Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 3 επισκέπτες.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ


Α/Α
Προκήρυξη Γ.Σ.Ε.Σ.
Δημοσίευση Στο Φεκ
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Δικαιολογητικών
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος Γ.Σ.Ε.Σ.
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Συνεδρίαση
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης
Εκλογή Γ.Σ.
Αποτέλεσμα Διαδικασίας
1
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
Ιωάννης Τσιριπίδης- εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή-29 εκλέκτορες παρόντες-29 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
 
 
 
 
 
 
Φυτοκοινωνιολογία Χερσαίων Τύπων Βλάστησης
 
74/8-2-10 τ. Γ΄
19-Απρ-10
191/29-4-10
8-Ιουν-2010
402/24-6-10
2
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΛΕΚΤΟΡΑΣ
 
 
 
 
 
Αθανάσιος Τσίκληρας-εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή-14 παρόντες εκλέκτορες-13 θετικές ψήφοι-1 λευκή
 
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
Βιολογία Ιχθύων
 
 
 
 
 
 
187/10-12-09  
334/27-4-10 τ. Γ΄
30-Ιουν-10
10-Δεκ-2010
 409/9-2-11
3
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
Εμμανουήλ-Νικόλαος Παντερής-εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή-15 παρόντες εκλέκτορες-15 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
 
 
 
 
 
 
Μοριακή Κυτταρική Βιολογία Φυτών
 
188/12-2-10  
299/14-4-10
23-Ιουν-10
23-Δεκ-2010
 410/11-2-11
4
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 Δήμητρα Μπόμπορη-εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή-15 παρόντες εκλέκτορες-15 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
Οικολογία και διαχείριση εσωτερικών υδάτων με έμφαση στους Ιχθύς
 
189/18-3-10  
469/7-6-10 τ. Γ΄
1-Σεπ-10
16-Δεκ-2010
409/9-2-11
5
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
Μηνάς Γιάγκου-εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή-15 παρόντες εκλέκτορες-15 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ Γ.Α.Μ.Β.
 
 
 
 
 
 
Ανοσοβιολογία-Μοριακή Βιολογία
 
192/3-6-10  
707/12-8-10
27-Οκτ-10
 132/9-12-10 
4-Φεβ-2011
411/25-2-11
6
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
Παρασκευή Μαλέα-εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή-15 παρόντες εκλέκτορες-15 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
 
 
 
 
 
 
Οικοφυσιολογία Θαλάσσιων Μακροφύτων
 
192/3-6-10 
736/17-8-10
27-Οκτ-10
 133/9-12-10 
7-Φεβ-2011
 411/25-2-11
7
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
Γεώργιος Μόσιαλος-εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή-15 παρόντες εκλέκτορες-15 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ Γ.Α.Μ.Β.
 
 
 
 
 
 
Μοριακή Βιολογία-Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία
 
193/2-7-10  
 501/26-7-11 Τ.Γ'
 
29-Σεπ-11
5-Δεκ-2011
 418/21-12-11
8
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 Αφροδίτη Σιβροπούλου-εκλογήΑφροδίτη Σιβροπούλου-εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή-13 παρόντες εκλέκτορες-13 θετικές ψήφοι (επανεκλογή μετά από ανασύσταση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής)
 
ΤΟΜΕΑΣ Γ.Α.Μ.Β.
 
 
 
 
 
 
Μικροβιολογία-Βιοτεχνολογία
 
193/2-7-10  
 501/26-7-11 Τ.Γ'
 
29-Σεπ-11
Ανασύσταση144/26-3-12
Μέλη Εισηγ. Επ. 8
24-Απρ-2012
 424/14-5-12
9
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Βλαχονάσιος-εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή-14 παρόντες εκλέκτορες-13 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
 
 
 
 
 
 
Μοριακή Φυσιολογία Φυτών
 
193/2-7-10  
 501/26-7-11 Τ.Γ'
 
29-Σεπ-11
206/20-11-11  
Μέλη Εκλεκτ. 9
13-Ιαν-2012 
 420/16-2-12
10
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
Βασίλειος Μιχαηλίδης-εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή-12 παρόντες εκλέκτορες-12 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
Φυσιολογία Ζώων
 
198/9-12-10
 666/8-9-11 Τ.Γ'
     21-Νοε-11
 210/21-12-11   
Μέλη Εκλεκ. 10
19-Μαρ-2012
 423/5-4-12
11
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Μουστάκας-εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή-15 παρόντες εκλέκτορες-15 θετικές ψήφοι
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
 
 
 
 
 
 
Βιοσυστηματική και Οικοφυσιολογία Φυτικών οργανισμών
 
198/9-12-10
  644/2-9/11
Τ.Γ'
     21-Νοε-11
  210/21-12-11   
Μέλη Εκλεκ. 11
 Ανασύσταση143/22-3-12
Μέλη Εισηγ. Επ. 11
21-Μαi-2012
 427/20-6-12
12
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
Πηνελόπη Μαυραγάνη-Τσιπίδου-εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή-14 παρόντες εκλέκτορες-14 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ Γ.Α.Μ.Β.
 
 
 
 
 
 
Γενετική-Κυτταρογενετική ζωικών οργανισμών
 
200/17-3-11
  1099/19-12-11
Τ.Γ'
    28-Φεβ-12
   213/9-3-12
 Μέλη Εκλεκ. 12
 
 139/22-3-12
 
18-Απρ-2012
 424/14-5-12
13
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
Διονύσιος Γιουλάτος-εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή-14 παρόντες εκλέκτορες-14 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
Ζωολογία με έμφαση στην οικομορφολογία και ηθολογία θηλαστικών
 
200/17-3-11
  1097/19-12-11
Τ.Γ'
    28-Φεβ-12
  213/9-3-12
 Μέλη Εκλεκ. 13
 
 140/22-3-12
 21-Μαi-2012
 427/20-6-12
14
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Γκάνιας-εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή-15 παρόντες εκλέκτορες-15 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός Υδροβοτανικής)
 
200/17-3-11
  1097/19-12-11
Τ.Γ'
    28-Φεβ-12
  213/9-3-12
 Μέλη Εκλεκ. 14
 
 141/22-3-12
 21-Μαi-2012
 428/21-6-12
15
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
Ελένη Δροσοπούλου-εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή-15 παρόντες εκλέκτορες-15 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ Γ.Α.Μ.Β.
 
 
 
 
 
 
Μοριακή Βιολογία-Κυτταρογενετική ζωικών οργανισμών
 
203/23-6-11
 134/9-2-12 τ. Γ΄
   23-Απρ-12
 
 148/15-5-12
 5-Ιου-2012
 428/21-6-12
16
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
Ευαγγελία Μιχαλούδη-εκλεκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή-15 παρόντες εκλέκτορες-15 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
Βιολογία, Οικολογία και συστηματική ζωοπλαγκτικών οργανισμών
 
200/17-3-11
 124/6-2-12 τ. Γ΄
   23-Απρ-12
 147/10-5-12
12-Ιου-2012
 429/29-6-12
17
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
Μαρία Μουστάκα-εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή-13 παρόντες εκλέκτορες-13 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
 
 
 
 
 
 
Υδροβοτανική-Υδροοικολογία
 
200/17-3-11
 123/6-2-12 τ. Γ΄
   23-Απρ-12
 145/10-5-12
7-Ιου-2012
 429/29-6-12
18
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
Ελένη Βουλτσιάδου-εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή-14 παρόντες εκλέκτορες-14 θετικές ψήφοι
 
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
Θαλάσσια Βιολογία
 
200/17-3-11
 153/13-2-12 τ. Γ΄
   23-Απρ-12
 146/10-5-12
8-Ιου-2012
 429/29-6-12
19
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ Γ.Α.Μ.Β.
 
 
 
 
 
 
Βιοχημεία με έμφαση στην Παθοβιολογία Ζωικών Οργανισμών
 
200/17-3-11
  121/6-2-12
Τ.Γ'
   17-Απρ-12
 149/15-5-12
 
 
20
 
 
 
 
 
 
Θωμάς Σαββίδης
Εξέλιξη αναπληρωτή καθηγητή 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
 
 
 
 
 
 
 Μορφολογία και Οικοφυσιολογία Φυτικών Οργανισμών
 
 
    
     
696/12-3-2013
Μέλη Εκλεκτ.      
 
   
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
Ρεγγίνα Καρούσου
Μονιμοποίηση Επίκουρης καθηγήτριας 
 
 ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
 
 
 
 
 
 
 Συστηματική Αγγειοφύτων και Γεωβοτανική
 
 
    
     
155/27-11-2012 Μέλη Εκλεκτ.
 
   
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης
Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή 
 
 ΤΟΜΕΑΣ Γ.Α.Μ.Β.
 
 
 
 
 
 
 Πληθυσμιακή Γενετική Ζωικών Οργανισμών 
 
 
    
     
154/27-11-2012
 
   
 
 
 
 
 
 
23
Ανάθεση αξιολόγησης κ.Αντωνίου Μαζάρη  
Ορισμός αξιολογητών για το έργο κ.Αντωνίου Μαζάρη  
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς εξεταστικής επιτροπής κ.Αντωνίου Μαζάρη  
Αντώνιος Μαζάρης

 

24
Ανάθεση αξιολόγησης κ. Αναστασίας Κουβάτση
Ορισμός αξιολογητών για το έργο κ. Αναστασίας Κουβάτση  
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς εξεταστικής επιτροπής κ. Αναστασίας Κουβάτση  
Αναστασία Κουβάτση

 

25
Ανάθεση αξιολόγησης κ. Ευφημίας Παπαθεοδώρου
Ορισμός αξιολογητών για το έργο κ. Ευφημίας Παπαθεοδώρου  
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς εξεταστικής επιτροπής κ. Ευφημίας Παπαθεοδώρου  
Ευφημίας Παπαθεοδώρου

 

26
Ανάθεση αξιολόγησης κ. Α. Τριανταφυλλίδη
Ορισμός αξιολογητών για το έργο κ. Α. Τριανταφυλλίδη  
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς εξεταστικής επιτροπής κ. Α. Τριανταφυλλίδη  
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

 

 

27
Ανάθεση αξιολόγησης κ. Ι. Τσιριπίδη
Ορισμός αξιολογητών για το έργο κ. Ι. Τσιριπίδη  
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς εξεταστικής επιτροπής κ. Ι. Τσιριπίδη  
Ιωάνης Τσιριπίδης

 

28
Ανάθεση αξιολόγησης Ε.Αντωνοπούλου  
Γνωστοποίηση επταμελούς Ε.Αντωνοπούλου  
Ορισμός αξιολογητών Ε.Αντωνοπούλου  
E.Αντωνοπούλου

 

29
Ανάθεση αξιολόγησης Α.Δρούζα  
Γνωστοποίηση επταμελούς Α.Δρούζα  
Ορισμός αξιολογητών Α.Δρούζα  
Α.Δρούζας

 

30
Ανάθεση αξιολόγησης Ε.Παντέρη  
Γνωστοποίηση επταμελούς Ε.Παντέρη  
Ορισμός αξιολογητών Ε.Παντέρη  
Ε.Παντέρης

 

31
Ανάθεση αξιολόγησης Ε.Χανλίδου  
Γνωστοποίηση επταμελούς Ε.Χανλίδου  
Ορισμός αξιολογητών Ε.Χανλίδου  
Ε.Χανλίδου

 

32
   
Γνωστοποίηση επταμελούς Α.Καλλιμάνη  
Ορισμός αξιολογητών Α.Καλλιμάνη  
Α.Καλλιμάνης

 

Επισυναπτόμενο αρχείοΜέγεθος
Προκήρυξη 183.17 KB
Εισηγητική Επιτροπή 161.07 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 176.1 KB
Προκήρυξη 282.79 KB
Εισηγητική Επιτροπή 260.23 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Επικ, Προκήρυξης 272.2 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Επικ, Προκήρυξης 272.84 KB
Προκήρυξη 382.49 KB
Εισηγητική Επιτροπή 359.94 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 372.64 KB
Προκήρυξη 483.84 KB
Εισηγητική Επιτροπή 460.49 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 4_73.22 KB
Προκήρυξη 581.73 KB
Εισηγητική Επιτροπή 563.75 KB
Προκήρυξη 681.72 KB
Εισηγητική Επιτροπή 659.88 KB
Προκήρυξη 781.15 KB
Εισηγητική Επιτροπή 783.85 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 790.99 KB
Προκήρυξη 881.84 KB
Εισηγητική Επιτροπή 8 Ανασύσταση82.86 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 890.28 KB
Προκήρυξη 981.11 KB
Εισηγητική Επιτροπή 981.95 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 990.01 KB
Προκήρυξη 1080.49 KB
Εισηγητική Επιτροπή 1082.27 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 1089.66 KB
Προκήρυξη 1181.66 KB
Εισηγητική Επιτροπή 11 Ανασύσταση83.72 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 1190.58 KB
Προκήρυξη 1280.78 KB
Εισηγητική Επιτροπή 1283.77 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 1290.83 KB
Προκήρυξη 1381.68 KB
Εισηγητική Επιτροπή 1382.05 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 1389.52 KB
Προκήρυξη 1482.36 KB
Εισηγητική Επιτροπή 1481.74 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 1490.36 KB
Προκήρυξη 1582.92 KB
Εισηγητική Επιτροπή 15.pdf35.59 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 15.pdf35.41 KB
Προκήρυξη 1682.47 KB
Εισηγητική Επιτροπή 16.pdf35.21 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 16.pdf632.11 KB
Προκήρυξη 1781.93 KB
Εισηγητική Επιτροπή 17.pdf35.23 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 17.pdf630.71 KB
Προκήρυξη 1881.95 KB
Εισηγητική Επιτροπή 18.pdf35.15 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 18.pdf632.04 KB
Προκήρυξη 1983.48 KB
Εισηγητική Επιτροπή 19.pdf35.01 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης 19.pdf35.34 KB
Εκλεκτορικό Σώμα Προκήρυξης -6961.19 MB
Συνεδρίαση της ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Α.Τριανταφυλλίδη1.01 MB
Συνεδρίαση της ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση της Ρ.Καρούσου978.23 KB
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς εξεταστικής για εξέλιξη του Θ.Σαββίδη1.19 MB
Ανάθεση αξιολόγησης κ.Αντωνίου Μαζάρη402.35 KB
Ορισμός αξιολογητών για το έργο κ.Αντωνίου Μαζάρη388.57 KB
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς εξεταστικής επιτροπής κ.Αντωνίου Μαζάρη379.04 KB
Ανάθεση αξιολόγησης κ. Αναστασίας Κουβάτση 402.72 KB
Ορισμός αξιολογητών για το έργο κ. Αναστασίας Κουβάτση403.05 KB
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς εξεταστικής επιτροπής κ. Αναστασίας Κουβάτση405.76 KB
Ορισμός αξιολογητών για το έργο κ. Ευφημίας Παπαθεοδώρου1.21 MB
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς εξεταστικής επιτροπής κ. Ευφημίας Παπαθεοδώρου82.12 KB
Ανάθεση αξιολόγησης κ. Ευφημίας Παπαθεοδώρου60.25 KB
Ανάθεση αξιολόγησης κ. Αλεξ. Τριανταφυλλίδη312.07 KB
Ορισμός αξιολογητών για το έργο κ. Αλεξ. Τριανταφυλλίδη323.74 KB
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς εξεταστικής επιτροπής κ. Αλεξ. Τριανταφυλλίδη221.41 KB
Ανάθεση αξιολόγησης κ. Ιωαν. Τσιριπίδη319.79 KB
Ορισμός αξιολογητών για το έργο κ. Ιωαν. Τσιριπίδη324.15 KB
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς εξεταστικής επιτροπής κ. Ιωαν. Τσιριπίδη309.33 KB
Ανάθεση αξιολόγησης Αντωνοπούλου160.76 KB
Γνωστοποίηση επταμελούς Αντωνοπούλου232.46 KB
Ορισμος αξιολογητών Αντωνοπούλου282.92 KB
Ορισμός αξιολογητών Δρούζα162.33 KB
Γνωστοποίηση επταμελούς Δρούζα255.15 KB
Ανάθεση αξιολόγησης Δρούζα251.49 KB
Ανάθεση αξιολόγησης Παντερή160.9 KB
Γνωστοποίηση επταμελούς Παντερής148.31 KB
Ορισμος αξιολογητών Παντερή256.85 KB
Ανάθεση αξιολόγησης Χανλίδου164.08 KB
Γνωστοποίηση επταμελούς Χανλίδου232.88 KB
Ορισμος αξιολογητών Χανλίδου251.71 KB
Γνωστοποίηση επταμελούς - Διαμαντόπουλος -Καλλιμάνης258.02 KB
Ορισμός αξιολογητών Καλλιμάνης251.86 KB