Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαργαρίτα Χατζοπούλου - Κλαδαρά

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θέση: Καθηγήτρια
Επώνυμο : Χατζοπούλου- Κλαδαρά
Όνομα : Μαργαρίτα
Διεύθυνση : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Θεσσαλονίκη 54124
Τηλ. Γραφείου :2310998303
Email: cladaras@bio.auth.gr

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Πτυχίο Φυσιογνωστικού τμήματος, 1973
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διδακτορικό Μοριακής Βιολογίας, 1982
Texas Woman’s University, Denton, TX.

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Πανεπιστημιακή Βοηθός, 1973-1978
Έδρα Γενικής Βιολογίας και Γενετικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Post-doctoral Fellow, 1982-1983
Department of Microbiology
St. Louis University School of Medicine, St. Louis, MO
Αντικείμενο έρευνας? Μηχανισμοί έκκρισης γλυκοπρωτεϊνών.

Research Associate, 1983-1984
Department of Biology
Washington University, St. Louis, MO
Αντικείμενο έρευνας? Ρόλος της δευτεροταγούς δομής του αγγελιοφόρου RNA (mRNA) στην αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της μετάφρασης.

Research Associate, 1984-1986
Section of Molecular Genetics, Dept. of Medicine
Boston University Medical Center, Boston, MA
Αντικείμενο έρευνας? Δομή και λειτουργία ανθρωπίνων λιποπρωτεϊνών.

Research Associate, 1986-1987
Frederick Cancer Research Facility
NCI-Basic Research Program, Frederick, MD
Αντικείμενο έρευνας? Μηχανισμοί ρύθμισης της έκφρασης γονιδίων του HIV.

Instructor, 1988-1991
Section of Molecular Genetics, Dept. of Medicine
Boston University Medical Center, Boston, MA
Αντικείμενο έρευνας? Ρύθμιση και λειτουργία ανθρωπίνων λιποπρωτεϊνών.

Assistant Professor, 1991-1997
Section of Molecular Genetics, Dept.of Medicine
Boston University Medical Center, Boston, MA
Αντικείμενο έρευνας? Δομή και λειτουργία μεταγραφικών παραγόντων και ο ρόλος τους στην έκφραση ανθρωπίνων λιποπρωτεϊνών.

Associate Professor, 1998-1999
Section of Molecular Genetics, Dept. of Medicine
Boston University Medical Center, Boston, MA
Αντικείμενο έρευνας? Δομή και λειτουργία μεταγραφικών παραγόντων και ο ρόλος τους στην έκφραση ανθρωπίνων λιποπρωτεϊνών .

Καθηγήτρια Βιοχημείας, 1999-2000
Ιατρική Σχολή
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 2000-2005
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ

Καθηγήτρια, 2005-σήμερα
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ

Adjunct Associate Professor, 2000-σήμερα
Section of Molecular Genetics, Dept. of Medicine
Boston University Medical Center, Boston, MA

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Δομή και λειτουργία ρυθμιστικών παραγόντων και ο ρόλος τους στην έκφραση ανθρωπίνων λιποπρωτεϊνών. Γονιδιακή ρύθμιση κατα τη διαφοροποίηση λιποκυττάρων. Μελέτη πυρηνικών υποδοχέων. Διερεύνηση μοριακών μηχανισμών φυτικών παραγώγων με υπολιπιδαιμική δράση και αντικαρκινική δράση. MicroRNA και καρκίνος.

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Διδασκαλία του μαθήματος "Βιολογία Ανάπτυξης", 2000-σήμερα, ΑΠΘ
Διδασκαλία του μαθήματος "Μηχανισμοί Διαφοροποίησης", 2001-σήμερα, ΑΠΘ"

Πρακτική Άσκηση
Επίβλεψη 10 πρακτικών ασκήσεων

Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

1. Κολιτσίδα Μ. Επίδραση του φυσικού οίστρου στα επίπεδα DNA, RNA και πρωτεϊνών στο μυομήτριο και ενδομήτριο προβατίνων φυλής Χίου (2002).
2. Κοταντάκη Π. Μελέτη της περιοχής πρόσδεσης του συνδέτη (LBD) του μεταγραφικού παράγοντα HNF-4α: Επίδραση των σημειακών μεταλλάξεων στα αμινοξέα Val-178, Met-182 και Gln-185 στην ενεργότητα του HNF-4α (2002).
3. Μαλλιαρίδου Σ. Μελέτη της περιοχής πρόσδεσης του συνδέτη (LBD) του μεταγραφικού παράγοντα HNF-4α: Επίδραση των μεταλλάξεων Ser-181-Val και Val-178-Gly/Ser-181-Val στην ενεργότητα του HNF-4α (2002).
4. Οικονόμου Π. Επίδραση του συγχρονισμένου οίστρου στα επίπεδα DNA, RNA και πρωτεϊνών στο μυομήτριο και ενδομήτριο προβατίνων φυλής Χίου (2002).
5. Δημητριάδης Κ. Λειτουργικός χαρακτηρισμός αμινοξέων που συμμετέχουν στην επιφάνεια διμερισμού του HNF-4α (2003).
6. Κύρκου Α. Ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 : Μελέτη της μεθυλίωσης του εξονίου 5 και μεγέθυνση της περιοχής των εξονίων 4-9 με RT-PCR σε καρκίνο του πνεύμονα (2003) (Συνεπίβλεψη Σ. Κουϊδου).
7. Ιορδανίδου Α. Επίδραση της 9-Nitrocamptothecin (9-NC) στην έκφραση του γονιδίου της απολιποπρωτεΐνης Β (2004).
8. Παπαζαχαρίου Λ. Επίδραση των συγκεντρώσεων του εντομοκτόνου Imidacloprid 10-7 Μ, 10-6 Μ, 10-5 Μ για 6, 24 και 48 ώρες στη βιωσιμότητα των PC12 κυττάρων και διαφοροποίηση τους από το νευροαυξητικό παράγοντα (NGF) (2004) (Συνεπίβλεψη Γ. Θεοφιλίδης).
9. Τσεκούρα Χ. Επίδραση των συγκεντρώσεων του εντομοκτόνου Imidacloprid 10-9 Μ, 10-8 Μ, 10-7 Μ για 6, 24 και 48 ώρες στη βιωσιμότητα των PC12 κυττάρων και διαφοροποίηση τους από το νευροαυξητικό παράγοντα (NGF) (2004) (Συνεπίβλεψη Γ. Θεοφιλίδης).
10. Χατζητομάρης Α. Διερεύνηση του ρόλου της φωσφορυλίωσης μέσω MAP κινασών στον μεταγραφικό παράγοντα HNF-4 (2004).
11. Πασαδάκη Θ. Μελέτη της έκφρασης της σαπερονίνης p26 και της σωληνίνης στα εμβρυϊκά στάδια της Αρτέμιας (2005) (Συνεπίβλεψη Θ. Αμπατζόπουλος).
12. Παπαδάκης Ε. Συσχέτιση της παρουσίας του ιού HPV με την: α. de novo μεθυλίωση του γονιδίου p53 σε τραχηλικά επιχρίσματα και β. έκφραση του γονιδίου p16 σε καρκινώματα του πνεύμονα (2005) ( Συνεπίβλεψη: Κουΐδου-Ανδρέου Σ. )
13. Φαιδωνίδης Κ. Ανίχνευση μεθυλίωσης στον υποκινητή του p16 σε τραχηλικά επιχρίσματα από υγιή πληθυσμό. Συσχέτιση με επιδημιολογικά δεδομένα. (2007). (Συνεπίβλεψη: Κουΐδου-Ανδρέου Σ. )
14. Οικονομίδου Ε. Διερεύνηση της non-CpG μεθυλίωσης στο 5ο εξόνιο του γονιδίου p53 στο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. (2008)
15. Φούντογλου Ν.. Απομόνωση τμήματος του υποκινητή του ανθρώπινου γονιδίου της λιπίνης-1 (LPIN1) και διαγοροποίηση λιποκυττάρων (2008).
16. Ίγκεντοχ Α. Μελέτη της επίδρασης ενός αιθερίου ελαίου με υπολιπιδαιμικές ιδιότητες στα επίπεδα της απολιποπρωτεΐνης ΑΙ (2008).
17. Πολύζου A. Επίδραση του microRNA miR-24 στην έκφραση της απολιποπρωτεϊνης A-II. (2009)

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Βιολογίας
Α. Διδασκαλία
Συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων "Δομή και οργάνωση του γονιδιώματος" και "Γενετική Μηχανική" της κατεύθυνσης Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Βιολογίας, 2001-σήμερα, ΑΠΘ

Β. Διπλωματικές Εργασίες
Επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

1. Πίλτση Ο. Εισαγωγή σημειακών μεταλλάξεων στο μεταγραφικό παράγοντα HNF-4α και μελέτη της επίδρασης τους στην ικανότητα διμερισμού και πρόσδεσης στο DNA (2003).

2. Αγγίδου Σ. Ανίχνευση του mRNA του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53 σε όγκους καρκίνου του πνεύμονα και συσχέτιση με την υπερμεθυλίωση του εξονίου 5 (2004). (Συνεπίβλεψη Σ. Κουίδου).

3. Μαυροματίδης Β. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης από ανάλογα των θυρεοειδικών ορμονών (2005).

4. Τσεκούρα Χ. Ενίσχυση και βιοπληροφορική ανάλυση τμήματος του γονιδίου του πυρηνικού υποδοχέα HNF-4 του Mytilus Galloprovincialis (2006). (Συνεπίβλεψη Ζ. Σκούρας).

5. Ιωάννου Α. Διερεύνηση των πολυμορφισμών του υποδοχέα της LDL χοληστερόλης με τεχνικές αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) και αλληλούχιση της κωδικής περιοχής του DNA (2008).

6. Καραγεωργόπουλος Χ. Απομόνωση νέων γονιδίων που πιθανόν σχετίζονται με τον καρκίνο του πνεύμονα, με τη μεθοδολογία της διαφορικής αποτύπωσης του RNA (mRNA Differential Display) (2008) (Συνεπίβλεψη Γ. Τζημαγιώργης).

7. Μασμανίδου Ε. Επίδραση των microRNAs στην έκφραση του HNF-4 (2008).

III. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

1. Ιορδανίδου Π. Ρόλος της δομής του μεταγραφικού παράγοντα HNF-4α στη γονιδιακή ρύθμιση των απολιποπρωτεϊνών (Φεβρουάριος 2005).
2. Αγγελίδου Ε. Ρόλος του πυρηνικού υποδοχέα HNF-4α στην έκφραση γονιδίων του ήπατος (Μάϊος 2005).
3. Ιορδανίδου Α. Διερεύνηση των σηματοδοτικών οδών των θυρεοειδικών υποδοχέων στην έκφραση γονιδίων στόχων τους στα καρδιομυοκύτταρα (Μάρτιος 2010).
4. Βαλλιάνου Ι. Μελέτη του μοριακού μηχανισμού της δράσης αιθερίων ελαίων που προκαλούν υπολιπιδαιμία (σε εξέλιξη).
5. Τσιμπλιούλη Χ. Αντικαρκινική δράση φλαβονοειδών φυσικής προέλευσης και ημισυνθετικών τους παραγώγων σε ανθρώπινα πρότυπα καρκίνου in vitro και in vivo (σε εξέλιξη).
6. Βατσέλλας Ι. Ο ρόλος της ιστόνης Macro-H2A στη ρύθμιση των γονιδίων που επάγονται μετά από ιική μόλυνση (σε εξέλιξη).

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Charles King Trust Fellowship, 1-7-1988 to 30-6-1990
Medical Foundation, Boston, MA
Apo B domains required for LDL assembly and secretion
Margarita Hadzopoulou-Cladaras

2. NIH HL 33952, 1-9-1988 to 31-8-1994
National Institutes of Health
Apoprotein variation and human disease
Vassilis I Zannis, Christos Cladaras
Margarita Hadzopoulou-Cladaras

3. Hood Foundation, 1-7-1990 to 30-6-1991
Medical Foundation, Boston, MA
Apolipoprotein B structure-function
Margarita Hadzopoulou-Cladaras

4. NIH HL 43909, 1-1-1990 to 31-12-1994
National Institutes of Health
Transcriptional activation of the apolipoprotein B gene
Christos Cladaras, Margarita Hadzopoulou-Cladaras

5. Grant in Aid, 1-7-1993 to 30-6-1996
American Heart Association
Transcriptional regulation of the human hepatic lipase gene by retinoic acid and thyroid hormone
Margarita Hadzopoulou-Cladaras

6. NIH DK 28195, 1-1-1995 to 31-12-1998
National Institutes of Health
Structure and Function of Intestinal Mucin
Thomas J. LaMont
Margarita Hadzopoulou-Cladaras
K.R.Bhaskar

7. Grant in Aid, 1-7-1996 to 30-6-1999
American Heart Association
Functional domains of nuclear receptor HNF-4
Margarita Hadzopoulou-Cladaras

8. NIH HL 33952, 1-9-1996 to 31-8-1999
National Institutes of Health
Apolipoprotein variation and human disease
Vassilis I. Zannis
Margarita Hadzopoulou-Cladaras

9. NIH HL 56104, 1-2-1997 to 31-1-2000
National Institutes of Health
Role of HNF-4 in Apolipoprotein B Gene Expression
Margarita Hadzopoulou-Cladaras

10. NIH AG 13925, 1-4-1997 to 31-3-01
National Institutes of Health
Effect of Aging on Preadipocyte Differentiation
James L. Kirkland
Margarita Hadzopoulou-Cladaras
Deborah E. Dobson

11. ΠΕΝΕΔ 1999
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μεταγραφικοί μηχανισμοί και μονοπάτια ενδοκυττάριας μεταγωγής σημάτων που ελέγχουν την έκφραση των γονιδίων των απολιποπρωτεϊνών και συμβάλλουν στην ομοιόσταση των λιπιδίων στο πλάσμα
Επιστημονικώς υπεύθυνος: Δ. Καρδάσης.
Συνεργαζόμενοι φορείς: Μ. Χατζοπούλου-Κλαδαρά, Β. Ζαννής

12. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 2002
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ρόλος των πυρηνικών υποδοχέων στην έκφραση γονιδίων του ήπατος και του λιπώδους ιστού
Επιστημονικώς υπεύθυνος: Μ. Χατζοπούλου-Κλαδαρά

13. SSA ( Specific Support Action) 1-1-2005 to 31-12-2005
Ευρωπαϊκή Ένωση
A prospective analysis of the mechanisms of nuclear hormone receptors and their potential as tools for the assessment of developmental toxicity
Coordinator : Dr. Mike Penman.
Συνεργαζόμενος φορέας: ΑΠΘ
Επιστημονικώς υπεύθυνος: Μ. Χατζοπούλου-Κλαδαρά

14. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, 2005-2007
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στα καρδιομυοκύτταρα απο ανάλογα των θυρεοειδικών ορμονών
Επιστημονικώς υπεύθυνος: Μ. Χατζοπούλου-Κλαδαρά
Συνεργαζόμενος φορέας: Α. Λάζου

15. ΠΕΝΕΔ 2003
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς
Επιστημονικώς υπεύθυνος: Δ. Θάνος.
Συνεργαζόμενος φορέας: Μ. Χατζοπούλου-Κλαδαρά, Γ. θηραίος

V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• Μέλος της επιτροπής για τα οικονομικά του τομέα Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας (Γ.Α.Μ.Β.)
• Εκπρόσωπος του τομέα ΓΑΜΒ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας,
• Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες"
• Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
• Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
• Εκπρόσωπος του Τμήματος Βιολογίας για τη συμμετοχή του τμήματος στο ιδρυματικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών σε θέματα "Φύλου και ισότητας"
• Επιτροπή διαλέξεων και σεμιναρίων του τμήματος Βιολογίας

VI. Κριτής σε Επιστημονικά Περιοδικά
Κριτής επιστημονικών εργασιών
Journal of Biological Chemistry
Journal of Lipid Research
Biochemistry
BBA
FEBS Journal
Oncogene
Development

Κριτής ερευνητικών προτάσεων

Εκλεγμένο μέλος στην FEBS Fellowship Committee, 2004-2008
Short term fellowships
Long term fellowships
Fellowship Follow-up Research Fund

VII. Προσκεκλημένος Ομιλητής

1. The molecular basis of a familial plasma apolipoprotein E deficiency.
National Cancer Institute - Basic Research Program.
Host? Dr. George N. Pavlakis, June 1986.

2. Effects of the trs protein on HIV expression.
4th Conference on Gene Regulation and Carcinogenesis.
Big Meadows Lodge. Virginia, October 27-30, 1987.

3. Expression of segments of the apoB-100 cDNA.
American Heart Association 62nd Scientific Sessions.
New Orleans, Louisiana. November 13-16, 1989.

4. Structure and function of human apolipoprotein B.
Department of Biophysics, Boston University School of Medicine.
October 1990.

5. Synthesis, secretion and flotation properties of human apoB17 (B17) expressed by C127 cells.
American Heart Association 63rd Scientific Sessions.
Dallas, Texas. November 12-15, 1990.

6. Identification of a cis-acting negative DNA element which modulates
human hepatic triglyceride lipase (HTGL) gene expression.
American Heart Association 65th Scientific Sessions.
New Orleans, Louisiana. November 16-19, 1992.

7. A cis-acting negative DNA element regulates human hepatic lipase gene expression. Evans Research and Training Program Seminar Series.
Department of Medicine, Boston University School of Medicine.
February 1993.

8. Regulation of the human hepatic triglyceride lipase (HTGL) gene by nuclear hormone receptors.
American Heart Association 66th Scientific Sessions.
Atlanda, Georgia. November 8-11, 1993.

9. Transcriptional regulation of human hepatic lipase gene.
Department of Pharmacology, Boston University School of Medicine.
February 1994.

10. Nuclear hormone receptors regulating apolipoprotein gene expression.
Invited lectures at the 2nd Conference on Atherosclerosis.
March 4-5, 1994. Miyakojima, Japan.

11. Molecular biology of lipoprotein metabolism.
Department of Internal Medicine, Fukuoka University Hospital
Host: Dr. Jun Sasaki, March 7, 1994.

12. Orphan receptor HNF-4 regulating apolipoprotein gene expression.
Department of Molecular Medicine, Tokyo University
Host: Dr. Hiroshige Itakura, March 9, 1994.

13. Apolipoprotein regulation and human disease.
Department of Biology, Texas Woman's University.
Host? Dr. Michael J. Rudick, April 1994.

14. Nuclear receptors regulating hepatic lipase gene expression.
Boston Area Receptor Society, 3rd annual meeting.
Host: Dr. David D. Moore, June 1-2, 1995.

15. Functional domains of nuclear receptor HNF-4.
The Whitaker Cardiovascular Institute, Boston University School of Medicine.
Host: Dr. Audrey M. Rudd, June 1995.

16. Role of HNF-4 in maturity-onset diabetes of the young (MODY1).
Millenium Corporation, Diabetes Section, Cambridge, MA.
Host: Dr. Sandra Glucksmann, April 8, 1997.

17. Structure-function relationships of nuclear receptor HNF-4.
Mount Sinai School of Medicine, Department of Physiology and Biophysics.
Host: Dr. Harrel Weinstein, June 11, 1997.

18. The AF-1 domain of HNF-4 is an acidic activator that mediates interactions through bulky hydrophobic residues.
Boston Area Receptor Society, 5th annual meeting.
Host: Dr. Myles Brown, June 17, 1997.

19. Γονιδιακή έκφραση κατά τη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων.
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Νοσημάτων Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμoύ.
Διοργανωτής: Dr. Κώστας Φαινέκος, Μαϊος, 2001

20. Mutations in the ligand binding domain of Hepatocyte Nuclear Factor-4α affect transcriptional activation and co-activator interaction.
American Heart Association , Scientific Sessions 2002.
Chicago, Illinois. November 17-20, 2002.

21. Δομή και λειτουργία του ηπατικού μεταγραφικού παράγοντα HNF-4.
Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ
Διοργανωτής: Dr. Αστέριος Τσιφτσόγλου, Οκτώβριος, 2003.

22. HNF-4α: Ένας ορφανός υποδοχέας προς αναζήτηση συνδέτη.
27ο Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών υπο την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαϊος 2005.

23. Nuclear hormone receptors: Structure-function relationships and their role as tools for evaluating the toxicity of chemicals.
University of Prague, Ιούλιος 2005

24. Μοριακοί μηχανισμοί δράσης του ηπατικού παράγοντα HNF-4.
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Διοργανωτής: Δρ. Κώστας Ιατρού, Μάρτιος 2006

25. Ανθρώπινες λιποπρωτεΐνες: Λειτουργία και κλινικές επιπτώσεις.
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μάρτιος 2007

VIII. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
American Heart Association
Council on Arteriosclerosis.

American Society for Microbiology
Chapter of Molecular Biology.

Ελληνική Εταιρία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

Society for the research of endocrine and metabolic diseases

Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών

Ελληνική Εταιρία Αθηροσκλήρωσης

VIV. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α. Διδακτορική Διατριβή
1. An in vitro biosynthetic study of beta-glucosidase from Aspergillus niger. Ph. D Thesis, Texas Woman's University, Denton, TX., 1982.

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

1. Cladaras, M.H., Graham, T., and Kaplan, A. Interaction of Dictyostelium discoideum alpha-mannosidase with beef liver phosphomannosyl receptor. Effect of alkaline phosphatase treatment. Biochem. Biophys. Res. Commun. 116: 541-546, 1983. I.F. 2,8

2. Cladaras, M.H., and Kaplan, A. Maturation of alpha-mannosidase in Dictyostelium discoideum. Acquisition of endoglycosidase H resistance and sulfate. J. Biol. Chem. 259: 14165-14169, 1984.

4. Ray, B.K., Lawson, G.T., Kramer, J.C., Cladaras, M.H., Grifo, J.A., Abramson, R.D., Merrick, W.C., and Thach, R.E. ATP-dependent unwinding of messenger RNA structure by eucaryotic initiation factors. J. Biol. Chem. 260: 7651-7658, 1985. I.F. 6,5

5. Cladaras, C., Hadzopoulou-Cladaras, M., Avila, R., Nussbaum, A.L., Nicolosi, R., and Zannis, V.I. Complementary DNA derived structure of the amino-terminal domain of human apolipoprotein B and size of its messenger RNA transcript. Biochemistry 25: 5351 5357, 1986.

6. Cladaras, C., Hadzopoulou-Cladaras, M., Nolte, R.T., Atkinson, D., and Zannis, V.I. The complete sequence and structural analysis of human apolipoprotein B-100: relationship between apoB-100 and apoB-48 forms. The EMBO J. 5: 3495-3507, 1986.

7. Cladaras, C., Hadzopoulou-Cladaras, M., Felber, B.K., Pavlakis, G., and Zannis, V.I. The molecular basis of a familial apoE deficiency: an acceptor splice site mutation in the third intron of the deficient apoE gene. J. Biol. Chem. 262: 2310-2315, 1987.

8. Lawson, G.T., Cladaras, M. H., Ray, B.K., Lee, K.A., Abramson, R.D., Merrick, W.C., and Thach, R.E. Discriminatory interaction of purified eucaryotic initiation factors 4F plus 4A with the 5' ends of reovirus messenger RNAs. J. Biol. Chem. 263: 7266-7276, 1988.

9. Hadzopoulou-Cladaras, M., Felber, B.K., Cladaras, C., Athanassopoulos, A., Tse, A., and Pavlakis, G.N. The rev (trs/art) protein of Human Immunodeficiency Virus Type 1 affects viral mRNA and protein expression via a cis-acting sequence in the env region. J. Virology 63: 1265-1274, 1989.
10. Felber, B.K., Hadzopoulou-Cladaras, M., Cladaras, C., Copeland, T., and Pavlakis, G.N. Rev protein of Human Immunodeficiency Virus Type 1 affects the stability and transport of the viral mRNA. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86: 1495-1499, 1989.
11. Zanni, E.E., Kouvatsi, A., Hadzopoulou-Cladaras, M., Krieger, M., and Zannis, V.I. Expression of apoE gene in Chinese hamster cells with a reversible defect in O-glycosylation. J. Biol. Chem. 264: 9137-9140, 1989.

12. Kardassis, D., Hadzopoulou-Cladaras, M., Ramji, D.P., Cortese, R., Zannis, V.I., and Cladaras, C. Characterization of the promoter elements required for hepatic and intestinal transcription of the human apoB gene. Definition of the DNA-binding site of a tissue-specific transcriptional factor. Mol. Cell Biol. 10: 2653-2659, 1990.
13. Ogami, K., Hadzopoulou-Cladaras, M., Cladaras, C., and Zannis, V.I. Promoter elements and factors required for hepatic and intestinal transcription of the human apoCIII gene. J. Biol. Chem. 265: 9808-9815, 1990.
14. Herscovitz, H., Hadzopoulou-Cladaras, M., Walsh, M., Cladaras, C., Zannis, V.I., and Small, D.M. Expression, secretion and lipid-binding characterization of the N-terminal 17% of apolipoprotein B. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 88: 7313-7317, 1991.

15. Ladias, A. A. J., Hadzopoulou-Cladaras, M., Kardassis, D., Cardot, P., Cheng, J., Zannis, V.I. and Cladaras, C. Transcriptional regulation of human apolipoprotein genes ApoB, ApoCIII, and ApoAII by members of the steroid hormone receptor superfamily HNF-4, ARP-1, EAR-2, and EAR-3. J. Biol. Chem. 267: 15849-15860, 1992.

16. Zannis, V.I., Kardassis, D., Cardot, P., Hadzopoulou-Cladaras, M., Zanni, E.E., and Cladaras, C. Molecular biology of the human apolipoprotein genes: gene regulation and structure/function relationship. Curr. Opin. Lipid. 3: 96-113, 1992.

17. Hadzopoulou-Cladaras, M., and Cardot, P. Identification of a cis-acting negative DNA element which modulates human hepatic triglyceride lipase gene expression. Biochemistry 32: 9657-9667, 1993.

18. Turner, B. S., Bhaskar, K. R., Hadzopoulou-Cladaras, M., Specian, R. D., and LaMont, J. T. Isolation and characterization of cDNA clones encoding pig gastric mucin. Biochem. J. 308: 89-96, 1995.

19. Kardassis, D., Tzameli, I., Hadzopoulou-Cladaras, M., Talianidis, I. and Zannis, V. Distal apolopoprotein C-III regulatory elements F to J act as a general modular enhancer for proximal promoters that contain hormone response elements: synergism between Hepatic Nuclear Factor-4 molecules bound to the proximal promoter and distal enhancer sites. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 17: 222-232, 1997.

20. Hadzopoulou-Cladaras, M., Kistanova, E., Evagelopoulou, C., Zeng, S., Cladaras, C, and Ladias, J.A.A. Functional domains of the nuclear receptor Hepatocyte Nuclear Factor 4. J. Biol. Chem. 272: 539-550, 1997.

21. Hadzopoulou-Cladaras, M., Lavrentiadou. S.N., Zannis, V. I., and Kardassis, D. Transactivation of the apoCIII promoter by ATF-2 and repression by members of the jun family. Biochemistry 37: 14078-14087, 1998.

22. Lavrentiadou, S.N., Hadzopoulou-Cladaras, M., Kardassis, D., and Zannis, V. I. Binding specificity and modulation of the human ApoCIII promoter activity by heterodimers of ligand-dependent nuclear receptors. Biochemistry 38: 964-975, 1999.

23. Dell, H., and Hadzopoulou-Cladaras, M. CREB-Binding Protein is a transcriptional coactivator for Hepatocyte Nuclear Factor-4 and enhances apolipoprotein gene expression. J Biol Chem. 274: 9013-21, 1999.

24. Turner B.S., Bhaskar K.R., Hadzopoulou-Cladaras M., and LaMont J.T. Cysteine-rich regions of pig gastric mucin contain von Willebrand factor and cystine knot domains at the carboxyl terminal. Biochim. Biophys. Acta. 1447: 77-92, 1999.

25. Lee Y.K., Dell H., Dowhan D.H., Hadzopoulou-Cladaras, M., and Moore D.D. The orphan nuclear receptor SHP inhibits hepatocyte nuclear factor 4 and retinoid X receptor transactivation: two mechanisms for repression. Mol. Cell Biol. 20: 187-195, 2000.

26. Herscovitz H., Derksen A., Walsh M.T., McKnight C.J., Gantz D.L., Hadzopoulou-Cladaras M., Zannis V., Curry C., and Small D.M. The N-terminal 17% of apoB binds tightly and irreversibly to emulsions modeling nascent very low density lipoproteins. J. Lipid Res. 42: 51-59, 2001.

27. Karagiannides, I., Tchkonia, T., Dobson, D.E., Steppan, C.M., Cummins, P., Chan, G., Salvatori, K., Hadzopoulou-Cladaras, M., and Kirkland, J.L. Altered expression of C/EBP family members results in decreased adipogenesis with aging. American J. of Physiol. 280: 1772-1780, 2001.

28. Kistanova, E., Dell H., Tsantili. P., Falvey, E., Cladaras, C., and Hadzopoulou-Cladaras, M. The activation function-1 of Hepatocyte Nuclear Factor-4 is an acidic activator that mediates interactions through bulky hydrophobic residues. Biochem. J. 356: 635-642, 2001.

29. Kardassis, D., Falvey, E., Tsantili, P., Hadzopoulou-Cladaras, M., and Zannis, V. Direct physical interactions between HNF-4 and SP1 mediate synergistic transactivation of the apolipoprotein CIII promoter. Biochemistry 41: 1217-1228, 2002.

30. Chou, W-C., Prokova, V., Shiraishi, K., Valcourt, U., Moustakas, A., Hadzopoulou-Cladaras, M., Zannis, V.I., and Kardassis, D. Mechanism of a transcriptional cross-talk between the Transforming Growth Factor-β-regulated Smad3 and Smad4 proteins and the orphan nuclear receptor Hepatic Nuclear Factor-4. Mol.Biol.Cell 14:1279-1294, 2003.

31. Aggelidou, E., Iordanidou, P., Tsantili, P., Papadopoulos, G., and Hadzopoulou-Cladaras, M. Critical role of residues defining the ligand binding pocket in hepatocyte nuclear factor-4α. J Biol. Chem. 279: 30680-30688, 2004.

32. Markou, T., Hadzopoulou-Cladaras, M., and Lazou, A. Phenylephrine induces activation of CREB in adult rat cardiac myocytes through MSK1 and PKA signaling pathways. J. Mol. Cell Cardiol. 37: 1001-1011, 2004.

33. Balan, K.V., Demetzos, C., Prince, J., Dimas, K., Cladaras, M., Han, Z., Wyche, J.H., and Pantazis, P. Induction of apoptosis in human colon cancer HCT116 cells treated with an extract of the plant product, Chios mastic gum. In Vivo 19: 93-102, 2005.

34. Iordanidou, P., Aggelidou, E., Demetriades, C., and Hadzopoulou-Cladaras, M. Distinct aminoacid residues may be involved in coactivator and ligand interactions in Hepatocyte Nuclear Factor-4α. J. Biol. Chem., 2005.

35. Aggelidou, E., Iordanidou, P., Demetriades, C., Piltsi, O., and Hadzopoulou- Cladaras, M. Functional characterization of Hepatocyte Nuclear Factor-4α dimerization interface mutants. FEBS. 273: 1948-1958, 2006.

36. Balan, K.V., Prince, J., Han, Z., Dimas, K., Hadzopoulou-Cladaras, M., Wyche, J.H., and Pantazis, P. Antiproliferative activity and induction of apoptosis in human colon cancer cells treated in vitro with constituents of a product derived from Pistacia lentiscus L. var. chia.Phytomedicine. 14:263-272, 2007.

37. Iordanidou A, Hadzopoulou-Cladaras M, Lazou A (2009). Non-genomic effects of thyroid hormone in adult cardiac myocytes: relevance to gene expression and cell growth. Mol Cell Biochem. In press (2010)

Γ. Δημοσιεύσεις σε βιβλία

1. Zannis, V.I., Hussain, M.M., Hadzopoulou-Cladaras, M., Kouvatsi, A., Kardassis, D., and Cladaras, C. Molecular biology of human apolipoprotein B and related diseases. In: Advances in Experimental Medicine and Biology. (Malmendier, C.L., Alaupovic, P.,eds.) 243:107-121, New York, NY, Plenum Press, 1988.

2. Felber, B.K., Cladaras, M., Cladaras, C., Wright, C.M., Tse, A., and Pavlakis, G.N. Regulation of HIV-1 by viral factors. In: The Control of Human Retro¬virus Gene Expression (B.R. Franza, Jr., B.R. Cullen, and F. Wong-Staal, eds.), pp. 71-77. Cold Spring Harbor Laboratory, 1988.

3. Pavlakis, G.N., Felber, B.K., Hadzopoulou-Cladaras, M., Cladaras, C., Athanassopoulos, A., and Drysdale, C.M. A novel mechanism of gene regulation: The rev protein of HIV-1 increases the transport and half-life of the viral mRNAs containing a predicted highly structured rev-responsive element (RRE). In: Human Retroviruses (Groopman, J., Chen, I.S.Y., Essex, M., Weiss, R.E., eds.), pp. 141-152, New York, NY, Alan R. Liss Inc., 1990.

4. Zannis, V.I., Kardassis, D., Ogami, K., Hadzopoulou-Cladaras, M., and Cladaras, C. Transcriptional regulation of the human apolipoprotein genes. In: Advances in Experimental Medicine and Biology. (Malmendier, C.L., Alaupovic, P., Brewer, B.H.,Jr.,eds.) 285:1-23, New York, NY, Plenum Press, 1991.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. Magie, S., Hadzopoulou, M. and Rudick, M. Secretory α-Glucosidase association with membranes of Aspergillus niger. Fed. Proc. 40:692, 1981.

2. Kaplan, A., Cladaras, M.H., Wood, L., and Graham, T. Pathways of secretion of an acid hydrolase by Dictyostelium discoideum. Fed. Proc. 43:1844, 1984.

3. Hadzopoulou-Cladaras, M., Cladaras, C., Avila, R., Nussbaum, A.L., Nicolosi, R., and Zannis, V. cDNA derived structure of a central domain of human apolipoprotein B. Fed. Proc. 45:1674, 1986.

4. Cladaras, C., Hadzopoulou-Cladaras, M., Pavlakis, G., and Zannis, V.I. A familial plasma apoE deficiency (FPED) is caused by an acceptor splice site mutation. Circulation 74: 283, 1986.

5. Cladaras, C., Hadzopoulou-Cladaras, M., Avila, R., and Zannis, V.I. cDNA derived structure of the amino terminal domain of human apoB and size of the apoB mRNA tran-script. Arteriosclerosis 6: 535a, 1986.

6. Lawson, T.G., Cladaras, M.H., Ray, B.K., Lee, K.A., Abramson, R.D., Merrick, W.C. and Thach, R.E. Discrimination among reovirus messenger RNAs by eukaryotic initiation factors 4F plus 4A: the roles of cap accesibility and 5’ proximal secondary structure. Fed. Proc. 46:1502A, 1987.

7. Rosenberg, M., Felber, B., Hadzopoulou-Cladaras, M., Mercer, J., Copeland, N., Jenkins, N., and Pavlakis, G.N. Transgenic mice expressing HTLV-1 or HTLV-II transactivator have a "scaly tail" phenotype. 3rd Ann. Meeting on Oncogenes. Frederick, MD 357, 1987.

8. Zanni, E.E., Krieger, M., Hadzopoulou-Cladaras, M., Forbes, G., and Zannis, V.I. Expression of apoE gene in hamster cells with a reversible defect in O-glycosylation. Circulation 76: 519a, 1987.

9. Zannis, V.I., Hussain, M.M., Zanni, E.E., Hadzopoulou-Cladaras, M., and Cladaras, C. Molecular biology of human apolipoproteins B and E. 4th Colloque International de la Fondation de Recherche sur l'Atherosclerose. Bruxelles. 29, 1988.

10. Cladaras, C., Kardassis, D., Hadzopoulou-Cladaras, M., Cortese, R., and Zannis, V.I. Promoter elements required for hepatic transcription of the human apoB gene. Cir¬culation 80: 264, 1989.

11. Ogami, K., Hadzopoulou-Cladaras, M., Cladaras, C., and Zannis, V.I. Promoter elements required for transcription of the human apoCIII gene. Circulation 80: 263, 1989.

12. Hadzopoulou-Cladaras, M., Kritis, A., Zanni, E.E., Cladaras, C., and Zannis, V.I. Expression of segments of the apoB-100 cDNA. Circulation 80: 484, 1989.

13. Herscovitz, H., Hadzopoulou-Cladaras, M., Walsh, M.T., Gantz, D., Cladaras, C., Zannis, V.I., and Small, D.M. ApoB17 (B17) expressed by transfected C127 cells interacts with dimyristoylphosphatidyl choline (DMPC) to form disks. Circulation 82: 3291, 1990.

14. Hadzopoulou-Cladaras, M., Herscovitz, H., Cladaras, C., Small, D.M., and Zannis, V.I. Synthesis, secretion and flotation properties of human apoB17 (B17) expressed by C127 cells. Circulation 82: 433, 1990.

15. Hadzopoulou-Cladaras, M., Cardot, P., Zannis, V.I., and Cladaras, C. Transcriptional regulation of the human hepatic lipase gene. Circulation 84: 1028, 1991.

16. Cladaras, C., Ogami, K., Kardassis, D., Hadzopoulou-Cladaras, M., and Zannis, V.I. Recognition of proximal human apoCIII promoter by NFY* type, C/EBP, and a family of heat stable activities. Circulation 84: 436, 1991.

17. Zannis, V.I., Kardassis, D., Ogami, K., Hadzopoulou-Cladaras, M., and Cladaras, C. Transcriptional regulation of expression of human apolipo¬protein genes. 5th Colloque International de la Fondation de Reserche sur l'Atherosclerose. Bruxelles, 14-16 March, p. 17, 1991.

18. Hadzopoulou-Cladaras, M., Kritis, A., Zanni, E.E., Cladaras, C., and Zannis, V.I. Expression of human apolipoprotein B cDNAs in mammalian cells. 5th Colloque International de la Fondation de Reserche sur l'Atherosclerose. Bruxelles, 14-16 March, p. 71, 1991.

19. Hadzopoulou-Cladaras, M. Identification of a cis-acting negative DNA element which modulates human hepatic triglyceride lipase (HTGL) gene expression. Circulation 86: 75, 1992.

20. Kritis, A., Zanni, E.E., Talianidis, Y., Small, D.M., Hadzopoulou-Cladaras, M., Cladaras, C., and Zannis, V.I. Expression, secretion and floatation properties of aminoterminal apoB forms. ApoB-41 and apoB-47 may assemble into lipoprotein particles in non-hepatic (C127) cells. Circulation 86: 691, 1992.

21. Ladias, J.A.A., Hadzopoulou-Cladaras, M., Kardassis, D., Cardot, P., Cheng, J., Zannis, V.I., and Cladaras, C. Transcriptional regulation of human apoB, apoCIII, and apoA-II genes by members of the steroid hormone receptor superfamily. Circulation 86: 74, 1992. (Received the Irvine H. Page Award honored at the American Heart Association Meeting in November, 1992.)

22. Herscovitz, H., Derksen, A., Hadzopoulou-Cladaras, M., Curry, C., Cladaras, C., Zannis, V.I., and Small, D.M. ApoB-17 expressed by murine-derived cells (C127) binds to triglyceride-rich emulsions. Circulation 86: 207, 1992.

23. Hadzopoulou-Cladaras, M., Ladias, J.A.A., and Cladaras, C. Regulation of the human hepatic triglyceride lipase (HTGL) gene by nuclear hormone receptors. Circulation 88: 2496, 1993.

24. Ladias, J.A.A., Hadzopoulou-Cladaras, M., Cheng, J., Zannis, V.I., and Cladaras, C. Convergence of multiple nuclear receptor signaling pathways onto a regulatory region of apolipoprotein A-I (apoAI) gene. Circulation 88: 2495, 1993.

25. Lavrentiadou, S., Hadzopoulou-Cladaras, M., Ladias, J. A. A., Cladaras, C., and Zannis, V.I. Modulation of the apoCIII promoter activity by heterodimers of ligand dependent nuclear receptors RXRα-RARα, RXRα-T3Rβ, and RXRα-PPARα. Circulation 92: 1383, 1995.

26. Hadzopoulou-Cladaras, M., Kistanova, E., Evagelopoulou, C., Kokkotou,E., Cladaras,C., and Ladias, J.A.A. Functional domains of the orphan nuclear receptor HNF-4. 7th International CBT Symposium. Nuclear Orphan Receptors: Novel Regulators in Physiology and Pathology. Huddinge, Sweden. September 9-12, page 56, 1995.

27. Kardassis, D., Kistanova, E., Cladaras, C., Zannis, V.I., and Hadzopoulou-Cladaras, M. Regulation of apoCIII by NF-kB, c-jun and ATF-2. Circulation 96: 596, 1997.

28. Turner, B.S., Bhaskar, K.R., Hadzopoulou-Cladaras, M., and LaMont, J.T. A cDNA clone encoding the carboxyl-terminal of pig gastric mucin reveals a cysteine rich region similar to human MUC5AC. Gastroenterology 114: 1282, 1998.

29. Hadzopoulou-Cladaras, M., and Dell, H. CREB- Binding Protein (CBP) is a transcriptional coactivator for Hepatocyte Nuclear Factor-4α (HNF-4α) and enhances apolipoprotein gene expression. 71st Congress of the European Atherosclerosis Society, 144: 11, 1999.

30. Kardassis, D., Falvey, E., Tsantili, P., Hadzopoulou-Cladaras, M., and Zannis, V.I. Direct physical interactions between SP1 and HNF-4 mediates synergistic transactivation of the apolipoprotein CIII promoter. Circulation 102: 1440, 2000.

31. Iordanidou, P., Aggelidou, E., Tsantili, P., Kotantaki, P., Malliaridou, S., and Hadzopoulou-Cladaras, M. Hepatocyte Nuclear Factor-4α (HNF-4α) ligand binding domain: Effect of point mutations and model structure. Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Proceedings of the 53rd Meeting, 48: 116-119, 2001.

32. Aggelidou, E., Iordanidou, P., and Hadzopoulou-Cladaras, M. Modulation of Hepatocyte Nclear Factor-4α transcriptional activity by the co-activators PGC-1 and SRC-3. Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Proceedings of the 54th Meeting, 49: 5-9, 2002.

33. Hadzopoulou-Cladaras, M., Aggelidou, E., Iordanidou, P., and Tsantili, P. Mutations in the ligand binding domain (LBD) of Hepatocyte Nuclear Factor-4α (HNF-4α) affect transcriptional activation and coactivator interaction. Circulation 106: 832, 2002.

34. Theodosiadou, E., Kolitsida, M., Economou, P., Hadzopoulou-Cladaras, M., and Smokovitis, A. DNA, RNA and protein concentrations in endometrium of ewes during natural and synchronized oestrus in correlation with oestradiol-17β and progesterone concentrations.

35. Demetriades, C., Piltsi, O., Aggelidou, E., Iordanidou, P., and Hadzopoulou-Cladaras, M. Functional characterization of Hepatocyte Nuclear Factor-4α (HNF-4α) mutations participating in the dimerization interface. Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Proceedings of the 55th Meeting, 50: 122-125, 2003.

36. Παπαζαχαρίου, Λ., Τσεκούρα, Χ., Αγγελίδου, Ε., Θεοφiλίδης, Γ., Χατζοπούλου-Κλαδαρά, Μ. Επίδραση του εντομοκτόνου Imidacloprid στα PC12 κύτταρα. Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών, Πρακτικά 26ου Επιστημονικού Συνεδρίου, 268, 2004.

37. Χατζητομάρης, Α., Ιορδανίδου, Π., Αγγελίδου, Ε., Χατζοπούλου-Κλαδαρά, Μ. Διερεύνηση του ρόλου της φωσφορυλίωσης μέσω των ΜΑΡ κινασών στο μεταγραφικό παράγοντα HNF-4α. Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου, 421, 2005.

38. Χατζοπούλου-Κλαδαρά, Μ. HNF-4α: Ένας ορφανός υποδοχέας προς αναζήτηση συνδέτη. Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου, 423, 2005.

39. Ιορδανίδου Α, Μαυρομματίδης Β, Αγγελίδου Ε, Λαζου Α, Χατζοπούλου-Κλαδαρά Μ (2006). Διερεύνηση της γενωμικής και της μη γενωμικής δράσης της θυρεοειδούς ορμόνης σε καρδιομυοκύτταρα ενήλικου αρουραίου. Πρακτικά 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε. σελ. 97

40. Ηλιόπουλος, Δ., Μασμανίδου, Ε., Χατζοπούλου-Κλαδαρά, Μ. Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Proceedings of the 55th Meeting, 2009

 

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.