Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 4 επισκέπτες.

The role of PPAR in myocardial response to ischemia in normal and diseased heart


ΤίτλοςThe role of PPAR in myocardial response to ischemia in normal and diseased heart
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsRavingerová T, Adameová A, Carnicka S, Nemcekova M, Kelly T, Matejiková J, Galatou E, Barlaka E, Lazou A
JournalGen Physiol Biophys
Volume30
Issue4
Start Page329
Pagination329-341