Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 2 επισκέπτες.

PPAR-alpha activation as a preconditioning-like intervention in rats in vivo protects the heart against acute ischemia/reperfusion injury: involvement of PI3K/Akt


ΤίτλοςPPAR-alpha activation as a preconditioning-like intervention in rats in vivo protects the heart against acute ischemia/reperfusion injury: involvement of PI3K/Akt
Publication TypeConference proceeding
AuthorsRavingerova T, Carnicka S, Nemcekova M, Pancza D, Adameova A, Kelly T, Lazou A
Place PublishedHaifa, Israel
Year of Publication2011
VolumeThe XXX Annual Meeting of the European Section of the International Society of Heart Research
Date Published2011
Publication Languageeng
Παρατηρήσεις

ID: 6155; ID: 6334; ID: 100

Citation Key10015