Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 12 επισκέπτες.

Conference proceedings

2013

2012

Apostolidis C, Stergiou KI.  2012.  Online recipes and conservation of fish stocks.. Proceedings 34thHellenic Symposium of the Hellenic Society of Biological Sciences. :InPress-InPress.
Symeonidou A, Kaldis A, Vlachonasios K.  2012.  The effect of the ENT-containing proteins, ECP2 and ECP7, in Arabidopsis thaliana responses to salt stress. 63rd National Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology.. Heraklion, Greece
Τσιαφούλη Μ, Thebault E, De ruiter P, Van der putten V, Birkhoefer K, Σγαρδέλης Σ.  2012.  Ποικιλότητα στα εδαφικά τροφικά πλέγματα και εντατικοποίηση χρήσεων γης. 6ο Πανελλήνιο Οικολογικό Συνέδριο - «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα, τάσεις προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα
Apostolidis C, Stergiou KI.  2012.  Diversity and geographic coverage of growth studies of Mediterranean fishes. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. :InPress-InPress.
Damialis A, Halley JM, Mezarli C, Venetiou E, Gioulekas D, Vokou D.  2012.  Long-term trends in the concentration of aeroallergens: more pollen grains, less fungal spores? Proceedings, 13th International Palynological Congress and 9th International Organisation of Palaeobotany Conference - IPC/IOPC 2012. Tokyo Abstract
Karachle PK, Stergiou KI.  2012.  Ecomorphology and feeding habits for four pelagic fishes from the north Aegean sea.. 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Book of abstracts. :InPress-InPress.
Menteli V, Krigas N, Vokou D.  2012.  Wordwide conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks. Proceedings, 6th European Botanic Garden Congress. Chios island, Greece Abstract
Patsia A, Vafeiadou A, Karta E, Bobori DC.  2012.  Distributional patterns of trigger bird species in the National Park of Lakes Koronia, Volvi and the Macedonian Tempe.. 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Athens
Αναγνώστου Β, Δαμιανίδης Π, Χιντήρογλου Χ.  2012.  Στοιχεια χωροδιάταξης του Paranemonia vouliagmeniensis στη λίμνη Βουλιαγμένης (Αττική). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογία, "Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις, εφαρμογές. Αθήνα:101-101.
Ζέρβας ΔΓ, Τσιριπiδης Ι.  2012.  Λειτουργική και συνθετική ποικιλότητα σε περιοχές οικοτόνου στο όρος Βέρμιο. Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας:128-128.
Μπάντη Α, Κρίγκας Ν, Βώκου Δ.  2012.  Ανάλυση απειλών-κινδύνων των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». :4-4.
Karachle PK, Stergiou KI.  2012.  Diet and feeding habits for five fishes from the North Aegean Sea.. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. :InPress-InPress.
Mergou FE, Lazaridou-Dimitriadou M, Albanakis K.  2012.  "The effects of dams on rivers 'continuum'". Διεθνές Συνέδριο «Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος ΧΙ. Thessaloniki:1583-1592.