Τι νέο υπάρχει?       English version

Ιωάννης Τσιριπίδης

Λέκτορας
Τομέας Βοτανικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ. Γραφείου: +30 2310 998584
Fax: +30 2310 998295
E-mail: tsiripid@bio.auth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1994 Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.
2001 Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Οι φυτοκοινωνίες δασών οξιάς της Ροδόπης και εκτίμηση των περιβαλλόντων τους για αναδάσωση» (Επιβλέπων: Καθ. Ν. Αθανασιάδης, Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής-Γεωβοτανικής).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ταξινόμηση, οικολογία και χωρολογία φυτοκοινωνιών, εξάπλωση και οικολογία τραχεοφύτων και διατήρηση της φυτοποικιλότητας

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
- Ινστιτούτο «Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Φυτών» του Πανεπιστημίου Georg-August του Gottingen
- Τμήμα «Βοτανικής και Ζωολογίας» του Πανεπιστημίου Masaryk (Brno, Τσεχία)
- Ινστιτούτο Δασοκομίας του Πανεπιστημίου Albert-Ludwigs του Freiburg
- Τμήμα «Βλάστησης και Ανάλυσης Φυτοποικιλότητας» της Σχολής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Georg-August του Gottingen

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α. Μαθήματα Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)
1. Συστηματική Βοτανική
2. Χερσαίο Περιβάλλον και Οργανισμοί
3. Ανάλυση και Ποικιλότητα Βλάστησης

Β. Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες
Επίβλεψη ή συνεπίβλεψη των παρακάτω προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών:
1. Σκόδρα, Β. 2006. Χλωριδική ανάλυση των δασών Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra) στην περιοχή των Γρεβενών. (Επιβλέπουσα: Αν. Καθ. Καραγιαννακίδου Β.)
2. Παπουλάκης, Χ. 2006. Ανάλυση της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου Αγίου Νικολάου Νάουσας. (Επιβλέπουσα: Επ. Καθ. Καρούσου Ρ.)
3. Χαραλαμπόπουλος, Α. 2007. Φυτά δείκτες οικολογικών συνθηκών.
4. Κέππας, Ι. 2008. Χλωριδική ανάλυση δασών Δασικής Πεύκης (Pinus sylvestris).
5. Ζέρβας, Δ. 2008. Οικολογική ανάλυση του δάσους Απολλωνίας. (Επιβλέπουσα: Αν. Καθ. Πυροβέτση Μ. )
6. Ταρασίδου, Ι. 2008. Λειτουργικές ομάδες φυτών.
7. Παρασκευά, Β. 2008. Φυτά δείκτες οικολογικών συνθηκών.
8. Κουλέντη, Α. 2008. Λειτουργικά χαρακτηριστικά σπερματοφύτων. (Συνεπιβλέπων: Λεκ. Δρούζας Α.)
9. Αργυρού, Χ. 2009. Φυτογεωγραφική διαφοροποίηση στην ορεινή χλωρίδα της νότιας Ελλάδας. (Συνεπιβλέπουσα: Επ. Καθ. Καρούσου Ρ.)
10. Μαλακός, Α. 2010. Το δάσος Απολλωνίας και το έδαφός του.
11. Ακιλίδης, Κ. 2010. Οικολογία τύπων βλάστησης στη ΒΑ Ελλάδα.
12. Σαπουνίδης, Β. Η χλωρίδα των σερπεντινικών υποστρωμάτων στο ανατολικό Βέρμιο. (σε εξέλιξη)
13. Γρηκός, Γ. Φυτογεωγραφική διαφοροποίηση στην ορεινή χλωρίδα της βόρειας Ελλάδας. (Συνεπιβλέπουσα: Λεκ. Χανλίδου Ε.) (σε εξέλιξη)
14. Κόταλη, Ε. Βλάστηση σε περιοχές του δικτύου «Φύση 2000». (σε εξέλιξη)
15. Βιδάκη, Ε. Διερεύνηση του αντικλινούς περιγράμματος των επιδερμικών κυττάρων τραχεοφύτων κάτω από διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. (Επιβλέπων: Λεκ. Παντερής Ε.) (σε εξέλιξη)
16. Κεραμίδα, Α. Διερεύνηση του αντικλινούς περιγράμματος των επιδερμικών κυττάρων τραχεοφύτων κάτω από διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. (Επιβλέπων: Λεκ. Παντερής Ε.) (σε εξέλιξη)

Γ. Διδακτικές σημειώσεις
1. Τσιριπίδης, Ι. 2006. Τα κύρια πλανητικά οικοσυστήματα. Στο: Καραγιαννακίδου, Β., Τσιριπίδης, Ι., Γιουλάτος, Δ., Στάϊκου, Α., Αργυροπούλου, Μ. & Διαμαντόπουλος, Ι. Διδακτικές Σημειώσεις για το Μάθημα «Χερσαίο Περιβάλλον και Οργανισμοί», Τμήμα Εκδόσεων Α.Π.Θ., σελ. 125-185.
2. Τσιριπίδης, Ι. 2009. Διδακτικές Σημειώσεις για το Μάθημα «Ανάλυση και Ποικιλότητα Βλάστησης». Τμήμα Εκδόσεων Α.Π.Θ., 159 σελ.

Δ. Μαθήματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
1. «Εκτίμηση κατάστασης φυτοποικιλότητας» του ΠΜΣ «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφορική εκμετάλλευση αυτοφυών φυτών» του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.
2. «Βάσεις δεδομένων-Χρήση της βάσης Natura» του ΠΜΣ «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.
3. «Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες - Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Αντικειμένων - Σχέδια παρακολούθησης» του ΠΜΣ «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.
4. «Καταγραφή χλωρίδας σε χερσαία οικοσυστήματα» στο Διατμηματικό ΠΜΣ «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Ε. Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες
Επίβλεψη ή συνεπίβλεψη των παρακάτω διπλωματικών εργασιών των ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.:
1. Βασιλόπουλος, Γ. 2005. Ανάλυση της χλωριδικής δομής και διερεύνηση της διαδοχής στις φυσικές και ανθρωπογενείς φυτοκοινωνίες του παρόχθιου δάσους του Νέστου.
2. Σκεπετάρη, Μ. 2007. Καταγραφή και αξιολόγηση της παρόχθιας χλωρίδας και βλάστησης του Πηνειού ποταµού στην αστική και περιαστική περιοχή της Λάρισας. (Επιβλέπουσα: Καθ. Κοκκίνη Σ.)
3. Σταμέλλου, Σ. Φυτοκοινωνίες και μοριακή ποικιλότητα της οξιάς (Fagus sylvatica L.) στο όρος Μενοίκιο. (Συνεπιβλέπων: Λεκ. Δρούζας Α.) (σε εξέλιξη)

ΣΤ. Διδακτορικές διατριβές
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής των παρακάτω διδακτορικών διατριβών:
1. Βασιλόπουλος, Γ. Φυτοκοινωνιολογική-οικολογική μελέτη της παρόχθιας δασικής βλάστησης του ποταμού Νέστου. (Επιβλέπουσα: Αν. Καθ. Καραγιαννακίδου Β.) (σε εξέλιξη)
2. Λαζαρίνα, Μ. Χωρικά πρότυπα βιοποικιλότητας σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες. (Επιβλέπων: Καθ. Σγαρδέλης Σ.) (σε εξέλιξη)
3. Κουρκουτά, Β. Αξιολόγηση και συμβολή των προστατευόμενων περιοχών στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. (Επιβλέπων: Επ. Καθ. Αραμπατζής Γ., Δ.Π.Θ.) (σε εξέλιξη)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (την τελευταία πενταετία)
1. «Αξιολόγηση της χλωρίδας περιοχών της Ηπείρου: Οικολογικά χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων των σπάνιων, ενδημικών, κινδυνευόντων φυτικών ειδών με σκοπό την προστασία τους - Ανεύρεση και αξιολόγηση φυτικών ειδών με ανθοκομικό και άλλο ενδιαφέρον»
2. «Επίδραση των κλιματικών μεταβλητών στην οικοφυσιολογική συμπεριφορά και στο λήθαργο και βιωσιμότητα των σπόρων των αυτοφυών ψυχανθών»
3. «Έρευνα ποικιλότητας σε πληθυσμούς οξιάς (Fagus sylvatica) στην Ελλάδα με τη χρήση μορφολογικών χαρακτήρων και μοριακών δεικτών»
4. «Αξιολόγηση της επίδρασης των αναγωγικών υλοτομιών στη χλωρίδα των δασών αριάς και δρυός του Αγίου Όρους»
5. «Το ξηροθερμικό όριο δασών οξιάς (Fagus sylvatica L.) και υβριδογενούς ελάτης (Abies x borisii-regis Mattf.) στην Ελλάδα- μελέτη εδάφους, κλίματος και βλάστησης»
6. «Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και τοπίων»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (την τελευταία πενταετία)
1. 13th International Workshop, European Vegetation Survey, Ioannina (Greece), 15-20 April 2004.
2. 1ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, Ν. Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004.
3. 14th International Workshop, European Vegetation Survey, Roma (Italy), 11-14 March 2005.
4. 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005.
5. Workshop on MaB Biosphere Reserves and Transboundry Cooperation with the participation of Bulgaria, Greece and Turkey, Edirne (Turkey), 06-08 July 2005.
6. 12ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Δράμα, 2-5 Οκτωβρίου 2005.
7. 15th International Workshop, European Vegetation Survey, Catania (Italy), 24-27 March 2006.
8. IV Balkan Botanical Congress, Sofia (Bulgaria), 20 - 26 June 2006.
9. 16th International Workshop, European Vegetation Survey, Roma (Italy), 22-26 March 2007.
10. 50th Annual Symposium of the International Association of Vegetation Science, Swansea (Wales), 22-27 July 2007.
11. 17th International Workshop, European Vegetation Survey, Brno (Czech Republic), 1-5 May 2008.
12. 30ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2008.
13. 51st Annual Symposium of the International Association of Vegetation Science, Stellenbosch (South Africa), 8-11 September 2008.
14. Workshop and MC Meeting of COST Action E52 “Evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry”, Thessaloniki (Greece), 5-7 May 2009.
15. 52nd Annual Symposium of the International Association of Vegetation Science, Chania (Greece), 30 May- 4 June 2009.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
- Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (ΕΒΕ)
- Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ)
- Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
- Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area (OPTIMA)
- International Association of Vegetation Science (IAVS)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
Α. Διδακτορική διατριβή
1. Τσιριπίδης, Ι. 2001. Οι φυτοκοινωνίες δασών οξιάς της Ροδόπης και εκτίμηση περιβαλλόντων τους για αναδάσωση. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σελ. 342 + παράρτημα.

Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές την τελευταία πενταετία
1. Tsiripidis, I., Fotiadis, G., Karagiannakidou, V. & Babalonas, D. 2005. Classification problems of forest vegetation in Greece: Transition from beech to deciduous oak zone. Botanika Chronika 18(1): 253-268.
2. Tsiripidis, I., Karagiannakidou, V. & Athanasiadis, N. 2005. Ecological and phytogeographical differentiation of beech forests (Fagus sylvatica L. s.l.) in Greek Rodopi. Biologia, Bratislava 60(1): 57-67.
3. Tsiftsis, S., Tsiripidis, I. & Karagiannakidou, V. 2006. Study of the orchid flora of Mount Falakro (NE Greece). Journal Europaischer Orchideen 38(1): 57-78.
4. Tsiftsis, S., Karagiannakidou, V. & Tsiripidis, I. 2007. The orchid flora of East Macedonia (NE Greece). Journal Europaischer Orchideen 39(3/4): 489-526.
5. Tsiripidis, I., Karagiannakidou, V., Alifragis, D. & Athanasiadis, N. 2007. Classification and gradient analysis of the beech forest vegetation of the southern Rodopi (Northeast Greece). Folia Geobotanica 42: 249-270.
6. Tsiripidis, I., Bergmeier, E. & Dimopoulos, P. 2007. Geographical and ecological differentiation in Greek Fagus forest vegetation. Journal of Vegetation Science 18: 743-750.
7. Vasilopoulos, G., Tsiripidis, I. & Karagiannakidou, V. 2007. Do abandoned tree plantations resemble natural riparian forests- A case study from northeast Greece. Botanica Helvetica 117: 125 – 142.
8. Papageorgiou, A.C., Vidalis, A., Gailing, O., Tsiripidis, I., Hatziskakis, S., Boutsios, S., Galatsidas, S. & Finkeldey, R. 2008. Genetic variation of beech (Fagus sylvatica L.) in Rodopi (N.E. Greece). European Journal of Forest Research 127: 81-88.
9. Tsiftsis, S., Tsiripidis, I., Karagiannakidou, V. & Alifragis, D. 2008. Niche analysis and conservation of the orchids of east Macedonia (NE Greece). Acta Oecologica-International Journal of Ecology 33: 27-35.
10. Tsiripidis, I., Bergmeier, E., Fotiadis, G. & Dimopoulos, P. 2009. A new algorithm for the determination of differential taxa. Journal of Vegetation Science 20: 233-240.
11. Karabournioti, S.E., Tsiripidis, I., Thrasyvoulou, A. & Eleftheriou, E.P. 2009. Melissopalynological attributes of some Greek thyme honeys. Journal of Apicultural Research 48: 104-114.
12. Tsiftsis, S., Tsiripidis, I. & Karagiannakidou, V. 2009. Identifying areas of high importance for orchid conservation in east Macedonia (NE Greece). Biodiversity and Conservation 18: 1765-1780.
13. Bergmeier, E., Konstantinou, M., Tsiripidis, I. & Sykora, K.V. 2009. Plant communities on metalliferous soils in northern Greece. Phytocoenologia 39(4): 411–438.
14. Tsiripidis, I., Papaioannou, A., Sapounidis, V. & Bergmeier, E. 2010. Approaching the serpentine factor at a local scale—a study in an ultramafic area in northern Greece. Plant and Soil 329: 35-50.
15. Dimopoulos, P., Raus, T., Mucina, L. & Tsiripidis, I. 2010. Vegetation patterns and primary succession on sea-born volcanic islands (Santorini archipelago, Aegean Sea, Greece). Phytocoenologia (in press).
16. Pirini, C.Β., Tsiripidis, I., Karagiannakidou, V., Raus, T. & Babalonas, D.† 2010. Pseudo-steppic and aquatic flora of north-central Greece: the case of the Natura 2000 network site “Limnes Vegoritida-Petron”. Phytologia Balcanica 16(1) (in press).

Γ. Δημοσιεύσεις σε βιβλία την τελευταία πενταετία
1. Μέρου, Θ., Φωτιάδης, Γ., Τσιφτσής, Σ., Βιδάκης, Κ., Βραχνάκης, Μ., Τσιριπίδης, Ι. & Παπαναστάσης, Β. 2007. Fabaceae, Ψυχανθή της Βόρειας Ελλάδας, Πόες-Θάμνοι. Έκδοση Photo/Graphs Studio O.E., Δράμα, σελ. 224.
2. Τσιριπίδης, Ι., Ελευθεριάδου, Ε. & Θεοδωρόπουλος, Κ. 2009. Ajuga pyramidalis L. - Τρωτό (VU). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 58-59.
3. Ξυστράκης, Φ., Θεοδωρόπουλος, Κ., Ελευθεριάδου, Ε. & Τσιριπίδης, Ι. 2009. Alnus incana (L.) Moench subsp. incana – Σχεδόν Απειλούμενο (ΝΤ). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ.70-71.
4. Ελευθεριάδου, Ε., Raus, T., Θεοδωρόπουλος, Κ. & Τσιριπίδης, Ι. 2009. Anthemis macedonica Boiss. & Orph. subsp. orbelica (Pancic) Oberpr. & Greuter - Τρωτό (VU). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 94-95.
5. Θεοδωρόπουλος, Κ., Ελευθεριάδου, Ε. & Τσιριπίδης, Ι. 2009. Arabis procurrens Waldst. & Kit. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 101-102.
6. Schuler, A. & Τσιριπίδης, Ι. 2009. Dryas octopetala L. – Τρωτό (VU). 2009. Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 382-383.
7. Θεοδωρόπουλος, Κ., Ελευθεριάδου, Ε., Τσιριπίδης, Ι. & Σαμαράς, Δ. (υπό εκτύπωση). Haberlea rhodopensis Friv. - Τρωτό (VU). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 71-73.
8. Τσιριπίδης, Ι., Ελευθεριάδου, Ε., Θεοδωρόπουλος, Κ., Τσιφτσής, Σ. & Βιδάκης, Κ. (υπό εκτύπωση). Lathraea rhodopea Dingl. - Τρωτό (VU). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ.114-116.
9. Ελευθεριάδου, Ε., Raus, T., Θεοδωρόπουλος, Κ. & Τσιριπίδης, Ι. (υπό εκτύπωση). Sedum stefco Stefanov. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 284-285.
10. Ελευθεριάδου, Ε., Τσιριπίδης, Ι. & Θεοδωρόπουλος, Κ. (υπό εκτύπωση). Soldanella rhodopaea F.K. Meyer - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 315-316.
11. Θεοδωρόπουλος, Κ., Τσιριπίδης, Ι. & Ελευθεριάδου, Ε. (υπό εκτύπωση). Spiraea chamaedryfolia L. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Στο: Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. & Καμάρη, Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, σελ. 319-320.

Δ. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ή τόμους περιλήψεων επιστημονικών συνεδρίων την τελευταία πενταετία
Διεθνή Συνέδρια
1. Pirini, Ch., Tsiripidis, I. & Babalonas, D. 2004. Water level of Lake Vegoritida and zonation of terrestrial scrub-vegetation. European Vegetation Survey, 13th International workshop, Ioannina, 10-20 April 2004, Abstracts, pp. 63.
2. Tsiripidis, I., Fotiadis, G., Karagiannakidou, V. & Babalonas, D. 2004. Classification problems of forest vegetation in Greece: Transition from beech to deciduous oak zone. European Vegetation Survey, 13th International workshop, Ioannina, 10-20 April 2004, Abstracts, pp. 69.
3. Tsiripidis, I. 2005. On the ecology and the sociology of Vaccinium myrtillus and V. vitis-idaea in Greece. European Vegetation Survey, 14th International workshop, Roma, 10-14 March 2005, Abstracts, pp. 38.
4. Vassilopoulos, G. & Tsiripidis, I. 2006. Vegetation patterns in a natural forest and abandoned plantations of alien species in a riparian ecosystem of northeast Greece. European Vegetation Survey, 15th International workshop: Vegetation in agricultural landscapes and Natura 2000, Catania, 24-27 March 2006, Abstracts, pp. 19.
5. Pirini, C., Tsiripidis, I., Karagiannakidou, V. & Babalonas, D.† 2006. Artemisia campestris inland vegetation type in the “Natura 2000” network site “Limnes Vegoritida-Petron” (GR 1340004). In: Ivanova, D. (ed.), Plant fungal and habitat diversity investigation and conservation, Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 20-26 June 2006, Institute of Botany, Sofia, pp. 314-320.
6. Eleftheriadou, Ε., Tsiripidis, Ι., Theodoropoulos, Κ. & Karagiannakidou, Κ. 2006. Plant communities of Pinus sylvestris forests in West Rhodopes, NE Macedonia, Greece. In: Ivanova, D. (ed.), Plant fungal and habitat diversity investigation and conservation, Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 20-26 June 2006, Institute of Botany, Sofia, pp. 332-338.
7. Tsiripidis, I., Bergmeier, E., Fotiadis, G. & Dimopoulos, P. 2007. On the determination of differential taxa. European Vegetation Survey, 16th International workshop: Change in Vegetation, Rome, 22-26 March 2007.
8. Tsiripidis, I. & Papaioannou, A. 2007. Investigation of the serpentine factor in a grassland vegetation type on Mt Vermio (north-central Greece). The International Association for Vegetation Science, 50th Annual Symposium: Cultural Landscapes-Changing Landscapes, Swansea, 22-27 July 2007, Abstracts, pp. 48-49.
9. Skepetari, Μ., Kokkini, S. & Tsiripidis, Ι. 2008. Patterns of floristic differentiation of riparian forest vegetation along a rural to urban gradient. In: Chytry, M. (ed.), Using phytosociological data to address ecological questions, European Vegetation Survey, 17th International Workshop, Brno, 1–5 May 2008, Abstracts and Excursion Guides, pp. 122.
10. Dimopoulos, P., Raus, T., Mucina, L. & Tsiripidis, I. 2008. Assessing primary vegetation development on sea-born volcanic islands of the Mediterranean (Aegean Sea, Greece). In: Mucina, L. et al. (eds.), Frontiers of Vegetation Science—An Evolutionary Angle. Keith Phillips Images, Somerset West, pp. 44-45.
11. Vidalis, Α., Papageorgiou, A.C., Hatziskakis S., Tsiripidis, I., Gailing, O., & Finkeldey, R. 2008. Patterns of genetic diversity of Fagus sylvatica in Rodopi Mountains, N.E. Greece. In: Gradstein, S.R. et al. (eds.), Biodiversity and Evolutionary Biology, 18th International Symposium of the German Botanical Society, Gottingen, 7-11 April 2008, pp. 338.
12. Tsiripidis, I., Bergmeier, E. & Dimopoulos, P. 2009. Gradients of floristic differentiation in Greek beech forests and their relevance to the beech forest habitat types of the “Habitat Directive”. Working Programme and Abstracts of presentations of the scientific Workshop and MC Meeting of Cost Action E52, Natural Agricultural Research Foundation, Forest Research Institute, Thessaloniki, 5-7 May 2009, pp. 5.
13. Papageorgiou, A.C., Tsiripidis, I. & Hatziskakis, S. 2009. Genetic diversity of beech in Greece. Working Programme and Abstracts of presentations of the scientific Workshop and MC Meeting of Cost Action E52, Natural Agricultural Research Foundation, Forest Research Institute, Thessaloniki, 5-7 May 2009, pp. 8.
14. Tsiripidis, I., Sgardelis, S., Bergmeier, E., Fotiadis, G. & Dimopoulos, P. 2009. Finding differential species for combinations of vegetation groups. In: Coles, S. & Dimopoulos, P. (eds.), Vegetation Processes and Human Impact in a Changing World. pp. 114.
15. Fotiadis, G. & Tsiripidis, I. 2009. Factors affecting floristic differentiation in deciduous oak forests in northeast Greece. In : Coles, S. & Dimopoulos, P. (eds.), Vegetation Processes and Human Impact in a Changing World, pp. 160.
16. Tsakiri, E., Tsiripidis, I. & Karagiannakidou, V. 2009. Niche parameters of bryophytes along the Ano Aliakmonas river (west Northern Greece). Abstracts of the 5th Balkan Botanical Congress, Belgrade, 7-11 September 2009, Serbia, pp. 84-85.
17. Mouratidis, T., Hatziskakis, S., Eliades, N.G., Tsiripidis, I., Frinkeldey, R. & Papageorgiou, A.C. 2009. Patterns of cpDNA diversity within a beech refugial area. International Scientific Conference: Balkans – Hot Spots of Ancient and Present Genetic Diversity, Sofia (Bulgaria), 17-20 June 2009, Book of Abstracts, pp. 67.
18. Tsiripidis, I., Panitsa, M., Koutsias, N., Tsiftsis, S. & Dimopoulos, P. 2010. Taking into account species ecological optimum in reserve networks selection. In: Dengler, J., Finckh, M. & Ewald, J. (eds.), Vegetation Databases and Climate Change, 9th international Meeting on Vegetation Databases, Hamburg, 24–26 February 2010, Book of Abstracts, pp. 52.

Εθνικά Συνέδρια
19. Ηλιάδης, Ν.Γ., Παπαγεωργίου, Α.Χ., Τσιριπίδης, Ι. & Γαλατσίδας, Σ. 2004. Ποικιλότητα μορφολογικών χαρακτήρων στα φύλλα της Quercus alnifolia Poech. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου: Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα, Νέα Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σελ. 740-748.
20. Παπαδόπουλος, Α., Χατζησκάκης, Σ., Παπαγεωργίου, Α.Χ. & Τσιριπίδης, Ι. 2004. Εξάπλωση και κατάσταση πληθυσμών του γένους Fraxinus (Oleaceae) στο Β. Έβρο. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου: Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα, Νέα Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σελ. 749-755.
21. Μπούτσιος, Σ., Τσιριπίδης, Ι., Παπαγεωργίου, Α.Χ. & Γαλατσίδας, Σ. 2004. Ποικιλότητα μορφολογικών χαρακτήρων των φύλλων οξιάς της Ροδόπης. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου: Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα, Νέα Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σελ. 756-762.
22. Τσιριπίδης, Ι., Ελευθεριάδου, Ε. & Θεοδωρόπουλος, Κ. 2004. Χλωριδική Σύνθεση των τύπων οικοτόπων της περιοχής «Ροδόπη (Σημύδα)» του δικτύου «Φύση 2000». Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου: Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα, Νέα Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σελ. 822-839.
23. Βασιλόπουλος, Γρ., Τσιριπίδης, Ι. & Μπαμπαλώνας, Δ. 2005. Συμβολή στη γνώση της βλάστησης των παρόχθιων δασών της νότιας Βαλκανικής Χερσονήσου. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005, σελ. 1-10.
24. Ελευθεριάδου, Ε., Θεοδωρόπουλος, Κ. & Τσιριπiδης, Ι. 2005. Συμβολή στη χλωρίδα της περιοχής «Στενά Καλαμακίου» του Δικτύου «Φύση 2000». Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005, σελ. 1-7.
25. Κωνσταντίνου, Μ., Φίλης, Ε., Καραγιαννακίδου, Β., Τσιριπίδης, Ι. & Γιώτης Δ. 2005. Αξιολόγηση της χλωρίδας του ορεινού όγκου των Τζουμέρκων (Ήπειρος) στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος: μία πρώτη προσέγγιση. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005, σελ. 1-6.
26. Παπαγεωργίου, Α.Χ., Τσιριπίδης, Ι., Βιδάλη, Α., Μπούτσιος, Σ. & Γαλατσίδας Σ. 2005. Αποτελεί η Ροδόπη σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής (δασικής) και της ανατολικής οξιάς; Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005, σελ. 1-9.
27. Τσιφτσής, Σ., Καραγιαννακίδου, Β. & Τσιριπίδης, Ι. 2005. Αφθονία ορχεοειδών στα ορεινά συγκροτήματα και στα ενδιαιτήματα της ανατολικής Μακεδονίας (ΒΑ Ελλάδα). Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005, σελ. 1-9.
28. Χατζησκάκης, Σ., Παπαγεωργίου, Α.Χ., Μπούτσιος, Σ., Γαλατσίδας, Σ. & Τσιριπίδης, Ι. 2005. Υβριδισμός και προσαρμογή σε πληθυσμούς οξιάς στη Ροδόπη. Πρακτικά 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Ναύπλιο, 12-15 Μαΐου 2005, σελ. 419-420.
29. Θεοδωρόπουλος, Κ., Ελευθεριάδου, Ε. & Τσιριπίδης, Ι. 2006. Ποικιλότητα τύπων οικοτόπων της περιοχής «Στενά Καλαμακίου» του δικτύου «Φύση 2000». Στο: Πλατής, Π.Δ., Σφουγγάρης, Α.Ι., Παπαχρήστου, Θ.Γ. & Τσιόντσης, Α.Ι. (εκδ.), Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου, Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος, 10-12 Νοεμβρίου 2004, σελ. 39-49.
30. Μέρου, Θ. Τσιριπίδης, Ι., Τσιφτσής, Σ. & Βιδάκης, Κ. 2006. Ποικιλότητα φυτικών ειδών στα ορεινά ποολίβαδα της περιοχής του Φαλακρού Όρους του δικτύου «Φύση 2000». Στο: Πλατής, Π.Δ., Σφουγγάρης, Α.Ι., Παπαχρήστου, Θ.Γ. & Τσιόντσης, Α.Ι. (εκδ.), Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος, 10-12 Νοεμβρίου 2004, σελ. 207-212.
31. Φωτιάδης, Γ., Τσιριπίδης, Ι. & Μέρου, Θ. 2006. Είδη της οικογένειας Leguminosae των δασικών φυτοκοινωνιών της ΒΑ Ελλάδας. Στο: Παπαναστάσης, Β.Π. & Παρίση, Ζ.Μ. (εκδ.), Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006, σελ. 99-104.
32. Ελευθεριάδου, Ε., Τσιριπίδης, Ι., Θεοδωρόπουλος, Κ. & Ξυστράκης, Φ. 2007. Τύποι οικοτόπων της περιοχής «Ροδόπη (Σημύδα)» του Δικτύου «Φύση 2000». Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Καστοριά, 7-10 Οκτωβρίου 2007, τόμος Ι, σελ. 91-99.
33. Αϊβαζίδης, Κ. & ΟΜ.Ε.Α. 2008. Αξιολόγηση του νέου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και στοιχεία σχετικά με τις σπουδές στο Τμ. Βιολογίας Α.Π.Θ. Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2008, σελ. 10-11.
34. Βλαχοδήµος, Κ., Σκεπετάρη, Μ., Βασιλόπουλος, Γ., Τσιριπίδης, Ι., Νάκου, Α., Παπαδηµητρίου, Κ. & Διαµαντόπουλος, Ι. 2008. Προσέγγιση της δυνητικής βλάστησης στην λεκάνη Φλώρινας-Πτολεμαΐδας Κοζάνης, με βάση μονάδες τοπίου. Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2008, σελ. 56-57.
35. Σκεπετάρη, Μ., Κοκκίνη, Σ. & Τσιριπίδης, Ι. 2008. Οι μεταβολές της παρόχθιας βλάστησης στο αστικό περιβάλλον: η περίπτωση του Πηνειού ποταμού στην πόλη της Λάρισας. Τόμος Περιλήψεων 4ου Πανελληνίου Συνέδριου: Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία, Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου 2008, σελ. 227.
36. Yurukova, L., Tsakiri, E., Cayir, A., Gecheva, G., Τsiripidis, I. & Karagiannakidou, V. 2008. Transboundary air deposition estimated by the Moss Hypnum cupressiforme Hedw. in the area of Northeastern Greece – Southern Bulgaria. Τόμος Περιλήψεων 4ου Πανελληνίου Συνέδριου: Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία, Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου 2008, σελ. 232.
37. Βασιλόπουλος, Γ., Σκεπετάρη, Μ., Καραγιαννακίδου, Β., Κοκκίνη, Σ. & Τσιριπίδης, Ι. 2009. Επίδραση ανθρωπογενών διαταράξεων στη χλωριδική σύνθεση παρόχθιων δασών στην Ελλάδα. Πρόγραμμα και Περιλήψεις 11ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα, 8-11 Οκτωβρίου 2009, σελ. 46.
38. Δημόπουλος, Π., Raus, T., Mucina, L. & Τσιριπίδης, Ι. 2009. Πρότυπα βλάστησης και πρωτογενής διαδοχή στα ηφαιστιογενή νησιά Παλαιά και Νέα Καμένη του Αρχιπελάγους της Σαντορίνης. Πρόγραμμα και Περιλήψεις 11ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου 2009, σελ. 67.
39. Παπαγεωργίου, Α.Χ., Μουρατίδης, Θ., Τσιριπίδης, Ι., Χατζησκάκης, Σ., Ηλιάδης, Ν.Γ. & Finkeldey, R. 2009. Σύνθεση απλοτύπων χλωροπλαστικού DNA σε πληθυσμούς οξιάς του όρους Παγγαίου. Πρόγραμμα και Περιλήψεις 11ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα, 8-11 Οκτωβρίου 2009, σελ.129.
40. Τσιφτσής, Σ. Τσιριπίδης, Ι. & Καραγιαννακίδου, Β. 2009. Πρόβλεψη της παρούσας και της μελλοντικής δυνητικής εξάπλωσης του ορχεοειδούς Goodyera repens (L.) R. Brown στην ανατολική Μακεδονία (ΒΑ Ελλάδα) με τη χρήση του μοντέλου Maxent. Πρόγραμμα και Περιλήψεις 11ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα, 8-11 Οκτωβρίου 2009, σελ.165.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.