Τι νέο υπάρχει?       English version

Σπυρίδων Γκέλης

Σπυρίδων Γκέλης's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Βιοπληροφορική και Βιοποικιλότητα φυτικών οργανισμών

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

I. Διερεύνηση και χαρτογράφηση της ποικιλότητας (μορφολογικής, γενετικής, μεταβολικής) φυτικών οργανισμών. Ποικιλότητα βιοδραστικών ενώσεων (πεπτίδια, αλκαλοειδή) και γονιδίων που εμπλέκονται στην παραγωγή τους· επιδράσεις σε ανώτερα φυτά και κυτταροκαλλιέργειες. Ποικιλότητα και οικοτοξικολογία επιβλαβών ανθίσεων φυκών. II. Μοριακή φυλογένεση και γονιδιωματική προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών φωτοσυνθετικών οργανισμών. III. Απομόνωση, καλλιέργεια και βιοτεχνολογική αξιοποίηση μικροφυκών. IV. Πληροφορική της βιοποικιλότητας (Biodiversity informatics). Συλλογές φυτικών οργανισμών και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων βιοποικιλότητας.
  • Εκπαίδευση

Ειδική επιμόρφωση-επιστημονικές επισκέψεις

2021: Woods Hole Oceanographic Institute, Woods Hole, Massachusetts, ΗΠΑ: Ακαδημαϊκός υπότροφος ιδρύματος Fulbright. Αντικείμενο: Γονιδιωματική μονού-κυττάρου (single-cells genomics), Μεταγονιωματική και Μετα-μεταγραφωματική έρευνα σε θαλάσσιους μικροβιακούς πληθυσμούς. Διάρκεια: 6 μήνες (Μάρτιος-Σεπτέμβριος).

2020: Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας, Βαρσοβία, Πολωνία. Επισκέπτης καθηγητής στο Biological and Chemical Research Center. Αντικείμενο: Διαλέξη και ανάπτυξη ερευνητικής συνεργασίας σε θερμόφιλα κυανοβακτήρια με την Prof. Iwona Jasser. Διάρκεια: 14 ημέρες (Αύγουστος-Σεπτέμβριος).

2019: Πανεπιστήμιο Ελσίνκι, Ελσίνκι, Φινλανδία. Επίσκεψη επιμόρφωσης μέσω του προγράμματος LLP-Erasmus Staff Training. Αντικείμενο: Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα εργαλεία βιοπληροφορικής και μεθόδους αναλύσεων για την αλληλούχιση ολόκληρου γονιδιώματος ως καινοτόμου προσέγγισης για τη βιοανακάλυψη φυσικών προϊόντων με γνώμονα το γονιδίωμα. Διάρκεια: 5 ημέρες (Απρίλιος).

2014: Πανεπιστήμιο Ελσίνκι, Ελσίνκι, Φινλανδία. Επίσκεψη επιμόρφωσης μέσω του προγράμματος LLP-Erasmus Staff Training. Αντικείμενο: Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα λογισμικά, εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης βιοπληροφορικής. Διάρκεια: 5 ημέρες (Σεπτέμβριος).

2012: Heidelberg Institut r Theoritische Studien, Χαϊδελβέργη, Γερμανία. Επίσκεψη επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος ERASMUS/ LEONARDO DA VINCI/COMENIUS/GRUNDTVIG. Αντικείμενο: Επίσκεψη στην Ερευνητκή μονάδα scientific computing (επικεφαλής Dr. Alexandros Stamatakis). Διάρκεια: 2 ημέρες (Οκτώβριος).

2010: Ινστιτούτο CIIMAR, Πόρτο, Πορτογαλία. Επίσκεψη επιμόρφωσης μέσω του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών του Υπουργείου Παιδείας. Αντικείμενο: Φυλογένεση και εργαλεία βιοπληροφορικής για τη μελέτη της φυλογένεσης μικροοργανισμών. Διάρκεια: 10 ημέρες (Σεπτέμβριος).

2006-2008: Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επισκέπτης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Έρευνα για τη βιοποικιλότητα μικροοργανισμών σε φυσικά υδάτινα συστήματα με ανάλυση του 16S rRNA γονιδίου. Διάρκεια: 4 μήνες (11-12/2006, 6/2007 και 4/2008).

Σύντομο βιογραφικό: 

For English please visit: http://cyanolab.bio.auth.gr/

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.