Τι νέο υπάρχει?       English version

Παρασκευή Μαλέα

I. Παρασκευή Α. Μαλέα
Λέκτορας
Τομέας Βοτανικής
Εργαστήριο Βοτανικής
Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τηλ. Γραφείου: 2310 998272
Email: malea@bio.auth.gr

I.1. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1979 Απολυτήριο Λυκείου
1984 Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π. Θεσ/νίκης.
1992Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Βιολογίας Α.Π. Θεσ/νίκης,   
Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «“Αποταμίευση μετάλλων από θαλάσσια φανερόγαμα και μακροφύκη του Κόλπου των Αντικύρων (Βοιωτία)». Βαθμός «Άριστα». Επιβλέπων: Σ. Χαριτωνίδης.
1992  Μεταδιδακτορικές Σπουδές στο «Netherlands Institute of Ecology, Centre for  Estuarine and Coastal Ecology, Yerseke, Ολλανδία». 

I.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ασχολούμαι με θέματα σχετικά με τη:
-Ρύπανση Θαλάσσιων και εκβολικών οικοσυστημάτων, με έμφαση  στη βιοσυσσώρευση μετάλλων σε θαλάσσια μακρόφυτα (μακροφύκη, θαλάσσια φανερόγαμα), το χαρακτηρισμό μακρόφυτων ως βιοδεικτών της ρύπανσης από μέταλλα και την εκτίμηση του επιπέδου της ρύπανσης.
-Βιοσυσσώρευση, τοξικότητα και τους μηχανισμούς αποτοξίνωσης των θαλάσσιων μακρόφυτων από μέταλλα, σε εργαστηριακές συνθήκες.
-Δημιουργία βάσης δεδομένων και διαδικτυακό περιβάλλον διεπαφής  με χάρτη διάδρασης και δυνατότητες αναζήτησης βιολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων για τα Ελληνικά μεταβατικά ύδατα. 
-Σύνθεση και παραγωγικότητα των θαλάσσιων μακρόφυτων σε παράκτια και εκβολικά οικοσυστήματα.
-Μορφές (speciation) με τις οποίες τα μέταλλα υπάρχουν μέσα στους ιστούς θαλάσσιων μακρόφυτων.

II.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1981-82 Υποτροφία Ι.Κ.Υ. στο 2ο έτος των σπουδών μου.
1982-83 Ιχθυολόγος  στην  εταιρία  “OSSO  ΤΕΧΝΙΚΗ’
1984–5   Δίδαξα στη σχολή ταχύρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης, Τμήμα Αλιείας και Ιχθυολογίας του ΟΑΕΔ    
1985   Παρακολούθησα σεμινάρια Ιχθυολογίας - Ιχθυοκαλλιέργειας στο  ΕΛΚΕΠΑ.
1986-88  Σύμβαση Έργου Ορισμένου Χρόνου σε Ερευνητικό Πρόγραμμα στο Εργαστήριο  Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.
1988-94    Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε θέση πτυχιούχου (ΠΕ κατηγορίας), στο Εργαστήριο Βοτανικής του  Τμήματος  Βιολογίας  του  Α. Π. Θ., επιτελώντας ερευνητικό και διδακτικό έργο.
1994-00   Μόνιμος υπάλληλος στο Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. σε οργανική θέση του κλάδου “Π.Ε. Βιολόγων”, επιτελώντας  ερευνητικό και διδακτικό έργο.
2000-05 Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) Κλάδου ΙΙ. 
2003-04  Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 5 του ΠΔ 407/80  στο Δ.Π.Θράκης
2005- Λέκτορας στο Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. 

III. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

III.1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
III.1.1.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α.  Του Τμήματος Βιολογίας στα μαθήματα:  “Ωκεανογραφία“, “Μορφολογία Φυτών“, “Βοτανική ΙΙ“ “Φυσιολογία Φυτών” , “Περιβαλλοντική Φυσιολογία Φυτών”, “Φυκολογίᓨ.
Β. Του Τμήματος Φαρμακευτικής στο μάθημα: “Βοτανική“ 
Γ. Των  Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Γεωπονίας του Α.Π.Θ. στο μάθημα: “Γενική Βοτανική-Μορφολογία φυτών“ 
Δ. Του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. στο μάθημα: “Γενική Βοτανική-Φυσιολογία Φυτών“
Ε. Του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θράκης στο μάθημα: “Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας” 

III.1.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 4 εργασίες (2 έχουν περατωθεί, 2 σε εξέλιξη)

III.1.3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Σε τριμελή εξεταστική επιτροπή  διδακτορικής διατριβής 

III.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΙΙ. 2. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, Κατεύθυνση “Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες” 

ΙΙΙ. 2. 2. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Διατμηματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οικολογική Ποιότητα και Διαχείρηση Υδάτων σε επίπεδο Λεκάνης  Απορροής” στο πλαίσιο του μαθήματος “Παρακολούθηση της Οικολογικής Ποιότητας νερού-Βιοδείκτες / Εκτίμηση Οικολογικής Κατάστασης και ταξινόμηση” 

ΙΙΙ. 2. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες Αγωγής» του Π.Τ.Δ.Ε του Δ.Π.Θράκης, στο πλαίσιο του μαθήματος «Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

ΙΙΙ.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.Α.Κ.).  
  
IV. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 Α. ΚΡΙΤΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
"Εnviron. Poll." "Bot. Mar.". "Aquat. Bot." ,"35th Congress of Commission Pour l' Exploration Scientifique de la mer Mediterranee (CIESM) ", "J. Appl. Phyc.", “Μar. Ecol.”, “J. Biol. Res.“, “Medit. Mar. Sci.“.

Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 7th International Phycological Congress  που έγινε στη Θεσσαλονίκη 18-25 Αυγούστου 2001.

Γ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΕΝΩΣΕΩΝ
1. Ελληνική Φυκολογική Εταιρία
2. Ελληνική Βοτανική Εταιρία
3. Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων
4. FESPB (Federation of European Sociaties of Plant Biology)
5. MSA (Mediterranean Seagrass Association)

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
- Από  1-1-1986 μέχρι 31-3-1988 σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. με θέμα: “Επιδράσεις των αέριων ρυπαντών στα φυτά, σε χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα στην περιοχή του εργοστασίου Αλουμίνιο της Ελλάδας”. Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Ι. Τσέκος.

- Από 1-12-1993 μέχρι 30-11-1995 στο πρόγραμμα EUMAC, που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΟΚ, σε συνεργασία με οκτώ χώρες της ΕΟΚ με θέμα “Ευτροφισμός και βενθικά μακρόφυτα“. Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Σ. Χαριτωνίδης. 

- Από 1-1-1998 μέχρι 30-4-2000 σε πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα: "Δυναμική και παραγωγικότητα της μακροβενθικής χλωρίδας και πανίδας του Δέλτα του Έβρου". Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Θ. Κεβρεκίδης.

- Από 20 Ιανουαρίου σε πρόγραμμα της ΕΕ με θέμα "Εθνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας (HELLBIONET)". Επιστημονικός Υπεύθυνος: X. Aρβανιτίδης.

- Από τον Μάρτιο του 2010 σε 4ετες πρόγραμμα 'European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research - COST χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε, με θέμα: "Seagrass productivity: from genus to ecosystem management" '. Τακτικός Επιστημονικός εκπρόσωπος: Δρ. Π. Μαλέα.

VI. ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΗΜΕΡΙΔΕΣ

1.    6ο Επιστημονικό Συνέδριο του FESPP (Federation of European Societies of Plant Physiology), Split, Γιουγκοσλαβία, 4-10 Σεπτεμβρίου 1988 (με 1 ανακοίνωση). 
2.    12ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών (Ε.Ε.Β.Ε.), Μυτιλήνη, 1990  (με 1 ανακοίνωση).
3.    4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Ρόδος, 26-29 Απριλίου 1993  (με 1 ανακοίνωση).
4.    5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Δελφοί, 21-23 Οκτωβρίου 1994  (με 1 ανακοίνωση). 
5.    7ο Διεθνές Συνέδριο του MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection), Antibes, Γαλλία, 12-15 Οκτωβρίου 1993 (με 2 ανακοινώσεις).
6.    1st EUMAC Workshop, Eutrophication and Macrophytes,  Βενετία , Ιταλία, 25-27 Νοεμβρίου 1994  (Με ανακοίνωση).
7.    8ο Διεθνές Συνέδριο του MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection), Ρόδος, Ελλάδα, 8-12 Οκτωβρίου 1995 (με 1 ανακοίνωση).
8.    Συμπόσιο για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Διαχείριση Βιομηχανικών και Αστικών Αποβλήτων, Συνεργασία Φορέων MESAEP ΚΑΙ ΥΜΑΘ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 29-30 Νοεμβρίου 1995.
9.    Τρίτο Διεθνές Συνέδριο στη Ρύπανση του Περιβάλλοντος και τις συνέπειες της, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 16-18 Σεπτεμβρίου 1996  (με 1 ανακοίνωση).
10.     5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Ελλάδα, 15-18 Απριλίου 1997  (με 1 ανακοίνωση).
11.     Θερινό Σεμινάριο. Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Το Ποτάμι", Αλεξανδρούπολη, 21-28 Αυγούστου 1997  (με  1 ανακοίνωση).
12.     First Balcan Botanical Congress, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 19-22 Σεπτεμβρίου 1997.
13.     International Conference of Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 8-12 Δεκεμβρίου 1997 (με 1 ανακοίνωση).
14.     Διημερίδα "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία", Aλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 3-4 Απριλίου 1998  (με 1 ανακοίνωση).
15.     35th Congress of Commission Pour l' Exploration Scientifique de la mer Mediterranee (CIESM), Dubrovnik, Croatie, 1-5 Ιουνίου 1998  (με 1 ανακοίνωση).
16.     7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 1-4 Οκτωβρίου 1998  (με 1 ανακοίνωση).
17.     International Symposium on Marine Pollution, Monaco, 5-9 Οκτωβρίου 1998 (με 1 ανακοίνωση).
18.     7th International Phycological Congress, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 18-25 Αυγούστου 2001.
19. 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Ωκεανογραφία, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες, Εσωτερικά ύδατα, Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαίου 2003  (με 2  Ανακοινώσεις).
 20. Laggons and Coastal Wetlands in the Global Chance, U.N.E.S.C.O.-ROSTE, Venice, 2004 (με 1 ανακοίνωση).
21. M.E.S.A.E.P. (Medeterranean Symposium on Environmental Pollution). 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Thessaloniki, Greece, 2005 (με 1 ανακοίνωση).
22. National Agriculture research foundation. Fisheries Research Institute. Transitional States in Transitional & Coastal Waters. Indentifying Mechanisms and Developing Indicators of Habitat or Water Quality Shifts, Kavala, Greece, 2007 (με 1 ανακοίνωση).

V. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

Α. Βιβλία – Φοιτητικά Βοηθήματα
Α1. Κεβρεκίδης Θ & Μαλέα Π, 1996. "Εισαγωγή στην Οικολογία", Εκδόσεις "Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δ. Π. Θράκης", Αλεξανδρούπολη, σελ.141.
Α2. Κεβρεκίδης Θ., Μαλέα Π. & Τσιροπούλου Σ., 2002. Εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θράκης, Αλεξανδρούπολη, σελ.91.
Α3. Μαλέα Π., 2007. Σημειώσεις για το μάθημα Περιβαλλοντική Φυσιολογία Φυτών . Τμήμα Εκδόσεων Α.Π.Θ., σελ.66.
Α4. Μαλέα Π., 2007. Σημειώσεις για το μάθημα Ωκεανογραφίας. Τμήμα Εκδόσεων Α.Π.Θ., σελ. 180.
A5. Mαλέα Π., 2009. Σημειώσεις δια το μάθημα της Φυκολογίας. Blackboard του Τμήματος Βιολογίας.

Β. Διδακτορική Διατριβή
Π. Μαλέα, 1992. Αποταμίευση μετάλλων από τα μακροφύκη και φανερόγαμα του Κόλπου των Αντικύρων (Βοιωτία), Διδακτορική διατριβή, σελ.476, Θεσσαλονίκη. 

Γ. Εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές
Γ1. P.MALEA & S. HARITONIDIS, 1989.
Concentration  of  Aluminium  in  Halophila  stipulacea  (Forsk.)  Aschers.  and   the substrate of the Antikyra Gulf, Greece. Toxicological and Environmental Chemistry, 20-21: 241-248. 
 Γ2. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1989
Uptake of Cu, Cd, Zn and Pb in Posidonia oceanica (Linnaeus) from Antikyra Gulf, Greece: Preliminary note. Marine Environmental Research, 28:495-498.
Γ3. P. MALEA, 1993
Bioaccumulation of Aluminium in the seagrass Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers. and Posidonia oceanica (L.) Delile and in macroalgae of the Gulf of Antikyra (Greece). Botanica Marina, 36: 423-431. 
 Γ4. J.W. RIJSTENBIL, S. HARITONIDIS, J. VAN DRIE, P. MALEA & J.A. WIJNHOLDS, 1993.
Interactions of copper with trace metals and thiols in the macro-algae Enteromorpha prolifera (O.F.Muller) J.Ag., grown in water of the Scheldt estuary (Belgium and S.W. Νetherlands). The Science of the Total Environment: 539-549. 
Γ5. P. MALEA, 1994
Seasonal variation and local distribution of metals in the seagrass Ηalophila stipulacea (Forsk.) Aschers. in the Antikyra Gulf, Greece. Environmental Pollution, 85: 77-85. 
 Γ6. MALEA P, 1994
Uptake of Cadmium and the effect on viability of leaf cells in the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers. Botanica Marina, 37: 67-73. 
Γ7. P. MALEA, S. HARITONIDIS & T. KEVREKIDIS, 1994
Seasonal and local variations of metal concentrations in the seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile in the Antikyra Gulf, Greece. The Science of the Total Environment, 153: 225-235. 
 Γ8. P. MALEA, S. HARITONIDIS & I. STRATIS, 1994.
Bioaccumulation of metals by Rhodophyta species at Antikyra Gulf (Greece) near an Aluminium Factory. Botanica Marina, 37: 505-513. 
 Γ9. S. HARITONIDIS, J.W. RIJSTENBIL, P.MALEA, J.VAN DRIE & J.A. WIJNHOLDS, 1994.
Trace metal interactions in the macroalga Enteromorpha prolifera (O.F.Muller) J. Ag., grown in water of the Scheldt estuary (Belgium & S.W. Netherlands), in response to cadmium exposure. Biometals, 7: 61-66. 
Γ10. P. MALEA, 1995.
Fluoride content in three seagrasses of the Antikyra Gulf (Greece) in the vicinity of an aluminium Factory.The Science of the Total Environment,166:11-17.
Γ11. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1995.
Local  distribution  and  seasonal  variation  of  Fe, Pb, Zn, Cu, Cd, Na, K, Ca and Mg concentrations of the seagrass Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers. in the Antikyra Gulf, Greece. P.S.Z.N.I. Marine Ecology, 16(1): 41-56. 
 Γ12. P. MALEA, S. HARITONIDIS & T. KEVREKIDIS, 1995.
Metal content of some green and brown seaweeds from Antikyra Gulf (Greece). Hydrobiologia, 310: 19-31. 
Γ13. P. MALEA, S. HARITONIDIS & T. KEVREKIDIS, 1995. 
The short-term uptake of copper by the two parts of the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers. and leaf-cells viability. Fresenius Environmental Bulletin, 4: 117-122. 
Γ14.  P. MALEA, T. KEVREKIDIS & S. HARITONIDIS, 1995.
The short-term uptake of zinc and cell mortality of the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers. Israel Journal of Plant Science, 43: 21-30. 
 Γ15. S. HARITONIDIS & P. MALEA, 1995.
Seasonal and local variation of Cr, Ni and Co concentrations in Ulva rigida C. Agardh and Enteromorpha linza (Linnaeus) from Thermaikos Gulf, Greece. Environmental Pollution, 89(3): 319-327. 
Γ16. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1996.
Toxicity and uptake of Aluminium by the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers., in response to aluminium exposure.Fresenius Environmental Bulletin, 5: 345-350. 
 Γ17. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1996.
Determination of metals in the seawater of the Antikyra Gulf, (Greece) near an aluminium factory. Fresenius Environmental Bulletin, 5: 539-544. 
Γ18. J.W. RIJSTENBIL, S. HARITONIDIS, P. MALEA, M. SEFERLIS & J.A. WIJNHOIDS, 1998.
Thiol pools and glutathione redox ratios as possible indicators of copper toxicity in the green macroalgae Enteromorpha spp. from the Scheldt Estuary (SW Netherlands, Belgium) and Thermaikos Gulf (Greece, N. Aegean Sea). Hydrobiologia, 385: 171-181. 
 Γ19. S. HARITONIDIS & P. MALEA, 1999.
Bioaccumulation of metals by the green alga Ulva rigida from Thermaikos Gulf, Greece. Environmental Pollution, 104: 365-372. 
 Γ20.  S. HARITONIDIS & P. MALEA, 1999.
Seasonal and local variation of metals in seawater treated by different methods and in sediment of Thermaikos Gulf, Greece. Oebalia, 25: 89-109.
Γ21. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1999.
Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers. as a bioindicator of metals in Thermaikos Gulf, Greece, during monthly sampling. Botanica Marina, 42: 419-430. 
 Γ22. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1999.
Metal content in Enteromorpha linza (Linnaeus) in Thermaikos Gulf (Greece). Hydrobiologia, 394: 103-112. 
Γ23. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1999.
Seasonal accumulation of metals by red alga Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. from Thermaikos Gulf, Greece. Journal of Applied Phycology, 11:503-509. 
Γ24. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 2000.
Use of the green alga Ulva rigida C. Agarch. as an indicator species to reassess metal pollution in the Thermaikos Gulf, Greece after 13 years. Journal of Applied Phycology, 12:169-176. 
Γ25. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 2001.
Distribution and seasonality of the marine macrophytes from Antikyra Gulf, Viotia, Greece. Mediterranean Marine Science, 2/1: 79-88.
Γ26.  P. MALEA, T. KEVREKIDIS & A. MOGIAS, 2004.
Annual versus perennial growth cycle in Ruppia maritima L.: temporal variation in population characteristics in Mediterranean lagoons (Monolimni and Drana Lagoons, Northern Aegean Sea. Botanica Marina, 47(5):357-366.
Γ27.  P. MALEA, J.W. RIJSTENBIL, S. HARITONIDIS, 2006
Effects of Cadmium, zinc and nitrogen status on ono-protein thiols in the macroalgae Enteromorpha spp. from the Scheldt estuary (S.W. Netherlands, Belgium) and Thermaikos Gulf (N. Aegean Sea, Greece). Marine Environmental Research, 62: 45-60. 
Γ28. S. FAULWETTER, P. GIOTSIS, S. REIZOPOULOU, S. ORFANIDIS, T. KEVREKIDIS, A. NICOLAIDOU, N. SIMBOURA, P. MALEA, C. DOUNAS, A. MOGIAS. V. VALAVANIS, C. ARVANITIDIS, 2008. 
 ElNet: The Greek biodiversity transitional waters information system. An exemplar for the development of distributed information networks in Europe. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 18: 135-142.  
Γ29. P. MALEA, T. BOUBONARi, T. KEVREKIDIS, 2008.
 Iron, Zinc, Copper, Lead and  Cadmium contents in Ruppia maritima from a Mediterranean coastal lagoon: Monthly variation and distibution in different plant fractions. Botanica Marina, 51: 320-330. 
Γ30. T. BOUBONARi, P. MALEA, Η.-W. KOYRO, T. KEVREKIDIS, 2008.
The red macroalga Gracilaria bursa-pastoris as a bioindicator of metals (Fe, Zn, Cu, Pb, Cd) in oligohaline coastal environments. Fresenious Environmental  Bulletin, 17 (2B); 2207-2216.
Γ31. T. BOUBONARi, P. MALEA, T. KEVREKIDIS, 2008.
 The green seaweed Ulva rigida as a bioindicator of metals (Zn, Cu, Pb and Cd) in a low salinity coastal environment.  Botanica Marina, 51: 472-484.
Γ32. T. BOUBONARI, T. KEVREKIDIS, P. MALEA, 2009.
Metal (Fe, Zn, Cu, Pb, and Cd) concentration patterns in components of a macrophyte-based coastal lagoon ecosystem. Είναι στη διαδικασία των διορθώσεων στο περιοδικό Hydrobiologia.
 Γ33. MALEA P., T. KEVREKIDIS, N. PAPAGEORGIOU, A. MOGIAS AND ARVANITIDIS C. 
Do interrelationships among benthic components mirror the distrurbance level-   Έχει υποβληθεί για δημοσίευση.

Δ. Εργασίες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ1. S. HARITONIDIS, P.MALEA, H. EVAGGELOU, L.KAKOUROU & F. KALANZI, 1988. Uptake of heavy metals by Halophila stipulacea. 6th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP), Split, Yugoslavia, 4-10 Σεπτεμβρίου 1988.
Δ2. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1993. Toxicity and uptake of Aluminium by the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers., in response to aluminium exposure. 7th International Symposium on Enviromental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean Region, Antibes, France, 12-15 Οκτωβρίου 1993. 
Δ3. P. MALEA, S. HARITONIDIS & T. KEVREKIDIS, 1993. The short-term uptake of copper by the two parts of the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers. and leaf-cells viability. 7th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antibes, France, 12-15 Οκτωβρίου 1993.
Δ4. S. HARITONIDIS, I. TSEKOS, G. NIKOLAIDIS, M. MOUSTAKA- GOUNI, S. ORFANIDIS, E. LAZARIDOU, P. MALEA & M. SEFERLIS, 1994. Marine eutrophication and benthic macrophytes in Thermaikos Gulf (Greece). Proceedings of the first EUMAC Workshop held in Venice, Italy, 25-27 Νοεμβρίου 1994.
Δ5. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1995. Metal concentrations in the seawater of the Antikyra Gulf (Greece) near an Aluminium factory. 8ο Διεθνές Συνέδριο του MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection), Ρόδος, 8-12 Οκτωβρίου 1995.
Italy, 4-9 Οκτωβρίου 1997.
Δ6. P. MALEA, 1996. Concentrations of ten metals in the sediment of the Antikyra Gulf  (Greece),  in the vicinity  of   an  Aluminium  factory.   3ο Διεθνές Συνέδριο στη Ρύπανση του Περιβάλλοντος και τις Συνέπειές της, Θεσσαλονίκη, 16-18 Σεπτεμβρίου 1996.
Δ7. P. MALEA, 1997. Metal concentration in the Marine Sediments of the Antikyra Gulf (Greece) in the vicinity of an Aluminium Factory. 9th International Symposium of MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environment Protection) on Environmental Pollution and its Impact on life in the Mediterranean Region, Sorrento, or Water Quality Shifts, Kavala, Greece, 1-2 Ioυνίου 2006. 
Δ8. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1997. Problems in the marine plant ecosystems of the Antikyra Gulf, Viotia (Greece). Estimation of geographical distribution, seasonality and biomass. 9th International Symposium of MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environment Protection) on Environmental Pollution and its Impact on life in the Mediterranean Region, Sorrento, Italy, 4-9 Oκτωβρίου 1997.
Δ9. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1997. Preliminary study of metal concentrations in Ulva vigida C. Agardh. from Thermaikos Gulf, Greece. First Balkan Botanical Congress, Θεσσαλονίκη, 19-22 Σεπτεμβρίου 1997.
Δ10. T. KEVREKIDIS, A. MOGIAS, P. MALEA & T. BOUBONARI, 1997. Sustainable development of lagoons and school education. International Conference of Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability, Θεσσαλονίκη, 8-12 Δεκεμβρίου 1997.
Δ11. P. MALEA, 1998. Estimation of levels of 10 metals in the phanerogams of the Antikyra Gulf (Viotia, Greece). 35th Congress of a Commission Internationale Pour l' Exploration Scientifique de la mer Mediterranee (CIESM), Dubrovnik, Croatie, 1-5 Ιουνίου 1998.
Δ12. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1998. The red alga  Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. as an indicator for metal pollution in Thermaikos Gulf (Greece). International Symposium on Marine Pollution, Monaco,   5-9  Oκτωβρίου 1998.
Δ13. P. MALEA, T. KEVREKIDIS, A. MOGIAS, 2004.
Dynamics of the angiosperm Ruppia maritima L. In a temporary Mediterranean lagoon (Drana lagoon, Northern Aegean). Laggons and Coastal Wetlands in the Global Chance, U.N.E.S.C.O.-ROSTE, Venice., 26-28 Απριλίου 2004.
Δ14. T. BOUBONARI, T.KEVREKIDIS, P. MALEA, S. HARITONIDIS, 2005.
Concentrations of Zn, Cu and Pb in the green alga Ulva rigida C. Agardh in the Evros Delta (Northern Aegean Sea). M.E.S.A.E.P. (Medeterranean Symposium on Environmental Pollution). 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Thessaloniki, Greece, 8-12  Οκτωβρίου.
Δ15. S. FAULWETTER, P. GIOTSIS, S. REIZOPOULOU, S. ORFANIDIS, T. KEVREKIDIS, A. NICOLAIDOU, N. SIMBOURA, P. MALEA, C. DOUNAS, A. MOGIAS. V. VALAVANIS, C. ARVANITIDIS, 2006. 
 ElNet: The Greek biodiversity transitional waters information system. An exemplar for the development of distributed information networks in Europe. National Agriculture research foundation. Fisheries Research Institute. Transitional States in Transitional & Coastal Waters. Indentifying Mechanisms and Developing Indicators of Habitat 
Δ16. ΒOUBONARI, P. MALEA, T. KEVREKIDIS, 2007. 
Iron, Zn, Cu, Pb, and Cd contamination in the coastal section of the Evros River Delta (Northern  Aegean Sea). . 38th CIESM Congress Proceedings, Istanbul April 9-13 2007, Rapp. Comm.Int. Mer. Medit., 38, p.657.
Δ17. ΒOUBONARI, T. KEVREKIDIS, P. MALEA, 2007. 
Lead concentrations in water, sediments and biota from a Mediterranean coastal lagoon. 38th CIESM Congress Proceedings, Istanbul April 9-13 2007, Rapp. Comm. Int. Mer. Medit., 38, p.658.

Δ18. Potouroglou M., P. Malea,  S. Pergantis, M. Seferlis, 2009.
 Metal content in diffwrent parts of the seagrass Cymodocea nodosa in a polluted area (Thermaikos Gulf, N.W. Aegean Sea.  M.E.S.A.E.P. (Medeterranean Symposium on Environmental Pollution). Μπάρι, Ιταλία, Οκτώβριος 2009.

ΣΤ. Εργασίες σε πρακτικά Πανελλήνιων Συνεδρίων και Ημερίδων.
ΣΤ1. Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ & Π. ΜΑΛΕΑ, 1990. 
Χρώμιο, νικέλιο και κοβάλτιο σε βενθικά μακροφύκη του Θερμαϊκού Κόλπου. 12ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών (Ε.Ε.Β.Ε.), Μυτιλήνη, 1990.
ΣΤ2. Π. ΜΑΛΕΑ & Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, 1993. 
Βιοαποταμίευση μετάλλων σε θαλάσσιο φανερόγαμο στον Κόλπο των Αντικύρων. 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Ρόδος, 26-29 Απριλίου 1993.
ΣΤ3. Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ & Π. ΜΑΛΕΑ, 1994.
 Συγκεντρώσεις Co, Ni και Cr στο ίζημα και το θαλασσινό νερό και βιοαποταμίευση από την Ulva rigida  C. Agardh στο Θερμαϊκό  Κόλπο. 5ο Επιστημονικό  Συνέδριο  Ελληνικής Βοτανικής Eταιρίας, Δελφοί, 21-23 Οκτωβρίου 1994. 
ΣΤ4. Π. ΜΑΛΕA, 1997. 
Εκτίμηση του επιπέδου των συγκεντρώσεων 10 μετάλλων στα φανερόγαμα του Κόλπου των Αντικύρων. 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα,  15-18 Απριλίου, 1997.
ΣΤ5. Θ. ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ, Α. ΜΟΓΙΑΣ, Π. ΜΑΛΕΑ & Θ. ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ, 1997. Βιώσιμη ανάπτυξη στο Δέλτα του Έβρου: Μία προκαταρκτική εκτίμηση. Θερινό Σεμινάριο. Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Το ποτάμι", Αλεξανδρούπολη, 21-28 Αυγούστου 1997.
ΣΤ6. Θ. ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ, Α. ΜΟΓΙΑΣ, Π. ΜΑΛΕΑ, Κ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ, Θ. ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ & Β. ΚΑΛΠΙΑ, 1998. 
Αειφορική ανάπτυξη στο Δέλτα του Έβρου, σχολική εκπαίδευση και δημιουργία ερευνητικού-εκπαιδευτικού δίκτυου για την αειφορία λιμνοθαλασσών και εκβολών. Διημερίδα. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 1998.
ΣΤ7. Π. ΜΑΛΕΑ & Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, 1998. 
Ulva rigida ως βιοσυσσωρευτής μετάλλων στο Θερμαϊκό Κόλπο (Ελλάδα). 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη, 1-4 Οκτωβρίου 1998.
ΣΤ8. ΜΑΛΕΑ Π., Θ. ΚΕΒΡΕΚΙΔΙΣ, 2003.
ΚαΘαρή Πρωτογενής παραγωγή της Ruppia maritima (L.) στη λιμνοθάλασσα Μονολίμνη (Δέλτα Έβρου, Β. Αιγαίο). 7ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Ωκεανογραφία, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες, Εσωτερικά ύδατα, Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαίου 2003.
ΣΤ9. ΜΑΛΕΑ Π., Α. ΜΟΓΙΑΣ, Θ. ΚΕΒΡΕΚΙΔΙΣ, Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ,  2003.
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή των μακροφύτων σε τρεις λιμνιθάλασσες του Δέλτα του Έβρου. 7ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Ωκεανογραφία, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες, Εσωτερικά ύδατα, , Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαίου 2003.

Ε. Εκθέσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων
Ε1. Ι. TSEKOS, S. KARATAGLIS, S. HARITONIDIS, E. ELEFTΗERIOU, D. BABALONAS, P. MALEA, 1988.
 Effects of air pollutants on plants, the terrestrial and aquatic ecosystem in the vicinity of the Aluminium Factory of Greece. Final Report . Commission of the European Communities EECR and D Programme in the field of the Environment Contact no EV 3V-0906-GR(TT), σελ. 80.
E2. S. HARITONIDIS, I. TSEKOS, S. ORFANIDIS, E. LAZARIDOU, G. NIKOLAIDIS, M. MOUSTAKA-GOUNI, P. MALEA & M. SEFERLIS, 1994. 
Eutrophication and macrophytes. (Contractor 8, Thermaikos Gulf,Greece). EUMAC Progress Report 1994, σελ. 32-35.
E3. Θ. ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ, Π. ΜΑΛΕΑ, Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, Α. ΜΟΓΙΑΣ, Θ. ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ, Β. ΚΑΛΠΙΑ, 2000. 
Δυναμική και παραγωγικότητα της μακροβενθικής χλωρίδας και πανίδας του Δέλτα του Έβρου. Τελική Έκθεση. Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη, σελ. 80. 

CURRICULUM IN ENGLISH
I. PERSONAL INFORMATION
 Paraskevi Α. Malea
Lecturer
Department of Botany
School of Biology
Aristotle University of Thessaloniki   
Telephone number: 30.31. 998272
Email: malea@bio.auth.gr

I.1. ACADEMIC QUALIFICATIONS-EXPERIENCE

1979    High School Graduate
1984   Degree in Biology, School of Biology, Αristotle University of Thessaloniki 
1992PhD in the School of Biology, Αristotle University of Thessaloniki, 
  Title of the PhD Thesis: «“Metal accumulation by seagrasses and macroalgae of the Antikyra Gulf (Viotia)». Degree «Excellent». Supervisor: Profesor S.Haritonidis.
1992  Postdoctoral studies at the «Netherlands Institute of Ecology, Centre for  Estuarine and Coastal Ecology, Yerseke, The Netherlands». 

I.2. RESEARCH INTEREST
I am involved in the research of:
-Pollution of marine and traditional ecosystems, with special emphasis loud on in metal bioaccumulation by marine macrophytes (macroalgae, seagrasses), indentification of macrophytes as bioindicators for metals and the estimation of pollution levels.
-Bioaccumulation, toxicity and mechanisms of detoxification of marine macrophytes by metals, under laboratory conditions.
-Metal speciation in the marine macrophytes
-Creation of database: The Greek biodiversity transitional waters information system. An exemplar for the development of distributed information networks in Europe.
-Composition and productivity of marine macrophytes in coastal and traditional ecosystems

II.  PROFESSIONAL ACTIVITY 

1981-82 Scholarship by National Scholarship Foundation in the 2nd year of my studies
1982-83Held a job as an  Ichthyologist  in a Scientific  company.
1984–5I taught in the Department of Fishery and Ichthyology    
1985I participated in seminars of Icthyology.
1986-2005  I worked as a Scientific Researher and Teacher in the Department of  Botany,  School of Biology, Aristotle Uninersity of Thessaloniki
2003-04    I participated in a defined time project as a teacher  in Democritus University of Thrace
2005- Lecturer in the Department of Biology in Αristotle University of Thessaloniki

III. TEACHING ACTIVITIES

III.1. UNDERGRATUATE STUDIES 
III.1.1.ORGANISATION AND TEACHING 
   I have been teaching  classes of :
Α.  “Oceanography“, “Plant Morphology“, “Botany ΙΙ“, “Plant Physiology” , “Enviromental Plant Physiology”,  Phycology“at the Department of Biology
Β. “Βοtany -Plant Morphology “at the Department of Pharmacy
C.   “Botany-Plant Morphology“ and “Botany-Plant Physiology at the Departments of  Forestry and Natural Environment and Agronomics, Αristotle University of Thessaloniki
Ε,    “Lab Biology Practicals”  at the Department of Primary Education , Democritus University of Thrace

III.1.2. SUPERVISION OF POSTGRATUATE STUDIES(PhD)
Took part In a 3-member examination committee  of a PhD Thesis 

III.2. POSTGRATUATE STUDIES 

ΙΙΙ. 2. 3. Postgraduate studies of the School of Biology
Descriptive: “Hydrobiology and aquacultures” 

ΙΙΙ. 2. 2. Postgraduate studies of the Interdepartmental Programmes
 “Ecological Quality and Monitoring of Waters” in the framework of “Monitoring of Ecological Quality of Water-Bioindicators / Estimation of Ecological Situation and taxonomy” 

ΙΙΙ. 2. 3. Postgraduate studies of the Interuniversity Programmes
«Postgraduate coarse of Education» of Democritus University of Thrace, in the framework of «Ecology and Environmental Education» 

ΙΙΙ. 3. EDUCATIONAL SEMINARS
Gave lectures to teachers and members of Environmental Education

IV. HONORS, SPECIAL RECOGNITION
 Α. REVIEWER FOR JOURNALS
In the Journals: "Εnviron. Poll." "Bot. Mar.". "Aquat. Bot." ,"35th Congress of Commission Pour l' Exploration Scientifique de la mer Mediterranee (CIESM) ", "J. Appl. Phyc.", “Μar. Ecol.”, “J. Biol. Res.“, “Medit. Mar. Sci.“.

Β. ORGANIZED CONFERENCES AND WORKSHOPS 
 Member of the Organisation Committee of the 7th International Phycological Congress,  which took place in Thessaloniki ,18-25 August 2001.

C. MEMBER OF SCIENTIFIC/EDUCATIONAL SOCIETIES
4.    Hellenic Phycological Association
5.    Hellenic Botanic Association
6.    Interhellenic Union of Biologists
4. FESPB (Federation of European Sociaties of Plant Biology)

V. PARTICIPATION IN EDUCATIONAL PROGRAMMES
- From  1-1-1986 to 31-3-1988 in a E.U programme on the subject: “Effects of air pollutants on plants, of terrestrial- and aqua- ecosystems in the region of the industry of “Aluminum of Greece”. Scientific Sponsor Professor Ι. Tsekos.

-From 1-12-1993 to 30-11-1995 in the E.U project EUMAC, in co-operation with  8  EU country- members on  the subject “Eutrophication and benthic macrophytes. Scientific Sponsor, Prof. S. Haritonidis

-    From 1-1-1998 to 30-4-2000 in a Research Committee project of Democritus University of Thrace, on the subject: "Dynamics and productivity of macrobenthic flora and fauna of Evros delta". Scientific Sponsor, Professor T. Kevrekidis. 

VI. PUBLICATIONS 

Α. PUBLICATIONS-ACADEMIC EDUCATIONAL BOOKS
Α1.  Kevrekidis T. & Malea P., 1996. "Introduction to the Ecology", pp141.
Α2. Kevrekidis T., Μalea P. & Tsiropoulou S., 2002. Laboratorial Excercises of Biology, Department of Primary Education, Democritus University of Thrace., Alexandroupolis, pp.91.
Α3. Malea P., 2007. Notes on  Environmental Plant Physiology, pp.66.
Α4. Malea P., 2007. Notes on Oceanography, pp 180.
Α5. Malea P., 2009. Notes  on Phycology , in the Blackboard of the School of Biology.

Β. PhD THESIS
Malea P., 1992. Metal accumulation by marine macrophytes and seagrasses of the Antikyra Gulf (Viotia, Greece), PhD Thesis, pp.476, Thessaloniki. 

C. PUBLICATIONS IN SCIENTIFIC JOURNALS 
Γ1. P.MALEA & S. HARITONIDIS, 1989.
Concentration  of  Aluminium  in  Halophila  stipulacea  (Forsk.)  Aschers.  and   the substrate of the Antikyra Gulf, Greece. Toxicological and Environmental Chemistry, 20-21: 241-248. 
 Γ2. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1989
Uptake of Cu, Cd, Zn and Pb in Posidonia oceanica (Linnaeus) from Antikyra Gulf, Greece: Preliminary note. Marine Environmental Research, 28:495-498.
Γ3. P. MALEA, 1993
Bioaccumulation of Aluminium in the seagrass Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers. and Posidonia oceanica (L.) Delile and in macroalgae of the Gulf of Antikyra (Greece). Botanica Marina, 36: 423-431. 
 Γ4. J.W. RIJSTENBIL, S. HARITONIDIS, J. VAN DRIE, P. MALEA & J.A. WIJNHOLDS, 1993.
Interactions of copper with trace metals and thiols in the macro-algae Enteromorpha prolifera (O.F.Muller) J.Ag., grown in water of the Scheldt estuary (Belgium and S.W. Νetherlands). The Science of the Total Environment: 539-549. 
Γ5. P. MALEA, 1994
Seasonal variation and local distribution of metals in the seagrass Ηalophila stipulacea (Forsk.) Aschers. in the Antikyra Gulf, Greece. Environmental Pollution, 85: 77-85. 
 Γ6. MALEA P, 1994
Uptake of Cadmium and the effect on viability of leaf cells in the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers. Botanica Marina, 37: 67-73. 
Γ7. P. MALEA, S. HARITONIDIS & T. KEVREKIDIS, 1994
Seasonal and local variations of metal concentrations in the seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile in the Antikyra Gulf, Greece. The Science of the Total Environment, 153: 225-235. 
 Γ8. P. MALEA, S. HARITONIDIS & I. STRATIS, 1994.
Bioaccumulation of metals by Rhodophyta species at Antikyra Gulf (Greece) near an Aluminium Factory. Botanica Marina, 37: 505-513. 
 Γ9. S. HARITONIDIS, J.W. RIJSTENBIL, P.MALEA, J.VAN DRIE & J.A. WIJNHOLDS, 1994.
Trace metal interactions in the macroalga Enteromorpha prolifera (O.F.Muller) J. Ag., grown in water of the Scheldt estuary (Belgium & S.W. Netherlands), in response to cadmium exposure. Biometals, 7: 61-66. 
Γ10. P. MALEA, 1995.
Fluoride content in three seagrasses of the Antikyra Gulf (Greece) in the vicinity of an aluminium Factory.The Science of the Total Environment,166:11-17.
Γ11. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1995.
Local  distribution  and  seasonal  variation  of  Fe, Pb, Zn, Cu, Cd, Na, K, Ca and Mg concentrations of the seagrass Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers. in the Antikyra Gulf, Greece. P.S.Z.N.I. Marine Ecology, 16(1): 41-56. 
 Γ12. P. MALEA, S. HARITONIDIS & T. KEVREKIDIS, 1995.
Metal content of some green and brown seaweeds from Antikyra Gulf (Greece). Hydrobiologia, 310: 19-31. 
Γ13. P. MALEA, S. HARITONIDIS & T. KEVREKIDIS, 1995. 
The short-term uptake of copper by the two parts of the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers. and leaf-cells viability. Fresenius Environmental Bulletin, 4: 117-122. 
Γ14.  P. MALEA, T. KEVREKIDIS & S. HARITONIDIS, 1995.
The short-term uptake of zinc and cell mortality of the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers. Israel Journal of Plant Science, 43: 21-30. 
 Γ15. S. HARITONIDIS & P. MALEA, 1995.
Seasonal and local variation of Cr, Ni and Co concentrations in Ulva rigida C. Agardh and Enteromorpha linza (Linnaeus) from Thermaikos Gulf, Greece. Environmental Pollution, 89(3): 319-327. 
Γ16. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1996.
Toxicity and uptake of Aluminium by the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers., in response to aluminium exposure.Fresenius Environmental Bulletin, 5: 345-350. 
 Γ17. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1996.
Determination of metals in the seawater of the Antikyra Gulf, (Greece) near an aluminium factory. Fresenius Environmental Bulletin, 5: 539-544. 
Γ18. J.W. RIJSTENBIL, S. HARITONIDIS, P. MALEA, M. SEFERLIS & J.A. WIJNHOIDS, 1998.
Thiol pools and glutathione redox ratios as possible indicators of copper toxicity in the green macroalgae Enteromorpha spp. from the Scheldt Estuary (SW Netherlands, Belgium) and Thermaikos Gulf (Greece, N. Aegean Sea). Hydrobiologia, 385: 171-181. 
 Γ19. S. HARITONIDIS & P. MALEA, 1999.
Bioaccumulation of metals by the green alga Ulva rigida from Thermaikos Gulf, Greece. Environmental Pollution, 104: 365-372. 
 Γ20.  S. HARITONIDIS & P. MALEA, 1999.
Seasonal and local variation of metals in seawater treated by different methods and in sediment of Thermaikos Gulf, Greece. Oebalia, 25: 89-109.
Γ21. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1999.
Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers. as a bioindicator of metals in Thermaikos Gulf, Greece, during monthly sampling. Botanica Marina, 42: 419-430. 
 Γ22. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1999.
Metal content in Enteromorpha linza (Linnaeus) in Thermaikos Gulf (Greece). Hydrobiologia, 394: 103-112. 
Γ23. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1999.
Seasonal accumulation of metals by red alga Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. from Thermaikos Gulf, Greece. Journal of Applied Phycology, 11:503-509. 
Γ24. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 2000.
Use of the green alga Ulva rigida C. Agarch. as an indicator species to reassess metal pollution in the Thermaikos Gulf, Greece after 13 years. Journal of Applied Phycology, 12:169-176. 
Γ25. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 2001.
Distribution and seasonality of the marine macrophytes from Antikyra Gulf, Viotia, Greece. Mediterranean Marine Science, 2/1: 79-88.
Γ26.  P. MALEA, T. KEVREKIDIS & A. MOGIAS, 2004.
Annual versus perennial growth cycle in Ruppia maritima L.: temporal variation in population characteristics in Mediterranean lagoons (Monolimni and Drana Lagoons, Northern Aegean Sea. Botanica Marina, 47(5):357-366.
Γ27.  P. MALEA, J.W. RIJSTENBIL, S. HARITONIDIS, 2006
Effects of Cadmium, zinc and nitrogen status on ono-protein thiols in the macroalgae Enteromorpha spp. from the Scheldt estuary (S.W. Netherlands, Belgium) and Thermaikos Gulf (N. Aegean Sea, Greece). Marine Environmental Research, 62: 45-60. 
Γ28. S. FAULWETTER, P. GIOTSIS, S. REIZOPOULOU, S. ORFANIDIS, T. KEVREKIDIS, A. NICOLAIDOU, N. SIMBOURA, P. MALEA, C. DOUNAS, A. MOGIAS. V. VALAVANIS, C. ARVANITIDIS, 2008. 
 ElNet: The Greek biodiversity transitional waters information system. An exemplar for the development of distributed information networks in Europe. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 18: 135-142.  
Γ29. P. MALEA, T. BOUBONARi, T. KEVREKIDIS, 2008.
 Iron, Zinc, Copper, Lead and  Cadmium contents in Ruppia maritima from a Mediterranean coastal lagoon: Monthly variation and distibution in different plant fractions. Botanica Marina, 51: 320-330. 
Γ30. T. BOUBONARi, P. MALEA, Η.-W. KOYRO, T. KEVREKIDIS, 2008.
The red macroalga Gracilaria bursa-pastoris as a bioindicator of metals (Fe, Zn, Cu, Pb, Cd) in oligohaline coastal environments. Fresenious Environmental  Bulletin, 17 (2B); 2207-2216.
Γ31. T. BOUBONARi, P. MALEA, T. KEVREKIDIS, 2008.
 The green seaweed Ulva rigida as a bioindicator of metals (Zn, Cu, Pb and Cd) in a low salinity coastal environment.  Botanica Marina, 51: 472-484.
Γ32. T. BOUBONARI, T. KEVREKIDIS, P. MALEA, 2008.
Metal (Fe, Zn, Cu, Pb, and Cd) concentration patterns in components of a macrophyte-based coastal lagoon ecosystem. It is under the correction process in the Journal Hydrobiologia.
 Γ33. MALEA P., T. KEVREKIDIS, N. PAPAGEORGIOU, A. MOGIAS AND ARVANITIDIS C. 
Do interrelationships among benthic components mirror the distrurbance level-   Has been submitted for publication.

D. CONFERENCE PAPERS

D1. S. HARITONIDIS, P.MALEA, H. EVAGGELOU, L.KAKOUROU & F. KALANZI, 1988. Uptake of heavy metals by Halophila stipulacea. 6th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP), Split, Yugoslavia, 4-10 September 1988.
D2. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1993. Toxicity and uptake of Aluminium by the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers., in response to aluminium exposure. 7th International Symposium on Enviromental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean Region, Antibes, France, 12-15 October 1993. 
D3. P. MALEA, S. HARITONIDIS & T. KEVREKIDIS, 1993. The short-term uptake of copper by the two parts of the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers. and leaf-cells viability. 7th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antibes, France, 12-15 October 1993.
D4. S. HARITONIDIS, I. TSEKOS, G. NIKOLAIDIS, M. MOUSTAKA- GOUNI, S. ORFANIDIS, E. LAZARIDOU, P. MALEA & M. SEFERLIS, 1994. Marine eutrophication and benthic macrophytes in Thermaikos Gulf (Greece). Proceedings of the first EUMAC Workshop held in Venice, Italy, 25-27 November 1994.
D5. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1995. Metal concentrations in the seawater of the Antikyra Gulf (Greece) near an Aluminium factory. 8ο International MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection), Rodos, 8-12 October 1995.
D6. P. MALEA, 1996. Concentrations of ten metals in the sediment of the Antikyra Gulf  (Greece),  in the vicinity  of   an  Aluminium  factory.   3ο International Conference for Environmental Pollution and its sequences, Thessaloniki, 16-18 September 1996.
D7. P. MALEA, 1997. Metal concentration in the Marine Sediments of the Antikyra Gulf (Greece) in the vicinity of an Aluminium Factory. 9th International Symposium of MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environment Protection) on Environmental Pollution and its Impact on life in the Mediterranean Region, Sorrento, or Water Quality Shifts, Kavala, Greece, 1-2 June 2006. 
D8. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1997. Problems in the marine plant ecosystems of the Antikyra Gulf, Viotia (Greece). Estimation of geographical distribution, seasonality and biomass. 9th International Symposium of MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environment Protection) on Environmental Pollution and its Impact on life in the Mediterranean Region, Sorrento, Italy, 4-9 October 1997.
D9. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1997. Preliminary study of metal concentrations in Ulva vigida C. Agardh. from Thermaikos Gulf, Greece. First Balkan Botanical Congress, Thessaloniki, 19-22 September 1997.
D10. T. KEVREKIDIS, A. MOGIAS, P. MALEA & T. BOUBONARI, 1997. Sustainable development of lagoons and school education. International Conference of Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability, Thessaloniki, 8-12 December 1997.
D11. P. MALEA, 1998. Estimation of levels of 10 metals in the phanerogams of the Antikyra Gulf (Viotia, Greece). 35th Congress of a Commission Internationale Pour l' Exploration Scientifique de la mer Mediterranee (CIESM), Dubrovnik, Croatie, 1-5 June 1998.
D12. P. MALEA & S. HARITONIDIS, 1998. The red alga  Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. as an indicator for metal pollution in Thermaikos Gulf (Greece). International Symposium on Marine Pollution, Monaco,   5-9  October 1998.
D13. P. MALEA, T. KEVREKIDIS, A. MOGIAS, 2004.
Dynamics of the angiosperm Ruppia maritima L. In a temporary Mediterranean lagoon (Drana lagoon, Northern Aegean). Laggons and Coastal Wetlands in the Global Chance, U.N.E.S.C.O.-ROSTE, Venice., 26-28 April 2004.
D14. T. BOUBONARI, T.KEVREKIDIS, P. MALEA, S. HARITONIDIS, 2005.
Concentrations of Zn, Cu and Pb in the green alga Ulva rigida C. Agardh in the Evros Delta (Northern Aegean Sea). M.E.S.A.E.P. (Medeterranean Symposium on Environmental Pollution). 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Thessaloniki, Greece, 8-12  October
D15. S. FAULWETTER, P. GIOTSIS, S. REIZOPOULOU, S. ORFANIDIS, T. KEVREKIDIS, A. NICOLAIDOU, N. SIMBOURA, P. MALEA, C. DOUNAS, A. MOGIAS. V. VALAVANIS, C. ARVANITIDIS, 2006. 
 ElNet: The Greek biodiversity transitional waters information system. An exemplar for the development of distributed information networks in Europe. National Agriculture research foundation. Fisheries Research Institute. Transitional States in Transitional & Coastal Waters. Indentifying Mechanisms and Developing Indicators of Habitat 
D16. ΒOUBONARI, P. MALEA, T. KEVREKIDIS, 2007. 
Iron, Zn, Cu, Pb, and Cd contamination in the coastal section of the Evros River Delta (Northern  Aegean Sea). . 38th CIESM Congress Proceedings, Istanbul April 9-13 2007, Rapp. Comm.Int. Mer. Medit., 38, p.657.
D17. ΒOUBONARI, T. KEVREKIDIS, P. MALEA, 2007. 
Lead concentrations in water, sediments and biota from a Mediterranean coastal lagoon. 38th CIESM Congress Proceedings, Istanbul April 9-13 2007, Rapp. Comm. Int. Mer. Medit., 38, p.658.
D18. Potouroglou M., P. Malea,  S. Pergantis, M. Seferlis, 2009.
 Metal content in different parts of the seagrass Cymodocea nodosa in a polluted area (Thermaikos Gulf, N.W. Aegean Sea.  M.E.S.A.E.P. (Medeterranean Symposium on Environmental Pollution). Bari, Italy,  October 2009.

Ε. Assies of Scientific Programmes 
Ε1. Ι. TSEKOS, S. KARATAGLIS, S. HARITONIDIS, E. ELEFTΗERIOU, D. BABALONAS, P. MALEA, 1988.
 Effects of air pollutants on plants, the terrestrial and aquatic ecosystem in the vicinity of the Aluminium Factory of Greece. Final Report . Commission of the European Communities EECR and D Programme in the field of the Environment Contact no EV 3V-0906-GR(TT), pp. 80.
E2. S. HARITONIDIS, I. TSEKOS, S. ORFANIDIS, E. LAZARIDOU, G. NIKOLAIDIS, M. MOUSTAKA-GOUNI, P. MALEA & M. SEFERLIS, 1994. 
Eutrophication and macrophytes. (Contractor 8, Thermaikos Gulf,Greece). EUMAC Progress Report 1994, pp. 32-35.
E3. T. ΚΕVREKIDIS, P. ΜΑLEA, S. CHARITONIDIS, Α. ΜΟGΙΑS, T. BOUBONARI, ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ, V. ΚΑLPΙΑ, 2000. 
Dynamics and productivity of macrobenthic flora and Fauna of Evros. Final Report. Democritus University of Thrace, Alexandroupoli, pp. 80. 
 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.