Τι νέο υπάρχει?       English version

Κωνσταντίνος Βλαχονάσιος

Τίτλοι Σπουδών

1992: Πτυχίο Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1999: Doctor of Philosophy (PhD), Department of Horticulutre, Michigan State University, East Lansing, USA. Θέμα: «Prestorage Heat Treatment to Inhibit Chilling Injury and Synchronize Ripening in Tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) Fruit». Επιβλέπων: Καθηγητής DR Dilley.

 

Επαγγελματική Απασχόληση

 

1999-2002. Μεταδιδακτορικός ερευνητής. Department of Biochemistry and Molecular Biology, Michigan State University, East Lansing, MI, USA.

2002-σήμερα. Επισκέπτης Καθηγητής, Department of Horticultural Genetics and Biotechnology, Mediterranean Agronomic Institute at Chania, Greece

2003. Στρατιωτική Θητεία

2003-2004. Λέκτορας ΠΔ407/80. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα, Ελλάδα

2003-2004. Λέκτορας ΠΔ407/80. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

2004-σήμερα. Λέκτορας. Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

Διδασκαλία

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ

Β.3.13 Φυσιολογία Φυτών (3ο εξάμηνο)

Γ.ΜΒ.6.9 Βιοτεχνολογία Ζώων και Φυτών (6ο εξάμηνο)

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

ΒΑΦ 2.8 Μοριακή Ταυτοποίηση Φυτών

ΒΑΦ 1.4 Ανεύρεση ανατύπων επιστημονικών εργασιών

ΒΑΦ 8.1 Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις

Γ5. Γενετική Μηχανική-Κλωνοποίηση σε πλασμίδια (Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ)

Γ3. Βιοτεχνολογία φαρμακευτικών φυτών (Τμήμα Φαρμακευτικής, ΑΠΘ)

HOB.534 Arabidopsis Genetics (ΜΑΙCh)

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

Επιγενετικοί μηχανισμοί στην ανάπτυξη των φυτών και στις αποκρίσεις σε αβιοτικές καταπονήσεις.

Μοριακή ταυτοποίηση Ελληνικών φυτών

Αλλεργιογόνες πρωτεΐνες σε καρπούς και γύρη.

 

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

 

1. Hassiotis CN, Lazari D, Vlachonasios K (2010). The effects of habitat type and diurnal harvest on essential oil yield and composition of Lavandula angustifolia Mill. Fres. Environ. Bull. 19: 1491-1498.

2. Tezcan M, Vlachonasios K, Aki C (2010). DNA barcoding study on Sideritis trojana Bornm. An endemic medicinal plant of Ida mountain Turkiye. Fres. Environ. Bull. 19: 1352-1355.

3. Stefanaki A, Aki C, Vlachonasios K, and Kokkini S. (2010). Phytogeographic versus political borders: European Union’s Lifelong Learning Programme towards a common concept in the East Aegean (E. Greece, W. Turkey). Fres. Environ. Bull. 19: 696-703.

4. Cohen R, Schocken J, Kaldis A, Vlachonasios KE, Hark AT, McCain ER (2009) The histone acetyltransferase GCN5 affects the inflorescence meristem and stamen development in Arabidopsis. Planta 230: 1207-1221.

5. Hark AT, Vlachonasios KE, Kanchan A. PavangadkarKA, RaoS, GordonH, AdamakisID, Kaldis A, Thomashow MF, and Triezenberg SJ (2009) Two Arabidopsis orthologs of the transcriptional coactivator ADA2 have distinct biological functions. Biochim. Biophys. Acta - Gene Regul. Mechan. 1789: 117-24.

6. Mougiou N, Kaldis A, and Vlachonasios KE (2008) Molecular characterization of TAF5 mutants in Arabidopsis thaliana. FEBS J. 275: 133.

7. Kaldis A, Moussa B, Delarue M, Zhou, D-X. and Vlachonasios, K (2008) Involvement of ADA2b, a member of the histone acetyltransferase SAGA complex, in the induction of COR genes upon salt stress in Arabidopsis thaliana. FEBS J 275: 133.

8. Hark AT, Vlachonasios KE, Thomashow MF, Triezenberg SJ (2006) Two Arabidopsis orthologs of the transcriptional coactivator ADA2 have distinct biological functions. FASEB J. 20: A1343.

9. Ferenczi A, Song J, Tian M, Vlachonasios K, Dilley D, Beaudry R(2006).Aroma suppression and recovery following 1-MCP application to apple fruit. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 131: 691-701.

10. Vlachonasios KE, Thomashow MF, Triezenberg SJ (2003) Disruption mutations of Arabidopsis ADA2b and GCN5 transcriptional adaptor genes dramatically affect plant growth, development and gene expression. Plant Cell 15: 626-638.

11. Vlachonasios KEKadyrzhanova DK, Dilley DR (2001) Heat treatment prevents chilling injury of tomato (Lycopersicum esculentum) fruits: Heat shock genes and heat shock proteins in the resistance of tomato fruit to low temperatures. Acta Horticulturae 553: 543-547.

12. Kadyrzhanova DK, McCully TJ, Warner T, Vlachonasios KE, Wang Z, Dilley DR (1999). Analysis of ACC oxidase activity by site-directed mutagenesis of conserved amino acid residues. In Kanellis AK, (Ed), Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene II. Kluwer Academic Publ, Dordrecht, Netherlands, p. 6-11.

13. Kadyrzhanova DK, Vlachonasios KE, Ververidis P, Dilley DR (1998) Molecular cloning of a novel heat induced/chilling tolerance related cDNA in tomato fruit by use of mRNA differential display. Plant Mol Biol 36: 885-895.

14. Vlachonasios KE, Kadyrzhanova DK, Dilley, DR (1997) Application of gene-specific mRNA differential display for identification of cDNAs that encode small HSPs correlated with the heat-induced chilling tolerance of tomato fruit. HortScience 32: 419.

15. Kadyrzhanova DK, Ververidis P, McCully TJ, Jaworski SA, Vlachonasios KE, Murakami KG, Dilley DR (1997) Structure-function analysis of ACC oxidase by site-directed mutagenesis. In Kanellis AK, (Ed), Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene. Kluwer Academic Publ, Dordrecht, Netherlands, p. 5-13.

 

Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

 

16. Poulios S and Vlachonasios K (2010). Complexing the ethylene signaling pathway in Arabidopsis: a possible role of a histone acetyltransferase and a receptor kinase. Annual Main Meeting of Society for Experimental Biology, Prague, 30/6-3/7/2010.

17. Antzaka A, Karousou R, and Vlachonasios K (2010). DNA barcoding of Labiatae plants growing wild on Mt. Chortiatis. Proc. of 32nd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Karpenisi, 20-22/5/2010

18. Konstantopoulos K, Kaldis A, Makris A and Vlachonasios K (2010). Molecular characterization of mutants in transcription factors genes of Jumonji family inArabidopsis thaliana. Proc. of 32nd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Karpenisi, 20-22/5/2010

19. Papadopoulou D, Karousou R and Vlachonasios K (2010). The use of matK as DNA barcode in plants of Labiatae family from mountain Siniatsiko. Proc. of 32nd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Karpenisi, 20-22/5/2010

20. Papoutsoglou P, Kaldis A and Vlachonasios K (2010). Molecular charcterization of atyng2a and atyng2b mutants in Arabidopsis thaliana. Proc. of 32ndScientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Karpenisi, 20-22/5/2010

21. Patka-Tsapekou S., Drouzas A. and Vlachonasios K (2010). Flowering of Arabidopsis thaliana accessions from Northern Greece. Proc. of 32nd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Karpenisi, 20-22/5/2010

22. Poulios S and Vlachonasios K (2010). The histone acetyltransferase GCN5 and the CLAVATA1 receptor act synergistically to regulate ethylene responses in Arabidopsis. Proc. of 32nd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Karpenisi, 20-22/5/2010.

23. Saisana M, Kaldis A, and Vlachonasios K (2010). Molecular characterization of the transcriptional adoptor’s SGF11 mutants in Arabidopsis thaliana. Proc. of 32nd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Karpenisi, 20-22/5/2010.

24. Spyropoulou Z, Poulios S, Kaldis A and Vlachonasios K (2010). The effect of the ADA2A/B and GCN5 transcriptional co-activators on the response ofArabidopsis thaliana in gibberellins. Proc. of 32nd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Karpenisi, 20-22/5/2010.

25. Theodoridis S, Stefanaki A, Tezcan M, Aki C, Kokkini S and Vlachonasios K (2010). Use of cpDNA region matK as DNA barcode in species of Labiatae family from Chios island [East Aegean (EAI) islands, Greece] and the adjacent Cesme-Karaburun peninsula (Anatolia-Turkey)Proc. of 32nd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Karpenisi, 20-22/5/2010

26. Kaldis A., Tanriverdi O., and Vlachonasios KE (2009). The transcriptional co-activators ADA2b and SFG29a act as positive regulators of salt stress responses in Arabidopsis thaliana. 60th National Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology. Athens, 20-22/11/2009.

27. Poulios S., Kaldis A., and Vlachonasios KE (2009). The transcriptional co-activators GCN5 and ADA2b regulate the FILAMENTOUS-mediated responses during Arabidopsis development. 60th National Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology. Athens, 20-22/11/2009.

28. Zacharaki V., Delarue M., Zhou D-X., Vlachonasios KE (2009). Arabidopsis ortholog of the transcriptional co-activator YAF9 regulates flowering by controling H4 acetylation levels. 60th National Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology. Athens, 20-22/11/2009.

29. Antzaka A, Karousou R, and Vlachonasios KE (2009). DNA barcoding of Lamiaceae plants from mountain Chortiatis. 11th Scientific Conference of Hellenic Botanical Society, Athens, 8-11/10/2009.

30. Chatzisavva K, Marzban G, Kaldis A, Papadopoulou K, Sfakiotakis E, Laimer M and Vlachonasios K. (2009). Detection and localization of allergenic proteins from olive pollen and fruits. 11th Scientific Conference of Hellenic Botanical Society, Athens, 8-11/10/2009.

31. Chatzisavva K, Marzban G, Kaldis A, Papadopoulou K, Sfakiotakis E, Laimer M and Vlachonasios K. (2009). Detection and localization of major apple fruit allergens. 11th Scientific Conference of Hellenic Botanical Society, Athens, 8-11/10/2009.

32. Theodoropoulos K, Kaldis A, and Vlachonasios KE (2009) The effect of transcriptional adaptor proteins ADA2a, and ADA2b on plant light responses. 20thInternational Conference on Arabidopsis Research, Edinburgh, Scotland, 30/6-4/7/2009.

33. Mougiou N, Kaldis A, and Vlachonasios KE (2009)Molecular characterization of taf5 mutants in Arabidopsis thaliana. Proc. of 31st Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Patra, 14-16/5/2009

34. Pechlivani N, Sivropoulou A and Vlachonasios KE (2009) Effect of transcriptional coactivators ADA2b and GCN5 in Arabidopsis thaliana resistance mechanisms to pathogen Pseudomonas syringae. Proc. of 31st Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Patra, 14-16/5/2009

35. Theodoropoulos K, Kaldis A, and Vlachonasios KE (2009) The effect of transcriptional adaptor proteins ADA2a, ADA2b and GCN5 on plant light responses. Proc. of 31st Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Patra, 14-16/5/2009

36. Stefanaki, A., Aki, C., Vlachonasios, K. and Kokkini, S. (2008). Phytogeographic affinities of the Labiatae family in the East Aegean (Chios Island-Greece, Çesme and Karaburun Peninsula-Turkey): An innovative work under the auspices of the Lifelong Learning Programme 2007-2013. – 4th Annual Conference of the Hellenic Ecological, Botanical, Zoological and Phycological Societies, Volos, 9-12/10/2008.

37. Tsementzi D, Kaldis A, and Vlachonasios KE (2008) Molecular characterization of SaGa Factor 29 (SGF29) mutations in Arabidopsis. 19th International Conference on Arabidopsis Research, Montreal, Canada, 23-27/7/2008.

38. Mougiou N, Kaldis A, and Vlachonasios KE (2008)Molecular characterization of taf5 mutants in Arabidopsis thaliana. Cantoblanco Workshop on Biology “ Chromatin at the nexus of cell division and differentiation”. Madrid, Spain, 30/6-2/7/2008.

39. Ladopoulos V, Kaldis A, and Vlachonasios KE (2008) The role of transcriptional adaptors ADA2a and ADA2b in Arabidopsis thaliana responses to abscisic acid (ABA). Proc. of 30th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Thessaloniki, 22-24/5/2008.

40. Tsementzi D, Kaldis A, and Vlachonasios KE (2008)Molecular characterization of T-DNA mutants of transcriptional co-activator SGF29 in Arabidopsis thaliana. Proc. of 30th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. Thessaloniki, 22-24/5/2008.

41. Kaldis A., Benhamed M., Delarue M., Zhou DX, Vlachonasios KE (2007). The role of histone acetylation in the induction of COR genes expression upon salt stress in Arabidopsis thaliana. 59th Conference of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Athens, Greece, 7-9/12/2007.

42. Zacharaki V and Vlachonasios KE. (2007). Possible biological role of transcriptional co-activator AtYAF9a in early flowering of Arabidopsis thaliana plants.59th Conference of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Athens, Greece, 7-9/12/2007.

43. Vlachonasios KE, Hark AT., Pavangadkar KA, Kaldis A, Adamakis ID, Triezenberg SJ. (2007). Transcriptional coactivators ADA2a and ADA2b have distinct biological functions. GARNet 2007, John Innes Centre, Norwich, UK, 10-11/09/2007.

44. Zacharaki V and Vlachonasios K. (2007). Molecular characterization of T-DNA mutants in transcriptional co-activator AtYAF9a ofΑrabidopsis thaliana. 29thScientific Conference of Hellenic Society for Biological Sciences, Kavala, Greece, 17-19/05/2007.

45. Frantzezos G, Vlachonasios K and Karousou R. (2007). DNA barcodes in distinguishing members of the Labiatae family. 29th Scientific Conference of Hellenic Society for Biological Sciences, Kavala, Greece, 17-19/05/2007.

46. Chatzisavva K, Marzban G, Laimer M and Vlachonasios K. (2007). Detection and localization of major fruit allergens with immuno-tissue printing (itp) and western blotting. 29th Scientific Conference of Hellenic Society for Biological Sciences, Kavala, Greece, 17-19/05/2007.

47. Vlachonasios K, Nikoloudi A, Moustakas M, Hark A, Thomashow M Triezenberg S (2006) The Arabidopsis transcriptional coactivators GCN5, ADA2a andADA2b have common and distinct biological functions. Plant Dynamics: from Molecules to Ecosystems. 3rd EPSO Conference, Visegrad, Hungary, May 28-June 1, 2006

48. Hark AT, Vlachonasios KE, Pavangadkar KA, Rao S, Thomashow MF, Triezenberg SJ (2006) Two Arabidopsis orthologs of the transcriptional coactivatorADA2 have distinct biological functions. ASBMB 2006

49.Nikoloudi A, Moustakas M, Vlachonasios KE (2005) Distinct functions of the transcriptional co-activators GCN5 and ADA2b in Arabidopsis thaliana revealed by chlorophyll fluorescence analysis. ASPB-Plant Biology 2005 Meeting, Seattle, USA, July 16-20, 2005

50. Hark AT, Mao YP, Vlachonasios KE, Thomashow MF, Triezenberg SJ (2003) Common and distinct functions of the transcriptional co-activators GCN5 and ADA2 in Arabidopsis thaliana. 14th International Conference on Arabidopsis Research. Madison, WI, USA, June 20-24, 2003

51. Vlachonasios KE, Thomashow MF, Triezenberg SJ (2002) Phenotypic and gene expression profiles of ADA2b and GCN5 transcriptional adaptor mutants ofArabidopsis thaliana. The 13th FESPP congress, Heraklion, Crete, Greece, September 1-6, 2002

52. Vlachonasios KE, Mao YP, Thomashow MF, Triezenberg SJ (2002) Phenotypic and gene expression profiles of ADA2b and GCN5 transcriptional adaptor mutants of Arabidopsis thaliana. Chromatin Structure and Activity. Keystone Symposia, Santa Fe, New Mexico, USA, January 26 - 31, 2002

53.Mao YP, Vlachonasios K, Thomashow MF, Triezenberg SJ(2001)Novel aspects of ADA2 and GCN5 transcriptional adaptor proteins in Arabidopsis gene expression. Mechanism of Eukaryotic Transcription. Cold Spring Harbor, New York, USA, August 29-September 2, 2001

54.Triezenberg SJ, Mao YP, Vlachonasios K, Stockinger EJ, Thomashow MF (2001) Critical roles of transcriptional adaptor proteins in regulating gene expression in Arabidopsis. Mechanisms of Eukaryotic Transcriptional Regulation. Keystone Symposia, Santa Fe, New Mexico, USA, February 26- March 4, 2001

55. Vlachonasios KE, Kadyrzhanova DK, Dilley DR (2000) Heat treatment prevents chilling injury of tomato fruits: Involvement of heat shock genes and heat shock proteins in resistance of tomato fruit to low temperatures. Molecular Chaperones & the Heat Shock Response. Cold Spring Harbor, New York, USA, May 3-7, 2000

56.Mao YP, Stockinger EJ, Vlachonasios K, Thomashow MF, Triezenberg, SJ(1999) Transcriptional adaptor proteins in Arabidopsis thaliana. Mechanism of Eukaryotic Transcription. Cold Spring Harbor, New York, USA, September 1-5, 1999

57.Triezenberg SJ, Stockinger EJ, Mao YP, Vlachonasios K, Thomashow MF(1999)Transcriptional adaptor proteins in Arabidopsis thaliana. Chromatin and Transcription. FASEB, Snowmass Village, Colorado, USA, July 10-15, 1999

58. Vlachonasios KE, Kadyrzhanova DK, Dilley DR(1998) Identification and characterization of heat-shock induced genes from tomato fruits in relation to chilling tolerance. The Annual Meeting of the American Society of Plant Physiologists. Madison, Wisconsin, USA, June 27-July 1, 1998

59.Kadyrzhanova DK, Vlachonasios KE, Ververidis P, Dilley DR (1996) Identification of heat-treatment/cold tolerance related cDNA in tomato fruit by differential display. Biology & Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene. NATO Advanced Research Workshop, Chania, Greece, June 9-13, 1996

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.