Τι νέο υπάρχει?       English version

Ζαχαρίας Σκούρας

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Πτυχίο : Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (1977)

Διδακτορική Διατριβή : Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (1984)

Ξένες γλώσσες : Πολύ καλή γνώση αγγλικής

Υποτροφίες : Alexander von Humboldt (AvH),

European Molecular Biology Organization (EMBO)

Μετεκπαιδεύσεις : Max Planck Institute (Munich & Tubingen, Γερμανία)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1981 – 1984 : Επιστημονικός Συνεργάτης

1985 – 1988 : Λέκτορας

1988 – 1992 : Επίκουρος Καθηγητής

1992 – 1998 : Αναπληρωτής Καθηγητής

1998 – σήμερα : Καθηγητής Γενετικής (ΑΠΘ)

Επισκέπτης Καθηγητής

Genzentrum (Munich, Γερμανία), Ludwig Maximilians Universitat (LMU - Munich, Γερμανία), University of Umea (Umea, Σουηδία) (για διάφορα χρονικά διαστήματα)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πανεπιστημιακά Όργανα

 • Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ (2003-05 & 2005-07)
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ως Πρόεδρος Τμήματος, 2003-07)
 • Μέλος του 7μελούς της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ (2007-10)
 • Δ/ντής του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ (1995-96, 2000-01 & 2013-14)
 • Δ/ντής του Εργαστηρίου Γ. Βιολογίας, Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ (2007 - σήμερα)
 • Γραμματέας του ΔΣ του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙ.Κ.Α.Μ) του ΑΠΘ (2011 - σήμερα).
 • Μέλος της Επιτροπής Δια Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ (2011 - σήμερα).
 • Μέλος της ΓΣ του Τμήματος Βιολογίας για πολλά χρόνια.
 • Μέλος της ΓΣ (στα πρώτα χρόνια της ίδρυσής των) των Τμημάτων: Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Παν/μιο Θεσσαλίας), Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας (Παν/μιο Θράκης), Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Παν/μιο Ιωαννίνων).
 • Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ (2008-10) – Έκδοση «Κώδικας Δεοντολογίας στην Έρευνα»
 • Προεδρεύων και μέλος διάφορων επιτροπών του Τμήματος, της Κοσμητείας και του ΑΠΘ

Επιστημονικοί, Πολιτισμικοί, Επαγγελματικοί Φορείς

 • Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) (1999-01 & 2001-03)
 • Πρόεδρος Παραρτήματος Β. Ελλάδος ΠΕΒ (1986-87)
 • Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας «ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ» (2010-12)
 • Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΝΟΗΣΙΣ (2010 - σήμερα)

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προπτυχιακή Εκπαίδευση – Διδασκαλία

 • Πρόεδρος - Μέλος επιτροπών Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ.
 • Οργάνωση και διδασκαλία Μαθημάτων, Εργαστηρίων, Φροντιστηρίων του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, σε διάφορα έτη σπουδών (Φιλοσοφία και Σύγχρονες Τάσεις της Βιολογίας, Γενετική, Γενετική Μηχανική, Ειδικά Θέματα Γενετικής, κ.ά.).
 • Σύμβουλος Σπουδών Τμήματος Βιολογίας (για αρκετά χρόνια)
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα Tempus - Erasmus
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής σε Πρόγραμμα Tempus (1995/98 για την εκπαιδευτική αναβάθμιση του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου των Τιράνων)

Επίβλεψη Πρακτικών Ασκήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Επίβλεψη 14 Πρακτικών Ασκήσεων

Επίβλεψη Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Επίβλεψη ή Συνεπίβλεψη 53 Διπλωματικών Εργασιών

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση – Διδασκαλία

(Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – ΠΜΣ)

 • ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γενετική & Βιοτεχνολογία (Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, συντονιστής - διδάσκων)
 • Διατμηματικό - ΠΜΣ Νανοτεχνολογίες & Νανοεπιστήμες (Ν & Ν) (Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ – για αρκετά χρόνια συντονιστής - διδάσκων)
 • ΔΠΜΣ Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής (Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ – Μέλος ΓΣ)
 • ΠΜΣ Επιστήμη του Διαδικτύου (Τμήμα Μαθηματικών, συντονιστής – διδάσκων)
 • Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και Βιοηθική διάσταση (ΔΠΜΣ, ΑΠΘ - διδάσκων)

Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI)

Επίβλεψη ή/και συνεπίβλεψη 17 Διπλωματικών Εργασιών

Διδακτορικές Διατριβές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV)

Επίβλεψη

Επίβλεψη 11 Διδακτορικών Διατριβών

Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 25 Διδακτορικών Διατριβών

Εξεταστικές Επιτροπές

Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής 69 Διδακτορικών Διατριβών από διάφορα Παν/μια της χώρας (Θεσ/νίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Κρήτη, Αθήνα, Λάρισσα)

Οργάνωση Σεμιναρίων και Συμμετοχή σε Μαθήματα - Εργαστήρια

Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΠΕΚ, EΛΚΕΠΑ, Ενώσεις Επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων, Ομάδες Πολιτών, κ.ά.

Μέλος Επιτροπών Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών

ΔΙΚΑΤΣΑ (νυν ΔΟΑΤΑΠ), ΚΥΣΑΤΣ (Κύπρος)

Αξιολογητής, Θεματοθέτης, Βαθμολογητής Ίδρυματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Εκδόσεις Βιβλίων – Διδακτικών Βοηθημάτων – CD-Rom (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

 • Συγγραφή 3 Βιβλίων
 • Συγγραφή 7 Διδακτικών Βοηθημάτων
 • Συγγραφή και Έκδοση 1 CD-Rom
 • Συγγραφή 3 Κεφαλαίων σε αντίστοιχα Βιβλία.
 • Επιμέλεια Μετάφρασης 2 και 1 Κεφαλαίων σε αντίστοιχα 2 Διδακτικά Βιβλία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επικοινωνία με το κοινό για την καινοτομία, τα επιτεύγματα, τις τάσεις και τις απόψεις σχετικά με τη Γενετική, τη Βιοτεχνολογία, τη Γενετική Μηχανική, τη Μοριακή Βιολογία, τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, το Περιβάλλον, την Οικολογία, την Εξέλιξη, τη Φιλοσοφία της Επιστήμης, τη Βιοηθική, τη Βιοπληροφορική, με:

 • Συμμετοχή σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με συνεντεύξεις και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας
 • Ομιλίες, μετά από πρόσκληση, σε Συνέδρια, Ημερίδες, Workshops σε διάφορους φορείς: Κοινωνικούς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σύλλογοι, Ομάδες Πολιτών, ΜΗΚΥΟ, κ.ά.), Εκπαιδευτικούς (Σχολεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ανώτερες Σχολές Αξιωματικών Σωμάτων & Δικαστών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κ.ά) και Επαγγελματικούς – Επιστημονικούς (Σύλλογοι Βιολόγων, Φυσικών, Φαρμακοποιών, κ.ά.)
 • Συμμετοχή σε κύκλο συζητήσεων, ημερίδων, διαλέξεων με θέμα «Ο Κόσμος στην Επιστήμη και τη Θρησκεία»
 • Άρθρα και συνεντεύξεις στον Ημερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικό Τύπο (πάνω από 30 δημοσιεύματα)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Γενετική, Μοριακή Βιολογία, Βιοπληροφορική, Συστημική Βιολογία, Φαρμακογενετική, Εκπαίδευση, Διοίκηση, Φιλοσοφία
 • Εξατομικευμένη Υγεία και Φροντίδα (Personalizing Health and Care)
 • Μικροοργανισμοί: Υγεία και Περιβάλλον
 • Καθορισμός Γενοτύπου Οργανισμών (Barcoding)
 • Δομή, ρύθμιση, λειτουργία και εξέλιξη γονιδίων και γονιδιωμάτων
 • Ομικές τεχνολογίες: Γονιδιωματική, Πρωτεομική, Μεταβολομική (μικροσυστοιχίες – microchips: σχεδιασμός, κατασκευή, υβριδισμοί, αναλύσεις)
 • Διερεύνηση των σχέσων-αλληλεπιδράσεων του γενοτύπου, του περιβάλλοντος και του φαινοτύπου:

Αλληλεπιδράσεις του Γενοτύπου (δομή, πληροφορία, του γενετικού υλικού κάθε οργανισμού), του Περιβάλλοντος (μέσα στο οποίο υπάρχει, αλλάζει και λειτουργεί το γενετικό υλικό) και του Φαινοτύπου (την εκδήλωση του γενοτύπου μέσα στο μικρο- και μακρο-περιβάλλον)

 • Δίκτυα: Κατασκευή και λειτουργία γενετικών και φαινοτυπικών δικτύων

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

Canadian Society of Genetics, Ελληνική Βιοφυσική και Βιοχημική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (EEBE), Ελληνική Γυναικολογική Εταιρεία 'Έρευνας και Θεραπείας του Καρκίνου, Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, International Society of Molecular Evolution, Ένωση Ελλήνων Οικολόγων, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, Μικροβιόκοσμος Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής,

Μέλος Δικτύων του ΑΠΘ

Βιώσιμη Ανάπτυξη - BiogenGr (Γονιδιωματική Βιοποικιλότητα και Βιοτεχνολογία - Υπεύθυνος ομάδας «Ταυτοποίηση γενετικού υλικού»).

Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών και Βιβλίων

Bios, Journal of Biological Research – Thessaloniki, Molecular Biology & Evolution, FEBS Letters, Comparative Biochemistry & Physiology (C), Molecular Biology Reports, PloS Computational Biology, PloS ONE

Κριτής Ερευνητικών Προτάσεων

ΠΕΝΕΔ, ΕΠΕΤ ΙΙ, American & Israeli Research Foundation, Πυθαγόρας, ΙΚΥ, Επιτροπές Ερευνών: ΑΠΘ - Παν/μίου Ιωαννίνων - Παν/μίου Πατρών, Πανεπιστημίου Κύπρου

Οργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

 • Μοριακή Βιολογία-Κυτταρογενετική στην Υγεία. Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου 2000.
 • Η Μοριακή Πληροφορία και η Αξιοποίησή της. Αθήνα, 5-6 Οκτωβρίου 2001.
 • Η Σύγχρονη Βιολογία και το Περιβάλλον. Αθήνα, 19 - 21 Απριλίου 2002.
 • Τα 30 χρόνια του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2003.
 • Περιβάλλον και Υγεία, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2008.

Μέλος Οργανωτικής–Επιστημονικής Επιτροπής, Προεδρεύων Συνεδριών

 • Βιοεπιστημών (Γενετικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Εξέλιξης, Ζωολογίας)
 • Υγείας (Διαβήτης, Καρκίνοι, Νευρολογία, Γενετικές Ασθένειες, κ.ά)
 • Περιβάλλοντος - Οικολογίας (Κλιματικές αλλαγές, Υδάτινο, Χερσαίο, κ.ά)
 • Βιοηθικής (Νομικοί, Λειτουργοί Υγείας, κ.ά.)
 • Μικροβιόκοσμος, Θεσ/νίκη, Δεκέμβριος 2011.
 • 3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας. Περιφεριακή Δ/νση Α’Βαθμιας και Β’Βαθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ. Θεσ/νίκη 4-5 Μαϊου 2011.
 • 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας. Περιφεριακή Δ/νση Α’Βαθμιας και Β’Βαθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ. Θεσ/νίκη 8-9 Μαϊου 2012.
 • Το Πρόβλημα του Χρόνου στον Αριστοτέλη. 5o Διεθνές Συμπόσιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Νάουσα-Μιεζα, 12-15 Μαϊου 2012.
 • Ημερίδα «Ηράκλειτος ΙΙ – Κεντρικές δράσεις για Διδακτορική έρευνα». Θεσ/νίκη – ΕΕ ΑΠΘ. 10 Δεκεμβρίου 2012.
 • Διατμηματικό Συνέδριο "Στοχασμός του Θανάτου: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Αφιέρωμα στη μνήμη του Λέκτορα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Επαμεινώνδα Βαμπούλη". Θεσ/νικη 12-14 Δεκεμβρίου 2012.
 • 5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας. Περιφεριακή Δ/νση Α’Βαθμιας και Β’Βαθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ. Θεσ/νίκη

Προσκεκλημένος Ομιλητής

Σε Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Επιστημονικές Εταιρείες (εθνικών και αλλοδαπής) για την ανάπτυξη και τη συζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Ερευνητικές επιχορηγήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

Δέκα τρεις επιχορηγήσεις από εθνικά και διεθνή Ιδρύματα

Δημοσιεύσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII)

Επιστημονικά Περιοδικά (Science Citation Index- SCI & Κριτές)

Εξήντα οκτώ (68) εργασίες (δημοσιεύθηκαν 62, στάληκε για δημοσίευση 1 και είναι υπό συγγραφή 5)

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Ανακοινώθηκαν και δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 90 ανακοινώσεις σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πρακτικές Ασκήσεις

 1. Βαρθολομαίου Ευαγγελία
 2. Κωνσταντινίδου Αναστασία
 3. Σαρτσίδης Αναστάσιος
 4. Μαμαλάκη Χριστίνα
 5. Μανώλη Μαρία
 6. Μελισσόβας Ιωάννης
 7. Δαρμάνη Ελεάννα
 8. Πασχαλίδου Αναστασία
 9. Πελτέκη Ναταλία
 10. Δάσιου Βασιλική
 11. Γκμπάντι Εμμανουέλλα
 12. Τάτση Πετρούλα
 13. Διαμαντοπούλου Ελβίρα
 14. Αλεξία Τουφεξή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 1. Κυρπίδης Νικόλαος (1988) Μελέτη των πολυταινικών χρωμοσωμάτων των σιαλογόνων αδένων της Drosophila serrata. (Συνεπίβλεψη με την Καθ. Π Μαυραγάνη-Τσιπίδου).
 2. Βασιλοπούλου Λ (1989) Μελέτη των επιδράσεων των αιθέριων ελαίων των φυτών Origanum dictamnus, Origanum vulgare ssp. hirtum, Origanum majorana, Satureja thymbra, Coridothymus capitatus στην Drosophila auraria. (Συνεπίβλεψη με την Καθ. Π Μαυραγάνη-Τσιπίδου).
 3. Κωνσταντοπούλου Ειρήνη (1989) Μελέτη των επιδράσεων των αιθέριων ελαίων των φυτών Salvia fruticosa, Lavandula stoechas, Lavandula angustifolia, Mentha spicata, Mentha pulegium, Rosmarinus officialis στην Drosophila auraria. (Συνεπίβλεψη με την Καθ. Π Μαυραγάνη-Τσιπίδου).
 4. Μηλιώνη Δήμητρα (1989) Εντοπισμός των θέσεων των γονιδίων της ακτίνης στο γονιδίωμα της Drosophila auraria.
 5. Ρούσσης Ανδρέας (1989) Εντοπισμός αλληλουχιών DNA στα χρωμοσώματα της Drosophila auraria: Τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA.
 6. Λαυρεντιάδου Σοφία (1992) Μελέτη των χρωμοσωματικών αναδιατάξεων στο είδος Drosophila quadraria. (Συνεπίβλεψη με την Καθ. Π Μαυραγάνη-Τσιπίδου).
 7. Πίσσιος Παύλος (1992) Μελέτη του μιτοχονδριακού DNA μερικών ειδών δροσόφιλας της υποομάδας montium.
 8. Χαραλαμπίδης Κοσμάς (1992) Μελέτη των χρωμοσωματικών αναδιατάξεων στο είδος Drosophila triauraria. (Συνεπίβλεψη με την Καθ. Π Μαυραγάνη-Τσιπίδου).
 9. Δροσοπούλου Ελένη (1993) Εντοπισμός των γονιδίων β1- β2- και β3- σωληνινών στο γονιδίωμα Drosophila serrata.
 10. Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (1994) Κατασκευή γονιδιωματικής βιβλιοθήκης του είδους Drosophila auraria.
 11. Νικολαϊδης Νικόλαος (1995) Μελέτη των φυλογενετικών σχέσεων των υποομάδων montium, melanogaster και obscura του γένους Drosophila με βάση την ανάλυση του μιτοχονδριακού DNA.
 12. Πανταζίδης Γεώργιος (1995) Επίδραση του CuSO4 στην επαγωγή γονιδίων stress στην Drosophila auraria. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Γιάγκου).
 13. Τσιαφούλη Μαρία (1996) Εντοπισμός των γονιδίων GDH, E74 και της οικογένειας των ακτινών στα πολυταινικά χρωμοσώματα έξι ειδών Drosophila της υποομάδας montium.
 14. Κουκάρας Κων/νος (1997) Μελέτη του θερμοεπαγόμενου γονιδίου hsp 70A σε φυσικό πληθυσμό νηματωδών.
 15. Τσαπόγας Παναγιώτης (1997) Ψυχρό πλήγμα και θερμοεπαγόμενα γονίδια στη Drosophila auraria. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Γιάγκου).
 16. Κουρτίδης Αντώνιος (1998) Συμβολή στη μελέτη του μιτοχονδριακού DNA των ισοπόδων: Ανάπτυξη μεθοδολογίας απομόνωσης του μιτοχονδριακού DNA από το είδος Sphaeroma serratum. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Χ Χιντήρογλου).
 17. Αθανασιάδου Ροδονίκη (2001) Ανίχνευση γονιδιακών τόπων στο γονιδίωμα του μυδιού (Mytilus galloprovincialis).
 18. Μπουσιάκη Ελένη (2002) Ανίχνευση θερμοεπαγόμενων γονιδίων των οικογενειών HSP70 και HSP90 στο γονιδίωμα του διθύρου Mytilus galloprovincialis.
 19. Παπαδάκη Ολυμπία (2002) Ανίχνευση θερμοεπαγόμενων γονιδίων των οικογενειών Hsp70 και Hsp90 στο γονιδίωμα του μυδιού Mytilus galloprovincialis.
 20. Αλεξανδρή Πανωραία (2003) Αξιολόγηση της καλλιεργούμενης ποικιλίας αραβόσιτου ZPL-154 (Zea mays L. c.v. ZPL-154) με τη μέθοδο του φθορισμού της χλωροφύλλης και μοριακών δεικτών ως προς την ανθεκτικότητα στην ξηρασία. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Μουστάκα).
 21. Οικονομίκος Νικόλαος (2003) Αξιολόγηση της καλλιεργούμενης ποικιλίας αραβόσιτου B-315 (Zea mays L. cv. B-315) μέθοδο του φθορισμού της χλωροφύλλης και μοριακών δεικτών ως προς την ανθεκτικότητα στην ξηρασία. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Μουστάκα).
 22. Παλαιολόγου Δανάη (2003) Γενετική ανάλυση της θαλάσσιας Caretta caretta σε αναπαραγωγικό πληθυσμό της Ζακύνθου με μελέτη του μιτοχονδριακού DNA. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Ι Παντή).
 23. Τασούλας Βασίλειος (2003) Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες προσεγγίσεις σε αντιλήψεις για τη ζωή.
 24. Τσέργα Α (2003) Χαρτογράφηση βακτηριοφαγικών κλώνων του μυδιού Mytilus galloprovincialis.
 25. Χιώτογλου Ιωάννα (2003) Χαρτογράφηση βακτηριοφαγικών κλώνων του μυδιού Mytilus galloprovincialis.
 26. Αγριανίδης Α (2004) Μελέτη δημογραφικών παραμέτρων του εντόμου Bactrocera oleae. (Συνεπίβλεψη με την Καθ. Π Μαυραγάνη –Τσιπίδου).
 27. Μόσιαλου Ιωάννα (2004) Ταυτοποίηση της καθαρής σειράς αραβοσίτου Β-315 με τη χρήση μοριακών δεικτών SSR. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Μουστάκα).
 28. Νικήτα Βενετία (2004) Χαρτογράφηση θερμοεπαγόμενων γονίδιων στο γονιδίωμα του δάκου (Bactrocera oleae).
 29. Σαχινίδης Α (2004) Εφαρμογή μικροδορυφορικών δεικτών σε πληθυσμούς του είδους Mytilus galloprovinciallis στο Θερμαϊκό κόλπο.
 30. Φωτάκη Ε (2004) Ταυτοποίηση της καλλιεργούμενης ποικιλίας αραβοσίτου ZPL-154 (Zea mays L. ZPL-154) με χρήση μοριακών δεικτών SSR. (Συνεπίβλεψη με τον Αν. Καθ. Μ Μουστάκα).
 31. Σπερδούλη Ηλέκτρα (2005) Προσδιορισμός της μετατοπίσης 1B/1R σε ουγγρικές ποικιλίες σίτου με τη χρήση μοριακών δεικτών. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Μουστάκα)
 32. Χοροζοπούλου Λουλουδιά (2005) Εφαρμογή μικροδορυφορικών δεικτών σε πληθυσμούς του είδους Mytilus galloprovinciallis στο Θερμαϊκό κόλπο.
 33. Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος (2006) Διερεύνηση του πολυμορφισμού σε ελληνικό πληθυσμό της καφέ αρκούδας (Ursus arctos).
 34. Κεμεντσιετζίδου Σοφία (2006) Μελέτη της αναλογίας φύλου σε Ελληνικό πληθυσμό της καφέ αρκούδας (Ursus arctos) με χρήση μοριακών τεχνικών.
 35. Τσεκούρα Χριστίνα (2006) Ενίσχυση και βιοπληροφορική ανάλυση τμήματος του γονιδίου του πυρηνικού υποδοχέα HNF-4 του Mytilus galloprovincialis. (Συνεπίβλεψη με την Καθ. Μ Χατζοπούλου-Κλαδαρά).
 36. Πηλίδου Α (2006) Εφαρμογή δορυφορικών δεικτών σε πληθυσμούς του είδους Mytilus galloprovinciallis στο Θερμαϊκό κόλπο.
 37. Βαρθολομαίου Ευαγγελία (2007) Απομόνωση και ανάλυση τμήματος του γονιδίου hsp83 του είδους Bactrocera oleae.
 38. Πανωλή Μαρία (2007) Διερεύνηση της συσχέτισης του πολυμορφισμού Fok I του υποδοχέα της βιταμίνης D, με τον αυτοάνοσο υποθυρεοειδισμό (Hashimoto).
 39. Σαρτσίδης Αναστάσιος (2007) Ανίχνευση και ταυτοποίηση τοξικών κυανοβακτηρίων στη λίμνη της Καστοριάς με μοριακές μεθόδους.
 40. Ζιούτα Αργυρώ (2007) Βιοχημικός και Μοριακός χαρακτηρισμός βακτηρίου ικανού να ανάγει το Cr(VI) σε Cr(III). (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Γιάγκου).
 41. Ιωάννου Νικόλαος (2008) Διερεύνηση της συσχέτισης πολυμορφισμών του γονιδίου της θυρεοσφαιρίνης με τον αυτοάνοσο υποθυρεοειδισμό Hasimoto.
 42. Κοτταρά Αναστασία (2009) Πιθανοί μηχανισμοί με τους οποίους το βακτηριακό στέλεχος Σ3/Κανάγει το Cr(VI) σε Cr(III). (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Γιάγκου).
 43. Πράττης Ιωάννης (2010) Διερεύνηση συσχέτισης γενετικών πολυμορφισμών με τον καρκίνο του προστάτη στον ελληνικό πληθυσμό. (Συνεπίβλεψη με την Επικ. Καθ. Ε Δροσοπούλου).
 44. Σάκουλα Δήμητρα (2011) Απομόνωση και χαρακτηρισμός γονιδίων βακτηρίου που σχετίζονται με την ομοιόσταση στο χρώμιο. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Γιάγκου).
 45. Μακρή Σωτηρία (2010) Διερεύνηση της συσχέτισης ενός απλού νουκλεοτιδικού πολυμορφισμού με την εμφάνιση καρκίνου του προστάτη στον ελληνικό πληθυσμό. (Συνεπίβλεψη με την Επικ. Καθ. Ε Δροσοπούλου).
 46. Μηλιαρά Ξένη (2010) Διερεύνηση της συσχέτισης πολυμορφισμών στα γονίδια της θυρεοσφαιρίνης και του υποδοχέα της βιταμίνης D με τον αυτόνοσο υποθυρεοειδισμό Hashimoto.
 47. Κερσελίδου Δέσποινα (2012) Μελέτη των θερμοεπαγόμενων γονιδίων της οικογένειας HSP90 στο μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovincialis.
 48. Κουτσίδου Μαρίνα (2012) Μελέτη της οικογένειας p53 στο μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovincialis. (Συνεπίβλεψη με την Επικ. Καθ. Ε Δροσοπούλου).
 49. Τίκα Ελισάβετ (2012) Διερεύνηση της ικανότητας του βακτηριακού στελέχους S3/K να ανάγει το Cr(VI) παρουσία κυτταρινης και λιγνίνης. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Γιάγκου).
 50. Λίτσιος Αθανάσιος (2013) Η τοπολογία της ασθένειας στο ανθρώπινο γονιδίωμα.
 51. Μαυρογιάννης Διαμαντής (2013) Δίκτυο σύνδεσης γονιδίων με ασθένειες.
 52. Κωνσταντινίδης Δημήτριος (2013) Απομόνωση και χαρακτηρισμός μικροοργανισμών από πόσιμο νερο ιακανών να ανάγουν το Cr(VI) (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Γιάγκου).
 53. Μερτζανίδου Μαρία (2014) Απομόνωση και χαρακτηρισμός βακτηρίων που σχετίζονται με την ομοιόσταση στο χρώμιο. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Γιάγκου).

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 1. Χατζή Βασιλική [2002] Μοριακές μελέτες στο είδος Mytilus galloprovincialis.
 2. Ράλλη Π [2002] Ανάπτυξη και αξιοποίηση μοριακών δεικτών στη βελτίωση φυτών. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Γ Σκαράκη).
 3. Παντζαρτζή Χρύσα [2003] Απομόνωση και βιοπληροφορική ανάλυση γονιδιωματικών αλληλουχιών από το είδος Mytilus galloprovincialis.
 4. Βήττας Σπυρίδων [2004] Γενετική ταυτοποίηση στην καφέ αρκούδα (Ursus arctos).
 5. Οικονομίκος Νικόλαος [2005] Γενετική και μοριακή μελέτη στην καφέ αρκούδα Ursus arctos
 6. Χαραλαμπίδου Β [2006] Ανάλυση ακολουθιών γονιδίων του Mytilus galloprovincialis.
 7. Παρθενίου Β [2008] Μελέτη χρωμοσωματικών ανωμαλιών με κυτταρογενετικές και μοριακές τεχνικές. (Συνεπίβλεψη με την Επικ. Καθ. Ε Δροσοπούλου).
 8. Παπουλίδης Ιωάννης [2008] Η περιοχή ελέγχου του μιτοχονδριακού DNA των Siluriformes. Μοριακή και φυλογενετική ανάλυση.
 9. Βαρθολομαίου Ευαγγελία [2009] Καρκίνος του προστάτη: αξιολόγηση του ρόλου γενετικών πολυμορφισμών στον ελληνικό πληθυσμό.
 10. Σαρτσίδης Αναστάσιος [2009] Προσδιορισμός μικροβιακής ποικιλότητας στη λίμνη της Καστοριάς. (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Κ Μπούρτζη).
 11. Μπαλλά Δήμητρα [2011] Οι βιολογικές απόψεις του Αριστοτέλη και ο Δαρβίνος (Επιβλέπουσα Καθ. Δ Σδενδόνη-Μέντζου, συνεπ. Καθ Β Κάλφας)
 12. Σάκουλα Δήμητρα [2013] Ακινητοποίηση του βακτηριακού στελέχους S3/K σε φυσικά υλικά και νανοϋλικά με στόχο την αναγωγή ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων Cr(VI) - Απομόνωση καιχαρακτηρισμός βακτηρίου από υπερ-παραμαγνητικά νανοσωματίδια τριοξειδίου του σιδήρου ικανού να ανάγει το Cr(VI) (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Γιάγκου).
 13. Τίκα Ελισάβετ [2013] Διερεύνηση της ικανότητας του βακτηριακού στελέχους S3K να ανάγει το Cr(VI) παρουσία κυτταρίνης και λιγνίνης (Συνεπίβλεψη με τον Καθ. Μ Γιάγκου).
 14. Λουκάς Αλέξιος [2013] In silico εντοπισμός microRNAs σε ιντρόνια γονιδίων που σχετίζονται με ασθένειες του ανθρώπινου νευρικού συστήματος.
 15. Πασζαλίδου Αναστασία [2013] Διερεύνηση της μικροβιακής ποικιλότητας του εδάφους σε εκτάσεις εξόρυξης λιγνίτη (Συνεπίβλεψη με την Επικ. Καθ. Ε Δροσοπούλου).
 16. Αραμπατζή Αντωνία [2014] Διερεύνηση πιθανών λειτουργικών αλληλεπιδρά-σεων των γονιδίων πρωτεϊνών του θέρμικού πλήγματος και του παράγοντα p53 στο μεσογειακό μύδι, Mytilus galloprovincialis.
 17. Παπαδοπούλου Βασιλική [2014] Διερεύνηση της έκφρασης πρωτεϊνών θερμικού πλήγματος και p53 σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις στο μεσογειακό μύδι, Mytilus galloprovincialis.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Διδακτορικές Διατριβές

Επίβλεψη

 1. Κωνσταντοπούλου Ειρήνη (1997) Γενετική και μοριακή μελέτη θερμοεπαγόμενων γονιδίων του δίπτερου Drosophila auraria.
 2. Δροσοπούλου Ελένη (1999) Μελέτη των γονιδίων α και β-σωληνινών σε αρκετά είδη της υποομάδας montium της Drosophila.
 3. Νικολαϊδης Νικόλαος (2002) Θερμοεπαγόμενα γονίδια της οικογένειας HSP70 σε νηματώδεις του εδάφους.
 4. Κουρτίδης Αντώνης (2004) Απομόνωση, μοριακός χαρακτηρισμός και φυλογενετική ανάλυση γονιδίων της οικογένειας HSP70 από το είδος Mytilus galloprovincialis, Lamarck, 1819.
 5. Καραμανλίδης Αλέξανδρος (2008) Ανάπτυξη καινοτόνου μεθόδου μελέτης της καφέ αρκούδας (Ursus arctos) στην Ελλάδα.
 6. Παντζαρτζή Χρύσα (2009) Απομόνωση και ανάλυση γονιδίων της οικογένειας HSP90 στο είδος Mytilus galloprovincialis, Lamarck, 1819.
 7. Βήττας Σπυρίδων (2010) Γενετική, μοριακή και φυλογενετική μελέτη του μιτοχονδριακού DNA του Silurus glanis (Siluriformes, Siluridae).
 8. Δαγκλής Αντώνης (2010) Μελέτη του αντιγονικού υποδοχέα BCR στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.
 9. Δούκα Βασιλική (εκπονείται) Ανίχνευση ελάχιστης υπολειμματικής νόσου σε ασθενείς με κακοήθη λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα με τεχνικές ποσοτικής Real Time PCR.
 10. Ζώγας Νικόλαος (εκπονείται) Οι ανάλογοι των Toll υποδοχείς στην οξεία και χρόνια νόσο του μοσχεύματος κατά ξενιστή μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.
 11. Μπίλλης Κων/νος (εκπονείται) Έρευνα στη μεταγραφή των βακτηρίων με χρήση βάσεων δεδομένων από αλληλουχίες RNA.

Συμβουλευτική Επιτροπή

 1. Ηλιόπουλος Ιωάννης (1998) Μοριακή κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου της Drosophila melanogaster.
 2. Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (1999) Μελέτη της γενετικής δομής των δύο ειδών του γένους Silurus (Pisces, Siluridae) της Ελλάδας.
 3. Ζαμπετάκη Άννα (1999) Ανάλυση και Χαρτογράφηση διαφόρων γονιδίων στο Bactrocera oleae (Dacus oleae).
 4. Νικολάου Κων/να (2002) Μοριακή μελέτη του πρώιμου γονιδίου 1 (ΙΕ1) του ανθρώπινου ερπητοϊού 6 (human herpesvirus 6, HHV-6.
 5. Κώστα Άρτεμις (2002) Ιόμορφα σωματίδια στη Drosophila.
 6. Παπανικολάου Ελένη (2003) Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός των γονιδιακών προϊόντων του ανοικτού αναγνωστικού πλαισίου U86/87 του ανθρώπινου ερπητοϊού τύπου 6Α (Human herpesvirus 6A, HHV-6A).
 7. Δημοπούλου Αικατερίνη (2004) Μορφολογική, ιστοχημική και ανοσοκυτταροχημηκή μελέτη της επίδρασης θερμικού shock στη λεπτή δομή προνυμφικών σιαλογόνων αδένων της Drosophila auraria.
 8. Αβραμίδης Νικόλαος (2004) Επίδραση των ανοσοενισχυτικών στην παραγωγή κυτοκινών και στον ισότυπο των αντισωμάτων σε θυμοεξαρτώμενα και θυμοανεξάρτητα αντιγόνα.
 9. Μπαξεβάνης Αθανάσιος (2006) Μορφολογική και γενετική διαφοροποίηση πληθυσμών Artemia του παλαιού κόσμου.
 10. Τζήμας Χρίστος (2006) Μελέτη της μεταγωγής σήματος από τους υποδοχείς του TNF και χαρακτηρισμός της πρωτεΐνης USP31.
 11. Σχίζας Δημήτριος (2008) Δομή και λειτουργία οικολογικών συστημάτων: μία μεθοδολογική ανασυγκρότηση.
 12. Κουνατίδης Ηλίας (2009) Βιολογία και γενετική του δάκου της ελιάς με κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις.
 13. Κουρελής Ανδρέας (2009) Μοριακός και βιοχημικός χαρακτηρισμός ζυμών με πιθανές προβιοτικές ιδιότητες και προσδιορισμός της ανοσοτροποιητικής τους δράσης in vivo.
 14. Κοτζαμανίδης Χαράλαμπος (2010) Μοριακός και βιοχημικός χαρακτηρισμός βακτηριακών στελεχών εντερικής προέλευσης-προβιοτικές ιδιότητες και επίδρασή τους σε διάφορες ανοσοβιολογικές παραμέτρους σε ποντίκια.
 15. Μανιάτση Στεφανία (2011) Η παρθενογένεση στην Artemia: μοριακή προσέγγιση.
 16. Κάτανα Ελένη (2011) Μελέτη των γενετικών πολυμορφισμών του γονιδίου της αιμοξυγενάσης-1 (HO-1) και επίδρασή τους σε καταστάσεις οξειδωτικού στρες.
 17. Παπαδοπούλου Αναστασία (2011) Μεταδιαφοροποιητικές και ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες των μεσεγχυματικών κυττάρων του μυελού των οστών στην πειραματική αρθρίτιδα.
 18. Νταϊλιάνης Αθανάσιος (2011) Μικρο- και μακροταξινομική μελέτη των εμπορικών σπόγγων της Μεσογείου με κλασικές και μοριακές μεθόδους.
 19. Τέστα Θεοντολίντα (2012) Προσδιορισμός διαφόρων ανοσοβιολογικών παραμέτρων σε αρθριτικούς επίμυς – Κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία.
 20. Τσολάκη Ελευθερία (2014) Κυτταρική θεραπεία οξείας και χρόνιας ηπατικής βλάβης με χορήγηση κυττάρων μυελού των οστών ή με κινητοποιητές αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων.
 21. Αλιμπέρτη Σοφία (εκπονείται) Ο ρόλος των Συνοδών Πρωτεϊνών/Πρωτεϊνών Θερμικού Σοκ (HSPs) στην Κυτταρική Σηματοδότηση.
 22. Βασιλειάδου Κυριακή (εκπονείται) Προσδιορισμός διαφόρων ανοσοβιολογικών παραμέτρων σε φυσιολογικούς και αρθριτικούς αρουραίους με ή χωρίς αγωγή.
 23. Λάγκη Αναστασία (εκπονείται) Χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση καραβίδων εσωτερικών νερών της Βόρειας Ελλάδας.
 24. Μπαλλά Δήμητρα (εκπονείται) Οι έννοιες της μορφής και του είδους στην Αριστοτελική Βιολογία με αναφορά στη σύγχρονη συζήτηση για τα φυσικά είδη
 25. Ζήσης Αναστάσιος (εκπονείται) Η σύγχρονη βιολογία συστημάτων και οι αριστοτελικές της καταβολές

Εξεταστική Επιτροπή

 1. Γεωργίου-Νικολάου Ανδρούλα [1988] Χρωμοσωμικός πολυμορφισμός σε διπλοειδή είδη Triticeae (αegilops, agropyron, hordeum) του ελλαδικού χώρου με την τεχνική C – ζώνωσης.
 2. Μπούκλα Άννα [1990] Μελέτη της κολλαγενάσης του υαλώδους χόνδρου,
 3. Γιαννουλάκη Ελένη [1993] Επίδραση ιντερφερονών αντικαρκινικών αντιβιωτικών στους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς κυττάρων θηλαστικών: Χρήση ιών ως δείκτες.
 4. Βαρελή Αικατερίνη [1995] Μελέτη της Προθυμοσίνης Α και της παραθυμοσίνης σε κυτταρικούς πληθυσμούς.
 5. Αποστολίδης Απόστολος [1996] Μελέτη της ισιενζυμικής και μιτοχονδριακής γενετικής ποικιλότητας πληθυσμών της πέστροφας (Salmo trutta L.) της Ελλάδας.
 6. Ιωαννίδου Ελένη [1996] Κυτταρογενετική μελέτη των χρωματιακών ανταλλαγών (SCE) και συσχέτισή τους με το φαινόμενο της μεθυλίωσης του DNA.
 7. Απτόσογλου Σοφία [1997] Μοριακές μελέτες των στελεχών του Bacillus thuringiensis στον ελληνικό χώρο.
 8. Αστρεινίδης Αριστοτέλης [1998] Μοριακή μελέτη της οζώδους σκλήρυνσης.
 9. Παπαγγελή Πιπίνα [1999] Μελέτη των μεταβολών μεθυλίωσης ογκογονιδίων σε λευχαιμικά κύτταρα.
 10. Βικτωράτος Παναγιώτης [1999] Επίδραση των ανοσοενισχυτικών στην παραγωγή των κυτοκινών και στον ισότυπο των αντισωμάτων.
 11. Κασσιώτης Γεώργιος [2000] Δημιουργία και χαρακτηρισμός διαγονιδιακών μοντέλων νευροανοσολογικών ασθενειών του ανθρώπου.
 12. Κράββα Νικολέττα [2000] Γενετική σύσταση και αύξηση σε πληθυσμούς του μυδιού Mytilus galloprovincialis στο Θερμαϊκό κόλπο.
 13. Κοντοπούλου Ελένη [2000] Μελέτη της γενετικής σύστασης των Ελλήνων με την ανάλυση υπερμεταβλητών DNA – δεικτών.
 14. Βέρρας Μελέτιος [2000] Μοριακή ανάλυση του υποδοχέα της εκδυσόνης του εντόμου Ceratitis capitata.
 15. Ξένος Κυριάκος [2000] Μηχανισμός ενεργοποίησης των υποδοχέων, των γλυκοκορτικοειδών σε πνεύμονα και ινοβλάστες δέρματος αρουραίου.
 16. Βαρσάκη Α [2002] Βιοχημική και μοριακή ανάλυση του μηχανισμού συζευκτικής κινητοποίησης του πλασμιδίου ColE1.
 17. Δομουχτσίδου Γαρυφαλλιά [2002] Λυσοσωμικές, λιπιδιακές και μορφολογικές αποκρίσεις σπλαχνικών ιστών (πεπτικός αδένας, βράγχια, χειλικές προσακτρίδες, έντερο) του μυδιού Mytilus galloprovinciallis ως βιομάρτυρες για την εκτίμηση της θαλάσσιας ρύπανσης.
 18. Κατσαρές Βασίλειος [2003] Γενετική σύσταση πληθυσμών της αστακοκαραβίδας Homarus gammarus (L.) της Ελλάδας.
 19. Σερασκέρης Στυλιανός [2003] Ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί μεταγωγής μηνυμάτων στην καρδιά αρουραίου.
 20. Μάρκου Θωμαϊς [2004] Ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί μεταγωγής μέσω των συζευγμένων με G πρωτεϊνες υποδοχέων την καρδιά αρουραίου.
 21. Καραϊσκου Νικολέττα [2004] Διερεύνηση της γενετικής δομής τριών ειδών του γένους Trachurus με τη χρήση DNA δεικτών.
 22. Μυλωνής Ηλίας Α [2004] Χαρακτηρισμός και μελέτη της κινάσης πρωτεϊνών που φωσφορυλιώνει τις επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες αργινίνης/σερίνης του αμινοτελικού άκρου του υποδοχέα της λαμίνης Β.
 23. Κοτσυφάκης Μιχάλης (2004) Mελέτη της οικογένειας των αννεξινών του Aνωφελούς κώνωπα, πρωτεϊνών που προσδένονται στο πρωτόζωο Plasmodium berghei.
 24. Αγγελίδου Ελένη [2005] Ρόλος του πυρηνικού υποδοχέα HNF-4a στην έκφραση γονιδίων του ήπατος.
 25. Δρόσου Βικτωρία [2005] Μελέτη της αλληλεπίδρασης συστατικών της χρωματίνης με την εσωτερική πυρηνική μεμβράνη σε σωματικά και σπερματικά κύτταρα.
 26. Αυγουστίνος Αντώνιος [2005] Απομόνωση μικροδορυφόρων από το δάκο της ελιάς, Bactrocera oleae και χρησιμοποίησή τους στην ανάλυση φυσικών πληθυσμών του είδους.
 27. Θεοδωράκη Μαρία [2005] Δομή, έκφραση και λειτουργική ανάλυση του θερμοεπαγόμενου γονιδίου hsp83 της μεσογειακής μύγας, Ceratitis Capitata.
 28. Ιορδανίδου Παναγιώτα [2005] Ρόλος της δομής του μεταγραφικού παράγοντα HNF-Ga στη γονιδιακή ρύθμιση των απολιπροπρωτεϊνών.
 29. Πεϊδης Φίλιππος [2006] Μελέτη του βιολογικού ρόλου και των μοριακών αλληλεπιδράσεων μιας νέας οικογένειας πρωτεϊνικών κινάσων που φωσφορυλιώνουν επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες αργινίνης-σερίνης.
 30. Μπουκουβάλα Ευρυδίκη [2006] Μελέτη των πυρηνικών υποδοχέων που ενεργοποιούνται από πολλαπλασιαστές υπερξειδιοσωμάτων (Peroxisome Proliferator-Activated Receptors-PPARs) σε καλλιεργούμενα είδη ιχθύων.
 31. Γκέλης Σπυρίδων (2006) Πλαγκτικά κυανοβακτήρια: χαρακτηρισμός και παραγόμενα βιοδραστικά πεπτίδια.
 32. Παράσχου Στυλιανή [2006] Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού θρομβίνης και μελέτη του μηχανισμού πήξης του αίματος.
 33. Δεληγιαννίδης Παναγιώτης [2007] Πληθυσμιακή ανάλυση DNA δεικτών και ιατροδικαστική αξιολόγησή τους.
 34. Πετράκης Σπύρος [2007] Μελέτη της μοριακής δομής των παθογόνων παραγόντων που προκαλούν σπογγόμορφες εγκεφαλοπάθειες ανθρώπων και ζώων.
 35. Παραπούλη Μαρία [2008] Εφαρμογές της γονιδιωματικής και πρωτεωμικής ανάλυσης για τη μελέτη και βιοτεχνολογική αξιοποίηση οινοποιητικών γηγενών στελεχών ζυμομυκήτων.
 36. Δήμου Δήμητρα [2008] Μοριακή ανάλυση και εξέλιξη γονιδίων παγοπυρήνωσης.
 37. Λευκαδίτου Αγγελική [2008] Οικολογικά διλήμματα: η κατασκευή μοντέλων και η διαμάχη ολισμού-αναγωγισμού.
 38. Βουκκαλής Νικόλαος [2009] Μελέτη του βιολογικού ρόλου πρωτεϊνικών κινασών που φωσφορυλιώνουν επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες αργινίνης - σερίνης.
 39. Δημητριάδης Κωνσταντίνος [2009] Μοριακοί μηχανισμοί ογκογένεσης μέσω του ιού Epstein-Barr: ο ρόλος του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ στη ρύθμιση της έκφρασης ιικών και κυτταρικών γονιδίων.
 40. Κωσταρέλη Ευτέρπη [2009] Ενδοκλωνική ετερογένεια των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία και συσχέτισή της με ιικά αντιγόνα.
 41. Κουκουζίκα Νικολέτα [2009] Διερεύνηση βιομαρτύρων ρύπανσης στο μύδι Mytilus Galloprovincialis: μελέτες στο πεδίο (Θερμαϊκός - Στρυμονικός Κόλπος) και στο εργαστήριο μετά από έκθεση σε ρύπους.
 42. Παπανεοφύτου Χρίστος [2009] Μελέτη ρύθμισης της παραγωγής και της δομής πολυμερών στο βακτήριο Thermus Thermophilus: νανοτεχνολογικές εφαρμογές.
 43. Ανέστης Ανδρέας [2009] Βιοχημικές και μεταβολικές προσαρμογές των δίθυρων Mytilus galloprovincialis και Modiolus barbatus στην αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
 44. Κίτσας Ηλίας [2009] Χρήση προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας σήματος στην ανάλυση βιολογικών σημάτων και γενετικών ακολουθιών.
 45. Παπακώστας Σπυρίδων [2009] Καθορισμός της γενετικής σύστασης πληθυσμών ειδών του γένους Brachionus με χρήση μοριακών δεικτών.
 46. Περούλης Νικόλαος [2009] Ανοσοβιολογικές παράμετροι κατά την πειραματική ισχαιμία-επαναιμάτωση και υπερχοληστερολαιμία: επίδραση των NSAID.
 47. Γρηγορούδης Αστέριος [2009] Σύστημα μεταφοράς σήματος δύο συστατικών AtoS-AtoC σε μικροοργανισμούς-ρύθμιση μεταγραφής του atoDAEB οπερονίου.
 48. Ιορδανίδου Άννα [2010] Διερεύνηση των μηχανισμών σηματοδότησης της θυρεοειδικής ορμόνης στην καρδιά.
 49. Κοκαράκη, Γεωργία [2010] Υπότυποι των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLA-DRB1*04 σε έλληνες ασθενείς και συσχέτισή τους με αυτοάνοσα νοσήματα.
 50. Κουτσογιαννούλη Ευαγγελία  [2010] Μοριακή ανάλυση του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας σε φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς ζωικών ειδών.
 51. Αλατζάς, Αναστάσιος [2010] Μελέτη του προτύπου κατανομής των ιστόνων κατά την διαφοροποίηση φυτικών κυττάρων.
 52. Τρίκκα Φωτεινή [2010] Νανοαποτύπωση βιομορίων με βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον σε πολυμερικούς φορείς για εξειδικευμένη αναγνώριση και διαχωρισμό.
 53. Λεμονή Πανωραία [2011] Ο ρόλος των εικόνων στα σχολικά εγχειρίδια.
 54. Κοντάνα Αναστασία [2011] Προσδιορισμός βιοδεικτών για την αποδοτικότητα της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων.
 55. Σταμάτης Κων/νος [2011] Φυλογένεση και γενετική δομή του λαγού (Lepus europeaus) με τη χρήση μοριακών τεχνικών.
 56. Τσαπάρης Δημήτρης [2011] Γενετική ποικιλότητα και στοιχεία οικολογίας των πληθυσμών του ζαρκαδιού (Capreolus capreolus) στην Ελλάδα.
 57. Ρούσκας Κωνσταντίνος [2011] Διερεύνηση της γενετικής προδιάθεσης για παχυσαρκία στον ελληνικό πληθυσμό.
 58. Βατσέλλας Ιωάννης [2011] Ο ρόλος στης ιστόνης macroH2A στη ρύθμιση των γονιδίων που επάγονται μετά από ιϊκή μόλυνση.
 59. Αλεξίου Παναγιώτης [2011] Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τη μελέτη της έκφρασης και της λειτουργίας των miRNAs.
 60. Θεοδώρου Ευάγγελος [2011] Μετάδοση σήματος (AtoS-AtoC/Az) και η συμβολή του στην παραγωγή νανοβιοτεχνολογικών προϊόντων.
 61. Γαρεφαλάκη Μαρίνα-'Ελενα [2011] Μελέτη της διαπληθυσμιακής ποικιλότητας της συμπεριφοράς αναπαραγωγής και του σπερματικού ανταγωνισμού στο εδώδιμο σαλιγκάρι Helix aspersa.
 62. Τρύφωνος Χριστίνα [2012] Μοριακή χαρτογράφηση μεταλλάξεων στο στέλεχος CVB5 που προκάλεσε επιδημία μηνιγγίτιδας το 1996 και Επιδημιολογία των εντεροϊών την περίοδο 2003-2011 στην Κύπρο.
 63. Τσουμάνη Κωνσταντίνα [2012] Μοριακή ανάλυση της δομής και της οργάνωσης του γονιδιώματος του σημαντικότερου παρασίτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae.
 64. Ροβάτσος Μιχαήλ [2012] Μελέτη των φυλογενετικών σχέσεων των χρωμοσωματικών φυλών του υπόγειου σκαπτοποντικού Microtus thomasi με κυτταρογενετικές και μοριακές μεθόδους.
 65. Νικήσιανης Νικόλαος [2012] Η κυρίαρχη ιδεολογία της αρμονίας στην επιστήμη της Οικολογίας. Το παράδειγμα της Βιοποικιλότητας.
 66. Κατσαβέλη Αικατερίνη [2012] Μελέτη προκαρυωτικής ποικιλότητας στα ακραία περιβάλλοντα μιας αλυκής και των βιομηχανικών λυμάτων χρωμίου.
 67. Λουκοβίτης Δημήτριος [2013] Διερεύνηση σχημάτων επιλογής που αξιοποιούν μεθόδους ποσοτικής και μοριακής γενετικής για την βελτίωση της καλλιεργούμενης τσιπούρας (Sparus aurata L.).
 68. Ρώσσου Έλενα [2013] In silico εντοπισμός microRNAs σε ιντρόνια γονιδίων που σχετίζονται με ασθένειες του νευρικού συστήματος του ανθρώπου.
 69. Γούναρη Μαρία [2013] Παραγωγή και μελέτη μονοκλωνικών αντισωμάτων από ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Εκδόσεις Βιβλίων – Διδακτικών Βοηθημάτων – CD-Rom

Βιβλία

1. Σκούρας ΖΓ (1993) Μόρια και Γονίδια. Μία πρακτική προσέγγιση. Εκδ. Art of Text, σ. 137.

2. Σκούρας ΖΓ (1997) Ειδικά Θέματα Γενετικής. Γενετική Μηχανική. ΑΠΘ, σ. 205.

3. Σκούρας ΖΓ (2004) Φιλοσοφία και Σύγχρονες τάσεις της Βιολογίας. University Studio Press σ. 235.

Βοηθήματα – Σημειώσεις

 1. Σκούρας ΖΓ (1986) Μεταμόρφωση. ΑΠΘ, σ. 30.
 2. Τριανταφυλλίδης Κ & Σκούρας ΖΓ (1987) Ειδικά Θέματα Γενετικής. ΑΠΘ, σ. 175.
 3. Σκούρας ΖΓ (1987) Υβριδισμός In situ. ΑΠΘ, σ. 20.
 4. Σκούρας ΖΓ (1990) Ειδικά Θέματα Γενετικής. ΑΠΘ, σ. 190.
 5. Σκούρας ΖΓ & Νικολαϊδης Ν (1997) Ασκήσεις Ειδικών Θεμάτων Γενετικής. ΑΠΘ, σ. 20.
 6. Σκούρας ΖΓ & Νικολαϊδης Ν (1999) Ασκήσεις Γενετικής Μηχανικής. ΑΠΘ, σ. 22.
 7. Σκούρας ΖΓ (2004) Σύγχρονες προσεγγίσεις και αντιλήψεις για τη ζωή στον 20ο αιώνα, σ. 68.

CD-Rom

 1. Σκούρας ΖΓ, Γιάγκου Μ, Παντής Ι, Μαρδίρης Θ (2000) CD-Rom Βιοτεχνολογία. Εκδ. Παπασωτηρίου.

Επιμέλεια κεφαλαίων μετάφρασης βιβλίων

9. Σαλδατζόπουλος Ρ & Σκούρας ΖΓ (2007) Κεφ. 10 «Θεμελειώδεις αρχές της αλληλούχισης του γονιδιώματος» του ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ DNA–ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ–ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (J Watson, A Caudy, R Myers, J Witkowski), Εκδ. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις – Ι Μπάσδρα & Σια ΟΕ.

10. Σκούρας ΖΓ & Φακής Γ (2009) Κεφ. 15 «Μεταλλαγές του DNA, επιδιόρθωση του DNA και μεταθετά στοιχεία» του “iGenetics – Μια Μεντελική προσέγγιση» (Peter Russel), Εκδ. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις – Ι Μπάσδρα & Σια ΟΕ.

11. Σκούρας ΖΓ (2013) Κεφ. 23 & 24, «Εξέλιξη των γενετικών συστημάτων» & «Εξέλιξη καινοτομιών» του «ΕΞΕΛΙΞΗ» (N Barton, D Briggs, J Eisen, D Goldstein, N Patel), Εκδ. Utopia.

Κεφάλαια σε Βιβλία

12. Σκούρας Ζ (2008) Περί Βίου Λόγος – Βιολογία. Γενότυπος – Περιβάλλον – Φαινότυπος. Φιλοσοφία των Επιστημών. Εκδόσεις Ζήτη, σελ. 255-262.

13. Σκούρας Ζ (2008) Βιοτεχνολογία και Βιοηθική - Μία σύντομη Εισαγωγή. Ο κόσμος στην Επιστήμη και τη Θρησκεία. Διάλογος ανάμεσα στη σύγχρονη Επιστήμη και την Ορθόδοξη παράδοση. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., σελ 161-164.

14. Σκούρας Ζ (2014) Το sex δια μέσου της εξέλιξης: από τους μικροοργανισμούς στον άνθρωπο. Έρωτας και σεξουαλικότητα. Εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, σελ. 13-27.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ερευνητικές επιχορηγήσεις

 1. "Molecular structure and expression of the Balbiani Rings and other repeated regions in the genome of Drosophila auraria". (επιστημονικός υπεύθυνος - χρηματοδοτήθηκε από το γερμανικό Ίδρυμα Volkswagenwerk-Stiftung - 1986).
 2. "Μοριακή μελέτη του επιπλέον θερμοεπαγόμενου βρόχου 64Β του στελέχους 2 της Drosophila auraria". (Επιστημονικός υπεύθυνος - χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ- ΠΕΝΕΔ - 1989).
 3. «Ανίχνευση και ρύθμιση του γονιδίου της AGP στη Drosophila» (Συνεργάτης, To πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Α.Π.Θ.-Επιτροπή Ερευνών).
 4. "Biotechnology applications for plant regeneration, identification and certification aiming at the production of healthy propagation material and industrial utilization of certain aromatic plants". (συνεργάτης, υπεύθυνος βιοτεχνολογικών εφαρμογών - χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕCLAIR - 1995).
 5. "Organization and regulation of the β-tubulin gene family of Drosophila auraria, D. serrata and D. seguyi, three species of the montium subgroup of Drosophila". (επιστημονικός υπεύθυνος - χρηματοδοτήθηκε από το γερμανικό Ίδρυμα Alexander von Humboldt-Stiftung – 1994).
 6. "Ανάλυση και χαρτογράφηση διαφόρων γονιδίων του Bactrocera oleae (Dacus oleae). (συνεργάτης - χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ - 1995).
 7. "Ρύθμιση των γονιδίων της α1-όξινης γλυκοπρωτεϊνης (AGP) και της αλβουμίνης (ALB) ως απόκριση στο θερμικό πλήγμα. Πιθανός ρόλος της AGP και της ALB στη θερμοπληξία". (συνεργάτης - χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ - 1995).
 8. "Βιολογική-οικολογική μελέτη του απειλούμενου με εξαφάνιση είδους θαλάσσιας ανεμώνης Paranemonia vouliagmeniensis Doumenc & England and Chintiroglou 1987 και των οργανισμικών συνευρέσεών του". (συνεργάτης - χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ - 1995).
 9. "Diversity effects in grassland ecosystems of Europe". (συνεργάτης, υπεύθυνος γενετικής ανάλυσης νηματωδών - χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, DEGREE-1996).
 10. «Χαρτογράφηση και γενετική ταυτοποίηση των φυσικών πληθυσμών μυδιών των κόλπων Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού». (επιστημονικός υπεύθυνος – χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχία Θεσ/νίκης).
 11. «Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά (Τμήμα 4.1) της Εγνατίας Οδού». (Επιστημονικός υπεύθυνος - Χρηματοδοτήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ).
 12. «Βιοπαρακολούθηση και διαχείριση της Λίμνης της Καστοριάς». (Επιστημονικός υπεύθυνος –Χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Καστοριάς και το ΥΠΕΧΩΔΕ).
 13. “Cognitive and Cerebrovascular Effects Induced by Low Dose Ionising Radiation” (CEREBRAD) (Συνεργάτης, Χρηματοδοτείται από το EC FP7-Fission-2011/ collaborative project).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI

Δημοσιεύσεις

Διδακτορική Διατριβή

 1. Σκούρας Ζαχαρίας (1984) Μελέτη των πολυταινικών χρωμοσωμάτων των σιαλογόνων αδένων της Drosophila auraria. ΑΠΘ

Επιστημονικά Περιοδικά (Science Citation Index & κριτές)

 1. Triantaphyllidis CD, Panourgias JN & Scouras ZG (1978) Isoenzyme variation and phylogenetic relationships among 6 species of montium subgroup of Drosophila melanogaster species group. Genetica 48: 223-227.
 2. Triantaphyllidis CD, Scouras ZG & Panourgias JN (1978) Genetics of six allozyme loci of some species of the melanogaster species group. DIS 53: 145 -146.
 3. Triantaphyllidis CD, Panourgias JN, Scouras ZG & Ioannidis GC (1980) A comparison of gene-enzyme variation between Drosophila melanogaster and Drosophila simulans. Genetica 51: 227-231.
 4. Triantaphyllidis CD, Scouras ZG & Kouvatsi AG (1981) Linkage disequilibrium in Greek populations of Drosophila melanogaster and D. simulans. Sci Annals Fac Phys and Math AUTh 21: 57 - 67.
 5. Triantaphyllidis CD, Panourgias JN & Scouras ZG (1982) Genic variation in a Greek wild population of Drosophila melanogaster. DIS 58: 142 -143. Triantaphyllidis CD, Panourgias JN & Scouras ZG (1982) Genic variation in a Greek wild population of Drosophila melanogaster. DIS 58: 142 -143.
 6. Triantaphyllidis CD, Scouras ZG, Panourgias J & Ioannidis GC (1982) Allozyme variation in greek wild populations of Drosophila melanogaster and Drosophila simulans along a North-South gradient. Genetica 58: 129-136.
 7. Scouras ZG & Kastritsis CD (1984) Balbiani rings and puffs of the polytene chromosomes of Drosophila auraria. Chromosoma 89: 96-106.
 8. Scouras ZG & Kastritsis CD (1985) Torus shaped bands at the 2R telomere region and at the region-68 of the salivary-gland chromosomes of Drosophila auraria. Experientia 41: 1467-1468.
 9. Kastritsis CD, Scouras ZG & Ashburner M (1986) Duplications in the polytene chromosomes of Drosophila auraria. Chromosoma 93: 381-385.
 10. Scouras ZG (1986) Torus-shaped bands in polytene chromosomes of Drosophila - relationship of toroidal structures and intercalary heterochromatin. Genetica 69: 127-132.
 11. Scouras ZG, Karamanlidou GA & Kastritsis CD (1986) The influence of heat-shock on the puffing pattern of Drosophila auraria polytene chromosomes. Genetica 69: 213-218.
 12. Scouras ZG & Kastritsis CD (1988) Intercalary heterochromatin in the polytene chromosomes of Drosophila auraria. Cytologia 53: 213-218.
 13. Mavragani-Tsipidou P, Kyrpides N & Scouras ZG (1990) Evolutionary implications of duplications and balbiani rings in Drosophila - A study of Drosophila serrata. Genome 33: 478-485.
 14. Mavragani-Tsipidou P, Scouras ZG & Kastritsis CD (1990) Comparison of the polytene chromosomes of the salivary gland, the fat-body and the midgut nuclei of Drosophila auraria. Genetica 81: 99-108.
 15. Mavragani-Tsipidou P & Scouras ZG (1991) Developmental changes in fat body and midgut chromosomes of Drosophila auraria. Chromosoma 100: 443-452.
 16. Konstantopoulou I, Vassilopoulou L, Mavragani-Tsipidou P & Scouras ZG (1992) Insecticidal effects of essential oils - A study of the effects of essential oils extracted from 11 greek aromatic plants on Drosophila auraria. Experientia 48: 616-619.
 17. Mavragani-Tsipidou P & Scouras ZG (1992) Puffing activity of the salivary gland chromosomes of Drosophila bicornuta. Cytobios 69: 171-177.
 18. Mavragani-Tsipidou P, Scouras ZG, Haralampidis K, Lavrentiadou S & Kastritsis CD (1992) The polytene chromosomes of Drosophila triauraria and D. quadraria, sibling species of D. auraria. Genome 35: 318-326.
 19. Mavragani-Tsipidou P, Scouras ZG & Natsiou-Voziki A (1992) The balbiani ring and the polytene chromosomes of Drosophila bicornuta. Genome 35: 64-67.
 20. Pissios P & Scouras ZG (1992) Rapid isolation of mitochondrial DNA – Mitochondrial DNA from Drosophila serrata. Experientia 48: 671-673.
 21. Scouras ZG, Kyrpides N & Mavragani-Tsipidou P (1992) The prominent role of ectopic pairing in the toroidal conformation of Drosophila polytene chromosome bands. Cytobios 69: 47-54.
 22. Scouras ZG & Mavragani-Tsipidou P (1992) Balbiani rings in Drosophila: the Balbiani ring 1 is a common characteristic in several montium species. Cytobios 69: 97-100.
 23. Pissios P & Scouras ZG (1993) Mitochondrial DNA evolution in the montium species subgroup of Drosophila. Mol. Biol. Evol. 10: 375- 382.
 24. Mavragani-Tsipidou P, Zambetaki A, Kleanthous K, Pangou E & Scouras ZG (1994) Cytotaxonomic differentiation of the afrotropical Drosophila montium subgroup – D. Diplacantha and D. Seguyi - The major role of reverse tandem duplications. Genome 37: 935-944.
 25. Scouras ZG, Milioni D, Yiangou M, Duchene M & Domdey H (1994) The beta-tubulin genes of Drosophila auraria are arranged in a cluster. Curr. Genet. 25: 84-87.
 26. Drosopoulou E & Scouras ZG (1995) The beta-tubulin gene family evolution in the Drosophila montium subgroup of the melanogaster species group. J. Mol. Evol. 41: 293-298.
 27. Konstantopoulou I, Ouzounis CA, Drosopoulou E, Yiangou M, Sideras P, Sander C & Scouras ZG (1995) A Drosophila hsp70 gene contains long, antiparallel, coupled open reading frames (LAC ORFs) conserved in homologous loci. J. Mol. Evol. 41: 414-420.
 28. Scouras ZG (1995) The Drosophila montium subgroup species: recent cytogenetic, molecular, developmental and evolutionary studies. BIOS 3: 125 -158.
 29. Drosopoulou E, Konstantopoulou I & Scouras ZG (1996) The heat shock genes in the Drosophila montium subgroup: Chromosomal localization and evolutionary implications. Chromosoma 105: 104-110.
 30. Nikolaidis N & Scouras ZG (1996) The Drosophila montium subgroup species. Phylogenetic relationships based on mitochondrial DNA analysis. Genome 39: 874-883.
 31. Pardali E, Feggou E, Drosopoulou E, Konstantopoulou I, Scouras ZG & Mavragani-Tsipidou P (1996) The Afrotropical Drosophila montium subgroup: Balbiani ring 1, polytene chromosomes, and heat shock response of Drosophila vulcana. Genome 39: 588-597.
 32. Drosopoulou E, Tsiafouli M, Mavragani-Tsipidou P & Scouras ZG (1997) The glutamate dehydrogenase, E74 and putative actin gene loci in the Drosophila montium subgroup – Chromosomal homologies among the montium species and D. melanogaster. Chromosoma 106: 20-28.
 33. Franzios G, Mirotsou M, Hatziapostolou E, Kral J, Scouras ZG & Mavragani-Tsipidou P (1997) Insecticidal and genotoxic activities of mint essential oils. J. Agr. Food Chem. 45: 2690-2694.
 34. Konstantopoulou I, Drosopoulou E & Scouras ZG (1997) Variations in the heat induced protein pattern of several Drosophila montium subgroup species (Diptera: Drosophilidae). Genome 40: 132-137.
 35. Yiangou M, Tsapogas P, Nikolaidis N & Scouras ZG (1997) Heat shock gene expression during recovery after transient cold shock in Drosophila auraria (Diptera: Drosophilidae). Cytobios 92: 91-98.
 36. Drosopoulou E & Scouras ZG (1998) The organization of the alpha-tubulin gene family in the Drosophila montium subgroup of the melanogaster species group. Genome 41: 504-509.
 37. Karpouhtsis I, Pardali E, Feggou E, Kokkini S, Scouras ZG & Mavragani-Tsipidou P (1998) Insecticidal and genotoxic activities of oregano essential oils. J. Agr. Food Chem. 46: 1111-1115.
 38. Konstantopoulou I, Nikolaidis N & Scouras ZG (1998) The hsp70 locus of Drosophila auraria (montium subgroup) is single and contains copies in a conserved arrangement. Chromosoma 107: 577-586.
 39. Konstantopoulou I & Scouras ZG (1998) The heat-shock gene hsp83 of Drosophila auraria: Genomic organization, nucleotide sequence, and long antiparallel coupled ORFs (LAC ORFs) J. Mol. Evol. 46: 334-343.
 40. Yiangou M, Paraskeva E, Hsieh CC, Markou E, Victoratos P, Scouras Z & Papaconstantinou J (1998) Induction of a subgroup of acute phase protein genes in mouse liver by hyperthermia. Biochim. Biophys. Acta. 1396: 191-206.
 41. Zambetaki A, Zacharopoulou A, Scouras ZG & Mavragani-Tsipidou P (1999) The genome of the olive fruit fly Bactrocera oleae: localization of molecular markers by in situ hybridization to the salivary gland polytene chromosomes. Genome 42: 744-751.
 42. Zambetaki A, Mavragani-Tsipidou P & Scouras ZG (2000) Heat shock response of Bactrocera oleae (Diptera:Tephritidae): Genes and proteins. Ann. Entomol. Soc. Am. 93: 648-652.
 43. Drosopoulou E, Wiebauer K, Yiangou M, Mavragani-Tsipidou P, Domdey H & Scouras ZG (2002) Isolation, characterization, and localization of beta-tubulin genomic clones of three Drosophila montium subgroup species. Genome 45: 604-607.
 44. Nikolaidis N & Scouras ZG (2002) A polymerase chain reaction (PCR) application for free-living nematodes (Rhabditida) discrimination. Mol. Ecol. Notes 2: 248-249.
 45. Arsenoudi P, Scouras ZG & Chintiroglou CC (2003) First evaluation of Mytilus galloprovincialis Lmk natural populations in Thermaikos gulf. Structure and distribution. FEB 12: 1384-1393.
 46. Pavlidou V, Karpouhtsis I, Franzios G, Zambetaki A, Scouras ZG & Mavragani-Tsipidou P (2004) Insecticidal and genotoxic effects of essential oils of greek sage, Salvia fruticosa, and mint, Mentha pulegium, on Drosophila melanogaster and Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae). J Agric. Urban Entomol. 21: 39-49.
 47. Kourtidis A & Scouras ZG (2005) Analysis and characterization of the transcriptional unit of a new Mytilus galloprovincialis (Mollusca:Bivalvia) hsp70 gene. DNA Seq 16: 36-43.
 48. Nikolaidis N, Drosopoulou E, Stamou G & Scouras ZG (2005) Duplication of an Hsp70 gene in isolates of the colonizer nematode species Acrobeloides nanus may suggest genome plasticity. J. Biol Res 4: 167-171.
 49. Kourtidis A, Drosopoulou E, Nikolaidis N, Hatzi VI, Chintiroglou CC & Scouras ZG (2006) Identification of Several Cytoplasmic HSP70 Genes from the Mediterranean Mussel (Mytilus galloprovincialis) and Their Long-Term Evolution in Mollusca and Metazoa. J. Mol Evol. 62: 446 – 459.
 50. Kourtidis A, Drosopoulou E, Pantzartzi C, Chintiroglou CC & Scouras ZG (2006) Three new satellite sequences and a mobile element found inside HSP70 introns of the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis). Genome 49: 145-1458.
 51. Karamanlidis AA, Youlatos D, Sgardelis S & Scouras ZG (2007) Using sign at power poles to document presence of bears in Greece. Ursus 18: 55–62.
 52. Pantzartzi CN, Kourtidis A, Drosopoulou E, Yiangou M & Scouras ZG (2009) Isolation and characterization of two cytoplasmic hsp90s from Mytilus galloprovincialis (Mollusca: Bivalvia) that contain a complex promoter with a p53 binding site. Gene 431: 47-54.
 53. Kourelis A, Kotzamanidis C, Litopoulou-Tzanetaki E, Scouras ZG, Tzanetakis N & Yiangou M (2010) Preliminary probiotic selection of dairy and human yeast strains. J. Biological Research 13: 93-104.
 54. Marantidou F, Dagklis A, Stalika E, Korkolopoulou P, Saetta A, Anagnostopoulos A, Nikolaos Laoutaris N, Stamatopoulos K, Belessi C, Scouras Z & Patsouris E (2010) Activation-induced cytidine deaminase splicing patterns in Chronic Lymphocytic Leukemia. Blood Cells, Molecules & Diseases 44: 262-267.
 55. Pantzartzi C, Drosopoulou E, Yiangou M, Drozdov I, Tsoka S, Ouzounis C & Scouras ZG (2010) Promoter complexity and tissue-specific expression patterns of stress response components in Mytilus, a sessile marine invertebrate species. PLos-Computational Biology 6:e1000847
 56. Karamanlidis A, Drosopoulou E, de Gabriel Hernando M, Georgiadis L, Krambokoukis L, Plaha S, Zedrosser A & Scouras ZG (2010) Non-invasive genetic monitoring of brown bears in the southwestern Balkans using power poles. Eur J Wildlife Res 56: 693-702 DOI: 10.1007/s10344-010-0363-3
 57. Vittas S, Drosopoulou E, Kappas I, Pantzartzi C & Scouras ZG (2011) The mitochondrial genome of the European catfish, Silurus glanis (Siluriformes, Siluridae). Journal of Biological Research-Thessaloniki 15:25–35
 58. Katana E, Skoura L, Scouras Z & Daniilidis M (2011) Genotype and allele frequencies of Heme oxyganase-1 promoter region in a Greek cohort. Chin Med J: 124(20): 3408-3411
 59. Karamanlidis AA, Straka M, Drosopoulou E, de Gabriel Hernando M, Ivna Kocijan I, Paule L & Scouras ZG (2011) Genetic diversity, structure and size of an endangered brown bear population threatened by highway construction in the Pindos Mountains. Eur J Wildl Res
DOI 10.1007/s10344-011-0598-7
 60. Drosopoulou E, Tsiamis G, Mavropoulou M, Vittas S, Katselidis K, Schofield G, Palaiologou D, Sartsidis T, Bourtzis K, Pantis J & Scouras ZG (2011) The complete mitochondrial genome of the loggerhead turtle Caretta caretta (Testudines: Cheloniidae): Genome description and phylogenetic considerations. Mitochondrial DNA 2012;23(1):1-12.
 61. Pantzartzi CN, Drosopoulou E & Scouras ZG (2013) Assessment and Reconstruction of Novel HSP90 Genes: Duplications, Gains and Losses in Fungal and Animal Lineages. PLoS ONE 8(9): e73217. doi:10.1371/journal.pone.0073217
 62. Katsani KR, Irimia M, Karapiperis C, Scouras ZG, Blencowe BJ, Promponas VJ & Ouzounis CA (2014) Functional genomics evidence unearths new moonlighting roles of outer ring coat nucleoporins. Scientific Reports 4, Article number: 4655 (2014) doi:10.1038/srep04655

____________________________________________________________________

 1. Testa T, Vasileiadou K, Pantzartzi CN, Athanasiou E, Arsenakis M, Scouras ZG & Yiangou M (2014) Systemic production of the 45 kDa Alpha-1 acid glycoprotein (AGP) isoform and local reduction of the 55 kDa AGP isoform contribute in the onset of adjuvant arthritis in rats. (στάλθηκε για δημοσίευση)
 2. Vittas S, Drosopoulou E, Kappas E, Triantafillidis A & Scouras ZG (2014) Phylogenetic relationships, evolution and taxonomic implications in the diverse order Silurifrormes. (υπό συγγραφή)
 3. Vartholomaiou E, Prattis I, Makri S, Pantzartzi C, Krikonis K, Drosopoulou E, Moisidis K, Ioannidis E & Scouras ZG (2014) Evaluation of five SNPs in prostate cancer risk in a Greek population. (υπό συγγραφή)
 4. Pantzartzi C, Drosopoulou E & Scouras ZG (2014) Isolation and characterization of satellite sequences and mobile elements within the hsp90 introns of the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis. (υπό συγγραφή)
 5. Pantzartzi C, Ioannou N, Panoli M, Miliara E, Drosopoulou E, Vafeiadou E, Giovos I & Scouras ZG (2014) Investigation of the correlation of the Thyroglobulin and Vitamin Receptor D gene polymorphisms with HASHIMOTO disease. (υπό συγγραφή)
 6. Tsekoura C, Pantzartzi C, Scouras ZG & Hadzopoulou-Cladaras M (2014) The Hepatocyte Nuclear Factor 4 (HNF-4) of the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis. (υπό συγγραφή)

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Περισσότερες από 90 ανακοινώσεις - σε πρακτικά συνεδρίων Εθνικών και Διεθνών.

Παρατίθενται κάποιες από τις ανακοινώσεις, τα αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν ενσωματωθεί σε εργασίες των προηγούμενων κατηγοριών.

 1. Σκούρας ΖΓ (2005) Ζωή: Δομή και Λειτουργία. Γενότυπος, Περιβάλλον, Φαινότυπος. Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σύνδεση Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), Βόλος, σελ. 227-234.
 2. Τσεκούρα ΧΚ, Παντζαρτζή ΧΝ, Σκούρας ΖΓ & Χατζοπούλου-Κλαδαρά Μ (2006) Ενίσχυση και ανάλυση ενός τμήματος του γονιδίου του πυρηνικού υποδοχέα HNF-4 από το Mytilus galloprovincialis. 58ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (Πάτρα).
 3. Σκούρας Ζ (2006) Περί Βίου Λόγος – Βιολογία. Γενότυπος – Περιβάλλον – Φαινότυπος. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας. Σελ. 87-88. Θεσ/νίκη.
 4. Βαβουλίδου Δ, Ζιούτα Α, Κοντάνα Α, Παντζαρτζή Χ, Παπαδημητρίου Χ, Zδράγκας Α, Σκούρας Ζ, Σαμαράς Π & Γιάγκου Μ (2008) Βιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός βακτηρίου ικανού να ανάγει το Cr(VI) σε Cr(III). 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη).
 5. Παντζαρτζή Χ, Κουρτίδης Α, Δροσοπούλου Ε, Γιάγκου Μ & Σκούρας ΖΓ (2008) Η εξέλιξη ενός γονιδιακού διπλασιασμού των κυτταροπλασματικών γονιδίων HSP90. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
 6. Βαβουλίδου Δ, Ζιούτα Α, Κοντάνα Α, Παντζαρτζή Χ, Παπαδημητρίου Χ, Zδράγκας Α, Σκούρας Ζ, Σαμαράς Π & Γιάγκου Μ (2008) Βιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός βακτηρίου ικανού να ανάγει το Cr(VI) σε Cr(III). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος (Αθήνα).
 7. Σαρτσίδης Α, Δροσοπούλου Ε & Σκούρας ΖΓ (2008) Ανίχνευση και γενετικη ταυτοποίηση τοξικών κυανοβακτηρίων στη λίμνη της Καστοριάς. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ (Αθήνα).
 8. Σαρτσίδης Α, Δροσοπούλου Ε, Γρηγορίου Μ, Μαρδίρης Θ, Γιάγκου Μ, Μπούρτζης Κ, Κυρπίδης Ν & Σκούρας ΖΓ (2008) Μικροβιακή ποικιλότητα στη λίμνη της Καστοριάς. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ (Αθήνα).
 9. Βαρθολομαίου Ε, Παντζαρτζή Χ, Δροσοπούλου Ε & Σκούρας Ζ (2009) Απομόνωση και ανάλυση τμήματος του γονιδίου hsp83 του εντόμου Bactrocera oleae. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Πάτρα)
 10. Σαρτσίδης Α, Δροσοπούλου Ε, Γρηγορίου Μ, Μαρδίρης Θ, Γιάγκου Μ, Τσιάμης Γ, Μπούρτζης Κ, Κυρπίδης Ν & Σκούρας ΖΓ (2009) Χαρακτηρισμός μικροβιακών κοινοτήτων της λίμνης Ορεστιάδας (Καστοριάς). Workshop on microbial metagenomics. Αγρίνιο.
 11. Tsakou E, Agathagelidis A, Dagklis A, … Scouras ZG …. (2009) Molecular characterization of incomplete ighd-ighj rearrangements in chronic lymphocytic leukemia and normal β cells. Experimental hematology 37:S47-S47
 12. Μπλιούμη Ε, Χατζηδημητρίου Δ, Κατωπόδη Θ, Παντζαρτζή Χ, Τζημαγιώργης Γ, Εμμανουήλ-Νικολούση Ε-Ν, Μαρκόπουλος Α, Λαζαρίδης Ν, Σκούρας Ζ, Δίζα-Μουταφτσή Ε & Αντωνιάδης Δ (2009) Ανίχνευση και τυποποίηση των ιών του ανθρώπινου θηλώματος (HPV) σε καρκινικό, δυσπλαστικό, μή δυσπλαστικό και φυσιολογικό στοματικό επιθήλιο με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR). 29ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Ιωάννινα.
 13. Σαρτσίδης Α, Δροσοπούλου Ε, Γρηγορίου Μ, Μαρδίρης Θ, Γιάγκου Μ, Μπούρτζης Κ, Κυρπίδης Ν & Σκούρας ΖΓ (2009) Μικροβιακή ποικιλότητα στη λίμνη της Καστοριάς. 2ο Πανελλήνιο συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ (Αθήνα)
 14. Blioumi E, Chatzidimitriou D, Pantzartzi C, Katopodi T, Tzimagiorgis G, Melidou A, Emmanouil-Nikoloussi E, Markopoulos A, Lazaridis N, Scouras Z, Diza E, Antoniades D (2010) Detection and typing of human papillomaviruses in malignant, dysplastic, non-dysplastic and normal oral epithelium by nested polymerase chain reaction. European Society of Clinical Microbiology and Infectious diseases. 10-13 April Vienna, Austria.
 15. Moraitou H, Papaventsis D, Pantzartzi C, Makarona M, Havouti F, Soufla N, Yiangou M, Scouras Z, Kanavaki S (2009) Investigation of N. cyriacigeorgica and N. abscessus infections: a recent experience of 6 cases in Greece. 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 16 - 19 May, Helsinki (Poster).
 16. Κοτταρά Α, Κοντάνα Α, Παντζαρτζή Χ, Σκούρας Ζ & Γιάγκου Μ (2010) Πιθανοί μηχανισμοί με τους οποίους το στέλεχος Σ3/Κ ανάγει το Cr(VI) σε Cr(III). 32ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Καρπενήσι).
 17. Αντωνίου Ι, Ουζούνης Χ, Παντής Ι, Σγαρδέλης Σ & Σκούρας Ζ (2010) Από την Πολυπλοκότητα στα Δίκτυα της Ζωής: Ι Από τη Θερμοδυναμική στα Βιολογικά Δίκτυα. 32ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Καρπενήσι).
 18. Ουζούνης Χ, Σκούρας Ζ, Παντζαρτζή Χ, Παντής Ι, Σγαρδέλης Σ & Αντωνίου Ι (2010) Από την Πολυπλοκότητα στα Δίκτυα της Ζωής: ΙΙ. Υπολογιστική Βιολογία και Γενετικά Δίκτυα. 32ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Καρπενήσι).
 19. Παντής Ι, Σγαρδέλης Σ, Μαζάρης Α, Ουζούνης Χ, Σκούρας Ζ & Αντωνίου Ι (2010) Από την Πολυπλοκότητα στα Δίκτυα της Ζωής: Οικολογικά δίκτυα. 32ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Καρπενήσι).
 20. Κερσελίδου Δ, Παντζαρτζή Χ, Δροσοπούλου Ε & Σκούρας ΖΓ (2011) Μελέτη της έκφρασης του γονιδίου hsp90 στο μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovincialis. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Έδεσσα).
 21. Κουτσίδου Μ, Παντζαρτζή Χ, Δροσοπούλου Ε & Σκούρας ΖΓ (2011) Μελέτη της γονιδιακής οικογένειας p53 στο μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovincialis. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Έδεσσα).
 22. Σάκουλα Δ, Παντζαρτή Χ, Κοτταρά Α, Σκούρας ΖΓ & Γιάγκου Μ (2011) Αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III) από το βακτηριακό στέλεχος S3/K. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Έδεσσα).
 23. Βαρθολομαίου Ε, Πράττης Ι, Μακρή Σ, Παντζαρτζή Χ, Κρικώνης Κ, Δροσοπούλου Ε, Μωισίδης Κ, Ιωαννίδης Ε & Σκούρας ΖΓ (2011) Αξιολόγηση 5 SNPs (απλών νουκλεοτιδικών πολυμομορφισμών) στον καρκίνο του προστάση σε έναν ελληνικό πληθυσμό. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Έδεσσα).
 24. Sakoula D, Tika E, Pantzartzi C Scouras Z and Yiangou M (2012) Immobilization of S3/K bacterial strain on Populus alba sawdust increased reduction of Cr(VI) to Cr(III). 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences. May 17-19, Trikala.
 25. Σκούρας ΖΓ [2012] Η έννοια του χρόνου στη Βιολογία. 5o Διεθνές Συμπόσιο
«Το προβλημα του Χρόνου στον Αριστοτέλη»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ναουσα-Μιεζα.12-15 Μαϊου 2012.
 26. Σκούρας ΖΓ [2012] Το sex δια μέσου της εξέλιξης: από τους μικροοργανισμούς στον άνθρωπο. Διεπιστημονική Ημερίδα με θέμα «Έρωτας και σεξουαλικότητα». 16 Μαϊου 2012, Θεσ/νίκη.
 27. Σκούρας ΖΓ [2012] Μπορεί η ζωή να Πεθάνει; Διατμηματικό Συνέδριο "Στοχασμός του Θανάτου: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Αφιέρωμα στη μνήμη του Λέκτορα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Επαμεινώνδα Βαμπούλη". Θεσ/νίκη 12-14 Δεκεμβρίου 2012.
 28. Sakoula D, Tika E, Pantzartzi C, Samaras P, Scouras Z &Yiangou M [2012] Adhesion of the bacterial strain 3/K to substrates and significant increase of its capacity to reduce Cr(VI) to Cr(III). 5th National Conference of the Scientific Society MikroBioKosmos. December 13-15, Athens.
 29. Σάκουλα Δ, Τίκα Ε, Φατούρος Δ, Μπακανδρίτσος Α, Σκούρας Ζ, Γιάγκου Μ (2013). Η ακινητοποίηση του βακτηριακού στελέχους S3/K σε στήλες από διάφορα πληρωτικά υλικά αυξάνει σημαντικά την ικανότητα αναγωγής του Cr(VI) σε Cr(III). Πρακτικά 34ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. p 308-309.
 30. Ρήγα Α, Παπάζογλου Η, Πασχαλίδου Α, Παντζαρτζή Χ, Δροσοπούλου Ε & Σκούρας Ζ (2013) Ανάλυση της οργάνωσης του γονιδίου της οικογένειας p53 στο μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovincialis. Πρακτικά 34ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών.
 31. Πασχαλίδου Α, Δροσοπούλου Ε, Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π, Παπαθεοδώρου Ε, Στάμου Γ & Σκούρας Ζ (2013) Διερεύνηση της μικροβιακής ποικιλότητας του εδάφους σε θέσεις εξόρυξης λιγνίτη στην περιοχή της Πτολεμαϊδας. Πρακτικά 34ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών.
 32. Papadopoulou V, Arampatzi A, Pantzartzi C, Drosopoulou E & Scouras Z (2013) Differential expression of p53-like isoforms in Mytilus galloprovincialis haemic neoplasia. Ελληνική Εταιρία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (2013) Αθήνα.
 33. Karapiperis C, Drosopoulou E, Scouras Z & Ouzounis C (2013) Data integration platform for pathway discovery in LDIR research. Melodi 2013.

 

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.