Τι νέο υπάρχει?       English version

Νικόλαος Κρίγκας

Ι . ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Ονοματεπώνυμο Νικόλαος Kρίγκας

 

Ιδιότητα Βιολόγος, Δρ Βιολογίας

 

Επαγγελματική κατάσταση ΕργαστηριακόΔιδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (ΦΕΚ 1365Β, Τεύχος Β’/28-5-2014)

 

Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως 13 Απριλίου 1970, Βόλος

 

Υπηκοότητα: Ελληνική

 

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, 
πατέρας της Εμμέλειας-Αναστασίας

 

Διεύθυνση κατοικίας Αθηνάς 8Γ-Ρέας, Πυλαιώτικα, Τ.Κ. 54250, Θεσσαλονίκη

 

Επικοινωνία Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής & Φυτογεωγραφίας, Τομέας Βοτανικής & Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ. εργασίας: 2310-998316,

Τηλ. κατοικίας: 2310 303538

Κινητό: 6945 462 467

E-mail: nkrigas@bio.auth.gr
 

ΙΙ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ

 

1994 Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

 

1996-1997 Παρακολούθηση τριών μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην ειδίκευση «Περιβαλλοντική Βιολογία», Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

 

2004 Διδάκτορας του Τομέα Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ, βαθμός «Άριστα».

 

 

IΙΙ . YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 

1993 -1994 Υποτροφία Erasmus διάρκειας 9 μηνών στο Tμήμα Βιολογίας St. Jerôme του Πανεπιστημίου Aix-Marseille III (Γαλλία)

 

1997-1998 Ετήσια υποτροφία στο ερευνητικό πρόγραμμα ενίσχυση

ερευνητικής υποδομής(Επιτροπή Ερευνών, ΑΠΘ)

 

1998-1999 Ετήσια υποτροφία στο ερευνητικό πρόγραμμα ενίσχυση

ερευνητικής υποδομής(Επιτροπή Ερευνών, ΑΠΘ)

 

 

ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

2004ProfessionalDevelopmentSeminar “PracticalEnvironmentalEducationthroughFieldwork” από την ομάδα CyprusEnvironmentalStudiesCentre - KritouTerra που διοργανώθηκε στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών-Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων στις 15-17 Νοεμβρίου 2004

2005 Intensive training on ex-situ conservation techniques at the Cambridge University Botanic Garden, the Millennium Seed Bank, and the Wakehurst Place, UK (June 2005)

2006 CROCUSBANK Project Management Preliminary Meeting, Parador Nacional de Turismo de Cuenca, Spain (11-12 September, 2006, http://www.crocusbank.org/)

2007 Workshops in the framework of the 5th Planta Europa Conference on the Conservation of Wild Plants “Working Together for Plants” (5-9 September 2007, Cluj-Napoca, Romania,http://www.plantaeuropa. org/). In the framework of the attempts to halt the loss of plant diversity in Europe and aiming at an in depth review of the European Plant Conservation Strategy (EPSC, http://www. plantaeuropa.org/pe-publications-EPCS.htm), four thematic workshops dealt with the main partnership theme under broader headings related to the international plant conservation strategies.

Theme 1: Partnership projects for understanding and documenting plant diversity, Theme 2: Partnership projects for conserving plant diversity, Theme 3: Partnership projects for the sustainable use of plant diversity, Theme 4: Partnership for education, awareness rising and capacity building

2008 CROCUSBANK First Workshop for Project Management and Assessment of Progress, Agricultural Research Center of Northern Greece, National Agricultural Research Foundation (NAGREF), Thessaloniki, Greece (28-31 May, 2008,http:// www.crocusbank.org/)

2008 Επιμορφωτική επίσκεψη στο UppsalaUniversityBotanicGarden (Σουηδία) στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 300 χρόνια από τη γέννηση του Linnaeus (1-10 June 2008)

2011 Παρακολούθηση σεμιναρίων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), MarathonDataSystems σε συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ) του ΑΠΘ.

Εισαγωγή στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcGISI: ArcInfo, ArcView, ArcMap), Προχωρημένα θέματα στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcGISII),ArcGISExtensions(ArcGISIII) -SpatialAnalyst - 3DAnalyst

2011 CROCUSBANK Workshop, Final Assessment of the Project, Polytechnic University of Valencia, Valencia, Spain(11-13 April 2011,http://www.crocusbank.org/)

 

V . ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Αγγλικά (γραφή και ομιλία, άπταιστα)
 • Ιταλικά (γραφή και ομιλία, πολύ καλά)
 • Ισπανικά (γραφή και ομιλία, πολύ καλά)
 • Γαλλικά (γραφή και ομιλία, αρκετά καλά)
 • Γερμανικά (βασικές γνώσεις)

 

 

VIEΜΠΕΡΙΑ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • Προγράμματα Windows: επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word), λογιστικά φύλλα υπολογισμών (Excel), βάσεις δεδομένων (Access), οργάνωσης παρουσιάσεων (Powerpoint)
 • Προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome)
 • Προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφίας (Refworks, Procite, Endnote)
 • Πακέτα επεξεργασίας εικόνας (Corel Draw, Photoshop)
 • Στατιστικά προγράμματα (Statistica, Origin, SPSS)
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Arc GIS)
 • Προγράμματα σχεδιασμού και διαχείρισης ιστοσελίδων (Drupal)

 

 

VΙI. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1994-2000 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ως πτυχιούχος βιολόγος με συμβάσεις έργου και συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο ΑΠΘ

2004-2005 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός συνεργάτης με συμβάσεις έργου και συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (νυν Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα»)

2005-2006 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός συνεργάτης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο ΑΠΘ

2005-2009 Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

2005-2014 Υπάλληλος ειδικότητας Περιβάλλοντος ΠΕ στο ΑΠΘ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (πρυτανική πράξη υπ’αριθμ. 9768/17-10-2005, ΦΕΚ 15/24-1-2006 τ. ΝΠΔΔ), με τοποθέτηση στον Τομέα Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

2005-2012 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός συνεργάτης με συμβάσεις έργου και συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο ΑΠΘ και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (νυν Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα»)

2009-2010 Contract Professor, Division of Science and Technology, American College of Thessaloniki

2010-2013 Λέκτορας Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2012-2014 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός συνεργάτης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο ΑΠΘ

2014 Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2014 ΕργαστηριακόΔιδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

 

 

VIII . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α. ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Ταξινόμηση φυτών (συστηματική βοτανική, μοριακή ταξινόμηση και χημειοταξινόμηση) – Φυτογεωγραφία - Χλωρίδα περιοχών και τύπων βιοτόπων
 • Βιολογία διατήρησης φυτών (επιτόπια και εκτός τόπου διατήρηση-προστασία φυτών, αειφορική αξιοποίηση φυτογενετικών πόρων)
 • Εκπαίδευση-Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

 

Β. ΕΜΠΕΡΙΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Β.1. Ταξινόμηση-Συστηματική Βοτανική

 • Διάκριση ανατομικών, μορφολογικών, φαινολογικών και οικολογικών γνωρισμάτων αγγειοφύτων με ταξινομική σημασία
 • Ταξινομική αναγνώριση δειγμάτων αγγειοφύτων με χρήση συμβατικών και ηλεκτρονικών κλειδών ταξινομικού προσδιορισμού σε επίπεδο οικογένειας, γένους, είδους, υποείδους και ποικιλίας
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών κλειδών με μορφολογικά γνωρίσματα φυτών και βοηθητική εικονογράφηση
 • Κώδικας και κανόνες βοτανικής ονοματολογίας και αντιστοίχιση συνωνύμων
 • Διάκριση και προσδιορισμός βιοτικών μορφών αγγειοφύτων
 • Μέθοδοι χλωριδικής δειγματοληψίας
 • Συγκρότηση βιολογικών πληροφοριών σε χλωριδικό κατάλογο
 • Χλωριδικές συγκρίσεις περιοχών στο χώρο και το χρόνο
 • Αναγνώριση ταυτότητας αγγειοφύτων στο φυσικό περιβάλλον
 • Δημιουργία αποξηραμένων δειγμάτων ερμπαρίου και οργάνωση ερμπαρίου
 • Αξιολόγηση μοριακών δεδομένων και βιολογικώς δραστικών συστατικών στην ταξινόμηση των αγγειοφύτων

 

Β.2. Βιοποικιλότητα, Φυτογεωγραφία, Διατήρηση-Προστασία Φυτών

 • Χαρτογράφηση εξάπλωσης φυτών σε διαφορετικές κλίμακες
 • Διάκριση χωρολογικών πληροφοριών αγγειοφύτων σε δεδομένα προέλευσης (origin) και δεδομένα σύγχρονης εξάπλωσης (distribution)
 • Διερεύνηση προτύπων εξάπλωσης αγγειοφύτων στο χώρο και το χρόνο
 • Εκτιμήσεις βιοποικιλότητας με διαφορετικές μεθόδους σε τύπους οικοτόπων και σε γεωγραφικές περιοχές
 • Εκτίμηση αφθονίας και πυκνότητας φυτικών ατόμων στο φυσικό περιβάλλον με διαφορετικές τεχνικές
 • Εφαρμογή κριτηρίων της International Union for the Conservation of Nature (IUCN) για εκτίμηση του κινδύνου εξαφάνισης αγγειοφύτων και αποκωδικοποίηση χαρακτηρισμών κινδύνου εξαφάνισης
 • Συγκρίσεις χαρακτηρισμών κινδύνου εξαφάνισης φυτών στο χρόνο
 • Αναγνώριση κινδύνων-απειλών και προτάσεις μέτρων προστασίας για είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση
 • Ομαδοποίηση-ταξινόμηση κινδύνων-απειλών και μέτρων προστασίας σπάνιων και απειλούμενων φυτών
 • Αξιολόγηση χλωριδικών στοιχείων γεωγραφικών περιοχών και ιεράρχηση προτεραιοτήτων διατήρησης με βάση κριτήρια, βιολογικούς δείκτες και βαθμονόμηση βιολογικών χαρακτηριστικών
 • Διερεύνηση αβιοτικών συνθηκών περιβάλλοντος με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information Systems, GIS) για την ποιοτική και ποσοτική περιγραφή του ενδιαιτήματος και της αυτοοικολογίας αυτοφυών φυτών

 

Β.3. Βιολογία διατήρησης φυτών (in-situ, ex-situ)

 • Συλλογή κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού αγγειοφύτων με σκοπό τη μακροχρόνια εκτός τόπου διατήρησή του
 • Διερεύνηση φυτρωτικότητας σπερμάτων και ριζοβολίας μοσχευμάτων αγγειοφύτων σε διαφορετικές συνθήκες ή με χρήση διαφορετικών ορμονών
 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων πολλαπλασιασμού και καλλιέργειας αυτοφυών φυτών για εκτός τόπου διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση
 • Ανάδειξη-προβολή αυτοφυών φυτών στο φυσικό τους ενδιαίτημα
 • Σχεδιασμός-δημιουργία ενοτήτων παρουσίασης φυτών εκτός τόπου – Σχεδιασμός βοτανικών κήπων
 • Εναρμόνιση δράσεων διατήρησης βοτανικών κήπων με τους στόχους της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Διατήρησης Φυτών (Global and European Strategies for Plant Conservation)

 

Β.4. Περιβαλλοντική Eκπαίδευση-Ευαισθητοποίηση

 • Διδακτική απλούστευση επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την ταξινόμηση, τη φυτογεωγραφία, την οικολογία και τη χρήση των φυτών
 • Παραγωγή απλουστευμένων κειμένων για ευαισθητοποίηση διαφορετικών ομάδων-στόχων
 • Μικροδιδασκαλία-διδακτική βιολογίας
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (μέθοδος ερωτήσεων, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση-αντιπαράθεση επιχειρημάτων,χαρτογράφηση ιδεών, κατασκευή ερωτηματολογίων,μελέτη πεδίου,δραματοποίηση-παιγνίδι ρόλων,φυλλάδια ευαισθητοποίησης, μέθοδος Project, περιβαλλοντικά παιχνίδια, περιβαλλοντικό μονοπάτι)

 

Β.5. Άλλες τεχνικές

 • Χρήση φορητού GPS (Global Positioning Systems)
 • Χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Μακροφωτογράφηση αγγειοφύτων

 

 

Γ . ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1994-1995 NΑTURA 2000 Project (Directive 92/43/EEC): Καταγραφή, αναγνώριση, εκτίμηση και χαρτογράφηση οικοτόπων των ειδών χλωρίδας και πανίδας της Ελλάδας (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Μπαμπαλώνας)

1995 ECLAIRAgro-Industrial research: Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στην αναπαραγωγή, τον προσδιορισμό και την παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και τη βιομηχανική χρήση αρωματικών φυτών (Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Καθ. Σ. Κοκκίνη)

1996 LIFE: Διατήρηση και Διαχείριση Τόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα - Αναγνώριση και Καταγραφή Χλωρίδας (Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθ. Σ. Κοκκίνη)

1996 Συγκέντρωση επιστημονικού υλικού για την παραγωγή ντοκιμαντέρ οικολογικού περιεχομένου και συμβολή στη διαμόρφωση του σεναρίου: «Φυτά του αστικού περιβάλλοντος» (Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Καθ. Δ. Βώκου)

1997-1999 Ενίσχυση ερευνητικής υποδομής Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθ. Σ. Κολιάης)

2000 Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Μπαμπαλώνας)

2004 Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III: Διατήρηση και αξιοποίηση της βαλκανικής χλωρίδας στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Τακτική Ερευνήτρια Ε. Μαλούπα)

2004-2005 Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III: Δράσεις ανάδειξης της πολυλειτουργικότητας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Τακτική Ερευνήτρια Ε. Μαλούπα)

2005 Πρόγραμμα ερευνητικής συνεργασίας τριών εβδομάδων σχετικά με το πυξάρι (Buxussempervirens) μεταξύ του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών και του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., της American Boxwood Society, των Longwoods Gardens και του University of Virginia, USA (Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Τακτική Ερευνήτρια Κ. Ραδόγλου)

2005-2006 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ΙΙ) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ): Ποιότητα περιβάλλοντος και ανθρώπινη υγεία: Προφύλαξη ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων από φυσικούς αλλεργιογόνους παράγοντες (Επιστημονικώς Υπέυθυνη: Καθ. Δ. Βώκου)

2005-2014 Collection of endemic, rare and/or threatened plant species from the Ionian Islands and their ex situ conservation in the Balkan Botanic Garden of Kroussia and Cephalonia Botanica (Collaboration among the Stanley Smith Horticultural Trust, the Cambridge University Botanic Garden, the Balkan Botanic Garden of Kroussia, and the Cephalonia Botanica, funded by Stanley Smith Horticultural Trust, UK, Επιστημονικώς Υπεύθυνοι: Δρ Ν. Κρίγκας και Τακτική Ερευνήτρια Ε. Μαλούπα)

2006-2008 Συμβολή στην ex-situ διατήρηση ενδημικών και σπάνιων φυτικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Επικ. Καθ. Θ. Κωνσταντινίδης)

2007-2010 Επισήμανση-συλλογή-παραγωγή φυτικού υλικού του Αιγαίου για τη δημιουργία βοτανικού κήπου στο Δήμο Ιωνίας Χίου (Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Τακτική Ερευνήτρια Ε. Μαλούπα)

2007-2011 AGRI GEN RES 018/870/AGRI-2006-0265: Genetic Resources of Saffron and allies (Crocus spp.) - CROCUSBANK (ιστοσελίδα http://www.crocusbank.org/, Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Prof. J. A. Fernandez)

2012-2013 Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας ειδών και οικοτόπων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθ. Ι. Δ. Παντής)

2013 Επισήμανση, πληροφόρηση και δημιουργία θεματικών ενοτήτων στο Βοτανικό Κήπο Αιγαίου(Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Τακτική Ερευνήτρια Ε. Μαλούπα)

2013-2014 Διερεύνηση ολοκληρωμένης πρότασης σχεδιασμού εξειδικευμένων αειφόρων παρεμβάσεων σε χώρους πρασίνου της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη δημιουργία επετειακών θεματικών πάρκων και κήπων σε συνεργασία με το ΑΠΘ (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Ι. Τσαλικίδης)

2014 Αντιμετωπίζοντας την Οικονομική κρίση - Πράσινες ιδέες για βιώσιμη ανάπτυξη (θεματική της προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επικ. Καθ. Μαζάρης)

 

Δ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ KAI ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

 • Μέλοςτηςομάδαςειδικών (experts) τουπρογράμματος DAISIE - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (http://www. europe-aliens.org/expertSearch.do)
 • Μέλος της ομάδας ειδικών (experts) στα συμμετοχικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από την PLANTA EUROPA με σκοπό την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Διατήρησης της Φυτικής Ποικιλότητας (European Plant Conservation Strategy-EPSC, http://www.pantaeuropa. org/pe-publications-EPCS.htm, workshopsin the framework of the 5th Planta Europa Conference on the Conservation of Wild Plants “Working Together for Plants”, 5-9 September 2007, Cluj-Napoca, Romania)
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 3ου Συμποσίου Ελληνικών Βοτανικών Κήπων (Θεσσαλονίκη, 23-26/6/2011)
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του πανευρωπαϊκού συνεδρίου βοτανικών κήπων EUROGARDVI “BotanicGardensinachangingworld” (Χίος, 28/5-2/6/2012)
 • Μέλος της ομάδας ειδικών της Στρογγυλής Τράπεζας του 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας «Ζιζανιολογία-Γεωργία-Αστικό Πράσινο», Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2012
 • Μέλος της ομάδας ειδικών της Στρογγυλής Τράπεζας του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία», Μυτιλήνη, 9-12 Οκτωβρίου 2014

 

Ε. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Ε.1. ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Κριτής μιας πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας στο επιστημονικό περιοδικό Biodiversity & Conservation [ImpactFactor 2013: 2,065]
 • Κριτής μίας πρώτοτυπης επιστημονικής εργασίας (JEMA-D-13-02501) στο επιστημονικό περιοδικό JournalofEnvironmentalManagement [ImpactFactor 2013: 3,188]
 • Κριτής δύο πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών (JBR11031, JBRT-2013-0079) στο επιστημονικό περιοδικό JournalofBiologicalResearchThessaloniki [ImpactFactor2012: 0,71]
 • Κριτής δύο πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών (J_430-90, J_4449-91) στο επιστημονικό περιοδικό JournalofAgriculturalScienceandTechnology [ImpactFactor2013: 0,685]
 • Κριτής 13 πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών για το βιβλίο BotanicGardensinaChangingWold: insightsintoEurogardVI (2014)

 

Ε.2. ΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

 • Κριτής επιστημονικής εργασίας για ολόκληρο τεύχος στο επιστημονικό περιοδικό EcologicaMontenegrina (2014)

 

 

 

Ε.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Προσκεκλημένοςαξιολογητήςτουερευνητικούπρογράμματος “Ex situ and in situ conservation of autumn flowering bulb plants in Ukraine” για το Rufford Foundation, UK

 

 

ΣΤ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1. Κρίγκας, Ν. Τα φυτά της Θεσσαλονίκης. Εισήγηση στην επιστημονική διημερίδα «Πόλη και οικολογία» της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης - Νομαρχιακή Κίνηση Οικολογία-Αλληλεγγύη Συνασπισμός των πολιτών, Θεσσαλονίκη, 4-5/11/2004.

2. Κρίγκας, Ν. Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας. Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς «Αυτοφυή αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά και καλλιέργειά τους σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές», Κιλκίς 16/6/2007.

3. Κρίγκας, Ν. Ο Βοτανόκηπος της Κεφαλλονιάς: ένας νέος βοτανικός κήπος γεννιέται. Εισήγηση στα εγκαίνια του Cephalonia Botanica, Αργοστόλι,5/8/2007.

4. Κρίγκας, Ν. Η γνωστή και η άγνωστη χλωρίδα του Πηλίου. Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα «Πήλιο-Πολυφάρμακον όρος», Ξενοδοχείο Ξενία, Βόλος,22/8/2007.

5. Κρίγκας, Ν. Η χλωρίδα στην περιοχή των ρεμάτων Πολίχνης-Φιλύρου. Εισήγηση στην επιστημονική διημερίδα «Βυζαντινοί Νερόμυλοι - Πολυπολιτισμική Πολίχνη», Πνευματικό Κέντρο Μετεώρων Θεσσαλονίκης, 21 & 22/2/2008.

6. Κρίγκας, Ν. Οι ιδιαιτερότητες της χλωρίδας στην περιοχή των ρεμάτων Πολίχνης –Φιλύρου. Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα «Μαθητές-Περιβάλλον-Μυλοτόπι Πολίχνης», Δημοτικό Θέατρο Πολίχνης Θεσσαλονίκης, 28/2/2008.

7. Κωνσταντινίδης, Θ., Λάζαρη, Μ. & Κρίγκας, Ν. Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας: μοναδικότητα και προοπτικές. Εισήγηση στην επιστημονική διημερίδα υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας «Αναγκαιότητα προστασίας της χλωρίδας της Πελοποννήσου: Δυνατότητες και προοπτικές», Ξενοδοχείο Αμαλία, Ναύπλιο 22-23/11/2008.

8. Κρίγκας, Ν. & Κωνσταντινίδης, Θ. Αξιολόγηση του φυτικού πλούτου της Πελοποννήσου και δυνατότητες αειφορικής αξιοποίησής του. Εισήγηση στην επιστημονική διημερίδα υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας «Αναγκαιότητα προστασίας της χλωρίδας της Πελοποννήσου: Δυνατότητες και προοπτικές», Ξενοδοχείο Αμαλία, Ναύπλιο 22-23/11/2008.

9. Κρίγκας, Ν. Φύση και πόλη: οι ιδιαιτερότητες της χλωρίδας στο αστικοποιημένο περιβάλλον. Ημερίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης Κρήτης με θέμα «Προς ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον», Νεάπολη Κρήτης (4/12/2008).

10. Κρίγκας, Ν. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Ερευνητικού Έργου στο Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ. Ημερίδα για την αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογίας «Τμήμα Βιολογίας: μια διαρκής εξελικτική πορεία», Αίθουσα Τελετών "Αλέξανδρος Παπαναστασίου", Θεσσαλονίκη 19/2/2009 (http://qa.bio.auth.gr).

11. Κρίγκας, Ν. & Μαλούπα, Ε. Αξιολόγηση, εντοπισμός και σωστικές συλλογές αυτοφυών φυτών των Ιονίων Νήσων με σκοπό τη διατήρηση-προστασία τους: ένα έργο υποδομής σε εξέλιξη. Εισήγηση στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης - Συνεδρία «Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη», Κίνηση για την μετατροπή της Κέρκυρας σε νησί βιώσιμης ανάπτυξης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, Κέρκυρα 24/3/2009.

12. Κρίγκας, Ν. 2010-Έτος Βιοποικιλότητας: αξία και απειλές. Εισήγηση στα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Φυτική βιοποικιλότητα: η τέχνη της φύσης», του Βοτανικού Κήπου Σταυρούπολης και του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, Σταυρούπολη, 1/12/2010.

13. Κρίγκας, Ν. Sustainable exploitation of wild growing plant resources: is it a one-way road? Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Education and Culture-Youth in Action Programme: Young Europeans discuss sustainable development”, Ιωνικό Κέντρο, Αθήνα, 9-14 Μάιος 2011 (http://www.ensaa.eu/).

14. Κρίγκας, Ν. Βιοποικιλότητα: η αξία και οι κίνδυνοι. Ημερίδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Η ζωή στη δυτική Θεσσαλονίκη υπό το πρίσμα της αειφορίας» του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού-Ευόσμου και φορέων, οργανισμών και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στη δυτική Θεσσαλονίκη, Δήμος Ωραιοκάστρου, Ωραιόκαστρο, 6/6/2011.

15. Κρίγκας, Ν. Βιοποικιλότητα: η αξία και οι κίνδυνοι. Ημερίδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Η ζωή στη δυτική Θεσσαλονίκη υπό το πρίσμα της αειφορίας» του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού-Ευόσμου και φορέων, οργανισμών και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στη δυτική Θεσσαλονίκη, Δήμος Παύλου Μελά, Στρατόπεδο Παύλου Μελά, 9/6/2011.

16. Κρίγκας, Ν. Βιοποικιλότητα: η αξία και οι κίνδυνοι. Ημερίδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Η ζωή στη δυτική Θεσσαλονίκη υπό το πρίσμα της αειφορίας» του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού-Ευόσμου και φορέων, οργανισμών και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στη δυτική Θεσσαλονίκη, Δήμος Νεάπολης-Συκεών, 16/6/2011.

17. Μαλούπα, Ε. & Κρίγκας, Ν. Εκτός τόπου διατήρηση αυτοφυών ειδών της ελληνικής χλωρίδας στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων στα 10 χρόνια λειτουργίας του.Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Δραστηριότητες των ελληνικών βοτανικών κήπων σε θέματα εκτός τόπου διατήρησης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», 3οΣυμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων, Θεσσαλονίκη 23-26/6/2011.

18. Κρίγκας, Ν. Η βιοποικιλότητα της Θεσσαλονίκης. Εισήγηση στην ημερίδα της Ένωσης Σωματείων Βορείου Ελλάδας και των Φίλων Πρασίνου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η Θεσσαλονίκη, το πράσινο και η βιοποικιλότητά της», Θεσσαλονίκη 4/5/2011.

19. Κρίγκας, Ν.Συνανθρωπιστικά φυτά και βιοποικιλότητα στο αστικοποιημένο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης.Προσκεκλημένη εισήγηση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας «Ζιζανιολογία-Γεωργία-Αστικό Πράσινο», Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2012.

20.Κρίγκας, Ν.Τα «Ελγίνεια» της Ελληνικής χλωρίδας: πλούτος, διασπορά και προκλήσεις. Προσκεκλημένη εισήγηση στις Δαρβινικές Δευτέρες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Ηράκλειο, 13/1/2014.

21.Κρίγκας, Ν.Η πρόκληση της διατήρησης και της αειφορικής αξιοποίησης του πλούτου της Ελληνικής χλωρίδας.ΠροσκεκλημένηεισήγησηστηΣχολήΓεωπονίαςτουΤΕΙΚρήτης, Ηράκλειο, 22/1/2014.

22.Krigas N.Sustainable exploitation of wild growing plants: the strategy of the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece. Προσκεκλημένη εισήγηση στο συνέδριο τουHybridParksστο Πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGIVC, Ρόδος 26-29/6/2014.

23. Κρίγκας Ν. Ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούτου και της μοναδικότητας της ελληνικής χλωρίδας σε τοπικό επίπεδο: προκλήσεις και ευκαιρίες. Πνευματικό Κέντρο Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης», Βιάννος Κρήτης, 26-27/7/2014.

24. Κρίγκας Ν.Αυτόχθονα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας: από τη φύση στον αγρό, στοχεύοντας στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων.Πνευματικό Κέντρο Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης», Βιάννος Κρήτης, 26-27/7/2014.

25. Κρίγκας Ν. Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά: βιωματικό εργαστήρι για πέντε αισθήσεις (για παιδιά και μεγάλους)Πνευματικό Κέντρο Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης», Βιάννος Κρήτης, 26-27/7/2014.

26. Κρίγκας Ν. Προστασία φυτοποικιλότητας και διατήρηση φυτογενετικών πόρων.Εισήγηση κατά την στρογγυλή Τράπεζα του 7ου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία», Μυτιλήνη 9-12/10/2014.

 

 

IΧ. ΔΗΜΟΣΙΕΥMATA

 

1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

1.1. Κρίγκας, Ν. (2004). Χλωρίδα και ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης: βιολογική προσέγγιση και ιστορική σύνδεση. – Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

2.1. Μαλούπα, Ε., Γρηγοριάδου, Κ., Λάζαρη, Μ. & Κρίγκας, Ν. (2013). Καλλιέργεια, μεταποίηση και διασφάλιση ποιότητας των ελληνικών αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών: βασικές αρχές καθετοποιημένης παραγωγής. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλα, Εκδ. Γ.Κ. Λουπέλης, 90 σελ. ISBN: 978-960-99704-1-9 (διατίθεται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης).

2.2. Κρίγκας, Ν. & Κωνσταντινίδης, Θ. (2014). Σπάνια και μοναδικά φυτά των Ιονίων Νήσων: 70 πορτραίτα. Εκδόσεις Mediterraneo, Ρέθυμνο (σε στάδιο τελικής διόρθωσης δοκιμίων).

2.3. Krigas, N. & Constantinidis, T. (2014). Unique and rare plants of the Ionian Islands, Greece: 70 portraits. Mediterraneo Publications, Rethimno, Crete (σε στάδιο τελικής διόρθωσης δοκιμίων).

2.4. Στικούδη, Μ., Μαλούπα, Ε., Λάζαρη, Μ. & Κρίγκας, Ν. (2014). Με…Νου, Αρωματόκηπος και Ευεξία. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα (σε στάδιο τελικής διόρθωσης δοκιμίων).

 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ (PEER-REVIEWED)

3.1. ΕΝΤΟΣΤΟΥScience Citation Index (SCI)

3.1.1. Kokkini, S., Karousou, R., Dardioti, A., Krigas, N. & Lanaras, T. (1997). Autumn Essential Oils of Greek Oregano. – Phytochemistry 44: 883-886.

3.1.2. Krigas, N., Lagiou, E., Hanlidou, E. & Kokkini, S. (1999). The vascular flora of the Byzantine Walls of Thessaloniki (N Greece). – Willdenowia 29: 77-94.

3.1.3. Pateli, M., Krigas, N.,Karousou, R., Hanlidou, E. & Kokkini, S. (2002). Vascular plants in the suburban area of Thessaloniki (N Greece): I. The industrial Park of Sindos.– Flora Mediterranea 12: 323-339.

3.1.4. Krigas, N., & Kokkini, S. (2004). A survey of the alien vascular flora of the urban and suburban area of Thessaloniki (N Greece). – Willdenowia 34: 77-98.

3.1.5. Scholtz, H. & Krigas, N. (2004). Nasella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth. – In Greuter, W. & Raus, T. (Eds,), Med-Checklist Notulae 22, Willdenowia 34: 78-79.

3.1.6. Maloupa, E., Grigoriadou, K., Papanastassi, K. & Krigas N. (2008). Conservation, propagation, development and utilization of xerophytic species of the native Greek flora towards commercial floriculture. – Acta Horticulturae 766: 205-216.

3.1.7. Makrodimos, Ν., Blionis, G., Krigas, N. & Vokou, D. (2008). Flower morphology, phenology and visitor patterns in an alpine community on Mt Olympos, Greece. – Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 203: 449–468.

3.1.8. Tsoktouridis, G., Krigas, N. & Maloupa, E. (2009). Phylogenetic analysis of six closely related Lamiaceae taxa, using the ITS1, 5.8S and ITS2 nuclear ribosomal regions. – Acta Horticulturae 813: 307-316.

3.1.9. Krigas, Ν., Mouflis, G., Grigoriadou, K. & Maloupa, E. (2010). Conservation of important plants from the Ionian Islands at the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece: using GIS to link the in situ collection data with plant propagation and ex situ cultivation– Biodiversity and Conservation19(12): 3583–3603.

3.1.10. Fotiou, C., Damialis, A., Krigas, N., Halley, J. M. & Vokou, D. (2011). Parietaria judaicaflowering phenology, pollen production, viability and atmospheric circulation, and expansive ability in the urban environment: impacts of environmental factors. – International Journal of Biometeorology 55(1): 35-50.

3.1.11. Fernández, J. Α., De-Los-Mozos-Pascual, Μ., Santana, Ο., Guardiola, J. L., Molina, R. V., Heslop-Harrison, P., Borbely, G., Branca, F., Maloupa, E., Talou, T., Thiercelin, J. M., Gasimov, K., Vurdú, H., Roldán, M., Santaella, M., Sanchís, E., Desamparados de Luis, M., Suranyi, G.,Molnár, A., Sramko, G., Gulyas, G., Balazs, L., Horvat, O., Rodríguez, M. F., Sánchez-Vioque, R., Escolano, M. A., Reina, J. V., Krigas, N., Constantinidis, T., Karamplianis, T., Pastor, T., Renau, B., Raynaud, C., Medina, J., Ibadli, O., Polissiou, M., Tsimidou, M. Tsaftaris, A., & Sharaf- Eldin, M. (2011). The World Saffron and Crocus Collection. Strategies for establishment, management, characterization and utilization. – Genetic Resources and Crop Evolution 58(1): 125-137.

3.1.12. Grigoriadou, K., Krigas, Ν. & Maloupa, E. (2011). GIS-facilitated in vitro propagation and ex situ conservation of Achillea occulta. – Plant, Cell, Tissue and Organ Culture 107: 531-540.

3.1.13. Gkika,P.I, Krigas,N., Menexes, G., Eleftherohorinos,I. G., Maloupa, E. (2013). Conservation of the rare Erysimum naxense Snogerup and the threatened Erysimum krendlii Polatschek: effect of temperature and light on seed germination. – Open Life Sciences (Central European Journal of Biology)8(12): 1194-1203.

3.1.14. Krigas, N., Mendeli, V. & Vokou, D. (2014). The electronic trade in Greek endemic plants: biodiversity, commercial and legal aspects. – Economic Botany 68(1): 85–95.

3.1.15. Tsoktouridis, G., Koutinas, N., Osmantzikidis, I., Roubos, A., Sotiropoulos, T., Giannakoula, A., Podbeltseva, L., Maloupa, E. & Krigas, N. (2014). Phylogenetic analysis of 15 Eucalyptus species through amplification of the intergenenic space of the CLPP gene of chloroplast DNA. – Journal of Environmental Protection and Ecology 15(1): 184-193.

3.1.16. Grigoriadou, K., Krigas, N. & Maloupa, E. (2014). GIS-facilitated ex situ conservation of the rare Greek endemic Campanula incurva Aucher: seed germination requirements and effect of growth regulators on in vitro proliferation and rooting. – Plant Biosystems (DOI: 10.1080/11263504.2014. 980355).

3.1.17. Krigas, N., Mendeli, V. & Vokou, D. (2014). Ex situ conservation of Greek endemic plants in seed banks and botanic gardens at national, regional and global scales. – Plant Biosystems (δεκτό προς δημοσίευση).

 

3.2. ΕΚΤΟΣΤΟΥScience Citation Index (SCI)

3.2.1. Lagoudakis, N., Krigas N., Hanlidou, E. & Kokkini, S. (2002). Plantspecieswithalkaloidsinthecity of Thessaloniki (N Greece): distribution and alkaloid content. – Botanika Chronika 15: 35-44.

3.2.2. Krigas, N., & Kokkini, S. (2005). Indigenous vascular flora of the urban and suburban area of Thessaloniki (N Greece). – Botanika Chronika 18 (2): 29-85.

3.2.3. Κρίγκας, Ν. & Δαρδιώτης, Γ. (2008). ΦυτάκαιανθρώπινεςδραστηριότητεςεννοιολογικόχάοςσύγχρονεςπροσεγγίσειςκαιπροτεινόμενοιόροιστηνΕλληνικήγλώσσα. – Botanika Chronika 19: 325-366.

3.2.4. Krigas, N. & Maloupa, E. (2008).The Balkan Botanic Garden of Kroussia, Northern Greece: a garden dedicated to the conservation of native plants of Greece and the Balkans (invited botanic garden profile). – Sibbaldia 6: 9-27.

 

4. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

4.1. Maloupa, E., Krigas, N., Grigoriadou, K., Lazari, D. & Tsoktouridis, G. (2008). Conservation strategies for native plant species and their sustainable exploitation: case of the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N. Greece. – Pp. 37-56 in: Teixeira da Silva J. A. (Ed.), Floriculture Ornamental Plant Biotechnology: Advances and Topical Issues (1st Edition), Vol. V (4), Global Science Books, Isleworth, UK.

4.2. Krigas, N., Papadimitriou, K. & Mazaris, A.D. (2012). GIS and ex situ Plant Conservation. – Pp. 153-174 in: Alam, B.M. (Ed.), Application of Geographic Information Systems, InTechopen.com, Rijeka, Croatia (DOI: 10.5772/50525).

4.3. Krigas, N., Bandi, A. & Vokou, D. (2014). Identified threats and proposed protection measures for the Rare and Threatened Plants of Greece: classification, ranking and mismatches. – Pp. (to be given) in: Krigas, N., Tsoktouridis, G., Mylona, Ph., Cook, C.M. & Maloupa, E. (Eds.), Botanic Gardens in a Changing World: insights into Eurogard VI, Botanic Gardens Conservation International(δεκτό προς δημοσίευση).

 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

5.1. Kokkini, S., Iatrou, G., Georghiou, K., Artelari, P., Bazos, I., Georghiadis, T., Georgiou, U., Drossos, E., Hanlidou, E., Karousou, R., Krigas, N., Kypriotakis, Z. & Tzanoudakis, D. (1996). Other Important Plant Species. – Pp. 468-486, 768-777, 801-839 in: Dafis, S., Papastergiadou, K., Georghiou, K., Babalonas, D., Georghiadis, T., Papageorgiou, M., Lazaridou, T. & Tsiaoussi, V. (Eds), Directive 92/43/EEC, The Greek “Habitat” Project Natura 2000: An Overview, Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum - Greek Biotope / Wetland Centre.

 

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

6.1.Κρίγκας, Ν. (2009). AlliumsamothracicumTzanoud., Strid & KitTan, Κινδυνεύον (ΕΝ). – Σελ. 68-69 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.2. Κρίγκας, Ν. (2009). Anchusasamothracica Bigazzi & Selvi, Κινδυνεύον (ΕΝ). – Σελ. 87-89 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.3. Κρίγκας, Ν. & Κωνσταντινίδης, Θ. (2009). CampanulapangeaHartvig, Τρωτό (VU). – Σελ. 187-189 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.4. Κρίγκας, Ν. (2009). Campanulasamothracica (DegenGreuter & Burdetsubspsamothracica, Τρωτό (VU). – Σελ. 195-196 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.5. Γεωργιάδης, Θ., Κρίγκας, Ν. & Κωνστανινίδης, Θ. (2009). CentaureamessenicolasianaGeorgiadisGDimitrellos & Routsi, Τρωτό (VU). – Σελ. 230-231 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.6. Γεωργιάδης, Θ. & Κρίγκας, Ν. (2009). CentaureapaxorumPhitos & TGeorgiadis, Τρωτό (VU). – Σελ. 234-236 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.7. Κρίγκας, Ν. (2009). DianthusarpadianusAde & Bornm., Κινδυνεύον (ΕΝ). – Σελ. 361-362 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.8. Raus, T. &. Κρίγκας, Ν. (2009). Dianthusingoldbyi Turrill, Κινδυνεύον (ΕΝ). – Σελ. 366-367 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.9. Κρίγκας, Ν. (2009). Drymocallishalacsyana (DegenKurtto & Strid, Κινδυνεύον (ΕΝ). – Σελ. 384-385 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.10. Κρίγκας, Ν. (2009). ErysimumkrendliiPolatschek, Τρωτό (VU). – Σελ. 21-23 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.11. Κρίγκας, Ν., Κωνσταντινίδης, Θ. & Φοίτος, Δ. (2009). LeonticeleontopetalumLsubspleontopetalum, Τρωτό (VU). – Σελ. 129-131 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.12. Κρίγκας, Ν. & Κωνσταντινίδης, Θ. (2009). Roemeriahybrida (L.) DCsubsphybrida, Τρωτό (VU). – Σελ. 280-282 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.13. Κρίγκας, Ν. (2009). ThymusplasoniiAdamović, Κινδυνεύον (ΕΝ). – Σελ. 353-354 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.14. Κρίγκας, Ν. & Καραμπλιάνης, Θ. (2009). RanunculuscacuminisStrid & Papan., Τρωτό (VU). – Σελ. 269-271 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.15. Κρίγκας, Ν., Κωνσταντινίδης, Θ. & Φοίτος, Δ. (2009). StachyspangaeaPhitos, Τρωτό (VU). – Σελ. 334-336 στους: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (Εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

6.16. Κρίγκας, Ν. (2009). Φύση και πόλη: οι ιδιαιτερότητες της χλωρίδας στο αστικοποιημένο περιβάλλον. –Σελ. 82-88 στους: Δρακωνάκη, Χ., Κασωτάκη, Κ., Πλουσάκη, Κ. (Επιμ.)., Η εκπαίδευση για ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης Κρήτης, Νεάπολη Κρήτης.

6.17. Κρίγκας, Ν. (2011). Φυτική ποικιλότητα στη Δυτική Θεσσαλονίκη: αξία και κίνδυνοι. – Σελ. 41-47 στους: Παπαδημητρίου, Ε. & Υφαντής, Γ. (Επιμ.), Δυτική Θεσσαλονίκη – Ένα πρόγραμμα «Δια βίου μάθησης» για την αειφορία, Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκη.

6.18. Μπόμπορη, Δ., Τσιριπίδης, Ι., Κρίγκας, Ν. και Ναζηρίδης, Θ. (2014). Τύποι οικοτόπων και βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. – Σελ. 1-19 σε: Τσουκαλά, Ε. (Επιμ.), Δήμος Σιντικής: Ο χώρος και η ιστορία του, Ι. Φυσικό Περιβάλλον, Σιδηρόκαστρο.

 

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

7.1. Lagiou, E., Krigas, N., Hanlidou, E. & Kokkini, S. (1997). The Vascular Flora of the Walls of Thessaloniki. – Pp. 81-84 in: Tsekos, I. & Moustakas, M. (Eds.), Progress in Botanical Research - Proceedings of the 1st Balkan Botanical Congress. – Kluwer Academic Publishing, The Hague.

 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ KAI ΤΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

8.1. Κρίγκας, Ν., Χανλίδου, Ε. & Κοκκίνη, Σ. (1997). Η χλωρίδα στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Πολίχνης Θεσσαλονίκης. – Σελ. 247-248, Τόμος Περιλήψεων 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 1ου Βαλκανικού Συνεδρίου Βιολογικών Επιστημών & Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 15-18 Μαΐου 1997 (διαθέσιμα σε http://www.eebe.gr/ wp-content/uploads/praktika%2891-00%29/1997_Praktika_ Thessaloniki.pdf).

8.2. Κοκκίνη, Σ., Κρίγκας, Ν., Δαρδιώτη, Α. (1997). Ομηρικός άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον: φυτά και κατασκευές. – Σελ. 233-238, Πρακτικά 1st International Conference on Ancient Greek Technology, Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας & Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 4-7 Σεπτεμβρίου 1997.

8.3. Fotiou, C., Damialis, A., Krigas, N., Mavromatis, T., Vokou, D. (2006). Flowering phenology and pollen yield of the allergenic urban invader Parietaria judaica under differing environmental conditions. – P. 122, Book of Abstracts of the 4th European Congress on Biological Invasions “NEOBIOTA: From Ecology to Conservation”, Vienna, Austria, September 27-29, 2006 (διαθέσιμα σε http://www.umweltbundesamt.at/neobiota).

8.4. Krigas, N., Grigoriadou, K., Papanastasi, K. & Maloupa E. (2006). Conservation actions of the Balkan Botanic Garden of Kroussia related to the EU 2010 Action Plan Biodiversity targets: The Ionian Islands Project. – P. 21 in: Hanzelka, P. (Ed.), Congress proceedings of EuroGard IV: Botanic Gardens and the 2010 Challenge, Prague – Průhonice, 18-22 September 2006 (διαθέσιμα σε http://www.bgci.org/resources/eurogard_ proceedings/).

8.5. Krigas, N. & Vergou, A., Maloupa, E. (2007). What’s new in a deciduous oak forest? The Path of Biodiversity in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece. – Pp. 1-6, Proceedings of the 3rd Global Botanic Garden Congress-Building a sustainable future: the role of botanic gardens, Wuhan, China, 16-20 April 2007 (διαθέσιμα σε http://www.bgci.org/files/Wuhan/PaperEd/Maloupa, %20Eleni%20-%20 Greece.pdf).

8. 6. Maloupa, E., Krigas, N. & Karydas, A. (2007). The in situ conservation actions of the Balkan Botanic Garden of Kroussia in Greece. – Pp. 1-5, Proceedings of the 3rdGlobal Botanic Garden Congress-Building a sustainable future: the role of botanic gardens, Wuhan, China (διαθέσιμα σε http:// www.bgci.org/files /Wuhan/PapersConserving/ Maloupa(Conserving).pdf.

8.7. Maloupa, E., Krigas, N. & Panagiotidou, M. (2007). Computer design and landscape visualisation: the case of the Botanic Garden of Environmental Awareness, Thermi, Thessaloniki, N Greece. – Pp. 249-258 in: Eleftheriadis, N., Styliadis, A. & Paliokas, I. (Eds.), Proceedings of the International Confrence Lant07-Landscape Architecture and New Technologies, Drama, Greece, May 25-26, 2007.

8.8. Tsoktouridis, G., Krigas, N. & Maloupa, E. (2007). The value of DNA sequence-based molecular markers to “barcode” plant species: Phylogenetic rDNA analysis of five Lamiaceae species through ITS1, 5.8S and ITS2 nuclear ribosomal region. – P. 41, Book of Abstracts of the 6th International Symposium on New Floricultural Crops, Madeira, Portugal, June 11-15, 2007 (διαθέσιμα σε http://www3.uma.pt/cem/ publicacoes/ livro_resumos_ NFC2007.pdf).

8.9. Fotiou, C., Damialis, A., Krigas, N. & Vokou, D. (2007). HordeummurinumpollenasacontributortopollinosisImportantortrivial aeroallergen?– Abstract Book of the 26thCongress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Göteborg, Sweden, June, 9–13, 2007. – Allergy 62 (Suppl. 83): 180.

8.10. Krigas, N., Mouflis, G., Karydas, A. & Maloupa, E. (2007). Ex-situ conservation of important plant species of Greece in the Balkan Botanic Garden of Kroussia utilizing botanic expedition data and ecological databases in a GIS environment. – Proceedings of the 5th Planta Europa Conference, Cluj-Napoca, Romania, September 5-9, 2007 (διαθέσιμα σε http://www.plantaeuropa.org).

8. 11. Maloupa, E. & Krigas, N. (2007). A young “David” botanic garden and a giant “Goliath” 2010 target: a critical encounter to halt biodiversity loss in Greece. – Proceedings of the 5th Planta Europa Conference, Cluj-Napoca, Romania, September 5-9, 2007 (διαθέσιμα σε http://www.plantaeuropa.org).

8. 12. Maloupa, E. & Krigas, N. (2007). The “Odyssey” of Greek plants: a call for repatriating well documented important plant species of Greece from European botanic gardens to the Balkan Botanic Garden of Kroussia, Greece. – Proceedings of the 5th Planta Europa Conference, Cluj-Napoca, Romania, September 5-9, 2007 (διαθέσιμα σε http://www.plantaeuropa. org).

8.13. Mouflis, G., Karydas, A., Krigas, N. & Maloupa, E. (2007). Species-specific baseline cultivation protocols: using GIS for the conservation of endemic plants of Cephalonia Island in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, Greece. – Proceedings of the 5th Planta Europa Conference, Cluj-Napoca, Romania, September 5-9, 2007 (διαθέσιμα σε http://www.plantaeuropa. org).

8.14. Maloupa, E., Krigas, N., Karydas, A.Grigoriadou, K., Zervaki, D. & Panagiotidou, M. (2008). Conservation actions of the Balkan Botanic Garden of Kroussia: The Aegean Islands Project. – Proceedings of the 2nd World Botanic Garden Scientific Conference ‘Challenges in botanical research and climate change’, Delft, June 29 - July 4, 2008 (διαθέσιμα σε http://www.bgci.org /index.php?id=1408).

8. 15. Petanidou, Th., Waser, N. M., Allen, S., Kantsa, A., Krigas, N. & Bronstein, J. L. (2008). Solanum elaeagnifolium, an American native plant, invading the Mediterranean: a comparative pollination ecology approach in native and invaded habitats. – P. 264 in: Stadler, J., Schöppe, F. & Frenzel, M. (Eds.), Book of Abstracts of EURECO-GFOE, Bande 38, Leipzig, Germany, September 15-19, 2008.

8.16. Tsoktouridis, G., Krigas, N., Karamplianis, Th., Constantinidis,Th. & Maloupa, E. (2009). Genetic differences among wild Greek Crocus taxa and cultivated saffron(Crocus sativus). – P. 24, Book of Abstracts of the 3rd International Symposium on saffron “Forthcoming Challenges in Cultivation, Research and Economics”, Krokos, Kozani, Greece, May 20-23, 2009.

8. 17. Grigoriadou, K., Krigas, N. & Maloupa, E. (2009). In vitro propagation and ex-situ conservation of threatened endemic plants of Greece in the Balkan Botanic Garden of Kroussia (BBGK): Achillea occulta Constantinidis & Kalpoutzakis. – P. 120 in: Lehvävirta, S., Aplin, D. & Schulman, L. (Eds.), Programme, Abstracts, and Delegates of Eurogard V “Botanic gardens in the age of climate change”, Helsinki, Finland, June 8-12, 2009 (διαθέσιμα σε http://www.luomus.fi/ eurogardv/abstracts.html#a3).

8. 18. Krigas, N., Grigoriadou, K. & Maloupa, E. (2009). Propagation and ex situ conservation of important plants from the Ionian Islands in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece. – P. 69 in: Lehvävirta, S., Aplin, D. & Schulman, L. (Eds.), Programme, Abstracts, and Delegates of Eurogard V “Botanic gardens in the age of climate change”, Helsinki, Finland, June 8-12, 2009 (διαθέσιμα σε http://www.botanicgardens.eu/eurogard/ eurogard5abs.htm).

8.19. Santaella, M., Sánchez., R-A., Tendero, M-P., Verwulgen, T., delos-Mozos, M., Santana, O., Guardiola, J-L., Molina, R. V., García, A., Thiercelin, J-M., Branca, F., Argento, S., Suranyi, G., Talou, T., Heslop-Harrison, J., Maloupa, E., Krigas, N., Vurdu, H., Gasimov, K. & Fernández, J-A. (2010). Implementation of AFLP and SNPs to characterize the World Collection of Saffron and Crocus Genetic Resources, CROCUSBANK – Book of Abstracts of the 2nd International Symposium on Genomiscs of Plant Genetic Resources, Bologna, Italy, April 24-27, 2010 (διαθέσιμα σε http://www.gpgr2.com/ Book%20of%20Abstracts _GPGR2_def.pdf).

8.20. Peregrym, M., Krigas, N., Kolomiychuk, V. (2010). Private domestic gardens as places of ex situ conservation of rare and endangered plant species in Ukraine: a preliminary inventory indicates the need for a project. – Pp. 461-462, Book of Abstracts of the International Conference of Young Scientists “Advances in Botany and Ecology”, Yalta, Ukraine, September 21-25, 2010 (διαθέσιμα σε http://www.botany-center.kiev.ua/pdf/AktualniProblemy-2013.pdf).

8.21. Maloupa, E., Krigas, N., Konstantinidis, T., Fernández, J. A., De-los-Mozos-Pascual, M.,Sanchís, E., Branca, F., Borbely, G., Heslop-Harrison, J. S., Vurdu, H. & Gerasimov, K. (2010). Genetic resources of Crocus taxa in the frame of a European networkCollection, conservation and documentation. – Book of Abstracts of the 4thGlobal Botanic Gardens Congress “Addressing global change: a new agenda for botanic gardens”, Dublin, Ireland, June 13-18, 2010

(διαθέσιμα σε http://www.bgci.org/resources/FourthGlobalBotanicGardens Congress).

8.22. Lazari, D., Krigas, N. & Hadjipavlou-Litina, D. (2010). Composition and antioxidant activity of Achillea coarctata and A. grandifolia essential oils(Asteraceae). – P. 57, Book of Abstracts of the Phytochemical Society of Europe (PSE) International Symposium on ''Terpenes: Application, Activity and Analysis'', Istanbul, Turkey, October 26-29 2010.

8. 23. Bandi, A., Krigas, N. & Vokou, D. (2012). Dominantrisk and threats to the rare and threatened plants of Greece. – Pp. 63-64 in: Cook C. M., Maloupa E. & Mylona Ph. (Eds.), Book of abstracts of the 6th European Botanic Gardens Congress, Chios Island, Greece, May 28-June 2, 2012.

8.24. Mendeli, V., Krigas, N. & Vokou, D. (2012). Worldwide ex situ conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks. – P. 60 in: Cook C. M., Maloupa E. & Mylona Ph. (Eds.), Book of abstracts of the 6th European Botanic Gardens Congress, Chios Island, Greece, May 28-June 2, 2012.

8.25. Lazari, D., Marinaki, N., Krigas, N. & Hatjipavlou-Litina, D. (2012). Composition and antioxidant activity of Stachys ionica Halácsy (Lamiaceae) essential oil. – P. 104 in: Cook C. M., Maloupa E. & Mylona Ph. (Eds.), Book of abstracts of the 6th European Botanic Gardens Congress, Chios Island, Greece, May 28-June 2, 2012.

8.26. Krigas, N. & Constantinidis Th. (2012). Unique and rare plants of the Ionian Islands, Greece: 70 portraits. – P. 120 in: Cook C. M., Maloupa E. & Mylona Ph. (Eds.), Book of abstracts of the 6th European Botanic Gardens Congress, Chios Island, Greece, May 28-June 2, 2012.

8.27. Maloupa, E. & Krigas, N. (2014). Sustainable exploitation of Greek wild plants: a source for designing new products. 7th Planta Europa Congress, Colympari, Crete, Greece, May 21-25, 2014.

 

9. ΕΡΓΑΣΙΕΣΣΕΠΡΑΚΤΙΚΑ KAI ΤΟΜΟΥΣΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝΕΘΝΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

9.1. Κρίγκας, Ν., Δαρδιώτη, Α. & Κοκκίνη, Σ. (1995). Βοτανική περιήγηση στα Ομηρικά έπη. – Σελ. 221-223, Πρακτικά 17ου Συνεδρίου της Ε. Ε. Β. Ε.1, Πάτρα, 27-29 Μαΐου 1995 (διαθέσιμα σε http://www.eebe.gr /συνέδρια-3/).

9.2. Δαρδιώτη, Α., Κρίγκας, Ν. & Κοκκίνη, Σ. (1995). Φυτά και χρήσεις τους μέσα από τον Όμηρο και τον Ησίοδο. – Σελ. 449-451, Πρακτικά 17ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ε. Ε. Β. Ε., Πάτρα, 27-29 Μαΐου 1995 (διαθέσιμα σε http://www.eebe.gr/ συνέδρια-3/).

9.3. Κρίγκας, Ν., Κουρέας, Δ., Γκέλης, Σ. & Κοκκίνη, Σ. (1998). Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Περίπτωση-παράδειγμα: Η χλωρίδα της Θεσσαλονίκης. – Σελ. 311-315, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Ε. Β. Ε.2, Αλεξανδρούπολη, 1-4 Οκτωβρίου 1998 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/ images/files/conferences/01-10/7o-sinedrio-1998.pdf).

9.4. Κουρέας, Δ., Γκέλης, Σ., Κρίγκας, Ν. & Κοκκίνη, Σ. (1998). Η αναγνώριση των φυτών: ανάπτυξη πυλών στην πληροφορία με τη χρήση νέων τεχνολογιών. –Σελ. 113-117, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε. Β. Ε., Αλεξανδρούπολη, 1-4 Οκτωβρίου 1998 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/images/files/ conferences/01-10/7o-sinedrio-1998.pdf).

9.5. Πατέλη, Μ., Κρίγκας, Ν. & Κοκκίνη, Σ. (1998). Η χλωρίδα της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου Θεσσαλονίκης. – Σελ. 311-315, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε. Β. Ε., Αλεξανδρούπλη, 1-4 Οκτωβρίου 1998 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/ images/files/conferences/01-10/7o-sinedrio-1998.pdf).

9.6. Παρχαρίδου, Π., Κρίγκας, N. & Κοκκίνη, Σ. (2000). Καταγραφή και κατανομή των αυτοφυών φυτών στον κάθετο άξονα της κεντρικής περιοχής της Θεσσαλονίκης (περιαστικό δάσος Σέιχ Σου έως Νέα Παραλία). – Σελ. 356-359 στους: Καμάρη Γ., Ψαράς Γ. & Κωνσταντινίδης Θ. (Επιμ.), Πρακτικά 8ου συνεδρίου Ε. Β. Ε., Πάτρα, 5-8 Οκτωβρίου 2000 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/images/files/ conferences/01-10/8o-sinedrio-2000.pdf).

9.7. Παρχαρίδου, Π., Κρίγκας, N. & Κοκκίνη, Σ. (2002). Η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου: “διάδρομος επικοινωνίας” ή “φραγμός” για τα φυτά; – Σελ. 267-272, Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Ε. Β. Ε., Αργοστόλι, 9-12 Μαΐου 2002 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/images/files /conferences/01-10/9o-sinedrio-2002.pdf).

9.8. Πατέλη, Μ., Κρίγκας, N. & Κοκκίνη, Σ. (2002). «Κέρδη» & «απώλειες» της χλωρίδας του πάρκου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης από το 1992 στο 2001.– Σελ. 273-279, Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Ε. Β. Ε., Αργοστόλι, 9-12 Μαΐου 2002 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/images/files/conferences/ 01-10/9o-sinedrio-2002.pdf).

9.9. Κρίγκας, Ν. & Κοκκίνη, Σ. (2003). Χλωρίδα και ανθρώπινες δραστηριότητες στο αστικό περιβάλλον. – Τόμος Περιλήψεων 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων, Θεσσαλονίκη (σε CD), 27-28 Σεπτεμβρίου 2003.

9.10. Παρχαρίδου Π., Κρίγκας, Ν. & Κοκκίνη Σ. (2004). Οι χείμαρροι Κραυσίδωνας και Άναυρος ως βιολογικοί διάδρομοι για τη χλωρίδα στην πόλη του Βόλου. – Σελ. 282-283, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ε. Ε. Β. Ε., Βόλος, 27-30 Μαΐου 2004 (διαθέσιμα σε http://www.eebe.gr/wp-content/uploads/ praktika%2801-simera%29/2004_Praktika_Bolos.pdf).

9.11. Οικονόμου, Α., Κρίγκας, Ν., Μαλούπα, Ε. & Κοκκίνη, Σ. (2005). Ο κήπος των Αισθήσεων. – Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Φυσικής Κληρονομιάς «Έμπνευση, στοχασμός και φαντασία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πειραιά (σε CD), 1-3 Απριλίου 2005.

9.12. Παπαναστάση, Κ. Γρηγοριάδου, Ε. Γρηγοριάδου, Κ., Κρίγκας, Ν. & Μαλούπα, Ε. (2005). Από τη φύση στο εργαστήριο και το Βαλκανικό Βοτανικό Κρουσσίων: Εxsituδιατήρηση του ενδημικού είδους CentaureahuljakiiHWagner. – Σελ. 484-490, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε. Β. Ε., Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/images/files /conferences/01-10/10o-sinedrio-2005.pdf).

9.13. Βέργου, Α., Κρίγκας, Ν., Οικονόμου, Α. & Μαλούπα, Ε. (2005). Γνωρίζοντας «το μονοπάτι της βιοποικιλότητας» στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές Δημοτικού. – Σελ. 53-58, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε. Β. Ε., Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/images /files/conferences/01-10/10o-sinedrio-2005.pdf).

9.14. Καντσά, A., Iezzi, A., Celesti Grapow, L., Κρίγκας, N. & Κοκκίνη, Σ. (2005). Η αυτοφυής χλωρίδα των δενδροδόχων στους δρόμους της Ρώμης. – Σελ. 245-249, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε. Β. Ε., Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/images/files/conferences/ 01-10/10o-sinedrio-2005.pdf).

9.15. Δάμιαλης, Α., Συροπόλου, Ε., Κρίγκας, Ν., Γκιουλέκας, Δ. & Βώκου, Δ. (2006). Φαινολογία άνθησης και ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλεργιογόνων γυρεοκόκκων στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης. – Σελ. 129, Τόμος Περιλήψεων 3ου Συνέδριου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας «Οικολογία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», Ιωάννινα, 16-19 Νοεμβρίου 2006.

9.16. Φωτίου, Χ., Δάμιαλης, Α., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2006). Συμμετοχή του Hordeummurinum στο συνολικό φορτίο ανεμομεταφερόμενων γυρεοκόκκων στο αστικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. – Σελ. 161, Τόμος Περιλήψεων 3ου Συνέδριου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας «Οικολογία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», Ιωάννινα, 16-19 Νοεμβρίου 2006.

9.17. Μακροδήμος, Ν., Μπλιώνης, Γ., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2006). Άνθηση και επικονίαση της εντομόφιλης αλπικής βιοκοινότητας στο Οροπέδιο των Μουσών του Ολύμπου. – Σελ. 34, Τόμος Περιλήψεων 3ου Συνέδριου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας «Οικολογία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», Ιωάννινα, 16-19 Νοεμβρίου 2006.

9.18. Χατζηπαρασκευά, Χ. & Κρίγκας, Ν. (2008). Αλλόχθονα και εισβολικά φυτά στην περιοχή του Πειραιά. – Σελ. 247, Τόμος Περιλήψεων 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής, Ζωολογικής, Βοτανικής και Φυκολογικής Εταιρείας «Σύγχρονες Τάσεις Έρευνας στην Οικολογία», Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου 2008 (διαθέσιμα σε http://www.helecos.gr/files/conferences/ Volos_2008/Proceedings_Volos_2008.pdf).

9.19. Βώκου, Δ.Δάμιαλης, Α.Halley, J.M.Βενετίου, Ε.Μαυρομμάτης,Θ.,Κρίγκας, Ν. & Γκιουλέκας, Δ. (2008). Αλλεργιογόνοι γυρεόκοκκοι στη Θεσσαλονίκη: ατμοσφαιρικό φορτίο, φαινολογικοί χαρακτήρες, διαχρονικές τάσεις και παγκόσμια αλλαγή. – Σελ. 73, Τόμος Περιλήψεων 4ου Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας «Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία», Βόλος 9-12 Οκτωβρίου 2008 (διαθέσιμα σε http://www.helecos.gr/files/conferences/Volos_2008/Proceedings_Volos_ 2008.pdf).

9.20. Αϊβαζίδης, Κ. & ΟΜ.Ε.Α.3 Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. (2008). Αξιολόγηση του νέου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και στοιχεία σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. – Σελ. 10-11, Τόμος Περιλήψεων 30ου Ετήσιου Συνεδρίου Ε. Ε. Β. Ε., Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2008 (διαθέσιμα σε http://www.eebe.gr/wp-content/uploads/praktika%2801simera%29/2008_ Praktika_ Thessaloniki.pdf).

9.21. Χατζηδάκη, Μ., Αρβανιτάκη, Ε. & Κρίγκας, Ν. (2009). Αλλόχθονα εισβολικά φυτά στην περιοχή των Χανίων. – Σελ. 887-890 σε Χαρτζουλάκης, Κ. (Επιμ.), Πρακτικά 23ουΣυνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών «Η αγροτική παραγωγή στο νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον», Τόμος 13, Τεύχος Β (Ανθοκομία, Κηπευτικά), Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, Χανιά (διαθέσιμα σε http://agro-eeeo.web.auth.gr/).

9.22. Παναγιωτίδου, Μ., Κρίγκας, Ν. & Μαλούπα Ε. (2009). Ψηφιακός σχεδιασμός και τρισδιάστατη απεικόνιση: Ο βοτανικός κήπος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. – Σελ. 723-726, σε Χαρτζουλάκης, Κ. (Επιμ.), Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών «Η αγροτική παραγωγή στο νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον», Τόμος 13, Τεύχος Β (Ανθοκομία, Κηπευτικά), Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, Χανιά (διαθέσιμα σε http://agro-eeeo.web.auth.gr/).

9.23. Καντσά, Α., Κρίγκας, Ν.,Iezzi, A., Celesti-Grapow, L. & Kokkini, S. (2009). Η βιοποικιλότητα στο πεζοδρόμιο: συγκριτική μελέτη της αυτοφυούς χλωρίδας των δενδροδόχων στα αστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Ρώμης. – Σελ. 81 σε Δούση, Μ. Α. & Θάνος, Κ. Α. (Επιμ.), Τόμος Περιλήψεων 11ου Συνεδρίου της Ε. Β. Ε., Αθήνα, 8-11 Οκτωβρίου 2009 (διαθέσιμος σε http://www.hbs.gr/images/files/conferences/11/EBE11 _PROGRAMME_ABSTRACTS.pdf).

9.24. Καραπλιάνης, Θ., Κρίγκας, Ν., Τσοκτουρίδης, Γ. & Κωνσταντινίδης, Θ. (2009). Η ομάδα του CrocussectCrocus στην Ελλάδα: μορφολογική διαφοροποίηση, μορφομετρία και φυλογένεση.– Σελ. 85 σε Δούση, Μ. Α. & Θάνος Κ. Α. (Επιμ.), Τόμος Περιλήψεων 11ου Συνεδρίου της Ε. Β. Ε., Αθήνα, 8-11 Οκτωβρίου 2009 (διαθέσιμος σε http://www.hbs.gr/images/files/conferences/11/EBE11 _PROGRAMME_ABSTRACTS.pdf).

9.25. Λάζαρη, Μ. & Κρίγκας, Ν. (2009). Μελέτη των αιθερίων ελαίων τεσσάρων ειδών του γένους Thymus– Σελ. 108 σε Δούση, Μ. Α. & Θάνος Κ. Α. (Επιμ.), Τόμος Περιλήψεων 11ου Συνεδρίου της Ε. Β. Ε., Αθήνα, 8-11 Οκτωβρίου 2009 (διαθέσιμος σε http://www.hbs.gr/images/files/conferences/11/EBE11_ PROGRAMME _ABSTRACTS.pdf).

9.26. Αλμπανίδου, Β., Μαραϊδώνη, Α. Μ., Δάμιαλης, Α., Κρίγκας, Ν., Βενετίου, Ε. & Βώκου, Δ. (2010). Συμμετοχή της τραχείας πεύκης στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία γυρεοκόκκων στη Θεσσαλονίκη. – Σελ. 122, Τόμος Περιλήψεων 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο», Πάτρα, 7-10 Οκτωβρίου 2010 (διαθέσιμος σε http://www.synedra.gr/Synedria/10-5ecology/Files/Abstracts.pdf).

9.27. Μαλούπα, Ε., Κρίγκας, Ν., Καρύδας, Α. & Παπαναστάση, Κ. (2011). Ex-situ διατήρηση αυτοφυών ειδών της Ελληνικής χλωρίδας στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. – Σε: Νικολάου, Κ. (Επιμ.), Τόμος Περιλήψεων 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2011.

9.28. Μεντέλη, Β., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2011). Εκτός τόπου (ex-situ) διατήρηση των ενδημικών φυτών της Ελλάδας: Πού βρισκόμαστε;– Σελ. 194-195, Τόμος Περιλήψεων του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της E. E. B. E. , Έδεσσα, 19-21 Μαΐου 2011 (διαθέσιμα σε http://www.eebe.gr/wpcontent/uploads/ praktika%2801-simera%29/2011_ Praktika_Edessa.pdf).

9. 29. Μπάντη, Α., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2011). Σπάνια και απειλούμενα φυτά της Ελλάδας: διερεύνηση κατηγοριών εξάπλωσης, κινδύνου εξαφάνισης και νομικού καθεστώτος προστασίας τους. – Σελ. 210-211, Τόμος Περιλήψεων του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της E. E. B. E., Έδεσσα, 19-21 Μαΐου 2011 (διαθέσιμα σε http://www.eebe.gr/wp-content/ uploads /praktika% 2801-simera%29/2011_Praktika_Edessa.pdf).

9.30. Μαλούπα, Ε., Κρίγκας, Ν., Κωνσταντινίδης, Θ., Καραμπλιάνης, Θ., Πολυσίου, Μ., Τσιμίδου, Μ., Fernández, J. Α., De-los-Mozos-Pascual, M., Santana Méridas, O., Molina-Romero, R.V., Sanchís, E., Branca, F., Borbely, G., Heslop-Harrison, S. J., Vurdu, H. & Gasimov, K. (2011). Φυτογενετικοί πόροι του γένους Crocus (Iridaceae) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου CROCUSBANK: συλλογές, τεκμηρίωση και ex-situ διατήρηση. –Σελ. 122-124 σε: Περάκι, Ε., Κόπακα, Κ. & Πυρίντζος, Σ. (Επιμ.), Τόμος Περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2011 (διαθέσιμος σε http://www.hbs.gr/images/files/conferences /12/EBE12_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf).

9.31. Κρίγκας, Ν., & Κατσούλης, Γ. (2011). Η εισβολή του Solanum elaeagnifolium στην Ελλάδα: αποτύπωση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). –Σελ. 103-104 σε: Περάκι, Ε., Κόπακα, Κ. & Πυρίντζος, Σ. (Επιμ.), Τόμος Περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2011 (διαθέσιμος σε http://www.hbs.gr/images/files/conferences /12/EBE12_BOOK _ OF_ABSTRACTS.pdf).

9.32. Κρίγκας, Ν. & Κωνσταντινίδης, Θ. (2011). Σπάνια και μοναδικά φυτά των Ιονίων Νήσων: 70 πορτραίτα. –Σελ. 102-103 σε: Περάκι, Ε., Κόπακα, Κ. & Πυρίντζος, Σ. (Επιμ.), Τόμος Περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2011 (διαθέσιμος σε http://www.hbs.gr/images/files/conferences/ 12/EBE12_BOOK_OF_ ABSTRACTS.pdf).

9.33. Μεντέλη, Β., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2011). Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατήρηση των Φυτών και εκτός τόπου διατήρηση των ενδημικών της Ελλάδας. –Σελ. 130-131 σε: Περάκι, Ε., Κόπακα, Κ. & Πυρίντζος, Σ. (Επιμ.), Τόμος Περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2011 (διαθέσιμος σε http://www.hbs.gr/ images/files/conferences/12/EBE12_ BOOK_OF_ ABSTRACTS.pdf).

9.34. Μπάντη, Α., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2011). Κίνδυνοι και απειλές των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. –Σελ. 135-136 σε: Περάκι, Ε., Κόπακα, Κ. & Πυρίντζος, Σ. (Επιμ.), Τόμος Περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2011 (διαθέσιμος σε http://www.hbs.gr/images/files/conferences/12/EBE12_BOOK_OF_ ABSTRACTS.pdf).

9.35. Μπάντη, Α., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2012). Κίνδυνοι και απειλές των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας4–Ημερίδα & διαγωνισμός αναρτημένων ανακοινώσεων: "Βιοποικιλότητα: 20 χρόνια μετά το RIO", Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 5/6/2012.

9.36. Μεντέλη, Β., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2012). Εκτός τόπου διατήρηση της ενδημικής φυτοποικιλότητας της Ελλάδας: Πού βρισκόμαστε;5–Ημερίδα & διαγωνισμός αναρτημένων ανακοινώσεων: "Βιοποικιλότητα: 20 χρόνια/ μετά το RIO", Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 5/6/2012.

9.37. Μπάντη, Α., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2012). Ανάλυση απειλών-κινδύνων των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. –Σελ. 271, στους: Αριανούτσου, Μ. & Δημητρακόπουλος, Π. (Επιμ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές», Αθήνα, 4-7/10/2012 (διαθέσιμα σε http://www.helecos.gr/ files/conferences/Athens_2012/BOOK/BOOK_SCREENPREVIEW.pdf).

9.38. Μεντέλη, Β., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2012). Εκτός τόπου διατήρηση της ενδημικής φυτοποικιλότητας της Ελλάδας: Πού βρισκόμαστε; –Σελ. 270, στους: Αριανούτσου, Μ. & Δημητρακόπουλος, Π. (Επιμ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές», Αθήνα, 4-7/10/2012 (διαθέσιμα σε http://www.helecos.gr/files/conferences/Athens_2012/BOOK/BOOK_ SCREENPREVIEW.pdf).

9.39. Κρίγκας, Ν. (2012). Συνανθρωπιστικά φυτά και βιοποικιλότητα στο αστικοποιημένο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης. –Σελ. 97-100, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας «Ζιζανιολογία-Γεωργία-Αστικό Πράσινο», Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2012.

9.40. Κούτρας, Μ., Κρίγκας, Ν. & Λάζαρη, Μ. (2013). Μελέτη πτητικών συστατικών ειδών του γένους Sideritis (Lamiaceae). –Πρακτικά16ου Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών «Το φάρμακο ίαμα στην κρίση - Η φαρμακευτική στην προαγωγή της υγείας και ανάπτυξης», Αθήνα, 31/5 – 3/6/ 2013 (πρόγραμμα διαθέσιμο σε http://www.pepharm.gr/images/stories/epikerotita/16o_Synedrio/16o_final.pdf).

9.41. Μπάντη, Α., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2013). Μέτρα προστασίας των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. –Σελ. 106 στους: Γκέλης, Σ., Καρούσου, Ρ., Κοκκίνη, Σ. & Παντερής, Ε. (Επιμ.), Πρόγραμμα και Περιλήψεις 13ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας «Το πράσινο της ελπίδας: η Βοτανική σήμερα, θεωρία και πράξη», Θεσσαλονίκη, 4-6/10/2013 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/images/files/ conferences/13/EBE13_BOOK_OF_ ABSTRACTS.pdf).

9.42. Μεντέλη, Β., Κρίγκας, Ν. & Βώκου, Δ. (2013). Ηλεκτρονική εμπορία των ελληνικών ενδημικών φυτών. –Σελ. 99 στους: Γκέλης, Σ., Καρούσου, Ρ., Κοκκίνη, Σ. & Παντερής, Ε. (Επιμ.), Πρόγραμμα και Περιλήψεις 13ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας «Το πράσινο της ελπίδας: η Βοτανική σήμερα, θεωρία και πράξη», Θεσσαλονίκη, 4-6/10/2013 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/images/files/conferences/13/EBE13_ BOOK _OF_ ABSTRACTS.pdf).

9.43. Μπάγκου, Ε., Κρίγκας, Ν., & Βώκου, Δ. (2013). Η συνεισφορά του δικτύου Natura 2000 στη διατήρηση των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας: μια προσέγγιση με χρήση GIS–Σελ. 102 στους: Γκέλης, Σ., Καρούσου, Ρ., Κοκκίνη, Σ. & Παντερής, Ε. (Επιμ.), Πρόγραμμα και Περιλήψεις 13ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας «Το πράσινο της ελπίδας: η Βοτανική σήμερα, θεωρία και πράξη», Θεσσαλονίκη, 4-6/10/2013 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/images/files/conferences/13 /EBE13_BOOK_OF_ ABSTRACTS.pdf).

9.44. Βότση, Ν., Κατσούλης, Γ., Μάζαρης, Α. & Κρίγκας, Ν. (2013). Πρότυπο κατανομής του εισβολικού φυτού Solanumelaeagnifolium στην Ελλάδα. –Σελ. 42 στους: Γκέλης, Σ., Καρούσου, Ρ., Κοκκίνη, Σ. & Παντερής, Ε. (Επιμ.), Πρόγραμμα και Περιλήψεις 13ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας «Το πράσινο της ελπίδας: η Βοτανική σήμερα, θεωρία και πράξη», Θεσσαλονίκη, 4-6/10/2013 (διαθέσιμα σε http://www.hbs.gr/images /files/conferences /13/EBE13_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf).

9.45. Κρίγκας, Ν., Μεντέλη, Β., Χρυσάνθου, Π. & Βώκου, Δ. (2014). Ηλεκτρονική εμπορία των ενδημικών φυτών της Κύπρου. –Σελ. 108 σε: Δημητρακόπουλος Γ. & Κόκκορης Δ. (Επιμ.), Πρόγραμμα-Περιλήψεις 7ου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία», Μυτιλήνη 9-12/10/2014 (διαθέσιμα σεhttp://www.helecos.gr/files/conferences/Mytilini _2014/book/7TH_HELECOS_ CONF_BOOK.pdf).

9.46. Παφίλης, Π., Μαριά, Ε.-Α., Κρίγκας, Ν., Εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ & Δημητρακόπουλος, Π. Γ. (2014). Προστασία της βιοποικιλότητας και των γενετικών πόρων της Ελλάδας. –Σελ. 67 σε: Δημητρακόπουλος, Γ. & Κόκκορης, Δ. (Επιμ.), Πρόγραμμα-Περιλήψεις 7ου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία», Μυτιλήνη 9-12/10/2014 (διαθέσιμα σεhttp://www.helecos.gr/ files/conferences/Mytilini_2014/book/7TH_HELECOS _CONF_BOOK.pdf).

9.47. Καρμέζη, Μ., Κρίγκας, Ν. & Αργυροπούλου, Μ. (2014). Επίδραση της εισβολής του φυτού Solanum elaeagnifolium (αλλόχθον, εισβολικό) στη δομή της βιοκοινότητας των εδαφικών νηματωδών. –Σελ. 216 σε: Δημητρακόπουλος, Γ. & Κόκκορης, Δ. (Επιμ.), Πρόγραμμα-Περιλήψεις 7ου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία», Μυτιλήνη 9-12/10/2014 (διαθέσιμα σε http:// www.helecos.gr/files/conferences/Mytilini_2014/book/7TH_HELECOS_CONF_BOO...).

9.48. Κρίγκας, Ν., Τσαπάρης, Δ., Οικονομάκη, Κ. & Κωτούλας, Γ. (2014). (Γενετική διατήρησης-διαχείρισης για) Το τσάι του βουνού (Sideritis spp.) στην Ελλάδα: ταξινόμηση και μοριακή ταυτοποίηση σε αυτοφυείς πληθυσμούς και εμπορικά διακινούμενα δείγματα. –Σελ. 224 σε: Δημητρακόπουλος, Γ. & Κόκκορης, Δ. (Επιμ.), Πρόγραμμα-Περιλήψεις 7ου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας «Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία», Μυτιλήνη 9-12/10/2014 (διαθέσιμα σε http://www.helecos.gr/files/ conferences/Mytilini_2014/book/7TH_HELECOS_CONF_BOOK.pdf).

 

10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

10.1. Συμπλήρωση 37 τυποποιημένων τεχνικών δελτίων (co-respodent) για τις παρακάτω Ειδικές Προστατεύομενες Περιοχές και Περιοχές Κοινοτικού Ενδιαφέροντος [NATURA 2000 STANDARD DATA FORMS FOR SPECIAL PROTECTION AREAS (SPA) FOR SITES ELIGIBLE FOR IDENTIFICATION AS SITES OFCOMMUNITY IMPORTANCE (SCI) AND FOR SPECIAL AREAS OF CONSERVATION (SAC)], οι οποίες ήταν υποψήφιες για ένταξη στο πανευρωπαϊκό Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000:

1994

 1. GR1220012 (LIMNOTHALASSA EPANOMIS KAI THALASSIA PARAKTIA ZONI),
 2. GR1250004 (ALYKI KITROUS - EVRYTERI PERIOCHI),
 3. GR1270003 (CHERSONISOS ATHOS),
 4. GR1220002 (DELTA AXIOU - LOUDIA - ALIAKMONA - EVRYTERI PERIOCHI – AXIOUPOLI),
 5. GR1230001 (LIMNI PIKROLIMNI),
 6. GR1260001 (LIMNI KERKINI - KROUSIA - KORYFES OROUS BELES, ANGISTRO – CHAROPO),
 7. GR1270004 (LIMNOTHALASSA AGIOU MAMA),
 8. GR1220005 (LIMNOTHALASSA ANGELOCHORIOU),
 9. GR1240001 (KORYFES OROUS VORA),

1995

 1. GR1110004 (FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THALASSIA ZONI),
 2. GR1130008 (MARONEIA – SPILAION),
 3. GR1220001 (LIMNES VOLVI KAI LAGKADA - EVRYTERI PERIOCHI),
 4. GR1240003 (OROS PAIKO),
 5. GR1340005 (LIMNES CHEIMADITIDA – ZAZARI),
 6. GR1120003 (OROS CHAINTOU - KOULA KAI GYRO KORYFES),
 7. GR1130009 (LIMNES KAI LIMNOTHALASSES TIS THRAKIS - EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI),
 8. GR1240004 (LIMNI AGRA),
 9. GR1420005 (AISTHITIKO DASOS KOILADAS TEMPON),
 10. GR1120005 (AISTHITIKO DASOS NESTOU),
 11. GR1150010 (Ο DELTA NESTOU KAI LIMNOTHALASSES KERAMOTIS - EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI),
 12. GR1220003 (STENA RENTINAS - EVRYTERI PERIOCHI),
 13. GR1230002 (YDROCHARES DASOS MOURION),
 14. GR1240005 (STENA APSALOU – MOGLENITSAS),
 15. GR1260003 (AI GIANNIS – EPTAMYLOI),
 16. GR1320002 (KORYFES OROUS GRAMMOS),
 17. GR1130006 (POTAMOS FILIOURIS),
 18. GR1210001 (OROS VERMIO),
 19. GR1250002 (PIERIA ORI),
 20. GR1260004 (KORYFES OROUS MENOIKION - OROS KOUSKOURAS – YPSOMA),
 21. GR1330001 [OROS VOURINOS (KORYFI ASPROVOUNI)],
 22. GR1130007 [POTAMOS KOMPSATOS (NEA KOITI)],
 23. GR1210002 (STENA ALIAKMONA),
 24. GR1240002 (ORI TZENA),
 25. GR1250003 (OROS TITAROS),
 26. GR1260005 (KORYFES OROUS ORVILOS),
 27. GR1340004 (LIMNES VEGORITIDA – PETRON),

1997

 1. GR1220009 (LIMNES VOLVI KAI LAGKADA KAI STENA RENTINAS).

 

10.2. Μαλούπα, Ε., Κρίγκας, Ν., Γρηγοριάδου, Κ. & Ζερβάκη, Δ. (2005). Πεπραγμένα 2002-2004 Εργαστηρίου Προστασίας & Αξιοποίησης Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών-Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσιών. Θεσσαλονίκη [92 σελίδες και 6 παραρτήματα].

10.3. Μαλούπα, Ε., Κρίγκας, Ν., Γρηγοριάδου, Κ. & Ζερβάκη, Δ. (2008). Πεπραγμένα 2002-2008 Εργαστηρίου Προστασίας & Αξιοποίησης Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών-Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσιών. Θεσσαλονίκη [179 σελίδες και 6 Παραρτήματα].

10.4. Krigas, N. & Maloupa, E. (2007). Progress Report of 2006 (1st semester) of The Ionian Islands Project (Collection and propagation of endemic, rare, threatened and/or potentially valuable plants from the Ionian Islands for ex-situ conservation in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, the Cephalonia Botanica and the Cambridge University Botanic Garden). Thessaloniki. [30 pp. with Appendix].

10.5. Krigas, N. & Maloupa, E. (2007). Progress Report of 2007 (2nd semester) of The Ionian Islands Project (Collection and propagation of endemic, rare, threatened and/or potentially valuable plants from the Ionian Islands for ex-situ conservation in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, the Cephalonia Botanica and the Cambridge University Botanic Garden). Thessaloniki. [23 pp. with Appendix].

10.6. Krigas, N. & Maloupa, E. (2009). Progress Report of 2007-2008 of The Ionian Islands Project (Collection and propagation of endemic, rare, threatened and/or potentially valuable plants from the Ionian Islands for ex-situ conservation in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, the Cephalonia Botanica and the Cambridge University Botanic Garden). Thessaloniki. [59 pp. with 2 Appendixes].

10.7. Krigas, N. & Maloupa, E. (2010). Progress Report of 2009 of The Ionian Islands Project (Collection and propagation of endemic, rare, threatened and/or potentially valuable plants from the Ionian Islands for ex-situ conservation in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, the Cephalonia Botanica and the Cambridge University Botanic Garden). Thessaloniki. [41 pp. with Appendix].

10.8. Krigas, N. & Maloupa, E. (2013). Progress Report of 2010-2012 of The Ionian Islands Project (Collection and propagation of endemic, rare, threatened and/or potentially valuable plants from the Ionian Islands for ex-situ conservation in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, the Cephalonia Botanica and the Cambridge University Botanic Garden). Thessaloniki. [35 pp. with Appendix],

10.9. Maloupa, E. & Krigas, N. (2005-2013). National Reports of the Greek Botanic Gardens (submitted every semester at the regular Meetings of the Consortium of Botanic Garden Conservation International – BGCI).

 

11. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11.1. Κρίγκας, Ν., Βενέτη, Ζ. & Σπάχος, Δ. (2013). Δημοσιεύσεις Τμήματος Βιολογίας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. – http://www.bio.auth.gr /biblio/journals

11.2. Κρίγκας, Ν., Βενέτη, Ζ. & Σπάχος, Δ. (2013). Δημοσιεύσεις Τμήματος Βιολογίας: βιβλία. – http://www.bio.auth.gr/biblio/books

11.3. Κρίγκας, Ν., Βενέτη, Ζ. & Σπάχος, Δ. (2013). Δημοσιεύσεις Τμήματος Βιολογίας: κεφάλαια σε βιβλία. – http://www.bio.auth.gr/biblio/bookchapters

11.4. Κρίγκας, Ν., Βενέτη, Ζ. & Σπάχος, Δ. (2013). Δημοσιεύσεις Τμήματος Βιολογίας: εργασίες σε συνέδρια. http://www.bio.auth.gr/biblio/confs

 

12. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

12.1. Κρίγκας, Ν. & Κοκκίνη, Σ. (2000). Η χλωρίδα των Τειχών της Θεσσαλονίκης. – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ 1: 9-16.

12.2. Μαλούπα, Ε., Κρίγκας, Ν., Παπαναστάση, Κ. & Ματζουρίδου, Φ. (2006). Ένας άγνωστος πλούτος: Ελληνικά αυτοφυή είδη στον κήπο και στην πόλη μας. – Κηποτεχνία-Ανθολόγιο 3: (ένθετο, σελ. 1-66).

12.3. Σημαντικά Είδη Φυτών του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Φύση 2000». (2005). Ετήσιο Ημερολόγιο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, Θεσσαλονίκη.

12.4. Βολβόρριζα. (2006). Ετήσιο Ημερολόγιο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, Θεσσαλονίκη.

12.5. Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά. (2007). Ετήσιο Ημερολόγιο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, Θεσσαλονίκη.

12.6. Φωτογραφικός κατάλογος «Γένεσις». (2007). Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων και F-14 Κοινόν Φωτογράφων, Θεσσαλονίκη (διαθέσιμος σε http://www.f14.gr/photo_gallery/Genesis/index.pdf).

12.7. Σπάνια φυτά της Ελλάδας. (2008.) Ετήσιο Ημερολόγιο του Βαλκανικού 
Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, Θεσσαλονίκη.

I.8. Ελληνικοί Κρόκοι. (2011). Ετήσιο Ημερολόγιο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων. Θεσσαλονίκη.

 

I.8. Ελληνικοί Κρόκοι. (2011). Ετήσιο Ημερολόγιο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων. Θεσσαλονίκη.

12.8. Ελληνικοί Κρόκοι. (2011). Ετήσιο Ημερολόγιο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, Θεσσαλονίκη.

12.9. Ημέρα DNA. (2011). Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ και Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. Θεσσαλονίκη.

12.10. Αρωματικό Ημερολόγιο. (2012). Ετήσιο Ημερολόγιο του Βαλκανικού 
Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, Θεσσαλονίκη.

12.11. Ημέρα DNA. (2012). Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ και Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. Θεσσαλονίκη.

12.12. Ημέρα DNA. (2013). Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ και Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. Θεσσαλονίκη.

12.13. Βοτανικοί Κήποι της Ελλάδας. (2013). Ετήσιο Ημερολόγιο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, Θεσσαλονίκη.

12.14. Ενδημικά φυτά της Ελλάδας που πωλούνται ανεξέλγκτα στο διαδίκτυο. (2014). Ετήσιο Ημερολόγιο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, Θεσσαλονίκη.

 

 

Χ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1996-20006 Εργαστηριακές και υπαίθριες ασκήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ στους φοιτητές του 4ου και 6ου εξαμήνου του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ

20006 Συμμετοχή στη διδασκαλία του Μαθήματος «AnimalandPlantSystematics» στην European Class 2000 που οργάνωσε το Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Πρόγραμμα Σωκράτης/ERASMUS 
(διδασκαλία στην αγγλική)

2004-2009 Αυτοδύναμη διδασκαλία της θεωρίας, των εργαστηριακών ασκήσεων και εκπαιδευτικών εκδρομών του μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Α.ΤΕ.Ι. Θεσσαλονίκης (Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα)

2009-2010 Αυτοδύναμη διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα της θεωρίας, των εργαστηριακών ασκήσεων και εκπαιδευτικών εκδρομών του μαθήματος ECOLOGICAL PRINCIPLES στο Division of Science and Technology, American College of Thessaloniki (Contract Professor)

2010-2014 Αυτοδύναμη διδασκαλία (Λέκτορας Π.Δ. 407, Πανεπιστημιακός Υπότροφος) της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2011 Συνδιδασκαλία στην αγγλική του μαθήματος EnvironmentalEducationandPublicAwareness της European Class 2011 που οργάνωσε το Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ, Πρόγραμμα Σωκράτης/ERASMUS (http://www.bio.auth.gr/node/5921)

2012-2013 Συνδιδασκαλία στην αγγλική του μαθήματος EnvironmentalEducationandPublicAwareness του αγγλόφωνου μαθήματος για φοιτητές Erasmus του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ, Πρόγραμμα Σωκράτης/ERASMUS (http://www.bio.auth.gr/node/5921)

2013-2014 Συμμετοχή στη διδακτική ομάδα των εργαστηριακών ασκήσεων του προπτυχιακού μαθήματος Γενική Οικολογία του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ (http://www.bio.auth.gr/content/proptukhiakes-spoudes)

2014 Συνδιδασκαλία στην αγγλική του μαθήματος EnvironmentalEducationFORNATURECONSERVATION του αγγλόφωνου μαθήματος για φοιτητές Erasmus του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ, Πρόγραμμα Σωκράτης/ERASMUS (http://www.bio.auth.gr/content/proptukhiakes-spoudes)

2014 Διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ (http://www.bio.auth.gr/content/proptukhiakes-spoudes)

2014 Συμμετοχή στη διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ (http://www.bio.auth.gr/content/proptukhiakes-spoudes)

 

 

2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

2000-20051Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ στην ειδίκευση «Περιβαλλοντική Βιολογία»: Μέρος της διδασκαλίας των υποχρεωτικών μαθημάτων ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (α’εξάμηνο) και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (β’ εξάμηνο)

2008-2012 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», τριήμερο σεμινάριο με τίτλο «Kριτήρια αποτίμησης - αξιολογησησ χλωρίδας και παρακολούθηση φυτικών ειδών»

2010 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» του Τμήματος Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σεμιναριακό μάθημα «Ex-situ διατήρηση φυτών στην Ελλάδα: η περίπτωση των βοτανικών κήπων»

2014 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 5 κατευθύνσεων του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ «Εφαρμογές της Βιολογίας: Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης», σεμινάριο «Διατήρηση φυτοποικιλότητας και προστασία φυτογενετικών πόρων της Ελλάδας: ευκαιρίες και προκλήσεις»

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κρίγκας, Ν., Κουρέας, Δ., Γκέλης, Σ. & Κοκκίνη, Σ. (2004-2005). Η Χλωρίδα της Θεσσαλονίκης: Μια βιολογική και πολιτισμική προσέγγιση. Σε πλατφόρμα Blackboard, ΑΠΘ

Κρίγκας, Ν. 2004-2009. Σημειώσεις-Διαφάνειες του μαθήματος «Συστηματική Βοτανική», ΑΤΕΙ Θσσαλονίκης (σε CD)

Κρίγκας, Ν. 2008-2010. Σημειώσεις-Διαφάνειες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Kριτήρια αποτίμησης-αξιολογησησ χλωρίδας και παρακολούθηση φυτικών ειδών», Θσσαλονίκη (σε CD)

Krigas, N. 2009-2010. Powerpoint presentations and resources of the course “ΕCOLOGICAL PRINCIPLES”, Moodle platform, American College of Thessaloniki

Κρίγκας, Ν. 2010. Σημειώσεις-Διαφάνειες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου Exsitu διατήρηση φυτών στην Ελλάδα: η περίπτωση των βοτανικών κήπων, Μυτιλήνη (σε CD)

Κρίγκας, Ν. 2011-2014. Σημειώσεις-Διαφάνειες του μαθήματος «Συστηματική Βοτανική», Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βόλος (σε πλατφόρμα Ε-Class)

 

 

4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

2007 Χρυσούλα Χατζηπαρασκευά. Καταγραφή αλλόχθονων φυτών στην αστική περιοχή Πειραιά. Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2007 Χατζηδάκη Μαρίνα & Αρβανιτάκη Ευανθία. Καταγραφή αλλόχθονων φυτών στην αστική περιοχή Χανίων Κρήτης. Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2008 Ευανθία Πέτρου. Το εισβολικό είδος «γερμανός» (Solanumelaeagnifolium) στην Χερσόνησο Κασσάνδρας, Χαλικιδική. Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2008 Γκροζούδης Καρυοφύλλης, Βάκουλη Μαρία, Πούλου Ελευθερία.Δημιουργία ηλεκτρονικού φυτολογίου Συστηματικής Βοτανικής. Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2009 Ευαγγελία Χριστοπούλου. Καταγραφή αλλόχθονων φυτών στην αστική περιοχή Βέροιας. Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2009 Αριστοτέλης Δανδρής. Καταγραφή αλλόχθονων φυτών στην αστική περιοχή Νέων Μουδανιών. Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2009 Πέτρος Παναγιωτίδης. Ηλεκτρονική κλείδα ταξινομικού προσδιορισμού των κοινότερων οικογενειών σπερματοφύτων της Ελλάδας με βοηθητική εικονογράφηση.Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2009 Χριστίνα Μήλιου. Τα αυτοφυή φυτά του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και η ανθοκομική αξιοποίησή τους. Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2010 Δέσποινα Χαραλαμποπούλου. Φυτά στα έργα του Αριστοφάνη. Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (παρέμεινε σε στάδιο συγγραφής, λόγω μη ανανέωσης της σύμβασης εργασίας με ΑΤΕΙΘ).

 

 

5. ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2010 Παντελής Ζωγράφος. Σπάνια και απειλούμενα φυτά του βορειοανατολικού Αιγαίου: Διερεύνηση της κατάστασης επιτόπιας και εκτός τόπου διατήρησής τους. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, Μυτιλήνη (Συνεπίβλεψη με Αναπλ. Καθ. Π. Γ. Δημητρακόπουλο).

2011-2012 Αντωνία Μπάντη. Αξιολογημένα σπάνια και απειλούμενα φυτά της Ελληνικής χλωρίδας: κατηγορίες εξάπλωσης, νομικό καθεστώς, κατάσταση διατήρησης, απειλές και κίνδυνοι. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», Θεσσαλονίκη (Συνεπίβλεψη με Καθ. Δ. Βώκου).

2011-2012 Βικτώρια Μεντέλη. Ενδημικά φυτά της Ελλάδας: διερεύνηση της εκτός τόπου διατήρησής τους και της εμπορίας τους. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», Θεσσαλονίκη (Συνεπίβλεψη με Καθ. Δ. Βώκου).

2012-2013 Ευαγγελία Μπάγκου. Αποτελεσματικότητα του δικτύου Φύση 2000 για τη διατήρηση των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας: μελέτη με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», Θεσσαλονίκη (Συνεπίβλεψη με Καθ. Δ. Βώκου).

 

6. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

6.1. «Το Φυσικό περιβάλλον: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων προσέγγισης». Επιμορφωτικό σεμινάριο και βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας (29/10 - 1/11/1998).

6.2. «Δάσκαλός μας ο φυσικός κόσμος». Επιμορφωτικό σεμινάριο και βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς (7-9/05/1999).

6.3. «Το περιβάλλον ως χώρος εκπαίδευσης και δράσης μαθητικών ομάδων». Επιμορφωτικό σεμινάριο και βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας (17-18/03/2000).

6.4. «Αστικό Περιβάλλον – Η Φύση στην Πόλη». Εισήγηση και δραστηριότητα πεδίου κατά την ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Παράρτημα Κ Μακεδονίας) και του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Θεσσαλονίκης), Πνευματικό Κέντρο Μετεώρων Θεσσαλονίκης (9/3/2001).

6.5. «Η εικόνα του χώρου του σχολείου αλλάζει ή παραμένει η ίδια; Το ξύπνημα της Φύσης». Δίγλωσσο (Ελληνικά-Αγγλικά), διασχολειακό (συμμετοχή δέκα σχολείων της περιοχής), τετράμηνο (Φεβρουάριος έως Μάιος 2003), πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας πεδίου στο Κολεγίο Ανατόλια (στη μνήμη «Παύλου Ηλέκτρη», χρηματοδότηση από το Helen E. & Daniel T. Lindsay Family Fund Minneapolis Foundation).

6.6. «Τα φυτά στο αστικό περιβάλλον». Επιμορφωτικό σεμινάριο και βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας «Προβληματισμοί και δράσεις περιβαλλοντικής αγωγής για τον αστικό ιστό και την τοπική κοινωνία», Βέροια (26-27/11/2004).

6.7. «Βιώσιμη πόλη-Ελεύθεροι χώροι». Επιμορφωτικό σεμινάριο 2ου επιπέδου για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου-Κορδελιού σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (15-16/2/2008).

6.8. «Φύση και πόλη: Οι ιδιαιτερότητες της χλωρίδας στο αστικοποιημένο περιβάλλον». Εισήγηση και δραστηριότητα πεδίου σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε – Παράρτημα Κεν. Μακεδονίας)σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης (υπεύθυνοι/ες Π.Ε.) στο πλαίσιο του θεματικού έτους της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2008 «Πράσινος Πλανήτης - Δάση», Θεσσαλονίκη (11, 12 & 18/3/2008, 2 & 5/4/2008).

6.9. «Φύση και πόλη: οι ιδιαιτερότητες της χλωρίδας στο αστικοποιημένο περιβάλλον - Ανακαλύπτοντας το πράσινο στην πόλη». Επιμορφωτικό σεμινάριο και βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με θέμα «Η εκπαίδευση για ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον» του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο Νεάπολης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (υπεύθυνοι/ες Π.Ε.), Νεάπολη Κρήτης (4-6/12/2008).

6.10. «Τράπεζες σπερμάτων: μια σύγχρονη κιβωτός – Από το άνθος στον καρπό κι απ’ τον καρπό στο σπόρο, η ζωή ξαναρχινά». Επιμορφωτικό σεμινάριο και βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με θέμα «Προσεγγίζοντας την εκπαίδευση για την αειφορία μέσα από την ελληνική χλωρίδα» του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο Νεάπολης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (υπεύθυνοι/ες Π.Ε.), Νεάπολη Κρήτης (4-6/12/2009).

6.11. «DNA και περιβάλλον», Επιμορφωτικό θεματικό εργαστήριο - έρευνα πεδίου για μαθητές και καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο εορτασμού της «Ημέρας DNA», Επιτροπή Επικοινωνιακής Πολιτικής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (9/5/2011).

6.12. «Sustainable exploitation of wild growing plant resources: is it a one-way road?». Επιμορφωτικό σεμινάριο και forum για φοιτητές διαφόρων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της δράσης «Young Europeans discuss sustainable development» (http://www.ensaa.eu), υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Αθήνα (9-14/5/2011).

6.13. «Βιοποικιλότητα: η αξία και οι κίνδυνοι». Εισηγήσεις σε επιμορφωτικές ημερίδες του προγράμματος δια βίου μάθησης «Η ζωή στη Δυτική Θεσσαλονίκη υπό το πρίσμα της Αειφορίας», Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού Ευόσμου, σε συνεργασία με τους Δήμους Νεάπολης Συκεών, Κορδελιού Ευόσμου και Παύλου Μελά, Ωραιόκαστρο, Στρατόπεδο Καρατάσιου, Νεάπολη (6, 9 & 16/6/2011).

6.14. «Ανακαλύπτοντας τη βιοποικιλότητα της Θεσσαλονίκης και του δάσους του Σέιχ Σου». Εισήγηση σε επιμορφωτική ημερίδα και δραστηριότητα πεδίου για τα μέλη της Ένωσης Εκπαιδευτικών Caretakers of the Environment International-Greece, Ξενοδοχείο Φιλίππειο, Θεσσαλονίκη (5/6/2012).

6.15. «Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε πάρκα της Θεσσαλονίκης: Πάρκο βιοποικιλότητας στο Πεδίου του Άρεως». Εισήγηση σε workshop της διεθνούς συνάντησης σχεδιασμού και παρέμβασης UrbanInnovation + GreenDesign στο πλαίσιο της ECOWEEK 2012, Θεσσαλονίκη (2-8/4/2012).

6.16. «DNA και περιβάλλον». Επιμορφωτικό θεματικό εργαστήριο - έρευνα πεδίου για μαθητές και καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο εορτασμού της «Ημέρας DNA», Επιτροπή Επικοινωνιακής Πολιτικής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (24-25/4/2012).

6.17. «DNA και περιβάλλον». Επιμορφωτικό θεματικό εργαστήριο - έρευνα πεδίου για μαθητές και καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο εορτασμού της «Ημέρας DNA», Επιτροπή Επικοινωνίας και Πολιτισμού Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (24-25/4/2013).

6.18. «Προοπτική ανάπτυξης και άσκησης εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων–Βιοποικιλότητα». Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης 10 ωρών στο πλαίσιο της Δράσης 7του έργου: «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ:Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», Σκύδρα (4 & 5/3/2014).

6.19. «Η βιοποικιλότητα αξίζει;», «Αποκομίζοντας κέρδη από το χλωριδικό πλούτο της Ελλάδας», «Με…Νου, Αρωματόκηπος και Ευεξία: 1 βιβλίο, 3 πράσινες ιδέες».Εισηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρίση – πράσινες ιδέες για βιώσιμη ανάπτυξη (θεματική της προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων)», Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2014 (το πρόγραμμα με κωδικό ΕΛΚΕ ΑΠΘ 90323 υλοποιείται από το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Εθνική́ Υπηρεσία, στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά́ σε Δράση»), Θεσσαλονίκη (6-13/11/2014).

 

ΧΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2007 Γραμματειακή υποστήριξη και ηλεκτρονικήαρχειοθέτηση εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του Τομέα Βοτανικής, Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

2007-2008 Μέλος τηςΕπιτροπής Μεταφράσεων των τίτλων των πρακτικών ασκήσεων, διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών του Τομέα Βοτανικής, Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

2008-2014 Μέλος της Επιτροπής Διασφάλισης της Ανταγωνιστικότητας του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ [υποστηρικτικό προσωπικό στην Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης - ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος] για τηνκαταγραφή και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ κατά την περίοδο 2003-2007 και 2008-2014 (Γ.Σ. Τμήματος Βιολογίας 379/15-11-2007, 385/10-4-2008)

2007-2012 Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής (ειδών, οργάνων και αναλώσιμων υλικών) από τις Π.Δ.Ε. και του τακτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (Αρ. Πρωτ. 36962)

2007-2014 Επιτηρήσεις στις εξετάσεις μαθημάτων χειμερινών και εαρινών εξαμήνων του Τομέα Βοτανικής και Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

2008 Διοργάνωση σεμιναρίων και συμμετοχή στα σεμινάρια σχετικά με το λογισμικό Refworks για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΠΕ ΙΔΑΧ καθώς και τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Βοτανικής και του Τομέα Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

2008 Συνυπεύθυνος δημιουργίας του αρχείου προσωπικού του Τομέα Βοτανικής ΑΠΘ

2009 Υπεύθυνος δημιουργίας συγκεντρωτικού ωρολόγιου και εβδομαδιαίου προγράμματος των μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων, υπαίθριων ασκήσεων και φροντιστηρίων των μελών του προσωπικού του Τομέα Βοτανικής, Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

2009-2010 Μέλος της ΕπιτροπήςΣύνταξης Προγράμματος Εξετάσεων Τομέα Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

2010-2014 Διαχειριστής της ιστοσελίδας του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (για τον Τομέα Βοτανικής) και υπεύθυνος χρήσης-λειτουργίας-δικτυακής σύνδεσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή-προβολέα της Βιβλιοθήκης του Τομέα Βοτανικής (Αρ. Πρωτ. 4666/30-06-2010)

2010-2012 Μέλος της Επιτροπής Επικοινωνιακής Πολιτικής του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (Αρ. Πρωτ. 198/24-09-2010)

2009-2014 Υπεύθυνος επιστημονικών θεμάτων και προγραμμάτων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Φίλοι της Βαλκανικής Χλωρίδας»

2011-2014 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Φίλοι του Πρασίνου Θεσσαλονίκης»

2011-2014 Συντονιστής της Επιτροπής Ιστοσελίδας του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (Αρ. Πρωτ. 509/22-11-2011)

2012-2014 Μέλοςτης Επιτροπής Εορτασμού Ημέρας DNAτου Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (E-mail Προέδρου Τμήματος 24-1-2012)

2013-2014 Τακτικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Διαπίστωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, κατά το οικονομικό έτος 2013, για τις ανάγκες του του Τμήματος Βιολογίας (Αρ. Πρωτ. 15539/23-04-2013, 35718/18-7-2014)

2013-2014 Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Διαπίστωσης Καλής Εκτέλεσης Εεργασιών, κατά το οικονομικό έτος 2013, για τις ανάγκες του Τομέα Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας (Αρ. Πρωτ. 12776/28-2-2013)

2013-2014 Μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Έργου του ιστοχώρου του ΑΠΘ ως τακτικός χρήστης-διαχειριστής του ιστοχώρου του Τμήματος Βιολογίας(Αρ. Πρωτ. 30807/10-07-2013, 20805/24-3-2014)

 

 

ΧΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής προγραμμάτων του δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης “YouthforEurope”. Ως Μέλος του ελληνο-ισπανικού συλλόγου “FGLorca” (Θεσσαλονίκη) έλαβα μέρος στα παρακάτω προγράμματα ανταλλαγών:

 

i. Διμερείς συναντήσεις με θέμα: “Περιβάλλον: Συγκρίσεις πόλεων, περιαστικών περιοχών και φυσικού περιβάλλοντος”

1992 26/4 -10/5 Sevilla, Córdoba, Sierra de Pintado, Madrid, Ισπανία

10/7-22/7 Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

 

ii. Πολυεθνής συνάντηση με θέμα: “Μεσογειακή Λαογραφική Παράδοση”

1993 27/2-5/3 Sevilla και Madrid, Ισπανία

Παρουσιάσεις για ανοιχτό κοινό, εκμάθηση παραδοσιακών χορών και τραγουδιών μεταξύ των ομάδων (5 κράτη-μέλη της ΕE)

 

iii. Διμερής συνάντηση με θέμα: “Σύγκριση και σύγκλιση ελληνικού και ισπανικού folk-lore

1993 20/7-30/7 Αμοργός και Θεσσαλονίκη

 

 

iv. Πολυεθνής συνάντηση με θέμα: “Γαστρονομία και Πολιτισμός, μια διαχρονική σχέση”

1993 7/10-19/10 Αmsterdam, Ολλανδία

Συμμετοχή 11 κρατών Ανατoλικής και Δυτικής Ευρώπης

 

v. Τριεθνείς συναντήσεις σε τρεις χώρες με θέμα: “ Μεσογειακή Κουλτούρα και εκφραστικά μέσα”

1993 22/10-30/10 Sevilla, Jeréz, Cádiz και Ronda,

Ισπανία

1/11-10/11 Pisa, Lucca και San Gimignano, Ιταλία

1994 12/12-2/1 Θεσσαλονίκη, Βόλος και Πήλιο

Παρουσιάσεις χορού, θεάτρου, ποίησης, παντομίμας και παραστάσεις για ανοιχτό κοινό

 

 

νi. Διμερής συνάντηση φοιτητών του ΑΠΘ με φοιτητές του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης (Universidad de Sevilla, Ισπανία) με θέμα: “Άνθρωπος, Φυσικό Περιβάλλον και Πολιτισμός”

1996 8/10-16/10 Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Βόρας,

Λουτράκι, Μετέωρα, Βεργίνα, Πέλλα, Δίον

1997 7/4 -17/4 Madrid, Sevilla, Itàlica, Granada,

Alhambra, San Lúcar de Barrameda, Sierra Nevada, Doñana (Εθνικό Πάρκο), Iσπανία

Συμμετοχή 15 Ελλήνων και 22 Ισπανών φοιτητών των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωπονίας, Αρχαιολογίας, Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτονικής

 

1 Ε.Ε.Β.Ε.: Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών

2 Ε.Β.Ε.: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία

3 Η Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. αποτελείται από τους Καθηγητές –τριες Λαζαρίδου Μ., Αμπατζόπουλο Θ., Βώκου Δ. και Στεργίου Κ. Το υποστηρικτικό προσωπικό της Ο.Μ.Ε.Α. αποτελείται από τους Λέκτορες Αντωνοπούλου Ε., Βλαχονάσιο Κ., Γκάνια Κ., Τριανταφυλλίδη Α., Τσιριπίδη Ι., τον Λέκτορα 407/80 Αϊβαζίδη Κ. και τους ΕΔΙΠ Κρίγκα Ν., Παπαευθυμίου Χ., Μπαξεβάνη Α., Τσακίρη Ε.

4 Η συγκεκριμένη εργασία απέσπασε εύφημο μνεία.

5 Η συγκεκριμένη εργασία απέσπασε έπαινο.

 

66 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.