Abstracts of the 13thBalkan Biochemical and Biophysical Days and Meeting on Metabolic Disorders. Kusadasi, Turkey, October 2003. Turkish Journal of Biochemistry 28(3): 187.

38.           Moustakas M. and Sperdouli E. 2003. Functioning of photosystem II (PSII) in an Aluminium (Al) tolerant and non-tolerant wheat cultivar under Al stress. Abstracts of the 13thBalkan Biochemical and Biophysical Days and Meeting on Metabolic Disorders. Kusadasi, Turkey, October 2003. Turkish Journal of Biochemistry 28(3): 187-188.

39.           Moustakas M. Ouzounidou G. and Sperdouli E. 2004. The effects of excess manganese (Mn) on photosynthetic rate and chlorophyll concentration in an aluminium (Al) tolerant and non-tolerant wheat cultivar. Abstracts 14th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Cracow, Poland, 2004. Acta Physiologiae Plantarum 26(3): 211.

40.           Nikoloudi A., Moustakas M. and Vlachonasios K. 2005. Distinct functions of the transcriptional co-activators GCN5 and ADA2b in Arabidopsis thaliana revealed by chlorophyll fluorescence analysis. Abstract 902, Plant Biology 2005, Seattle, Washington, USA, 2005.

41.           Χατζοπούλου Φ., Καλαμάκη Μ., Μουστάκας Μ. και Κανελλής Α.K. 2005. Ανθεκτικότητα στην αλατότητα διαγονιδιακών φυτών Αrabidopsis thaliana στα οποία καταστέλλεται ο μεταγραφικός παράγοντας Νuclear Factor–YC9 (AtNF-YC9). Πρακτικά 27ου Eπιστημονικού Συνεδρίου Eλληνικής Eταιρείας Bιολογικών Eπιστημών, Nαύπλιο 2005, σελ. 425-426.

42.           Βλαχονάσιος Κ.E., Νικολούδη Α.A., Μουστάκας Μ., Thomashow M.F.και Triezenberg S.Τ. 2005. Ο ρόλος των μεταγραφικών συν-ενεργοποιητών ADA2b και GCN5 στην αύξηση και ανάπτυξη του Arabidopsisthaliana. Πρακτικά 10ου Eπιστημονικού Συνεδρίου Eλληνικής Bοτανικής Eταιρείας, Ιωάννινα, 2005.

43.           Vamvali M., Moustakas M., Kalamaki M. and Kanellis A.K. 2006. Response of PSII to salt stress in Arabidopsis thaliana. Abstracts XV Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology. Lyon, France, 2006, p.173.

44.           Asfi M., Ouzounidou G., Sperdouli I. and Moustakas M. 2006. Effects of olive mill wastewater fertirrigation on growth and photosynthetic characteristics of spinach (Spinacea oleracea L.). Abstracts XV Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology. Lyon, France, 2006, p.187.

45.           Vlachonasios K., Nikoloudi A., Moustakas M., Hark A., Thomashow M. Triezenberg S. 2006. The Arabidopsis transcriptional coactivators GCN5, ADA2a and ADA2b have common and distinct biological functions. Abstracts 3rd EPSO Conference. Plant Dynamics: from Molecules to Ecosystems. Visegrad, Hungary, 2006, p. 167.

46.            Βλαχονάσιος Κ, Νικολούδη Α., Πολυδώρου Χ., και Μουστάκας Μ. 2006. Ο ρόλος των μεταγραφικών συν-ενεργοποιητών ADA2b και GCN5 στην αύξηση της ρίζας και τη λειτουργία του PS II του Arabidopsis thaliana σε συνθήκες αλατότητας. Πρακτικά 28ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 2006, σελ. 35-36.

47.            Ασφή Μ., Ουζουνίδου Γ., Μουστάκας Μ., Αντωνοπούλου Χρ., Θεριός Ι. 2007. Eπιπτώσεις της επίδρασης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας στην ανάπτυξη, τη φωτοσύνθεση και τη συγκέντρωση υδατανθράκων και προλίνης στo φυτο Spinacia oleracea L. Περιλήψεις 23ου Επιστημονικού  Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκυπευτικών, Χανιά, Κρήτη 2007, σελ. 40.

48.            Ouzounidou G., Asfi M., and Moustakas M. 2008. The impact of olive-mill wastewaters on physiology and nutritional value of peas.Abstracts VI International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops, Algarve, Portugal, 2008, p. 84.

49.            Mουστάκας M., Kαραδήμου E., Bλαχονάσιος K., Nικολούδη A. και Rodriguez P. 2008O ρόλος του προσαρμοστή της μεταγραφής ADA2b στην αύξηση της ρίζας και τη λειτουργία του PSII του Arabidopsis thaliana σε συνθήκες ξηρασίας. Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 324-325.

50.            Mουστάκας M., Σπερδούλη Η., Kούνα Θ., ΑντωνοπούλουΧ., και Θεριός Ι. 2008. Μελέτη της εξωγενούς επίδρασης προλίνης σε φυτά Arabidopsis thaliana σε συνθήκες στρες ξηρασίας με τη χρήση της μεθόδου της απεικόνισης του φθορισμού της χλωροφύλλης. Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 326-327.

51.            Σπερδούλη Η. και Mουστάκας M. 2008. Διαφορετική ανθεκτικότητα στην ξηρασία νεαρών και ώριμων φύλλων Arabidopsis thaliana όπως εμφανίστηκε με τη μέθοδο της απεικόνισης του φθορισμού της χλωροφύλλης: o ρόλος των φλαβονοειδών και των ανθοκυανινών. Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 442-443.

52.            Roubos K., Moustakas M., Markopoulou S., and Aravanopoulos F. 2009. Molecular genetic diversity of Greek Olea europea cultivars based on the analysis of microsattelite loci. Abstracts Balkan Genetic Diversity – Conference, Sofia, Bulgaria 2009.

 

VI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διεθυντής Τομέα Βοτανικής 2002-2003

Διεθυντής Τομέα Βοτανικής 2007-2008

Διεθυντής Τομέα Βοτανικής 2008-2009

 

VII. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Α. Υπεύθυνος Σύνταξης Επιστημονικών Περιοδικών

Editorial Board : BIOLOGIA, Studia Universitatis Babes Bolyai, ROMANIA

Advisory Board : Journal of Biology, IUFS, TURKEY

 

 

Β. Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών

Australian Journal of Plant Physiology

Journal of Plant Physiology

Plant Physiology and Biochemistry

Cereal Research Communications

Scientia Horticulturae

Journal of Biological Research

 

Γ. Διοργάνωση Συμποσίων - Συνεδρίων

5ο Eπιστημονικό Συνέδριο της Eλληνικής Bοτανικής Eταιρείας. Δελφοί 1994.

6ο Eπιστημονικό Συνέδριο της Eλληνικής Bοτανικής Eταιρείας. Παραλίμνι, Kύπρος, 1996.

1st Balkan Botanical Congress. Thessaloniki, Greece 1997.

13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Crete, Greece, 2002.

 

Δ. Διεθνείς Διακρίσεις

UNESCO Fellowship

ROYAL SOCIETY Grant award

BRITISH COUNCIL Grant award

FINNISH Government visitor’s scholarship

NATO Grant (SV.911094)369

NATO Grant (SV.941492)162

NATO Grant (SV.960575)059

ERASMUS Grant (STV-94-G-2059)

ERASMUS Grant (PIC-94-B-1004)

X. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Hellenic Botanical Society (Μέλος ΔΣ 1993-1999) (1982-2009)

Federation of European Societies for Plant Biologists (FESPB) (1994-2009)

Εθνικός Αντιπρόσωπος 2000-2009 (FESPB)

American Society of Plant Biologists (ASPB) (1992-2003)

The Botanical Society of Japan (1990-2000)

Japanese Society of Plant Physiologists (1990-2000)

Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition (1994-2005)

Scandinavian Society for Plant Physiology (SSPP) (1994-2003)

International Society for Photosynthesis Research (1996-2005)

 

XI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α. Διδακτορική Διατριβή

Mουστάκας M. 1989. Bιοσυστηματική μελέτη των πολυπλοειδών συμπλεγμάτων Agropyron junceum (L.) P. Beauv. και A. elongatum (Host) P. Beauv. της B. Eλλάδας. Eπιστημονική Eπετηρίδα του Tμήματος Bιολογίας της Σχολής Θετικών Eπιστημών. Παράρτημα αριθμ. 20, σελ. 1-148.

 

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

2010   Yupsanis T., Moustakas M., Symeonidis L., Patras A., Christou, A., Mantragou C., Yupsani A. and Frangopol P. Paraquat and roundup effects on nucleases activities of alfalfa seedlings and nucleases activities on paraquat-treated and roundup-treated nucleic acids. Acta Physiologiae Plantarum 32: 11-17.

2010   Giannakoula A., Moustakas M., Syros T., and Yupsanis T. Aluminium stress induces up-regulation of an efficient antioxidant system in the Al-tolerant maize line but not in the Al-sensitive line. Environmental and Experimental Botany 67: 487-494.

2008   Giannakoula A., Moustakas M., Mylona P., Papadakis I. and Yupsanis T. Aluminum tolerance in maize is correlated with increased levels of mineral nutrients, carbohydrates and proline and decreased levels of lipid peroxidation and Al accumulation. Journal of Plant Physiology 165: 385-396.

2007  Papadakis I. E., Giannakoula A., Therios I., Moustakas M. and Nastou A. Photosystem 2 activity of Citrus volkameriana (L.) leaves as affected by Mn nutrition and irradiance. Photosynthetica 45: 208-213.

2007   Kofidis G., Bosabalidis A. M and. Moustakas M. Combined effects of altitude and season on leaf characteristics of Clinopodium vulgare L. (Labiatae). Environmental and Experimental Botany 60: 69-76.

2007   Papadakis I. E., Giannakoula A., Therios I. N., Bosabalidis A. M., Moustakas M. and Nastou A.  Mn-induced changes in leaf structure and chloroplast ultrastructure of Citrus volkameriana (L.) plants. Journal of Plant Physiology 164: 100-103.

2006   Ouzounidou G., Moustakas M., Symeonidis L. and Karataglis. S. Response of wheat seedlings to Ni stress: effects of supplemental calcium. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 50: 346-352.

2003   Kofidis G., Bosabalidis A. M. and Moustakas M. Contemporary seasonal and altitudinal variations of leaf structural features in oregano (Origanum vulgare L.). Annals of Botany 92: 635-645.

2003   Eleftheriou E. P., Karagiannidou T., Hudak J., and Moustakas M. Developmental malformations of the protophloem sieve-element cell wall in oryzalin-treated roots of wheat. Biologia 58: 833-841.

1997  Moustakas M., Ouzounidou G., Symeonidis L. and Karataglis S. A field study of the effect of excess copper on wheat photosynthesis and productivity. Soil Science and Plant Nutrition 43: 531-539.

1997   Moustakas M., Eleftheriou E. P., and Ouzounidou G. Short-term effects of aluminium at alkaline pH on the structure and function of the photosynthetic apparatus. Photosynthetica 34: 169-177.

1997  Ouzounidou G., Moustakas M. and Eleftheriou E. P. Physiological and ultrastructural effects of cadmium on wheat (Triticum aestivum L.) leaves. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 32: 154-160.

1997   Ouzounidou G., Moustakas M. and Strasser R. J. Sites of action of copper in the photosynthetic apparatus of maize leaves. Australian Journal of Plant Physiology 24: 81-90.

1996   Moustakas M., Ouzounidou G., Eleftheriou E. P. and Lannoye R. Indirect effects of aluminium stress on the function of the photosynthetic apparatus. Plant Physiology and Biochemistry 34: 553-560.

1995   Ouzounidou G., Moustakas M. and Lannoye R. Chlorophyll fluorescence and photoacoustic characteristics in relationship to changes in chlorophyll and Ca2+ content of a Cu-tolerant Silene compacta ecotype under Cu treatment. Physiologia Plantarum 93: 551-557.

1995   Ouzounidou G., Ciamporova M., Moustakas M. and Karataglis S. Responses of maize (Zea mays L.) plants to copper stress. I. Growth, mineral content and ultrastructure of roots. Environmental and Experimental Botany 35: 167-176.

1995   Moustakas M., Ouzounidou G. and Lannoye R. Aluminum effects on photosynthesis and elemental uptake in an aluminum-tolerant and non-tolerant wheat cultivar. Journal of Plant Nutrition 18: 669-683.

1994   Moustakas M., Lanaras T., Symeonidis L. and Karataglis S. Growth and some photosynthetic characteristics of field grown Avena sativa under copper and lead stress. Photosynthetica 30: 389-396.

1994   Moustakas M. and Ouzounidou G. Increased non-photochemical quenching in leaves of aluminium-stressed wheat plants is due to Al3+-induced elemental loss. Plant Physiology and Biochemistry 32: 527-532.

1994   Yupsanis T., Moustakas M., Eleftheriou P. and Damianidou K. Protein phosphorylation-dephosphorylation in alfalfa seeds germinating under salt stress. Journal of Plant Physiology 143: 234-240.

1993   Moustakas M., Ouzounidou G. and Lannoye R. Rapid screening for aluminum tolerance in cereals by use of the chlorophyll fluorescence test. Plant Breeding 111: 343-346.

1993 Lanaras T., Moustakas M., Symeonidis L., Diamantoglou S and Karataglis S. Plant metal content, growth responses and some photosynthetic measurements on field-cultivated wheat growing on ore bodies enriched in Cu. Physiologia Plantarum 88: 307-314.

1993   Eleftheriou E. P., Moustakas M. and Fragiskos N. Aluminate-induced changes in morphology and ultrastructure of Thinopyrum roots. Journal of Experimental Botany 44: 427-436.

1993   Moustakas M. Genome relationships between octoploid and decaploid Thinopyrum ponticum. Botanical Journal of the Linnean Society 112: 149-157.

1992   Moustakas M. Genome relationships in Thinopyrum junceum (L.) Löve polyploid complex. Acta Botanica Neerlandica 41: 407-415.

1992   Moustakas M., Yupsanis T., Symeonidis L., and Karataglis S. Aluminum toxicity effects on durum wheat cultivars. Journal of Plant Nutrition 15: 627-638.

1992   Yupsanis T., Moustakas M. and Karakoli S. Seed protein electrophoresis for varietal identification in rice (Oryza sativa L.). Journal of Agronomy and Crop Science 168: 95-99.

1992   Moustakas M. An assessment of genome relationships between Thinopyrum elongatumT. flaccidifolium and T. scirpeum. Chromatin 1: 69-77.

1991   Moustakas M. Further evidence of the genome relationships between Thinopyrum bessarabicum and T. elongatum. Cytobios 68: 197-206.

1991   Karataglis S., Moustakas M. and Symeonidis L. Effect of heavy metals on isoperοxidases of wheat. Biologia Plantarum 33: 3-9.

1988   Moustakas M., Symeonidis L. and Ouzounidou G. Genome relationships in theelytrigia group of the genus Agropyron (Poaceae) as indicated by seed protein electrophoresis. Plant Systematics and Evolution 161:147-153.

1988   Yupsanis T. and Moustakas M. Relationship between quality, color of glume and gliadin electrophoregrams in durum wheat. Plant Breeding 101:30-35.

1988   Karataglis S., Symeonidis L. and Moustakas M. Effect of toxic metals on the multiple forms of esterases of Triticum aestivum cv. Vergina. Journal of Agronomy and Crop Science 160: 106-112.

1988   Moustakas M. Genome relationships between Agropyron bessarabicum Savul. and Rayss and Agropyron striatulum (Run.) Moust. and Couc. Flora 180: 339-344.

1987   Symeonidis L., Moustakas M. and Karataglis S. Biosystematic study of the genusTaeniatherum in Greece. Flora 179: 171-177.

1986   Moustakas M., Symeonidis L. and Coucoli H. Seed protein electrophoresis inAgropyron junceum (L.) P. B. complex. Annals of Botany 57: 35-40.

1986   Symeonidis L. and Moustakas M. Biosystematic study of Hordeum marinum group in Greece. Flora 178: 177-182.

1986   Babalonas D. and Moustakas M. Agropyron strigosum (Poaceae), a pontic element found in Northern Greece. Willdenowia 16: 69-71.

1985   Symeonidis L., Moustakas M. and Coucoli H. Karyotype and seed protein profile analysis of diploid and tetraploid Hordeum bulbosum L. Phyton (Austria) 25: 31-38.

1982   Moustakas M. and Coucoli H. Karyotype and seed protein profile determination ofAgropyron striatulum natural greek populations. Wheat Information Service 55: 27-31.

 

 

Γ. Δημοσιεύσεις σε βιβλία-proceedings συνεδρίων μετά από κρίση

1.    Moustakas M., Coucoli H. and Tsekos I. 1983. Isoelectric focusing of seed proteins from natural greek populations of two Agropyron species. In: Stathakos D. (ed.) Electrophoresis '82. Advanced Methods, Biochemical and Clinical Applications. Walter de Gruyter, Berlin, pp. 725-731.

2.    Moustakas M., Ouzounidou G. and Strasser R. J. 1995. Sites of action of copper in the photosynthetic apparatus of maize leaves In: Photosynthesis: from Light to Biosphere, vol. IV. pp. 657-660. P. Mathis (ed). Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.

3.    Moustakas M., Tsimilli-Michael M., Purnhauser L., Ouzounidou G., Bona L. and Strasser R. J. 1998. Effects of Cu on shoot regeneration in Triticum aestivum tissue cultures probed by fast fluorescence (JIP-test). In: Progress in Botanical Research pp. 199-205. I. Tsekos and M. Moustakas (eds). Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.

4.    Yupsanis T., Moustakas M. and Cosma C. 1998. Aluminium stress effects to nucleolytic activities of Triticum aestivum. In: Progress in Botanical Research pp. 247-250. I. Tsekos and M. Moustakas (eds). Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.

5.    Bona L., Zsoldos F., Vashegyi A., Moustakas M. and Purnhauser L. 1998. Root and shoot growth of common and durum wheat seedlings influenced by low pH and aluminum stress. In: Progress in Botanical Research pp. 277-280. I. Tsekos and M. Moustakas (eds). Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.

6.    Moustakas M., Bona L., Zsoldos F., Ouzounidou G. and Purnhauser L. 1998. Evaluation of aluminium tolerance in wheat. In: Progress in Botanical Research pp. 337-340. I. Tsekos and M. Moustakas (eds). Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.

7.    Moustakas M., Ciamporova M., Ouzounidou G. and Tsekos I. 1998. Effects of Pb and Cd on the ultrastructure of wheat roots. In: Progress in Botanical Research pp. 431-434. I. Tsekos and M. Moustakas (eds). Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.

8.    Voloshko L., Gavrilova O., and Moustakas M. 2001. Response of cyanobacteria strains to stress induced by heavy metal ions. Algae and extreme environments. Ecology and Physiology. Proceedings of the International Conference 11-16 September 2000 Trebon, Czech Republic. Nova Hedwigia 123: 487-497.

 

 

Δ. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα

Mουστάκας Μιχάλης 2003. Σημειώσεις Φυσιολογίας Φυτών. Σελίδες 63

 

 

E. Βιβλία

Tsekos I. and Moustakas M. (eds) 1998. Progress in Botanical Research. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 648pp. ISBN 0-7923-5305-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.