Τι νέο υπάρχει?       English version

Ελένη Βουλτσιάδου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Ελένη Βουλτσιάδου
Όνομα πατρός: Γεώργιος
Ημερομηνία γέννησης: 20 Οκτωβρίου 1955
Τόπος γέννησης: Δράμα
Ιθαγένεια: Ελληνική
Οικογενειακή κατάσταση: μητέρα δύο κοριτσιών
Διεύθυνση εργασίας: Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο εργασίας: 2310 998321
Τηλεομοιότυπο: 2310 998269
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: elvoults@bio.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/~elvoults
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1973: Απολυτήριο Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
1973: Εισαγωγή στο Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. με υποτροφία
1977: Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ., Βαθμός: λίαν καλώς (7,65)
1985: Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
1986: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Θαλάσσια Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1979-1987: επιστημονική συνεργάτης στο Εργαστήριο Ζωολογίας του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. (Α 1002/4.10.79).
1987: λέκτορας στον Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. με θητεία (A6667/12.2.87).
1991: επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. με θητεία (A12274/18.6.91).
1994-2005: επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. σε μόνιμη θέση (A1029/21/9/94).
2005-2012: αναπληρώτρια καθηγήτρια στον Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. σε μόνιμη θέση.
2013: καθηγήτρια στον Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. σε μόνιμη θέση.
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1975-1979: συμμετοχή στη διεξαγωγή των ασκήσεων του μαθήματος “Γενική Ζωολογία” (ως τεταρτοετής φοιτήτρια και πτυχιούχος).
1979-1986: εργαστηριακές και υπαίθριες ασκήσεις του μαθήματος “Γενική Ζωολογία” των Τμημάτων Βιολογίας, Δασολογίας και Γεωπονίας.
1980-1981: εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος “Συστηματική Ζωολογία” του Τμήματος Βιολογίας.
1983-1987: εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων “Υδροβιολογία” και “Θαλάσσια Βιολογία” του Τμήματος Βιολογίας.
1986-1987: συνδιδασκαλία του μαθήματος “Γενική Ζωολογία”.
1987-1989: συνδιδασκαλία των μαθημάτων “Ζωολογία Ι” και “Ζωολογία ΙΙ”.
1987-2004: συνδιδασκαλία του μαθήματος “Συστηματική Ζωολογία”.
1987-σήμερα:συνδιδασκαλία του μαθήματος “Θαλάσσια Βιολογία”.
1988-σήμερα:συνδιδασκαλία του μαθήματος “Υδατοκαλλιέργειες”.
1989-2001: συνδιδασκαλία του μαθήματος “Ζωολογία Ασπονδύλων”.
1995-1996: διαλέξεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας στην κατεύθυνση “Περιβαλλοντική Βιολογία”.
1995-σήμερα:διαλέξεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας στην κατεύθυνση “Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες”.
1999-2000: διαλέξεις στα μαθήματα “Θαλάσσια Βιολογία” και “Συστηματική Ζωολογία” στη European class του προγράμματος Erasmus (16 ώρες).
2002-σήμερα:συνδιδασκαλία του μαθήματος “Συστηματική και Μορφολογία Ασπονδύλων”.
2004-2006: συνδιδασκαλία του μαθήματος “Θαλάσσιο Περιβάλλον και οργανισμοί”.
2007-2011: διαλέξεις στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής» που συντονίζει το Τμήμα Βιολογίας.
2008-2010: διαλέξεις στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Υδατοκαλλιέργειες - παθολογικά προβλήματα υδρόβιων εκτρεφόμενων οργανισμών» που συντονίζει το ΤΕΙ Ηγουμενίτσας.
2010-2011. Διδασκαλία στη European Class που οργανώθηκε από το Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.
 
Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Επίβλεψη 22 πτυχιακών διπλωματικών εργασιών και συμμετοχή στην εξεταστική επιτροπή 32 πτυχιακών ή μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
 
Γ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Στεφανίδου Δ. 1996. Συστηματική, ζωογεωγραφική και οικολογική μελέτη των βενθικών Αμμφιπόδων, Ισοπόδων, Κουμωδών και Ταναϊδωδών (Peracarida, Crustacea) του Βορείου Αιγαίου.
Νταϊλιάνης Α. 2011. Μικρο- και μακροταξινομική μελέτη των εμπορικών σπόγγων της Μεσογείου με κλασικές και μοριακές μεθόδους (σε εξέλιξη).
Γεροβασιλείου Β. Βιοποικιλότητα υποθαλασσίων σπηλκαίων του Αιγαίου.
 
Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές 6 διδακτορικών διατριβών και σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές 8 διδακτορικών διατριβών.
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Θαλάσσια βιοποικιλότητα: συστηματική, ζωογεωγραφία και οικολογία σπόγγων (Porifera) και άλλων Μεσογειακών ασπονδύλων (καρκινοειδών, μαλακίων, ασκιδιων)
  • Δομή και εξάπλωση θαλάσσιων βενθικών βιοκοινοτήτων - Ιδιότυπα βενθικά ενδιαιτήματα, π.χ. υποθαλάσσια σπήλαια
  • Αλιευτική βιολογία, εκτίμηση αποθεμάτων και καλλιέργεια θαλασσίων ασπονδύλων με χρηστική αξία
  • Μηχανική οικοσυστημάτων - συμβιωτικές σχέσεις θαλασσίων ασπονδύλων
  • Συνέπειες ανθρωπογενούς επίδρασης στο θαλάσσιο οικοσύστημα - προστατευόμενες περιοχές
  • Ιστορία και φιλοσοφία της βιολογίας
  • Παλαιοεθνοζωολογία
  • Ζωολογική ορολογία και ονοματολογία
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος των Ενωμένων Εθνών (UNEP). Χρηματοδότηση: Οργανισμός Ενωμένων Εθνών. Ε. Υ.: Μ. Κάττουλας. Τελική Έκθεση το 1979.
2. Προσδιορισμός της ποιοτικής σύνθεσης της βενθικής πανίδας του Βόρειου Αιγαίου και διαπίστωση του βαθμού ρύπανσης ορισμένων περιοχών του. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ. Ε. Υ.: Θ. Κούκουρας. Τελική Έκθεση το 1985.
3. Ποιοτική μελέτη των βενθικών οργανισμών σκληρού και κινητού υποστρώματος και καταγραφή της ιχθυοπανίδας των Βορείων Σποράδων. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ. Ε. Υ.: Θ. Κούκουρας. Τελική Έκθεση το 1985.
4. Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης και της παραγωγικής ικανότητας του Δέλτα του ποταμού Έβρου. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Ε. Υ.: Θ. Κούκουρας. Τελική Έκθεση το 1986.
5. Εκτίμηση των συνεπειών της ασθένειας που προσέβαλε τους πληθυσμούς των εμπορικών σπόγγων στις ελληνικές θάλασσες. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ. Ε. Υ.: Θ. Κούκουρας και Ε. Βουλτσιάδου. Τελική Έκθεση το 1988.
6. Υδροβιολογική – Ωκεανολογική μελέτη του κόλπου της Καβάλας. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Ε. Υ.: Θ. Κούκουρας. Τελική Έκθεση το 1988.
7. Έρευνα επισκόπησης των ενδιαιτημάτων της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus στο Βόρειο Αιγαίο (εκτός Β. Σποράδων). Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ. Ε. Υ: Γ. Αληφακιώτης. Τελική Έκθεση το 1992.
8. Εθνικό πρόγραμμα για την προστασία της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus στη νήσο Σκύρο. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ. Ε. Υ.: Θ. Κούκουρας. Τελική Έκθεση το 1995.
9. Εκτίμηση των σπογγοφόρων πεδίων στα ύδατα του Μαρόκου. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Ε. Υ.: Ε. Βουλτσιάδου. Τελική Έκθεση το 1995.
10. Προσδιορισμός και έκδοση μελέτης κοινής ονοματολογίας των υδρόβιων οργανισμών της Μεσογείου. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Ε. Υ.: Π. Οικονομίδης. Τελική Έκθεση το 1996.
11. Κατασκευή και πόντιση πρότυπων πειραματικών καταφυγίων (τεχνητών υφάλων). Χρηματοδότηση: ΠΕΝΕΔ. Ε. Υ.: Α. Σίνης. Τελική Έκθεση το 1999.
12. Οικολογικές επιπτώσεις της προστασίας στα θαλάσσια πάρκα της Μεσογείου. Χρηματοδότηση: EU MAST III. Ε. Υ. (για την Ελλάδα): Ε. Βουλτσιάδου. Τελική Έκθεση το 2001.
13. Εντοπισμός αποθεμάτων σπόγγων με βιοχημικό και φαρμακευτικό ενδιαφέρον, στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκανήσου. Χρηματοδότηση: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου. Ε.Υ.: Δ. Βαφείδης (Συντονιστής, ΙΝΑΛΕ) και Ε. Βουλτσιάδου. Υποβλήθηκε ενδιάμεση έκθεση το 2005.
14. Ερευνητική μελέτη αξιοποίησης των ειδών Pinna nobilis (πίννα), Paracentrotus lividus (αχινός) και Microcosmus sabatieri (φούσκα) από τη θαλάσσια περιοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε πιλοτική βάση. Χρηματοδότηση: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου. Ε.Υ.: Δ. Βαφείδης (Συντονιστής, ΙΝΑΛΕ). Υποβλήθηκε τελική έκθεση το 2008.
15. Καινοτόμα μέτρα στήριξης της σπογγαλιείας στο Αιγαίο. Χρηματοδότηση Ε.Ε., Ε.Π.ΑΛ., Ε.Υ. για το ΑΠΘ Ε. Βουλτσιάδου. Υποβλήθηκε τελική έκθεση το 2008.
16. Βιοποικιλότητα υποθαλασσίων σπηλαίων στο βόρειο Αιγαίο, 2010. Χρηματοδότηση "Ηράκλειτος ΙΙ", Υπυργείο Εθνικής παιδείας, Δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων, Επίβλεψη διατριβής Ε. Βουλτσιάδου.
 
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1. Ασκήσεις Ζωολογίας: α) Σπόγγοι-Κνιδόζωα (σελ. 12), σε συνεργασία με τον Α. Κούκουρα, β) Κλείδες προσδιορισμού σπόγγων (σελ. 9), γ) Κλείδες προσδιορισμού κνιδοζώων (σελ. 11) σε συνεργασία με τον Χ. Χιντήρογλου, δ) Δακτυλιοσκώληκες (σελ. 24) σε συνεργασία με τον Χ. Χιντήρογλου, ε) Αρθρόποδα Καρκινοειδή (σελ. 18), στ) Κλείδες προσδιορισμού μαλακίων (σελ. 12) σε συνεργασία με τον Δ. Κουτσούμπα, ζ) Κλείδες προσδιορισμού Αμφιπόδων Καρκινοειδών (σελ. 10), η) Κλείδες προσδιορισμού Εχινοδέρμων (σελ.13) σε συνεργασία με τους Α. Σίνη και Α. Κούκουρα. Α.Π.Θ.
2. Σημειώσεις Συστηματικής Ζωολογίας. Ασπόνδυλα (σελ. 76), Α.Π.Θ., 1987.
3. Γενικές αρχές Συστηματικής Ζωολογίας. Α.Π.Θ., 1998 (σελ. 93).
4. Υδατοκαλλιέργειες. Κεφάλαια V-Σπογγοκαλιέργεια, VII-Kαλλιέργεια δεκάποδων καρκινοειδών. Παν. Εκδόσεις Α.Π.Θ., 2003, (σελ. 50).
5. Εισαγωγή στη Ζωολογία: γενικές αρχές της Συστηματικής Ζωολογίας, φυλογένεση και δομή των ζωικών οργανισμών, Α.Π.Θ., 2002 (σελ. 50).
 
Β. ΒΙΒΛΙΑ
1. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ Α, ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε. Ασκήσεις Θαλάσσιας Βιολογίας. Art of Text, 1990 (σελ. 118).
2. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ Α, ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε. Θαλάσσια Βιολογία (P. Castro & M. Huber). University Studio Press, 1999, επιμέλεια απόδοσης στα ελληνικά (σελ. 592).
3. ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε, ΤΑΤΟΛΑΣ Α. Τα ζώα στην Ομηρική εποχή. Εκδόσεις Ερωδιός, 2005 (σελ. 255).
4. ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε, ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ Ε. Σπογγοκαλλιέργεια. Εκδόδεις University Studio Press, 2008 (σελ. 201).
5. ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε, ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ Χ. Ζωομορφές: απεικονίσεις ζωικής ποικιλότητα, από την πινακοθήκη του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολοογίας, ΑΠΘ. Εκδόσεις University Studio Press, 2013 (σελ. 71).
 
Γ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΡΑ Ε. 1986. Συστηματική, ζωογεωγραφική και οικολογική μελέτη των Δημοσπόγγων της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου. Α.Π.Θ. Επ. Επετ. Σχ. Θετ. Επιστ., 23, παράρτ. 54, 493 σελ.
 
Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ
1. KOUKOURAS, A., EVOULTSIADOU-KOUKOURA and M. KATTOULAS. 1984. Benthic bionomy of the North Aegean Sea. I. Physico-chemical characteristics of the Strumonikos Gulf. Thalassia Jugoslavica 20(1): 53-72.
2. KOUKOURAS A., E. VOULTSIADOU-KOUKOURA, H. CHINTIROGLOU and C. DOUNAS. 1985. Benthic bionomy of the North Aegean Sea. III. A comparison of the macrobenthic animal assemblages associated with seven sponge species. Cahiers de Biologie Marine, 26: 301-319.
3. VOULTSIADOU-KOUKOURA E., A. KOUKOURAS, and A. ELEFTHERIOU. 1987. Macrofauna associated with the sponge Verongia aerophoba in the North Aegean Sea.Estuarine Coastal and Shelf Science, 24: 265-278.
4. VOULTSIADOU-KOUKOURA E. 1987. Some remarks on the Mediterranean species of the genus Aplysina (Demospongiae, Porifera). Taxonomy of Porifera (eds J. Vacelet & N. Boury-Esnault). NATO ASI Series, vol. G13: 275-279.
5. KOUTSOUBAS D. and E. VOULTSIADOU-KOUKOURA. 1990. The occurrence of Rapana venosa (Valenciennes, 1846) (Gastropoda, Thaididae) in the Aegean Sea.Bolletino Malacologico, 26(10-12): 201-204.
6. VOULTSIADOU-KOUKOURA E., R. VAN SOEST and A. KOUKOURAS. 1991. Coscinoderma sporadense, sp. n. from the Aegean Sea with a redescription of Coscinoderma confragosum (Porifera, Dictyoceratida). Zoologica Scripta 20(3): 195-199.
7. VOULTSIADOU-KOUKOURA E. andR. VAN SOEST. 1991. Hemiasterella aristoteliana n. sp. (Porifera, Hadromerida) from the Aegean Sea, with a discussion on the family Hemiasterellidae. Contributions to Zoology, 61(1): 43-49.
8. VOULTSIADOU-KOUKOURA E. andR. VAN SOEST. 1991. Phorbas posidoni n. sp. (Porifera, Poecilosclerida) from the Aegean Sea, with a discussion of the family Anchinoidae. Journal of Natural History, 25: 827-836.
9. KOUKOURAS A., A. RUSSO, E. VOULTSIADOU-KOUKOURA, C. DOUNAS and H. CHINTIROGLOU. 1992. Relationships of sponge macrofauna with the morphology of their hosts in the North Aegean Sea. International Review of Hydrobiology, 77(4): 609-619.
10. KOUKOURAS A., C. DOUNAS, M. TURKAY and E. VOULTSIADOU-KOUKOURA. 1992. Decapod crustacean fauna of the Aegean Sea: new information, check list, affinities. Senckenbergiana maritima, 22(3/6): 217-244.
11. VOULTSIADOU-KOUKOURA E. andA. KOUKOURAS. 1993. Contribution to the knowledge of Keratose sponges (Dictyoceratida, Dendroceratida, Verongida: Demospongiae, Porifera) of the Aegean Sea. Zoosystematics and Evolution, 69(1):57-72.
12. VOULTSIADOU-KOUKOURA E. andR. VAN SOEST. 1993. Suberitidae (Demospongiae, Hadromerida) from the North Aegean Sea. Beaufortia, 43(11): 176- 186.
13. VAFIDIS D.,A. KOUKOURAS and E. VOULTSIADOU-KOUKOURA. 1994. Octocoral fauna of the Aegean Sea with a check list of the Mediterranean species: new information, faunal comparisons. Annales de l’ Institute Océanographique, Paris, 70(2): 217-229.
14. STEFANIDOU D. and E. VOULTSIADOU-KOUKOURA. 1995.An account of our knowledge of the amphipod fauna of the Aegean Sea. Crustaceana, 68(5): 597-615.
15. KOUKOURAS A., E. VOULTSIADOU-KOUKOURA, TH. KEVREKIDIS and D. VAFIDIS. 1995. Ascidian fauna of the Aegean Sea, with a check list of the Eastern Mediterranean and Black Sea species. Annales de l’ Institute Océanographique, Paris, 71(1): 19-34.
16. KOUKOURAS A., A. RUSSO, E. VOULTSIADOU-KOUKOURA, C. ARVANITIDIS and D. STEFANIDOU. 1996. Macrofauna associated with sponges of different morphology. Marine Ecology, 17(4): 569-582.
17. KOUTSOUBAS D., A. KOUKOURAS and E. VOULTSIADOU-KOUKOURA. 1997. Prosobranch mollusc fauna of the Aegean Sea: new information, check list, distribution.Israel Journal of Zoology, 43: 19-54.
18. VAFIDIS D.,A. KOUKOURAS and E. VOULTSIADOU-KOUKOURA. 1997. Actiniaria, Corallimorpharia and Scleractinia (Hexacorallia, Anthozoa) of the Aegean Sea, with a check list of the Eastern Mediterranean and Black Sea species. Israel Journal of Zoology, 43(1): 55-70.
19. GOUVIS N., TH. KEVREKIDIS, A. KOUKOURAS and E. VOULTSIADOU-KOUKOURA. 1998. Bionomy of macrobenthic polychaetes in Evros Delta (North Aegean Sea).International Review of Hydrobiology, 83(2): 145-161.
20. PAPAZACHARIAS A., A. KOUKOURAS, TH. KEVREKIDIS and E. VOULTSIADOU-KOUKOURA. 1998. Infra- and circalittoral soft substratum macrofaunal assemblages of Kavala Gulf (Aegean Sea). International Revue der gesamten Hydrobiologie, 83(5-6): 461-477.
21. KOUKOURAS A., D. KUHLMANN, E. VOULTSIADOU, D. VAFIDIS, C. DOUNAS, H. CHINTIROGLOU and D. KOUTSOUBAS. 1998. The macrofauna associated with the scleractinian coral Cladocora caspitosa (Linnaeus) in the Mediterranean Sea. Annales de l’ Institute Océanographique, 74(2): 97-114.
22. BATALAMENTI F., A. RAMOS, E. VOULTSIADOU, J. SANCHEZ LIZACO, G. D’ ANNA, C. PIPITONE, J. MAS, J. RUIZ FERNANDEZ, D. WHITMARSH and S. RIGGIO. 2000. Cultural and socio-economic impacts of Mediterranean marine protected areas. Environmental Conservation, 27(2): 110-125.
23. KOUKOURAS A., E. VOULTSIADOU, M. KITSOS and S. DOULGERAKI. 2001. Macrobenthic fauna diversity in the Aegean Sea, affinities with other Mediterranean regions and the Black Sea. Bios (Macedonia, Greece), 6: 61-76.
24. VOULTSIADOU E. and D. VAFIDIS. 2004. Rare sponge (Demospongiae, Porifera) from the Mediterranean Sea. Journal of the Marine Biological Association U.K., 84: 593-598.
25. VOULTSIADOU E. (2005). Sponge diversity in the Aegean Sea: check list and new information. Italian Journal of Zoology, 71: 53-64.
26. VOULTSIADOU E. and S. GKELIS (2005). Greek and the phylum Porifera: a living language for living organisms. Journal of Zoology, 267: 143-157.
27. VOULTSIADOU E. and A. TATOLAS (2005). The fauna of Greece and adjacent areas in the Age of Homer: evidence from the first written documents of Greek literature.Journal of Biogeography, 32: 1875-1882.
28. VOULTSIADOU E. (2005). Demosponge distribution in the Eastern Mediterranean: a NW-SE gradient. Helgoland Marine Research, 59: 237-251.
29. ANTONIADOU, C., E. VOULTSIADOU and C. CHINTIROGLOU (2006). Sublitoral megabenthos along cliffs of different profile (Aegean Sea, Eastern Mediterranean).Belgian Journal of Zoology, 136(1): 69-79.
30. VOULTSIADOU E. PYROUNAKI M.-M. and CH. CHINTIROGLOU (2007). The habitat engineering tunicate Microcosmus sabatieri (Roule, 1885) and its associated peracarid epifauna. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 74: 197-204.
31. VOULTSIADOU E. and D. VAFIDIS (2007). Marine invertebrate diversity in Aristotle’s zoology. Contributions to zoology, 76(2): 103-120.
32. VOULTSIADOUE(2007). Sponges: a historical survey of their knowledge in Greek antiquity. Journal of the Marine Biological Association, 87: 1757-1763.
33. VOULTSIADOU E., D. VAFIDIS and CH. ANTONIADOU. (2008). Sponges of economical interest in the Eastern Mediterranean: an assessment of diversity and population density. Journal of Natural History, 42: 529-543.
34. VOULTSIADOU E. and CH. CHINTIROGLOU (2008). Aristotle’s lantern in echinoderms: an ancient riddle. Cahiers de Biologie marine, 49(3): 299-302 .
35. VOULTSIADOU E. (2009). Reevaluating sponge diversity and distribution in the Mediterranean Sea. Hydrobiologia, 628: 1-12.
36. ANTONIADOU CH. E. VOULTSIADOU and C. CHINTIROGLOU (2010). Benthic colonization and succession on temperate sublittoral rocky cliffs. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 382: 145-153.
37. VOULTSIADOU E., M. KYRODIMOU, CH. ANTONIADOU and D. VAFIDIS. (2010). Sponge epibionts on ecosystem-engineering ascidians: the case of Microcosmus sabatieri. Estuarine Coastal and Shelf Science 86(4): 598-606.
38. VOULTSIADOU E., KOUTSOUBAS D. and M. ACHPARAKI (2010). Bivalve mollusc exploitation in Mediterranean coastal communities: an historical approach. Journal of Biological Research, 13: 35-45.
39. VOULTSIADOU E. (2010). Therapeutic properties and uses of marine invertebrates in the ancient Greek world and early Byzantium. Journal of Ethnopharmacology, 130: 237-247.
40. COLL M., PIRODDI C., STEENBECK J., KASCHNER K., LARSAM F.B.R., AGUZZI J., BALLESTEROS E., BIANCHI C.N., CORBERA J., DAILIANIS T., DANOVARO R., ESTRADA M., FROGLIA C., GALIL B.S., GASOL J.M., GERTWAGEN R., GIL J., GUILHAAUMON F., KESNER-REYS K., KITSOS M.S., KOUKOURAS A., LAMPADARIOU N., LAXAMANA E., LOPEZ-FE DE LA CUADRA C.M., LOTZE H.K., MARTIN D., MOUILLOT D., ORO D., RAICEVICH S., RIUS-BARILE J., SAIZ-SALINAS J.I., SAN VICENTE C., SOMOT S., TEMPLADO J., TURON X., VAFIDIS D., VILLANUEVA R., VOULTSIADOU E. (2010). The biodiversity of the Mediterranean Sea: Estimates, patterns and threats. PLoS ONE, 5(8):e11842.
41. VOULTSIADOU E., DAILIANIS T., ANTONIADOU C., VAFIDIS D., DOUNAS C., CHINTIROGLOU C. (2011). Aegean bath sponges: historical data and current status. Reviews in Fisheries Science, 19(1): 34-51.
42. ANTONIADOU C., VOULTSIADOU E., CHINTIROGLOU C. 2011. Seasonal patterns of colonization and early succession on sublittoral rocky cliffs. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 403: 21-30.
43. DAILIANIS A, TSIGENOPOULOS C, DOUNAS C, VOULTSIADOU E. 2011. Genetic diversity of the imperiled bath sponge Spongia officinalis Linnaeus, 1759 accross the Mediterranean Sea: patterns of population differentiation and implications for taxonomy and conservation. Molecular Ecology 20(18): 3757-3772.
44. VOULTSIADOU E, FRYGANIOTIS C, PORRA M, DAMIANIDIS P, CHINTIROGLOU C.C. 2011. Diversity of invertebrate discards in small and medium scale Aegean Sea fisheries. The Open Marine Biology Journal, 5: 73-81.
45. GEROVASILEIOU V, VOULTSIADOU E. 2012. Marine caves of the Mediterranean Sea: a sponge biodiversity reservoir within a biodiversity hotspot, PLoS one, 7(7): e39873.
46. ANTONIADOU C, VOULTSIADOU E, RYANN A, CHINTIROGLOU CC. 2013. Sessile biota fouling farmed mussels: diversity, spatio-temporal patterns, and implications for the basibiont. Journal of the Marine biological Association UK. 93(6): 1593-1607.
47. GEROVASILEIOU V, TRYGONIS V, SINI M, KOUTSOUBAS D, VOULTSIADOU E. 2013. Mapping on the tightrope: 3D topography of underwater caves usind a handheld echosounder. MArine Ecology Progress Series 486: 13-22.
48. GIAKOUMI S, SINI M, GEROVASILEIOU V, MAZORT, BEHER J, POSSINGHAM H, ABDULLA A, CINAR M, DENDRINOS P, GUCU A, KARAMANLIDIS A, RODIC P, PANAYOTIDIS P, TASKIN E, JAKLIN A, VOULTSIADOU E, WEBSTERC, ZENETOS A, KATSANEVAKIS S. 2013. Ecoregion-based conservation planning in the Mediterranean: dealing with large scale heterogeneity. PLoSONE 8(10): e76449.
49. VAFIDIS D, ANTONIADOU C, VOULTSIADOU E, CHINTIROGLOU CC. Population status of the protected fan mussel Pinna nobilis in the south Aegean Sea (eastern Mediterranean). Journal of the Marine Biological Association, UK, In press.

 

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. KOUKOURAS A., E. VOULTSIADOU, C. DOUNAS, A. GOGOU, H. CHINTIROGLOU (1979). Preliminary results on the qualitative and quantitative composition of the fauna associated with littoral sponges at Chalkidiki Peninsula. Biologia Gallo-Hellenica, 8: 41-48.
2. KOUKOURAS A., VOULTSIADOU-KOUKOURA Ε. (1985) 1987. Some zoo-geographical and ecological information on the decapod fauna of the Aegean Sea. Inv. Pesq.,51 (Suppl. 1): 111.
3. VOULTSIADOU-KOUKOURA E., A. KOUKOURAS  (1993). Remarks on sponge-decapod associations in the North Aegean Sea. Bios (MacedoniaGreece), 1 (1): 251-256.
4. VOULTSIADOU-KOUKOURA E. (1991). The experience in the Eastern Mediterranean. In: Cotes et Parcs marins de la Mediterraneee. Actes de colloque de Bastia. 4th Colloque organisè par le Centre NATUROPA, Bastia (Corse): 31-33.
5. STEFANIDOU D., VOULTSIADOU-KOUKOURA Ε. (1992). Grain size and amphipod distribution in the North Aegean Sea. Rapp. Comm int. Mer. Medit., 33: 53.
6. KOUKOURAS A., C. DOUNAS, VOULTSIADOU-KOUKOURA Ε. (1993). Decapod crustacean fauna associated with the coral Cladocora caespitosa (Linnaeus) in the Eastern Mediterranean. Proceedings of the first European Crustacean Conference, Paris, 1992, p. 80.
7. STEFANIDOU D., VOULTSIADOU-KOUKOURA Ε. (1994). An account of our knowledge on the amphipod fauna of the Aegean Sea. Bios (Macedonia, Greece), 2: 59-62.
8. BOUDOURESQUE C.F., VOULTSIADOU-KOUKOURA Ε. (1995). Biodiversity criteria for the conservation of littoral organisms. Convenzione di Algero: Sulla biodiversità costiera e marina del Mediterraneo, Ed. de Sole-Colana Mediterranea, Algero, pp. 150-153.
9. KOUKOURAS A., VOULTSIADOU-KOUKOURA Ε., M.-S. KITSOS, S. DOULGERAKI (1996). Diversity of the macrobenthic fauna in the Aegean Sea and its relationships with those of other neighbouring areas: present status, similarities, influences. International Senckenberg Conference: Global biodiversity research in Europe, Frankfurt, p. 45.
10. LANZOUNI M., E. VOULTSIADOU, C. CHINTIROGLOU (1997). Composition of amphipod crustacean populations associated with the assemblage of Mytilus galloprovincialis Lam. in the Bay of Thessaloniki. Proceedings of the 19th Panhellenic Meeting of H.S.B.S. and 1st Biological Meeting of Balkan Countries, Thessaloniki, pp. 254-255.
11. DAILIANIS A., E. VOULTSIADOU (1997). Homosclerophorida, Astrophorida, Spirophorida and Lithistida (Porifera, Demospongiae) from the North Aegean Sea.Proceedings of the 19th Panhellenic Meeting of H.S.B.S. and 1st Biological Meeting of Balkan Countries, Thessaloniki, pp. 70-71.
 12. KOUKOURAS A., E. VOULTSIADOU, M.-S. KITSIOS, S. DOULGERAKI (1997). Diversity of the macrobenthic fauna in the Aegean Sea and its relationships with those of other neighbouring areas: present status, similarities, influences. Proceedings of the 19th Panhellenic Meeting of H.S.B.S. and 1st Biological Meeting of Balkan Countries,Thessaloniki, pp. 229-230.
13. LANZOUNI M., E. VOULTSIADOU, C. C. CHINTIROGLOU (1998). Preliminary observations on amphipod assemblages associated with Mytilus galloprovincialis beds from Thermaikos Gulf. Rapp. Comm. int. Medit., 35: 458-459.
14. ANTONIADOU CH., C.C. CHINTIROGLOU and E. VOULTSIADOU (1999). Seasonal changes in abundance and spatial dispersion of the infralittoral hard substratum megafauna in the North Aegean Sea. Proceedings of the 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions, Kavala, p. 12.
15. ANTONIADOU CH., C.C. CHINTIROGLOU, EVOULTSIADOU, D. VAFIDIS(2004). First assessment of the natural stock of Microcosmus sabatieri in South Aegean (Greece). Rapp. Comm. int. Medit., 37: 477.
16. ANTONIADOU CH., EVOULTSIADOU and C.C. CHINTIROGLOU (2004). On the ecology of several macrobenthic species from the sciaphilic algae community (North Aegean Sea). Rapp. Comm. int. Medit., 37: 476.
17. VOULTSIADOU E., VAFIDIS D., X. ANTONIADOU (2006). Sponges of economical inerest in Dodecanese (Aegean Sea): a preliminary survey. Proccedings of the 10thInternational Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions, Patras, p. 225.
18. ANTONIADOUX., SARANTIDIS S., VAFIDIS D., E.VOULTSIADOU (2006). Population structure of Paracentrotus lividus Lamarck: a preliminary assessment in two areas of the Aegean Sea. Proccedings of the 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions, Patras, p. 107.
19. VOULTSIADOU E., D. VAFIDIS (2006). Aristotle’s “History of marine invertebrates” Proccedings of the 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions, Patras, p. 98.
20. VOULTSIADOU E., A. TATOLAS (2006). The fauna of Greece and adjacent areas in the age of Homer: evidence from the first written documents of Greek literature.Proccedings of the International Congress on Science and technology in Homeric epics, Ancient Olympia, (in press).
21. ANTONIADOUX., VAFIDIS D., VOULTSIADOU E., CHINTIROGLOU C., PAPAGEORGIOU V., GAFAS G., A. EXADACTYLOS (2007). Density, dispersion and genetic structure of Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) natural stocks in the South Aegean Sea. Rapp. Comm. int. Medit., 38: 418.
22. VOULTSIADOU E., KOUTSOUBAS D., ACHPARAKI M. (2009). Bivalve mollusks in the diet and medicine of ancient Greeks. Proceedings of the 28th ICAF Congress: Fish and Seafood, Anthropological and Nutritional Perspectives, Kamilari Crete, p 38-39.
23. VOULTSIADOU E., KYRODIMOU M., ANTONIADOU C.,VAFIDIS D. (2009)Sponges associated with the ecosystem engineering tunicate Microcosmussabatieri in the South Aegean (eastern Mediterranean).Proceedings of the 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Herakleion, Crete, p 203. 
24. COLL M. et al. (2010). Biodiversity of the Mediterranean Sea: Estimates patterns and threats. Rapp. Comm. int. mer Medit., 39: 479.
25. VOULTSIADOU E., ANTONIADOU C., DAILIANIS T., VAFIDIS D., DOUNAS C. (2010). Bath sponges from a Marine protected area in the Aegean Sea. Rapp. Comm. int.mer Medit., 39: 698.
26. TSIKOPOULOU E., ANTONIADOU C., VOULTSIADOU E., CHINTIROGLOU C. (2010). Are higher taxa adequate surrogates for species level richness in marine benthic mollusk communities? Rapp. Comm. int. mer Medit., 39: 805.
27. TSIKOPOULOU E., ANTONIADOU C., VOULTSIADOU E., CHINTIROGLOU C. (2010). Fedding guild composition of a gastropod macrobenthic community in the North Aegean Sea. Rapp. Comm. int. mer Medit., 39: 685.
28. DAILIANIS T., TSIGENOPOULOS C., DOUNAS C., VOULTSIADOU E. (2011). Estimating genetic diversity at different geographicl scales in the Mediterranean Sea: the case of Spongia officinalis (Porifera, Demospongiae). Proccedings of the 5th Conference of the International Biogeography Society, Crete, p. 94.
29. SINI M., TRYGONIS V., GEROVASILEIOU V., VOULTSIADOU E., CHINTIROGLOU C., KOUTSOUBAS D. (2011). Investigating biodiversity of sublittoral sciaphilic communities in the NE Aegean Sea through the use of a photographic method.  Proccedings of the 5th Conference of the International Biogeography Society, Crete, p. 188.
30. RODITI K., MATSIORI S., VOULTSIADOU E., VAFIDIS D. (2011). Socioeconomic characteristics of sponge divers in Kalymnos Proceedings of the 4th International Symposium “Hydrobiology-Fisheries” Volos, p.29-30.
31. DAILIANIS A., TSIGENOPOULOS C., DOUNAS C., VOULTSIADOU E. (2011). Estimating intraspecific variation in Spongia officinalis with microsatellite DNA markers. Assemblée Générale ECIMAR AG4, Centre d’ Oceanologie de Marseille, Station Marine d’ Endoume, Marseille, France.
32. GEROVASILEIOU V., KOUTSOUBAS D., CHINTIROGLOU C., VOULTSIADOU E. (2012). Benthic zonation in marine caves of the North Aegean Sea. Proccedings of the 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions, Athens, p. 57.
33. GEROVASILEIOU V., VOULTSIADOU E. (2012). Mediterranean marine caves: reservoires of sponge species diversity. Proccedings of the 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions, Athens, p. 58. 
34. DAILIANIS T., VOULTSIADOU E. (2012). Using morphological characters to estimate geographic variation in the Mediterranean bath sponge Spongia officinalis and assess the taxonomic validity of its associated morphotypes. Proccedings of the 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions, Athens, p. 84.
 
ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. ΚΑΤΤΟΥΛΑΣ Μ., Α. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ, ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε. (1979). Προκαταρκτικά αποτελέσματα πάνω στην εκτίμηση της επίδρασης της ρύπανσης στα βενθικά οικοσυστήματα μερικών περιοχών του Βόρειου Αιγαίου. Έκδοση Υ.Ε.Ε.Τ., Υπουργείου Συντονισμού, Αθήνα, 5 σελ.
2. ΚΑΤΤΟΥΛΑΣ Μ., Α. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ, ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΡΑ Ε. (1980). Μερικές πληροφορίες πάνω στη βενθική πανίδα του Βόρειου Αιγαίου, μετά τις έρευνες των 10 τελευταίων χρόνων που έγιναν στο Εργαστήριο Ζωολογίας του ΑΠΘ. Πρακτικά 2ου Επιστ. Συνεδρίου, Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Πάτρα.
3. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ Α., Χ. ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ, ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ-. ΚΟΥΚΟΥΡΑ Ε. (1982). Βενθική βιονομία του Βόρειου Αιγαίου: Ο σπόγγος Petrosiaficiformis (Poiret) ως ιδιαίτερος βιότοπος. Πρακτικά ανακοινώσεων Γ΄ Οικολογικής Ημερίδας, Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων, σελ. 10-16, Αθήνα.
4. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ Α., Μ. ΚΑΤΤΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ- ΚΟΥΚΟΥΡΑ Ε. (1982). Βενθική βιονομία του Βόρειου Αιγαίου: Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του Στρυμονικού Κόλπου.Πρακτικά ανακοινώσεων Γ΄ Οικολογικής Ημερίδας, Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων,  σελ. 1-9, Αθήνα.
5. ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΡΑ Ε.,Α. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ, ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ Χ. (1982). Βενθική βιονομία του Βόρειου Αιγαίου: Η ενδοπανίδα και επιπανίδα του σπόγγουVerongiaaerophoba (Schmidt). Πρακτικά 4ου Επιστ. Συνεδρίου, Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., σελ. 94-95, Θεσσαλονίκη.
6. ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΡΑ Ε., ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ Α. (1988). Σπογγαλιεία, σπογγοκαλλιέργεια και κατάσταση των φυσικών αποθεμάτων των σπόγγων στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Αλιεία: διαχείριση-ανάπτυξη, σελ. 190-193, Θεσσαλονίκη.
7. ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΡΑ Ε., Α. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ, ΒΑΦΕΙΔΗΣ Δ. (1995). Εκτίμηση της κατάστασης των φυσικών αποθεμάτων των σπογγοφόρων πεδίων στο Αιγαίο και ορισμένες άλλες περιοχές της Μεσογείου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Βόλος.
8. ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΡΑ Ε., Α. ΚΟΥΚΗ, ΒΑΦΕΙΔΗΣ Δ. (1997). Νέες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την πανίδα των δημοσπόγγων (Porifera) της Ανατολικής Μεσογείου. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Τόμος 1ος: 487-489.
9. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Χ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ Χ. (2003). Διερευνήσεις χωροδιάταξης του μεγαβένθους της βιοκοινωνίας των σκιόφιλων φυκών στο Βόρειο Αιγαίο.Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων, Θεσσαλονίκη.
10. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Σ.,  ΒΑΦΕΙΔΗΣ Δ., ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Χ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., Χ. ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ(2005). Δομή των πληθυσμών του εδώδιμου αχινούParacentrotuslividus(Echinoidea, Echinodermata). Πρακτικά27ου Επιστ. Συνεδρίου, Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Ναύπλιο, σελ. 357-358.
11. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Σ., ΒΑΦΕΙΔΗΣ Δ., ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Χ.,  ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., Χ. ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ (2005). Δομή των πληθυσμών του εδώδιμου αχινούParacentrotuslividus(Lamarck, 1816) στο Νότιο Αιγαίο. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Δράμα, 176-179.
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Χ., ΒΑΦΕΙΔΗΣ Δ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., Χ. ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ (2005). Δομή των πληθυσμών του εδώδιμου ασκιδίου Microcosmussabatieri Roule, 1885 στο Νότιο Αιγαίο. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Δράμα, 172-178.
13. ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ Μ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., Δ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ (2007). Επιβιωτικοί κερατόσπογγοι στο ασκίδιο Microcosmussabatieri. Πρακτικά 29ου Επιστ. Συνεδρίου, Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Καβάλα, σελ. 206-207.
14. ΚΟΥΡΕΠΙΝΗ Μ., ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Β., ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ Κ., ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Π., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., Χ. ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ (2007). Βιοποικιλότητα απορριπτόμενων ασπονδύλων από την παράκτια αλιεία στο Νότιο Αιγαίο: μια προκαταρκτική έρευνα. Πρακτικά 29ου Επιστ. Συνεδρίου, Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Καβάλα, σελ. 178-179.
15. ΡΟΥΣΟΥ Μ., ΧΡΙΣΑΤΟΔΟΥΛΟΥ Μ., ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ Κ., ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Π., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., Χ. ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ (2007). Βιοποικιλότητα απορριπτόμενων ασπονδύλων από την παράκτια αλιεία στις ακτές της Κύπρου: μια προκαταρκτική έρευνα. Πρακτικά 29ου Επιστ. Συνεδρίου, Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Καβάλα, σελ. 352-353.
16. ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ Ε., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε. (2007). Σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας σπόγγων: μια ανασκόπηση. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, σελ. 335-338.
17. ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ Χ., ΡΟΥΣΟΥ Μ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Μ., ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ Κ., ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Π., Ε. ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ (2007). Απορριπτόμενα μη εμπορεύσιμα ασπόνδυλα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στην Κύπρο. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, σελ. 97-100.
18. ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ Χ., ΚΟΥΡΕΠΙΝΗ Μ., ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Β., ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ Κ., ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Π., Ε. ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ (2007). Απορριπτόμενα μη εμπορεύσιμα ασπόνδυλα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στο Νότιο Αιγαίο. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, σελ. 105-108.
19. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Χ., ΒΑΦΕΙΔΗΣ Δ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., Χ. ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ (2007). Αφθονία και δομή των πληθυσμών του εδώδιμου ασκιδίου Microcosmussabatieri στα Δωδεκάνησα. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, σελ. 209-212.
20.  ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ Μ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., ΒΑΦΕΙΔΗΣ Δ. (2008). ΕΕΒΕ Θεσσαλονίκη 2008. Το ασκίδιο Microcosmus sabatieri ROULE, 1885 και η επιβιωτική κοινότητα των σπόγγων. Πρακτικά 30ου Επιστ. Συνεδρίου, Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Θεσσαλονίκη, σελ. 258-259.
21. ΑΡΓΥΡΟΥ Χ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ Χ. (2008). Ναυάγιο Ζηνοβία: Μια βιολογική προσέγγιση. Πρακτικά 30ου Επιστ. Συνεδρίου, Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ.,Θεσσαλονίκη, σελ. 34-35.
22. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Π., ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ Κ., ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ Χ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε. (2008). Βιοποικιλότητα απορριπτόμενων ασπονδύλων από την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στο Σαρωνικό Κόλπο: προκαταρκτική έρευνα. Πρακτικά 30ου Επιστ. Συνεδρίου, Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Θεσσαλονίκη, σελ. 174-175.
23. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Α.Μ., ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Χ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., ΚΟΥΡΕΠΙΝΗ Μ., ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ Χ. (2008). Συμβιωτικά τρίγωνα στο Αιγαίο: προκαταρκτικά αποτελέσματα.Πρακτικά 30ου Επιστ. Συνεδρίου, Ελλ. Ετ. Βιολ. Επιστ., Θεσσαλονίκη, σελ. 46-47.
24. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Π., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε. Χιντήρογλου Χ. (2008). Βιοποικιλότητα απορριπτόμενων ασπονδύλων από την παράκτια αλιεία στο Μυρτώο Πέλαγος. Πρακτικά 4ουΠανελλήνιο Συνέδριο, ΕΕΟ, ΕΖΕ, ΕΒΕ, ΕΦΕ, «Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία», Βόλος 2008, σελ. 178.
25. ΓΕΡΟΒΑΣΙΚΕΙΟΥ Β., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣς Δ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ Χ. 2009. Βιοποικιλότητα θαλασσίων σπηλαίων της Λέσβου (Β.Α. Αιγαίο): προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιυο Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Πάτρα.
26. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Χ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ Θ., ΒΑΦΕΙΔΗΣ Δ., ΝΤΟΥΝΑΣ Κ., 2009. Τα σπογγαλιευτικά πεδία στο Αιγαίο: ποικιλότητα και πληθυσμιακή πυκνότητα.Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Πάτρα.
27. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε. (2011). Μουσεία Φυσικής Ιστορίας. Σύμμαχοι στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πρακτικά Ημερίδας για το Περιβάλλον, Θεσσαλονίκη. 
28. GEROVASILEIOU V., KOUTSOUBAS D., CHINTIROGLOU C., VOULTSIADOU E. (2012). Spatial variability of benthic communities in a marine cave in the North Aegean Sea: preliminary results. 10th Symposium on Oceanography and Fisheries, p. 60. 
29. ANTONIADOU C., VOULTSIADOU E., RYAAN A., DAMIANIDIS P., CHINTIROGLOU C.C. (2012). Sessile Epibionts on cultured populations of the common Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis in Thermaikos Gulf. 10th Symposium on Oceanography and Fisheries, p. 61. 
30. BETZIOU M., CHINTIROGLOU C., KRESTENITIS I., VOULTSIADOU E. (2012). Evaluation of the water quality in closed marine basins using ecosystem engineers. 10th Symposium on Oceanography and Fisheries, p. 84. 
31. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β., ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ E. (2012). Θαλάσσια Σπήλαια: Ανεξερεύνητα καταφύγια βιοποικιλότητας. Ημερίδα «Βιοποικιλότητα: 20 χρόνια μετά το Rio»,Συμβούλιο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη (1ο Βραβείο από την επιστημονική επιτροπή).
 
Ζ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
1. VOULTSIADOU E., TATOLAS A., 2008. The fauna of Greece and adjacent areas in the Age of Homer. In: Paipetis S.A. (ed.), Science and Technology in Homeric Epics. 303-315. Springer Science+Business Media B.V.
2. ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε., ΤΑΤΟΛΑΣ Α. 2008. Η πανίδα στην Ομηρική Ελλάδα και τις όμορες περιοχές. Εκδ. Σ.Α. Παιπέτης. Επιστήμη και τεχνολογία στα Ομηρικά έπη. Εκδόσεις Περί Τεχνών, Πάτρα, σελ. 236-247.
3. VOULTSIADOU E., GEROVASILEIOU V., DAILIANIS T., 2013. Extinction trends of marine species and populations in the Aegean Sea and adjacent ecoregions. p. 59-74, in Marine Extinctions - patterns and processes, CIESM Workshop Monograph no 45, CIESM publisher, Monaco.
4. BOERO F., CARLTON J., BRIAND F., KIESSLING W., CHENNUIL A., VOULTSIADOU E., TWITCHETT R., SOLDO A., PANIGATA S., MELIAN M.J., CURY P., MOSCHELLA P. 2013. Executive summary pp. 5-19 in Marine Extinctions - patterns and processes, CIESM Workshpo Monograph no 45, CIESM Publisher, Monaco.
 
Η. ΑΡΘΡΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
1. VOULTSIADOU E. 2007. The value of sponges for ancient communities. JMBA Global Marine Environment, 6: 2-3.
2. ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ Ε. 2011. Η αξία των σπόγγων για τον άνθρωπο της αρχαιότητας. Αιγιναία 20: 25-32.
 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.