Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 3 επισκέπτες.

Protective effects of PPAR-α activation on myocardial ischemia/reperfusion injury in isolated rat heart


ΤίτλοςProtective effects of PPAR-α activation on myocardial ischemia/reperfusion injury in isolated rat heart
Publication TypeConference proceeding
AuthorsCarnicka S, Nemcekova M, Adameova A, Kelly T, Matejikova J, Pancza D, Lazou A, Ravingerova T
Secondary TitleCurrent Contents, SCOPUS
ISBN Number0862-8408
Year of Publication2011
Volume60
Pagination25 - 25
Date Published2011
Publication Languageeng
Παρατηρήσεις

ID: 7892; ID: 1711

Citation Key9961