Τι νέο υπάρχει?       English version

Παρασκευή Μαλέα

Παρασκευή Μαλέα's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

OIΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΤΩΝ

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ρύπανση θαλάσσιων και εκβολικών οικοσυστημάτων, με έμφαση στη βιοσυσσώρευση μετάλλων σε θαλάσσια μακρόφυτα (μακροφύκη, θαλάσσια φανερόγαμα), το χαρακτηρισμό μακρόφυτων ως βιοδεικτών της ρύπανσης από μέταλλα και την εκτίμηση του επιπέδου της ρύπανσης. -Βιοσυσσώρευση, τοξικότητα και μηχανισμοί αποτοξίνωσης των θαλάσσιων μακρόφυτων από μέταλλα, σε εργαστηριακές συνθήκες. -Βάσεις δεδομένων και διαδικτυακό περιβάλλον διεπαφής με χάρτη διάδρασης και δυνατότητες αναζήτησης βιολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων για τα Ελληνικά μεταβατικά ύδατα. -Σύνθεση και παραγωγικότητα των θαλάσσιων μακρόφυτων σε παράκτια και εκβολικά οικοσυστήματα. -Μορφές (speciation) με τις οποίες τα μέταλλα υπάρχουν μέσα στους ιστούς θαλάσσιων μακρόφυτων.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Επίσκεψη-Παραμονή στο Netherlands Institute of Ecology, Centre for Estuarine and Coastal Ecology, Yerseke, Ολλανδία. Σκοπός: Επιμόρφωση, βιβλιογραφική ενημέρωση, εκμάθηση τεχνικών (π.χ.Υγρή Χρωματογραφία - HPLC), ερευνητική συνεργασία σε θέματα σχετικά με την Οικοτοξικολογία θαλάσσιων μακροφυκών. Διάρκεια 6 μήνες.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Εκμάθηση τεχνικής μέτρησης μετάλλων με Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης (ΑΑS) σε φούρνο θερμαινόμενου γραφίτη στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.και στη συνέχεια στο Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ εκπαίδευση-εκμάθηση νέας τεχνολογίας.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.