Τι νέο υπάρχει?       English version

Βασίλειος Μιχαηλίδης

Βασίλειος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, 
Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
Τηλ: 2310-998401, 
Φαξ: 2310-998269, 
michaeli@bio.auth.gr
Tel.: 2310-998401
Fax: 2310-998269
http://klimabio.web.auth.gr
http://chavara.web.auth.gr

I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Μιχαηλίδης
Hμερομηνία γέννησης: 1 Iανουαρίου 1956
Tόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
Eθνικότης: Eλληνική
Oικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένος, 2 παιδιά 
Διεύθυνση εργασίας: Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-998401
Fax: 2310-998269
e-mail: michaeli@bio.auth.gr

ΣΠOYΔEΣ

1974, Aπολυτήριο Γυμνασίου Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου, Νομός Θεσσαλονίκης 
1979, Πτυχίο Bιολογίας Tμήμα Bιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
1984, Διδακτορικό δίπλωμα Tμήμα Bιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

EPΓAΣIA
1985 - 1986 Ορομίσθιος Καθηγητής στην Μέση Εκπαίδευση, Γυμνάσιο Κουφαλίων, Νομός Θεσσαλονίκης
1986 - 1989 Καθηγητής στην Μέση Εκπαίδευση, Γυμνάσιο Νυδριού, Νομός Λευκάδας
1990 - 1994 Λέκτορας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
1994 - 2003 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, 
Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 
2003 - έως σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας,
Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

ΙΙ. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1983. Department of Zoology, University College of Wales, Aberystwyth.
2. Σεπτέμβριος 1988-Ιούνιος 1989. Department of Biochemistry, University of Careleton, Ottawa, Canada.
3. Ιανουάριος 1996-Μάϊος 1996. Institut fur Zoologie, Lehrstuhe fur Tierphysiologie, Heinrich-Heine Universitat, 40225 Dusseldorf, Germany
4. Μάϊος 1997- Ιούνιος 1997. Institut fur Zoologie, Lehrstuhe fur Tierphysiologie, Heinrich-Heine Universitat, 4225 Dusseldorf, Germany
5. Μάϊος 2000. Institut fur Zoologie, Lehrstuhe fur Tierphysiologie, Heinrich-Heine Universitat, 4225 Dusseldorf, Germany

ΙΙΙ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

1. Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων
2. Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών
3. European Society of Comparative Biochemistry and Physiology
4. Μέλος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας
5. Μέλος της «Μεσόγειος SOS»
6. Μέλος του δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Α.Π.Θ.

ΙV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

   Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας για 11 χρόνια
   Μέλος της ΕΔΕ του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
   Μέλος διαφόρων επιτροπών του Τομέα Ζωολογίας.
   Μέλος επιτροπής της Σχολής θετικών Επιστημών που ασχολήθηκε με το θέμα στάθμευσης των αυτοκινήτων στο χώρο της Σχολής.
   Μέλος της επιτροπής τακτικού διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό του αρχείου της Σ.Θ.Ε.
   Διευθυντής του Τομέα Ζωολογίας κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2008-2009.
   Μέλος 6 επιτροπών διενέργειας τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

  Επόπτης του κτιρίου Βιολογίας (2008-2011)

  Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου (Α.Σ. Συγκλήτου 2827/3-11-10).

  Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ 3 Κατευθύνσεων.

  Συντονιστής της επιτροπής καλαισθησίας και ασφάλειας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ των Τμημάτων α) Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κα Βιολογίας, με τίτλο «Ειδίκευση στην περιβαλλοντική Εκπαόδευση»

 

 

    V. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Α. Διδασκαλία

Α1. Σε Προπτυχιακό επίπεδο

Από το 1990 μέχρι και σήμερα και συνεργαζόμενος με τα υπόλοιπα μέλη του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζώων διδάσκω τα μαθήματα:

1. Φυσιολογία Ζώων Ι στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Ε’ εξαμήνου 
2. Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Ζ’ εξαμήνου 
3. Φυσιολογία Ζώων ΙΙ στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του ΣΤ’ εξαμήνου
4. Αρχές Φυσιολογίας στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας 
5. Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Ζ’ εξαμήνου
6. Συγκριτική και Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων στους φοιτητές της κατεύθυνσης περιβάλλοντος.

Α2. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο-Διαλέξεις

1. Στην κατεύθυνση Υδατοκαλλιέργειες-Υδροβιολογία στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., όσον αφορά την ρύθμιση του μεταβολικού ρυθμού στα ζώα (2 ώρες). 
2. Στην κατεύθυνση της Γενετικής και Βιοτεχνολογίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ, όσον αφορά τις φυσιολογικές και γενετικές αποκρίσεις των ζώων στις αλλαγές των συνθηκών του περιβάλλοντος (2 ώρες).
3. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με Τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες-Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών» του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, όσον αφορά την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις στους Υδρόβιους Οργανισμούς (5 ώρες).

Β. Ασκήσεις φοιτητών

Μαζί με τα άλλα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχω στην οργάνωση και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων:
1. Φυσιολογία Ζώων Ι στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Ε’ εξαμήνου 
2. Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Ζ’ εξαμήνου 
3. Φυσιολογία Ζώων ΙΙ στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του ΣΤ’ εξαμήνου 
4. Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Ζ’ εξαμήνου 
5. Συγκριτική και Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων στους φοιτητές της κατεύθυνσης περιβάλλοντος.

Γ. Διαλέξεις ως Προσκεκλημένος ομιλητής

1. Στο Institut fur Zoologie, Lehrstute fur Tierphysiologie, Heinrich-Heine-Universitat, Dusseldorf, Germany έχουν δοθεί τρεις διαλέξεις κατά τις περιόδους Ιανουαρίου 1996-Μαΐου 1996, Μαΐου 1997-Ιουνίου 1997 και Σεπτεμβρίου 1999 αντίστοιχα που αφορούσαν τους μηχανισμούς καταστολής του μεταβολικού ρυθμού στα μύδια, στα στρείδια και στα χερσαία σαλιγκάρια.
2. Στο AWI, Bremerhaven, Germany, έδωσα μία διάλεξη κατά την επίσκεψή μου τον Μάρτιο του 1996 που αφορούσε τους μηχανισμούς καταστολής του μεταβολισμού στα στρείδια και στα χερσαία σαλιγκάρια. 
3. Στο Bergen, Norway το 1998 μία διάλεξη με θέμα την επίδραση της υπερκαπνίας στην Φυσιολογία των υδρόβιων οργανισμών
4. Στην Καβάλα το 2007 και στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών μία διάλεξη με θέμα τις βιοχημικές και μεταβολικές αποκρίσεις των ψαριών και δίθυρων σε ένα θερμότερο περιβάλλον.

Δ. Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε συμβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές

Δ1. Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

1. Είμαι επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής της Ευαγγελίας Ρωφαλίκου (Γ.Σ.Ε.Σ. Αρ. Συν. 23/13-11-94) με θέμα: «Οξεοβασική ισορροπία στους ιστούς του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum L. κατά τη θερινή νάρκη. Ο ρόλος των βιογενών αμινών στη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού».
2. Ήμουν επιβλέπων (Γ.Σ.Ε.Σ. Αρ. Συν. 125/12-2-2004) της διδακτορικής διατριβής του Ανδρέα Ανέστη με θέμα: Βιοχημικές και μεταβολικές προσαρμογές των δίθυρων Mytilus galloprovincialis και Modiolus barbatus στην αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
3. Είμαι επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής του Κωνσταντίνου Φειδάντση (Γ.Σ.Ε.Σ. Αρ. Συν. 178/5-2-2009) με θέμα: «Εποχικές βιοχημικές και φυσιολογικές αποκρίσεις της τσιπούρας Sparus aurata. Συσχέτιση με την θερμοκρασία της θάλασσας και την Κλιματική Αλλαγή».
4. Ήμουν επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής της Ξένιας Πορτοκαλίδου με θέμα: «O ρόλος των βιογενών αμινών στην καταστολή του μεταβολικού ρυθμού σε ιστούς του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum κατά την χειμερινή νάρκη». Διεκόπη για οικογενειακούς λόγους.

Δ2. Μέλος τριμελών και επταμελών συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών

1. Ήμουν μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορας Ε. Ευαγγελοπούλου (178/2-3-2007) με θέμα: «Η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τομ προσδιορισμό υπολειμμάτων διαφόρων αντιβιοτικών ενώσεων σε δείγματα ιχθύων με την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC)».
2. Ήμουν μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα Στέλιου Σερασκέρη, πτυχιούχου Βιολογίας με θέμα: «Ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί μεταγωγής μηνυμάτων στην καρδιά αρουραίου».
3. Ήμουν μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορας Θωμαίς Mάρκου, πτυχιούχου Βιολογίας με θέμα: «Ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί μεταγωγής μηνυμάτων στην καρδιά αρουραίου».
4. Ήμουν μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορας Γεωργίας Ζαφειρίδου, πτυχιούχου Βιολογίας με θέμα: «Ο νευρικός έλεγχος των αναπνευστικών μυών των ολομετάβολων εντόμων κατά την μεταμόρφωση».
5. Ήμουν μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα Χρυσοβαλλάντη Παπαευθυμίου, πτυχιούχου Βιολογίας με θέμα: «Φυσιολογικοί μηχανισμοί ελέγχου της καρδιακής λειτουργίας στα έντομα».
6. Ήμουν μέλος (Γ.Σ.Ε.Σ. Αρ. Συν. 150/4-5-2006) της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορας Ειρήνης Μαράτου, πτυχιούχου της Βιολογίας με θέμα: «Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη του νευροεκκριτικού συστήματος των σιελογόνων αδένων του σαλιγκαριού Helix lucorum».
7. Ήμουν μέλος (2007) της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορας Δέσποινας Λαζάρου, πτυχιούχου της Βιολογίας με θέμα: «Συμβολή της Φυσιολογικής δράσης Βιοδραστικών Συστατικών από το σησάμι».
8. Ήμουν μέλος (Γ.Σ.Ε.Σ. Αρ. Συν. 178/5-2-2009) της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορας Ελένης Κοστίδου με θέμα: «Ο ρόλος του αντιοξειδοτικού στρες στην έναρξη της αθηρωμάτωσης. Αλληλεπιδράσεις μονοκυττάρων και ενδοθηλιακών κυττάρων με μόρια εξωκυττάριας ουσίας».
9. Ήμουν μέλος (Γ.Σ.Ε.Σ. Αρ. Συν. 178/5-2-2009) της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορας Ευγενίας Σάλτας του Τμήματος Φαρμακευτικής με θέμα: «Μελέτη της πιθανής μετάδοσης των σπογγόμορφων εγκεφαλοπαθειών σε νέα είδη και δημιουργία νέων πειραματικών μοντέλων για την ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας των εν λόγω παθήσεων».

Ε. Επίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών

Ε1. Επιβλέπων

1. Ήμουν επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Βασιλείου Κώστογλου, πτυχιούχου του Τμήματος Βιολογίας με θέμα: «Μεταβολικές προσαρμογές του ιχθύος Sparus aurata κατά τον μακροχρόνιο εγκλιματισμό του σε διάφορες θερμοκρασίες».
2. Ήμουν επιβλέπων (Γ.Σ.Ε.Σ. Αρ. Συν. 146/10-11-2005) της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Δημητρίου Καραγιάννη, πτυχιούχου του Τμήματος Βιολογίας με θέμα: «Παρασιτολογική μελέτη του καλλιεργούμενου δίθυρου μαλακίου Mytilus galoprovincialis στο Θερμαϊκό κόλπο και επίδραση του πρωτοζώου Μartelia sp. στις φυσιολογικές του λειτουργίες».
3. Ήμουν επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μαρίας Κατσικάτσου, πτυχιούχου του Τμήματος Βιολογίας με θέμα: «Βιοχημικοί και φυσιολογικοί δείκτες στρες και μεταβολισμού στους ιστούς του δίθυρου Modiolus barbatus».
4. Ήμουν επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Κωνσταντίνου Φειδάντση, πτυχιούχου του Τμήματος Βιολογίας με θέμα: «Βιοχημικοί και φυσιολογικοί δείκτες στρες και μεταβολισμού. Εφαρμογή για μελέτες της οικολογίας και βιολογίας της τσιπούρας (Sparus aurata)».

Ε2. Εξεταστής

1. Ήμουν εξεταστής (Γ.Σ.Ε.Σ. Αρ. Συν. 146/10-11-2005) της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Γεωργίου Χαλεπλή, πτυχιούχου του Τμήματος Βιολογίας με θέμα: «Διερεύνηση των βηματοδοτικών δυναμικών και δράση ξενοβιοτικών ουσιών στην καρδιά του λαβρακιού Dicentrarchus labrax».
2. Ήμουν εξεταστής (Γ.Σ.Ε.Σ. Αρ. Συν. 156/23-11-2006) της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτητήτριας Θεοδώρας-Ναταλίας Χριστοπούλου φοιτήτριας του Τμήματος Βιολογίας με θέμα: «Επίδραση της συχνότητας σίτισης στην αύξηση και στη φυσιολογία του κορήγονου (Coregonus lavaretus)».
3. Ήμουν εξεταστής της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτητήτριας Μέλπω Τρίφωνος του Τμήματος Βιολογίας.

ΣΤ. Επίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

ΣΤ1. Επιβλέπων

1991-1992. Στις διπλωματικές εργασίες των φοιτητριών Αθανασιάδου Περιστέρας και Ρωφαλίκου Ευαγγελίας. Tα θέματα των διπλωματικών εργασιών ήταν αντιστοίχως τα εξής:

1. «Επίδραση της μείωσης της μερικής πίεσης του οξυγόνου στον καρδιακό ρυθμό και στις κινητικές ιδιότητες των γλυκολυτικών ενζύμων PK, PFK και της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου στο δίθυρο του γλυκού νερού Anodonta gygnea».
2. «Επίδραση της σεροτονίνης στη γλυκόλυση της εμποτισμένης καρδιάς του διθύρου του γλυκού νερού Anodonta gygnea: Ενδείξεις για έλεγχο της δραστικότητας του ενζύμου φωσφοφρουκτοκινάση μέσω του μηχανισμού φωσφορυλίωσης/αποφωσφορυλίωσης»

1992-1993. Στις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών Αποστολόπουλου Κων/νου, Θεολόγου Παρδαλίδη, Ηλία Καππά και της φοιτήτριας Ντίκου Αγγελικής. Tα θέματα των διπλωματικών εργασιών ήταν αντιστοίχως τα εξής:

1. «Επίδραση της σεροτονίνης στον καρδιακό ρυθμό και στο ποσοστό σύνδεσης των γλυκολυτικών ενζύμων στα υποκυτταρικά στοιχεία της εμποτισμένης καρδιάς του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.)»
2. «Ρύθμιση της κινάσης του πυροσταφυλικού οξέος (ΡΚ) από την καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.) κατά την μικρής και μεγάλης διάρκειας θερινής και χειμέριας νάρκης». 
3. «Μελέτη των μηχανισμών ρύθμισης της γλυκόλυσης στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.)» 
4. «Επίδραση του FMRFamide στον καρδιακό ρυθμό και στο ποσοστό σύνδεσης των γλυκολυτικών ενζύμων στα υποκυτταρικά στοιχεία της εμποτισμένης καρδιάς του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.)».

1993-1994. Στις διπλωματικές εργασίες των φοιτητριών Γρηγορίου Μαγδαληνής και Κοροπούλη Πολυξένης. Tα θέματα των διπλωματικών εργασιών ήταν αντιστοίχως τα εξής:

1. «Επίδραση της σεροτονίνης στον καρδιακό ρυθμό και η μεταβολή στο ποσοστό σύνδεσης των γλυκολυτικών ενζύμων στα υποκυτταρικά στοιχεία σε σχέση με τον χρόνο επίδρασης της σεροτονίνης στην εμποτισμένη καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.)».
2. «Επίδραση της σεροτονίνης στην 2,6-διφωσφορική φρουκτόζη στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.)».

1994-1995. Στην διπλωματική εργασία του Βασιλείου Ελευθέριου. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας ήταν το εξής:

1. «Πιθανός μηχανισμός ρύθμισης της φωσφοφρουκτοκινάσης (PFK) στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.) μετά από εμποτισμό της με σεροτονίνη»

1996-1997. Στις διπλωματικές εργασίες των φοιτητριών Βακουφτσή Παρασκευής και Χήρα Ευαγγελίας. Tα θέματα των διπλωματικών εργασιών ήταν αντιστοίχως τα εξής:

1. «Μελέτη του μηχανισμού ρύθμισης της κινάσης του πυροσταφυλικού οξέος στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.) κάτω από ανοξικές συνθήκες»
2. «Μελέτη του μηχανισμού ρύθμισης της γλυκόλυσης στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.) κάτω από υπερκαπνικές συνθήκες»

1997-1998. Στις διπλωματικές εργασίες των φοιτητριών Παλλίδου Άρτεμις και Χατζηαγγελίδου Καλλιόπης. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών ήταν τα εξής:

1. «Μελέτη του μηχανισμού ρύθμισης της γλυκόλυσης στο νευρικό σύστημα του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.)».
2. «Μελέτη του μηχανισμού ρύθμισης της κινάσης του πυροσταφυλικού οξέος στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.) κάτω από υπερκαπνικές συνθήκες».

1999-2000. Στη διπλωματική εργασία του φοιτητή Νταλιάνη Στέφανου. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας ήταν το εξής:

1. «Ποσοτικός προσδιορισμός των βιογενών αμινών, της αδενοσίνης και του GABA στα γάγγλια και στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.) κατά την διάρκεια της ανοξίας».

2000-2001. Στις διπλωματικές εργασίες του φοιτητή Αλεξάκου Γεωργίου και των φοιτητριών (συνεπίβλεψη με την Καθηγήτρια κ. Λάζου Αντιγόνη) Μαρίας Χατζηκαμάρη και Βασιλικής Αντωνίου. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών ήταν τα εξής:

1. «Μηχανισμοί καταστολής της κατανάλωσης του οξυγόνου στην καρδιά και στα γάγγλια του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum κατά την διάρκεια της θερινής νάρκης».
2. «Επίδραση της χειμερινής νάρκης στις ΜΑΡ κινάσες στα γάγγλια του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum».
3. «Επίδραση της χειμερινής νάρκης στις ΜΑΡ κινάσες στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum».

2001-2002. Στις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών Παλερά Ανδρέα και Ουζούνη Χρήστου. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών ήταν τα εξής:

1. «Επίδραση της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας στον ρυθμό αύξησης των θαλάσσιων μυδιών Mytilus galloprovincialis»
2. «Επίδραση της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας στην οξεοβασική ισορροπία των θαλάσσιων μυδιών Mytilus galloprovincialis»

2002-2003. Στις διπλωματικές εργασίες των φοιτητριών Ζαχαρούλας Νικολακοπούλου και Δήμητρας Βαβουλίδου. Τα Θέματα των διπλωματικών εργασιών είναι αντιστοίχως τα εξής:

1. «Μελέτη της καταστολής της πρωτεϊνοσύνθεσης στο θαλάσσιο δίθυρο Mytilus galloprovincialis κατά την ανοξία και υπερκαπνία».
2. «Μελέτη της καταστολής του μεταβολικού ρυθμού στο χερσαίο σαλιγκάρι Helix lucorum».

2003-2004. Στις διπλωματικές εργασίες των φοιτητριών Ξένιας Ρούσου και Ελευθέριου Πατεράκη. Τα Θέματα των διπλωματικών εργασιών είναι αντιστοίχως τα εξής:

1. «Μελέτη της επίδρασηες της υπερκαπνίας στον αερόβιο μεταβολισμό του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum».
2. «Μελέτη της επίδρασης της υπερκαπνίας στον αερόβιο μεταβολισμό του χερσαίου σαλιγκαριού Helix aspersa».

2004-2005. Στις διπλωματικές εργασίες των φοιτητριών Ελισσάβετ Καiτατζίδου, Κυριακής Κωνσταντίνου και του φοιτητή Χαράλαμπου Αποστολίδη. Τα Θέματα των διπλωματικών εργασιών είναι αντιστοίχως τα εξής:

1. «Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στην αερόβια ικανότητα του ιχθύος Spaurus aurata».
2. «Μελέτη της επίδρασης της χειμερίας νάρκης στην αερόβια ικανότητα του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum».
3. «Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στην αύξηση και στην αερόβια ικανότητα του ιχθύος Spaurus aurata».

2005-2006. Στις διπλωματικές εργασίες των φοιτητριών Ευαγγελίας Κεσίδου και της Αιμιλίας Γρυπιώτη. Τα Θέματα των διπλωματικών εργασιών είναι αντιστοίχως τα εξής:

1. «Μεταβολές των γλυκολυτικών ενζύμων διαφόρων ειδών χερσαίων σαλιγκαριών στην αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα. Συσχέτιση με τις Κλιματικές Αλλαγές».
2. «Μελέτη των ισοενζυμικών μορφών της LDH της τσιπούρας ως απόκκριση της εποχικής αλλαγής της θερμοκρασίας»

2006-2007. Στις διπλωματικές εργασίες της φοιτήτριας Κατερίνας Τσικτσή. Το Θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι το εξής:

1. «Μελέτη των ισοενζυμικών μορφών της LDH της τσιπούρας ως απόκκριση στην αύξηση της θερμοκρασίας».

2007-2008. Στις διπλωματικές εργασίες της φοιτήτριας Σωτηρίας Ιωάννου και Θέμη Κυπριανού. Τα Θέματα των διπλωματικών εργασιών είναι αντιστοίχως τα εξής:

1. «Επίδραση της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας στην φυσιολογία των μυδιών».
2. «Επίδραση της χαμηλής θερμοκρασίας στην αερόβια ικανότητα των ψαριών».

2008-2009. Στις διπλωματικές εργασίες του Ανδρέα Βρατσίστα και της Ευθημίας Πετροπούλου. Τα Θέματα των διπλωματικών εργασιών ήταν τα εξής αντίστοιχα:

1. «Επίδραση της αύξησης της θερμοκρασίας στην αναστολή λειτουργίας των πρωτεινών σε ιστούς του Modiolus barbatus»
2. «Εποχικές αλλαγές στις αιματολογικές παράμετρους του ψαριού Sparus aurata»

ΣΤ2. Εξεταστής διπλωματικών εργασιών

Στις διπλωματικές εργασίες 40 φοιτητών και φοιτητριών

ΣΤ3. Επιβλέπων 4 εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών

Ζ. Συγγραφικό έργο

1. Συμμετοχή στη συγγραφή των ασκήσεων του μαθήματος Φυσιολογία Ζώων Ι και II.
2. Συγγραφή συμπληρωματικών σημειώσεων Φυσιολογίας των Μυών για του φοιτητές του Ε’ εξαμήνου, οι οποίες δίνονται στα πλαίσια του μαθήματος Φυσιολογία Ζώων Ι..
3. Ασκήσεις Φυσιολογίας Ζώων (Self test), οι οποίες δίνονται στους φοιτητές του Ε’ και ΣΤ’ εξαμήνου στα πλαίσια των μαθημάτων Φυσιολογία Ι και ΙΙ.
4. Συγγραφή του τρίτου κεφαλαίου των σημειώσεων του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Ζώων και τριών ασκήσεων του ιδίου μαθήματος.
5. Σημειώσεις Συγκριτικής Φυσιολογίας (Μυϊκό σύστημα, Θερμορύθμιση και Μεταβολισμός).
6. Σημειώσεις με θέμα την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις στους Θαλάσσιους Οργανισμούς για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας .

VΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α. Στόχοι του ερευνητικού μου έργου

Το ερευνητικό μου έργο εστιάζεται στη μελέτη των κυτταρικών μηχανισμών οι οποίοι σχετίζονται με τον μεταβολισμό ενέργειας σε ιστούς ασπόνδυλων και σπονδυλωτών και που εμπλέκονται με την προσαρμογή των ζώων στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα μελετώνται οι μηχανισμοί καταστολής του μεταβολικού ρυθμού σε ιστούς ασπόνδυλων και σπονδυλωτών κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως είναι η ανοξία, η υπερκαπνία, η θερινή και χειμέρια νάρκη. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής συντελούν στην κατανόηση των μηχανισμών αντίδρασης των ζώων και στην προσαρμογή τους στις ακραίες αλλαγές των συνθηκών του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στην απάντηση ερωτημάτων που αφορούν τα όρια αντοχής τους. Επιπλέον συμβάλλουν στη κατανόηση των μηχανισμών της βιογεωγραφικής κατανομής των διαφόρων ειδών. Ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε χρόνια η έρευνά μου προσανατολίζεται στην επίδραση των αλλαγών του κλίματος και ιδιαίτερα της θερμοκρασίας και της υπερκαπνίας (π.χ. φαινόμενο του θερμοκηπίου), στην φυσιολογία των θαλάσσιων και χερσαίων ασπόνδυλων και σπονδυλωτών. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να μελετηθούν οι βιοχημικές και φυσιολογικές αντιδράσεις των ζώων και να καθορισθούν τα όρια αντοχής τους στις αλλαγές της θερμοκρασίας και υπερκαπνίας.

Β. Ίδρυση του Θεματικού δικτύου «KLIMABIO»
http://klimabio.web.auth.gr

Σκοπός και επιστημονικοί στόχοι του δικτύου
Στα πλαίσια της ερευνητικής μου δραστηριότητας και μετά από αίτηση στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ ιδρίθυκε το Θεματικό Δίκτυο KLIMABIO. Ο κύριος στόχος του δικτύου είναι η συντονισμένη δραστηριοποίηση ερευνητών διαφόρων επιστημών και η οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων για τη μελέτη των επιπτώσεων της Kλιματικής Αλλαγής στην βιολογία των θαλάσσιων οργανισμών. Τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων των φυσικοχημικών παραμέτρων των υδρόβιου περιβάλλοντος με έμφαση στις μεταβολές της θερμοκρασίας και του CO2 και την δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων. Επίσης στα προγράμματα αυτά συμπεριλαμβάνονται εργαστηριακές μελέτες και μελέτες στο πεδίο και που θα αφορούν την βιολογία των θαλάσσιων οργανισμών και των μηχανισμών απόκρισης τους στην αύξηση της θερμοκρασίας και του CO2. Ταυτόχρονα το δίκτυο θα προσπαθήσει να καταγράψει πιθανές αλλαγές στην ατμοσφαιρική σύνθεση, εστιάζοντας στις αλλαγές των επιπέδων CO2 και της θερμοκρασίας, καθώς και στη συλλογή δεδομένων που υποδεικνύουν αλλαγές σε τοπικό κλίμα της περιοχής του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Προβλέψεις από ατμοσφαιρικά και κλιματικά μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν στη μελέτη των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η αλλαγή στη σύνθεση και τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πάνω στους θαλάσσιους οργανισμούς και τα οικοσυστήματα. Στα πλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την κατανόηση της λειτουργικότητας και απόκρισης των οργανισμών στην αύξηση της θερμοκρασίας και του CO2. Ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτού του δικτύου είναι η χρησιμοποίηση των δεδομένων που θα συλλεχθούν για τη δημιουργία ή βελτίωση των παρόντων μοντέλων πρόβλεψης των επιδράσεων της Κλιματικής Αλλαγής στη βιολογία των θαλάσσιων οργανισμών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαχειριστές των θαλάσσιων πόρων για την δημιουργία μοντέλων Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Στους στόχους του δικτύου συμπεριλαμβάνεται επίσης και η διάδοση της αποκτώμενης γνώσης και των αποτελεσμάτων στους μαθητές και στους πολίτες. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της διοργάνωσης ομιλιών και παρουσιάσεων από ειδικούς επιστήμονες στο πεδίο της Κλιματικής Αλλαγής καθώς και με την προσέλκυση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών συνεργάζονται ερευνητές από διάφορα ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού και που θεραπεύουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης, όπως της Βιολογίας, της Φυσικής της Ατμόσφαιρας, της Ωκεανογραφίας και του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας και της Μοντελοποίησης των δεδομένων.

 

Γ. Ερευνητικά προγράμματα-Χρηματοδοτήσεις

1. 1999-2001. Πρόγραμμα Ελληνογερμανικής συνεργασίας με θέμα την μελέτη της επίδρασης της υπερκαπνίας στην φυσιολογία των μυδιών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας (4.000.000 δρχ). Από Γερμανικής πλευράς συμμετείχε το Institut fur Zoologie, Lehrstute fur Tierphysiologie, Heinrich-Heine-Universitat, Dusseldorf, με υπεύθυνο τον καθηγητή Manfred Grieshaber.
2. 2004-2005. Πρόγραμμα με θέμα «Διαχείριση των χαβάρων του Θερμαϊκού κόλπου». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Νομαρχία της Θεσσαλονίκης (17.000 Ευρω).
3. 2005-2008. Πρόγραμμα με θέμα «Διαχείριση και εκμετάλευση των χαβάρων του Θερμαϊκού κόλπου» στα πλαίσια των καινοτόμων μέτρων του κοινοτικού πλαισίου 4.4. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (200.000 Ευρω).
4. 2007. Υποβλήθηκε (δεν έτυχε χρηματοδότησης) σε συνεργασεία με άλλα 12 Πανεπιστήμια της Ευρώπης η πρόταση CALL: FP7, ENV. 2007.2.2.1.4. «Dynamic of marine ecosystem in a changing environment». Proposal full title: Global change and local anthropogenic impact on European Coastal Waters.
5. 2009-2010. Χρηματοδότηση (70.000 ευρω) από το Α.Π.Θ. (Γενικές Πιστώσεις Α.Π.Θ., 8/2/2010, Αριθ. Πωτ. Φορέα 1099, Αρθ. Γεν.Πρωτ. Α.Π.Θ. 38634) για τη αγορά αισθητήρων και εξαρτημάτων και την εγκατάσταση Μετεωρολογικού-Τηλεμετρικού σταθμού στον Θερμαϊκό κόλπο.

Δ. Κριτής εργασιών επιστημονικών περιοδικών του SCI

1. 1999 (1): Comparative Biochemistry and Physiology, Part B.
2. 2001 (2): Journal of Experimental Βiology.
3. 2003 (2): Physiological and Biochemical Zoology.
4. 2005 (2): Comparative Biochemistry and Physiology and Journal of Molecular Histology.
5. 2006 (3): Marine Ecology and Progress Series and Marine Biology.
6. 2007 (2). Marine Biology.
7. 2008 (7). Climate Change, Comparative and Biochemistry and Physiology Part Β, Journal of Physiology, Marine Biology, Journal of Comparative Physiology (B), Journal of Thermal Biology
8. 2009 (11): Marine Biology, Comparative Biochemistry and Physiology, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, Journal of Comparative Physiology (B), Journal of Sellfish Research, ECSS, Journal of Experimental Zoology, Journal of Biological Research, Climate Res.
9. 2010 (3): Physiological and Biochemical Zoology, Comparative and Biochemistry and Physiology Part B, Italian Journal of Zoology.

Ε. Κριτής διεθνών επιστημονικών προτάσεων

1. ISF (Israel Science Foundation)- request for evaluation, proposal no. 1125/07-17.2 (Adaptation of land snails to desert conditions: from whole animal to molecular mechanisms).
2. NSF (National Science Foundation Division of Ocean Sciences Biological Oceanography Program) Electronic Proposal Review Request - Proposal No. – 0727565 (Physiological performance of gelatinous zooplankton in elevated carbon dioxide).
3. Project evaluation Chilean Science Foundation (FONDECYT). UNDERSTANDING CLIMATE EFFECTS OF INCREASED TEMPERATURE AND OCEAN ACIDIFICATION ON BENTHIC INVERTEBRATES OF THE SOUTHEASTERN PACIFIC COASTAL ECOSYSTEMS).

4. RESEARCH GRANTS COUNCIL Application for Allocation from the General Research Fund for 2009/2010.Title of Project: Comparative proteomic responses of intertidal limpets to environmental stresses. Principal Investigator: Dr. Williams Gray Argust.

5. RESEARCH GRANTS COUNCIL Application for Allocation from the General Research Fund for 2009 / 2010. Title of Project: Physiological and molecular responses of the Pacific oyster larvae to ocean acidification at warm and low-saline seawater: Immediate and latent effects. Dr Vengatesen, Thiyagarajan Assistant Professor, School of Biological Sciences/The University of Hong Kong

 

VII. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. Διδακτορική διατριβή

Μιχαηλίδης Β. (1984). Μελέτη του Ενεργειακού Μεταβολισμού στο μυ του θαλάσσιου μαλακίου Patella caerulea.

Β. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά του SCI

B.1. Michaelidis B., Lazou A. αnd Beis I. (1985). Purification, catalytic and regulatroty properties of pyruvate kinase from the foot of Patella caerulea (L). Comp. Biochem. Physiol. 82B: 405-412.

B.2. Lazou A., Gaitanaki C., Michaelidis B., Papadopoulos A. αnd Beis I. (1987). Purification, catalytic and regulatory properties of malate dehydrogenase from the foot ofPatella caerulea (L). Comp. Biochem. Physiol. 88B: 1033-1040.

B.3. Michaelidis B., Gaitanaki C. and Beis I. (1988). Modification of pyruvate kinase from the foot muscle of Patella caerulea (L.) during anaerobiosis. J. Exp. Zool. 248: 264-271.

B.4. Lazou A., Michaelidis B. and Beis I. (1989). Evidence for glycolytic enzyme binding during anaerobiosis of the foot muscle of Patella caerulea (L.). J. Comp. Physiol. 158B: 771-777.

B.5. Michaelidis B., Lazou A. and Beis I. (1989). The possible role of enzyme binding in the control of glycolysis in the foot muscle of Patella caerulea (L.) during electrical stimulation. Comp. Biochem. Physiol. 93B: 247-250.

B.6. Michaelidis B. and Beis I. (1990). Studies on the anaerobic energy metabolism in the foot muscle of marine gastropod Patella caerulea (L.). Comp. Biochem. Physiol. 95B: 493-500.

B.7. Papadopoulos A., Michaelidis B. and Lazou A. (1990). Tissue specific isoenzyme of D-Lactate dehydrogenase from the foot, mantle and hepatopancreas of Patella caerulea (L.). Purification and propeerties. Int. J. Biochem. 22:601-605.

B.8. Michaelidis B. and Storey B.K. (1990). Phosphofructokinase from the anterior byssus retractor muscle of Mytilus edulis: Modification of the enzyme in anoxia and by endogenous protein kinases. Int. J. Biochem. 22: 759-765 (Impact factor 3,258).

B.9. Michaelidis B., Papadopoulos A. and Beis I. (1990). Effect of anoxia on the kinetic properties of pyruvate kinase and phosphofructokinase, and on glycogen phosphorylase activity in marine worms and earth worms. J. Comp. Physiol. 160B: 201-206.

B.10. Papadopoulos A., Michaelidis B. and Beis I. (1991). Pyruvate kinase from the earth worm Allobophora calliginosa: Modification of the enzyme during anaerobiosis. Can. J. Zool. 69: 251-254.

B.11. Michaelidis B. and Storey B.K. (1990). Influence of pH on the regulatory properties of anaerobic and anoxic forms of pyruvate kinase in a marine whelk. J. Exp. Zool. 253: 245-251 (Impact factor 1,488).

B.12. Michaelidis B. and Storey B.K. (1990). Anaerobiosis and the regulation of glycolytic enzymes in the sea anemone Metridium senile. J. Exp. Zool. 256: 145-161.

B.13. Michaelidis B. and Storey B.K. (1990). Interactions of temperature and pH on the regulatory properties of pyruvate kinase from organs of marine mollusc. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 140: 187-196.

B.14. Michaelidis B. and Storey B.K. (1991). Evidence for phosphorylation-dephosphorylation control of phosphofructokinase from the anoxia-tolerant sea mussel Mytilus edulis. J. Exp. Zool. 257: 1-9.

B.15. Kaloyianni M., Michaelidis B. and Moutou K. (1993). Effect adenosine on glucose metabolism of Rana ridibunda erythrocytes. J. Exp. Biol. 177: 41-50.

B.16. Michaelidis B., Rofalikou E. and Beis I. (1993). The effect of serotonin (5-hydroxyptamine) on glycolysis in the perfused ventricle of the fresh-water bivalve Anodonta cygnea: Evidence for phosphorylation/dephosphorylation control of phosphofructokinase. J. Exp. Biol. 180: 15-25.

B.17. Michaelidis B. and Pardalidis T. (1994). Regulation of pyruvate kinase (PK) from the ventricle of land snail Helix lucorum during early and prolonged estivation and hibernation. Comp. Βiochem. Physiol. 107B: 585-591.

B.18. Michaelidis B. and Athanasiadou P. (1994). Effect of reduced oxygen tension on the heart rate and the kinetic properties of glycolytic key enzymes PFK, PK and glycogen phosphorylase from the freshwater mussel Anodonta cygnea (L.). Comp. Biochem. Physiol. 108 B: 165-172.

Ερευνητικό έργο στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

B.19. Pappa-Louisi A., Rofalikou E. and Michaelidis B. (1997). Determination of biogenic amines and related compounds in the ganglia and the auricle and ventricle of the heart of the snail Helix lucorum (L.) by HPLC with amperometric detection. J. Liq. Chrom. & Rel. Techol., 20(15), 2427-2439.

B.20. Michaelidis B. and Vasiliou E. (1997). Evidence for the short-term regulation of glycolytic flux in the isolated perfused ventricle of the land snail Helix lucorum (L.) after treatment with serotonin (5-hydroxytryptamine). J. Comp. Physiol. 167 B: 508-516 (Impact factor 1,08).

B.21. Rofalikou E., Pappa-Louisi A. and Michaelidis B. (1999). Effects of estivation on the levels of biogenic amines and related compounds in the ganglia, the auricle and the ventricle of the heart of the pulmonate land snail Helix lucorum (L): evidence for physiological roles of serotonin and dopamine in the control of heart function during estivation. J. Exp. Zool. 283: 137-146.

B.22. Michaelidis B., Pallidou A. and Vakouftsi P. (1999). Effect of anoxia on the extra- and intracellular acid-base status in the land snail Helix lucorum (L): lack of evidence for a relationship between pyruvate kinase down-regulation and acid-base status. J. Exp. Biol. 202: 1667-1675.

B.23. Michaelidis B., Rofalikou E. and Grieshaber K. M (1999). Effect of hypercapnia on force and rate of contraction and intracellular pH of perfused ventricles from the land snail Helix lucorum (L.). J. Exp. Biol. 202: 2993-3001.

B.24. Staikou A., Stiakakis M. and Michaelidis B. (2001). Effects of prolonged acclimation to cold on the extra-and intracellular acid-base status in the land snail Helix lucorum(L.). Physiol. Biochem. Zool. 74 (3): 404-412.

B.25. Michaelidis B. (2002). Studies on the extra- and intracellular acid-base status and its role on metabolic depression in the land snail Helix lucorum (L.) during estivation. J. Comp. Physiol. 72 B: 347-354.

B.26. Michaelidis B., Loumbourdis N. and Kapaki E. (2002). Analysis of monoamines, adenosine and GABA in tissues of the land snail Helix lucorum and lizard Agama stellio stellio during hibernation. J. Exp. Biol. 205: 1135-1144.

Ερευνητικό έργο στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή

B.27. Michaelidis B., Haas D. and Grieshaber K. M. (2005). Extracellular and intracellular acid-base status with regard to energy metabolism in the oyster Crassostrea gigasduring exposure to air. Physiological and Biochemical Zoology 78 (3): 373-383

B.28. Michaelidis B, Ouzounis C, Paleras A. and Portner O. H. (2005). Effects of long-term moderate hypercapnia on the growth rate and acid-base balance in the marine bivalve Mytilus galloprovincialis. Marine Ecology Progress Series 293: 109-118.

B.29. Portner Ο. Η., Langenbuch Μ. and Michaelidis B. (2005). Synergetic effects of increased CO2, temperature and hypoxia on marine animals. J. Geophys. Res.-Oceans 110 (C9): art. no. C09S10 SEP 23.

B.30. Michaelidis B., Vavoulidou D., Rousou X. and Portner Ο. Η. (2007). Adjustments of acid-base status and metabolism in the land snail Helix lucorum after long-term acclimation to elevated ambient CO2. Physiological and Biochemical Zoology 80 (1): 113-124 2007.

B.31. Michaelidis B., Spring A. and Portner Ο. Η. (2007). Effects of long-term acclimation at hypercapnia on acid-base status and metabolism in tissues of Sparus aurata. Marine Biology 150 (6): 1417-1429.

B.32. Anestis A., Lazou A., H. O. Portner and Michaelidis B. (2007). Behavioural, metabolic and molecular stress indicators in the marine bivalve Mytilus galloprovincialisduring long-term acclimation at increasing ambient temperature. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 293: R911–R921 (Impact factor 3.645).

B.33. Anestis A., Portner H. O. and Michaelidis B. (2008). Metabolic and molecular stress indicators in the marine bivalve Mytilus barbatus during long-term acclimation at increasing ambient temperature. J. Exp. Biol. 211:2889-2898.

Β.34. Michaelidis B, Kiriakopoulou-Sklavounou P. Staikou A.,Papathanasiou I. and Konstantinou K. (2008). Metabolic responses of two hibernators during seasonal hibernation. Comp. Biochem. Physiol. Part A 151: 582–589.

B.35. Feidantis K., Portner H. O., Lazou A., Kostoglou B. and Michaelidis B. (2009). Metabolic and molecular stress responses of marine fish Sparus aurata during exposure to increasing sea water temperature. Mar. Biol. 156: 797–809.

B.36. Michaelidis B., Hatzikamari M., Antoniou V., Anestis A. and Lazou A. (2009). Stress activated protein kinases, JNKs and p38 MAPK, are differentially activated in ganglia and heart of land snail Helix lucorum (L.) during seasonal hibernation and arousal. (Comparative Biochemistry and Physiology part A, doi:10.1016/j.cbpa.2009.01.021).

B.37. Michaelidis B., Kyriakopoulou-Sklavounou P., Triantafyllidis A. and Michaelidis S. (2009). Isoforms of enzymes of intermediated metabolism during the hibernation of the water frog Rana ridibunda. Journal of Biological Research14: 191-198.

B. 38. Ioannou S., Anestis A., Portner, O. H. and Michaelidis B. (2009). Seasonal patterns of metabolism and the heat shock response (HSR) in farmed mussels Mytilus galloprovincialis: perspectives for global warming. JEMBE 381: 136-144.

Β.39. Anestis A., Portner H. O., Karagiannis D., Angelidis P., Staikou A. and Michaelidis B. (2010). Response of Mytilus galloprovincialis (L.) to increasing sea water temperature and to marteliosis: Metabolic and Physiological parameters. Comp. Biochem. Physiol., Part A 156: 57–66.

B.40. Portner O.H., Bickmeyer U., Bleich M., Bock C., Brownlee C., Melzner F., Michaelidis B.,  Sartoris J. F. and Storch D. (2010). Guide to best practices in ocean acidification research and dta reporting. (Edited by U. Riebesell, V. Fabry, L. Hansson and J.-P. Gattuso), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, pp 123-152.

B.41. Anestis A., Portner O. H. and Michaelidis B. (2010). Anaerobic metabolic patterns related to stress responses in hypoxia exposed mussels Mytilus galloprovincialis. JΕΜΒΕ 394: 123–133.

B. 42. Kyprianou T-D., Portner H. O., Anestis A., Kostoglou B., Feidantsis K. and Michaelidis B. (2010). Metabolic and molecular stress responses of gilthead seam breamSparus aurata during exposure to low ambient temperature: an analysis of mechanisms underlying the winter syndrome. J. Comp. Physiol. B 180:1005–1018.

B.43. Katsikatsou M., Anestis A., Portner O.H., Kampouris T. and Michaelidis B. (2011). Field studies on the relation between the accumulation of heavy metals and metabolic and HSR in the bearded horse mussel Modiolus barbatus. Comp. Biochem. Physiol, Part C 153:133–140.

 

Γ. Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια

Γ.1. Μιχαηλίδης Β. και Μπέης Ι. (1982). «Μελέτη του μεταβολισμού ενέργειας στο μυ της Patella caerulea». Πρακτικά 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Σελ. 68-71. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Γ.2. Μιχαηλίδης Β. και Μπέης Ι. (1983). «Μελέτη των ιδιοτήτων της κινάσης του πυροσταφυλικού οξέος από εκχύλισμα μυός της Patella caerulea». Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 67-68. ΠΑΤΡΑ.

Γ.3. Μιχαηλίδης Β. και Μπέης Ι. (1984α). «Καθαρισμός της κινάσης του πυροσταφυλικού οξέος από το μυ του ποδιού της Patella caerula και μελέτη των ιδιοτήτων της». Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, τεύχος α, σελ. 105-106. ΑΘΗΝΑ.

Γ.4. Μιχαηλίδης Β. και Μπέης Ι. (1984β). «Αναερόβιος μεταβολισμός ενέργειας στο μυ του ποδιού του θαλάσσιου μαλακίου Patella caerulea». Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, τεύχος Α, σελ. 113-114. ΑΘΗΝΑ.

Γ.5. Μιχαηλίδης Β., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (1987). «Τροποποίηση της κινάσης του πυροσταφυλικού οξέος από το μυ του ποδιού της Patella caerulea κατά τη διάρκεια της αναεροβίωσης». Πρακτικά 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 23-24. ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

Γ.6. Παπαδόπουλος Α., Μιχαηλίδης Β. και Λάζου Α. (1989). «Μελέτη των κινητικών χαρακτηριστικών της αφυδρογονάσης του γαλακτικού οξέος από το μυ του ποδιού, του μανδύα και το ηπατοπάγκρεας του θαλάσσιου μαλακίου Patella caerulea». Πρακτικά 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 145-146. ΚΟΜΟΤΗΝΗ.
Γ.7. Μιχαηλίδης Β. και Καλογιάννη Μ. (1992). «Επίδραση της αδενοσίνης στο μεταβολισμό της γλυκόζης των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda». Πρακτικά 13ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών.

Γ.8. Αποστολόπουλος Κ. και Μιχαηλίδης Β. (1993). «Επίδραση της σεροτονίνης στον καρδιακό ρυθμό και στο ποσοστό σύνδεσης των γλυκολυτικών ενζύμων στα υποκυτταρικά στοιχεία στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum». Πρακτικά 15ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 320-322. ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ.

Γ.9. Ρωφαλίκου Ε., Παππά Α-Λ. και Μιχαηλίδης Β. (1995). «Επίδραση της ανοξίας, της θερινής και της χειμερινής νάρκης στα επίπεδα της σεροτονίνης και ντοπαμίνης στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.)». Πρακτικά 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 461-463. ΠΑΤΡΑ.

Γ.10. Michaelidis B (1998). «Physiological effects of hypercapnia on some cellular functions in a land snail and in a marine bivalve». Workshop on the topic Environmental Impacts of CO2 storage in the Oceans. Bergen, Norway.

Γ.11. Νταλιάνης Σ. και Μιχαηλίδης Β. (2000). «Ποσοτικός προσδιορισμός των βιογενών αμινών και της αδενοσίνης στα γάγγλια και στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριούHelix lucorum (L.) κατά την διάρκεια έκθεσης σε ανοξικές συνθήκες». Πρακτικά 22ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 190. ΣΚΙΑΘΟΣ.

Γ.12. Πορτοκαλίδου Ξ. και Μιχαηλίδης Β. (2000). «Προσδιορισμός των βιογενών αμινών και της αδενοσίνης στα στα γάγγλια και στην καρδιά του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum (L.) κάτω από συνθήκες εγκλιματισμού σε χαμηλή θερμοκρασία και προσομοίωσης χειμερινής νάρκης». Πρακτικά 22ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 224. ΣΚΙΑΘΟΣ.

Γ.13. Paleras A., Grieshaber M. and Michaelidis B. (2002). «Greenhouse effects and growth rate of marine bivalve Mytilus galloprovicialis». 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent regions, p. 117. Thessaloniki.

Γ.14. Ouzounis C., Grieshaber M. and Michaelidis B. (2002). «Greenhouse effects and the acid-base balance of marine bivalve Mytilus galloprovincialis». 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent regions. 115. Thessaloniki

Γ.15. Βαβουλίδου Δ., Ανέστης Α. και Μιχαηλίδης Β. (2004). Επίδραση του φαινομένου του θερμοκηπίου στην οξεοβασική ισορροπία του χερσαίου σαλιγκαριού Helix lucorum(L.). Πρακτικά 26ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 30. ΒΟΛΟΣ.

Γ.16. Portner H.O., Langenbuch M. and Michailidis B. (2004). Effects of CO2 on marine animals: Time scales, processes, and limits of adaptation. ΙCCP Symposium: Oceans in a high CO2 world. Paris 2004.

Γ.17. Ανέστης Α. και Μιχαηλίδης Β. (2004). Επίδραση της θερμοκρασίας στον ενεργειακό μεταβολισμό σε ιστούς του Θαλάσσιου δίθυρου Mytilus galloprovincialis. Πρακτικά 26ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 12. BOΛΟΣ.

Γ.18. Ανέστης Α. , Λάζου Α. και Μιχαηλίδης Β. (2005). Έκφραση των hsp70 και hsp90 και ενεργοποίηση των MAP κινασών (p38 και JNK) σε ιστούς του Mytilus galloprovincialis μετά από μακρόχρονο εγκλιματισμό σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Πρακτικά 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 13. ΝΑΥΠΛΙΟ.

Γ.19. Σπρινγκ Α., Τριανταφυλλίδης Α. και Μιχαηλίδης Β. (2005). Επίδραση της υπερκαπνίας στην αερόβια οξειδωτική ικανότηττα του θαλάσσιου ιχθύος Sparus aurata. Πρακτικά 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 375. ΝΑΥΠΛΙΟ.

Γ.20. Κώστογλου Β., Muswamba N. και Μιχαηλίδης Β. (2005). Μεταβολικές προσαρμογές του θαλάσσιου ιχθύους Sparus aurata κατά τον μακρόχρονο εγκλιματισμό σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Πρακτικά 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 195. ΝΑΥΠΛΙΟ.

Γ.21. Ρούσου Ξ., Πατεράκης Ε. και Μιχαηλιδης Β. (2005). Επίδραση της υπερκαπνίας στην αερόβια οξειδωτική ικανότητα των χερσαίων σαλιγκαριών Helix lucorum και Helix aspersa. Ο ρόλος της αφυδρογονάσης του D-γαλακτικού οξέος στην κατανομή των χερσαίων σαλιγκαριών. Πρακτικά 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 347. ΝΑΥΠΛΙΟ.

Γ.22. Anestis A., Lazou A. and Michaelidis B. (2006). THE ROLE OF HEAT SHOCK PROTEINS (HSPS) IN THE VERTICAL DISTRIBUTION OF MARINE BIVALVES IN THE THERMAIKOS GULF. A BIOCHEMICAL TOOL FOR THE CONSERVATION OF MARINE BIVALVES DURING THERMAL STRESS. 10ο International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent regions. (Υποβλήθηκε για παρουσίαση). Patra.

Γ. 23. Ανέστης Α., Λάζου Α. και Μιχαηλίδης Β. (2006). ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙO ΔΙΘΥΡO MYTILUS GALLOPROVINCIALIS. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ. (27ο Επιστημονικό Συνέδρο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα (υποβλήθηκε για παρουσίαση).

Γ.24. Ανέστης Α., Λάζου Α. και Μιχαηλίδης Β. (2006). ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΝΘΙΚΟ ΔΙΘΥΡO MODIOLUS BARBATUS. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. (27ο Επιστημονικό Συνέδρο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα (υποβλήθηκε για παρουσίαση).

Γ.25. Παπαθανασίου Ι., Κυριακοπούλου-Σκλαβούνου Π., Μιχαηλίδης Β. (2006). ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΒΑΤΡΑΧΟΥ Rana ridibunda ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΑΣ ΝΑΡΚΗΣ. Πρακτικά 28ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 315, Ιωάννινα.

Γ.26. Karagiannis D., Angelidis P., Staikou A., Michaelidis B. (2006). The effect of Marteilia sp. infestation on the scope for growth of mussels Mytilus galloprovinciallis L. (Presented to the annual conference of the World Aquaculture Society (WAS), WORLD AQUACULTURE 2006 on May 9-13, in Firenze (Florence), Italy.

Γ.27 Ανέστης Α., Portner H.-O., Στάικου Α. και Μιχαηλίδης Β. (2007). ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΔΙΘΥΡΟ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (L.). Πρακτικά 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 18, ΚΑΒΑΛΑ

Γ28. Feidantsis K., Lazou A. and Michaelidis B. (2007). Tissue specific response of Hsps and MAPKs in marine fish Sparus aurata exposed to increased temperature. Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology. Book of Abstracts of the 59th Meeting, pp 94.

Γ.29. Κυδωνοπούλου Κ., Μιχαηλίδης Β. και Στάικου Α. (2007).Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤHΣ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ Helix aspersa. Πρακτικά 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 202, ΚΑΒΑΛΑ.

Γ.30. Μιχαηλίδης Β. (2007). ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΡΜΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Πρακτικά 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 268, ΚΑΒΑΛΑ.

Γ.31. Φειδάντσης Κ., Λάζου Α. και Μιχαηλίδης Β. (2007). ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ HSP ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥSPARUS AURATA (ΤΣΙΠΟΥΡΑ). Πρακτικά 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 268, ΚΑΒΑΛΑ.

Γ.32. Feidantsis K., Portner H.O., Lazou A., Kostoglou B., Michaelidis B. (2008). Metabolic and molecular stress responses of the gilthead seabream Sparus aurata during long term exposure to increasing temperatures.
Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology, Volume 151, Issue 1, Supplement 1, September 2008, Page S26.

Γ.33. Μιχαηλίδης Σ., Κυριακοπούλου–Σκλαβούνου Π., Τριανταφυλλίδης Α., Μιχαηλίδης Β. (2008). ΙΣΟΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΖΥΜΩΝ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ ΤΟΥ ΒΑΤΡΑΧΟΥ Rana ridibunda. Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, σελ. 312, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Γ. 34. K. Feidantsis, H.O. Portner, A. Lazou, E. Antonopoulou and B. Michaelidis (2009). Seasonal variations in metabolism and cellular stress response in the white muscle of the giltehead sea bream (Sparus aurata). Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology, Volume 154, Issue 1, Supplement 1, Page S3

Γ. 35. M. Katsikatsou, H.O. Portner and B. Michaelidis (2009). Field study of the molecular and metabolic responses of the bivalve Modiolus barbatus. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology Volume 154, Issue 1, Supplement 1, Page S8

Γ. 36. A. Anestis, H.O. Portner and B. Michaelidis (2009). Evidence for close relationship between anaerobic metabolism and Heat Shock Response (HSR) in the marine bivalve Mytilus galloprovincialis. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology Volume 154, Issue 1, Supplement 1, Page S8

Γ. 37. G.K. Tachtatzis, A. Staikou and B. Michaelidis (2009). Seasonal metabolic and activity pattern in the land snail Faustina trizona olympica. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology Volume 154, Issue 1, Supplement 1, Page S34.

Γ.38. Κατσικάτσου Μ., Βρατσίστας Α., Ανέστης Α., Ντόκου Α., PörtnerO. H. και Μιχαηλίδης Β. (2010). Eποχικές αποκρίσεις των πρωτεϊνών θερμικού πλήγματος (hsps) σε ιστους του Μodiolus barbatus. 32ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών Καρπενήσι, σελ. 138.

 Γ.39. Φειδάντσης K., PörtnerO. H., Μιχαηλίδης B. (2010). Εποχικές μεταβολές στο μεταβολισμό και στην κυτταρική απόκριση στον ερυθρό μυ της τσιπούρας (Sparusaurata). 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Αλιεία - Υδατοκαλλιέργειες, μια πολυδιάστατη προσέγγιση, σελ. 233-236.

 

 Γ.40. Katsikatsou M., Anestis A., Pörtner O.H. and Michaelidis B. (2010). Integrated effects of molecular and metabolic stress in Modiolus barbatus in the field”. 27th Congress of the European Society of Comparative Biochemistry and Physiology, Alessandria, Italy, September 5-9, 2010 Date: SEP 05-09, 2010 Alessandria, ITALY- Biological effects of climatic changes and pollution: from biomarkers to system biology. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology, Volume 157,   Issue 1,   Pages S50-S50. 

 

 Γ.41. Feidantsis K., Markou T., Pörtner H.O., Lazou A. and Michaelidis, B. (2010). Seasonal variations of p38 MAPK phosphotylation and heat shock protein expression in red blood cells of Sparus aurata. Involvement of p38 MAPK in the induction of hsp70. 27th Congress of the European Society of Comparative Biochemistry and Physiology, Alessandria, Italy, September 5-9, 2010 Date: SEP 05-09, 2010 Alessandria, ITALY- Biological effects of climatic changes and pollution: from biomarkers to system biology. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology, Volume 157,   Issue 1, Pages S49-S50.

 

 Γ.42. Μιχαηλίδης Β., Ανέστης Α., Φειδάντσης Κ. (2011). Πιθανές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στις υδατοκαλλιέργειες των δίθυρων. 4ο Διεθνές Συνέδριο  Υδροβιολογίας– Αλιείας. Βόλος 9-11.

 

 Γ.43. Ντόκου Α., Ανέστης Ανδρέας A., Μιχαηλίδης Β. (2011). Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών, σελ. 19, ΕΔΕΣΣΑ.

 

Δ. Άλλες Δημοσιεύσεις
1) Μιχαηλίδης Β. (2004). Ο εχθρός προ των πυλών - Οι επικείμενες αλλαγές των παγκόσμιων κλιματολογικών αλλαγών ως ένας από τους σοβαρούς κινδύνους αποσταθεροποίησης των υδάτινων οικοσυστημάτων και κατανομής των πληθυσμών των υδρόβιων οργανισμών. Αλιευτικά Νέα, Τεύχος 272, σελ. 55-61.

2) Μιχαηλίδης Β. (2004). Η συμβολή της φυσιολογίας και της βιοχημείας στον έλεγχο της φυσιολογικής ανάπτυξης των θαλάσσιων οστρακοειδών-Εφαρμογή φυσιολογικών και βιοχημικών μεθόδων. Αλιευτικά Νέα, Τεύχος 276, σελ. 48-55.

3) Μιχαηλίδης Β. (2006). Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο διαφόρων άρθρων σχετικών με την Κλιματική Αλλαγή.

4) Μιχαηλίδης Β. (2008). Οστρακοειδή και Βαρέα μέταλλα: νέες δυνατότητες στην αλίευση και προστασία της δημόσιας υγείας. Αλιευτικά Νέα, Τεύχος 328, σελ. 38-41

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.