Τι νέο υπάρχει?       English version

Ευφημία Παπαθεοδώρου

Title:   Assistant Professor

Name:  Papatheodorou Efimia

Address: Department of Ecology, School of Biology, AUTH

Telephone: +30 2310 998313

e-mail:  papatheo@bio.auth.gr

 

Studies

1996: PhD diploma in Ecology, School of Biology, AUTH

1989: Diploma in Biology, AUTH

 Training 

1997: “Problems of Coastal Planning in Developing and Developed Countries”, September, Turkey

1995: ABISKO Research Center, July-August, Sweden

1991: “Ιntensive Course on Degraded Terrestial and Polluted Aquatic Ecosystems inNorthern Greece”, Thessaloniki, Greece

1989: “Land Use and Resource Conservation in Mountain and Coastal Habitats”, September, Bangor, Wales

 

Professional Experience

2006 – today: Assistant professor, Department of Ecology, School of Biology

2000- 2006: Lecturer, Department of Ecology, School of Biology, AUTH

1996-1999: Post-doc researcher, School of Biology, AUTH

 

Scientific Interests

The effect of grazing on nutrients recycling 
The effect of changes of the temperature-humidity conditions on soil variables 

Soil quality and agricultural practices (organic and conventional method of cultivation, fallow, soil sterilization) 

Soil microbial community structure and function

Enzymes in soil

 

Teaching Experience

 Under graduate courses

Dynamics of Populations and Biocommunities

General Ecology

Protection, Biomonitoring and Restoration of Ecological systems

 Post-graduate courses

Population Viability Analysis

 

 

Supervision

 

  Msc students

Konstantinou S (2013) The effect of essential oil and arbuscular mycorrhiza (AMF) on N cycling

Chatzoudis G (2012) Assessment of soil parameters and vegetation in restored sites of Tagarades landfill

 E-D Georgila (2009) Soil fertility in organic bean cultivations

C. Kosta (2008) Mechanical disturbance and incorporation of organic additives: the influence on soil parameters related to nitrogen and carbon cycle  

C. Kordatos (2008) Functional groups of soil microorganisms in soil treated with manure and water  

E. Efthimiadou (2004) The effect of conventional and organic bean cultivations on soil variables

Monokrousos (2002) Balance of nutrients in a Mediterranean ecosystem in Halkidiki

 

 Erasmus student

Rotriguez I. (2013) Nematode community as bioindicator of the soil status in a restored landfill inTagarades, Greece.

  

 PhD student

P. Kapagianni (2009)  Impact of soil management on soil processes and crop yield 

 

 

Research Projects

 • 2013-1014 " The recovery of soil functionality after disturbance: the role of mycorrhizal symbiosis on N cycling" Research Committee of AUTh
 • 2005–2009 “The use of alternative methods to improve soil fertility” (PENED 2003) General Secretary for Research and Technology
 • 2002-2005 “The development of an integrated system for assessing soil quality by using  innovative technologies: its application in organic farming” (PENED 2001) General Secretary for Research and Technology
 •  2000-2001 Assessing soil quality by using new computer vision techniques” (PENED 1999)
 • 1999-2001 “Virtual reality technology and multimedia in environmental training in Culture, Development and Tourism issues (TECHNIKORAMA)” General Secretary for Research and Technology
 • 1998-1999 "Global Change and biodiversity in soils" (GLOBIS). European Commission
 • 1996-1998 " Diversity effects in grassland ecosystems of Europe" (DEGREE). European Commission
 • 1993-1995 "Mediterranean Desertification and Land Use II" (MEDALUS II). European Commission
 • 1992 "Mediterranean Desertification and Land Use"(MEDALUS). European Commission
 • 1989-1990 "Models of nutrients recycling and energy flow in Mediterranean grasslands" European Commission
 • 1989-1990 " Model of nutrients recycling in maquis formations" General Secretary for Research and Technology 

 

 

Conferences

 • Mastrogianni A., Monokrousos N., Papatheodorou E.M., Stamou G.P. (2012) Changes in the structure and function of the soil microbial community in wheat cultivations developing on mine spoil depositions, Trikala, 17-19 May.
 •  Margariti C., Papatheodorou E., Vokou D. (2011). The effcet sof constitients of essential oils on soil enzymes. 33rd Scientific Conference of Hellenic Society for Biological Sciences. Edessa, 19-21 May.
 • Babatsikou E., Takavakoglou V., Papatheodorou E., Argyropoulou M., Bilas G., Misopolinos N., Zalidis G. (2011). Developing a Biological index of soil quality as an operational tool for the assessment of agricultural land management sustainability. 6th International Congress of ESSC, 9-14 May, Thessaloniki, Greece.
 •   Vlachodimos K., Monokrousos N., Papatheodorou E.M., Diamantopoulos J. (2011). Effects of Robinia pseudoacacia on soil variables in restored mine spoil heaps. 4th International Conference “enzymes in the environment: activity, ecology and applications”, 17-21 July, Bad Nauheim, Germany.
 •  Kordatos C., Monokrousos N., Menkisoglou O., Diamantopoulos J., Stamou G.P., Papatheodorou E.M. (2010). The response of the structure and the function of the soil microbial community to biotic and abiotic disturbance. 3rd Congress of MikroBiokosmos,December, Thessaloniki.
 • Kapagianni P D., EM Papatheodorou and Stamou GP (2008). Immediate response of soil biochemical parameters in biologically and chemically disinfected soils. 4th Congress of the Greek Ecological, Botanical, Zoological and Phycological Society, 9-12 October 2008, Volos.
 •  C. Costa, Dallas P., Papatheodorou EM and Stamou GP (2008) Mechanical disturbance and the incorporation of organic additives; the influence on soil parameters related to N cycle. 4th Congress of the Greek Ecological, Botanical, Zoological and Phycological Society, 9-12 October 2008, Volos.
 •  Kordatos Ch, Monokroussos N., Diamantopoulos G., Papatheodorou EM (2008) Response of soil bacterial functional diversity in biotic and abiotic stress in Mediterranean system. 4th Congress of the Greek Ecological, Botanical, Zoological and Phycological Society, 9-12 October 2008, Volos.
 •   Papatheodorou E. (2007) Short-term responses of some soil variables to different sterilization and fertilization treatments in beans cultivations. 3rd International Conference "Enzymes in the Environment. Ecology, Activity, Applications "15-19 July Viterbo Italia.
 •  Monokroussos N., Papatheodorou, E. and GP Stamou (2006). Using neural networks to assess soil quality. 3rd Conference of the Greek Ecological and Zoological Society, 16-19 November 2006, Ioannina.
 •  Efthimiadou E., Monokrousos N., Papatheodorou E. and GP Stamou (2005) Soil enzyme activities and functional diversity of soil microbes in organic and conventional farms of Phaseolus vulgaris (L) X European Ecological Congress (Eureco '05), Kusadasi, Turkey, 8-13 November 2005.
 •  Monokroussos N., Papatheodorou, E., Diamantopoulos, J. & GP Stamou (2004). Physico-chemical and biological parameters of soil quality in organic and conventional farming systems. 2nd Conference of Greek Ecological and Zoological Society, 18-21 November 2004, Mytilene.
 •   Stamou G.P., Papatheodorou E.M., Stamou G.V. and M.D. Argyropoulou (2004). Using fuzzy systems to simulate population dynamics of Mediterranean arthropods. 10th MEDECOS Conference, 25 April-1 May, Rhodes, Greece.
 •  Tsiafouli M., Monokrousos N., Papatheodorou E., Argyropoulou M., Sgardelis St., Diamantopoulos I. and G.P. Stamou (2004). Organic agriculture and soil quality. 10th MEDECOS Conference, 25 April-1 May, Rhodes, Greece.
 •  Monokroussos N., Tsiafouli M., Papatheodorou, E., Argyropoulou M.A. & G.P. Stamou (2003). Organic Farming and Soil Quality. 1st Conference of the Greek Ecological Society, 27-28 September 2003, Thessaloniki.
 •  Papatheodorou, E., Argyropoulos, M. J. Diamantopoulos, Monokroussos N. Tsiafouli M. Takoudis F., Skepetari M. & GP Stamos (2003). Using biological parameters to assess soil quality. 1st Conference of the Greek Ecological Society, 27-28 September 2003, Thessaloniki.
 •  Papatheodorou E.M., Stamou G. P. and M. Argyropoulou (2002). The effects of large and small-scale changes in abiotic variables on the communities of soil bacteria and bacterivorous nematodes. IX European Ecological Congress (Eureco '02), Lund University, Sweden, 27 July - 1 August 2002.
 •  Karris G., Argyropoulou M.D., Papatheodorou E. and G.P. Stamou (2002). Epiedaphic Coleoptera in the Dadia Forest Reserve (Thrace, Greece): The effect of Human Activities on Community Organization Patterns. 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. May 2002, Thessaloniki, Greece.
 •  Stamou G.P., Papatheodorou E.M., Hovardas A. and M.D. Argyropoulou (2002). Some structural and functional characteristics of a soil nematode community from a Mediterranean grassland. 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. May 2002, Thessaloniki, Greece.
 •  Maragos P., Papatheodorou E. & Varoufakis S. (2001). Automated estimation of the biological quality of soils with computer vision techniques. Proceedings of IFDICON Conference, Santorini, June 2001.
 •  Papatheodorou E.M., Monokrousos N., Halkos D., Karris G., Argyropoulou M., Vokou D., Diamantopoulos I. and G. P. Stamou (2001). Discrimination of soils under different mediterranean shrub species in relation to biochemical parameters. 76th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate-"Preserving the Mediterranean Soils in the third Millennium". Valenzano (Bari), Italy, 23-28 September 2001.
 •  Monokroussos N., Halki D., Karras G., Papatheodorou, E., Argyropoulos, M.. G.P Stamou and I. Diamantopoulos (2001). Biochemical characteristics of soil in a degraded evergreen sclerophyllous formation. 23rd Congress of the Greek Society of Biological Sciences, Chios 2001.
 •  

 

Publications

 

Journal Publications

 

  Mastrogianni Α., Papatheodorou Ε.Μ., Μonokrousos Ν., Menkissoglu-Spiroudi U., Stamou G.P. (at the stage of revisions). Reclamation of lignite mine areas with Triticum aestivum: the dynamics of soil functions and microbial communities.

 Papatheodorou E.M., Margariti Ch., Vokou D. (at the stage of revisions). Effects of essential oil constituents on soil enzymes involved in the C, P and N cycles.

Papatheodorou E.M., Kapagianni P., Georgila E-D., Monokrousos N., Stamou G.P.(2013). Predictability in soil succession patterns under different agricultural land use practices: continual conventional cultivation versus transformation to organic cultivation or fallow land. Pedobiologia56:233-239.

Vlachodimos K., Papatheodorou E.M., Diamantopoulos J., Monokrousos N. (2013). Assessment of Robinia pseudoacacia cultivations as a restoration strategy for reclaimed mine spoil heaps. Environ. Monit. Assess 185(8): 6921-6932.

Kapagianni P., Monokrousos N., Stamou G.P., Papatheodorou E.M. (2013). The response of properties of soil cropped with shell beans and treated with disinfectant and fertilizer during the plant growing season. Biol. Fertil. Soils 49(2): 225-233.
Costa C., Papatheodorou E.M., Monokrousos N., Stamou G.P. (2012). Spatial variability of soil organic C, inorganic N and extractable P in a Mediterranean grazed area. Land Degrad. Develop DOI: 10.1002/Idr.2188

Papatheodorou E.M., Kordatos H., Kouseras T., Monokrousos N., Menkissoglu-Spiroudi U., Diamantopoulos I., Stamou G.P., Argyropoulou M.D. (2012). Differential responses of structural and functional aspects of soil microbes and nematodes to abiotic and biotic modifications of the soil environment. Appl. Soil Ecol. 61: 26-33.
Monokrousos N., Papatheodorou E.M., Stamou G.P. (2011). Under climatic change, soil microbail community and variables relating to N-cycle are modulated by changes in the upper limit temperature.Global Nest 13(4): 385-394.

Efthimiadou E., Papatheodorou E.M., Monokrousos N. and G.P. Stamou (2010) - Changes of soil chemical, microbiological, and enzymatic variables in relation to management regime and the duration of organic farming in Phaseolus vulgarisJ. Biol. Res, -Thessaloniki,. 14: 151-159.

Stamou G.P., Argyropoulou M.D., Tsiafouli M., Monokrousos N., Sgardelis S., Papatheodorou E.M.(2011). The study of secondary successional patterns in soil using network analysis: The case of conversion from conventional to organic farming. Pedobiologia 54: 253-259.

Kapagianni P.D., Boutsis G., Argyropoulou M.D., Papatheodorou E.M. and G.P. Stamou (2010) -The network of interactions among soil quality variables and nematodes: short-term responses to disturbances induced by chemical and organic disinfection. Appl. Soil Ecol., 44: 67-74.

Monokrousos N., Bobori D., Tsiafouli M., Boutsis G., Chalkos D., Vlachodimos K., Kladas E., Blake K., Pyrovetsi M., Papatheodorou E., Sgardelis S., Symeonidis L., and Diamantopoulos I. (2009) - Evaluation of biological soil properties as indicators of flying ash deposition from lignite power plants in the Florina-Kozano basin. Fres. Environ. Bull.,18:1289-1294

Yadav R.K.P., Papatheodorou E.M., Karamanoli K., Konstantinidou H-I.A. and Vokou D. (2008) - Abundance and diversity of the phyllosphere bacterial communities of Meditteranean perennial plants that differ in leaf chemistryChemoecology, DOI 10.1007/s00049-008-0408-1.

Papatheodorou E.M., Efthimiadou E and G.P. Stamou (2008). – Functional diversity of soil bacteria as affected by management practices and phenological stage of Phaseolus vulgaris. Eur. J. Soil Biol., 40: 429-436.

Monokrousos N., Papatheodorou E.M. and G.P. Stamou (2008). - The response of soil biochemical variables to organic and conventional cultivation of Asparagus sp. Soil Biol. Biochem. , 40: 198-206.

Monokrousos N., Papatheodorou E.M., Diamantopoulos J.D. and G.P. Stamou (2006). – Soil quality variables in organically and conventionally cultivated field sites. Soil Biol. Biochem. , 38(6): 1282-1289.

Monokrousos N., Papatheodorou E.M., Diamantopoulos J.D. and G.P. Stamou (2004). - Temporal and spatial variability of soil chemical and biological variables in a Mediterranean shrubland. For. Ecol. Manage., 202: 83-91.

Maragos P., Sofou A., Stamou G.B., Tzouvaras V., Papatheodorou E. and G.P. Stamou (2004). – Image abalysis of soil micromorphology: feature extraction, segmentation, and quality inference. J. Appl. Signal Proc., 6: 1-11.

Stamou G.P., Stamou G.V., Papatheodorou E.M., Argyropoulou M.D. and S.G Tzafestas (2004). – Population dynamics and life history tactics of arthropods from Mediterranean-type ecosystems.Oikos, 104: 98-108.

Argyropoulou M.D., Karris G., Papatheodorou E.M. and G.P. Stamou (2005) - Epiedaphic Coleoptera in the Dadia Forest Reserve (Thrace, Greece): The effect of Human Activities on Community Organization Patterns. Belg. J. Zool., 135(2) 127-133.

Stamou G.P., Papatheodorou E.M., Hovardas A. and M.D. Argyropoulou(2005) - Some structural and functional characteristics of a soil nematode community from a Mediterranean grassland. Belg. J. Zool.135(2) 253-259

 Papatheodorou E.M., Stamou G.P. and A. Giannotaki (2004). - Response of soil chemical and biological variables to small and large scale changes in climatic factorsPedobiologia, 48, 329-338

  Papatheodorou E.M., Argyropoulou M.D. and G.P. Stamou (2004). - The effects of large- and small-scale differences in soil temperature and moisture on bacterial functional diversity and the community of bacterivorous nematodes. Appl. Soil Ecol., 25, 37-49. 

Papatheodorou E.Μ.and G.P. Stamou, (2004). - Νutrient attributes of tissues in relation to grazing, in an evergreen sclerophyllous shrub (Quercus coccifera L.) dominating vegetation in Mediterranean-type ecosystems. J. Arid Environ., 59, 217-227.

Waite I.S., O’Donnell A.G., Harrison A., Davies J.T., Colvan S.R., Ekschmitt K., Dogan H., Wolters V., Bongers T., Bongers M., Bakonyi G.., Nagy P., Papatheodorou E.M., Stamou G.P. and S. Boström (2003). - Design and evaluation of nematode 18S rDNA primers for PCR and denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) of soil community DNA. Soil Biol. Biochem, 35: 1165-1173.

Klemens E., Bakonyi G., Bongers M., Bongers T., Boström S., Dogan H., Harrison A., Nagy P., O’Donnell A.G., Papatheodorou E.M., Sohlenius B., Stamou G.P. and V. Wolters (2001). - Nematode community structure as indicator of soil functioning in European grassland soils. Eur. J. Soil Biol., 37, 263-268.

Stamou G.P., Karris G., Tsiafouli M.A., Papatheodorou E.M. andM. D. Argyropoulou (2000). - The effect of acclimation to constant temperatures, pollution of food by heavy metals and short-term fasting on the metabolic activity of Glomeris balcanica (Diplopoda: Glomeridae). Web Ecol. 1: 11-19.

Korfiatis Κ., Papatheodorou E., Paraskevopoulos S. and G.P. Stamou (1999). – An investigation of the effectiveness of computer simulation programs as tutorial tools for teaching population ecology at university. Int. J. Sci. Educ.21(12): 1269-1280.

Papatheodorou Ε.Μ., Pantis J.D and G.P. Stamou (1998). - The effect of grazing on phenology and biomass allocation in Quercus coccifera. Acta Oecol., 19(4): 339-347.

Papatheodorou Ε.Μ., Pantis J.D and G.P. Stamou (1993). - The effects of grazing on growth, spatial pattern and age structure of Quercus coccifera. Acta Oecol., 14(5): 589-602. 

 

Book chapters

 

  Papatheodorou E.M. (2008) Responses of soil microbial communities to climatic and human impacts in Mediterranean regions (Review). In: Liu T-X (ed), Soil Ecology Research Developments. Nova Science Publishers, New York. Pp. 63-87.  

Kapagianni P.D. and Papatheodorou E.M. (2010). The effect of disinfection on soil bacterial functionality in organically and conventionally cultivated plots. In: Grossman D.C and Barrios T.L. (eds), Organic farming and Peanut Crops. Nova Science Publishers, New York., pp. 137-151. 

 Tsiafouli M., Monokrousos N., Papatheodorou E., Argyropoulou M., Sgardelis St., Diamantopoulos I. and G.P. Stamou (2004). Organic agriculture and soil quality. In: Arianoutsou M. and V.P. Papanastasis (eds), Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS), Millpress,Rotterdam. 

Stamou G.P., Papatheodorou E.M., Stamou G.V. and M.D. Argyropoulou (2004). Using fuzzy systems to stimulate population dynamics of Mediterranean arthropods. In: Arianoutsou M. and V.P. Papanastasis (eds), Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS), Millpress,Rotterdam.  

Papatheodorou E.M., Monοkrousos N., Chalkos D., Karris G., Argyropoulou M., Vokou D., Diamantopoulos J. and G.P. Stamou (2002). Biological and biochemical parameters distinguishing soil microsites under different Mediterranean shrub species. In: Zdruli P., Steduto P. and Kapur S.(eds), 7th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate (Selected Papers), 37-44. 

Dalaka Α., Papatheodorou E., Iatrou G., Mardiris T., Pantis J., Sgardelis S., Lanara Cook C., Lanaras T., Argyropoulou M., Diamantopoulos K. J. and G. P. Stamou (2001). Differing responses of Greek Mediterranean Plant Communities to Climate and the Combination of Grazing and Fire. In: Geeson N.A., Brandt C. J. and Thornes J. B. (eds), Mediterranean desertification: a mosaic of processes and responses. John Wiley and Sons., 109-118. 

Stamou G.P., Diamantopoulos J., Pantis J., Sgardelis S., Dalaka A., Papatheodorou E., Pirinstos S., Mardiris Th.A., Lanaras T., Cook C.M. and Iatrou G. (1998). The case studies at the Petralona and Hortiatis field sites, northern Greece. In: P. Mairota, J.B. Thorns and N. Geeson (eds), Atlas of Mediterranean Environments inEurope. Chichester, Wiley, pp.124-125.

Diamantopoulos J., J. Pantis, S. Sgardelis, G. Iatrou, E. Gameraat, C. Kosmas, S. Pirintsos, EPapatheodorou, A. Dalaka and G. P. Stamou (1996). - The Petralona and Hortiatis Field Sites (Thessaloniki-Greece). In: Brandt C.J. and Thornes J.B. (eds), Mediterranean Desertification and Land Use. John Wiley and Sons., Chichester, 229-244.

 

 

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.