Τι νέο υπάρχει?       English version

Ηλίας Καππάς

Ηλίας Καππάς's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Μοριακή φυλογένεση ζωικών οργανισμών και Βιοπληροφορική

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Φυλογένεση και μοριακή συστηματική υδρόβιων οργανισμών. Μοριακή οικολογία, γενετική δομή και φυλογεωγραφία οργανισμών υφάλμυρων/υπεράλμυρων υδατοσυλλογών (Anostraca, Cyprinodontidae, Rotifera). Πρότυπα και μηχανισμοί εξέλιξης σε μοριακό επίπεδο. Εφαρμογή και σύγκριση σύγχρονων μεθόδων βιοπληροφορικής ανάλυσης και αλγορίθμων σε προβλήματα φυλογένεσης. Νέες μέθοδοι και τεχνικές συλλογής και ανάλυσης μοριακών δεδομένων. Χαρακτηρισμός Aνοστράκων σε σχέση με χρήσεις τους στις υδατοκαλλιέργειες.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Μεταδιδακτορικό (2003-2009): Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.