Τι νέο υπάρχει?       English version

Αθανάσιος Καλλιμάνης

Καλλιμάνης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Τμήμα Βιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Π.Τ.Θ. 119, 54124 Θεσσαλονίκη

E-mail: kalliman@bio.auth.gr

Τηλ. 2310998255

 

Πανεπιστημιακές σπουδές

 • 1991-1995  Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
 • 1995-1997 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. (διπλωματική εργασία με τίτλο «Προσομοίωση σεναρίων παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και επιδράσεις τους σε συνιστώσες της γονιμότητας των εδαφών»)

·  1999-2003  Διδακτορικό δίπλωμα, Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ., με τίτλο «Οικολογικά μοντέλα προσομοίωσης μεταπληθυσμών σε πολλαπλές κλίμακες χώρου και διαταραχής»  Επιβλέπων: Καθ. Σ.Π. Σγαρδέλης

 

Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

 • 1995-1996 (Σεπτέμβριος-Μάιος) ERΑSMUS μεταπτυχιακός φοιτητής στο πανεπιστήμιο του Manchester της Μεγάλης Βρετανίας. Παρακολούθησα το θεωρητικό μέρος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο “Pollution and environmental control”
 • 1996 στο πανεπιστήμιο του Giessen της Γερμανίας για θέματα συστηματικής ορειβατών (ακάρεα κρυπτοστίγματα).
 • 1997 στο ινστιτούτο εδαφικής βιολογίας της Ακαδημίας των Επιστημών της Δημοκρατίας της Τσεχίας, για θέματα μελέτης της μεταβολικής δραστηριότητας εδαφικών πληθυσμών με αέρια χρωματογραφία.
 • 2001  (Ιούνιος-Δεκέμβριος) Μέρος της διδακτορικής διατριβής έγινε στο πανεπιστήμιο του Leeds της Μεγάλης Βρετανίας, με υποτροφία Marie Curie. Ασχολήθηκα με την κατασκευή και ανάλυση μαθηματικών μοντέλων για δυναμική μεταπληθυσμών.
 • 2003 στο ερευνητικό ίδρυμα CNRS του Montpellier της Γαλλίας με θέμα τη χρήση κοινωνικοοικονομικών τεχνικών για τη διερεύνηση των απόψεων της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • 2004 στο ινστιτούτο οικολογίας τοπίου της Ακαδημίας των Επιστημών της Σλοβακίας στη Bratislava, για θέματα κατασκευής μοντέλων καταλληλότητας ενδιαιτήματος.
 • 2004 στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας στην Πορτογαλία για θέματα εκτίμησης της βιωσιμότητας (sustainability appraisal).
 • 2005 στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τα Δάση, το Χιόνι και τα Τοπία στη Ζυρίχη της Ελβετίας για θέματα κατασκευής και ανάλυσης σεναρίων.

Υποτροφίες

 • Προπτυχιακά: για τα ακαδημαϊκά έτη 1992-1993 και 1993-1994 υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.
 • Μεταπτυχιακά: για το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.

 για το έτος 2001 υποτροφία αριστείας από την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

Ξένες γλώσσες

 • Αγγλικά Certificate of Proficiency in English
 • Γερμανικά Zertifikat Deutsch als Fremdsprache

Μέλος επιστημονικών ενώσεων

 • Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων
 • Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
 • Ecological Society of America
 • The American Society of Naturalists

 
Επαγγελματική εμπειρία

 

Προϋπηρεσία

 • 2007-2012 Λέκτορας στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (πρώην Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον».
 • 2012-2016 Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας), με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος».
 • 2016-σήμερα Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία, Δυναμική Βλάστησης και Εφαρμογές»

 

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 • 1994-1995 «Αποτίμηση των συνεπειών της διαχείρισης των μεσογειακού τύπου οικοσυστημάτων της Βόρειας Ελλάδας, με τη χρήση βιολογικών δεικτών» (Ε.Υ. Γ.Π. Στάμου)
 • 1996-1997 & 1999 «GLOBIS, παγκόσμια κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα των εδαφών» (Ε.Υ. Σ.Π. Σγαρδέλης)
 • 1998 «Δήμητρα 98, αμπέλι» (στο Εθνικό ίδρυμα αγροτικών ερευνών)
 • 1999-2002 «Θεωρητική Οικολογία, κατασκευή στοχαστικών μοντέλων» (Ε.Υ. Σ.Π. Σγαρδέλης)
 • 1999-2001 «ΤΕΧΝΟΙΚΟΡΑΜΑ» (Ε.Υ. Γ.Π. Στάμου)
 • 2001 «Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 199-2001» (στο ΕΚΒΥ)
 • 2001-2003 «Ανάπτυξη μορφοκλασματικών τεχνικών δειγματοληψίας και μεθόδων στατιστικής ανάλυσης για τις κατανομές των φυσικών δασών» (Ε.Υ. Σ.Π. Σγαρδέλης)
 • 2002-2005 «BIOSCENE, Σενάρια για τη μελέτη της διαχείρισης της βιοποικιλότητας για εγκαταλειμμένες αγροτικές εκτάσεις σε ορεινές περιοχές της Ευρώπης.» (Ε.Υ. Ι.Δ. Παντής).
 • 2003-2005 «Πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Παναγία-Γρεβενά.» (Ε.Υ. Σ.Π. Σγαρδέλης)
 • 2004-2006 «Πυθαγόρας -Περιβάλλον - Πιθανότητα εξαφάνισης πληθυσμών σε δυναμικά τοπία» (Ε.Υ. Σ.Π. Σγαρδέλης)
 • 2006-2009 «ΠΕΝΕΔ Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αειφορική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών» (Ε.Υ. Ι.Δ. Παντής).
 • 2007-2008 «Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου για την αειφόρο ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών» (Ε.Υ. Ι.Δ. Παντής).
 • 2008-2009 «Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και τοπίων» (Ε.Υ. Π. Δημόπουλος)
 • 2009-2014 «SCALES, Διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας καθόλα τα επίπεδα της Διοίκησης και των χωρικών, χρονικών και οικολογικών κλιμάκων» (Ε.Υ. Ι.Δ. Παντής).
 • 2010-2014 «FUMES, Οι δασικές πυρκαγιές σε καθεστώς κλιματικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο και σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές του πλανήτη»  (Ε.Υ. N. Κούτσιας).
 • 2010-2014 «BIOSOS,  Σύστημα παρακολούθησης βιοποικιλότητας με  χρήση πολλαπλών πρωτογενών στοιχείων από το διάστημα στο είδος» (Ε.Υ. Π. Δημόπουλος).
 • 2012-2015 «Θαλής - Οι επικονιαστές του Αιγαίου: Ποικιλότητα και απειλές»  (Ε.Υ.  Θ. Πετανίδου).  
 • 2012-σήμερα  «COBWEB, δικτυακό παρατηρητήριο πολιτών» (Ε.Υ. Π. Δημόπουλος).
 • 2014-2016 «Καταγραφή και Χαρτογράφηση Τύπων Οικοτόπων σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000» (Ε.Υ. Π. Δημόπουλος).
 • 2014-2016 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος σε χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ελλάδας» (Ε.Υ. Π. Δημόπουλος).
 • 2014-2016 «Καραθεοδωρή υποστήριξη βασικής έρευνας» (Ε.Υ. Α. Καλλιμάνης)
 • 2014  «Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας για τα ελάφια του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» (Ε.Υ. Α. Καλλιμάνης)

 

Εκπαιδευτικό έργο

 • 1997-2003 επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στα εργαστήρια φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας για τα μαθήματα «Οικολογία Ι», «Οικολογία ΙΙ», «Γενική οικολογία» και «Οικολογία πληθυσμών»
 • 2004 (εαρινό εξάμηνο) Διδάσκων με το Π.Δ. 407/80 στα μαθήματα «Οικολογία πληθυσμών» και «Δυναμική Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων» του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.
 • 2004-2005 Επιστημονικός συνεργάτης στα μαθήματα «Βιοστατιστική 1» και «Βιοστατιστική 2» του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • 2007 (εαρινό εξάμηνο) Διδάσκων με το Π.Δ. 407/80 στο μάθημα «Δυναμική Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων» του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.
 • 2007-2016 δίδαξα στα μαθήματα «Διατήρηση Βιοποικιλότητας», «Στατιστική, Στατιστικά πακέτα ΗΥ», «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη», «Μέθοδοι πολυμεταβλητής στατιστικής» και «Αριθμητικές μέθοδοι οικολογικής ταξινόμησης» του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
 • 2007-2013 διδάσκων στο διατμηματικό διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» των Τμημάτων: Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Π.Δ.Ε., Βιολογίας, Π.Πατρών και Βιολογίας Α.Π.Θ.
 • 2013 Διδάσκων στο θερινό σχολείο «Ecological Data Analysis - ECODAR» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
 • 2014-2015 Διδάσκων στο θερινό σχολείο «Greek Summer School on Conservation Biology» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Άνω Πεδινά.
 • 2016-σήμερα Διδάσκων στα μαθήματα «Γενική Οικολογία», «Δυναμική Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων» του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.

Σημειώσεις

 • Καλλιμάνης Α. (2008) Σημειώσεις για το μάθημα Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (ολοκληρωμένων):

Ασιανός Νικόλαος

Γριβάκης Μιχαήλ

Δεληγιάννης Ιωάννης

Κοκολάκη Αντωνία

Λειβαδάρας Γεώργιος

Ντέκα Ελένη

Νούσιας Ορέστης

Παπαθανασίου Παρασκευή

Σδούκου Μαρία

Σολδάτος Σπυρίδων

Στενόκαρδος Βασίλειος

Τζιλάκου Καλλιόπη

Τσιακμάκης Νικόλαος

Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος

Γεωργίου Κυριάκος (συνεπίβλεψη με Π. Δημόπουλο)

Γιαζιτζής Μιχάλης (συνεπίβλεψη με Π. Δημόπουλο)

Καντεράκης Γεώργιος (συνεπίβλεψη με Π. Δημόπουλο)

Καρδάσης Ιωάννης (συνεπίβλεψη με Π. Δημόπουλο)

Κορτσέλης Χρήστος (συνεπίβλεψη με Π. Δημόπουλο)

Ντάγκας Νικόλαος(συνεπίβλεψη με Π. Δημόπουλο)

 

Επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (ολοκληρωμένων):

Γεωργόπουλος Σταύρος

Κωνσταντινίδου Αριστέα

Σιγκούνας Αθανάσιος

Τσακανίκας Δημήτριος

Χατζάρας Αλέξανδρος

Πέρτσαλης Βασίλειος (συνεπίβλεψη με Π. Δημόπουλο)

 

Επίβλεψη διδακτορικού (ολοκληρωμένου):

Τσιάνου Μ. (Τμήμα Δ.Π.Φ.Π.)

Συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών

Εν εξελίξει:

Καραδήμου Ε. (Τμήμα Δ.Π.Φ.Π., επιβλέπων Π. Δημόπουλος)               

Μαστρογιάννη Α. (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., επιβλέπων Ι. Τσιριπίδης)

Σιδηροκαστρίτης Ν. (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., επιβλέπουσα Ε. Παπαθεοδώρου)

Στάμου Ζ. (Τμήμα Δ.Π.Φ.Π., επιβλέπων Ν. Κούτσιας)

Τσαβδαρίδου Α.Δ. (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., επιβλέπων Α. Μαζάρης)

Devale J. (Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιβλέπουσα Θ. Πετανίδου)

 

 

Ολοκληρωμένες:

Ηλιάδου Ε. (Τμήμα Δ.Π.Φ.Π, επιβλέπουσα Μ. Πανίτσα)

Χριστοπούλου Α. (Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., επιβλέπουσα Μ. Αριανούτσου)

Bhusal D.R.  (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., επιβλέπων Σ.Π. Σγαρδέλης)

Συμμετοχή σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών

Γιαννούλης Χ. (Τμήμα Δ.Π.Φ.Π., Πανεπιστήμιο Πατρών, επιβλέπων Δ. Ματθόπουλος)

Βότση Ν.Ε. (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., επιβλέπων Ι.Δ. Παντής)

Δράκου Ε. (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., επιβλέπων Ι.Δ. Παντής)

Ζωγράφου Κ. (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επιβλέπων Τ. Χάλλεϋ)

Ηλιόπουλος Γ. (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., επιβλέπων Ν. Λουμπουρδής)

Κατσελίδης Κ. (Δ.Π.Μ.Σ. Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, επιβλέπων Ι.Δ. Παντής)

Λαζαρίνα Μ. (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., επιβλέπων Σ.Π. Σγαρδέλης)

Λεμονή Π. (Δ.Π.Μ.Σ. Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, επιβλέπων Γ.Π. Στάμου)

Μινώτου Χ.. (Δ.Π.Μ.Σ. Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, επιβλέπων Σ. Παρασκευόπουλος)

Νιοτή Φ. (Τμήμα Δ.Π.Φ.Π., Πανεπιστήμιο Πατρών, επιβλέπων Π. Δημόπουλος)

Παπαιωάννου Χ.Δ. (Τμήμα Δ.Π.Φ.Π., Πανεπιστήμιο Πατρών, επιβλέπων Π. Δημόπουλος)

Σγαρδέλη Β. (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επιβλέπων Τ. Χάλλεϋ)

Τζωρτζάκη Α. Ε. (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επιβλέπων Τ. Χάλλεϋ)

Τουλούμης Κ. (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., επιβλέπων Γ.Π. Στάμου)

Τσιακίρης Ρ. (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., επιβλέπων Σ.Π. Σγαρδέλης)

Χαϊδευτού Ε. (Τμήμα Δ.Π.Φ.Π., Πανεπιστήμιο Πατρών, επιβλέπων Π. Δημόπουλος)

 

Ηλιάδου Ε. (Τμήμα Δ.Π.Φ.Π., Πανεπιστήμιο Πατρών, επιβλέπουσα Μ. Πανίτσα)

Χριστοπούλου Α. (Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., επιβλέπουσα Μ. Αριανούτσου)

Bhusal D.R.  (Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., επιβλέπων Σ.Π. Σγαρδέλης)

 

Διοικητικό έργο

 • 1996-1998 & 2000-2002 εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Γενική Συνέλευση και στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.
 • 2000-2002 μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.
 • 2003-2005 γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων
 • 2012-2014 μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας
 • 2007-2016 μέλος της Γενικής Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π. 
 • 2007-2016 μέλος επιτροπών του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π. Στις επιτροπές αυτές περιλαμβάνονται :
  1. Επιτροπή επιλογής διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 (με Γ. Κεχαγιά και Μ. Πανίτσα)
  2. Επιτροπή αξιολόγησης του Τμήματος ΔΠΦΠ στο πλαίσιο του έργου «Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΔΠΦΠ»  (με Γ. Κεχαγιά και Δ. Βλαστό)
  3. Επιτροπή ερευνητικής αξιολόγησης (με Ν. Κούτσια) για την υποστήριξη του έργου της ΟΜΕΑ του Τμήματος
  4. Επιτροπή εκπαιδευτικής αξιολόγησης (με Γ. Κεχαγιά και Δ. Βλαστό) για την υποστήριξη του έργου της ΟΜΕΑ του Τμήματος
  5. Επιτροπή ακαδημαϊκού προγραμματισμού (2008-13) Τμήματος ΔΠΦΠ (με Γ. Κεχαγιά και Δ. Βλαστό)
  6. Επιτροπή για τη συγκρότηση τομέων του Τμήματος ΔΠΦΠ (με Π. Δημόπουλο, Μ. Παπαδάκη, Ι. Κωνσταντίνου, και Δ. Βλαστό)
  7. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Επ.) για το ΜΠΣ «Αειφορική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών»
  8. Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΜΠΣ «Αειφορική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών»
  9. Επιτροπή κατατακτήριων εξετάσεων του Τμήματος ΔΠΦΠ
  10. Επιτροπή κατάρτισης ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων (με Φ. Κουτελιέρη, Χ. Ακράτο και Π. Δημόπουλο)
  11. Επιτροπή κατάρτισης προγράμματος εξεταστικής (με Φ. Κουτελιέρη, Χ. Ακράτο και Π. Δημόπουλο)
  12. Επιτροπή σχεδιασμού νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Τμήματος ΔΠΦΠ (με Φ. Κουτελιέρη, Ν. Κούτσια, Ι. Ζαχαρία, και Μ. Παπαδάκη)

 

Διοργάνωση συνεδρίων

 • 1999 βοήθησα στην οργάνωση του Πανευρωπαϊκού Οικολογικού Συνεδρίου EURECO 99, της European Ecological Federation, που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο Καράς της Χαλκιδικής
 • 2003 μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής του Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
 • 2005 μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου «Biodiversity conservation and sustainable development in mountain areas of Europe» που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα
 • 2009 μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου της International Association of Vegetation Science, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά
 • 2014 μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη
 • 2015 μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα

 

Σύνοψη επιστημονικών δημοσιεύσεων

Α. Διατριβές

 • Διπλωματική εργασία «Μελέτη της μεταβολής των βιομετρικών και πληθυσμιακών παραμέτρων της εδαφικής μεσοπανίδας κατά μήκος υψομετρικής διαβάθμισης στο όρος Βέρμιον». Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. 1995
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Προσομοίωση σεναρίων παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και επιδράσεις τους σε συνιστώσες της γονιμότητας των εδαφών.» Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. 1997
 • Διδακτορική Διατριβή «Οικολογικά μοντέλα προσομοίωσης μεταπληθυσμών σε πολλαπλές κλίμακες χώρου και διαταραχής.» Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. 2003

 

Β. Εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές

B1.  K. Ekschmitt, G. Bakonyi, M. Bongers, T. Bongers, S. Boström, H. Dogan, A. Harrison, A. Kallimanis, P. Nagy, A.G. O’Donnell, B. Sohlenius, G.P. Stamou & V. Wolters 1999. “Effects of the nematofauna on microbial energy and matter transformation rates in European grassland soils”. Plant and soil. 212: 45-61.

B2.  Α. S. Kallimanis, M. D. Argyropoulou & S. P. Sgardelis 2002. “Two scale patterns of spatial distribution of oribatid mites (Acari, Cryptostigmata) in a Greek mountain”. Pedobiologia. 46: 513-525.

B3.  A. S. Kallimanis, J. M. Halley & S. P. Sgardelis 2002.  “Accuracy of fractal dimension estimates for small samples of ecological distributions”. Landscape ecology. 17: 281-297.

B4.  J.M. Halley, S. Hartley, A.S. Kallimanis, W.E. Kunin, J.J. Lennon & S.P. Sgardelis 2004. “Uses and Abuses of Fractal Methodology in Ecology”. Ecology Letters. 7: 254-271.

B5.  A.S. Kallimanis, W.E. Kunin, J.M. Halley & S.P. Sgardelis. 2005. “Metapopulation extinction risk under spatially autocorrelated disturbance”. Conservation Biology 19: 534-546.

B6.  M.A. Tsiafouli, A.S. Kallimanis, E. Katana, G.P. Stamou & S.P. Sgardelis 2005. “Responses of soil microarthropods to experimental short-term manipulations of soil moisture”. Applied Soil Ecology. 29: 17-26

B7.  A.S. Kallimanis, W.E. Kunin, J.M. Halley & S.P. Sgardelis 2006. “Patchy disturbance favors longer dispersal distance”. Evolutionary Ecology Research. 8: 529-541

B8.  A.S. Kallimanis, J.M. Halley & S.P. Sgardelis 2006. “Scale dependence of the local-regional diversity relationship: empirical evidence from a woody plant community” Journal of Biological Research 6: 221-226

B9.  A.S. Kallimanis, V. Ragia, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis 2007. “Using regression trees to predict alpha diversity based upon geographical and habitat characteristics.” Biodiversity and Conservation 16 (13): 3863-3876

B10.  A.S. Kallimanis, J.M. Halley, D. Vokou & S.P. Sgardelis. 2008. “The scale of analysis determines the spatial pattern of woody species diversity in the Mediterranean environment” Plant Ecology 196 (1): 143-151

B11.  G. Mertzanis, A.S. Kallimanis, N. Kanellopoulos, S.P. Sgardelis, A. Tragos, & I. Aravidis. 2008. “Brown bear (Ursus arctos L.) habitat use patterns in two regions of northern Pindos, Greece - Management implications” Journal of Natural History 42 (5-8): 301-315

B12.  E.G. Drakou, A.S. Kallimanis, S.P. Sgardelis & J. D. Pantis 2008. “Landscape structure and habitat composition in reservoirs lakes and rivers.” Lake and reservoir management 24 (3): 244-260.

B13.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, S.P. Sgardelis, & J.D. Pantis. 2008. “Does higher taxon diversity reflect richness of conservation interest species? The case for birds, mammals, amphibians, and reptiles in Greek protected areas” Ecological Indicators 8 (5): 664-671  

B14.  A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris, J. Tzanopoulos, J.M. Halley, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis 2008. “How does habitat diversity affect the species-area relationship?” Global Ecology and Biogeography 17 (4): 532-538

B15.  T. Petanidou, A.S. Kallimanis, J. Tzanopoulos, S.P. Sgardelis, & J.D. Pantis 2008. “Long-term observation of a pollination network: Fluctuation in species and interactions, relative invariance of network structure and implications for estimates of specialization” Ecology Letters  11 (6): 564-575.

B16.  A.S. Kallimanis, M.A. Tsiafouli, J.D. Pantis, A.D. Mazaris, Y.G. Matsinos, & S.P. Sgardelis 2008. “Arable land and habitat diversity in Natura 2000 sites in Greece” Journal of Biological Research 9: 55-66.

B17.  A.D. Mazaris, J. Tzanopoulos, A.S. Kallimanis, Y.G. Matsinos, S.P. Sgardelis, & J.D. Pantis 2008. “The contribution of common and rare species to plant species richness patterns: the effect of habitat type and size of sampling unit” Biodiversity and Conservation 17 (14): 3567-3577

B18.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, S.P. Sgardelis, & J.D. Pantis 2008. "Do long-term changes in sea surface temperature at the breeding areas affect the breeding dates and reproduction performance of Mediterranean loggerhead turtles? Implications for climate change", Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 367 (2): 219-226.

B19.  E. Chaideftou, C.A. Thanos, E. Bergmeier, A. Kallimanis & P. Dimopoulos 2009. "Seed bank composition and above-ground vegetation in response to grazing in sub-Mediterranean oak forests (NW Greece)", Plant Ecology, 201 (1): 255-265.

B20.  A.S. Kallimanis, T. Petanidou, J. Tzanopoulos, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis 2009. "Do plant–pollinator interaction networks result from stochastic processes?" Ecological Modeling 220 (5): 684-693.

B21.  E.G. Drakou, D.C. Bobori, A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris, S.P. Sgardelis & J. D. Pantis 2009. “Freshwater fish community structured more by dispersal limitation than by environmental heterogeneity.” Ecology of Freshwater Fish 18 (3): 369-379.

B22.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, G. Chatzigianidis, K. Papadimitriou, & J.D. Pantis 2009. “Spatiotemporal analysis of an acoustic environment: interactions between landscape features and sounds.” Landscape Ecology 24 (6): 817-831

B23.  K.D. Papadimitriou, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis & J.D. Pantis 2009. “Cartographic Representation of the Sonic Environment” The Cartographic Journal 46 (2): 126–135

B24.  A.S. Kallimanis 2010. “Temperature dependent sex determination and climate change.” Oikos 119 (1): 197-200

B25.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, J. Tzanopoulos, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis 2009. “Sea surface temperature variations in core foraging grounds drive nesting trends and phenology of loggerhead turtles in the Mediterranean Sea.” Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 379 (1): 23-27

B26.  A.S. Kallimanis, E. Bergmeier, M. Panitsa, K. Georghiou, P. Delipetrou & P. Dimopoulos 2010. “Biogeographical determinants for total and endemic species richness in a continental archipelago” Biodiversity and Conservation, 19 (5): 1225-1235

B27.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, J. Tzanopoulos, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis 2010. “Can we predict the number of plant species from the richness of a few common genera, families or orders?” Journal of Applied Ecology, 47 (3): 662–670.

B28.  E. Chaideftou, C.A. Thanos, E. Bergmeier, A. Kallimanis & P. Dimopoulos 2011. “The herb layer restoration potential of the soil seed bank in an overgrazed oak forest” Journal of Biological Research, 15: 47 – 57.

B29.  A.S. Kallimanis, M. Panitsa, E. Bergmeier & P. Dimopoulos 2011. “Examining the relationship between total species richness and single island palaeo- and neo-endemics” Acta Oecologica, 37: 65-70.

B30.  J. Tzanopoulos, Α. Kallimanis, Ι. Βella, L. Labrianidis,  S. Sgardelis & J. Pantis  2011. “Agricultural decline and sustainable development on mountain areas in Greece: sustainability assessment of future scenarios” Land Use Policy, 28 (3): 585-593.

B31.  E.G. Drakou, A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris, E. Apostolopoulou & J. D. Pantis 2011.  “Habitat type richness associations with environmental variables: a case study in the Greek Natura 2000 aquatic ecosystems" Biodiversity and Conservation. 20:929–943

B32.  A.D. Papanikolaou, N.M. Fyllas, A.D. Mazaris, P.G. Dimitrakopoulos, A.S. Kallimanis, J.D. Pantis 2011. “Functional group diversity along grazing gradient in Mediterranean shrublands.” Biodiversity and Conservation 20:2831-2843

Β33.  N.E.P. Votsi, E.G. Drakou, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis & J. D. Pantis 2012. “Distance-based assessment of open country Quiet Areas in Greece” Landscape and Urban Planning 104: 279-288

B34.  A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris, D. Tsakanikas, P. Dimopoulos, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis 2012. “Efficient biodiversity monitoring: Which taxonomic level to study?” Ecological Indicators 15 (1): 100-104  

B35.   N. Koutsias, M. Arianoutsou, A.S., Kallimanis, G Mallinis, J.M. Halley & P. Dimopoulos, 2012. “Where did the fires burn in Peloponnisos, Greece the summer of 2007? Evidence for a synergy of fuel and weather” Agricultural and Forest Meteorology 156: 41-53

B36.  E. Chaideftou, E. Bergmeier, A. Kallimanis & P. Dimopoulos 2012. “How does plant species composition change from year to year? A case study from the herbaceous layer of a submediterranean oak woodland” Community Ecology 13: 88-96

Β37.  M.A. Tsianou, A.D. Mazaris,  A.S. Kallimanis, P.S.K. Deligioridi, E.  Apostolopoulou & J.D. Pantis. 2013. "Identifying the criteria underlying the political decision for the prioritization of the Greek Natura 2000 conservation network" Biological Conservation, 166:103-110.

B38.  M. Lazarina, A.S. Kallimanis & S.P. Sgardelis 2013."Does the universality of the species-area relationship apply to smaller scales and across taxonomic groups?" Ecography, 36, (9): 965–970.

B39.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, J.D. Pantis & G.C. Hays 2013. “Phenological response of sea turtles to environmental variation across a species' northern range” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1751)

B40.  M. Lazarina, V. Sgardeli, A.S. Kallimanis & S.P. Sgardelis 2013. “An effort-based index of beta diversity” Methods in Ecology and Evolution 4(3): 217-225.

B41.  A.S., Kallimanis & N. Koutsias  2013. “Geographical patterns of Corine land cover diversity across Europe: The effect of grain size and thematic resolution” Progress in Physical Geography 37 (2): 161-177

B42. A.D. Mazaris, A.D. Papanikolaou, M. Barbet-Massin, A.S. Kallimanis, F. Jiguet, D.S. Schmeller & J.D. Pantis. 2013. "Evaluating the Connectivity of a Protected Areas' Network under the Prism of Global Change: The Efficiency of the European Natura 2000 Network for Four Birds of Prey". PloS one, 8(3), e59640.

B43. V. Tomaselli, P. Dimopoulos, C. Marangi, A.S. Kallimanis, M. Adamo, C. Tarantino, M. Panitsa, M. Terzi, G. Veronico, F. Lovergine, H. Nagendra, R. Lucas, P. Mairota, C.A. Mücher & P. Blonda. 2013. "Translating land cover/land use classifications to habitat taxonomies for landscape monitoring: a Mediterranean assessment". Landscape Ecology, 28 (5): 905-930

B44. M.A. Tsiafouli, E. Apostolopoulou, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, E.G. Drakou, & J.D. Pantis. 2013. "Human Activities in Natura 2000 Sites: A Highly Diversified Conservation Network"  Environmental management, 51: 1025–1033.

B45. A.D. Mazaris, M.A. Tsianou, A. Sigkounas, P. Dimopoulos, J.D. Pantis, S.P. Sgardelis, & A.S. Kallimanis. 2013. "Accounting for the capacity of common and rare species to contribute to diversity spatial patterns: Is it a sampling issue or a biological effect?"  Ecological Indicators, 32: 9-13.

B46. T. Petanidou, G. Ståhls, A. Vujić, J.M. Olesen, S. Rojo, A. Thrasyvoulou, S. Sgardelis, A.S. Kallimanis, S. Kokkini & Tscheulin, T. 2013. "Investigating plant–pollinator relationships in the Aegean: the approaches of the project POL-AEGIS (The Pollinators of the Aegean Archipelago: Diversity and Threats)"  Journal of Apicultural Research, 52(2): 106-117.

B47. N.E.P. Votsi, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, E.G. Drakou & J. D. Pantis 2013. "Landscape structure and diseases profile: Associating land use type composition with disease distribution". International Journal Of Environmental Health Research 24(2): 176-187.

Β48.  D.R. Bhusal, A.S. Kallimanis, M.A. Tsiafouli & S.P. Sgardelis. 2014. “Higher taxa vs. functional guilds vs. trophic groups as indicators of soil nematode diversity and community structure”. Ecological Indicators. 41:25-29.

Β49. F. Xystrakis, A. S. Kallimanis, P. Dimopoulos, J. M. Halley & N. Koutsias 2014. “Precipitation dominates fire occurrence in Greece (1900–2010): its dual role in fuel build-up and dryness”.  Natural Hazards Earth System Science. 14:21–32.

Β50. N.E.P. Votsi, A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris & J. D. Pantis 2014. “Integrating environmental policies towards a network of protected and quiet areas” Environmental Conservation 41: 321–329

Β51. Τ. Petanidou, A.S. Kallimanis, S.P. Sgardelis, A.D. Mazaris, J.D. Pantis & N. Wasser 2014. “Variable flowering phenology and pollinator use in a community suggest future phenological mismatch” Acta Oecologica. 59: 104-111.

B52. E. Iliadou, A.S. Kallimanis, P. Dimopoulos & M. Panitsa 2014. “Comparing the two Greek Archipelagos plant species diversity and endemism patterns highlight the importance of isolation and precipitation as biodiversity drivers” Journal of Biological Research 21: 16

B53. M. Lazarina, A.S. Kallimanis, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis 2014. “Linkning species richness curves from non-contiguous sampling to contiguous nested SAR: an empirical study” ActaOecologica 61: 24-31

B54. Ε. Karadimou, I. Tsiripidis, A.S. Kallimanis, T. Raus & P. Dimopoulos  2015. “Functional diversity reveals complex assembly processes on sea-born volcanic islands (Santorini archipelago, Greece)” Journal of Vegetation Science 26: 501-512

B55. A.S. Kallimanis, K. Touloumis, J. Tzanopoulos, A.D. Mazaris, E. Apostolopoulou, S. Stefanidou, A.V. Scott, S.G. Potts & J.D. Pantis 2015. “Vegetation coverage change in the EU: patterns inside and outside Natura 2000 protected areas” Biodiversity and Conservation 24: 579-591.

B56. V. Lehsten, M.T. Sykes, A.V. Scott, J. Tzanopoulos, A.S. Kallimanis, A. Mazaris, P.H. Verburg, C.J.E. Schulp, S.G. Potts, & I. Vogiatzakis 2015. “Disentangling the effects of land-use change, climate and CO2 on projected future European habitat types.” Global Ecology and Biogeography. 24: 653-663

B57. M.A. Tsianou, A.S. Kallimanis 2016. “Different species traits produce diverse spatial functional diversity patterns of amphibians” Biodiversity and Conservation 25: 117-132.

 

 

Εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές (εκτός SCI)

B i.  N.E.P. Votsi, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, M. Zomeni, I.N. Vogiatzakis, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis “Road effects on habitat richness of the Greek Natura 2000 network” Nature Conservation 2012. 1: 53-71

Β ii. P. Dimopoulos, I. Tsiripidis, E. Bergmeier, G. Fotiadis, K. Theodoropoulos, T. Raus, M. Panitsa, A.S. Kallimanis, K.V. Sýkora, L. Mucina " Towards the hellenic national vegetation database: VegHellas" Plant Sociology 2012. 49 (2): 81-87

Β iii. N.E.P. Votsi, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis & J. D. Pantis "Natural quiet: An additional feature reflecting green tourism development in conservation areas of Greece." Tourism Management Perspectives. 2014. 11: 10-17.

 

Γ. Κεφάλαια σε βιβλία, Πρακτικά συνεδρίων

Γ1.  Ekschmitt K., Bakonyi G., Bongers M., Bongers T., Bostrom S., Dogan H., Harrison A., Kallimanis A., Nagy P., O’Donnell A.G., Sohlenius B., Stamou G. and Wolters V. In: Terrestrial Ecosystem research in Europe: successes, challenges and policy. (Sutton M.A., Moreno J.M., van der Putten W.H. and Struwe S. Eds). 2000 European Communities, Directorate-General for Research.  pp. 112-114.

Γ2.  Wolters V., Anderson J., Bengtsson J., Gourbiere F., Kallimanis A., Lindberg N., Persson T., Pflug A., Shcroeter D., Sgardelis S., Stamou G., Taylor AR., Tsiafouli M., Van Maanen A. and Wilkinson A. In: Terrestrial Ecosystem research in Europe: successes, challenges and policy. (Sutton M.A., Moreno J.M., van der Putten W.H. and Struwe S. Eds). 2000 European Communities, Directorate-General for Research.  pp. 128-131

Γ3.  A.S. Kallimanis, D. Vokou, J.M. Halley & S.P. Sgardelis. 2004. “The effect of scale on the recorded spatial patterns of woody plant species community in an altitudinal gradient on Mt. Holomontas” In: Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems 10 MEDECOS (M. Arianoutsou & V.P. Papanastasis eds.) 2004. p 18.

Γ4.  A.S. Kallimanis, S.N. Heristanidis, M. Zomeni, S.P. Sgardelis and J.D. Pantis. 2004. BioScene: Scenarios for reconciling biodiversity conservation with declining agricultural use in the Mountains of Europe. In: Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems 10 MEDECOS (M. Arianoutsou & V.P. Papanastasis eds.) 2004. p 119.

Γ5.  G. Mertzanis, G. Korakis, A. Kallimanis, S. Sgardelis & I. Aravidis “Bear Habitat Suitability in Relation to Habitat Types of European Interest in NE Pindos Mountain Range, Greece.” In: Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas 2006 p. 321-326.

Γ6.  Α. Καλλιμάνης, Α. Μαζάρης, Ι. Τζανόπουλος, J. Halley, Ι. Παντής & Σ. Σγαρδέλης «Σχέση μεταξύ της έκτασης, της ποικιλότητας ενδιαιτημάτων και του πλούτου ειδών» Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 149-160.

Γ7.  Ε. Δράκου, Α. Καλλιμάνης, Σ. Σγαρδέλης & Ι. Παντής «Επίδραση της δομής του τοπίου στην ποικιλότητα και τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας σε οικοσυστήματα γλυκών νερών του δικτύου Natura 2000» Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 222-229.

Γ8.  Γ. Κεχαγιάς & Α. Καλλιμάνης «Δειγματοληψία βιοτικών παραμέτρων» Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 266-276.

Γ9.  Α. Καλλιμάνης, Σ. Σγαρδέλης & Ι. Παντής «Η χρήση των δέντρων παλινδρόμησης για την πρόβλεψη του αριθμού των ειδών με βάση γεωγραφικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά» Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 306-320.

Γ10.  Α. Μαζάρης, Α. Καλλιμάνης, Ι. Τζανόπουλος, Σ. Σγαρδέλης & Ι. Παντής «Η ποικιλότητα των ανώτερων ταξινομικών ομάδων ως υποκατάστατο δείκτης της αφθονίας των ειδών»  Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 360-278.

Γ11.  Ι. Τζανόπουλος, Α. Καλλιμάνης, Σ. Σγαρδέλης & Ι. Παντής «Η ανάλυση σεναρίων και η μελέτη εκτίμησης αειφορικότητας για το σχεδιασμό στρατηγικών διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Στο: Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ. Τζανουδάκης & Δ. Βαγενάς επιμέλ. έκδ.) 2008 σελ. 536-549.

Γ12.  A.S., Kallimanis, P. Dimopoulos, V. Tomaselli, J. Honrado, R. Lucas, C. Marangi, P. Blonda “Comparing Habitat classification schemes for assessing landscape diversity”, In: GI_Forum 2013. Creating the GISociety (edited by T. Jekel, A. Car, J. Strobl & G. Griesebner) 2013, pp 560-563

Γ13. V. Tomaselli, P. Dimopoulos, C. Marangi, A.S. Kallimanis, M. Adamo, C. Tarantino, M. Panitsa, M. Terzi, G. Veronico, F. Lovergine, H. Nagendra, R. Lucas, P. Mairota, C.A. Mücher, P. Blonda “Comparison of Land Cover/Land Use and Habitat classification systems for Habitat mapping from space: strengths and weaknesses evidenced in Mediterranean sites of Natura 2000 network” In: GI_Forum 2013. Creating the GISociety (edited by T. Jekel, A. Car, J. Strobl & G. Griesebner) 2013, pp 512-515

Γ14. A.D. Papanikolaou, A.S. Kallimanis, K. Henle, V. Lehsten, G. Pe’er, J.D. Pantis, A.D. Mazaris “Climate and land-use change affecting ecological network efficiency: The case of the European grasslands” In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation (edited by K. Henle, S.G. Potts, W.E. Kunin, Y.G. Matsinos, J. Similä, J.D. Pantis, V. Grobelnik, L. Penev, J. Settele) 2014, pp 156-160.

 

 

Δ. Ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

Δ1.  Μ.Δ. Αργυροπούλου, Α. Καλλιμάνης και Ι.Δ. Παντής «Η δράση της βόσκησης στη δομή των βιοκοινοτήτων των ξυλωδών φυτών του όρους Βέρμιον.» 17ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Πάτρα 1995

Δ2.  Ε. Κάτανα, Μ. Τσιαφούλη, Α. Καλλιμάνης, Γ. Π. Στάμου και Σ. Π. Σγαρδέλης «Βραχυπρόθεσμη επίδραση πειραματικά ελεγχόμενων υγρασιακών συνθηκών στην εδαφική μεσοπανίδα» 19ο Πανελλήνιο και 1ο Βαλκανικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 1997

Δ3.  Μ. Τσιαφούλη, Α. Καλλιμάνης, Ε. Κάτανα, Γ. Π. Στάμου και Σ. Π. Σγαρδέλης «Βραχυπρόθεσμη επίδραση πειραματικά ελεγχόμενων υγρασιακών συνθηκών στις διαδικασίες αποικοδόμησης» 19ο Πανελλήνιο και 1ο Βαλκανικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 1997

Δ4.  Α. Χοβαρδάς, Α. Καλλιμάνης και Γ. Π. Στάμου «Δομή της βιοκοινότητας των νηματωδών κατά μήκος μιας γεωγραφικής διαβάθμισης» 19ο Πανελλήνιο και 1ο Βαλκανικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 1997

Δ5.  Α. Καλλιμάνης και Σ.Π.Σγαρδέλης «Διανομή των ακάρεων ορειβατών σε υψομετρική διαβάθμιση στο Βέρμιο» 19ο Πανελλήνιο και 1ο Βαλκανικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 1997

Δ6.  A. Kallimanis, J.M. Halley, M.D. Argyropoulou, J.D. Pantis and S.P. Sgardelis “Use of fractal methods  to analyze vegetation patterns under three vegetation regimes in Mt. Vermion” 8th European Ecological Congress of European Ecological Federation, Porto Caras 1999

Δ7.  J. Halley, A. Kallimanis & S.Sgardelis “Can fractal methods be used to analyze data from vegetation transects” 8th winter meeting of the British Ecological Society, Leeds, U.K. 1999

Δ8.  M.A. Tsiafouli, A.S. Kallimanis, E.P Katana, G.P. Stamou & S.P. Sgardelis “Effects of hydrological cycle disturbance on the biodiversity of soil arthropod communities.” 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, 1999.

Δ9.  A. S. Kallimanis, J. M. Halley & S. P. Sgardelis “Scaling properties of woody plant species distribution along an altitudinal gradient on Mt. Holomontas” British Ecological Society Annual Meeting, Warwick, U.K. 2001

Δ10.  A. S. Kallimanis, J. M. Halley, W. E. Kunin & S. P. Sgardelis “Metapopulation extinction risk under spatially correlated disturbance” 9th European Ecological Congress of European Ecological Federation, Lund, Sweden 2002

Δ11.  A. S. Kallimanis, J. M. Halley, W. E. Kunin & S. P. Sgardelis, “Optimal dispersal strategy under spatially correlated disturbance” British Ecological Society Annual Meeting, York, U.K.2002

Δ12.  W.E. Kunin & T. Kallimanis “The effects of landscape and disturbance scale on extinction risk” British Ecological Society Annual Meeting, York, U.K.2002

Δ13.  Ι.Δ. Παντής, Σ. Χαιριστανίδης, Μ. Ζωμενή, Α.Σ. Καλλιμάνης & Σ.Π.  Σγαρδέλης «Αγροτική εγκατάλειψη και ετερογένεια ενδιαιτημάτων σε ορεινές περιοχές» Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 2003

Δ14.  Α.Σ. Καλλιμάνης, Ι.Δ. Παντής, F. Kienanst & Σ.Π.  Σγαρδέλης «Χρήση δέντρων ταξινόμησης για την περιγραφή των αλλαγών χρήσεων γης» Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 2003

Δ15.  Ε. Χαιριστανίδης, Α.Σ. Καλλιμάνης & Σ.Π.  Σγαρδέλης «Επιλογή βέλτιστης στρατηγικής διασποράς» Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 2003

Δ16.  Μ. Τσιαφούλη, Ε. Κάτανα, Α. Καλλιμάνης και Σ. Π. Σγαρδέλης «Διαφορές στην απόκριση κολλεμβόλων και ορειβατών στις διαταραχές του υδρολογικού κύκλου» Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 2003

Δ17.  A.S. Kallimanis, D. Vokou, J.M. Halley & S.P. Sgardelis. “The effect of scale on the recorded spatial patterns of woody plant species community in an altitudinal gradient on Mt. Holomontas” 10 Mediterranean Ecosystems Conference, Rhodes, Greece 2004

Δ18.  A.S. Kallimanis, S.N. Heristanidis, M. Zomeni, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis. BioScene: Scenarios for reconciling biodiversity conservation with declining agricultural use in the Mountains of Europe. 10 Mediterranean Ecosystems Conference, Rhodes, Greece 2004

Δ19.  Α.Σ. Καλλιμάνης, Μ. Ζωμενή, Σ.Ν. Χαιριστανίδης, Ι.Δ. Παντής & Σ.Π. Σγαρδέλης. «Ανάλυση προτύπου αλλαγών στη φυτοκάλυψη στον εθνικό δρυμό Βίκου Αώου» Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη 2004

Δ20.  Α.Σ. Καλλιμάνης, Σ.Π. Σγαρδέλης, Γ. Μερτζάνης, Η. Αραβίδης, Ι. Ισαάκ, Α. Καραμανλίδης & Α. Τράγος. «Καταλληλότητα ενδιαιτήματος και χωρική συμπεριφορά της αρκούδας (Ursus arctos) σε διαφορετικές περιόδους της ημέρας στη Β. Πίνδο» Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη 2004

Δ21.  Ε. Δράκου, Α.Σ. Καλλιμάνης, Μ.Α. Τσιαφούλη & Ι.Δ. Παντής. «Σύγκριση της σύνθεσης των ενδιαιτημάτων των περιοχών RAMSAR» Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη 2004

Δ22.  W. Kunin & A. Kallimanis “Spatially autocorrelated disturbance and extinction risk in a model metapopulation” Ecological Society of America annual meeting, 2004

Δ23.  A.S. Kallimanis, J.M. Halley, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis “Extinction risk for a population inhabiting a dynamic landscape”. Biodiversity conservation and sustainable development in mountain areas of Europe: The challenge of interdisciplinary research. Ιωάννινα, 2005.

Δ24.  L. Labrianidis, I. Bella, J. Pantis, S. Sgardelis & A. Kallimanis “Landscape change under socioeconomic transformation”. Biodiversity conservation and sustainable development in mountain areas of Europe: The challenge of interdisciplinary research. Ιωάννινα, 2005.

Δ25.  Μ. Zomeni, Ι. Βella, Α. Kallimanis, S. Sgardelis, J.  Pantis & L. Labrianidis “Prediction of landscape configuration under different socioeconomic scenarios”. Biodiversity conservation and sustainable development in mountain areas of Europe: The challenge of interdisciplinary research. Ιωάννινα, 2005.

Δ26.  Α. Togridou, Ι. Βella, Α. Kallimanis, S. Sgardelis, J. Pantis  & L. Labrianidis  “Sustainability appraisal of different policy options for the Zagori region”. Biodiversity conservation and sustainable development in mountain areas of Europe: The challenge of interdisciplinary research. Ιωάννινα, 2005.

Δ27.  Y. Mertzanis, S. Sgardelis, A. Kallimanis, I. Aravidis, I. Isaak, A. Karamanlidis, A. Riegler, S. Riegler & A. Tragos  “Bear movements and bear habitat use in Pindos mountain range, NW Greece: application for the evaluation of highway “Via Egnatia” mitigation measures”. 16 International Conference on Bear Research and Management. Riva del Garda – Trentino – Italy, 2005.

Δ28.  A.S. Kallimanis, M.D. Argyropoulou & S.P. Sgardelis “Body size and reproductive allocation of oribatid mites along an altitudinal gradient”. X European Ecological Conference. Kusadasi, Turkey, 2005.

Δ29.  A.S. Kallimanis, M. Zomeni, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis “Rules of change in the spatial pattern of vegetation in Vikos Aoos National Park” X European Ecological Conference. Kusadasi, Turkey, 2005.

Δ30.  E. Drakou, A. Kallimanis, M. Tsiafouli & J Pantis “Habitat variation and spatial patterns of the Greek Ramsar wetlands: a comparative analysis.” 1st European Congress on Conservation Biology. Ege, Hungary, 2006.

Δ31.  J.D. Pantis, V. Ragia, A.S. Kallimanis & S.P. Sgardelis. “Landscape metrics to assess species richness in protected areas of Greece” 1st European Congress on Conservation Biology. Ege, Hungary, Αύγουστος 2006.

Δ32.  Y. Matsinos, A. Mazaris, A. Kallimanis, S. Sgardelis & S.P. Pantis “Selection of conservation priority areas in Greece: a comparison among reserve selection methods” 1st European Congress on Conservation Biology. Ege, Hungary, Αύγουστος 2006.

Δ33.  Y. Mertzanis, N. Kanellopoulos, A. Kallimanis, S. Sgardelis & I. Aravidis “Comparison of Brown Bear (Ursus arctos) habitat use patterns between two regions of Northern Pindos using ground and GPS telemetry – management implications” 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Patra, 2006.

Δ34.  G. Mertzanis, I. Aravidis, S. Psaroudas & A. Kallimanis “Overview and update of brown bear (Ursus arctos) distribution status in Greece: signs of range expansion in central and southern Pindos mountains – reoccurrence in Olympus mountain” 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Patra, 2006.

Δ35.  Α. Μαζάρης, Γ. Ματσίνος, Θ. Καλλιμάνης, Σ. Σγαρδέλης & Γ. Παντής «Σύγκριση κριτηρίων για την επιλογή περιοχών προτεραιότητας» 3ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ιωάννινα 2006

Δ36.  Ε.Γ. Δράκου, Α.Σ. Καλλιμάνης & Ι.Δ. Παντής «Ενδιαιτήματα και χωρικά πρότυπα φυσικών και τεχνητών υγροτόπων του δικτύου Natura 2000» 3ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ιωάννινα 2006

Δ37.  Α.Σ. Καλλιμάνης, Μ.Α. Τσιαφούλη, Α.Δ. Μαζάρης, Ι. Ματσίνος, Ι.Δ. Παντής & Σ.Π. Σγαρδέλης «Γεωργία και ποικιλότητα ενδιαιτημάτων στο τοπίο» 3ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ιωάννινα 2006

Δ38.  A.S. Kallimanis, J.M. Halley, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis “Selection of dispersal distance in a dynamic landscape” British Ecological Society Annual Meeting, Oxford, U.K., 2006

Δ39.  Α.Σ. Καλλιμάνης, Θ. Πετανίδου, Ι. Τζανόπουλος, Α.Δ. Μαζάρης, Ι.Δ. Παντής & Σ.Π. Σγαρδέλης «Σύνδρομα επικονίασης: τι συμπεραίνουμε από την ανάλυση δικτύων;» 4ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Βόλος 2008

Δ40.  Ν. Βότση, Α.Δ. Μαζάρης, Κ. Παπαδημητρίου, Α.Σ. Καλλιμάνης, Σ.Π. Σγαρδέλης, Ι.Δ. Παντής «Πυκνότητα οδικού δικτύου και οι επιδράσεις του στις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας» 4ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Βόλος 2008

Δ41.  Ι. Τζανόπουλος, Α.Σ. Καλλιμάνης, Ι. Μπέλλα, Α. Τογρίδου, Λ. Λαμπριανίδης, Σ.Π. Σγαρδέλης & Ι.Δ. Παντής «Χρήση της ‘ανάλυσης σεναρίων’ και της ‘εκτίμησης αειφορικότητας’ για το σχεδιασμό διαχειριστικών πρακτικών με στόχο τον εναρμονισμό των αλλαγών χρήσεων γης με την προστασία της βιοποικιλότητας» 4ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Βόλος 2008

Δ42.  Ε. Χαϊδευτού, Κ.Α. Θάνος, Ε. Μπεργκμαϊέρ, Α.Σ. Καλλιμάνης & Π. Δημόπουλος «Χλωριδική σύνθεση της εδαφικής τράπεζας σπερμάτων και της υπέργειας βλάστησης υπο-Μεσογειακών βοσκούμενων δασών δρυός» 4ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Βόλος 2008

Δ43.  Α.Δ. Μαζάρης, Α.Σ. Καλλιμάνης, Ι. Τζανόπουλος, Σ.Π. Σγαρδέλης & Ι.Δ. Παντής «Χρήση των ανώτερων ταξινομικών ομάδων ως δείκτες της αφθονίας ειδών: μια μελέτη για πουλιά, θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά και φυτά σε εθνικό επίπεδο» 4ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Βόλος 2008

Δ44.  Ε. Δράκου, Δ. Μπόμπορη, Α.Δ. Μαζάρης, Α.Σ. Καλλιμάνης, Σ.Π. Σγαρδέλης & Ι.Δ. Παντής «Επίδραση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ποικιλότητα και τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας, σε φυσικές και τεχνητές λίμνες του δικτύου Natura 2000 της Ελλάδας» 4ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Βόλος 2008

Δ45.  N.E. Votsi, A.D. Mazaris, K. Papadimitriou, A.S. Kallimanis, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis “Road density in Greek Natura 2000 network” EURECO – GFOE, Leipzig, Germany,  2008

Δ46.  A.S. Kallimanis, T. Petanidou, J. Tzanopoulos, J.D. Pantis & S.P. Sgardelis “Plant–pollinator interaction web: a stochastic procedure?” EURECO – GFOE, Leipzig, Germany,  2008

Δ47.  E. Drakou, D. Bobori, A. Mazaris, A. Kallimanis, S. Sgardelis & J.D. Pantis “Fish species community and local scale variables relationship in Greek Natura 2000 freshwater ecosystems” EURECO – GFOE, Leipzig, Germany,  2008

Δ48.  E. Chaideftou, C.A. Thanos, E. Bergmeier, A.S. Kallimanis & P. Dimopoulos “the restoration potential of the soil seed bank for the understorey herb layer in overgrazed forests” 52nd IAVS International symposium, Chania, 2009

Δ49.  E.G. Drakou, A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris & J. D. Pantis “Habitat type richness as defined by landscape and climatic variables” 52nd IAVS International symposium, Chania, 2009

Δ50.  N. Koutsias, M. Arianoutsou, A.S. Kallimanis & P. Dimopoulos “is there any special pattern in the extreme wildland fires that occurred in Greece in summer 2007?” 52nd IAVS International symposium, Chania, 2009

Δ51.  M. Grivakis & A.S. Kallimanis “At the fine scale, human population density is negatively correlated to plant species richness” 52nd IAVS International symposium, Chania, 2009

Δ52.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, J. Tzanopoulos, S.P. Sgardelis & S.P. Pantis “evaluating the efficiency of a complementary surrogacy method: combination of higher-taxon and common to rare approaches. An application in a Mediterranean type ecosystem” 52nd IAVS International symposium, Chania, 2009

Δ53.  T. Petanidou & A. Kallimanis “Τemporal dynamics of a plant pollinator interaction network” Ecological Society of America annual meeting, Albuquerque, 2009.

Δ54.  Ε. Χαϊδευτού, Κ. Θάνος, Ε. Bergmeier, Α. Καλλιμάνης & Π. Δημόπουλος «Εδαφικές τράπεζες σπερμάτων και η εν δυνάμει χρησιμότητά τους στην αποκατάσταση βοσκούμενων δασών δρυός (ΒΔ Ελλάδα)» 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα 2009.

Δ55.  E.G. Drakou, A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris & J. D. Pantis “Predictive Models of Habitat & Species Richness based on climatic & landscape variables” 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, Czech Republic, 2009.

Δ56.  A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis “How much systematics do we need in order to predict species richness?” 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, Czech Republic, 2009.

Δ57.  A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis “Phenological changes and variation in nesting abundance of sea turtles as climate change responses. 2nd European Congress of Conservation Biology” 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, Czech Republic, 2009.

Δ58.  M. Tsiafouli, A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis “Human activities and their associations with habitat and species biodiversity in the Greek Natura2000 network” 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, Czech Republic, 2009.

Δ59.  N.E. Votsi, I. Vogiatzakis, A.D. Mazaris, A.S. Kallimanis, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis “An integrated networks of high biodiversity and acoustic value in Greece.” 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, Czech Republic, 2009.

Δ60.  E. Chaideftou, C.A. Thanos, E. Bergmeier, A.S. Kallimanis & P. Dimopoulos “Soil seed bank is of little relevance for the restoration of overgrazed sub-Mediterranean pasture woodlands” 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, Czech Republic, 2009.

Δ61.  Ε.Γ. Δράκου, Α. Μαζάρης, Α.Σ. Καλλιμάνης, Ε.Κ. Αποστολοπούλου, Ι.Δ. Παντής «Διερεύνηση των προτύπων κατανομής των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Ευρώπη.» 5ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Πάτρα 2010.

Δ62.  Α. Μαζάρης, Α.Σ. Καλλιμάνης, C.G. Ηays,  Ι.Δ. Παντής «Αλλαγές στην αναπαραγωγική φαινολογία των θαλασσίων χελωνών: το αποτύπωμα των πληθυσμών του βορείου ημισφαιρίου.» 5ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Πάτρα 2010.

Δ63.  Μ. Λαζαρίνα, Β. Σγαρδέλη, Α.Σ. Καλλιμάνης, Σ.Π. Σγαρδέλης «Εναλλακτικές μέθοδοι εκτίμησης της β-ποικιλότητας: η περίπτωση των ανώτερων φυτών των περιοχών NATURA 2000 της Ελλάδας.» 5ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Πάτρα 2010.

Δ64.  Ε. Χαϊδευτού, Α. Καλλιμάνης, Ε. Bergmeier, & Π. Δημόπουλος «Πώς μεταβάλλεται η σύνθεση των ειδών από έτος σε έτος σε ένα υπο-Μεσογειακό μικτό δάσος δρυός της ΒΔ Ελλάδας;» 5ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Πάτρα 2010.

Δ65.  Α.Σ. Καλλιμάνης, Α.Δ. Μαζάρης, Θ. Πετανίδου, Σ.Π. Σγαρδέλης, Ι.Δ. Παντής «Επιπτώσεις της πρώιμης άνθησης των φυτικών ειδών στα δίκτυα φυτών επικονιαστών.» 5ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Πάτρα 2010.

Δ66.  Ε. Καραδήμου, Π. Δημόπουλος, Α. Καλλιμάνης, Ι. Τσιριπίδης «Πρότυπα φυτοποικιλότητας στα ηφαιστιογενή νησιά του Αρχιπελάγους της Σαντορίνης.» 5ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Πάτρα 2010.

Δ67.  Ε. Ζεχιρίλη, Κ. Τσουκαλά, Ν.–Ε. Π. Βότση, Ε. Γ. Δράκου, Ι. Δ. Παντής, Α.Σ. Καλλιμάνης, Α. Μαζάρης «Περιβαλλοντική υγεία: τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και η επίδρασή τους στην ψυχική και σωματική υγεία» 5ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Πάτρα 2010.

Δ68.  A.S. Kallimanis, E. Iliadou, M. Panitsa, E. Bergmeier & P. Dimopoulos “Comparing island biogeographic patterns between the Aegean and Ionian archipelagos of Greece” 5th International Biogeography Society conference, Irakleion, Crete, 2011.

Δ69.  A.S. Kallimanis, A. Strid, M. Panitsa, E. Bergmeier & P. Dimopoulos “Mountain vs. island biogeographic plant diversity patterns in Greece” BioSystematics, Berlin, 2011

Δ70.  E. Chaideftou, A.S. Kallimanis, E. Bergmeier, & P. Dimopoulos “Monitoring change in plant species composition in a submediterranean forest over a six year period” 20th International workshop of the European Vegetation Survey, Rome, 2011

Δ71.  Ν.Ε., Βότση, Α. Μαζάρης, Α. Καλλιμάνης & Ι.Δ. Παντής «Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών (Natura 2000) στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίας ενιαίου δικτύου βιοποικιλότητας και ησυχίας» 6ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Αθήνα 2012

Δ72.  Α.Δ. Παπανικολάου, Μ. Τσιάνου, Α. Καλλιμάνης, Α. Μαζάρης & Ι.Δ. Παντής «Εξετάζοντας τη συνδεσιμότητα του ελληνικού δικτύου Natura 2000 με χρήση ανάλυσης δικτύων» 6ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Αθήνα 2012

Δ73. Θ. Πετανίδου, T. Tscheulin, G. Ståhls, A. Vujić, J.M. Olesen, S. Rojo, Α. Θρασυβούλου, Σ. Σγαρδέλης, Α. Καλλιμάνης, Σ. Κοκκίνη «To έργο POL-AEGIS, αιγίδα για τους επικονιαστές του Αιγαίου» 6ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Αθήνα 2012

Δ74.  Μ. Λαζαρίνα, Α.Σ. Καλλιμάνης, Σ.Π. Σγαρδέλης «Εκτίμηση της «πραγματικής δειγματοληπτικής επιφάνειας» ασυνεχών δειγματοληπτικών σχεδίων» 6ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Αθήνα 2012

Δ75. Ε. Καραδήμου, Α. Καλλιμάνης, Ι. Τσιριπίδης Π. Δημόπουλος «Διερεύνηση της σχέσης αριθμού ειδών - έκτασης στα ηφαιστειογενή νησιά του Αρχιπελάγους της Σαντορίνης» 6ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Αθήνα 2012

Δ76. Ν.Ε., Βότση, Α. Μαζάρης, Α. Καλλιμάνης, Ε.Γ. Δράκου & Ι.Δ. Παντής Παντής I.Δ. «Ο ρόλος της κάλυψης/χρήσεων γης στην κατανομή ασθενειών» 6ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Αθήνα 2012

Δ77. Σ. Θεοδωρίδου, Α. Μαζάρης, Α. Καλλιμάνης & Ι.Δ. Παντής «Τάσεις και προκλήσεις της έρευνας στις περιοχές του δικτύου Natura 2000» 6ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Αθήνα 2012

Δ78. Μ. Τσιάνου, Ε. Αποστολοπούλου, Π.Σ. Δεληγιωρίδη Α. Καλλιμάνης, Α. Μαζάρης & Ι.Δ. Παντής «Αξιολόγηση του ελληνικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών μέσα από την εφαρμογή πολυ-κριτηριακής ανάλυσης» 6ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Αθήνα 2012

Δ79. Κ. Τουλούμης, Ε. Αποστολοπούλου, Α. Καλλιμάνης, Α. Μαζάρης & Ι.Δ. Παντής. «Εκτίμηση της συνεκτικότητας του δικτύου Natura 2000 σε διασυνοριακές περιοχές» 6ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Αθήνα 2012

Δ80. Ε. Karadimou, I. Tsiripidis, A.S. Kallimanis & P. Dimopoulos ”Assembly rules as drivers of the vegetation patterns in Mediterranean sea-born volcanic islands (Santorini archipelago, Greece)” 21st Workshop of European Vegetation Survey, Vienna, 2012

Δ81. P. Dimopoulos, I. Tsiripidis, G. Fotiadis & A.S. Kallimanis “Towards creating the Hellenic National Vegetation Database (VegHellas): state of the art         and current progress” 47th congress of the Italian Society for Vegetation Science, Perugia, 2012.

Δ82. M.A. Tsianou, A.D. Mazaris,  A.S. Kallimanis, P.S.K. Deligioridi, E.  Apostolopoulou & J.D. Pantis. "A Multi-criteria Assessment and Evaluation of Conservation Area Networks. A Case-study from Greece". 3rd European Congress of Conservation Biology, Glasgow, UK, 2012.

Δ83. P. Dimopoulos, I. Tsiripidis, E. Bergmeier, F. Goedecke, A.S. Kallimanis, L. Mucina, M. Panitsa, F. Xystrakis & A. Strid."Assessing the conservation status of habitat types in Greece: methodological issues and links to the Red List evaluation of ecological communities" 22nd EVS International Workshop, Rome, 2013.

Δ84. D. Zervas, I. Tsiripidis, A.S. Kallimanis, P. Dimopoulos " Functional diversity of forest ecotones on Mt. Vermio (NC Greece)" 22nd EVS International Workshop, Rome, 2013.

Δ85.  Μ. Λαζαρίνα, Α.Σ. Καλλιμάνης, Σ.Π. Σγαρδέλης «Ποια ειναι η πραγματική επιφάνεια δειγματοληψίας των ασυνεχών δειγματοληπτικών σχεδίων;» 35ο Ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ναύπλιο, 2013.

Δ86.  Μ. Λαζαρίνα, Α.Σ. Καλλιμάνης, Σ.Π. Σγαρδέλης «Είναι η σχέση αριθμού ειδών - επιφάνειας καθολική σε μικρή γεωγραφική κλίμακα;» 35ο Ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ναύπλιο, 2013.

Δ87.  Α.Σ. Καλλιμάνης «Πρότυπα και ιδιότητες λειτουργικής ποικιλότητας» 36ο Ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 2014.

Δ88. P. Dimopoulos, I. Tsiripidis, F. Xystrakis, E. Bergmeier, M. Panitsa, A. Kallimanis “Conservation status assessment for habitat types in Greece” 57th IAVS International symposium, Perth, Australia, 2014

Δ89. Β. Αλμπανίδου, Α, Καλλιμάνης, Ι.Δ. Παντής, G. Hays, Α.Δ. Μαζάρης «Μοντέλα κατανομής ειδών ως εργαλεία για την πρόβλεψη της παγκόσμιας κατανομής των παραλιών ωοτοκίας των θαλασσίων χελωνών. Η ανάγκη για την επιλογή βέλτιστων μεταβλητών και  κλίμακας πρόβλεψης». 7ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Μυτιλήνη 2014

Δ90. M. Τσιάνου, N. Κούτσιας, Α.Δ. Μαζάρης, Α. Καλλιμάνης. «Λειτουργική βιοποικιλότητα των αμφιβίων της Ευρώπης: πρότυπα εξάπλωσης και περιβαλλοντικοί παράμετροι που τα καθορίζουν». 7ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Μυτιλήνη 2014

Δ91. Π. Δημόπουλος, Ι. Τσιριπίδης, Φ. Ξυστράκης, E. Bergmeier, Μ. Πανίτσα, Γ. Φωτιάδης, Α. Καλλιμάνης «Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα». 7ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Μυτιλήνη 2014

Δ92, Ε. Καραδήμου, Α. Καλλιμάνης, Ι. Τσιριπίδης, Π. Δημόπουλος. «Διερεύνηση της σχέσης λειτουργικής ποικιλότητας - έκτασης στα ηφαιστειογενή νησιά του Αρχιπελάγους της Σαντορίνης». 7ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Μυτιλήνη 2014

 Δ93. Ε. Ηλιάδου, Α. Καλλιμάνης, Π. Δημόπουλος, Μ. Πανίτσα. «Συγκριτική μελέτη των προτύπων της ποικιλότητας φυτικών ειδών και των παραγόντων που τα επηρεάζουν στις νησιωτικές φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας». 7ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Μυτιλήνη 2014

Δ94. Α. Καλλιμάνης, Μ. Πανίτσα, Ε. Ηλιάδου, Μ. Μαργέτη, Φ. Ξυστράκης, Π. Δημόπουλος, «Μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων με δεδομένα που συλλέχθηκαν από μη ειδικούς;» 7ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Μυτιλήνη 2014

Δ95. Μ. Λαζαρίνα, Τ. Tscheulin, Α. Κυριαζής, Σ. Παπακωνσταντίνου, Α. Καλλιμάνης, Σ. Σγαρδέλης, Θ. Πετανίδου «Εκτίμηση της μεταπυρικής αποκατάστασης της ποικιλότητας των άγριων μελισσών: η περίπτωση της Ρόδου». 7ο Πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας, Μυτιλήνη 2014

 

 

E. Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά:

 

 1. Agronomy for Sustainable Development
 2. American Journal of Botany
 3. Biodiversity and Conservation *
 4. Biological Conservation
 5. Biotropica
 6. Community Ecology
 7. Ecography
 8. Ecological Indicators
 9. Ecology
 10. Ecology Letters *
 11. Experimental and Applied Acarology *
 12. Global Ecology & Biogeography *
 13. Hydrobiologia
 14. Interface
 15. Journal for Nature Conservation
 16. Journal of Applied Ecology
 17. Journal of Biogeography *
 18. Journal of Biological Research *
 19. Nature Conservation *
 20. Oikos *
 21. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics.
 22. PLOS One
 23. Proceedings of the Royal Society of London Series B.

 

 

*περισσότερες από μία κρίσεις

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.