Τι νέο υπάρχει?       English version

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Πληθυσμιακή Γενετική Ζωικών Οργανισμών ΦΕΚ 1038/13-12-2007 τΓ'

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Σύνδεση της γενετικής ποικιλότητας με τη διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών (γενετική δομή και γονιδιωματική έκφραση σε ιχθυοπληθυσμούς, βιολογία κάθε είδους και πιθανές τοπικές προσαρμογές). Γενετικές επιπτώσεις καλλιεργούμενων ιχθύων στους άγριους πληθυσμούς των ειδών. Ιχνηλασιμότητα ειδών και τροφών, με εφαρμογές στην ταυτοποίηση των ειδών και των προϊόντων τους (ψάρια, αιγοπρόβατα, βοοειδή, γουρούνια). Γενετικός έλεγχος σε εκτρεφόμενα ζώα προς απελευθέρωση (γενετικοί δείκτες, σύγκριση γενετικού υλικού ζώων προς απελευθέρωση με τους ενδημικούς πληθυσμούς, φαινόμενα γενετικής κατάρρευσης). Εξελικτική ιστορία των Ελληνικών ζωικών ειδών μέσω ανάλυσης των γονιδιωμάτων τους. 

Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1995 (Δεκέμβριος): Εκπαίδευση σε τεχνικές κυτταρογενετικής (εφαρμογή τεχνικών ζωνώσεων σε χρωμοσώματα ιχθύων) στο εργαστήριο «Εφαρμοσμένης και Γενικής Ιχθυολογίας» του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Παρίσι, Γαλλία) κάτω από την καθοδήγηση του καθηγητή R. Billard και της Dr C. Costaz–Ozouf.

1997 (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος): Εκπαίδευση στην τεχνική ανάλυσης του μικροδορυφορικού DNA κάτω από την καθοδήγηση των Dr R. Guyomard και Dr A. Estoup στο Εργαστήριο Γενετικής Ιχθύων του INRA (Jouy-en-Josas), Γαλλία.

1998 (20-31 Μαρτίου): Advances in Molecular Ecology. Επιμορφωτικό Συνέδριο για Ερευνητές, NATO Advanced Study Institute (Erice, Sicily), Ιταλία.

1999 (Απρίλιος): Εκπαίδευση σε στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων ποικιλομορφίας σε επίπεδο μιτοχονδριακού και μικροδορυφορικού DNA κάτω από την καθοδήγηση του Dr. R. Guyomard στο Εργαστήριο Γενετικής Ιχθύων του INRA (Jouy-en-Josas), Γαλλία.

2002 (Απρίλιος), 2003 (Φεβρουάριος & Ιούλιος): Εκπαίδευση σε τεχνικές κλωνοποίησης DNA και εύρεσης της DNA αλληλουχίας σε αυτόματους αναλυτές στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Οβιέδο της Ισπανίας κάτω από την καθοδήγηση της Dr Ε. Garcia-Vazquez.

2005 (Ιούνιος): Επιστημονικό ταξίδι στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑΝ Ελλάδας-Κίνας με τίτλο «Πολυπαραγοντικός χαρακτηρισμός εμπορικών ειδών Artemia και τροχοζώων» με σκοπό ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τεχνικές γενετικής ταυτοποίησης και παρακολούθησης υδατοκαλλιεργειών.

2006 (Σεπτέμβριος): Συμμετοχή στο «Conservation Genetics Data Analysis Course» στο Porto (Πορτογαλία) και εκπαίδευση σε νέες στατιστικές προσεγγίσεις στην ανάλυση δεδομένων πληθυσμιακής γενετικής.

2008 (Ιούνιος): Εκπαίδευση στην εφαρμογή των δεικτών SNPs στις γενετικές αναλύσεις ειδών με υδατοκαλλιεργητικό ενδιαφέρον στα πλαίσια υποτροφίας AQUAGENOME

2010 (Φεβρουάριος)- 2011 (Φεβρουάριος): Μετεκπαίδευση στο Laboratory of Animal Diversity and Systematics (Katholieke Universitat Leuven, Belgium) στη βιοπληροφορική ανάλυση και χρήση γονιδιωματικών δεδομένων για την ταυτοποίηση γονιδίων σχετιζόμενων με τη συμπεριφορά στο Cottus perifretum (Pisces, Cottidae) και στην ανάλυση του πολυμορφισμού σε πληθυσμούς του με τη χρήση μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNPs), κάτω από την καθοδήγηση των Dr F. Volckaert και Dr G. Maes.

2010 (Μάρτιος): Εκπαίδευση στην ανάλυση γονιδιωματικών δεδομένων που προκύπτουν από πλατφόρμες αλληλούχησης δεύτερης γενιάς Ι (Leiden, Ολλανδία).

2010 (Δεκέμβριος): Εκπαίδευση στην ανάλυση γονιδιωματικών δεδομένων που προκύπτουν από πλατφόρμες αλληλούχησης δεύτερης γενιάς ΙΙ (Leuven, Βέλγιο).

2013 (Μάιος): Εκπαίδευση στην ανάλυση δεδομένων barcoding που προκύπτουν από πλατφόρμες αλληλούχησης δεύτερης γενιάς (Ηράκλειο). – 2nd Metabarcoding School (13-17/5/2013).

2014 (Νοέμβριος) Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025

Σύντομο βιογραφικό: 

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ Βιολόγος με Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη «Γενετική Πληθυσμών Ζωικών Οργανισμών» από το ΑΠΘ. Μέλος ΔΕΠ στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο από το 2001, ενώ το 2010 μετεκπαιδεύτηκε στο Katholieke Universitet Leuven (Βέλγιο). Έχει συνεργαστεί με Ευρωπαίους Ερευνητές σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και την προστασία της βιοποικιλότητας με βάση γενετικές αναλύσεις. Ως μέλος ΔΕΠ έχει συμμετάσχει σε επιτροπές που σχετίζονται με θέματα προγράμματος σπουδών, αξιολόγησης, πιστοποίησης, Erasmus και ECTS. Συντονίζει το διακρατικό πρόγραμμα Εrasmus+ KA2 “S.U.C.RE.: Supporting University Community Pathways for Refugees-Migrants”. Alexandros Triantafyllidis Associate Professor, School of Biology AUTh, Head of Department of Genetics Biologist with PhD studies on “Population genetics of animal organisms”. Member of Aristotle University of Thessaloniki teaching staff since 2004. In 2010 he followed a sabbatical study on Boinformatics in Katholieke Universitet Leuven (Belgium). He has collaborated with numerous Greek and European researchers in National and EU projects on food traceability and biodiversity conservation using genetic tools. He has been a member of numerous School of Biology and Aristotle University Committees on Programmes of Studies, Evaluation, Accreditation, Erasmus, ECTS and international affairs. He is currently coordinating the Εrasmus+ KA2 programme “S.U.C.RE.: Supporting University Community Pathways for Refugees-Migrants”.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.