Τι νέο υπάρχει?       English version

Αρτέμιος Μποζαμπαλίδης

Αρτέμιος Μποζαμπαλίδης's picture

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ανατομία και κυτταρολογία φυτών. Ανάπτυξη και διαφοροποίηση φυτικών ιστών, με έμφαση στον εκκριτικό ιστό (φυτικοί αδένες), σε επίπεδο οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Επίδραση αβιοτικών παραγόντων στη δομή και λειτουργία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Εφαρμογή ιστοχημικών, κυτοχημικών και μορφομετρικών μεθόδων. / Plant Anatomy and Cytology, Development, Morphometry, Histo/Cytochemistry. Plant secretory structures (with emphasis to essential oil-producing glands in aromatic plants). Effects of abiotic factors on structure and function of plants.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.