Τι νέο υπάρχει?       English version

Δήμητρα Μπόμπορη

Δήμητρα Μπόμπορη's picture

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Oικολογία και ρύπανση λιμνοποτάμιων και παράκτιων συστημάτων. Οικοτοξικολογία. Ιχθυοπανίδα εσωτερικών υδάτων και παράκτιων συστημάτων. Βιολογία και οικολογία ψαριών. Προστασία και διαχείριση λιμνών και ποταμών. FishBase. Παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων και εκτίμηση της οικολογικής τους ποιότητας με βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1988 Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός Επίσκεψης: εκπαίδευση και απόκτηση εμπειρίας σε τεχνικές μικροανάλυσης με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρρωσης (scanning electron microscope) (Διάρκεια: 15 ημέρες).

 

1988 (23/5-13/10) Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ). Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο ‘Απλές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στη γεωργία, κτηνοτροφία και προστασία του περιβάλλοντος’ (Διάρκεια: 320 ώρες).

 

1989 (18/9-14/12) ΕΛΚΕΠΑ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο ‘Χρήση – προγραμματισμός Η/Υ για ερευνητές βιολογικών κατευθύνσεων’ (Διάρκεια: 258 ώρες).

 

1991 Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο ‘Αξιοποίηση των θερμομεταλλικών νερών στον ιαματικό τουρισμό, στην παραγωγή ενέργειας και στην εμφιάλωση’.

 

1991 (1/9-31/12) Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΙΙ’ με θέμα: ‘Τεχνικές ελέγχου της υγείας και ασφάλειας ατόμων που βρίσκονται στο εργασιακό και αστικό περιβάλλον’.

 

1992 (1/1-15/10) Πρακτική άσκηση στο βιοχημικό εργαστήριο της Α' Παιδιατρικής κλινικής του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σκοπός πρακτικής: Εκπαίδευση σε θέματα χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας ανοσοενζυμικών και φασματοφωτομετρικών μεθόδων.

 

2006 (3-22/1) WorldFish Center, Los Bànos, Φιλιππίνες. Σκοπός: Εκμάθηση δομής και οργάνωσης της Fishbase καθώς και τρόπου εισαγωγής και ανάλυσης δεδομένων σε συγκεκριμένα πεδία της βάσης. Εμπλουτισμός της FishBase με στοιχεία για τα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας και χωρών της Βαλκανικής (Διάρκεια: 21 ημέρες).

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.