Τι νέο υπάρχει?       English version

Βασίλειος Δημητριάδης

Βασίλειος Δημητριάδης's picture

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Βιοπαρακολούθηση ρύπανσης σε θαλάσσια οικοσυστήματα με βιοδείκτες θαλάσσια μαλάκια και σε χερσαία οικοσυστήματα με βιοδείκτες σαλιγκάρια. Εφαρμογή  καθιερωμένων κυτταρικών βιομαρτύρων ρύπανσης και μελέτες βασικής έρευνας  για την καθιέρωση νέων κυτταρικών βιομαρτύρων ρύπανσης σε θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.