Τι νέο υπάρχει?       English version

Σπυρίδων Γκέλης

For English please visit: http://cyanolab.bio.auth.gr/

ΣΠΟΥΔΕΣ 

2001:    Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2006: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θέμα: “Πλαγκτικά κυανοβακτήρια: Χαρακτηρισμός και παραγόμενα βιοδραστικά πεπτίδια”.
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Βιοπληροφορική και βιοποικιλότητα φυτικών οργανισμών:

 • Eξερεύνηση της άγνωστης βιοποικιλότητας (μορφολογικής, γενετική, μεταβολιτών) φυτικών μικροοργανισμών και χαρτογράφηση της βιοποικιλότητας των φυτικών μικροοργανισμών με κλασική και μεταγονιδιωματική ανάλυση.
 • Φυλογένεση προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών φωτοσυνθετικών οργανισμών.
 • Ποικιλότητα βιοδραστικών ενώσεων (πεπτίδια, αλκαλοειδή) σε στελέχη και φυσικούς πληθυσμούς κυανοβακτηρίων και ιστούς υδρόβιων ζωικών οργανισμών. Επιδράσεις σε ανώτερα φυτά και κυτταροκαλλιέργειες.
 • Πληροφορική της βιοποικιλότητας (Biodiversity informatics). Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων βιοποικιλότητας. 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 1. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Συνεργασία με το Εργαστήριο Καταλυτικών Διεργασιών και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων - Δρ. Αναστασία Χισκιά (2014-σήμερα)
 2. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Συνεργασία με το Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Γήρανσης - Δρ. Δημήτρης Κλέτσας (2018-σήμερα)
 3. University of Gdańsk, Πολωνία. Συνεργασία με την καθηγήτρια Hanna Mazur-Marzec, Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας (2018-σήμερα)
 4. Helsinki University, Φινλανδία. Συνεργασία με την καθηγήτρια K. Sivonen και Docent David Fewer (2010-σήμερα)
 5. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνεργασία με τον Καθηγητή Ι. Λεονάρδο (2012-2014) 
 6. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Κ. Κορμά (2007-2009)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, Διδασκαλία

    1.1. Τμήμα Βιολογίας

Β.ΠΒ.8.4. Φυκολογία
Γ.ΜΒ.6.7 Βιοπληροφορική
Ζ.ΠΒ.5.18 Βιοποικιλότητα
Z.ΠΒ.7.10 Υδατοκαλλιέργειες

    1.2 Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Γενική Βοτανική-Μορφολογία Φυτών

    1.3 Τμήμα Φαρμακευτικής 

          Βιοπληροφορική

2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), Διδασκαλία

2.1 Τμήμα Βιολογίας

Π.Μ.Σ. Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)

Μάθημα 7.2. Εργαλεία παρουσίασης Επιστημονικών Δεδομένων
Μάθημα 3.1 Χημική Βιοποικιλότητα
 

Π.Μ.Σ. Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες

Μάθημα Α4. Διαχείριση και προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων
Μάθημα Α5. Βιολογία Καλλιεργούμενων Ειδών

Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμενη Γενετικη και Βιοτεχνολογια

Μάθημα Γ2. Προχωρημένα Θέματα Γενετικής

Π.Μ.Σ.Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης

Μάθημα Μ1.Σύγχρονες θεωρήσεις και εφαρμογές της Οικολογίας

Μάθημα Γ2.Δυναμική και Γενετική πληθυσμών, πρότυπα οργάνωσης Βιοκοινότητας

 

 2.2. Διατμηματικά

Π.Μ.Σ. Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής

Μάθημα 4. Παρακολούθηση οικολογικής ποιότητας νερού - Βιοδείκτες

3. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών

3.1 Προγράμμα Προπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Βιολογίας

20 διπλωματικές εργασίες (11 ολοκληρωμένες, 9 σε εξέλιξη)

3.2 Προγράμμα Προπτυχιακών Σπουδών, άλλα Τμήματα

3 διπλωματικές εργασίες (μία ολοκληρώμενη, δύο σε εξέλιξη)

3.3 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

3 ΜΔΕ (σε εξέλιξη)

3.4 Επίβλεψη πρακτικών ασκήσεων

 

Επόπτης καθηγητής σε 5 Πρακτικές Ασκήσεις (ολοκληρωμένες)

 

3.5 Επίβλεψη ERASMUS

 

Επιβλέπων σε 2 ResearchProject (14 και 30 ECTS, αντίστοιχα-ολοκληρωμένα) 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • 12/2014-5/2015. «Διερεύνηση της μικροοργανισμικής ποικιλότητας του ιζήματος της Λίμνης Κορώνειας με έμφαση στα τοξικά/επιβλαβή είδη». Καθήκοντα: Επιστημονικώς Υπεύθυνος.
 • 11/2014-6/2015. «Απομόνωση και διερεύνηση ποικιλότητας στελεχών Arthrospira (Spirulina) που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές καλλιέργειες». Χρηματοδότηση: ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. Καθήκοντα: Επιστημονικώς Υπεύθυνος.
 • 1/2014-12/2014: Διερεύνηση ποικιλότητας και αύξησης κυανοβακτηρίων Arthrospira (Spirulina) που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές καλλιέργειες (Χρηματοδότηση: ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε). 
 • 4/2013-5/2015: "Πρόγραμμα παρακολούθησης παραμέτρων (monitoring) παραμέτρων ποιότητας νερού". (Χρηματοδότηση: ΕΠΠΕΡΡΑ). Καθήκοντα: Κύριος ερευνητής, Ειδικός Επιστήμονας Φυτοπλαγκτού/Τοξικότητας. (Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Καθ. Μ. Λαζαρίδου). 
 • 1/1/2011-31/12/2012: "Διερεύνηση ποικιλότητας στελεχών κυανοβακτηρίων με φυλογενετική ανάλυση". (Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.). Καθήκοντα: Επιστημονικώς Υπεύθυνος.
 • 1/12/2007-1/12/2008: «Διερεύνηση ποικιλότητας κυανοβακτηρίων με μοριακές μεθόδους». (Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Εφαρμογών Ελισσάβετ Βαρδάκα). Καθήκοντα: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής.
 • 3/2002-3/2006: Πλαγκτικά κυανοβακτήρια: χαρακτηρισμός και παραγόμενα τοξικά πεπτίδια. (Χρηματοδότηση: Υπ.Ε.Π.Θ., Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθ. Θ. Λαναράς). Καθήκοντα: Ερευνητής.
 • 8/2001-10/2001: EU EUROTOX program: Occurrence of toxic cyanobacteria waterblooms- impact on water environments and potential human risk. Environmental, physiological and genetic mechanisms involved in toxins production (IC18- CT98-0293). (Χρηματοδότηση: E.E., Επιστημονικώς Υπεύθυνη για Φινλανδία: Prof. Kaarina Sivonen). Καθήκοντα: Ερευνητής

Κριτής  Επιστημονικών Περιοδικών

 • Aquatic Microbial Ecology (2005)
 • Enironmental Monitoring and Assessment (2010, 2012)
 • Biodiversity and Conservation (2012, 2013)
 • Food Chemistry (2013)
 • Harmful Algae (2014)
 • Nova Hedwigia (2014)
 • Estuarine, Coastal and Shelf Science (2014)
 • CLEAN-Soil, Air, Water (2014) 
 • Journal of Biological Research-Thessaloniki (2014)
 • PlosOne (2014)

Διοργάνωση  Συμποσίων - Συνεδρίων

 •  13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη 2013. Mέλος Οργανωτικής Επιτροπής
 • Εκδηλώσεις για τα 40χρονα του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2013. Mέλος Οργανωτικής Επιτροπής
 • 3ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος, Θεσσαλονίκη, 2010. Mέλος Οργανωτικής Επιτροπής
 • Εκδηλώσεις για τα 30χρονα του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2003. Mέλος Οργανωτικής Επιτροπής
 • 7ο Διεθνές Φυκολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 2001. Συμμετοχή στη διεξαγωγή. Phycologia, 40 (5), p. 500

    

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 

Α. Διδακτορική Διατριβή

ΓΚΕΛΗΣ Σ. Α. 2006. Πλαγκτικά κυανοβακτήρια: Χαρακτηρισμός και παραγόμενα βιοδραστικά πεπτίδια. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Παράρτημα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Θεσσαλονίκη (GRI-2006-862).

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 

 1. Gkelis, S., Fernández-Tussy, P., Zaoutsos, N. 2015. Isolation and preliminary characterization of cyanobacteria strains from freshwaters of Greece (Central European Journal of Biology/Open Life Sciences 10 (1), 52-60, doi: 10.1515/biol-2015-0006.
 2. Gkelis S, Papadimitriou T, Zaoutsos N, Leonardos I. 2014. Anthropogenic and climate-induced change favors toxic cyanobacteria blooms: Evidence from monitoring a highly eutrophic, urban Mediterranean lake. Harmful Algae. 39:322-333.
 3. Gkelis, S., Zaoutsos, N. 2014. Cyanotoxin occurrence and potentially toxin producing cyanobacteria in freshwaters of Greece: A multi-disciplinary approach. Toxicon 78, 1-9.
 4. K. A. Kormas, S. Gkelis, E. Vardaka, Μ. Μoustaka-Gouni. 2011. Morphological and molecular analysis of bloom-forming Cyanobacteria in two eutrophic, shallow Mediterranean lakes. Limnologica.  41:167-173.
 5. Moustaka-Gouni M., K. A. Kormas, P. Polykarpou, S. Gkelis, D. C. Bobori, E. Vardaka, 2010. Polyphasic evaluation of Aphanizomenon issatschenkoi and Raphidiopsis mediterranea in a Mediterranean lake. Journal of Plankton Research, doi:10.1093/plankt/fbq0.
 6. Kormas A. K., Vardaka E., Moustaka-Gouni M., V. Kontoyanni, E. Petridou, S. Gkelis, C. Neofitou, 2010. Molecular detection of potentially toxic cyanobacteria and their associated bacteria in lake water column and sediment. World Journal of Microbiology and Biotechnology, doi: 10.1007/s11274-010-0322-x.
 7. M. Moustaka-Gouni, K. Kormas, E. Vardaka, M. Katsiapi, Gkelis, S. 2009. Raphidiopsis mediterranea SKUJA represents non-heterocytous life-cycle stages of Cylindrospermopsis raciborskii (WOLOSZYNSKA) SEENAYYA et SUBBA RAJU in Lake Kastoria (Greece), its type locality: evidence by morphological and phylogenetic analysis. Harmful Algae 8: 864-872.
 8.  Michaloudi, E., M. Moustaka-Gouni, Gkelis, S., Pantelidakis, K. 2009. Plankton community structure during an Ecosystem Disruptive Algal Bloom of Prymnesium parvum J. Plankton Res. 31, 301-309.
 9. Gkelis, S., Lanaras, T., Sivonen, K. 2006. The presence of microcystins and other cyanobacterial bioactive peptides in aquatic fauna collected from Greek lakes. Aquat. Toxicol. 78, 32-41.
 10.  Gkelis, S., M. Moustaka-Gouni, Sivonen, K. Lanaras T. 2005. First report of the rare cyanobacterium Aphanizomenon ovalisporum Forti in Greek freshwaters. J. Plankton Res. 12, 1295-1300.
 11. Moustaka–Gouni, M., Vardaka, E., Michaloudi, E., Kormas, K.A., Tryfon, E., Mihalatou, H., Gkelis, S., Lanaras, T. 2005. Plankton food web structure in a eutrophic polymictic lake with a history of toxic cyanobacterial blooms. Limnol. Oceanogr. 51, 715-727.
 12. Voultsiadou, E., Gkelis, S. 2005. Greek and the phylum Porifera: A living language for living organisms. J. Zool. 267, 1-15.
 13. Gkelis, S., Harjunpaa, V., Lanaras, T., Sivonen, K. 2005. Diversity of hepatotoxic microcystins and bioactive anabaenopeptins in cyanobacterial blooms from Greek freshwaters. Environ. Toxicol. 20, 249-256.
 14. Gkelis, S., Rajaniemi, P., Vardaka, E., Moustaka-Gouni, M., Lanaras, T., Sivonen, K. 2005. Limnothrix redekei (Van Goor) Meffert (Cyanobacteria) strains from Lake Kastoria, Greece form a separate phylogenetic group. Microb. Ecol. 49, 176-182. 
 15. Moustaka–Gouni, M., Cook, C.M., Gkelis, S., Michaloudi, E., Pantelidakis K., Pyrovetsi, M., Lanaras, T. 2004. The coincidence of a Prymnesium parvum bloom and the mass kill of birds and fish in Lake Koronia. Harmful Algal News 26, 1-2.

 Γ. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια

 1. S. Gkelis, I. Chronis, I. Kagalou. 2015. Monitoring a newly re-born patient: Phytoplankton based water quality and cyanotoxin occurrence in a reconstructed shallow Mediterranean lake. ASLO 2015 Aquatic Sciences Meeting, Granada (accepted). 
 2. Panou M., Gkelis S. 2014. Isolation and characterization of cyanobacteria from a recently restored, shallow, Mediterranean lake (Lake Karla, Greece). 8th Shallow Lakes Conference. Antalya, Turkey. p.173.
 3. Kormas K. A., Vardaka E., Kontogianni V., Gkelis S., Moustaka M., Neofytou C. 2007. Sediment and water column bacterial assemblages of Lake Kastoria, Greece. Abstracts of the 10th Symposium of Aquatic Microbial Ecology, Faro, Portugal, p. 82.
 4. Katsiapi M., Vardaka E., Michaloudi E., Gkelis S., Kormas K. A., Moustaka-Gouni M. 2007. Plankton changes in a eutrophic lake with a history of toxic cyanobacterial blooms after sewage diversion. Abstracts of the 5th Symposium of European Freshwater Sciences, Palermo, Italy, p. 216.
 5. Gkelis S., Harjunpaa V., Lanaras T., Sivonen K. 2004. Screening waterbodies in Greece with HPLC, ELISA and PP1:Comparison of methods. Abstracts of the 6th International Conference on Toxic Cyanobacteria, Bergen, Norway, p 75.
 6. Gkelis S., Lanaras T., Sivonen K. 2004. Occurrence and concentration of microcystins in waterbodies of Greece. Abstracts of the 6th International Conference on Toxic Cyanobacteria, Bergen, Norway, p 46.
 7. Gkelis S., Rajaniemi P., Moustaka M., Lanaras T. and Sivonen K. 2002. Morphological and molecular characterisation of Limnothrix redekei (Van Goor) Meffert strains. NorFa Workshop, Identification and molecular ecology methods for planktonic cyanobacteria, Helsinki, Finland, 3-10 August.
 8. Gkelis S., Vardaka E., Lanaras T. and Sivonen K 2002. The presence of microcystins in aquatic fauna collected from Greek lakes. International Conference on Advances in the Understanding of Cyanobacterial Toxins Occurrence, Controlling Factors and Analysis, Porto, Portugal, 10-11 March.
 9. Gkelis S., Harjunpaa V., Vardaka E., Lanaras T. and Sivonen K. 2001. Greek Cyanobacterial Toxins: Occurrence of microcystins in Greek water blooms and isolated cyanobacterial strains. Abstracts of NorFA workshop: Cyanobacterial Toxin Analyses, Turku, Finland, 9-14/6/2001
 10. Gkelis S., Harjunpaa V., Vardaka E., Lanaras T. and Sivonen K. 2001. Occurrence of microcystins in Greek water blooms and isolated cyanobacterial strains. Abstracts of 5th International Conference on Toxic Cyanobacteria, Noosa, Queensland, Australia.
 11. Gkelis S., Vardaka E., Moustaka-Gouni M. and Lanaras T. 2001. The two most abundant toxic cyanobacteria in Greek lakes and their impact on water quality. In: M. Moustaka-Gouni, C.J. Bird, E.J. Cox & J. A. Raven (eds), 7th International Phycological Congress, Thessaloniki, Greece, Phycologia, 40 (4), p. 123.
 12. Vardaka E., Gkelis S. & Lanaras T. 2000. The occurrence of toxic cyanobacterial blooms in seven eutrophic lakes in Greece. Abstracts of the 2nd Balkan Botanical Congress, Istanbul, Turkey, May 14-18, p.93.
 13. Gkelis S., Vardaka E. & Lanaras T. 2000. Occurrence of Microcystis in Greek lakes. Abstracts of Eurocyan Workshop. Toulouse, France, 12-14 December 2000
   

Δ. Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Συνέδρια

 

 1. Κωνσταντίνου, Δ., Βουλτσιάδου, Ε., Γεροβασιλείου, Β., Γκέλης, Σ. 2015. Συμβιωτικά κυανοβακτήρια σε σπόγγους της Ανατολικής Μεσογείου: προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, (υπό έκδοση).
 2. Βεργής Γεώργιος, Γκέλης Σ. 2014. Διερεύνηση της ποικιλότητας φυτοπλαγκτού  Αιγαίο με χρήση του 18S rRNA γονιδίου.  Πρακτικά 36ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. σελ. 32-33.
 3. Παπαπαναγιώτου Γεωργία, Γκέλης Σ. 2014. Πολυφασικός χαρακτηρισμός στελεχών του γένους Arthrospira (Spirulina) που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές καλλιέργειες της Ελλάδας.  Πρακτικά 36ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. σελ. 292-293.
 4. Ράμμου Δήμητρα- Λήδα, Γκέλης Σ., Χιντήρογλου Χαρίτων-Σαρλ. 2014. Εκτιμήσεις του όρου "Βιοποικιλότητα" στην τρέχουσα επιστημονική κοινότητα.  Πρακτικά 36ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών.
 5. Σιαμπούλη Κωσταντίνα, Γκέλης Σ. 2014. Στελέχη κυανοβακτηρίων της Ελλάδας: Διασύνδεση με το εικονικό περιβάλλον έρευνας για την βιοποικιλότητα "Scratchpads".  Πρακτικά 36ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. σελ. 322-323.
 6. Ιωακείμ Σταματία, Κασάμπαλη Αντωνία, Αρσενάκης Μηνάς, Γκέλης Σ. 2013. Επίδραση στελεχών κυανοβακτηρίων σε ανθρώπινα, ηπατικά, καρκινικά κύτταρα.  Πρακτικά 35ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. σελ. 114-115.
 7. Κατή Δομινίκη, Γκέλης Σ. 2013. Φυλογενετική ανάλυση στελεχών κυανοβακτηρίων από λίμνες της Ελλάδας με τη χρήση του οπερονίου της Φυκοκυανίνης.  Πρακτικά 35ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. σελ. 142-143.
 8. Νάτση Μ.Ε., Γκέλης Σ., Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος. 2013. Επίδραση εκχυλισμάτων κυανοβακτηρίων σε διαιρούμενα κύτταρα ριζών των φυτών Pisum sativum καιTriticum turgidum.  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΕ-Πρόγραμμα και Περιλήψεις. σελ. 110.
 9. Ντι Λορέντσο Τζώρτζια Mαρία, Αρσενάκης Μηνάς, Γκέλης Σ. 2013. Έλεγχος αντιβακτηριακών επιδράσεων εκχυλισμάτων κυανοβακτηρίων.  Πρακτικά 35ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. σελ. 258-259.
 10. Παπαδημητρίου Σοφία, Γκέλης Σ. 2013. Φυλογενετική ανάλυση στελεχών κυανοβακτηρίων από λίμνες της Ελλάδας με τη χρήση του γονιδίου 16S rRNA.  Πρακτικά 35ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. σελ. 276-277.
 11. Ζαούτσος Νίκος, Γκέλης Σ. 2012. Γονίδια παραγωγής κυανοτοξίνων σε λίμνες της Βόρειας Ελλάδας και συσχέτισή τους με είδη.  Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. σελ. 68-69.
 12. Κουκούλας Γ., Αλιγιζάκη Κ., Γκέλης Σ. 2012. Ποικιλότητα φυτοπλαγκτικών οργανισμών  Ανατολικό Αιγαίο και διερεύνηση της παρουσίας εν δυνάμει τοξικών ειδών.  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρενα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. σελ. 250.
 13. Παπαδημητρίου Σοφία, Γκέλης Σ. 2012. Μοριακός χαρακτηρισμός στελεχών κυανοβακτηρίων με τη χρήση του 16S rRNA γονιδίου.  Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας. σελ. 253.
 14. Παππάς Νίκος, Γκέλης Σ. 2012. Φυλογενετική ανάλυση πλαγκτικών κυανοβακτηρίων από εσωτερικά ύδατα της Μεσογειου.  Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. σελ. 342-343.
 15. Γκέλης Σ. 2011. Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Βιοποικιλότητα: σφυγμοί των Ευρωπαίων. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κοινωνική συμμετοχή, Συμβούλιο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη [δεν εκδόθηκαν πρακτικά].
 16. Παππάς Νίκος, Γκέλης Σ. 2010. Phylogenetic analysis of planktic cyanobacteria in Greek lakes.  3rd Congress of Mikrobiokosmos Abstracts. σελ. 112-113.18.
 17. Τσιγκιόζογλου Φ., Γκέλης Σ., Μουστάκα-Γούνη Μ., Λαναράς Θ. 2005. Επίδραση της θερμοκρασίας στην αύξηση του στελέχους Chroococcus 109 (Chroococales, Cyanobacteria) από τη Λίμνη Μικρή Πρέσπα. Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου ΕΕΒΕ, σελ 395-396. 
 18. Τσιγκιόζογλου Φ., Γκέλης Σ., Μουστάκα-Γούνη Μ., Λαναράς Θ. 2005. Επίδραση της θερμοκρασίας στην αύξηση στελέχους Limnothrix redekei (Oscillatoriales, Cyanobacteria) από τη Λίμνη της Καστοριάς. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου ΕΒΕ.
 19.  Γκέλης Σ., Μιχαλούδη Ε., Βαρδάκα Ε., Κατσιάπη Μ., Παντελιδάκης Κ., Μουστάκα-Γούνη Μ., Λαναράς Θ. 2004. Λίμνες Βόλβη-Κορώνεια: Σταθερότητα; Πρακτικά 1ου Συμποσίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη (σε ηλεκτρονική μορφή)
 20. Κατσιάπη Μ., Γκέλης Σ., Μουστάκα Μ., Λαναράς Θ. 2003. Μεταβολές στην επικράτηση των πλαγκτικών κυανοβακτηρίων στη Λίμνη Βόλβη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του 2002. Πρακτικά 25ου  Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνέδριο ΕΕΒΕ, σελ 138-139.
 21. Vardaka Ε, Gkelis S., Moustaka Μ.  & Lanaras Τ. 2003. Biotoxins in freshwaters of Greece as a hazard– The case of microcystins. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, σελ 241.
 22. Moustaka Μ, Tryfon Ε., Vardaka Ε., Gkelis S., & Lanaras Τ. 2003. The problem of water quality in Lake Kastoria: what has been learned and what has been done?Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, σελ 240.
 23. Γκέλης Σ., Βαρδάκα Ε. & Λαναράς Θ. 2000. Παρουσία του γένους Aphanizomenon σε λίμνες της Ελλάδας. Πρακτικά 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Πάτρα, σελ. 122.
 24. Κρίγκας Ν., Κουρέας Δ., Γκέλης Σ., Κοκκίνη Σ., 1998. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή. Περίπτωση παράδειγμα : Η χλωρίδα της Θεσσαλονίκης, Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη, σελ. 311-315.
 25. Κουρέας Δ., Γκέλης Σ., Κρίγκας Ν., Κοκκίνη Σ. 1998. Η Αναγνώριση των φυτών: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πυλών στην πληροφορία με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αλεξανδρούπολη, σελ. 113-116.

 

Ε. Κεφάλαια σε συλογικούς τόμους

1. Cook, C.M., Moustaka-Gouni, M., Gkelis, S., Lanaras, T. 2005. Greece: Cyanotoxin Risk Assessment, Risk Management and Regulation. In: Chorus I (ed) Current approaches to cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries. Series: WaBoLu 02/05. Umweltbundesamt, Dessau (ISSN: 0175-4211). pp. 69-75.

ΣΤ. Εκπαιδευτικά Συγγράματα

1. Υδατοκαλλιέργειες.. Συμμετοχή με τη συγγραφή του Κεφαλαίου 6 (Καλλιέργεια Φυκών). Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράματα και Βοηθήματα -Κάλλιπος (υπό έκδοση).

2. P.Castro, M.Huber.  Θαλάσσια Βιολογία. Επιμέλεια Ελλ. Έκδοσης: Ε. Βουλτσίαδου. Εκδόσεις Utopia. Συμμετοχή με τη μετάφραση των Κεφαλαίων 5 (Ο μικροβιακός κόσμος ) και 6 (Πολυκύτταροι πρωτογενείς παραγωγοί: Μακροφύκη και θαλάσσια φυτά). Υπό έκδοση. 

ΣΤ. Αλληλουχίες σε δημόσιες βάσεις δεδομένων

194 νουκλεοτιδικές αλληλουχίες κατατεθιμένες στην GenBank (178 μερικές αλληλουχίες 16S rRNA γονιδίου, 12 μερικές αλληλουχίες γονιδίων κυανοτοξινών, 3 αλληλουχίες 16S rRNA-ΙΤS περιοχής. Για την πλήρη λίστα των αλληλουχιών βλ. www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore//?term=gkelis

Ζ. Ιστοσελίδες

cyanobacteria.gr/

cyanobacteria.myspecies.info/
 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.