Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 7 επισκέπτες.

PPARs and myocardial response to ischemia in normal and diseased heart


ΤίτλοςPPARs and myocardial response to ischemia in normal and diseased heart
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsRavingerová T, Adameová A, Čarnická S, Kelly T, Nemčeková M, Matejíková J, Lazou A
Secondary AuthorsOstadal B, Nagano M, Dhalla NS
Book TitleGenes and Cardiovascular Function
PublisherSpringer
CityNew York, USA