Τι νέο υπάρχει?       English version

Ηλίας Καππάς

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

Επώνυμο: Καππάς

Όνομα: Ηλίας

Διεύθυνση: Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Γραφείο: 7.05

Τηλέφωνο, Fax: +30 2310 998314

E-mail: ikappas@bio.auth.gr

 

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1996: Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2001: Διδάκτωρ του School of Biological Sciences, University of Wales, Swansea, UK.

2005-2009: Υπεύθυνος του μαθήματος «Βιοπληροφορική» (εργασιακή σχέση Π.Δ. 407/80).

2009: Εκλογή σε θέση Λέκτορα στον Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή φυλογένεση ζωικών οργανισμών και Βιοπληροφορική».

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Φυλογένεση και μοριακή συστηματική υδρόβιων οργανισμών. Μοριακή οικολογία, γενετική δομή και φυλογεωγραφία οργανισμών υφάλμυρων/υπεράλμυρων υδατοσυλλογών (Anostraca, Cyprinodontidae, Rotifera). Πρότυπα και μηχανισμοί εξέλιξης σε μοριακό επίπεδο. Εφαρμογή και σύγκριση σύγχρονων μεθόδων βιοπληροφορικής ανάλυσης και αλγορίθμων σε προβλήματα φυλογένεσης. Νέες μέθοδοι και τεχνικές συλλογής και ανάλυσης μοριακών δεδομένων. Χαρακτηρισμός Aνοστράκων σε σχέση με χρήσεις τους στις υδατοκαλλιέργειες.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

23 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές.

3 άρθρα σε διεθνή βιβλία πολλών συγγραφέων.

19 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Περισσότερες από 280 αναφορές από άλλους έλληνες και ξένους ερευνητές.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετοχή σε 1 ελληνικό και 2 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1996-1999: University of Wales Validation Board Studentship.

2006: Yποτροφία αριστείας μετα-διδακτόρων από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.

 

KΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Σε 21 εργασίες που υποβλήθηκαν σε 8 περιοδικά του Science Citation Index ή περιοδικά με κριτές: Aquaculture (2), Aquatic Ecology (1), Asian Fisheries Science (3), Crustaceana (2), International Review of Hydrobiology (1), Journal of Biological Research-Thessaloniki (8), Molecular Phylogenetics and Evolution (3), Turkish Journal of Zoology (1).

 

ΜΕΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Journal of Biological Research-Thessaloniki

Mediterranean Aquaculture Journal

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1.         Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ)

2.         Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ)

3.         International Society for Salt Lake Research (ISSLR)

4.         Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής (HSCBB)

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2005: International Workshop on Genetics and Molecular Biology of Aquatic Organisms, Artemia and Aquatic Animals Research Center, Urmia, Iran.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

-          Εργαστηριακές ασκήσεις στα προπτυχιακά μαθήματα: Βιολογία Κυττάρου, Υδατοκαλλιέργειες, Μικροβιολογία, Γενετική.

-          Διδασκαλία στο προπτυχιακό μάθημα: Βιοπληροφορική.

-          Διδασκαλία στη κατεύθυνση ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ και ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ του ΠΜΣ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών).

-          Διδασκαλία στη κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ και ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ του ΠΜΣ.

-          Διδασκαλία στη κατεύθυνση ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ του ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών).

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επιβλέπων ή συν-επιβλέπων σε 8 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

1.      Gajardo, G., T.J. Abatzopoulos, I. Kappas & J.A. Beardmore (2002) Evolution and speciation. In: T.J. Abatzopoulos, J.A. Beardmore, J.S. Clegg & P. Sorgeloos (eds)ArtemiaBasic and Applied Biology, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, pp. 225-250.

2.      Abatzopoulos, T.J., I. Kappas, P. Bossier, P. Sorgeloos & J.A. Beardmore (2002) Genetic characterization of Artemia tibetiana (Crustacea: Anostraca). Biological Journal of the Linnean Society 75: 333-344. 

  1. Gajardo, G., J. Crespo, A. Triantafyllidis, A. Tzika, A.D. Baxevanis, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2004) Species identification of Chilean Artemia populations based on mitochondrial DNA RFLP analysis. Journal of Biogeography 31: 547-555.

4.       Kappas, I., T.J. Abatzopoulos, N. Van Hoa, P. Sorgeloos & J.A. Beardmore (2004) Genetic and reproductive differentiation Artemia franciscana in a new environment.Marine Biology 146: 103-117.

5.       Papakostas, S., A. Triantafyllidis, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2005) The utility of the 16S gene in investigating cryptic speciation within Brachionus plicatilis soecies complex. Marine Biology 147: 1129-1139.

6.       Baxevanis, A.D., G.V. Triantaphyllidis, I. Kappas, A. Triantafyllidis, C.D. Triantaphyllidis & T.J. Abatzopoulos (2005) Evolutionary assessment of Artemia tibetiana(Crustacea, Anostraca) based on morphometry and 16S rRNA RFLP analysis. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 43: 189-198.

7.       Mura, G., A.D. Baxevanis, G.M. Lopez, F. Hontoria, I. Kappas, S. Moscatello, G. Fancello, F. Amat & T.J. Abatzopoulos (2005) The use of a multidisciplinary approach for the characterization of a diploid parthenogenetic Artemia population from Torre Colimena (Apulia, Italy).Journal of Plankton Research 27: 895-907.

8.       Papakostas, S., S. Dooms, A. Triantafyllidis, D. Deloof, I. Kappas, K. Dierkens, T. De Wolf, P. Bossier, O. Vadstein, S. Kui, P. Sorgeloos & T.J. Abatzopoulos (2006) Evaluation of DNA methodologies in identifying Brachionus species used in European hatcheries. Aquaculture 255: 557-564.

9.       Baxevanis, A.D., I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2006) Molecular phylogenetics and asexuality in the brine shrimp ArtemiaMolecular Phylogenetics and Evolution40: 724-738. 

10.   Papakostas, S., S. Dooms, M. Cristodoulou, A. Triantafyllidis, I. Kappas, K. Dierkens, P. Bossier, P. Sorgeloos & T.J. Abatzopoulos (2006) Identification of culturedBrachionus rotifers based on RFLP and SSCP screening. Marine Biotechnology 8: 547-559.

11.   Mura, G., I. Kappas, A.D. Baxevanis, S. Moscatello, Q. D’Amico G.M. Lopez, F. Hontoria, F. Amat & T.J. Abatzopoulos (2006) Morphological and molecular data reveal the presence of invasive Artemiafranciscanain Margherita di Savoia salterns. International Review of Hydrobiology 91: 539-554.

12.   Agh, N., T.J. Abatzopoulos, I. Kappas, G. Van Stappen, S.M.R. Rouhani & P. Sorgeloos (2006) Coexistence of sexual and parthenogenetic Artemia populations in Lake Urmia and neighbouring lagoons. International Review of Hydrobiology 92: 48-60.

13.   Papakostas, S., T. De Wolf, A. Triantafyllidis, K. Vasileiadou, D. Kanellis, P. Cecconi, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2007) Follow-up of hatchery rotifer cultures with regard to their genetic identity. Journal of Biological Research-Thessaloniki 7: 41-49.

14.   Triantafyllidis, A., I. Leonardos, I. Bista, I.D. Kyriazis, M.Th. Stoumboudi, I. Kappas, F. Amat & T.J. Abatzopoulos (2007) Phylogeography and genetic structure of the Mediterranean killifish Aphanius fasciatus (Cyprinodontidae). Marine Biology 152: 1159-1167.

  1. Ruiz, O., F. Amat, C. Saavedra, A. Papeschi, R.G. Cohen, A.D. Baxevanis, I. Kappas, T.J. Abatzopoulos & J.C. Navarro (2008) Genetic characterization of ArgentineanArtemia species with different fatty acid profiles. Hydrobiologia 610: 223-234.
  2. Vasileiadou, K., S. Papakostas, A. Triantafyllidis, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2009) A multiplex PCR method for rapid identification of Brachionus rotifers. Marine Biotechnology 11: 53-61.
  3. Kappas, I., A.D. Baxevanis, S. Maniatsi & T.J. Abatzopoulos (2009) Porous genomes and species integrity in the Branchiopod ArtemiaMolecular Phylogenetics and Evolution 52: 192-204.

18.   Papakostas, S., A. Triantafyllidis, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2009) Clonal composition of Brachionus plicatilis s.s. and B. sp. Austria hatchery strains based on microsatellite data. Aquaculture 296: 15-20.

19.   Maniatsi, S., I. Kappas, A.D. Baxevanis, T. Farmaki & T.J. Abatzopoulos (2009) Sharp phylogeographic breaks and patterns of genealogical concordance in the brine shrimp Artemia franciscanaInternational Journal of Molecular Sciences 10: 5455-5470.

20.   Kargiotidou, A., I. Kappas, A. Tsaftaris, D. Galanopoulou & T. Farmaki (2010) Cold acclimation and low temperature resistance in cotton: Gossypium hirsutumphospholipase Dα isoforms are differentially regulated by temperature and light. Journal of Experimental Botany 61: 2991-3002.

21. Vittas, S., E. Drosopoulou, I. Kappas, C.N. Pantzartzi & Z.G. Scouras (2011) The mitochondrial genome of the European catfish Silurus glanis (Siluriformes, Siluridae).Journal of Biological Research-Thessaloniki 15: 25-35.

 

22. Kappas, I., A.D. Baxevanis & T.J. Abatzopoulos (2011) Phylogeographic patterns in Artemia: a model organism for hypersaline crustaceans. In: S. Koenemann, C. Schubart & C. Held (eds) Crustacean Issues 19: Phylogeography and Population Genetics in Crustacea, CRC Press, Boca Raton, Florida, pp. 233-255.

 

23. Siarkou, V.I., A. Stamatakis, I. Kappas, P. Hadweh & K. Laroucau (2011) Evolutionary relationships among Chlamydophila abortus variant strains inferred by rRNA secondary structure-based phylogeny. Plos ONE 6: e19813.

24. Maniatsi, S., A.D. Baxevanis, I. Kappas, P. Deligiannidis, A. Triantafyllidis, S. Papakostas, D. Bougiouklis & T.J. Abatzopoulos (2011) Is polyploidy a persevering accident or an adaptive evolutionary pattern? The case of the brine shrimp ArtemiaMolecular Phylogenetics and Evolution 58: 353-364. 

25. Papakostas, S., E. Michaloudi, A. Triantafyllidis, I. Kappas & T.J. Abatzopoulos (2013) Allochronic divergence and clonal succession: two microevolutionary processes sculpturing population structure of Brachionus rotifers. Hydrobiologia 700: 33-45.

26. Kappas, I., M.-L. Cariou & T.J. Abatzopoulos (2013) Genetic variability in Crustacea. In: J.C. von Vaupel Klein, M. Charmantier-Daures & F.R. Schram (eds) Treatise on Zoology - Anatomy, Taxonomy, Biology - The Crustacea, Volume 4 Part A, Brill Academic Publishers, Leiden, The Netherlands, pp. 3-77.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.