Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 2 επισκέπτες.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (ΕΚΠ)  Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί από το 1997 ιδρύθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο με στόχο: 
 

  • να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν φοιτητές του Πανεπιστημίου μας.
  • την ενδυνάμωση της εσωτερικής ζωής του Πανεπιστημίου και
  • τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την ευρύτερη κοινωνία.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής έχει αναπτύξει τις παρακάτω δράσεις:
 

  • Υποστήριξη σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες
  • Διευκόλυνση ξένων φοιτητών στην προσαρμογή τους στις σπουδές
  • Υποστήριξη της πολιτιστικής ζωής του Α.Π.Θ. μέσω ενισχύσεων προς τις πολιτιστικές ομάδες και της διοργάνωσης της Φοιτητικής Εβδομάδας την άνοιξη κάθε έτους.
  • Ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και φροντίδας υγείας της σύγχρονης κοινωνίας και ζωής.
  • Συμβουλευτική σε προσωπικά θέματα στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης στη Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ.
  • Εθελοντική αιμοδοσία για τις ανάγκες των φοιτητών, μελών ΔΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων του Α.Π.Θ.
  • Δραστηριότητες εθελοντικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής.
Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2ο γραφείο στον εξώστη του 1ου ορόφου του Κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ.
Τηλ.: 2310 995360, 2310 995386
Fax: 2310 995360
email: socialpl@rect.auth.gr ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.
Φοιτητική Λέσχη - Υγειονομικές υπηρεσίες
Τηλ.: 2310 992643, καθημερινά από τις 15.00 έως τις 18.00 μ.μ.