Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 7 επισκέπτες.

Νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστώνΤο Τμήμα Βιολογίας διαθέτει τρεις νησίδες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίες βρίσκονται στον 5ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας, αίθουσες Η/Υ1 και Η/Υ2 και αίθουσα Π.Μ.Σ. Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης των φοιτητών στις αίθουσες Η/Υ1 και Η/Υ2 από τις 08:00 έως τις 20:00, όταν οι αίθουσες δεν χρησιμοποιούνται για διδασκαλία.

Τεχνική υποστήριξη: Σαββαρίκας Δημήτρης dsavvar@bio.auth.gr

Οι νησίδες εντάσσονται στο κεντρικό σχέδιο διαχείρισης του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Π.) Α.Π.Θ. (http://www.auth.gr/admin/services/computerLabs/index_el.html).
  

Για την χρήση των νησίδων απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να έχουν ενεργοποιήσει κεντρικό Λογαριασμό Χρήστη (username και password) από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.  
 
Απόκτηση Λογαριασμού
Οι φοιτητές και το προσωπικό του ΑΠΘ δικαιούνται να αποκτήσουν κεντρικό Λογαριασμό Χρήστη (βλ. ιστοσελίδα http://noc.auth.gr/services/personal/accounts).
Κεντρικές υπηρεσίες του ΑΠΘ π.χ. νησίδες υπολογιστών, υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας (e-university), υπηρεσίες βιβλιοθηκών αξιοποιούν το Λογαριασμό Χρήστη και υποδομές του ΚΛΔ.
Ο φοιτητικός λογαριασμός χρήστη αποκτάται αυτόματα μέσω του ιστοχώρου http://register.auth.gr με την εγγραφή στο Τμήμα ή την Σχολή.
Αρκεί ο φοιτητής να ζητήσει από τη γραμματεία το «Δελτίο Ενεργοποίησης Πρόσβασης Φοιτητών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ» και να ακολουθήσει τις οδηγίες του.
Λεπτομέρειες και αναλυτικές οδηγίες χρήσης των υπηρεσιών δικτύου που προσφέρει το ΚΛΔ υπάρχουν στην ενότητα «Υπηρεσίες», του ιστοχώρου του Κέντρου (http://noc.auth.gr).
Το ΚΛΔ στηρίζει τεχνολογικά τον δικτυακό τόπο HYPERLINK «http://www.auth.gr» http://www.auth.gr που αποτελεί και το κεντρικό ηλεκτρονικό σημείο αναφοράς και τεκμηρίωσης για το ΑΠΘ.
Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης ηλεκτρονικών διευθύνσεων______, ιστοσελίδων, πανεπιστημιακών τηλεφώνων κ.α. στην σελίδα
http://www.auth.gr/search/ldap/?lang=el.
Το ΚΛΔ για την παροχή των υπηρεσιών του, αξιοποιεί και προπτυχιακούς φοιτητές (ως εκπαιδευόμενους ή στελέχη μερικής απα σχόλησης).
Μπορείτε να εξυπηρετείστε από με το ΚΛΔ:
• τηλεφωνικά: 2310-998417
• με fax: 2310-998492
• με email: support@auth.gr
• από το δικτυακό τόπο://noc.auth.gr