Τι νέο υπάρχει?       English version

Γεώργιος Θεοφιλίδης

Γεώργιος Θεοφιλίδης's picture

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

1) The understanding of insects (locust, beetle, and honey bee) behavioural motor patterns (example: walking, respiration and resistance reflexes) at the level of single neurons and synapses. 2) The neurophysiology of insect Peripheral and Central Nervous System (PNS and CNS) used for the accurate assessment of the neyrotoxicity of insecticides on insects. 3) Εffects of pesticides and other environmental pollutants like heavy metals (Cadmium and Zinc) on vertebrates and mammalians nervous system and cardiac tissue. 4) Νeurotoxic properties of compounds used in medicine (oxaliplatin, new local anaesthetics).
Εκπαίδευση

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.