Τι νέο υπάρχει?       English version

Ανδρέας Δρούζας

ΕΠΩΝΥΜΟ: Δρούζας
ΟΝΟΜΑ: Ανδρέας
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Δημήτριος
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27 Οκτωβρίου 1970
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
ΔΙΕΥΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Λέκτορας, Εργ. Συστηματικής Βοτανικής & Φυτογεωγραφίας, 
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Τ.Θ. 104, Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-998960, 2310 – 998960
FAX: 2310 - 998295
E-MAIL: drouzas@bio.auth.gr , drouzas@mariecurie.org, andreasdrouzas@yahoo.com 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οκτ. 1995- Ιαν. 2000 : Διδακτορικό δίπλωμα (Βαθμός: Άριστα): 
”Ανάλυση ποικιλότητας της Ελληνικής ελάτης με χρήση βιοχημικών και μοριακών δεικτών”, 
Εκπονήθηκε στο:
Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης), 
και στο: 
Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Πληθυσμών (Molecular Population Genetics Laboratory) του Πανεπιστημίου Αγροτικών Επιστημών της Σουηδίας (Swedish University of Agricultural Sciences, S.L.U.)
Σεπτ. 1994- Σεπτ. 1995: Μάστερ Επιστημών στην Εφαρμοσμένη Μοριακή Βιολογία και    
 Βιοτεχνολογία, (MSc in Applied Molecular Biology and Biotechnology), 
 Εκπονήθηκε στο: Dept. of Biochemistry and Molecular Biology, 
 University College of London (UCL), U.K.
Σεπτ. 1988- Σεπτ. 1993:   Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
 (Βαθμός: 7,35), 
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης.
Σεπτ. 1985- Ιούν. 1988 :   Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

•    Βραβείο Εμμανουήλ Μπενάκη της Ακαδημίας Αθηνών (2003), για την ερευνητική εργασία: «Scaltsoyiannes A., Tsaktsira M. and A. D. Drouzas 1999.  Allozyme differentiation in the Mediterranean firs (Abies, Pinaceae).  A first comparative study with phylogenetic implications.  Plant Systematics and Evolution 216: 289-307.»
•    Υποτροφία παρακολούθησης του εργαστηρίου (workshop) που οργάνωσε το European Science Foundation (ESF) στο Πανεπιστήμιο του Aarhus της Δανίας, με θέμα ”Theories of Plant Population Genetics”.
•    Υποτροφία παρακολούθησης του εργαστηρίου (workshop) που οργάνωσε το European Science Foundation (ESF) στο Πανεπιστήμιο του Aarhus της Δανίας, με θέμα ” Adaptive radiation in plants”.
•    Υποτροφία ”Marie Curie” από την Ευρωπαϊκή Ένωση στo πλαίσιo του προγράμματος Bιοτεχνολογίας (Grant ΒΙΟ4-CT-975094), για την εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας «Μοριακή Γενετική Πληθυσμών των ειδών Abies της Ελλάδας» (Molecular Population Genetics of Abies from Greece), στο Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Πληθυσμών (Molecular Population Genetics Laboratory) του Τμήματος Δασικής Γενετικής και Φυσιολογίας Φυτών (Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology) του Πανεπιστημίου Αγροτικών Επιστημών της Σουηδίας (Swedish University of Agricultural Sciences, S.L.U.), υπό την επίβλεψη του Aν. Kαθηγητή Alfred E. Szmidt.
•    Yποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τη σειρά εισαγωγής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Επισκέψεις σε εργαστήρια άλλων Πανεπιστημίων
•    Δεκέμβριος 2007: Τμήμα Εξέλιξης, Γενωμικής και Συστηματικής του Πανεπιστημίου της Uppsala Σουηδίας (συνεργασία με Δρ. Laura Parducci).
•    Δεκέμβριος 2007: Τμήμα Οικολογίας και Επιστήμης Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Umea Σουηδίας (συνεργασία με Δρ. Xiao-Ru Wang).
•    Οκτώβριος 2008: Τμήμα Εξέλιξης, Γενωμικής και Συστηματικής του Πανεπιστημίου της Uppsala Σουηδίας (συνεργασία με Δρ. Laura Parducci , Δρ. Yoshihisa Suyama και Δρ. Yuhei Ozutsumi).

Διεθνή εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) – Εντατικά μαθήματα βραχείας διάρκειας 
•    Training School: «Functional and Computational Genomics in Beech», 20 - 24 July 2009, CNR, Florence (Italy).
*  Workshop of European Science Foundation (ESF) on ”Theories of Plant Population Genetics”, University of Aarhus, Ronbjerg Marine Station, Aarhus, Denmark, August 2001.
*  Workshop of European Science Foundation (ESF) on ”Adaptive radiation in plants”, University of Aarhus, Ronbjerg Marine Station, Aarhus, Denmark, November 2000.
*  E.U. Advanced Workshop on Biotechnology: ”Genome sequence and comparative analysis”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Νοέμβριος 1999.
*  Intensive Course on Plant Biotechnology and Applications, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAIX), Μάιος 1996.

Σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
•    Σεμινάριο με θέμα: «Περιβαλλοντική Πολιτική και Στρατηγικές για το Περιβάλλον». 
•    Σεμινάριο με θέμα: «Εισαγωγική Εκπαίδευση για Δημοσίους Υπαλλήλους».
•    Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών του Υπουργείου Γεωργίας «Η Ελληνική Προεδρία 2003 και οι Προτεραιότητες στο Γεωργικό Τομέα».

Σεμινάρια άλλων φορέων
•    Διεθνές Σεμινάριο με  θέμα «Δασική Έρευνα και 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – Προκλήσεις και Ευκαιρίες» (6th Framework Programme and Forest Research – Challenges and Opportunities) που οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (European Forest Institute, EFI), Παρίσι, Νοέμβριος 2002.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α. Διδασκαλία σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)
•    Συνδιδασκαλία εργαστηριακών και υπαίθριων ασκήσεων του υποχρεωτικού μαθήματος «Συστηματική Βοτανική» του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.
•    Συνδιδασκαλία  θεωρίας,  εργαστηριακών και υπαίθριων ασκήσεων του κατ’ επιλογή μαθήματος «Ελληνική Χλωρίδα – Ιδιαιτερότητες - Προστασία» του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.
•    Συνδιδασκαλία θεωρίας, εργαστηριακών και υπαίθριων ασκήσεων του υποχρεωτικού μαθήματος «Συστηματική Βοτανική» της Σχολής Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

Β. Διδασκαλία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
•    «Μοριακή βιολογία και ταξινόμηση φυτών» του ΠΜΣ «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφορική εκμετάλλευση αυτοφυών φυτών - ΒΑΦ» του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.

Γ. Επίβλεψη / Συνεπίβλεψη Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
•    Κουλέντη Αφροδίτη 2008: «Λειτουργικά χαρακτηριστικά σπερματοφύτων» (Συνεπιβλέπων: Ιωάννης Τσιριπίδης, Λέκτορας).
•    Αγγελή Ευανθία (σε εξέλιξη): «Μελέτη μορφολογικών και μοριακών χαρακτήρων στο γένος Abies».
•    Καμηνιώτη Αικατερίνη (σε εξέλιξη): «Χρήση μοριακών δεικτών στον ταξινομικό προσδιορισμό στο γένος Mentha» (Συνεπιβλέπουσα: Στέλλα Κοκκίνη, Καθηγήτρια).
•    Βαρσαμοπούλου Χριστίνα (σε εξέλιξη): «Ποικιλότητα μορφολογικών και μοριακών χαρακτήρων σε είδη του γένους Salvia» (Συνεπιβλέπουσα: Εύη Χανλίδου, Λέκτορας).
•    Πάτκα-Τσαπέκου Σοφία (σε εξέλιξη): «Ποικιλότητα μοριακών χαρακτήρων σε φυσικούς πληθυσμούς του Arabidopsis thaliana στην Ελλάδα» (Συνεπιβλέπων: Κων/νος Βλαχονάσιος, Λέκτορας).

Δ. Επίβλεψη / Συνεπίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
•    Σταμέλλου, Σταυρούλα  (σε εξέλιξη): «Φυτοκοινωνίες και μοριακή ποικιλότητα της οξιάς (Fagus sylvatica L.) στο όρος Μενοίκιο» (Συνεπιβλέπων: Ιωάννης Τσιριπίδης, Λέκτορας).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

•    Απρίλιος 2007 - σήμερα: Λέκτορας στη "Συστηματική και εξέλιξη αυτοφυών αγγειοφύτων". Εργ. Συστηματικής Βοτανικής & Φυτογεωγραφίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
•    Ιούνιος 2002 – Απρίλιος 2007: Δασολόγος με αρμοδιότητες σχετικά με θέματα διεθνούς και εθνικής δασικής πολιτικής. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
•    Μάιος 2000 – Μάιος 2002: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Securing gene conservation, adaptive and breeding potential of a model multipurpose tree species (Castanea sativa Mill.) in a dynamic environment (CASCADE)», που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
•    Σεπτ. 2001- Μάιος 2002: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Δασοπονίας Καρδίτσας, του Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Διδασκαλία του εργαστηρίου «Βοτανική ΙΙ – Κωνοφόρα».
•    Δεκ. 2000 – Δεκ. 2000:  Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Αξιολόγηση της γενετικής ποικιλότητας στην οξιά και ανάπτυξη μεθόδων αναδασώσεων», που εκπονήθηκε στο εργαστήριο Δασικής Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών του Α.Π.Θ. και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή  Ένωση.
•    Φεβ. 1998- Φεβ. 1999    : Εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Μοριακή Γενετική    Πληθυσμών των ειδών Abies της Ελλάδας» (Molecular Population Genetics of Abies from Greece), στο Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Πληθυσμών (Molecular Population Genetics Laboratory) του Τμήματος Δασικής Γενετικής και Φυσιολογίας Φυτών (Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology) του Πανεπιστημίου Αγροτικών Επιστημών της Σουηδίας (Swedish University of Agricultural Sciences, S.L.U.), που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•    Δεκ. 1996 – Ιαν. 1998    : Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα "Firegene", που εκπονήθηκε στο εργαστήριο Δασικής Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών του Α.Π.Θ. και χρηματοδοτήθηκε από το International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies.
•    Σεπτ. 1997- Οκτ. 1997:  Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Κυπαρίσσι-προστασία-κίνδυνοι πυρκαγιάς», που εκπονήθηκε στο εργαστήριο Δασικής Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών του Α.Π.Θ. και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή  Ένωση.
•    Απρ. 1996 - Ιούλ. 1997: Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Μελέτη της σωματικής εμβρυογένεσης της καρυδιάς (Juglands regia).  Μία αποτελεσματική και οικονομική προσέγγιση για τη μαζική παραγωγή επιλεγμένων κλώνων», που εκπονήθηκε στο εργαστήριο Δασικής Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών του Α.Π.Θ. και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
•    Νοεμ. 1993 – Ιούλ. 1994: Βοηθός έρευνας, εθελοντικά, στο εργαστήριο Δασικής Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών του Α.Π.Θ., σε ερευνητικά προγράμματα ιστοκαλλιέργειας και ανάλυσης ισοενζύμων σε δασοπονικά είδη, χρηματοδοτούμενα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α)  Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

•    F. Villani, G. Eriksson, G. Bucci, P. Aravanoupoulos, R. Botta, S. Diamantis, J. Fernandez-Lopez, G. Garrod, C. Robin, F. Romane, K. Russel, A. Vannini, A. Akkak, P. Alizoti, T. Barreneche, A. Blanco-Silva, E. Buck, M. Casasoli, M. Cherubini, A. Drouzas, M. Grandjanny, A. Grossman, A. Kremer, M. Lauteri, D. Marinoni, C. Mattioni, M. Mavrogiannis, C. Monteverdi, H. Perlerou, A. Pliura, A. Sansotta, R. Scarpa, F. Spalato, A. Vettraino and R. Zas 2006. Complexity of gene resources conservation and utilisation of a differently managed multipurpose tree species (Castanea sativa Mill.): what, where and how to conserve. Adv. Hort. Sci. 20 (1): 117-129.
•    Aravanopoulos F.A., Bucci G., Akkak A., Blanco Silva R., Botta R., Buck E., Cherubini M., Drouzas A.D., Fernandez-Lopez J., Mattioni C., Marinoni D., Papadima A., Russell K., Zas R., and Villani F. 2005. Molecular Population Genetics and Dynamics of Chestnut (Castanea sativa) in Europe: Inferences for Gene Conservation and Tree Improvement.   Acta Horticulturae 693: 403-411. 
•    Eriksson, G., Villani F., Bucci G., Aravanopoulos F.A., Botta R., Diamantis S., Fernadez-Lopez J., Garrod G., Robin C., Romane F., Russel K., Vannini A., Akkak A., Alizoti P., Barreneche T., Blanco-Silva A., Buck E., Casasoli M., Cherubini M., Drouzas A., Grandjanny M., Grossman A., Kremer A., Lauteri M., Marinoni D., Mattioni C., Mavrogiannis M., Monteverdi C., Perlerou H., Plioura A., Sansotta A., Scarpa R., Spalato F. and R. Zas 2005.  Management of genetic resources of the multi-purpose tree species Castanea sativa Mill.  Acta Horticulturae, 693: 373-386. 
•    Aravanopoulos F. A., and A. D. Drouzas  2005. Multilocus genetic structure of European chestnut (Castanea sativa) Hellenic clones and genetic diversity of orchard populations. Acta Horticulturae, 693: 447-452.
•    Aravanopoulos F. A., Drouzas A. D. and P. Alizoti  2001.  Electrophoretic and quantitative variation in chestnut (Castanea sativa Mill.) in Hellenic populations in old-growth natural and coppice stands.  Forest, Snow and Landscape Research, 76(3): 429-434.
•    Parducci L., Szmidt A. E., Ribeiro M. M. and A. D. Drouzas 2001.  Taxonomic position and origin of the endemic Sicilian fir Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei based on allozyme analysis.  Forest Genetics 8(2): 119-127.
•    Scaltsoyiannes A., Tsaktsira M. and A. D. Drouzas 1999.  Allozyme differentiation in the Mediterranean firs (Abies, Pinaceae).  A first comparative study with phylogenetic implications.  Plant Systematics and Evolution 216: 289-307.
•    Drouzas, A. D., Offei, S.K., and R.H.A. Coutts  1996.  Subcellular location and expression of the tobacco necrosis Necrovirus p7a protein.  Journal of  Phytopathology 144: 297-299.

Β)  Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων  
•    Δρούζας Α.Δ., Szmidt A.E. και Κ.Π. Πανέτσος 2009. Μελέτη της ελάτης (Abies sp.) στην Ελλάδα με δείκτες DNA. 11ο συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Οκτώβριος 2009, Αθήνα.
•    Drouzas A.D., Szmidt A.E. and K.P. Panetsos 2009. Searching for hybrids and refugia in the Balkan peninsula Abies species: preliminary results from a cpDNA study of Abies populations from Greece. Scientific Conference “Balkans – Hot Spots of Ancient and Present Genetic Diversity”, June 2009, Sofia (Bulgaria).
•    Παπαδήμα Δ.Α., Δρούζας Α.Δ. & Φ.Α. Αραβανόπουλος 2008. Μελέτη συστημάτων σύζευξης και ροής γονιδίων σε ένα φυσικό και ένα τεχνητό πληθυσμό καστανιάς (Castanea sativa Mill.) στο όρος Πάικο. Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Νάουσα, Οκτώβριος 2008, (σε διαδικασία εκτύπωσης).
•    Παπαδήμα Α, Δρούζας Α. Δ. και Αραβανόπουλος Φ. 2007. Μελέτη ροής γονιδίων σε φυσικούς πληθυσμoύς Castanea sativa Mill υπό σπερμοφυή και πρεμνοφυή διαχείριση. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Οκτώβριος 2007, Καστοριά, (σε διαδικασία εκτύπωσης).
•    Αραβανόπουλος Φ.Α., Bucci G., Akkak A., Blanco-Silva R., Botta R., Buck E., Cherubini M., Δρούζας Α.Δ., Fernandez-Lopez J., Mattioni C., Marinoni D., Russell K., Zas R., and Villani F. 2005. Μοριακή γενετική ποικιλότητα  πληθυσμών καστανιάς (Castanea sativa) στην Ευρώπη: σημασία για τη γενετική βελτίωση. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Οκτώβριος 2005, Δράμα, σελ.: 39-50.
•    Αραβανόπουλος, Φ.Α. και Α.Δ. Δρούζας 2003.  Επιδρά η πρεμνοφυής διαχείριση των δασών στη γενετική ποικιλότητα; Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, Ολυμπία, 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2003, Εκδ. ΓΕΩΤΕΕ. 
•    Drouzas, A.D. and F.A. Aravanopoulos 2002.  Genetics of isolated chestnut (Castanea sativa Mill.) island populations. Poster presentation, in: Proc. “Dynamics and Conservation of Genetic Diversity in Forest Ecosystems, Strasbourg, Dec. 2-5, 2002, pp. 94 (abstract).  
•    Drouzas, A.D. Papageorgiou A.C., Scaltsoyiannes A. and K.P. Panetsos 2002.  Adaptive and non-adaptive traits in fir populations. Poster presentation, in: Proc. “Dynamics and Conservation of Genetic Diversity in Forest Ecosystems, Strasbourg, Dec. 2-5, 2002, pp. 121 (abstract).  
•    Aravanopoulos F. A., and A. D. Drouzas  2001. Multilocus genetic structure of European chestnut (Castanea sativa M.) Hellenic cultivars and genetic diversity of orchard populations.  Poster presentation, in: Proceedings of the IUFRO conference on “Wood, Breeding, Biotechnology and industrial expectation", June 2001, Bordeaux, France, pp: 171 (abstract).
•    Δρούζας Α. Δ.,  Szmidt Α. Ε.  και  Κ. Π. Πανέτσος 2000. Αριθμός εκκινητών και αντίστοιχων γονιδιακών θέσεων RAPD, ικανός για την αξιόπιστη απόδοση σχέσεων πληθυσμών και ειδών: το παράδειγμα της ελάτης.  Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Άρτα, Οκτώβριος 2000, σελ.: 280-287.
•    Δρούζας Α. Δ., Πανέτσος Κ. Π.  και  Α. Ε. Szmidt 2000. Σχέσεις μεταξύ Ελληνικών πληθυσμών ελάτης, όπως προκύπτουν από μελέτες με γενετικούς δείκτες ισοενζύμων, RAPD και RFLP.  Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, Κοζάνη, Οκτώβριος 2000, Εκδ. ΓΕΩΤΕΕ, σελ.: 310-322.
•    Αραβανόπουλος Φ.Α., Μπάκα Μ., Δρούζας Α.Δ., Τζίκα Σ. και Δ. Μουλαλής 2000.  Βελτιστοποίηση και εφαρμογή μεθόδων μοριακής γενετικής και βελτίωσης σε κωνοφόρα είδη. 1. Εκχύλιση και απομόνωση DNA. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, Κοζάνη, Οκτώβριος 2000, Εκδ. ΓΕΩΤΕΕ, σελ.: 290-300.
•    Drouzas A. D., Aravanopoulos F. A. and K. P. Panetsos 2000. RAPD variation of a natural hybrid population among Pinus brutia Ten. and P. halepensis Mill.  Πρακτικά συνεδρίου ”Adaptation and selection of Mediterranean Pinus and Cedrus for sustainable afforestation of marginal lands”, Ιούνιος 2000, Μυτιλήνη, σελ.: 77-82.
•    Aravanopoulos, F.A., Drouzas A.D., Wang X.R., Panetsos K.P. and D. Moulalis 2000.  Preliminary results on the inheritance of the chloroplast genome in Pinus brutia Ten.  In: Gozukirmizi, N., (ed) Proc. 2nd Balkan Botanical Congress, Istanbul, Turkey, May 14-18, 2000, Vol. 2: 195-200.
•    Drouzas, A. D., Panetsos, K. P., Scaltsoyiannes, A., and A. Tsaftaris, 1997.  Allozyme variation of fir in Greece and genetic relationships with adjacent fir species.  Παρουσίαση πόστερ στο 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Βοτανικής, Θεσ/νίκη, Σεπτέμβριος 1997, σελ.: 147 (περίληψη).
•    Δρούζας Α. Δ., Πανέτσος Κ. Π. και Α. Σκαλτσογιάννης  1996.  Χρήση των γενετικών δεικτών στην ανάλυση της ποικιλότητας της Ελληνικής ελάτης.  Πρακτικά 6ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών: ”Βελτίωση φυτών και προβλήματα της σύγχρονης γεωργίας”, Οκτώβριος 1996, Φλώρινα, σελ. : 228-237.
•    Scaltsoyiannes, A., Panetsos, K. P., Drouzas, A. D. and M. Tsaktsira 1996. Adaptive polymorphism in Mediterranean fir species. 8th IUFRO European Silver Fir Symposium: "Ecology & Silviculture of European Silver Fir". Jundola (Bulgaria), September 1996, pp: 168-184.

Γ)  Δημοσιεύσεις σε επιστημονικές επετηρίδες
•    Δρούζας Α. Δ. και Κ.Π. Πανέτσος  2002.  Μελέτες ποικιλότητας των Ελληνικών πληθυσμών και ειδών ελάτης: μια ανασκόπηση.  Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, υπό δημοσίευση.

Δ)  Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συναντήσεων των δικτύων COST 
•    Aravanopoulos F. A., Drouzas A. D. and P. Alizoti  2001.  Analysis of electrophoretic and quantitative variation in chestnut (Castanea sativa Mill.) Hellenic populations: a comparison between old-growth natural and coppice stands.  Final COST Action G4 (Multidisciplinary Chestnut Research) Meeting and Workshop, Monte Verita, Ascona, Ticino, Switzerland, May 2001, pp: 26, (abstract).
•    Aravanopoulos F. A., Drouzas A. D. and P. Alizoti  2000.  An analysis of electrophoretic and morphological variability of chestnut (Castanea sativa Mill.) Hellenic populations.  In: Proceedings of the COST Action G4 (Multidisciplinary Chestnut Research) Meeting and Workshop on Genetic Resources and Silviculture, Vila Real, Portugal, October 2000, pp: 40 (abstract).

E) Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων γενικότερου ενδιαφέροντος
•    Savvaidis A., Papaevangelou G., Tsamtsakis D., Drouzas A.D., Kardasiadou Z. and N. Theodoulidis  2000.  Participation of Greek young researchers in the Marie Curie Fellowship Program: a statistical survey.  Πρακτικά συνεδρίου “Investing in Europe’s Human Research Potential” που οργανώθηκε από τη Γενική Δ/νση «Έρευνα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Oκτώβριος 2000, Ηράκλειο Κρήτης, E.U. Publications, σελ.: 159-165.

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

•    «Ανάλυση ποικιλότητας της Ελληνικής ελάτης, με χρήση βιοχημικών και μοριακών δεικτών».  Διδακτορική διατριβή, 2000. Επιβλέπων: Κ. Π. Πανέτσος, Καθηγητής. Εκπονήθηκε στο: Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Α.Π.Θ.  και στο Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Πληθυσμών (Molecular Population Genetics Laboratory), Πανεπιστήμιο Αγροτικών Επιστημών της Σουηδίας (Swedish University of Agricultural Sciences, S.L.U.).
•    «Detection of the Tobacco Necrosis Virus - D capsid protein and the putative p7a movement protein in French bean leaves”. Εργαστηριακή Διατριβή για το Μάστερ Επιστημών, 1995.  Επιβλέπων: Dr R.H.A. Coutts, Senior Lecturer. Εκπονήθηκε στο: Dept. of Biology, Imperial College of London, U.K.
•    «Agrobacterium-mediated gene transfer in plants”. Βιβλιογραφική διατριβή στα πλαίσια του MSc, 1995. Επιβλέπων:Dr John Ward, Senior Researcher. Εκπονήθηκε στο: Dept. of Biochemistry & Molecular Biology, University College of London (UCL), U.K.
•    «Restriction map of the plasmid R938”. Εργαστηριακή εργασία στο πλαίσιο του MSc, 1995. Επιβλέπων: Dr John Ward, Senior Researcher. Εκπονήθηκε στο: Dept. of Biochemistry & Molecular Biology, University College of London (UCL), U.K.
•    «Purification and characterization of Alkaline Phosphatase from Thermus aquaticus”.
Εργαστηριακή εργασία στο πλαίσιο του MSc, 1994. Επιβλέπων: Dr Chris Taylorson, Senior Researcher. Εκπονήθηκε στο: Dept. of Biochemistry & Molecular Biology, University College of London (UCL), U.K.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ COST ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜONIKH ΚΑΙ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
(COST, European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research).

*  COST G-4 «Multidisciplinary Chestnut Research», 2000-2001.
*  COST Ε-28 « Genosilva: European Forest Genomics Network», 2002-2006.
*  COST Action E52 «Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry», 2008 – 2010

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

•    Μόνιμη Δασική Επιτροπή (Standing Forestry Committee) της Γεν. Δ/νσης «Γεωργία» της Ε.Ε. 
•    Ομάδα Εργασίας «Δάση» του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Council Working Party on Forestry)
•    Ομάδα Εργασίας «Διεθνών Περιβαλλοντικών Θεμάτων» του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Council Working Party on International Environmental Issues), σε θέματα σχετικά με τις Συμβάσεις του ΟΗΕ για τη Βιολογική Ποικιλότητα (UN Convention on Biological Diversity, UNCBD) και για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (UN Convention on Combating Desertification, UNCCD)
•    16η και 17η Σύνοδος της Επιτροπής Δασών (Committee on Forestry - CO.FO.) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του Ο.Η.Ε. (F.A.O.).
•    31η και 32η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δασών (European Forestry Committee, E.F.C.) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του Ο.Η.Ε. (F.A.O.).
•    4η Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, MCPFE).
•    Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων της Υπουργικής Διάσκεψης για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (MCPFE Expert Level Meeting).
•    3η, 4η και 5η Σύνοδος του Φόρουμ Δασών του Ο.Η.Ε. (United Nations Forum on Forests, UNFF).
•    Ειδική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Φόρουμ Δασών του Ο.Η.Ε. με αντικείμενο να εκτιμήσει, με σκοπό να προτείνει, τις παραμέτρους μιας σχετικής εντολής, για την ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου για όλους τους τύπους δασών  (Ad hoc expert group on consideration with a view to recommending the parameters of a mandate for developing a legal framework on all types of forests). 
•    Συνάντηση στο πλαίσιο του Φόρουμ Δασών του ΟΗΕ (UNFF country-led initiative) με θέμα «Παρακολούθηση, Αξιολόγηση και Αναφορά των Εμπειριών στην Εφαρμογή των Προτάσεων για Δράση των IPF/IFF (Monitoring, Assessment and Reporting on Lessons Learned in the Assessment of Implementation of IPF/IFF Proposals for Action).
•    Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Δασών της Ε.Ε. με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Δασοπονία ενόψη της Διεύρυνσης της Ε.Ε.», Αλεξανδρούπολη, 2003.

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
•    Μόνιμη Επιτροπή για την Αγροτική Έρευνα (Standing Committee on Agricultural Research, SCAR) της Γενικής Διεύθυνσης «Έρευνα» (DG Research) (2005-....). 
•    Μόνιμη Δασική Επιτροπή (Standing Forestry Committee, SFC) της Γενικής Διεύθυνσης «Γεωργία» (DG Agriculture) (2003-2007). 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•    Μέλος της Γραμματείας Οικολογίας και Περιβάλλοντος της ΓΣΕΕ (2005-2007).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 
•    Ελληνική Βοτανική Εταιρεία
•    Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετική Βελτίωση Φυτών
•    Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
•    Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
•    Σύλλογος Υποτρόφων Marie Curie (Marie Curie Fellows Association, MCFA) και Πρόεδρος του ελληνικού συλλόγου (MCFA-EL).
•    Σύλλογος Αποφοίτων Βρετανικών Πανεπιστημίων
•    Σύλλογος Αποφοίτων του University College of London

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.