Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαρία Τουράκη

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θέση        : Λέκτορας
Επώνυμο    :  Τουράκη
Όνομα        :  Μαρία
Διεύθυνση    :  Εργ. Γενικής Βιολογίας, Τομέας Γ.Α.Μ.Β., Τμήμα Βιολογίας
Τηλ. Γραφείου  : 2310 99 82 92
Email:  touraki@bio.auth.gr
Φωτογραφία: 

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πτυχίο Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ., 1983
Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., 1988
Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήμα Βιολογίας, 1990

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1984-1989: Επικουρική διδασκαλία Εργαστηρίων σε προπτυχιακό επίπεδο στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
1990-1996: Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα (Κοινοτικά Προγράμματα FAR και AIR)
1991: Διδασκαλία Χημείας και Φυσικής στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Θεσσαλονίκης
1995: Διδασκαλία στα ΚΕΚ με θέμα «Υδατοκαλλιέργειες», Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
1995-1997 : Μελέτες Βιοισοδυναμίας φαρμάκων
1997: Υπεύθυνος Βιοχημικός στο Διαγνωστικό Ιατρικό Κέντρο «Euromedica» Θεσσαλονίκης
1998- 2003 Υπάλληλος Α.Π.Θ. ΠΕ .
2003-2005 ΕΕΔΙΠ, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
2005-Σήμερα: Λέκτορας, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Μελέτη φυσιολογικών και παθολογικών καταστάσεων κυττάρων, οργάνων και οργανισμών. 
Ανάπτυξη μεθόδων καθαρισμού δειγμάτων βιολογικής  προέλευσης και ανάλυση τους με χρωματογραφία υγρών (HPLC). 
Προσδιορισμός ουσιών με αντιμικροβιακή δράση σε υγιή κατάσταση και σε παθολογικές καταστάσεις.

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1984-1989: Επικουρική διδασκαλία Εργαστηρίων σε προπτυχιακό επίπεδο στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
1991: Διδασκαλία Χημείας και Φυσικής στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Θεσσαλονίκης
1993-1994: Επικουρική διδασκαλία διπλωματικών εργασιών (2) φοιτητών (λαδουκάκης, Προκοπίου), Τμήμα Βιολογίας (επίβλεψη : Κ. Καστρίτσης) 
1995: Διδασκαλία στα ΚΕΚ με θέμα «Υδατοκαλλιέργειες», Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
1998: Επικουρική διδασκαλία διπλωματικής εργασίας (1) φοιτητή (Κάτσαρης), Τμήμα Βιολογίας (επίβλεψη : Κ. Καστρίτσης) 
2000: Επικουρική διδασκαλία διπλωματικής εργασίας (1) φοιτητή (Σωτηράκη), Τμήμα Βιολογίας (επίβλεψη : Κ. Καστρίτσης, Σ. Κολιάης)
1998- σήμερα: Διδασκαλία στο τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ., σε Εργαστήρια Βιολογίας Κυττάρου, Εργαστήρια Ειδικών Θεμάτων Βιολογίας Κυττάρου, Εργαστήρια Ανοσοβιολογίας
2006-σήμερα: Εργαστήρια Βιοχημείας, Διαλέξεις Βιοχημείας

Συμμετέχω (2010- σήμερα) στη διδασκαλία του μαθήματος Γ4: «ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» (συντονιστής Καθηγητής κ. Γιάγκου) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
    ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας
    Α. Διδασκαλία
-    Εργαστήρια Βιολογίας Κυττάρου,
-    Εργαστήρια Ειδικών Θεμάτων Βιολογίας Κυττάρου, 
-    Εργαστήρια Ανοσοβιολογίας
-    Εργαστήρια Βιοχημείας, 
-    Διαλέξεις Βιοχημείας
-    Διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών:
ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΗΣ Α. (2002) Η μεταβολική τύχη της φλουμεκίνης στην Artemia fransiscana. Πιθανός ρόλος της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης. (42 σελ.) # Επιβλ.: Κ. Καστρίτσης – Μ. Τουράκη
The metabolic fate of flumequine in Artemia fransiscana.  Possible role of glutathione transferase. 

 ΚΑΡΑΒΙΔΑ Π. (2004) Δραστικότητα των προβιοτικών βακτηρίων Bacillus subtillis και Lactobacillus plantarum ενάντια στο βακτήριο Vibrio anguillarum – Βιοενσωμάτωση/ Εφαρμογές των προβιοτικών βακτηρίων σε ναυπλίους Artemia σταδίου ΙΙ (  54 σελ.) # Επιβλ.: Σ. Κολιάης -Μ. Τουράκη
Activity of the probiotic bacteria Bacillus subtillis and Lactobacillus plantarum against the bacterium Vibrio anguillarum -
Bioencapsulation/ Applications of probiotics in stage II Artemia nauplii 

 KΟΖΙΩΤΗΣ Μ. (2005)Επίδραση του προβιοτικού βακτηρίου Lactococcus lactis στο παθογόνο βακτήριο των ψαριών Vibrio anguillarum: Εφαρμογή στιος υδατοκαλλιέργειες. (47 σελ.) # Επιβλ.: Μ. Τουράκη
Effect of the probiotic bacterium Lactococcus lactis against the fish pathogen Vibrio anguillarum: Application in aquaculture. 

 ΚΟΤΡΩΤΣΗ Η. (2006) Χρήση των στελεχών Bacillus subtillis και Lactobacillus plantarum ως προβιοτικά χορηγούμενα διαμέσου της ζωντανής τροφής Artemia και επίδραση αυτών στο παθογόνο για τα ψάρια βακτήριο Vibrio anguillarum (86 σελ.) # Επιβλ.: Μ. Τουράκη
Use of the strains Bacillus subtillis and Lactobacillus plantarum administered through the live fish feed Artemia and their effect on the fish pathogen Vibrio anguillarum 

ΜΑΜΑΡΑ Α. (2007) Χαρακτηρισμός και αντιμικροβιακή δράση ουσιών που παράγονται από το προβιοτικό βακτήριο Bacillus subtillis (47 σελ.) Επιβλ.: Μ. Τουράκη
Characterization ant antimicrobial action of substances produced by the probiotic bacterium Bacillus subtillis 

ΤΟΥΛΟΥΠΗ Α. (2007) Μερικός χαρακτηρισμός και αντιμικροβιακή δράση ουσιών που παράγονται από το προβιοτικό βακτήριο Lactococcus lactis. (60 σελ.) Επιβλ.: Μ. Τουράκη
Partial Characterization ant antimicrobial action of substances produced by the probiotic bacterium Lactococcus lactis.

ΦΡΥΔΑΣ Η. (2010). Απομόνωση και invitro αντιμικροβιακή δράση εξωτοξινών του προβιοτικού βακτηρίου Bacillussubtilis. (69 σελ.). Επιβλ.: Μ. Τουράκη.

  1. Isolation and in vitro antibacterial action of exotoxins of the probiotic bacteria Bacillus subtilis.

Επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

1. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ε. (2011). Μελέτη του μηχανισμού διαλυτοποίησης ανόργανων φωσφορικών ενώσεων στο στέλεχος Pseudomonas sp.

Επιβλ.: Σιβροπούλου Α., Τουράκη Μ.

Β. Πρακτική Άσκηση
Συνεργασία με τα ακόλουθα εκπαιδευτικά κέντρα:
Εργαστήριο Προγεννητικού Ελέγχου- Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, Αθήνα 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης Μαμάτσειο 
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Σάμου 
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 
 
ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1987: «Συγκριτικές μελέτες στη βιοχημεία και φυσιολογία ασπονδύλων» ερευνητικό πρόγραμμα επιδοτούμενο από την Ε.Ε., Ουαλλία (Επιστημονικώς υπεύθυνος: Καθηγ. J. Barett)
1990-1992: Κοινοτικό Ερευνητικό Πρόγραμμα FAR (Fisheries and aquaculture research) DG-XIV, AQ.1.94 “Improved therapeutics and prophylaxis in marine aquaculture through the use of supplementation techniques with the live food preys Brachionus and Artemia». Συμμετέχοντες οργανισμοί: Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. (Επιστημονικώς υπεύθυνος: Καθηγ. Κ. Καστρίτσης), Πανεπιστήμιο Γάνδης (Βέλγιο), Πανεπιστήμιο Sterling ( Μεγ. Βρεττανία)
1993-1995: Κοινοτικό Ερευνητικό Πρόγραμμα Agro-Industrial, DG-XIV, AIR 2-CT93-1600, «Oral delivery of chemotherapeutics in marine larviculture of fish. Phase II: Optimization and applications». (Επιστημονικώς Υπεύθυνος Καθηγ. Κ. Καστρίτσης). Συμμετέχοντες οργανισμοί: Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Γάνδης (Βέλγιο).
1994-1995: Ερευνητικό Πρόγραμμα Υπουργείου Γεωργίας: «Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης Artemia ως ζωντανού οχήματος μεταφοράς αντιβιοτικών και εμβολίων για τη χρησιμοποίηση από προνυμφικά στάδια καλλιεργούμενων ιχθύων» (Επιστημονικώς υπεύθυνος: Καθηγ. Κ. Καστρίτσης) Εργ. Γενικής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
1995: Διδασκαλία στα ΚΕΚ με θέμα «Υδατοκαλλιέργειες», Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

VΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
1.    Τίτλος: Επαγωγή του παράδοξου του ασβεστίου στην εμποτισμένη καρδιά αμφιβίων. 
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Μπέης Ι.
Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Ιωάννινα 1986

2.    Τίτλος: The calcium paradox: enzymatic, electrophysiological and contractile characteristics in the isolated frog heart. 
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Μπέης Ι.
Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Πάτρα 1988

3.    Τίτλος: Επίδραση δισθενών ιόντων στο παράδοξο του ασβεστίου σε απομονωμένη καρδιά βατράχου.
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Μπέης Ι.
Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Κομοτηνή, 1989

4.    Τίτλος: Μεταβολικές επιδράσεις του παράδοξου του ασβεστίου στην καρδιά του αμφίβιου Rana ridibunda. 
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Μπέης Ι.
Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Μυτιλήνη 1990

5.    Τίτλος: Επίδραση της αδενοσίνης στο παράδοξο του ασβεστίου στην απομονωμένη καρδιά βατράχου.
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Λάζου Α. 
Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Ηράκλειο Κρήτης 1991

6.    Τίτλος: Η Artemia ως φορέας αντιβιοτικών στις υδατοκαλλιέργειες: Μελέτη της βιοεγκύστωση των αντιβιοτικών Trimethoprim και Sulfamethoxazole.
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Ρήγας Π., Περγαντάς Π., Αμπατζόπουλος Θ. Και Καστρίτσης Κ.
Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Ηράκλειο Κρήτης 1991

7.    Τίτλος: Θεραπεία ασθενειών γόνου καλλιεργούμενων ψαριών με τη μέθοδο της βιοεγκύστωσης χημειοθεραπευτικών ουσιών στην Artemia. 
Συγγραφείς: Μουρελάτος Σ., Μ. Τουράκη και Κ. Καστρίτσης.
Πηγή: Πρακτικά 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Ξάνθη, 4-6 Ιουνίου 1993

8.    Τίτλος: Τα λιποσώματα ως φορέας αντιβιοτικών στις υδατοκαλλιέργειες. 
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Ρήγας Π., Περγαντάς Π. Και Καστρίτσης Κ. 
Πηγή: Πρακτικά Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) Βόλος 1994

9.    Τίτλος: Βιοεγκύστωση αντιμικροβιακών παραγόντων για τη θεραπεία βακτηριακής αιτιολογίας νοσημάτων σε ιχθύδια λαβρακιού (Dicentrarchus labrax). Εκτίμηση διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων.
Συγγραφείς: ΜουρελάτοςΣ., Τουράκη Μ., Σαββίδης Γ. και Καστρίτσης Κ. 
Πηγή: Πρακτικά 1ο Διεθνές Συνέδριο Θαλασσοκαλλιεργειών της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Αθήνα 1994.

10.    Τίτλος: Η χρήση της μεθόδου της βιοενσωμάτωσης για τη θεραπεία βακτηριακών ασθενειών προνυμφών λαβαρακιού. 
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Μουρελάτος Σ., Λαδουκάκης Μ., Προκοπίου Κ., Σουλούνιας Γ., ΚαλαιτζοπούλουΣ., Καραμανλίδου Χ., Μαυρουδής Δ. Και Καστρίτσης Κ. 
Πηγή: Πρακτικά, 2ο Συνέδριο Σ.Ε.Θ., «Υδατοκαλλιέργειες Έρευνα και Παραγωγή», Θεσσαλονίκη 1995

11.    Τίτλος: The use of bioncapsulated oxolinic acid for the treatment of bacterial diseases in fish larviculture. 
Συγγραφείς: Τουράκη Μ., Καραμανλίδου Χ., Κάτσαρης Ν., Προκοπίου Κ., και Καστρίτσης Κ. 
Πηγή: Πρακτικά, 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Υδατοκαλλιεργειών, Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη 1998.

12.    Τίτλος: Evaluation of the use of various chemotherapeutics for the treatment of bacterial diseases of seabass larvae. 
Συγγραφείς: ΤουράκηΜ., Καραμανλίδου Χ., Σαββίδης Γ., Σωτηράκη Ελ., Λαδουκάκης Μ., Προκοπίου Κ., Κολιάης Σ. Και Καστρίτσης Κ. 
Πηγή: 9th International Conference of the European Association of Fish Pathologists on the “Diseases of  Fish and Shellfish” Rhodes 1999

13.    Τίτλος:      Χορήγηση Lactococcus lactis σε ιχθύδια λαβράκιού μέσω βιοενσωμάτωσης σε ναυπλίους    Artemia με σκοπό την προστασία έναντι της δονακίωσης (από Vibrio anguillarum).
Συγγραφείς: Μ. Κοζιώτης, Χ. Καραμανλίδου, Μ. Τουράκη
Πηγή:          Πρακτικά 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005, σελ 93

14.    Τίτλος:   Βιοενσωμάτωση του Bacillus subtilis σε ναυπλίους Artemia. O ρόλος της ενάντια στη δονακίωση που προκαλεί το Vibrio anguillarum.
Συγγραφείς: Π. Καραβίδα, Χ. Καραμανλίδου, Σ. Κολιάης,  Μ. Τουράκη
Πηγή:        Πρακτικά 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005, σελ 94

15.    Τίτλος:   Ανασταλτική δράση των προβιοτικών βακτηρίων  Bacillus subtilis και Lactococcus lactis στην ανάπτυξη στελεχών διαφόρων μικροοργανισμών.
Συγγραφείς: Α. Μαμάρα, Κ.  Τουλούπη, Μ. Τουράκη, Χ. Καραμανλίδου
Πηγή:        Πρακτικά 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, Μάιος 2006, σελ. 239-240

16.  Τίτλος: Απομόνωση και in vitro αντιμικροβιακή δράση  εξωτοξινών του προβιοτικού βακτηρίου Bacillus subtilis

Συγγραφείς: Φρύδας, Η., Καραμανλίδου Χ., Τουράκη Μ.

Πηγή: Πρακτικά 32ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Καρπενήσι, 2010, σελ. 412-41317

17.  Tίτλος:Καταβολισμός της αμπικιλλίνης από Pseudomonassynxantha και Pseudomonassp. σε αστικά απόβλητα.

Συγγραφείς: Παπαδοπούλου Γ.,    Κωνσταντίνου Μ., Τουράκη Μ. και Σιβροπούλου Α.

Πηγή: 3ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Mikrobiokosmos, Θεσσαλονίκη, 2010

18. Τίτλος: Ο ρόλος των προβιοτικών στις υδατοκαλλιέργειες.

Συγγραφείς: Τουράκη Μ.

Πηγή:   3ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Mikrobiokosmos, Θεσσαλονίκη, 2010.

 

VII. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Επιτροπή Ποσοτικοποίησης 
Επιτροπή Προμήθειας Υλικών Εργαστηρίων, Τομέα Γ.Α.Μ.Β.
Επιτροπή Προγράμματος Υπαίθριων Ασκήσεων Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.
Επιτροπή Δημιουργίας Ιστοσελίδων Τομέα
Εκπρόσωπος Τομέα στη  Γενική Συνέλευση Τμήματος Βιολογίας και στην Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (2008-2009)
Μέλος Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (2009) 
 

Επιτροπή Επικοινωνίας και Πολιτισμού (2011-12)

Επιτροπή Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού (2011-12)

Οργανωτική Επιτροπή «Ημέρα DNA»

Υπεύθυνη για τις προμήθειες χημικών- αναλωσίμων για τις εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών, του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας

VIIΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1989-2004: Συνολικά 185 αναφορές των εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά

Α. Κριτής  Επιστημονικών Περιοδικών
Aquacultural Engineering, 1999.
Journal of Fish Diseases, 2006
Aquaculture, 2008
Journal of Biological Research, 2009
   Crustaceana

 Journal of Separation Science

IX. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
-    Αρθρογραφία επί θεμάτων βιοχημικού ενδιαφέροντος (O ρόλος της CPK, Διατροφή αθλητών, Φαρμακοδιέγερση) σε εκλαϊκευμένη μορφή,  στην ιστοσελίδαhttp://swim-news.gr  
-    Μέλος στην Επιτροπή Δράσης της ΧΑΝΘ 
-    Κατασκευή και διατήρηση www.ymcaswim.gr και www.swimnet.wordpress.com

X. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Ένωση Ελλήνων Χημικών
Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων
Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών.

Mikrobiokosmos

ΠλατφόρμαΤεχνολογίαςκαιΚαινοτομίαςτηςΕλληνικήςΥδατοκαλλιέργειας (Hellenic Aquaculture Technology & Innovation Platform -HATiP) THEMATIC AREA 7: FISH HEALTH and WELFARE

XI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α. Διδακτορική Διατριβή
Τουράκη Μ. 1990. «Μελέτη του παράδοξου του ασβεστίου στην απομονωμένη καρδιά του αμφίβιου Rana ridibunda» Επιβλέπων Ι. Μπέης, Τμήμα Βιολογίας, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ. σελ. 274

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

1. Τitle:Evaluation of the probiotic strain Lactococcus lactis subsp. lactis as a protective tool for European sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) larvae against bacterial infections.

Authors: Touraki M., Karamanlidou G., Koziotis M., ChristidisI. 

Source: Aquaculture International (in press)

2. Title: Partial purification and characterization of a bacteriocin produced by Bacillus subtillis NCIMB 3610 that exhibits antimicrobial activity against fish pathogens.

Authors: Touraki M., Frydas I., Karamanlidou G., Mamara A.

Source:  J Biol. Res.(2012) (in press).   

3. Title: Evaluation of the probiotics Bacillus subtilis and Lactobacillus plantarum bioencapsulated in Artemia nauplii against vibriosis in European sea bass larvae (Dicentrarchus labrax, L.).

Authors: Touraki M. , Karamanlidou G., Karavida P., Karamanoli C.

 Source: World J Microb. Biotech. (2012, in press)

4. Title: Treatment of vibriosis in sea bass larvae with oxolinic acid administered by bath or through medicated nauplii of Artemia franciscana (L.): Efficacy and residual kinetics.

Authors:Touraki M., Niopas I. and Karagiannis V. 

SourceJ Fish Diseases (2012, in press)

5.     Title: Bioencapsulation and pharmacokinetic study of oxolinic acid in rotifers (Brachionus plicatilis), Artemia franciscana  nauplii and metanauplii.

 Authors: TourakiM. and Niopas I.

 Source:  Aquaculture Research(2012). doi: 10.1111/j.1365-2109.2011.03075.

6.   Title: Efficacy of flumequine administered either by bath or  through medicated nauplii of Artemia fransiscana (L.) in the treatment of vibriosis in sea bass larvae.

  Authors: Touraki, M.; Niopas, I.; Ladoukakis, E.; Karagiannis, V.

  Source: Aquaculture: 2010, 306 (1-4), 146-152

7.    Title: Glutathione S-transferase in the branchiopod Αrtemia salina 
  Authors: Papadopoulos,A.I.; Lazaridou,E.; Mauridou,G.; Touraki,M. 
  Source: Mar.Biol., 2004, 144, 2, 295-301 
 
8.    Τitle: High-performance liquid chromatographic determination of oxolinic acid and flumequine in the live fish feed Artemia 
  Authors: Touraki,M.; Ladoukakis,M.; Prokopiou,C. 
  Source: Journal of Chromatography B, 2001, 751, 2, 247-256 
 
9.    Title: Bioaccumulation of trimethoprim, sulfamethoxazole and N-acetyl-sulfamethoxazole in Artemia nauplii and residual kinetics in seabass larvae after repeated oral dosing of medicated nauplii 
  Authors: Touraki,M.; Niopas,I.; Kastritsis,C. 
  Source: Aquaculture, 1999, 175, 1-2, 15-30 
 
10.    Title: Bioencapsulation of chemotherapeutics in Artemia as a means of prevention and treatment of infectious diseases of marine fish fry 
  Authors: Touraki,M.; Mourelatos,S.; Karamanlidou,G.; Kalaitzopoulou,S.; Kastritsis,C. 
  Source: Aquacult.Eng., 1996, 15, 2, 133-147 
 
11.    Title: Liposome mediated delivery of water soluble antibiotics to the larvae of aquatic animals 
  Authors: Touraki,M.; Rigas,P.; Kastritsis,C. 
  Source: Aquaculture, 1995, 136, 1-2, 1-10 
 
12.    Title: Determination of Oxytetracycline in the Live Fish Feed Artemia using High-Performance Liquid-Chromatography with Ultraviolet Detection 
  Authors: Touraki,M.; Rigas,P.; Pergandas,P.; Kastritsis,C. 
  Source: Journal of Chromatography B-Biomedical Applications, 1995, 663, 1, 167-171 
 
13.    Title: Protective Effect of Adenosine Against a Calcium Paradox in the Isolated Frog-Heart 
Authors: Touraki,M.; Lazou,A. 
Source: Can.J.Physiol.Pharmacol., 1992, 70, 1, 115-120 
 
14.    Title: Protective Effects of Manganese, Cobalt, Nickel, and Barium Against a Calcium Paradox in the Isolated Frog-Heart 
Authors: Touraki,M.; Beis,I. 
Source: J.Exp.Zool., 1991, 259, 3, 287-293 
 
15.    Title: Alterations in the Energy-Metabolism of the Isolated Perfused Frog-Heart during Calcium Depletion and Subsequent Repletion 
Authors: Touraki,M.; Beis,I. 
Source: Journal of Comparative Physiology B-Biochemical Systemic and Environmental Physiology, 1991, 161, 1, 85-92 
 
16.    Title: Effects of Calcium Depletion and Calcium Paradox on the Ultrastructure of the Frog-Heart 
Authors: Touraki,M.; Thomopoulos,G.N.; Beis,I. 
Source: J.Submicrosc.Cytol.Pathol., 1991, 23, 2, 295-303 
 
17.    Title: Characterization of the Calcium Paradox in the Isolated Perfused Frog-Heart - Enzymatic, Ionic, Contractile and Electrophysiological Studies 
Authors: Touraki,M.; Beis,I. 
Source: Journal of Comparative Physiology B-Biochemical Systemic and Environmental Physiology, 1990, 160, 1, 113-118 
 
18.    Title: Purification of Cytosolic Glutathione Transferases from Schistocephalus-Solidus (Plerocercoid) - Interaction with Anthelmintics and Products of Lipid-Peroxidation 
Authors: Brophy,P.M.; Papadopoulos,A.; Touraki,M.; Coles,B.; Korting,W.; Barrett,J. 
Source: Mol.Biochem.Parasitol., 1989, 36, 2, 187-196

 

Γ. Δημοσιεύσεις σε βιβλία-proceedings συνεδρίων μετά από κρίση
1.    Touraki M., Rigas P., Pergantas P., Abatzopoulos TH., and Kastritsis  C. (1991). Optimization of the bioencapsulation method of Trimethorpim and Sulfamethoxazole in Artemia nauplii.  LARVI’91: Special Edition of the European Aquaculture Society, Vol. 15, p. 415-417
2.    Τουράκη Μ., Καραμανλίδου Χ., Κάτσαρης Ν., Προκοπίου Κ. Και Καστρίτσης Κ. (1998) The use of bioencapsulated oxolinic acid for the treatment of bacterial diseases in fish culture. 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Υδατοκαλλιεργειών, Δ.Ε.Θ., 18-21 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη
3.    Σ. Μουρελάτος, Μ. Τουράκη, Γ. Σαββίδης, Γ. Σουλούνιας, Κ. Κατσρίτσης (1999) Πειραματική δοκιμή βιοεγκύστωσης αντιμικροβιακού παράγοντα για τη θεραπεία βακτηριακής αιτιολογίας νοσημάτων σε ιχθύδια λαυρακιού (Dicentrarchus labrax). Eκτίμηση διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων. Δελτίο Ελλ. Κτην. Εταιρείας 50(2): 116-126.
4.     Touraki M., Karamanlidou Gh., Savvidis G., Sotiraki E., Ladoukakis M., Prokopiou K., Koliais S. and Katsritsis C. (1999). Evaluation of the use of various chemotherapeutics for the treatment of bacterial diseases of seabass larvae. 9th International Conference of the European Association of Fish Pathologists on the “Diseases of Fish and Shellfish” 19-24 September 1999, Rhodes, Greece. 

Δ. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα
1995: Σημειώσεις ΚΕΚ, Α.Π.Θ. « Στοιχεία Φυσιολογίας και Αναπαραγωγής Ψαριών»

E. Βιβλία
1993: Μετάφραση και μεταφραστική επιμέλεια του βιβλίου «The natural history of evolution» του Phillip Whitfield, Marshall Editions, London

ΣΤ. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
2008: Σημειώσεις Διαλέξεων Βιοχημείας (κεφάλαιο Ένζυμα) σε ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.