Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 6 επισκέπτες.

Γενικά για το ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1973 με το ΒΔ 290/5.4.1973, ΦΕΚ 86/11.4.1973 τεύχος πρώτο και προήθλε από το διαχωρισμό του Φυσιογνωστικού Τμήματοςστα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας. Λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1973-74. Το 1974-75 το Φυσιογνωστικό Τμήμα καταργήθηκε.

Διοικητικά, το Τμήμα Βιολογίας ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών, η οποία αποτελεί τη συνέχεια της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. Μέχρι το 1982 οι αποφάσεις που αφορούσαν τη λειτουργία και εξέλιξη του Τμήματος ελαμβάνοντο από τη Σχολή, στην οποία εισηγούντο οι Καθηγητές του Τμήματος που μετείχαν στις συνεδριάσεις της. Παράλληλα, λειτουργούσε άτυπο Διοικητικό Συμβούλιο για ορισμένα εσωτερικά θέματα του Τμήματος.

Μετά το 1982, όταν εφαρμόστηκαν οι διαρθρωτικές διατάξεις του Ν. 1268/82, το Τμήμα απόκτησε αυτοδύναμα διοικητικά όργανα με εκλεγμένο Πρόεδρο, Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Διευθυντές Τομέων κ.λπ. Σημαντική τομή του νέου νόμου ήταν η συμμετοχή σε όλα τα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου εκπροσώπων των διδασκόντων από όλες τις βαθμίδες, των φοιτητών και σε μικρότερο ποσοστό των άλλων εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο. Η ανάπτυξη του Τμήματος Βιολογίας την περίοδο αυτή είναι ραγδαία. Από το 1982 μέχρι σήμερα το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, ο αριθμός των φοιτητών, τα εργαστήρια, οι αίθουσες διδασκαλίας και γενικά οι χώροι του Τμήματος αυξήθηκαν. Συγκεκριμένα, σχετικά με το προσωπικό το 1982 υπηρετούσαν 36 μέλη Δ.Ε.Π., ενώ σήμερα υπηρετούν 62 μέλη Δ.Ε.Π., ένας βοηθός και ένας επιστημονικός συνεργάτης. Επίσης, στο Τμήμα σήμερα υπηρετούν 4 μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π, 5 μέλη Ε.Τ.Ε.Π., 1 ζωοκόμος και 3 κλητήρες. Σήμερα όμως το Τμήμα και πάλι βρίσκεται μπροστά σε νέα πιεστικά προβλήματα έλλειψης χώρου λόγω κυρίως της αύξησης του αριθμού των φοιτητών.

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Καθ. Ιωάννης Τσέκος, 1982-84
Καθ. Γεώργιος Λαυρεντιάδης, 1984-86
Καθ. Κωνσταντίνος Καστρίτσης, 1986-87
Καθ. Κωνσταντίνος Καστρίτσης, 1987-89
Καθ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, 1989-91
Καθ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, 1991-93
Καθ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, 1993-95
Καθ. Ιωάννης Τσέκος, 1995-97
Καθ. Στέφανος Κολιάης, 1997-99
Καθ. Ελευθέριος Ελευθερίου, 1999-2001
Καθ. Ελευθέριος Ελευθερίου, 2001-2003
Καθ. Ζαχαρίας Σκούρας, 2003-2005
Καθ. Ζαχαρίας Σκούρας, 2005-2007
Καθ. Μηνάς Αρσενάκης, 2007-2009

Το Τμήμα Βιολογίας αρχικά στεγάστηκε στο παλαιό κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών, ενώ από την πανεπιστημιακή χρονιά 1987-88 στεγάζεται σε 5 ορόφους (5ο-9ο) τουνέου κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. Στο ίδιο κτίριο στεγάζονται επίσης τα Τμήματα Πληροφορικής και Φαρμακευτικής και είναι εγκαταστημένος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του Α.Π.Θ.

Η κατανομή των Τομέων και των Εργαστηρίων του Τμήματος Βιολογίας είναι η εξής:

Ισόγειο Τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, η βιβλιοθήκη και οι χώροι εγκατάστασης των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων.
5ος όροφος Αίθουσες εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών, νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσα των μεταπτυχιακώνφοιτητών και το Εργαστήριο Ιχθυολογίας
6ος όροφος Εργαστήριο Ζωολογίας και Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων.
7ος όροφος Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας και Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης.
8ος όροφος Eργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας και Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας.
9ος όροφος Εργαστήριο Βοτανικής και Εργαστήριο/Tομέας Οικολογίας.
10ος όροφος Αίθουσα Συνεδριάσεων και Σεμιναρίων του Τμήματος.