Τι νέο υπάρχει?       English version

Ιωάννης Παντής

Ιωάννης Παντής's picture

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με κύρια έμφαση στα υποβαθμισμένα και ερημοποιημένα Μεσογειακά συστήματα συνεπεία ανθρωπογενών επιδράσεων. • Bιοανίχνευση των συνεπειών της ρύπανσης σε αστικά περιβάλλοντα. • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. • Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών,Οικολογία Τοπίου και Ακουστική Οικολογία.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1980-Παρακολούθηση του Third training course on ''Techniques in Bioproductivity and Photosynthesis'' που διοργα-

νώθηκε από την Unesco στο Βελιγράδι της Γιουγκοσλαβίας (διάρκεια 25 ημέρες)

1981-Παρακολούθηση του ''Summer School on Methods for Interdisciplinary Research on Mediterranean Island and

Coastal Ecosystems'' που διοργανώθηκε από την Unesco στη Σκόπελο, Ελλάδα (διάρκεια 12 ημέρες)

1994-Επίσκεψη-παραμονή στο Abisco Arctic Research Center της Σουηδίας. Σκοπός επίσκεψης: απόκτηση εμπει-

ρίας σε θέματα που αφορούν στην προσαρμογή των φυτικών ειδών στην παγκόσμια αύξηση της θερμο-

κρασίας (διάρκεια 30 ημέρες)

1194-Επίσκεψη-παραμονή στο Department of Environmental Biology του Παν/μίου του Manchester της Αγγλίας.

Σκοπός επίσκεψης: απόκτηση εμπειρίας σε θέματα προσαρμογής των Φυτικών ειδών στις Κλιματικές αλ-

λαγές και στις Στρατηγικές ζωής (διάρκεια 2 μήνες)

2003-Επίσκεψη-παραμονή στο ερευνητικό ίδρυμα CNRS του Montpellier της Γαλλίας.Σκοπός επίσκεψης: από-

κτηση εμπειρίας στη χρήση κοινωνικοοικονομικών τεχνικών για τη διερεύνηση των απόψεων της τοπικής

κοινωνίας σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής (διάρκεια 1 εβδομάδα)

2004-Επίσκεψη-παραμονή στο ινστιτούτο οικολογίας τοπίου της Ακαδημίας Επιστημών της Σλοβακίας στη

Bratislava.Σκοπός επίσκεψης: απόκτηση εμπειρίας στη κατασκευή μοντέλων καταλληλότητας ενδιαιτή-

ματος (διάρκεια 1 εβδομάδα)

2005-Επίσκεψη-παραμονή στο Πανεπιστήμιο της Λισσαβόνας στην Πορτογαλία. Σκοπός επίσκεψης: απόκτηση

εμπειρίας σε θέματα εκτίμησης βιωσιμότητας των περιβαλλοντικών πολιτικών (διάρκεια 1 εβδομάδα)

2006-Επίσκεψη-παραμονή στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τα Δάση, το Χιόνι και τα

Τοπία στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Σκοπός επίσκεψης: απόκτηση εμπειρίας σε θέματα κατασκευής και ανά-

λυσης εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (διάρκεια 1 εβδομάδα)

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.