Τι νέο υπάρχει?       English version

Πασχαλίνα Κυριακοπούλου - Σκλαβούνου

Πασχαλίνα Κυριακοπούλου - Σκλαβούνου's picture

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Βιολογία, Οικολογία και Συστηματική των Αμφιβίων (Τετράποδα Σπονδυλωτά). Μελέτη της βιολογίας και οικολογίας διαφόρων ειδών Αμφιβίων της Ελληνικής πανίδας (βιολογία αναπαραγωγής, κύκλος ζωής, ανάπτυξη των Αμφιβίων, επίδραση διαφόρων τοξικών ουσιών στο ρυθμό ανάπτυξης, προστασία και διαχείριση φυσικών πληθυσμών των Αμφιβίων της Ελλάδας). Βιοακουστικές μελέτες, συστηματική κατάταξη και ηθολογία των Αμφιβίων. Μελέτη της μορφολογικής και γενετικής διαφοροποίησης πληθυσμών διαφόρων ειδών Αμφιβίων. Ιστολογικές και μορφολογικές μελέτες με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.