Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαρία Λαζαρίδου

Μαρία Λαζαρίδου's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ζωολογία

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Oικοφυσιολογία γαστεροπόδων • Oικολογική ποιότητα ρεόντων υδάτων • Βιολογία βενθικών μακροασπονδύλων • Ποιότητα ποτάμιων ενδιαιτημάτων • Τυπολογία, τυποχαρακτηριστικές συνθήκες και Ανάλυση Πιέσεων–Επιπτώσεων στα ποτάμια.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1984-85 Παν/μια Edinburgh και Manchester, Aγγλία, μεταδιδακτορική έρευνα στην "Xρονοβιολογία των γαστεροπόδων"

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.