Τι νέο υπάρχει?       English version

Αντώνιος Μαζαρης

Research

My research focuses on conservation biogeography and natural resource management. For this research agenta I rely on the construction of ecological models. I study interactions among organisms and their environment to explore questions related to ecology and conservation at various spatial and temporal scales. I'm particularly interested in understanding how climate change and land use change will alter species distribution and influence ecosystem services. My motivation for research and for a continuous improvement of my skills has to do with my passion for the region where I grew up: Florina, Western Macedonia, Greece,  an area with several Parks, a great biodiversity and huge potential for sustainable development.

 

   

 

Employment

Assistant Professor, Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2014-

Lecturer, Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2012 - 2014

Visiting Lecturer, School of Agricultural Technology, Technological Educational Institute of Western Greece, 2008 - 2011

Visiting Lecturer, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 2008 – 2011

Postdoctoral Fellow, Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 2007 - 2011

Postdoctoral Fellow, Department of Environment Studies, University of the Aegean, 2005 – 2007

 

Studies

 •     PhD, 2005, (Environmental Sciences), Department of Environment Studies, University of the Aegean, Greece
 •     M.Sc., 2000, (Geography), Department of Geography, Queen Mary and Westfield College, University of London, UK
 •     BSc, 1999, (Forestry and Natural Environment), Aristotle University of Thessaloniki, Greece

 

Fellowships

Research of Excellence, awarded by Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2011-2012

Research of Excellence - Fellowship for Post Doctoral Researchers, awarded by Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2010 - 2011

PhD Scholarship for Basic Research, awarded by the European Science Foundation and the Greek Ministry of Education, 2002 - 2004

Marie Curie Fellowship, awarded by EU, hosted bytheDepartment of Environmental Modelling, UFZ in the Centre for Environmental Research, Leipzig – Halle, Germany, 2004

Global Fellowship in Marine Conservation, Duke Marine Lab, Nicholas School of the Environment , Duke University, Beaufort, N.C., USA

Marie Curie Fellowship, awarded by EU, hosted bytheAdvanced Training Site in Marine Ecology (BATMARE - Group of Ecological Modeling, Dept. of Fisheries and Marine Biology), University of Bergen, Norway, 2003.  

 

Projects

 

 

On going 

2015 (approved)    : Profile - The quality of life prerequisite for progress and sustainable development in the cross border area, IPA-CBC Programme, co-founded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries, (PI)

2014 -     : Combine2Change - Common plans for the Conservation of Biodiversity under the prism of climate change. Financed by the European Union and the Greek State, Ministry of Education and Religious Affairs / General Secretariat for Research and Technology  (coordinator)

2014 -     : Facing economic Crises, Green ideas for sustainable development. Financed by the European Union, Youth in Action, under the Greek Minitsry of Education and Public affairs.  (coordinator)

2014 -     : Monitoring of reproduction activities of the loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in Zakynthos rookery. Funded by the DG Environment of the European Commission   (coordinator)

2012 -    : The pollinators of the Aegean: biodiversity and threats, (SR: Petanidou Theodora), Supported by the Greek Ministry of Education.

 

 

Completed

2009 - 2014, SCALES - Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales. SR: Klaus Henle. 7th Framework Programme-  FP7-ENV-2008-2.

 2013-2014, Design of Environmental quality award for a Management body of Natura 2000 sites - Nestos Delta-Vistonida-Ismarida Natura 2000. Supported by Green Fund, Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change (coordinator)

2012 - 2014, Management plans for the river basins of the districts of West and Central Macedonia- Greece, according to the Water framework directive 2000/60/ΕU. Supported by the Greek Ministry of Environment Energy and Climate Change - Operational program for Environment and sustainable development.

2012.    Actions for supporting youth business dexterity. Supported by the Greek National Youth Foundation –Eurodesk.

2012.    Spatial patterns and ecological processes at a landscape level, Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni –Kefalovriso – Velestino, supported by Green Fund, Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change (coordinator)

2012.     A feasibility study for the designing and management of volunteer programmes- Pindos National Park. supported by Green Fund, Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change (coordinator)

2012.     A feasibility study for the development of green tourism infrastructure, National Marine Park of Alonnisos Northern Sporades, Supported by Green Fund, Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change (coordinator)

2012.     Exploring the potential for the delopement of a environmental quality award for the Management body of Helmos-Vourakos Natioanl Park.   Supported by Green Fund, Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change (coordinator)

2010 - 2012, Scientific support for the management and protection of species and habitats of the Natura 2000 network. Supported by the Greek Ministry of Environment Energy and Climate Change.

2008 - 2012, SOILSERVICE – Conflicting demands of land us, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and services in Europe. Founded by the 7th Framework Programme – FP7-ENV-2007-1

2007 - 2009, Monitoring and assessment of construction effects of Egnatia road (east part of Metsovo to Panagia) on large mammals and their habitats. Supported by Egnatia Odos A.E.

2006 - 2008, East Mediterranean Network for the sustainable development of protected areas. Supported by the European Commission & Ministry of Finance – INTERREG

2006 - 2008, Development of knowhow for the evaluation and improvement of the Natura 2000 network in Greece. Supported by the Greek, General Secretariat of Research and Development.

2005 - 2007, Pythagoras Project: Studying and mapping Greek soundscapes. Supported by Operational Program for Education and Initial Vocational Training (EPEAEK) of the Hellenic Ministry of Education under the 3rd European Community Support Framework for Greece.

2002 - 2005, HRAKLEITOS project: Modeling population dynamics and of loggerhead sea turtles by considering the impacts of land use change, habitat loss and fragmentation of its nesting habitats. Cofounded by the Greek Ministry of Education and Religious Affairs and the European Union.

 

List of publications (limited to scientific journals)

 1. Mazaris A.D., Vokou, D., Almpanidou, A., Schofield, G. 2016. Knock-on effects of national risk assessments on conservation of global biodiversity. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosysstems (accepted)
 2. Halley, J.M., Monokrousos, N., Mazaris A.D., Newmark, W.D., Vokou, D. 2016. Dynamics of extinction debt across five taxonomic groups. Nature Communications, 7: 12283
 3. Almpanidou, A., Schofield, G.,Kallimanis, A.S.,  Türkozan, O., Hays, G.C., Mazaris A.D.2016. Using climatic suitability thresholds to identify past, present and future population viability. Ecological Indicators, 71: 551-556
 4. Tsianou M.A., Koutsias, N., Mazaris A.D., Kallimanis, A.S. 2016. Climate and landscape explain richness patterns depending on the type of species’ distribution data. Acta Oecologica, 74: 19-2
 5. Mazaris A.D., Vokou, D., Almpanidou, V., Türkozan, O., Sgardelis, S.P. 2015. Low conservatism of the climatic niche of sea turtles and implications for predicting future distributionsEcosphere, 6: 1-12
 6. Schofield, G., Scott, R., Katselidis, K.A., Mazaris, A.D., Hays, G.C. 2015. Quantifying  wildlife watching ecotourism intensity on an endangered marine vertebrate. Animal Conservation, 18: 517-528
 7. Lehsten, V., Sykes, M. T., Scott, A. V., Tzanopoulos, J., Kallimanis, A., Mazaris, A., Verburg, P.H.,  Schulp, C. J.E., Potts, S.G. Vogiatzakis, I. 2015. Disentangling the effects of land‐use change, climate and CO2 on projected future European habitat types. Global Ecology and Biogeography, 24: 653-663
 8. Kallimanis, A. S., Touloumis, K., Tzanopoulos, J., Mazaris, A. D., Apostolopoulou, E., Stefanidou, S., Scott, A.V., Potts, S.G., Pantis, J. D. 2015. Vegetation coverage change in the EU: patterns inside and outside Natura 2000 protected areas. Biodiversity and Conservation, 24: 579-591
 9. Hays, G. C., Mazaris, A. D., Schofield, G. 2014. Different male vs. female breeding periodicity helps mitigate offspring sex ratio skews in sea turtles. Frontiers in Marine Science, 1:  43
 10. Vokou, D., Dimitrakopoulos, P. G., Jones, N., Damialis, A., Monokrousos, N., Pantis, J. D., Mazaris A.D., & Natura-2000 Committee 2014. Ten years of co-management in Greek protected areas: an evaluation. Biodiversity and Conservation, 23:  2833-2855
 11. Almpanidou, V., Mazaris, A. D., Mertzanis, Y., Avraam, I., Antoniou, I., Pantis, J. D., Sgardelis, S. P. 2014. Providing insights on habitat connectivity for male brown bears: A combination of habitat suitability and landscape graph-based models. Ecological Modelling286: 37-44
 12. Votsi, N. E. P., Mazaris, A. D., Kallimanis, A. S.,  Pantis, J. D. 2014. Natural quiet: An additional feature reflecting green tourism development in conservation areas of Greece. Tourism Management Perspectives11: 10-17.
 13. Votsi, N. E. P., Mazaris, A. D., Kallimanis, A. S., Drakou, E. G., Pantis, J. D. 2014. Landscape structure and diseases profile: associating land use type composition with disease distribution. International journal of environmental health research24: 176-187.
 14. Petanidou, T., Kallimanis, A. S., Sgardelis, S. P., Mazaris, A. D., Pantis, J. D., Waser, N. M. 2014. Variable flowering phenology and pollinator use in a community suggest future phenological mismatch. Acta Oecologica59: 104-111.
 15. Votsi, N. E. P., Kallimanis, A. S., Mazaris , A. D.,  Pantis, J.D., 2014. Integrating environmental policies towards a network of protected and quiet areas. Environmental Conservation, 41: 321-329
 16. Mazaris, A. D., Almpanidou, V., Wallace, B. P., Pantis, J. D., & Schofield, G. 2014. A global gap analysis of sea turtle protection coverage. Biological Conservation173: 17-23.
 17. Pe’er, G., Tsianou, M. A., Franz, K. W., Matsinos, Y. G., Mazaris, A. D., Storch, D., Kopsova, L.,  Verboom, J.,  Baguette, B., Stevens, M.V., Henle, K. 2014. Toward better application of minimum area requirements in conservation planning. Biological Conservation170: 92-102.
 18. Tsianou, M. A., Mazaris, A. D., Kallimanis, A. S., Deligioridi, P. S. K., Apostolopoulou, E.,  Pantis, J. D. 2013. Identifying the criteria underlying the political decision for the prioritization of the Greek Natura 2000 conservation network. Biological Conservation166: 103-110.
 19. Tsiafouli, M.A., Apostolopoulou, E., Mazaris, A.D., Kallimanis A.S., Drakou, E.G. Pantis, J.D. 2013 Human activities in Natura 2000 sites: a highly diversified conservation network. Environmental management 51: 1025-1033
 20. Mazaris, A.D., Tsianou, M.A., Sigkounas, A., Dimopoulos, P., Pantis, J.D., Sgardelis, S.P., Kallimanis, A.S. 2013. Accounting for the capacity of common and rare species to contribute to diversity spatial patterns: is it a sampling issue or a biological effect?Ecological Indicators 32: 9–13
 21. Mazaris, A.D., Papanikolaou, A.D., Barbet-Massin, M., Kallimanis A.S., Jiguet, F., Schmeller, D., Pantis, J.D. 2013. Evaluating the connectivity of a protected areas' network under the prism of global change: The efficiency of the European Natura 2000 network for four birds of prey. Plos One10.1371/journal.pone.0059640
 22. Mazaris, A.D., Kallimanis, A.S., Pantis, J.D., Hays, G.C. 2013. Phenological response of sea turtles to environmental variation across species’ northern range.Proceedings of the Royal Society of London B 280: 20122397
 23. Katsiapi, M., Mazaris. A.D., Charalampous, E., Moustaka-Gouni, M. 2012. Watershed Watershed land use types as drivers of freshwater phytoplankton structure. Hydrobiologia 698: 121-131
 24. Votsi, N., Mazaris. A.D., Kallimanis, A.S., Zomeni, M., Vogiatzakis, I.N., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2012. Road effects on habitat richness of the Greek Natura 2000 network. Nature Conservation, 1: 53–71
 25. Votsi, N-E.P., Mazaris, A.D., Drakou, E.G., Kallimanis, A.S., Pantis, J.D. 2012. Distance-based assessment of open country Quiet Areas in Greece. Landscape and Urban Planning, 104: 279-288.
 26. Kallimanis, A.S., Mazaris, A.D., Tsakanikas, D., Dimopoulos, P., Pantis, J.D., Sgardelis, S.P. 2012. Efficient biodiversity monitoring: which taxonomic level to study? Ecological Indicators, 15: 100-104.
 27. Papanikolaou, A.D., Fyllas, N.M., Mazaris A.D., Dimitrakopoulos, P.G., Kallimanis, A.S., Pantis, J.D. 2011. Grazing effects on plant functional group diversity in Mediterranean shrublands. Biodiversity and Conservation 20: 2831-2843.
 28. Drakou, E.G., Kallimanis, A.S., Mazaris, A.D., Apostolopoulou, E., Pantis, J.D. 2011. Habitat type richness associations with environmental variables: a case study in the Greek Natura 2000 aquatic ecosystems. Biodiversity and Conservation 20: 929–943.
 29. Casale, P., Mazaris, A.D., Freggi, D. 2011. Estimation of age at maturity of loggerhead sea turtles Caretta caretta in the Mediterranean using length frequency data. Endangered Species Research 13: 123-129.
 30. Mazaris, A. D., Kallimanis, A. S., Tzanopoulos, J., Sgardelis, S. P., Pantis, J. D. 2010. Can we predict the number of plant species from the richness of a few common genera, families or orders? Journal of Applied Ecology 47: 662-670.
 31. Mazaris, A.D., Moustaka-Gouni, M., Michaloudi, E., Bobori, D.C. 2010. Biogeographical patterns of freshwater micro- and macroorganisms: a comparison between phytoplankton, zooplankton and fish in the eastern Mediterranean. Journal of Biogeography 37: 1341-1351.
 32. Mazaris, A.D.,Kallimanis, A.S., Tzanopoulos, J., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2009. Sea surface temperature variations in core foraging grounds drive nesting trends and phenology of loggerhead turtles in the Mediterranean Sea. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 379: 23-27.
 33. Mazaris, Α.D., Kallimanis, Α.S., Papdimitriou, K., Hatsigianidis, G., Pantis, J.D. 2009. Spatiotemporal analysis of an acoustic environment: interactions between landscape features and sounds. Landscape Ecology, 24: 817-831.
 34. Papadimitriou, K., Mazaris, A.D.,Kallimanis, A.S., Pantis, J.D., 2009. Cartographic Representation of the Sonic Environment. The cartographic Journal, 46: 126-135.
 35. Casale, P., Mazaris, A.D., Freggi, D., Vallini, C., Argano, R. 2009. Growth rates and age at adult size of loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in the Mediterranean Sea, estimated through capture-mark-recapture records. Scientia Marina 73, 589-595.
 36. Mazaris, A.D., Kramer-SchadtS., JohstK., Tzanopoulos, J., Matsinos, Y.G.,Pants, J.D. 2009. Assessing the relative importance of conservation measures applied on sea turtles: comparison of measures focusing on nesting success and hatching recruitment success. Amphibia-Reptilia 30: 221-231.
 37. Mazaris, A.D., Matsinos, Y.G., Pantis, J.D. 2009. Evaluating the impacts of coastal squeeze on sea turtle nesting.Ocean and Coastal Management 52: 139–145.
 38. Drakou, E.G., Bobori, D.S., Kallimanis, A.S., Mazaris, A.D., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2009. Freshwater fish community structured more by dispersal limitation than by environmental heterogeneity. Ecology of Freshwater Fish, 18: 369-379.
 39. Kalpakis, S., Mazaris, A.D., Mamakis, Y., and Poulopoulos, Y. 2009. A retrospective study of mortality and morbidity factors for Common Buzzards Buteo buteoand Long-legged Buzzards Buteo rufinus in Greece: 1996-2005. Bird Conservation International, 19:15-21.
 40. Mazaris, A.D.,Kallimanis, A.S., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2008. Do long-term changes in sea surface temperature at the breeding areas affect the breeding dates and reproduction performance of Mediterranean loggerhead turtles? Implications for climate change. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology367, 219–226
 41. Mazaris, A.D., Matsinos, Y.G., and Pantis, J.D. 2008. Evaluating the effect of varying clutch frequency in nesting trend estimation of sea turtles. Amphibia Reptilia 29, 361-369
 42. Mazaris, A.D., Mamakis, Y., Kalpakis, S., Poulopoulos, Y., Matsinos, G.Y., 2008. Evaluating potential threats to birds in Greece: an analysis of a 10-year data set from a rehabilitation centre. ORYX 42, 408-414
 43. KallimanisA.S., Tsiafouli, M.A., PantisJ.D., Mazaris A.D., Matsinos, Y., Sgardelis, P.S. 2008. Arable land and habitat diversity in Natura 2000 sites in Greece.Journal of Biological Research 9, 55-66
 44. Mazaris, A.D., Tzanopoulos, J., Kallimanis, A.S., Matsinos, Y.G., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2008. The contribution of common and rare species to plant species richness patterns: the effect of habitat type and size of sampling unit. Biodiversity and Conservation 17, 3567–3577
 45. Kallimanis, A.S., Mazaris, A.D., Tzanopoulos, J., Halley, J.M., Pantis, J.D., Sgardelis, S.P. 2008. How does habitat diversity affect the species-area relationship?Global Ecology and Biogeography 17, 532–538
 46. Mazaris, A.D., Kallimanis, A.S., Sgardelis, S.P., Pantis, J.D. 2008. Does higher taxon diversity reflect richness of conservation interest species? The case for birds, mammals, amphibians, and reptiles in Greek protected areas. Ecological Indicators 8, 664-671.
 47. Matsinos, Y.G., Mazaris, A.D., Papadimitrious, K., Maioglou, D., Mniestris, A., Pantis, J.D. 2008. Spatio-temporal variability in human and natural sounds in a rural landscape. Landscape Ecology 23, 945–959
 48. Casale, P., Mazaris, A.D., Freggi, D., Basso, R., Argano, R. 2007. Survival probabilities of loggerhead sea turtles (Caretta caretta) estimated from capture-mark-recapture data in the Mediterranean Sea. Scientia Marina 71, 365 - 372.
 49. Mazaris, A.D., Matsinos, Y.G., Margaritoulis, D. 2006. Nest site selection of loggerhead sea turtles: The case of the island of Zakynthos, W Greece. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 336, 157 - 162.
 50. Kornaraki, E., Matossian, D., Mazaris, D.A., Margaritoulis, D., andMatsinos, G.Y. 2006. Effectiveness of different conservation measures for loggerhead sea turtle (Caretta caretta) nests at Zakynthos Island, Greece. Biological Conservation 130, 324 - 330.
 51. Mazaris, A.D., Breckling B., and Matsinos, Y.G., 2006. An Individual-based model of a sea turtle population to analyze effects of age dependent mortality.Ecological Modelling 198, 174-182.
 52. MazarisA.D., and Matsinos, Y.G., 2006. An individual based model of sea turtles: investigating the effect of temporal variability on population dynamics.Ecological Modelling 194, 114 - 124.
 53. MazarisA.D., Fiksen, Ø., Matsinos Y.G., 2005. Using an individual based model for assessment of sea turtle population viability. Population Ecology 47, 179 - 191.
 54. Mazaris, A.D., Kornaraki, L., Matsinos, Y.G., Margaritoulis, D. 2004. Modelling the effect of sea surface temperature on sea turtle nesting activities by investigating seasonal trends. Natural Resource Modeling 17, 445 - 465.

 

Board Member

Scientific Expert for Biodiversity Conservation for the Greek Government during the Greek Presidency of the Council of the European Union. 2014.

Member of Editorial Board of the Journal of Biological Research- Thessaloniki (ISSN: 1790-045X). 2011-

Scientific Expert and Acting Member of the Board of Prespa National Park, a position that was appointed by the Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change. 2010-

Member of the Board of the Hellenic Ecological Society. 2010-2014.

Scientific Committee: “Research Excellence Strategic Framework” . Aristotle University of Thessaloniki. 2012.

Member of a Scientific Expert Committee of External Advisors, was invited by the General Secretariat for Macedonia-Thrace of the Greek Ministry of Development, Competitiveness and Shipping. 2011. 

 

 

Research Collaboration with Governmental and Non Governmental Organizations

2008-2012. Kallisto- Environmental Organization for Wildlife and Nature – Responsibility: application of ecological models and development of habitat suitability models for Brown Bear (Ursus arctos), evaluating the impacts of a road network to species persistence and habitat use. 

2009-2010. WWF-Greece – Responsibility: Statistical analysis of data on nesting activities of loggerhead sea turtles collected over a ten year period. 

2007-2008. Hellenic Wildlife Hospital - Responsibility: Evaluating potential threats to birds in Greece, statistical analysis of time series data.

2006.         Pelagos – The Cetacean Research Institute – Responsibility: modeling population dynamics of Sperm Wales in the eastern Mediterranean, information used for IUCN conservation status update (The World Conservation Union held at Ministry of State in Monaco, 5-7 March 2006).

2002-2005. The Sea Turtle Protection Society of Greece (ARCHELON) – Responsibility: monitoring and analysis of sea turtle nesting activities.

2002-2003. National Marine Park of Zakynthos (under the contract of Greek Ministry of Agriculture) - Responsibility: evaluating the efficiency of different conservation measures for loggerhead sea turtles.

 

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.