ΑΠΘ και η πόλη της Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το οποίο βρίσκεται χωροταξικά στην καρδιά της πόλης της Θεσσαλονίκης, έχει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, τόσο στον τομέα της επιστήμης όσο και στην κοινωνική, οικονομική και στην πνευματική της ζωή.

Πέρα από τις ατομικές συνεργασίες που υπάρχουν πάντα επιδιώκεται μια στενή και συστηματική κεντρική σύνδεση με το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον όπως επιμελητήρια, οργανισμοί, δήμοι, νομαρχία, κοινωνικοί φορείς ώστε το πανεπιστήμιο να συμμετέχει στα δρώμενα και στην επίλυση προβλημάτων -εφόσον υπάρχει η γνώση- σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Υπάρχει μια συνεχής οργανωμένη παρέμβαση στα πολιτιστικά της πόλης με την ορχήστρα, τη φοιτητική εβδομάδα και τα δρώμενά της και τις εκδηλώσεις της Σχολής Καλών Τεχνών και των Τμημάτων της.

Το πανεπιστήμιο και τα Τμήματά του είναι ανοιχτά για επίσκεψη και γνωριμία των χώρων του στο κοινό της πόλης.