Τι νέο υπάρχει?       English version

Ιωάννης Τσιριπίδης

Ιωάννης Τσιριπίδης's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Φυτοκοινωνιολογία Χερσαίων Τύπων Βλάστησης (Phytosociology of Terrestrial Vegetation Types)

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ταξινόμηση, οικολογία και χωρολογία φυτοκοινωνιών, εξάπλωση και οικολογία τραχεοφύτων και διατήρηση της φυτοποικιλότητας

Προπτυχιακές Σπουδές

1989-1994: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (Βαθμός πτυχίου: 8,93/10)

Διδακτορικό Δίπλωμα

1995-2001: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (Βαθμός: άριστα)

                 Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Οι φυτοκοινωνίες δασών οξιάς της Ροδόπης και εκτίμηση των περιβαλλόντων τους για αναδάσωση» (Επιβλέπων: Ν. Αθανασιάδης, Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής-Γεωβοτανικής)

Επιμόρφωση-Ερευνητικές Επισκέψεις

9/2009

Επιμόρφωση σε θέματα ανάλυσης δεδομένων βλάστησης και σχεδιασμού διατήρησης της φυτοποικιλότητας στο Τμήμα «Βλάστηση και Ανάλυση Φυτοποικιλότητας» της Σχολής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Georg-August του Göttingen στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» (Υποτροφία κινητικότητας προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για επιμόρφωση)

12/2008 & 12/2009

Ερευνητική επίσκεψη στο Ινστιτούτο Δασοκομίας του Πανεπιστημίου Albert-Ludwigs του Freiburg στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης ανταλλαγών και επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας (Πρόγραμμα ΙΚΥDA, Θέμα έργου: «Το ξηροθερμικό όριο δασών οξιάς (Fagus sylvatica L.) και υβριδογενούς ελάτης (Abies × borisii-regis Mattf.) στην Ελλάδα - μελέτη εδάφους, κλίματος και βλάστησης»)

12/2006  & 12/2007

Ερευνητική επίσκεψη στο Ινστιτούτο  «Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Φυτών» του Πανεπιστημίου Georg-August του Göttingen στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης ανταλλαγών και επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας (Πρόγραμμα ΙΚΥDA, Θέμα έργου: «Έρευνα ποικιλότητας σε πληθυσμούς οξιάς (Fagus sylvatica) στην Ελλάδα με τη χρήση μορφολογικών χαρακτήρων και μοριακών δεικτών»)

 

Σύντομο βιογραφικό: 

Ioannis Tsiripidis (tsiripid@bio.auth.gr) studied Forestry and holds a PhD from the Department of Forestry and Natural Environment of Aristotle University of Thessaloniki in the field of Phytosociology. Today he is Associate Professor of Phytosociology in the School of Biology of the Aristotle University of Thessaloniki. His research interests focus on classification, ecology, sociology and spatial patterns of plant communities, the distribution and ecology of vascular plants and the conservation of plant diversity. He has published 56 scientific papers in international peer reviewed journals, 14 chapters in books or books, 28 papers in Conference Proceedings (of national and international conferences) and 85 abstracts in Books of Abstracts of national and international conferences, and he has participated or coordinated 30 research projects. His total working experience in the fields of flora, vegetation and ecology exceeds the 21 years.

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.