Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 6 επισκέπτες.

Προπτυχιακές σπουδές ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 
ΕξάμηνοΣπουδών
Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο)
Κωδικός Μαθήματος
ECTS
Θεωρία
Εργαστήρια
Φροντιστήρια
Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα
Υποχρεωτικό (Υ), Υποχρεωτικής επιλογής (ΥΕ), Ελέυθερης επιλογής (ΕΕ)
Υποβάθρου (Υ), Επιστ. Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)
1ο
O.1.1
5
3
 
1
4
Υ
Υ / ΓΓ
1ο
Γ.1.2
5
2
2
 
4
Υ
ΕΠ / ΓΓ
1ο
Ζ.1.3
8
4
3
 
7
Υ
Υ / ΓΓ
1ο
Β.1.4
7
3
3
 
6
Υ
Υ
1ο
Γ.1.5
2
2
 
 
2
Υ
ΓΓ
1o
Γ.1.6
7
3
3
 
6
Υ
Υ / ΓΓ
2ο
Γ.2.7
7
3
3
 
6
Υ
Υ / ΓΓ
2ο
Ζ.2.8
8
4
3
 
7
Υ
Υ / ΓΓ
2ο
Β.2.9
6
2
3
 
5
Υ
Υ / ΓΓ
2ο
Γ.2.10
7
3
3
 
6
Υ
Υ / ΓΓ
2ο
Ο.2.11
6
2
3
 
5
Υ
Υ / ΓΓ
3ο
Ζ.3.12
7
3
3
 
6
Υ
Υ / ΕΠ / ΓΓ
3ο
Β.3.13
7
3
3
 
6
Υ
ΕΠ
3ο
Γ.3.14
7
3
3
 
6
Υ
Υ / ΓΓ
3ο
Γ.3.15
7
3
3
 
6
Υ
Υ / ΓΓ
4ο
Ο.4.16
7
3
3
 
6
Υ
Υ / ΓΓ
4ο
Ζ.4.17
6
2
3
 
5
Υ
Υ / ΕΠ
4ο
Β.4.18
7
3
3
 
6
Υ
Υ / ΓΓ
4ο
Γ.4.19
6
2
3
 
5
Υ
Υ / ΓΓ
4ο
Γ.4.20
5
3
 
1
4
Υ
Υ / ΓΓ
5ο
Γ.ΜΒ.5.1
5
2
2
 
4
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
5ο
Γ.ΜΒ.5.2
6
3
2
 
5
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
5ο
Γ.ΜΒ.5.3
5
2
2
 
4
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
5ο
Γ.ΜΒ.5.4
5
2
2
 
4
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
5ο
Γ.ΜΒ.5.5
2
2
 
 
2
ΥΕ
ΕΠ
5ο
Γ.ΜΒ.5.6
6
3
2
 
5
ΥΕ
ΕΠ
5ο
Ο.ΠΒ.5.13
1
1
 
 
1
ΥΕ
ΕΠ / ΓΓ
5ο
Ο.ΠΒ.5.14
1
1
 
 
1
ΥΕ
ΕΠ / ΓΓ
5ο
Ο.ΠΒ.5.15
1
 
1
 
1
ΥΕ
ΓΓ / ΑΔ
5ο
Ο.ΠΒ.5.16
5
2
2
 
4
ΥΕ
ΑΔ
5ο
Ο.ΠΒ.5.17
5
2
2
 
4
ΥΕ
ΓΓ / ΑΔ
5ο
Z.ΠΒ.5.18
4
2
1
 
3
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
5ο
Ο.ΠΒ.5.19
5
2
1
 
3
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
5ο
Ο.ΠΒ.5.20
7
3
3
 
6
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
6ο
Γ.ΜΒ.6.7
5
2
2
 
4
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
6ο
Γ.ΜΒ.6.8
5
2
2
 
4
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
6ο
Γ.ΜΒ.6.9
6
3
2
 
5
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
6ο
Γ.ΜΒ.6.10
2
2
 
 
2
ΥΕ
ΕΠ
6ο
Γ.ΜΒ.6.11
5
2
2
 
4
ΥΕ
ΕΠ
6ο
Γ.ΜΒ.6.12
5
2
2
 
4
ΥΕ
ΕΠ
6ο
Ο.ΠΒ.6.21
8
4
3
 
7
ΥΕ
ΕΠ
6ο
Ζ.ΠΒ.6.23
8
4
3
 
7
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
6ο
Β.ΠΒ.6.24
4
2
1
 
3
ΥΕ
ΓΓ / ΑΔ
6ο
Ζ.ΠΒ.6.25
5
2
3
 
5
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
6ο
Β.ΠΒ.6.26
3
2
1
 
3
ΥΕ
ΕΠ / ΑΔ
7ο
Γ.ΜΒ.7.1
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ / ΓΓ
7ο
Γ.ΜΒ.7.2
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ / ΓΓ
7ο
Β.ΜΒ.7.3
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ
7ο
Ζ.ΜΒ.7.4
7
3
3
 
6
ΕΕ
ΕΠ
7ο
Ζ.ΠΒ.7.5
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ / ΑΔ
7ο
Ο.ΠΒ.7.6
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ / ΓΓ / ΑΔ
7ο
Ο.ΠΒ.7.7
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ / ΓΓ / ΑΔ
7ο
7.8
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΓΓ
7ο
Ζ.ΠΒ.7.10
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ / ΑΔ
7ο
Ζ.ΠΒ.7.11
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ / ΓΓ
7ο
Μάθημα 5ου εξαμήνου του Τμήματος
7.12
6
2
3
 
5
Ε
 
7ο
Ζ.ΠΒ.7.13
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ / ΓΓ
8ο
Γ.ΜΒ.8.1
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ / ΑΔ
8ο
Γ.ΜΒ.8.2
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ
8ο
Ζ.ΠΒ.8.3
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ / ΑΔ
8ο
Β.ΠΒ.8.4
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ
8ο
Β.ΠΒ.8.5
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ
8ο
Ο.ΠΒ.8.6
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΑΔ
8ο
Β.ΠΒ.8.7
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ / ΑΔ
8ο
Β.ΠΒ.8.8
6
2
3
 
5
ΕΕ
ΕΠ
8ο
Μάθημα εκτός Τμήματος
8.9
6
2
3
 
5
ΕΕ
 
8ο
Μάθημα 6ου εξαμήνου του Τμήματος
8.10
6
2
3
 
5
ΕΕ